Nature

Etusivulle | Raamatunopetuksia | Anna palautetta
SaulusMedia |
Petri - Youtube    


Herran Jeesuksen Ies

Matteuksen evankeliumin luvussa 11 kehotetaan ottamaan Herran Jeesuksen ies päälle, joka on sopiva ja Herran kuorma on keveä. Jeesuksen ikeen opetus on todella syvällinen ja jokaiselle Herran Jeesuksen opetuslapselle äärimmäisen tärkeä. Käyn tässä kirjoituksessa läpi sitä mitä Herran Jeesuksen Ies tarkoittaa.

Ies sanan merkitykset

Matt 11:
28 Tulkaa minun tyköni, kaikki työtätekeväiset ja raskautetut, niin minä annan teille levon.
29 Ottakaa minun ikeeni päällenne ja oppikaa minusta, sillä minä olen hiljainen ja nöyrä sydämeltä; niin te löydätte levon sielullenne.
30 Sillä minun ikeeni on sovelias, ja minun kuormani on keveä."

Ies sana on alkutekstissä dzygos, joka tarkoittaa vaaka, tasapaino, ies, (kielikuvana) taakka tai orjuus.

Ies jota Herra ohjaa

Dzygos sana tarkoitti myös poikkipuuta, jolla kaksi härkää yhdistettiin auraan. Auran aisa kiinnitettiin ikeen keskikohtaan, jolloin auran vetäminen ja työnteko ei käynyt eläimille raskaaksi. Tällä ikeellä isäntä kykeni myös ohjaamaan eläimiä sinne minne hän halusi niiden menevän.

Kun tutkimme Matteuksen evankeliumin lukua 11 ja jakeita 28-30 sekä Raamatun sanan kokonaisilmoitusta, niin silloin ymmärrämme, että Herra Jeesus tarkoitti ikeellä Pyhää Henkeä.

Sinä tarvitset Herran Jeesuksen ikeen, koska muuten sinun oma liha hallitsee sinua synnin teoilla ja halulla. Pyhä Henki tuo uskovan elämään sen ulottuvuuden, että Herran Jeesuksen opetuslasten uskon elämä ei ole raskasta ja Pyhän Hengen kautta Jumala ohjaa ja johdattaa uskovia vaeltamaan Jumalan tahdon mukaisesti.

Joh 1:
12 Mutta kaikille, jotka ottivat hänet vastaan, hän antoi voiman tulla Jumalan lapsiksi, niille, jotka uskovat hänen nimeensä,
13 jotka eivät ole syntyneet verestä eikä lihan tahdosta eikä miehen tahdosta, vaan Jumalasta.

Jumala antaa armosta Herran Jeesuksen opetuslapselle Pyhän Hengen voiman kun hän tekee parannuksen ja tulee uskoon. Pyhän Hengen voima on Herran Jeesuksen sovelias ja keveä ies. Kun olet tullut uskoon, niin Jumala antaa sinulle Pyhän Hengen voiman, koska olet tullut Jumalan lapseksi ja pysyt Jumalan lapsena kun Hänen Henkensä asuu sinun sydämessäsi.

Herran kuorma on keveä

Ies sana tarkoittaa myös sellaista iestä, joka oli puinen keppi, joka asetettiin ihmisen harteille. Tämän kepin kumpaankin päähän asetettiin kantamuksia ja taakkoja, jolloin kantaja kykeni kantamaan enemmän kuin hän olisi kyennyt käsillään kantamaan. Näin hänen oli kevyt kantaa se kuorma, mikä olisi ollut mahdotonta kantaa ilman iestä. Ies auttoi häntä kantamaan enemmän kun hän kykeni omin voimin kantamaan.

Pyhä Henki on tämä Ies, joka antaa meille voimia, kykyä ja halun synnin hylkäämiseen. Samoin tämä Pyhän Hengen Ies antaa meille voiman, kyvyn ja halun elää ja kasvaa toimimaan Jumalan tahdon mukaisesti.

Jotkut uskovat väsyvät palvelemaan Herraa sekä he uupuvat kuuliaisuuden tiellä, koska he uskovat Herraan Jeesukseen oman voiman, uskonnollisten perinnäissääntöjen, väärien vaatimusten sekä itse tehdyn väärän uskon elämän kautta. Ihmisen lihan voima uuvuttaa ja väsyttää ja voi olla lopulta ohjaamassa uskovaa luopumaan uskosta Herraan Jeesukseen. Siksi on ehdottoman tärkeätä oppia elämään Pyhän Hengen voiman kautta.

Jos elät lihan voimalla uskon elämää, niin se on kuin kantaisit uskonnollista perinnäissääntöjen taakkaa, joka uuvuttaa ja väsyttää sinut.

Kun opit sen, että Jumala vaikuttaa sinussa tahtomista ja tekemistä Pyhän Hengen kautta Jumalan sanan mukaisesti, niin et uuvu ja väsy, vaan saat virvottua sekä uudistua kuuliaisuuden tiellä.

Herran antama kuorma Pyhässä Hengessä on kevyt kantaa, koska sitä ei tarvitse eikä saa kantaa omin voimin, sillä saat kantaa sitä Pyhän Hengen voimassa, Jumalan armosta.

Apt 5:32 Ja me olemme kaiken tämän todistajat, niin myös Pyhä Henki, jonka Jumala on antanut niille, jotka häntä tottelevat."

Koska ihmisen lihassa ei ole voimaa Jumalan tahdon toteuttamiseen, eikä ihmisen lihassa ole voimaa olla kuuliainen Herralle, niin siksi Jumalan antaa armostaan meille Pyhän Hengen, että Pyhässä Hengessä Jumalan avulla kykenemme tottelemaan Jumalaa, eli olemaan kuuliaisia Hänen tahdolleen.

Herra antaa levon

Matt 11:28 oleva lepo sana on alkutekstissä anapauo, joka tarkoittaa lepo, virvoitus sekä liikkeen ja työteon lakkaaminen, joka johtaa toipumiseen ja voimien palautumiseen.

Pyhä Henki poistaa sinusta lihan teot, koska lihan teot rasittavat ja tuhoavat ihmistä. Jumala vaikuttaa sinussa Pyhän Hengen kautta siten, että saat levosta käsin palvella Herraa.

Pyhä Henki myös virvoittaa sinua sekä poistaa lihan- ja synnin teot sydämestäsi. Kun Jumalan Pyhä Henki saa hoitaa sydäntäsi, niin saat toipua, eli parantua synnin haavoista, jotka ovat tuhonneet ja haavoittaneet sydäntäsi. Pyhä Henki auttaa sinua elämään ja uskomaan Jumalaan. Kun tämä saa tapahtua meidän elämässämme, niin totisesti saat Pyhän Hengen voiman kautta elää ja palvella Jumalaa levosta käsin. Jumalan hyvässä ja hellässä hoidossa sinä toivut synnin aiheuttamista syvistä haavoista. Pyhän Hengen kautta elämänvoima palautuu sinuun ja saat onnellisena elää ja palvella Herraa.

Opi Herrasta Jeesuksesta

Matteuksen evankeliumin 11 luvun jae 29 kehottaa oppimaan Herrasta Jeesuksesta että olisit hiljainen ja nöyrä sydämeltäsi, että löytäisit levon sielullesi.

Pyhä Henki Jumalan sanan opetuksen kautta muuttaa sinut olemaan nöyrä sydämeltä. Pyhä Henki opettaa sinua kuolemaan lihasi synnin haluille ja antaa sinulle halun elää Jumalan tahdon mukaista elämää.

Tämä on kasvuprosessi, jossa opit koko ajan enemmän rakastamaan Jumalaa ja noudattamaan Hänen tahtoansa.

Herran Jeesuksen Ies on sopiva

Matteuksen evankeliumin luvussa 11 jakeessa 30 oleva sovelias sana on alkutekstissä khrestos, joka tarkoittaa sopiva, armollinen ja hyvä.

Jumalan Pyhä Hengen ies on sopiva sinulle, koska Jumala tietää mitä todella tarvitset. Tämä ies on Jumalan armoa.

Jumalan armo johdattaa uskovan kasvuun, jossa hän oppii hylkäämään syntejä, jumalattomuutta sekä maallisia himoja. Jumalan armo myös kasvattaa uskovaa elämään siveästi, vanhurskaasti ja jumalisesti tässä maailmassa.

Tämän kaiken vaikuttaa Pyhä Henki, joka vaikuttaa meissä tahtomista ja tekemistä. Jos ja kun Jumala saa vaikuttaa armoaan, joka opettaa meitä hylkäämään jumalattomuutta sekä kasvattaa Jumalan tahdon mukaiseen elämään, niin silloin sen kykenee kantamaan, eikä se ole taakka, jota ei jaksa kantaa, vaan Jumalan rakkauden ja armon vaikutus, jota haluaa tehdä ja jonka kykenee tekemään Jumalan avulla.

Raamattu sanoo, että Jumala vuodattaa rakkautensa Pyhän Hengen kautta uskovan sydämeen. Tämän rakkauden kautta opit rakastamaan Jumalaa ja lähimmäisiä totuuden mukaisesti.

Jos koitamme muuttua ilman Jumalan armoa ja rakkautta totuuteen (Jumalan voimaa), niin silloin väsymme ja uuvumme ja voimme jopa luopua uskosta tai sitten meistä tulee teeskentelijöitä ja lakihenkisiä kiivailijoita.

Pyhän Hengen ies on hyvä ja paras meille. Rukoile ja pyydä, että Jumalan tahto Pyhässä Hengessä saisi tapahtua sinulle, koska se on parasta mitä sinulle voi tapahtua.

Herra antaa tasapainon vaa'an

Kun luovutat elämäsi Pyhän Hengen hallintavallan alaisuuteen, niin silloin Herraa mittaa sinulle aina oikean määrän hengellistä ravintoa jokaiseen kasvuvaiheeseesi. Herran vaaka näyttää aina oikean annoksen ja määrän, joka johtaa sinut terveeseen uskon elämän kasvuun. Sen tie pää on kypsä, terve ja hengellinen uskova, Jumalan armosta.

Pyhä Henki Jumalan sanan opetuksen kautta vaikuttaa sinussa Jumalan rakkautta, totuuden tuntemista sekä Jumalan tahdon mukaista elämää. Tämä prosessi johdattaa sinun elämäsi todelliseen ja oikeaan tasapainoon, joka on yhtäpitävä Jumalan tahdon kanssa.

Pyhä Henki kirkastaa Herraa Jeesusta

Joh 16:
13 Mutta kun hän tulee, totuuden Henki, johdattaa hän teidät kaikkeen totuuteen. Sillä se, mitä hän puhuu, ei ole hänestä itsestään; vaan minkä hän kuulee, sen hän puhuu, ja tulevaiset hän teille julistaa.
14 Hän on minut kirkastava, sillä hän ottaa minun omastani ja julistaa teille.
15 Kaikki, mitä Isällä on, on minun; sentähden minä sanoin, että hän ottaa minun omastani ja julistaa teille.

Jumalan sanan opetuksen mukaan Pyhä Henki kirkastaa Messias Herraa Jeesusta. Silloin kun Jumalan armosta saat elää ja kasvaa Pyhän Hengen voiman kautta Jumalan sanan opetuksen mukaisesti, niin sinun elämäsi keskipiste on Herra Jeesus. Kun Pyhä Henki kirkastaa Herraa Jeesusta sinun elämässäsi, niin silloin et enää elä lihan tahdon mukaan, vaan uskossa jonka Herra Jeesus vaikuttaa sinussa Pyhän Hengen kautta.

Silloin kun Herra Jeesus saa hallita sinua Pyhän Hengen kautta, niin et tuo itseäsi esille, et tee lihan tekoja, et parjaa ja mustamaalaa sisaria ja veljiä Herrassa Jeesuksessa. Kun Pyhä Henki hallitsee sinua, niin silloin sinun elämäsi keskipiste on Herra Jeesus ja Hänen tahtonsa; sinä saat tuoksua ihanaa ja suloista Herran Jeesuksen tuoksua tässä maailmassa.

Ef 4:15 vaan että me, totuutta noudattaen rakkaudessa, kaikin tavoin kasvaisimme häneen, joka on pää, Kristus,

2 Tess 2:13 Mutta me olemme velvolliset aina kiittämään Jumalaa teidän tähtenne, veljet, te Herran rakastetut, sentähden että Jumala alusta alkaen valitsi teidät pelastukseen Hengen pyhityksessä ja uskossa totuuteen.

Uskovan ihmisen elämä Pyhässä Hengessä on kasvuprosessi. Jumalan armosta opit koko ajan enemmän vaeltamaan totuudessa ja Hengen pyhityksessä.

1 Tess 5:23 Mutta itse rauhan Jumala pyhittäköön teidät kokonansa, ja säilyköön koko teidän henkenne ja sielunne ja ruumiinne nuhteettomana meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen tulemukseen.

Hengen pyhitys ei tarkoita sitä, että sinä pyhität itsesi tai yrität tulla paremmaksi, vaan sitä että Jumala pyhittää sinut rakkauden ja totuuden Hengen kautta Jumalan sanan opetuksen mukaisesti.

Jumalan Pyhän Hengen työn tarkoitus on kasvattaa ja pyhittää sinut kokonansa, eli sinun henkesi, sielusi ja ruumiisi.

Luuk 10:27 Hän vastasi ja sanoi: "Rakasta Herraa, sinun Jumalaasi, kaikesta sydämestäsi ja kaikesta sielustasi ja kaikesta voimastasi ja kaikesta mielestäsi, ja lähimmäistäsi niinkuin itseäsi".

Kun Pyhä Henki pyhittää sinua, niin opit Pyhän Hengen voimassa rakastamaan Isä Jumalaa sekä lähimmäisiäsi kaikesta sydämestäsi, sielustasi, voimastasi sekä mielestäsi. Näin toteutuu Raamatun opetus, jonka mukaan rakkauden kautta vaikuttava usko totuuden kautta vaikuttaa ja kasvaa sinun sydämessäsi Jumalan armosta.

Herran palvelija

Dzygos tarkoitti myös orjuutta, joka kuvaa Matteuksen evankeliumin 11 luvussa ja jakeissa 28-30 palvelijana olemista. Pyhässä Hengessä voit vain palvella Jumalaa, mutta lihalla ja lihassa palvelet lihasi synnin himoja.

Jumala tekee sinusta Pyhän Hengen kautta nöyrän palvelijan, joka saa palvella elävää Jumalaa, Jumalan armosta.

Kasvuprosessi

Pyhän Hengen työ uskovan sydämessä on kasvuprosessi, jossa saamme kasvaa koko ajan eteenpäin. Saat kasvaa kuinka opit olemaan nöyrä Herran ja ihmisten edessä. Pyhän Hengen ies on sopiva ja keveä, koska se perustuu Jumalan voimaan sinussa, eikä omaan voimaasi. 

Lahja

Herra Jeesus kuoli sinun syntiesi tähden vuodattamalla verensä ristillä Golgatalla. Herran Jeesuksen lunastuksen ja sovituksen tähden sinä saat Jumalan armosta vastaanottaa pelastuksen. Jumalan armosta saat myös Pyhän Hengen, joka Jumalan sanan opetuksen mukaisesti muuttaa sinun sydämesi. Kiitos ja kunnia Jumalalle Herran Jeesuksen kautta.
 

Petri Paavola 21.2.2011

Linkkisuositus:
http://www.kotipetripaavola.com - Kaksi Raamatullista elementtiä

 

Lähteet:

 

33/38 Raamattu

King James Version
Online Bible Lexicon
Strong's Lexicon


 

 


 

 

 

eXTReMe Tracker