Nature

Etusivulle | Raamatunopetuksia | Anna palautetta
SaulusMedia |
Petri - Youtube    


Jumala tuomitsee sanassaan kahden valtion mallin

Raamatussa on Jumalan sanan profetiallinen ilmoitus Israelin maan jakamisesta päivien lopulla, viimeisenä aikana vähän ennen Herran Jeesuksen tulemusta. Raamattu kertoo edeltä käsin, että puolet Jerusalemista jaetaan pakanoiden haltuun ja tallattavaksi. Jumala tuomitsee sanassaan Israelin maan jakamiseen osallistuneet ihmiset. Samoin Jumala tuomitsee jokaisen ihmisen, joka kannattaa tai hyväksyy Israelin maan jakamista päivien lopulla. Elämme Jumalan sanan mukaan lopunaikojen profetioiden täyttymisen aikaa. Tutki ja koettele kirjoitukseni Jumalan sanan avulla rukouksen kera.

 

Sisällys:
Ovat jakaneet minun maani
Jerusalemin jakaminen
Ylöstempauksesta

 

Ovat jakaneet minun maani

Ps 24:1 Daavidin virsi. Herran on maa ja kaikki, mitä siinä on, maanpiiri ja ne, jotka siinä asuvat.

Apt 17:
26 Ja hän on tehnyt koko ihmissuvun yhdestä ainoasta asumaan kaikkea maanpiiriä ja on säätänyt heille määrätyt ajat ja heidän asumisensa rajat,
27 että he etsisivät Jumalaa, jos ehkä voisivat hapuilemalla hänet löytää-hänet, joka kuitenkaan ei ole kaukana yhdestäkään meistä;

Raamattu opettaa, että Herran on maa ja kaikki mitä siinä on. Jumala on luonut maan ja antanut sen ihmisten asuttavaksi, mutta maan Luojana Hän on sen ainoa ja laillinen omistaja. Jumala on myös asettanut ihmisille asumisensa rajat, että he etsisivät Jumalaa. Herra Jumala on antanut Israelin maa-alueen juutalaisille ja sen tähden Israelin maa-alueiden jakaminen pakanoille on syntiä ja kapinaa Jumalaa vastaan.

Jooel 3:
1 ¶ Sillä katso, niinä päivinä ja siihen aikaan, kun minä käännän Juudan ja Jerusalemin kohtalon,
2 minä kokoan kaikki pakanakansat, vien ne alas Joosafatin laaksoon ja käyn siellä oikeutta niitten kanssa kansani ja perintöosani, Israelin, tähden. Sillä he ovat hajottaneet sen pakanakansain sekaan, ovat jakaneet minun maani
3 ja heittäneet minun kansastani arpaa; ovat antaneet pojan porttoa vastaan sekä myyneet tytön viinistä, jonka ovat juoneet.
4 Mitä on teillä sanomista minulle, teilläkin, Tyyro ja Siidon ja kaikki filistealaisten alueet? Tahdotteko te kostaa minulle, mitä minä olen tehnyt, vai itse tehdä minulle jotakin? Nopeasti, kiiruusti minä annan koston kohdata teidän päätänne siitä, mitä olette tehneet,

Kun tutkimme koko Jooelin kirjan sekä sen kolmannen luvun, niin näemme sen opettavan lopunajasta, Herran päivän ja Jeesuksen tulemisen läheisyydestä.

Jumala sanoo, että niinä päivinä (viimeisinä päivinä lopunaikana) Hän kääntää Juudan ja Jerusalemin kohtalon, kun pakanakansojen armeijat käyvät sotaa Israelia vastaan Israelin maaperällä. Raamattu kertoo tarkan paikan, missä pakanakansojen armeijat ovat, eli Joosafatin laaksossa (Kidronin laaksossa). Kidronin laakso on n. 35 kilometriä pitkä, joka kulkee pitkin Jerusalemin vanhan kaupungin itäistä muuria, Temppelivuoren ja Öljymäen välissä, jatkuen läpi itään kohti Juudean erämaata ja kohti kuollutta merta. Kidronin laakso (Joosafat) on sen verran suuri alue, että sinne mahtuu monen maan armeijan joukkoja, aivan kuten Raamattu kertoo.

Raamattu sanoo Jumalan käyvän oikeutta Joosafatin laaksossa pakanakansoja vastaan Jumalan perintöosan (Jumalan silmäterä) Israelin tähden. Raamatun opetuksen mukaan lopunaikana pakanakansat siirtävät osan juutalaisista pois omalta maaltaan Israelin maan jakamisen tähden (Jooel 3:2).

Jooelin kirjassa luvussa 3 ja jakeessa 3 on sanat: ja heittäneet minun kansastani arpaa. Arpaa sana on hepreaksi gowral, joka tarkoittaa arpaa, pikkukiviä käytettiin arpoina kun tehtiin päätöksiä asioista, osa, osuus, hyvittää, korvata, kosto, rangaistus.

Raamattu opettaa, että Israelin maata jaetaan lopunaikana sekä samalla tehdään päätöksiä juutalaisista ihmisistä (heidän siirtämisestä pois jaetuilta alueilta), kuten Raamattu opettaa myös muualla, jota käsittelen myöhemmin tässä kirjoituksessani.

Raamatun opetuksen mukaan Israelin maan jakaminen pakanoille (palestiinalaiset) on päätös, jonka mukaan palestiinalaisille korvataan ja hyvitetään osa Israelin maa-alueista. Lopunajan Palestiinan valtion käsite on petos ja juoni Israelia vastaan, jolloin Israelista tehdään syyllinen, jonka tähden pidetään oikeutettuna Israelin maan jakamista palestiinalaisille. Korvaus ja hyvitys on petos, sillä Israelin maa kuuluu juutalaisille, eikä silloin sen maa-alueita saisi jakaa hyvityksenä kenellekään. Koska Raamatun sanan opetuksen mukaan qowral sanan eräs merkitys on rangaistus, niin maan jakamisen seurauksena juutalaisia rangaistaan siten, että palestiinalaisille maan luovuttamisen jälkeen osa Israelin kansasta siirretään pois Israelin maasta pakanakansojen sekaan.

Raamattu nimeää Tyyron Siidonin ja filistealaisten alueet, jotka ovat olleet osallisia Israelin maan jakamisessa.  Tyyro ja Siidon on nykyinen Libanonin alue. Muinaisen Filistean viisi tärkeintä kaupunkia ja aluetta olivat Gaza, Ashdod, Ashkelon, Ekron ja Gath. Voi olla mahdollista, että Libanon saa maan jakamisen seurauksena joitakin osia haltuunsa Israelin maasta tai sitten Libanon on muulla tavalla osallinen maan jakamisessa. Aika näyttää miten kaikki tulee lopulta tapahtumaan.

Sana filistealainen on hepreaksi Pelesheth, joka tarkoittaa oleskelijoiden maa, muutto, vaellus. Pelesheth sana voisi tarkoittaa nykyajan palestiinalaisia. Sanan merkitykset kertovat sen, että on kyse kansasta, joka oleskelee jossakin paikassa sekä vaeltamisen kautta muuttaa paikasta toiseen. Edellä oleva kuvaus ei kuvaa kansaa, joka asuisi pysyvästi paikallaan, vaan vaeltelee ja muuttaa paikasta toiseen. Tämä sopii täydellisesti Raamatun sanan opetukseen, sillä Jumala on antanut Israelin maan juutalaisille, ei palestiinalaisille, eikä muillekaan. Palestiinalaisilla ei ole Jumalan sanan mukaan oikeutta ottaa itselleen alueita, jotka Jumala on antanut juutalaisille. Jumala tuomitsee ja rankaisee jokaista ihmistä, joka on kannattanut, hyväksynyt ja tukenut Israelin maan jakamista.

Palestiinan Libanonin suurlähettiläs Abbas Zaki sanoi Memri TV:ssä: Siirtokuntien tulee perustua vuoden 1967 (kesäkuun 4. päivä) rajoihin. Kun sanomme, että siirtokuntien tulee perustua näihin rajoihin, presidentti ymmärtää, me ymmärrämme ja kaikki tietävät ettei suurempaa tavoitetta voi toteuttaa yhdellä kertaa. Jos Israel vetäytyy Jerusalemista, evakuoi 650 000 siirtokuntalaista ja purkavat muurin - mitä Israelista tulee? Se tulee kohtaamaan loppunsa. Kuka on nyt hermostunut, järkyttynyt ja vihainen? Netanjahu, Lieberman, Obama kaikki nuo mäntit. Miksi edes mennä tähän? Meidän tulee olla iloisia kun näemme Israelin järkyttyneenä. ... Jos sanomme, että haluamme pyyhkäistä Israelin pois, niin se ei ole liian vaikeaa, ei ole hyväksyttävää politiikkaa sanoa niin. Älkää sanoko näitä asioita maailmalle, pitäkää ne itsellänne. Haluan päätöksiä, joista kaikki ovat samaa mieltä. Sanon maailmalle, kvartetille ja Amerikalle, te lupasitte ja osoittauduitte valehtelijoiksi.

Palestiinalaisten suurempi tavoite on Israelin tuhoaminen. Rauhanneuvottelut ja maan jakaminen on palestiinalaisten petos, sillä he eivät tyydy maan pelkästään jakamiseen, vaan haluavat tuhota Israelin. Maan jakaminen on askel kohti pyrkimystä tuhota Israel, siksi Abbas Zaki sanoi, että suurempaa tavoitetta ei voi toteuttaa yhdellä kertaa. Jokainen joka hyväksyy lopunaikana Israelin maan jakamisen palestiinalaisille on osallinen palestiinalaisten petokseen aikomuksenaan tuhota Israel.

Jokaisen Herran Jeesuksen opetuslapsen tulee tuomita vääräksi teoksi Israelin maan jakaminen, koska siitä seuraa Jumalan tuomio jokaiselle, joka kannattaa sitä. Raamatun sanan mukaan Israelin maa tullaan jakamaan viimeisinä päivinä, päivien lopulla eikä sitä pysty kukaan estämään, mutta Jumalan lapsina meidän tulee kertoa ihmisille, että Jumala tulee tuomitsemaan jokaisen ihmisen, joka on jollakin tavalla tekemisissä Israelin maan jakamisen kanssa.

Jerusalemin jakaminen

Psa 122:3 sinä Jerusalem, rakennettu kaupungiksi, johon kokoonnutaan yhteen,

Alkutekstin mukainen käännös; Jewish Puclication Society Old Testament Ps 122:3 Jerusalem, that art builded as a city that is compact together;

Jae kuuluu suomeksi: Psa 122:3 Jerusalem on rakennettu kaupungiksi joka kuuluu tiukasti yhteen.

Jumala on sanassaan ilmoittanut, että Jerusalemia ei saa jakaa, vaan se on kaupunki, joka kuuluu tiukasti yhteen. Jumala tulee tuomitsemaan lopunaikana, viimeisinä päivinä pakanakansat sekä kaikki ne ihmiset, jotka ovat jakaneet Israelin maan ja Jerusalemin kaupungin vastoin Jumalan tahtoa.

Sak 14:

1 ¶ Katso, Herran päivä on tuleva, ja sinun saaliisi jaetaan sinun keskelläsi.

2 Minä kokoan kaikki pakanat sotaan Jerusalemia vastaan. Kaupunki valloitetaan, talot ryöstetään, naiset raiskataan, ja puoli kaupunkia lähtee pakkosiirtolaisuuteen, mutta jäljelle jäävää kansaa ei hävitetä kaupungista.

3 Ja Herra on lähtevä liikkeelle ja sotiva näitä pakanoita vastaan, niinkuin sotimispäivänänsä, taistelun päivänä.

4 Hänen jalkansa seisovat sinä päivänä Öljymäellä, joka on Jerusalemin edustalla itää kohti. Ja Öljymäki halkeaa kahtia idästä länteen hyvin suureksi laaksoksi: toinen puoli mäkeä siirtyy pohjoiseen ja toinen puoli etelään päin.

5 Ja te pakenette minun mäkieni väliseen laaksoon, sillä mäkien välinen laakso on ulottuva Asaliin asti. Te pakenette, niinkuin pakenitte maanjäristystä Ussian, Juudan kuninkaan, päivinä. Ja Herra, minun Jumalani, tulee; kaikki pyhät sinun kanssasi.

Kun lopunaikana pakanakansat hyökkäävät Israelia vastaan ja Jerusalemiin, niin silloin Jerusalemin kaupungin väestöstä puolet joutuvat pakkosiirtolaisuuteen pakanakansojen sekaan ja jäljelle jäävä määrä eli puolet juutalaisista jäävät Jerusalemiin. Sakarjan kirjan profetia kuvaa tarkasti Jerusalemin jakamista kahteen osaan, joista toinen puoli jää pakanoille (palestiinalaiset) ja toinen puoli juutalaisille.

Sak 14:2 on yhteneväinen Jooel 3:3:n kanssa, sillä molemmat kohdat puhuvat lopunaikana tapahtuvasta Israelin maan jakamisesta ja sen seurauksena tapahtuvista juutalaisiin kohdistuvista väärinkäytöksistä sekä tietyn juutalaisen osan häätämisestä pois omasta maastaan ja asuinpaikastaan pakanoiden sekaan.

Herra lähtee itse sotimaan pakanoita vastaan ja tuhoaa heidät ja koko Israel (jäljelle jäävä kolmasosa) pelastuu ja vastaanottaa Herran Jeesuksen Messiaaksi. Jerusalem on oleva pakanain tallattavana sen jälkeen kun lopunaikana hyökätään Jerusalemiin ja osa kaupungin väestä vangitaan ja poistetaan Jerusalemista (pakkosiirtolaisuus). Silloin sanotaan maailmassa nyt on rauha, ei enää hätää! Sillä nyt on Israel laitettu vihdoin aisoihin, niin maailma virheellisesti luulevat niinä aikoina. Mutta siinä maailman ihmiset erehtyvät pahan kerran, sillä vain vähän aikaa pakanat saavat tallata valloittajina Jerusalemissa, sillä Herra lähtee sotimaan pakanoita vastaan ja silloin heidät yllättää turmio. Jerusalem on pakanakansoille juovuttava malja sekä väkikivi loppuun asti.

Biblia Sak 12:

1 ¶ Tämä on Herran sanan kuorma Israelista: Herra, joka taivaat venyttää, ja maan perustaa, ja tekee ihmisen hengen hänessä, sanoo:

2 Katso, minä tahdon Jerusalemin tehdä unimaljaksi kaikille kansoille siinä ympärillä; sillä sen pitää myös Juudaa kohtaaman, kuin Jerusalem piiritetään.

3 Ja sillä ajalla tahdon minä Jerusalemin tehdä kaikille kansoile (am) kuormakiveksi; niin monta kuin häntä siirtää (amas) tahtovat, pitää itsensä siihen rikki repimän; sillä kaikki pakanat (gojim) maan päällä kokoontuvat häntä vastaan.

4 Silloin, sanoo Herra, tahdon minä kaikki hevoset pelkuriksi saattaa, ja heidän ratsastajansa tyhmäksi; mutta Juudan huoneelle tahdon minä avata minun silmäni, ja kaikki kansain hevoset lyödä sokeudella.

5 Ja Juudan päämiesten pitää sanoman sydämessänsä: olkoon Jerusalemin asuvaiset vain hyvässä turvassa, Herrassa Zebaotissa, heidän Jumalassansa.

6 Sillä ajalla tahdon minä panna Juudan päämiehet niinkuin tulipätsiksi puiden sekaan, ja niinkuin tulisoiton jalallisen, syömään sekä oikialta että vasemmalta puolelta kaikki kansat ympäriltä; ja Jerusalem asutaan taas siallansa Jerusalemissa.

7 Ja Herra on vapahtava Juudan majat niinkuin alustakin, ettei Davidin huoneen kunnia ylen paljo kerskaisi, eikä Jerusalemin asuvaisen kunnia, Juudaa vastaan.

8 Niinä päivinä on Herra Jerusalemin asuvaiset varjelevat; ja on tapahtuva, että se, joka silloin heidän seassansa heikko on, on oleva niinkuin David, ja Davidin huone on oleva niinkuin Jumalan huone, niinkuin Herran enkeli heidän edessänsä.

9 ¶ Silloin ajattelin minä hukuttaa kaikkia pakanoita, jotka ovat lähteneet Jerusalemia vastaan.

10 Mutta Davidin huoneelle ja Jerusalemin asuvaisille tahdon minä vuodattaa armon ja rukouksen hengen; sillä heidän pitää katsoman minun puoleeni, jonka he lävitse pistäneet ovat; ja pitää valittaman, niinkuin joku valittaa ainokaista poikaansa, ja heidän pitää häntä murehtiman, niinkuin joku itkis esikoistansa.

- (kirjoitettu noin 520 - 518 eKr.)

Viimeisinä päivinä Jerusalem tulee juovuttavaksi maljaksi kaikelle Israelin kansalle, sillä tekstissä on sana am, joka tarkoittaa Israelin kansaa, mutta tässä yhteydessä Juudaa. Tämä juopuminen tarkoittaa sitä, että siitä tulee kiistakapula ja Jerusalemiin keskittyy kaikki saatanan valhe ja viha ja siksi myös juutalaiset tulevat kokemaan maailman painostuksen Israelia ja Jerusalemia vastaan. Samoin kaikki pakanakansat (gojim=pakanat) kääntyvät Israelia vastaan. Jae 2 kertoo, että Jerusalem tulee myös Juudalle juovuttavaksi maljaksi, eli Israelin maan sisällä tapahtuu sellaista, että jotkut juutalaiset hyväksyvät Jerusalemin tuhoamisaikeet. Tuhoamisaikeilla en tarkoita koko kaupungin pommittamista maan tasalle, vaan sen jakamista, jota arabit havittelevat.

Lopunaikana juutalaisia tullaan painostamaan Jerusalemin kaupungin jakamisella, mihin myös jotkut juutalaiset suostuvat, mutta Jumala tulee lopulta estämään tämän hankkeen lopullisen toteutumisen. Jerusalemin jakaminen tullaan tekemään, mutta lopulta Jumala sen tuomitsee ja palauttaa Jerusalemille sen ykseyden ja samalla myös tuo pelastuksen juutalaiselle kansalle.

Jae 3 puhuu Jerusalemin siirtämisestä ja alkutekstissä on sana amas joka tarkoittaa kuormata ja kuljettaa. Eli lopun ajalla on kysymys, siitä että osa Jerusalemia siirrettäisiin ("kuormattaisiin") Palestiinan arabien haltuun, jonka tähden myös puolet juutalaisista on sieltä saatava pois, mutta Jumala sanoo sanassaan näin:

Alkutekstin mukainen käännös Ps 122:3 (AV) Jerusalem is builded as a city that is compact together; Jerusalem on rakennettu (Davidin aikaan) kaupungiksi, joka muodostui ylä- ja alakaupungista, jotka liitettiin yhteen, joka on yksi kaupunki. Psalmissa Jumala vahvistaa, että Jerusalemia ei saa jakaa, sillä se on liitetty yhdeksi ja jakamattomaksi kaupungiksi.

Jewish Publication Society Old Testament:
Zec 12:

2 Behold, I will make Jerusalem a cup of staggering unto all the peoples round about, and upon Judah also shall it fall to be in the siege against Jerusalem.
3 And it shall come to pass in that day, that I will make Jerusalem a stone of burden for all the peoples (
am); all that burden (amas=kuorma, kuormata) themselves with it shall be sore wounded; and all the nations (goji) of the earth shall be gathered together against it.

Tässä kohdassa puhutaan siirtämisestä, eli Jerusalemin jakamisesta, joka on juovuttava malja kaikille kansoille. Tämä juovuttava malja tulee myös koskemaan Juudaa (näin sanoo jae 2) Jerusalemin piirityksen päivinä, koska jotkut juutalaiset haluavat tämän lopullisen Jerusalemin jaon tapahtuvan, jonka seurauksena puolet sen juutalaisesta väestöstä "evakuoidaan" pois Jerusalemista.

Sakarja 12 oli siis juutalaisten rabbien käännös hepreasta englanniksi ja siinä sanotaan juovuttavan maljan saavuttavan myös Juudan. Varmasti myös siksi, koska se on tämän saatanallisen hyökkäyksen kohteena, mutta uskon myös, että Juudan heimossa on niitä, jotka kannattavat Jerusalemin lopullista jakoa. Kun saatanallinen hanke lopun ajalla etenee siihen pisteeseen, että puolet Jerusalemin juutalaisista tulee "evakuoida" pois Jerusalemista, niin varmasti saatanallinen hanke haluaa heidät ei yhteen paikkaan, vaan "kaikkien kansojen" sekaan pois toistensa luota.

Luuk 21:
5 ¶ Ja kun muutamat puhuivat pyhäköstä, kuinka se oli kauniilla kivillä ja temppelilahjoilla kaunistettu, sanoi hän:
6 "Päivät tulevat, jolloin tästä, mitä katselette, ei ole jäävä kiveä kiven päälle, maahan jaottamatta".
7 Niin he kysyivät häneltä sanoen: "Opettaja, milloin tämä sitten tapahtuu? Ja mikä on oleva merkki tämän tulemisesta?"
8 Niin hän sanoi: "Katsokaa, ettei teitä eksytetä. Sillä monta tulee minun nimessäni sanoen: ‘Minä olen se’, ja: ‘Aika on lähellä’. Mutta älkää menkö heidän perässään.
9 Ja kun kuulette sotien ja kapinain melskettä, älkää peljästykö. Sillä näitten täytyy ensin tapahtua, mutta loppu ei tule vielä heti."
10 Sitten hän sanoi heille: "Kansa nousee kansaa vastaan ja valtakunta valtakuntaa vastaan,
11 ja tulee suuria maanjäristyksiä, tulee ruttoa ja nälänhätää monin paikoin, ja taivaalla on oleva peljättäviä näkyjä ja suuria merkkejä.
..............
20 ¶ Mutta kun te näette Jerusalemin sotajoukkojen ympäröimänä, silloin tietäkää, että sen hävitys on lähellä.
21 Silloin ne, jotka Juudeassa ovat, paetkoot vuorille, ja jotka ovat kaupungissa, lähtekööt sieltä pois, ja jotka maalla ovat, älkööt sinne menkö.
22 Sillä ne ovat koston päiviä, että kaikki täyttyisi, mikä kirjoitettu on.
23 Voi raskaita ja imettäväisiä niinä päivinä! Sillä suuri hätä on oleva maan päällä ja viha tätä kansaa vastaan;
24 ja he kaatuvat miekan terään, heidät viedään vangeiksi kaikkien kansojen sekaan, ja Jerusalem on oleva pakanain tallattavana, kunnes pakanain ajat täyttyvät.
25 Ja on oleva merkit auringossa ja kuussa ja tähdissä, ja ahdistus kansoilla maan päällä ja epätoivo, kun meri ja aallot pauhaavat.
26 Ja ihmiset menehtyvät peljätessään ja odottaessaan sitä, mikä maanpiiriä kohtaa; sillä taivaitten voimat järkkyvät.
27 Ja silloin he näkevät Ihmisen Pojan tulevan pilvessä suurella voimalla ja kirkkaudella.
28 Mutta kun nämä alkavat tapahtua, niin rohkaiskaa itsenne ja nostakaa päänne, sillä teidän vapautuksenne on lähellä."

Luukkaan evankeliumi luku 21 puhuu samasta asiasta kuin Jooelin ja Sakarjan kirjat. Luukkaan evankeliumin 21 luku kertoo lopunajasta ja Herran Jeesuksen tulemuksen läheisyydestä. Herra Jeesus sanoo, että kun Jerusalem on sotajoukkojen ympäröimänä, niin sen hävitys on lähellä. Herran Jeesuksen mukaan tämä kaikki on Kirjoitusten täyttymisen ajankohtaa lopunaikana. Jeesus kertoo, että Jerusalemista viedään juutalaisia vangeiksi kaikkien kansojen sekaan, koska silloin on maan päällä suuri viha Israelin kansaa kohtaan. Jerusalem on oleva pakanain tallattavana kunnes pakanain ajat täyttyvät. Pakanain ajan täyttyminen tarkoittaa sen päivän toteutumista kun Jumala pelastaa ja vapauttaa juutalaiset pakanoiden vallasta ja ikeestä tuhoamalla pakana-armeijat Kidronin laaksossa.

Herra Jeesuksen tulemus tapahtuu niitten päivien jälkeen kun Israelin jäännös (kolmasosa) pelastuu uskon kautta Herran Jeesukseen. Herra Jeesus rohkaisee opetuslapsiaan (erikoisesti lopunajan uskovia) nostamaan päänsä kiittämään ja ylistämään Jumalaa, sillä kaikkien uskovien vapautus tästä synnin vallan alla olevasta maailmasta koittaa hyvin pian sen jälkeen kun pakanakansat hyökkäävät Israelin kimppuun lopunaikana.

Ilm 11:
1 ¶ Ja minulle annettiin sauvan kaltainen ruoko ja sanottiin: "Nouse ja mittaa Jumalan temppeli ja alttari ja ne, jotka siinä kumartaen rukoilevat.
2 Mutta temppelin ulkopuolella oleva esikartano erota pois, äläkä sitä mittaa, sillä se on annettu pakanakansoille; ja he tallaavat pyhää kaupunkia neljäkymmentäkaksi kuukautta.

Kyseessä on kolmas temppeli, jonka juutalaiset ovat rakentaneet ja ajankohta on lopun aika, lähellä aikaa kun Jumala sallii tämän epäjumalanpalveluksen tuhoutuvan, sillä Herran Jeesuksen Messiaan uhrin rinnalle ei voi tuoda eläinuhreja. Jae kaksi puhuu temppelin ulkopuolella olevasta esikartanosta, joka on annettu pakanoille, jotka tallaavat pyhää kaupunkia 42 kuukautta, Sama asia kuin Luuk 21:24 ja he kaatuvat miekan terään, heidät viedään vangeiksi kaikkien kansojen sekaan, ja Jerusalem on oleva pakanain tallattavana, kunnes pakanain ajat täyttyvät.

Esikartano tarkoittaa varmaankin muslimien moskeijaa. Neljäkymmentä kaksi kuukautta on sama aika kuin 3,5 vuotta. Pakanat saavat hallita Jerusalemia 3,5 vuotta, jonka jälkeen Jumala kukistaa pakanain hallintavallan. Näitten päivien jälkeen tapahtuu Herran Jeesuksen tulemus, mutta sitä päivää ja hetkeä ei tiedä kukaan ihminen, joten tästä 3,5 vuoden ajanjaksosta ei pystytä laskemaan Jeesuksen tulemuksen hetkeä. Herran Jeesuksen tulemus ei tapahdu ennen antikristuksen vihan aikaa, niin kuin jotkut virheellisesti opettavat.

Ilmestyskirjan luku 11 kertoo myös sen että kymmenes osa Jerusalemin kaupungista tuhoutuu suuressa maanjäristyksessä, jonka jälkeen Jumalan temppeli taivaassa aukeni, ja hänen liittonsa arkki näkyi hänen temppelissään, ja tuli salamoita ja ääniä ja ukkosenjylinää ja maanjäristystä ja suuria rakeita. Minä uskon, että tuohon kymmenenteen osaan kuului kolmannen temppelin tuhoutuminen, sillä eläinuhrit ovat epäjumalanpalvelusta, koska Messiaan uhri on ainoa voimassa oleva uhri. Samoin Jumalan taivaassa oikea Jumalan temppeli aukeni merkiksi oikeasta temppelistä väärän temppelin kukistuessa. Vaikka Ilm 11:1 sanoo kolmatta temppeliä Jumalan temppeliksi, niin on se sitä vain epäuskoisten ihmisten silmissä, mutta ei Jumalan.

Juutalaisten rakentama kolmas temppeli ei ole Jumalan mieleen, koska Herran Jeesuksen sovitustyö ja Hänen verensä kumosi eläinuhrit sekä vanhan liiton temppelin Jumalanpalvelusjärjestyksen. Uuden Liiton temppeli on Jumalan seurakunta, eli uskovat ihmiset, ei käsin rakennettu rakennus. Herran Jeesuksen opetuslapsi ei saa sydämessään kannattaa kolmannen temppelin rakentamista, sillä hänen tulee nähdä se eräänä Jeesuksen pikaisen tulemuksen merkkinä.

Ylöstempauksesta

Koska Raamatussa on Israelin maan jakamisen yhteydessä mainittu myös Herran Jeesuksen tulemus, niin tuon siitä lyhyesti esille muutamia asioita. Ensiksi mainitsen sen, että ylöstempauksesta on monenlaisia opetuksia ja me kaikki olemme erehtyväisiä myös minä. Tämän tähden haluan painottaa sitä, että vaikka erehtyisimme ylöstempauksen ajankohdasta, mutta olemme Jeesuksen verellä pestyjä sekä pelastettuja Jumalan armosta ja jos elämme silloin maan päällä kun ylöstempaus tapahtuu, niin pääsemme siihen mukaan, vaikka olisimme erehtyneet sen ajankohdasta. Toin tämän esille siksi ettemme riitelisi tästä asiasta, vaan siitä huolimatta rakastaisimme toisiamme, vaikka näkisimme tämän asian eri tavalla.

Monet uskovat ajattelevat, että ylöstempaus tapahtuu ennen antikristuksen vihan aikaa. Tämä on kuitenkin minun mielestäni väärä opetus ylöstempauksesta. Väärä ylöstempaus oppi on tuudittamassa monia uskovia ruususen uneen ja valmistautumattomaan tilaan lopunajan vainojen koittaessa. Ylöstempaus tapahtuu vasta aivan ihmiskunnan armotalouskauden historian loppumetreillä.

Tarkoitukseni ei ole väitellä tai kiivailla oppikysymyksistä eikä syytellä ketään, vaan se että ottaisit vakavasti edessämme olevan ajan ja valmistautuisit kohtaamaan sen syvästi uskossa luottaen Herraan Jeesukseen. Raamatun selkeä opetus on että lopunaikana laittomuus pääsee valtaan, jonka seurauksena tapahtuu suuri luopumus uskovien keskuudessa sekä antikristus ilmestyy maan päälle. Tämä tarkoittaa sitä, että Jumalan seurakunta on maan päällä antikristuksen vihan aikana ja ylöstempaus tapahtuu aivan Uuden Liiton armotalousaikakauden lopussa.

Raamattu opettaa monessa kohdassa selkeästi, että seurakunta on maan päällä armotalouskauden loppuun asti ja pakanauskovat ja Israelin kansa, jonka jäännös tekee (kolmasosa) parannuksen ja tulee uskomaan Herraan Jeesukseen temmataan yhdessä ylös yläilmoihin Herraa vastaan.

Matt 24:

37 Sillä niinkuin oli Nooan päivinä, niin on Ihmisen Pojan tulemus oleva.

38 Sillä niinkuin ihmiset olivat niinä päivinä ennen vedenpaisumusta: söivät ja joivat, naivat ja naittivat, aina siihen päivään asti, jona Nooa meni arkkiin,

39 eivätkä tienneet, ennenkuin vedenpaisumus tuli ja vei heidät kaikki; niin on myös Ihmisen Pojan tulemus oleva.

Luuk 17:

26 Ja niinkuin kävi Nooan päivinä, niin käy myöskin Ihmisen Pojan päivinä:

27 he söivät, joivat, naivat ja menivät miehelle, aina siihen päivään asti, jona Nooa meni arkkiin; ja vedenpaisumus tuli ja hukutti heidät kaikki.

28 Niin myös, samoin kuin kävi Lootin päivinä: he söivät, joivat, ostivat, myivät, istuttivat ja rakensivat,

29 mutta sinä päivänä, jona Loot lähti Sodomasta, satoi tulta ja tulikiveä taivaasta, ja se hukutti heidät kaikki,

30 samoin käy sinä päivänä, jona Ihmisen Poika ilmestyy.

Matteus 24 ja Luukas 17 kertovat saman asian ylöstempauksesta ja Herran Jeesuksen tulemuksesta. Luukas 17:ssa Herra Jeesus kertoi että Hänen tulemuksensa tapahtuu kuten kävi Nooan ja Lootin päivinä. Samana päivänä kun Loot lähti Sodomasta tuli ja tulikivisade hukutti jumalattoman maailman. Samoin käy sinä päivänä kun Herra Jeesus ilmestyy (Jeesuksen tulemus). Raamattu kertoo, että kun Herra Jeesus tulee takaisin ja tapahtuu ylöstempaus, niin silloin Hän hävittää synnin maan päältä.

Nooan ja Lootin tapaukset tapahtuivat samalla tavalla. Molemmissa tapauksissa jumalattomat ja uskovat olivat maan päällä loppuun saakka ja Jumala pelasti kansansa lähes samanaikaisesti kun Hän hävitti jumalattomat ihmiset. Tämä tarkoittaa että Herran Jeesuksen tulemus tapahtuu tämän armotalouskauden lopussa. Tämä tarkoittaa myös sitä, että Herran Jeesuksen opetuslapset ovat maan päällä antikristuksen vihan ajassa. Ilmestyskirja sekä Matteus 24 todistavat tämän myös selkeästi, että ylöstempaus tapahtuu ihan armotalouskauden lopussa:

Ilm:19

6 Ja minä kuulin ikäänkuin kansan paljouden äänen ja ikäänkuin paljojen vetten pauhinan ja ikäänkuin suuren ukkosenjylinän sanovan: "Halleluja! Sillä Herra, meidän Jumalamme, Kaikkivaltias, on ottanut hallituksen.

7 Iloitkaamme ja riemuitkaamme ja antakaamme kunnia hänelle, sillä Karitsan häät ovat tulleet, ja hänen vaimonsa on itsensä valmistanut.

8 Ja hänen annettiin pukeutua liinavaatteeseen, hohtavaan ja puhtaaseen: se liina on pyhien vanhurskautus."

9 Ja hän sanoi minulle: "Kirjoita: Autuaat ne, jotka ovat kutsutut Karitsan hääaterialle!" Vielä hän sanoi minulle: "Nämä sanat ovat totiset Jumalan sanat".

Karitsan häät alkavat ylöstempauksen jälkeen ja Ilmestyskirja sijoittaa Karitsan häät aivan armotalouskauden loppuun.

Matt 24:

9 Silloin teidät annetaan vaivaan, ja teitä tapetaan, ja te joudutte kaikkien kansojen vihattaviksi minun nimeni tähden.

10 Ja silloin monet lankeavat pois, ja he antavat toisensa alttiiksi ja vihaavat toinen toistaan.

11 Ja monta väärää profeettaa nousee, ja he eksyttävät monta.

12 Ja sentähden, että laittomuus pääsee valtaan, kylmenee useimpien rakkaus.

13 Mutta joka vahvana pysyy loppuun asti, se pelastuu.

...............

21 Sillä silloin on oleva suuri ahdistus, jonka kaltaista ei ole ollut maailman alusta hamaan tähän asti eikä milloinkaan tule.

22 Ja ellei niitä päiviä olisi lyhennetty, ei mikään liha pelastuisi; mutta valittujen tähden ne päivät lyhennetään.

....................

29 Mutta kohta niiden päivien ahdistuksen jälkeen aurinko pimenee, eikä kuu anna valoansa, ja tähdet putoavat taivaalta, ja taivaitten voimat järkkyvät.

30 Ja silloin Ihmisen Pojan merkki näkyy taivaalla, ja silloin kaikki maan sukukunnat parkuvat; ja he näkevät Ihmisen Pojan tulevan taivaan pilvien päällä suurella voimalla ja kirkkaudella.

31 Ja hän lähettää enkelinsä suuren pasunan pauhatessa, ja he kokoavat hänen valittunsa neljältä ilmalta, taivasten ääristä hamaan toisiin ääriin.

Matteuksen evankeliumin 24 luvussa Herra Jeesus opettaa maailmanlaajuisesta vihan ja vainon ajasta Jeesuksen opetuslapsia kohtaan. Kyse on nimenomaan Herran Jeesuksen opetuslapsista, sillä Jeesus sanoi, että vaino tulee Hänen nimensä tähden, joka tarkoittaa että on kyse Herraan Jeesukseen uskovista ihmisistä. Sitten tulee suuri ahdistus maan päälle, joka kuitenkin valittujen tähden, eli seurakunnan tähden lyhennetään. Herran Jeesuksen opetuksen mukaan Hänen opetuslapsensa ovat maan päällä antikristuksen vihan ajassa.

Armotalouskauden ajan lopussa taivaitten voimien järkkymisen jälkeen Herra Jeesus tulee ja tapahtuu ylöstempaus. Suuren pasuunan pauhatessa Jumalan valitut (seurakunta) kootaan (ylöstempaus) maan joka kolkasta taivasten ääristä toisiin ääriin. Ylöstempaus on Herran Jeesuksen mukaan julkinen tapahtuma, jonka kaikki maan sukukunnat näkevät. Emme voi tietää päivää milloin ylöstempaus tapahtuu, mutta sen tiedämme Raamatun opetuksen valossa, että seurakunta on antikristuksen vihan ajassa ja seurakunta temmataan vasta aivan tämän armotalouskauden lopussa.

Jeesuksen salaisen ylöstempauksen opetus kytkeytyy hyvin voimakkaasti väärään opetukseen, jonka mukaan tempaus tapahtuisi ennen suurta luopumusta ja antikristuksen ilmestymistä. Herran Jeesuksen tulemus on julkinen, jonka kaikki ihmiset maan päällä näkevät.

Jumala suojelee omaa kansaansa vihan aikana ja me saamme uskossa nostaa katseemme Herraan Jeesukseen, sillä kun nämä tapahtumat alkavat tapahtumaan, niin Herran tulemus ja uskovien vapautus tästä syntisestä maailmanajasta on lähellä. Meidän ei tarvitse pelätä tulevia aikoja ja tapahtumia, sillä Kaikkivaltias Jumala on meidän turvamme ja Hänen iankaikkiset käsivartensa ja rakkautensa kannattelee meitä myös lopunaikana.

En tässä kirjoituksessa käsittele enempää Raamatun kohtia kuin mitä tässä kirjoituksessa on ollut esillä tukemaan opetusta, että seurakunta on maan päällä armotalouskauden loppuun asti. Jos Herra suo ja elämme, niin tulen tulevina päivinä kirjoittamaan lisää tästä aiheesta lukuisten muiden Raamatun kohtien kera, jotka opettavat seurakunnan ylöstempauksen sijoittuvan aivan armotalouskauden loppuun asti.

 

 

Petri Paavola 31.3.2015

Lähteet:
33/38 Raamattu
Biblia 1776
King James Version 1769
unitedwithisrael.org
 


 


 

 

 

eXTReMe Tracker