Nature

Etusivulle | Raamatunopetuksia | Anna palautetta
SaulusMedia |
Petri - Youtube    


Melkisedekin pappeus

 

Melkisedek

Hebr 7:
1 ¶ Sillä tämä Melkisedek, Saalemin kuningas, Jumalan, Korkeimman, pappi, joka meni Aabrahamia vastaan, hänen palatessaan kuninkaita voittamasta, ja siunasi hänet;
2 jolle Aabraham myös antoi kymmenykset kaikesta ja joka ensiksi, niinkuin hänen nimensäkin merkitsee, on "vanhurskauden kuningas" ja sen lisäksi vielä "Saalemin kuningas," se on "rauhan kuningas";
3 jolla ei ole isää, ei äitiä, ei sukua, ei päivien alkua eikä elämän loppua, mutta joka on Jumalan Poikaan verrattava-hän pysyy pappina ainaisesti.


Herra Jeesus Kristus ei ollut Melkisedek. Melkisedek oli Kristuksen (Messiaan) vertauskuvaa, sillä Melkisedekistä ei jäänyt historiaan sukuluetteloa hänen isästään ja äidistään tai suvustaan, siksi Raamattu sanoo Hebr 7:3, että hänellä ei ole isää, äitiä, eikä sukua, mutta toki hänellä oli isä ja äiti, mutta Melkisedekin sukua ei löydy mistään sukuluettelosta, siksi sanonta ei ole isää, ei äitiä ja ei sukua. Siksi ei myös päivien alkua, koska Melkisedekistä ei ole jäänyt tietoa kuka on hänen isänsä ja äitinsä ja milloin hän on syntynyt ja kuollut. Melkisedekiä verrataan Jeesukseen, jolla ei ole alkua ja loppua, koska Jeesus on iankaikkinen Jumala, mutta ei Isä, vaan Jumalan Poikana Jumala ja siksi Jeesuksella ei ole alkua ja loppua. Psalmissa sanotaan:

Ps 110:4 Herra on vannonut eikä sitä kadu: "Sinä olet pappi iankaikkisesti, Melkisedekin järjestyksen mukaan".

Melkisedek oli Saalemin (monien tutkijoiden mukaan Saalem sijaitsi samalla paikalla missä Jerusalem sijaitsee) kuningas ja pappi. Melkisedek ei ollut pappi Aaronin järjestyksen ja lain käskyn mukaan, vaan Melkisedekillä oli pappeus ilman lain käskyä ja joka ei periytynyt kuten Aaronin pappeus periytyi hänen suvustaan. Siksi Melkisedekistä sanotaan myös ei sukua, koska hänen pappeus ei tullut lain käskynä suvun perimän mukaan. Koko tekstiyhteys viittaa Melkisedekin pappeuteen

Siksi Melkisedekin on verrattava (vertauskuva) Messiaaseen, sillä Jeesuksella ei ole biologista isää, eikä Jumalan Poikana äitiä, eikä Jeesus tullut suvun perimän puolesta Uuden Liiton Ylimmäiseksi Papiksi, vaan Melkisedekin järjestyksen mukaan, koska Jeesus ei tullut Ylimmäiseksi Papiksi lain käskyn mukaan, vaan katoamattoman elämän voimasta. Siksi koska Jeesus on Iankaikkinen, niin Hän voi tulla Ylimmäiseksi Papiksi Iankaikkisesti.

Melkisedek ei siis ole Jeesus, vaan Melkisedek oli esikuvaa Jeesuksesta, kuten Hebr 7:3 sanoo: mutta joka on Jumalan Poikaan verrattava.

Verrattava sana on kreikaksi aphomoioo, joka tarkoittaa samankaltaista, verrattavissa olevaa, olla samanlainen ja tehty kuin (samanlaiseksi). Eli Melkisedek ei ole Herra Jeesus, vaan oli esikuvaa Jeesuksesta, joka on Kuningas ja Pappi, jolla ei ole biologista isää, ei äitiä Jumalan Poikana Iankaikkisuudessa, eikä Hän tullut Papiksi Aaronin järjestyksen mukaan, vaan Melkisedekin järjestyksen mukaan, josta jo Psalmeissa (Psa 110:4) oli profetia Jeesuksen Ylimmäisestä Pappeudesta. Jeesuksella ei myöskään ole alkua ja loppua sillä Hän on Iankaikkinen.

Leeviläiset

Hebr 7:
4 Katsokaa, kuinka suuri hän on, jolle itse kantaisä Aabraham antoi kymmenykset parhaimmasta saaliistaan.
5 Onhan niillä Leevin pojista, jotka saavat pappeuden, käsky lain mukaan ottaa kymmenyksiä kansalta, se on veljiltään, vaikka nämä ovatkin Aabrahamin kupeista lähteneet;

Leeviläisille annettiin käsky ottaa kymmenyksiä kansalta, koska heille ei annettu perintöosaa maasta, vaan heidän tehtävänsä oli palvella ilmestysmajassa. Leeviläisillä ei ollut perintömaata, mistä olisivat saaneet elantonsa, vaan koska he palvelivat ilmestysmajassa, niin kymmenysten avulla Herra piti huolta heidän maallisista tarpeistaan. Tämä lain käsky oli seremonialaissa, ei Kymmenessä Käskyssä. Aabraham antoi Melkisedekille kymmenykset, koska Melkisedek oli suuri. koska hän oli kuningas ja pappi ja tulevan Messiaan vertauskuva, eli Melkisedek toimi esikuvallisesti Messiaan vertauskuvana ollen Saalemin (rauhan) kuningas.

Melkisedek Messiaan esikuva

1 Moos 14:
18 Ja Melkisedek, Saalemin kuningas, toi leipää ja viiniä; hän oli Jumalan, Korkeimman, pappi.
19 Ja hän siunasi hänet sanoen: "Siunatkoon Abramia Jumala, Korkein, taivaan ja maan luoja.
20 Ja kiitetty olkoon Jumala, Korkein, joka antoi vihollisesi sinun käsiisi." Ja Abram antoi hänelle kymmenykset kaikesta.

Melkisedek toimi myös tässä esikuvallisesti Messiaan vertauskuvana, sillä hän toi leipää ja viiniä ja siunasi Aabrahamin sanoen: "Siunatkoon Abramia Jumala, Korkein, taivaan ja maan luoja." Jeesus myös siunasi leivän ja opetuslapset sekä nautti heidän kanssaan viiniä:

Matt 26:
26 ¶ Ja heidän syödessään Jeesus otti leivän, siunasi, mursi ja antoi opetuslapsillensa ja sanoi: "Ottakaa ja syökää; tämä on minun ruumiini".
27 Ja hän otti maljan, kiitti ja antoi heille ja sanoi: "Juokaa tästä kaikki;
28 sillä tämä on minun vereni, liiton veri, joka monen edestä vuodatetaan syntien anteeksiantamiseksi.
29 Ja minä sanon teille: tästedes minä en juo tätä viinipuun antia, ennenkuin sinä päivänä, jona juon sitä uutena teidän kanssanne Isäni valtakunnassa."

Näin Melkisedek oli selkeästi Messiaan esikuva, ei itse Messias.

Melkisedekin pappeus ei periydy

Hebr 7:
6 mutta hän, jonka sukua ei johdeta heistä, otti kymmenykset Aabrahamilta ja siunasi sen, jolla oli lupaukset.
7 Mutta kieltämätöntä on, että halvempi saa siunauksen paremmaltaan.
8 Ja täällä kuolevaiset ihmiset ottavat kymmenyksiä, mutta siellä se, jonka todistetaan elävän.
9 Ja Aabrahamin kautta, niin sanoakseni, on Leevikin, joka kymmenyksiä ottaa, maksanut kymmenyksiä;
10 sillä hän oli vielä isänsä kupeissa, kun Melkisedek meni tätä vastaan.
11 ¶ Jos siis täydellisyys olisi saavutettu leeviläisen pappeuden kautta, sillä tähän on kansa laissa sidottu, miksi sitten oli tarpeen, että nousi toinen pappi Melkisedekin järjestyksen mukaan eikä tullut nimitetyksi Aaronin järjestyksen mukaan?
12 Sillä pappeuden muuttuessa tapahtuu välttämättä myös lain muutos.

Melkisedekin pappeus ei periytynyt leeviläisiltä, mutta silti hän otti kymmenykset Aabrahamilta. Aabraham antoi kymmenykset Melkisedekille parhaimmasta saalistaan. Kymmenykset ja niiden antaminen ei kuulunut Kymmeneen Käskyyn, joka on laki, jota Jeesus ei kumonnut. Kymmenykset kuuluivat lakiliittoon israelilaisille sekä ennen lain antamista Aabraham antoi kymmenyksiä. Näen, että Uudessa Liitossa on vapaus antaa sydämensä halunsa mukaan omastansa apua tarvitseville sekä sinne minne Herra kehottaa antamaan. Aabrahamin esimerkin mukaisesti antakaamme parastamme kaikesta hengellisestä ja maallisesta mitä Jumala meille siunaa. Melkisedek siunasi Aabrahamin, jolle Jumala antoi lupauksen, että Aabrahamin siemenestä tulevat siunatuksi kaikki  maan kansakunnat, koska Messias syntyy Aabrahamin siemenestä.

Jotkut opettavat, että Hebr 7:8 opettaa kymmenysten olevan voimassa Uudessa Liitossa, koska siinä sanotaan, että täällä kuolevaiset (alkuteksti sanoo jotka kuolevat) ihmiset ottavat kymmenyksiä. Tämä väärä tulkinta nousee tämän yhden jakeen irrottamisen seurauksena koko tekstiyhteydestään. Koko konteksti sanoo puhuu Leevistä, joka otti kymmenyksiä ja leeviläisistä, jotka vanhan liiton perusteella vastaanottivat kymmenyksiä lain käskynä, mutta jae 12 sanoo, että pappeuden muuttuessa (Melkisedekin järjestyksen mukaiseksi) tapahtuu myös välttämättä lain muutos, joka tarkoitti myös kymmenyskäskyn kumoutumista, sillä Uudessa Liitossa ei ole enää leeviläistä pappeutta eikä siten käskyä heille kymmenysten maksamisesta. Hebr 7:8 on sidottu koko tekstiyhteyteen ja tarkoittaa, että leeviläiset olivat ne jotka ottivat kymmenyksiä. Tämä ei kohta siis opeta, että Uudessa Liitossa on voimassa kymmenysten maksaminen, eikä Uudessa Testamentissa ole opetusta tai käskyä Uuden Liiton seurakunnalle kymmenysten maksamisesta. Uudessa Liitossa saamme antaa omastamme sen mukaan kuin meillä on tahtoa, halua ja varallisuutta sekä mitä Jumala puhuu meille ja se voi olla myös joskus paljon enemmän kuin kymmenykset siitä mitä ansaitsemme.

Monet uskovat opettavat kymmenysten antamista pakollisena toimenpiteenä Uudessa Liitossa ja he usein perustelevat sitä, että Aabraham antoi kymmenyksiä ennen vanhaa liittoa ja lain antamista. Kaikki asiat mitä on tapahtunut ennen lakiliittoa eivät ole kuitenkaan voimassa Uudessa Liitossa. Esimerkiksi Abraham uhrasi eläinuhreja jo ennen vanhaa liittoa ja lain antamista, mutta siitä huolimatta Uusi Liitto on kumonnut eläinuhrit. Uskova saa tietenkin antaa kymmenykset tai enemmänkin Uudessa Liitossa, mutta ei lain pakko käskynä, vaan omasta tahdostaan ja Pyhän Hengen vaikuttaman rakkauden kautta Jumalaa ja lähimmäisiään kohtaan. Uuden Liiton järjestyksessä tietenkin Jumala vaikuttaa tahtomista ja tekemistä myös siten että haluamme antaa omastamme Herran työhön sekä niille jotka ovat taloudellisen avun tarpeessa. Mutta Uudessa Liitossa tämä tapahtuu rakkauden kautta ei lain pakko käskynä. On myös huomattava, että Jeesuksen Kristuksen kuolema ja ylösnousemus sekä sovitustyö kumosi vanhan liiton seremonialait, joihin myös kuului käsky kymmenysten antamisesta leeviläisille. Uudessa Liitossa ei ole käskyä, joka pakottaisi antamaan kymmenyksiä, mutta Uudessa Liitossa on käsky, joka opettaa antamaan sydämensä halun mukaan:

2 Kor 9: 6 ¶ Huomatkaa tämä: joka niukasti kylvää, se myös niukasti niittää, ja joka runsaasti kylvää, se myös runsaasti niittää.
7 Antakoon kukin, niinkuin hänen sydämensä vaatii, ei surkeillen eikä pakosta; sillä iloista antajaa Jumala rakastaa.
8 Ja Jumala on voimallinen antamaan teille ylenpalttisesti kaikkea armoa, että teillä kaikessa aina olisi kaikkea riittävästi, voidaksenne ylenpalttisesti tehdä kaikkinaista hyvää;

Antakoon kukin sen mukaan kuin kokee sydämessään (varojensa mukaan), ei pakosta (eli, ei lain käskynä!). Uudessa Liitossa tulee myös huomata se, että kukin saa sydämensä kylvön mukaisesti. Kuka runsaasti kylvää se myös runsaasti niittää ja kuka niukasti kylvää se myös niukasti niittää. On hyvä kylvää runsaasti, ei hyödyn tavoittelun toivossa, vaan rakkauden halun kautta.

Hebr 7: 7 puhuu, että halvempi saa siunauksen paremmaltaan, eli Melkisedek oli Aabrahamia korkeampi pappina ja kuninkaana. Tämäkin on esikuvallista siitä, että Herra Jeesus Kristus on meitä korkeampi Jumalan Poikana, Messiaana, Rauhan Kuninkaana ja Ylimmäisenä Pappina. On todella mielenkiintoista, että vaikka Melkisedek kuoli, niin hänen kuolemaansa ei ole kirjattu ylös, sillä se viittaa pappeuden jatkumiseen iankaikkisesti, jota ei lakkauteta. Jeesus on iankaikkisesti Ylimmäinen Pappi Melkisedekin järjestyksen mukaan. Kuolevaiset ihmiset ottavat kymmenyksiä (leeviläiset lain käskyn mukaan) tässä maailmassa, mutta siellä se, joka todistetaan elävän viittaa Jeesuksen Ylimmäisen Pappeuteen, jolle me annamme vapaaehtoisesti parhaat antimme.

Ei täydellistyyttä lain kautta, vaan Herran Jeesuksen kautta

Hepr 9:
8 ¶ Näin Pyhä Henki osoittaa, että tie kaikkeinpyhimpään vielä on ilmoittamatta, niin kauan kuin etumainen maja vielä seisoo.
9 Tämä on nykyistä aikaa tarkoittava vertauskuva, ja sen mukaisesti uhrataan lahjoja ja uhreja, jotka eivät kykene tekemään täydelliseksi omassatunnossaan sitä, joka jumalanpalvelusta toimittaa,
10 vaan jotka, niinkuin ruuat ja juomat ja erilaiset pesotkin, ovat ainoastaan lihan sääntöjä, jotka ovat voimassa uuden järjestyksen aikaan asti.
11 Mutta kun Kristus tuli tulevaisen hyvän ylimmäiseksi papiksi, niin hän suuremman ja täydellisemmän majan kautta, joka ei ole käsillä tehty, se on: joka ei ole tätä luomakuntaa,
12 meni, ei kauristen ja vasikkain veren kautta, vaan oman verensä kautta kerta kaikkiaan kaikkeinpyhimpään ja sai aikaan iankaikkisen lunastuksen.
13 Sillä jos kauristen ja härkäin veri ja hiehon tuhka, saastaisten päälle vihmottuna, pyhittää lihanpuhtauteen,
14 kuinka paljoa enemmän on Kristuksen veri, hänen, joka iankaikkisen Hengen kautta uhrasi itsensä viattomana Jumalalle, puhdistava meidän omantuntomme kuolleista teoista palvelemaan elävää Jumalaa!


Pyhä Henki todistaa että tie kaikkein pyhimpään on vielä ilmoittamatta, niin kauan kun etuimmainen maja vielä seisoo. Sitten Heprealaiskirjeen kirjoittaja sanoi tämän tarkoittavan nykyistä aikaa eli aikaa ennen 70 jKr, jolloin temppeli tuhoutui. Juutalaiset toimittivat temppelipalvelustaan turhaan vuosina n. 33-70 jKr., koska Kristuksen uhri oli tuonut syntien anteeksiantamuksen ja pääsyn Kaikkeinpyhimpään jo n. 33 jKr., jolloin Kristus (Messias) kuoli ja nousi ylös.

Eli vuonna n. 33 jKr tie Kaikkeinpyhimpään ilmoitettiin! Useat juutalaiset eivät sitä uskoneet, vaan jatkoivat turhaa ja hyödytöntä temppelipalvelusta. Tästä heprealaiskirje kertoo.

Heprealaiskirjeen kirjoittaja sanoi ruokien, juomien ja kasteiden olevan lihan sääntöjä, jotka ovat voimassa Uuden järjestyksen aikaan asti. Orthodox Jewish Brit Chadasha sanoo: until the time of the Tikkun. Tikkun tarkoittaa parantaa, korjata ja muutos. Kreikan teksti käyttää sanaa diorthosis, joka tarkoittaa uudistaa ja parantaa. Emme kuitenkaan saa jämähtyä vain siihen mitä tarkoittaa uuden järjestyksen aikaan asti, vaan katsoa myös mitä on sanottu!

Sanottiin että ruuat ja juomat ja kasteet olivat vain lihan sääntöjä, jotka ovat voimassa uuden järjestyksen aikaan asti!

Esim. Kol 2 kertoo meille vastauksen siihen mikä on tämä uusi aika:

Kol 2:
16 ¶ Älköön siis kukaan teitä tuomitko syömisestä tai juomisesta, älköön myös minkään juhlan tai uudenkuun tai sapatin johdosta,
17 jotka vain ovat tulevaisten varjo, mutta ruumis on Kristuksen.
18 Älköön teiltä riistäkö voittopalkintoanne kukaan, joka on mieltynyt nöyryyteen ja enkelien palvelemiseen ja pöyhkeilee näyistään ja on lihallisen mielensä turhaan paisuttama
19 eikä pitäydy häneen, joka on pää ja josta koko ruumis, nivelten ja jänteiden avulla koossa pysyen, kasvaa Jumalan antamaa kasvua.
20 Jos te olette Kristuksen kanssa kuolleet pois maailman alkeisvoimista, miksi te, ikäänkuin eläisitte maailmassa, sallitte määrätä itsellenne säädöksiä:
21 "Älä tartu, älä maista, älä koske!"
22 -sehän on kaikki tarkoitettu katoamaan käyttämisen kautta-ihmisten käskyjen ja oppien mukaan?
23 Tällä kaikella tosin on viisauden maine itsevalitun jumalanpalveluksen ja nöyryyden vuoksi ja sentähden, ettei se ruumista säästä; mutta se on ilman mitään arvoa, ja se tapahtuu lihan tyydyttämiseksi.


Tässä kohdassa sanotaan, ettei uskovia saa tuomita syömisestä ja juomisesta jne. Jos vanhan liiton ruokasäädökset olisivat voimassa, tuossa jakeessa ei lukisi noin, vaan siten että Kolossalaisten tuli noudattaa annettuja ruoka- ja juomasäädöksiä, jotka oli annettu VT:n kirjoituksissa. Mutta Paavali vapauttaa heidät tästä, koska ne eivät kuulu Uuteen Liittoon. Kol 2 näin selkeästi todistaa, että uusi järjestys koskien ruoka- ja juomasäädöksiä on astunut voimaan Uuden Liiton myötä. Jos elämme Jumalan Pojan uskossa Uuden Liiton järjestyksen mukaisesti, niin silloin ymmärrämme että tietyt käskyt ja säädökset ovat kumottu Paremman Uhrin tähden.

 

Jumala asetti terveelliset ruokasäädökset Israelin kansalle vanhassa liitossa sekä juhlat jne. Uudessa Liitossa ruokasäädökset ja juhlat eivät ole voimassa lakina, eikä kukaan saa tehdä niistä pelastuskysymystä tai ehdotonta sääntöä, jota tulee noudattaa. On vapaus syödä tai olla syömättä. Minä koitan syödä terveellisesti vapauden perustalta en lain käskynä ja annan muille vapauden pistää suuhunsa mitä haluavat.

Hebr 7:
9 Ja Aabrahamin kautta, niin sanoakseni, on Leevikin, joka kymmenyksiä ottaa, maksanut kymmenyksiä;
10 sillä hän oli vielä isänsä kupeissa, kun Melkisedek meni tätä vastaan.
11 ¶ Jos siis täydellisyys olisi saavutettu leeviläisen pappeuden kautta, sillä tähän on kansa laissa sidottu, miksi sitten oli tarpeen, että nousi toinen pappi Melkisedekin järjestyksen mukaan eikä tullut nimitetyksi Aaronin järjestyksen mukaan?
12 Sillä pappeuden muuttuessa tapahtuu välttämättä myös lain muutos.

Täydellisyyttä ei saavutettu lain kautta, eikä leeviläisen pappeuden kautta, sen tähden tarvittiin toinen pappeus Melkisedekin järjestyksen mukaan. Pappeuden muuttuessa tapahtui myös lain muutos, eli Kymmenen Käskyä jäi voimaan, mutta leeviläiseen pappeuteen kuuluvat lait (603 käskyä) ja vanha liitto kumottiin.

Hebr 7:
13 Sillä se, josta tämä sanotaan, oli toista sukukuntaa, josta ei kukaan ole alttaritointa hoitanut.
14 Onhan tunnettua, että meidän Herramme on noussut Juudasta, jonka sukukunnan pappeudesta Mooses ei ole mitään puhunut.
15 Ja tämä käy vielä paljoa selvemmäksi, kun nousee toinen pappi, Melkisedekin kaltainen,
16 joka ei ole siksi tullut lihallisen käskyn lain mukaan, vaan katoamattoman elämän voimasta.
17 Sillä hänestä todistetaan: "Sinä olet pappi iankaikkisesti Melkisedekin järjestyksen mukaan".

Vanhassa liitossa pappeutta hoitivat leeviläiset Aaronin järjestyksen mukaan ja lain mukaan vain heillä oli oikeus toimittaa pappeutta. Koska vanha liitto ja sen pappeus kumottiin, niin tarvittiin uusi pappeus Melkisedekin järjestyksen mukaan, ei lihallisen käskyn lain mukaan, vaan katoamattoman iankaikkisen elämän voimasta. Siksi tarvittiin Jeesus Kristus Ylimmäiseksi Papiksi Uuteen Liittoon, koska Hän on iankaikkinen Jumalan Poika sekä Pelastaja ja Vapahtaja, joka toi täydellisen pelastuksen syntiselle ihmiselle.

Hebr 7:
18 Täten kyllä entinen säädös kumotaan, koska se oli voimaton ja hyödytön
19 -sillä laki ei tehnyt mitään täydelliseksi-mutta sijaan tulee parempi toivo, jonka kautta me lähestymme Jumalaa.
20 Ja niinkuin tämä ei tapahtunut ilman valan vannomista-nuo taas ovat papeiksi tulleet ilman heistä vannottua valaa,
21 mutta tämä hänestä vannotulla valalla, sen asettamana, joka hänelle sanoi: "Herra on vannonut eikä ole katuva: ‘Sinä olet pappi iankaikkisesti’" -
22 niin on myös se liitto parempi, jonka takaajaksi Jeesus on tullut.

Leeviläinen pappeus ja vanhan liiton laki israelilaisille oli voimaton ja hyödytön, sillä laki ei tee ketään täydelliseksi ja israelilaisilta puuttui voima palvella Jumalaa sekä heiltä puuttui täydellinen uhri. Jeesus tuli uhriksi, täydelliseksi uhriksi, jonka ansiosta me saamme vastaanottaa iankaikkisen pelastuksen, siksi se on parempi toivo kuin vanhan liiton järjestys. Leeviläiseen pappeuteen tultiin ilman valan vannomista, mutta Herra itse vannoi valan iankaikkisesta pappeudesta Melkisedekin järjestyksen mukaan Psalmi 110:4. Jeesus on iankaikkinen ja Hänen iankaikkinen pappeutensa tekee Uudesta Liitosta paremman kuin vanhasta liitosta, sillä Herra Jeesus Kristus (Messias) on Uuden Liiton takuumies, Hän joka on itse iankaikkinen.

Hebr 7:
23 Ja noita toisia pappeja on tullut useampia, koska kuolema ei sallinut heidän pysyä;
24 mutta tällä on katoamaton pappeus, sentähden että hän pysyy iankaikkisesti,
25 jonka tähden hän myös voi täydellisesti pelastaa ne, jotka hänen kauttaan Jumalan tykö tulevat, koska hän aina elää rukoillakseen heidän puolestansa.
26 Senkaltainen ylimmäinen pappi meille sopikin: pyhä, viaton, tahraton, syntisistä erotettu ja taivaita korkeammaksi tullut,
27 jonka ei joka päivä ole tarvis, niinkuin ylimmäisten pappien, ensiksi uhrata omien syntiensä edestä ja sitten kansan; sillä tämän hän teki kerta kaikkiaan, uhratessaan itsensä.
28 Sillä laki asettaa ylimmäisiksi papeiksi ihmisiä, jotka ovat heikkoja, mutta valan sana, joka on myöhäisempi kuin laki, asettaa Pojan, iankaikkisesti täydelliseksi tulleen.

Leeviläisessä pappeudessa pappeus periytyi, koska ihmiset kuolevat ja eivät ole täydellisiä, vaan heikkoja syntisiä. Koska Jeesus Kristus on Iankaikkinen, niin siksi Hänellä on iankaikkinen ja katoamaton pappeus ja siksi Hän koska on Iankaikkinen ja Täydellinen, siksi Hän voi täydellisesti pelastaa ne jotka uskovat Häneen.

Joh 1:17 Sillä laki on annettu Mooseksen kautta; armo ja totuus on tullut Jeesuksen Kristuksen kautta.

2 Piet 4:
1 ¶ Simeon Pietari, Jeesuksen Kristuksen palvelija ja apostoli, niille, jotka ovat saaneet yhtä kalliin uskon kuin mekin meidän Jumalamme ja Vapahtajan Jeesuksen Kristuksen vanhurskaudessa.
2 Armo ja rauha lisääntyköön teille Jumalan ja meidän Herramme Jeesuksen tuntemisen kautta.
3 Koska hänen jumalallinen voimansa on lahjoittanut meille kaiken, mikä elämään ja jumalisuuteen tarvitaan, hänen tuntemisensa kautta, joka on kutsunut meidät kirkkaudellaan ja täydellisyydellään,
4 joiden kautta hän on lahjoittanut meille kalliit ja mitä suurimmat lupaukset, että te niiden kautta tulisitte jumalallisesta luonnosta osallisiksi ja pelastuisitte siitä turmeluksesta, joka maailmassa himojen tähden vallitsee,

Hebr 9:22 Niin puhdistetaan lain mukaan miltei kaikki verellä, ja ilman verenvuodatusta ei tapahdu anteeksiantamista.

Efes 1:7 jossa meillä on lunastus hänen verensä kautta, rikkomusten anteeksisaaminen, hänen armonsa rikkauden mukaan.

Pappeuden muuttuessa synneistä puhdistuksen ja pelastuksen tuova veri myös vaihtui eläinten verestä Herran Jeesuksen Kristuksen vereen. Kun ihminen tunnustaa syntinsä ja uskoo sydämestänsä, että Jeesus Kristus on Herra, jonka Jumala herätti kuolleista, niin silloin Jumala pelastaa ihmisen. Syntien anteeksiantamus Uuden Liiton järjestyksen mukaan tulee Herran Jeesuksen Kristuksen täydellisen maanpäällisen elämän vaelluksen, kuoleman, veren ja ylösnousemuksen kautta kaikille niille, jotka uskovat Herraan Jeesukseen Kristukseen.

 

Uusin kirjoitus samasta aiheesta:
www.kotipetripaavola.com/ melkisedek kuningas ja pappi

 

 

Petri Paavola 2009

 

 

 


 

 

 

eXTReMe Tracker