Nature

Etusivulle | Raamatunopetuksia | Anna palautetta
SaulusMedia |
Petri - Youtube    


Huom! Uusin ja tarkempi kirjoitus aiheesta:
kotipetripaavola.com/ uskovan-avioero

Uskovan avioero

Uskovien leirejä jakaa tänä päivänä voimakkaasti kysymys uskovan eroamisesta sekä uudelleen avioitumisesta. Itse olen tätä asiaa aikanani vuosia rukoillut ja tutkinut, jotta voisin neuvoa uskovia tällä kipeällä alueella. Moni uskova on syvissä haavoissa tämän asian kanssa. Olen itse naimisissa enkä ole koskaan kokenut avioeroa, mutta tämä kipeä asia koskettaa monia ihmisiä, joten siksi aikanani uhrasin todella paljon aikaani, jotta saisin selville Raamatun opetuksen avioerosta sekä uudelleenavioitumisesta. Seuraavaksi jaan kanssasi tutkimukseni tulokset.

Avioero ja uudelleen avioituminen

Matt 19:3-12 Ja fariseuksia tuli hänen luoksensa, ja he kiusasivat häntä sanoen: "Onko miehen lupa hyljätä vaimonsa mistä syystä tahansa?"  Hän vastasi ja sanoi: "Ettekö ole lukeneet, että Luoja jo alussa ‘loi heidät mieheksi ja naiseksi’  ja sanoi: ‘Sentähden mies luopukoon isästänsä ja äidistänsä ja liittyköön vaimoonsa, ja ne kaksi tulevat yhdeksi lihaksi’?  Niin eivät he enää ole kaksi, vaan yksi liha. Minkä siis Jumala on yhdistänyt, sitä älköön ihminen erottako."  He sanoivat hänelle: "Miksi sitten Mooses käski antaa erokirjan ja hyljätä hänet?"  Hän sanoi heille: "Teidän sydämenne kovuuden tähden Mooses salli teidän hyljätä vaimonne, mutta alusta ei niin ollut.  Mutta minä sanon teille: joka hylkää vaimonsa muun kuin huoruuden tähden ja nai toisen, se tekee huorin; ja joka nai hyljätyn, se tekee huorin."  Opetuslapset sanoivat hänelle: "Jos miehen on näin laita vaimoonsa nähden, niin ei ole hyvä naida".  Mutta hän sanoi heille: "Ei tämä sana kaikkiin sovellu, vaan ainoastaan niihin, joille se on suotu.  Sillä on niitä, jotka syntymästään, äitinsä kohdusta saakka, ovat avioon kelpaamattomia, ja on niitä, jotka ihmiset ovat tehneet avioon kelpaamattomiksi, ja niitä, jotka taivasten valtakunnan tähden ovat tehneet itsensä avioon kelpaamattomiksi. Joka voi sen itseensä sovittaa, se sovittakoon."

 

Tämä Raamatun kohta osoittaa meille, jotta Jeesus antoi oikeuden avioeroon syyttömälle osapuolelle huoruuden tapahduttua sekä myös oikeuden uudelleen avioitumiseen.

 

Fariseukset kysyivät Jeesukselta, jotta onko lupa hyljätä vaimonsa mistä syystä tahansa. Miksi he kysyivät näin? Mikä oli heidän motiivinsa tähän kysymykseen? Jos fariseukset tiesivät ettei avioero ollut mahdollinen he tuskin olisivat koskaan asiaa kysyneet. Minä uskon, että fariseukset tiesivät avioeron olevan mahdollista. Fariseusten kysymyksen tarkoitus paljastui Jeesuksen vastauksessa. Fariseukset kysyivät kysymyksensä siksi, koska halusivat kiusata Jeesusta sekä sen tähden, jotta he halusivat tietää sallisiko Jeesus avioeron sekä uudelleen avioitumisen.

 

Fariseusten kysymys siis kuului: ”Onko miehen lupa hyljätä vaimonsa mistä syystä tahansa?” Jeesus sanoi Jumalan luoneen miehen ja naisen, jotta nämä kaksi tulevat yhdeksi lihaksi. Sen minkä Jumala yhdistää sitä ei ihminen saa erottaa. Jumalan tahto on pysyvä sekä kestävä avioliitto, johon ei kuulu avioero. Tämän kuulleessaan fariseukset vetosivat, jotta Mooses käski antaa erokirjan, jolla sai hyljätä vaimonsa. Jeesus sanoi, jotta ihmisen sydämen kovuuden tähden Mooses salli avioeron, mutta alussa ei niin ollut, vaan avioero tuli mukaan synnin tähden.

 

Fariseukset tuskin kysyivät kysymyksensä siksi, että halusivat päästä takaisin poikamiehiksi, vaan siksi koska halusivat tietää voiko vaimon hyljätä ja mennä uudestaan naimisiin. Siksi Jeesus sanoi seuraavaa:

 

Jeesus sanoi; ”Mutta minä sanon teille: joka hylkää vaimonsa muun kuin huoruuden tähden ja nai toisen, se tekee huorin; ja joka nai hyljätyn, se tekee huorin."

 

Jeesus sanoi, että muun kuin huoruuden tähden uudelleen avioituminen on syntiä eli huoruuden tähden uudelleen avioituminen ei ole syntiä.

 

Laki sitoo vaimon mieheen, mutta silloin kun laki ei ole voimassa, niin silloin laki ei enää sido vaimoa mieheen. Ja kun kerran huoruuden tähden avioliitto voi päättyä eli mitätöityä, niin silloin laki ei enää sido, koska liitolla oli ja on laillinen purku. Ja tämän eron huorinteon tähden Jeesus itse vahvisti sekä sanoi, että vain muun syyn kuin huoruuden tähden uudelleen avioituminen on syntiä. Eli huoruuden tähden on laillista avioitua uudelleen, jos ero tulee. Eli huoruuden tähden tullut ero voi päättää avioliiton eikä siinä tapauksessa ole enää olemassa miestä ja vaimoa siitä vanhasta liitosta, vaan se on kumottu. Eli liitto, joka on laillisesti kumottu Jumalan edessä ei sido ketään, koska sitä liittoa ei ole edes enää olemassa.

 

Jeesus sanoi, että vain huoruuden tähden saa hyljätä vaimonsa sekä mennä uudelleen avioon. Huoruuden tapahduttua syytön osapuoli voi erota ja avioitua uudelleen. Jeesushan sanoi, jotta kuka nai toisen muutoin kuin huoruuden tapahduttua tekee huorin. Uudelleen voi avioitua vain huoruuden tapahduttua, muuten ihminen tekee huorin. Monia uskovia syyllistetään toisen synnillä siten, että jos hänen aviopuolisonsa on tehnyt huorin niin syyttömälle osapuolelle opetetaan ettei hän voi enää avioitua uudelleen ja hänen on jäätävä yksin tai sitten jos huorin tehnyt palaa takaisin, niin silloin he voivat jatkaa avioliittoaan. Mutta Jeesus sanoi selvästi, että huoruuden tapahduttua saa erota ja avioitua uudelleen.

 

Tämän opin kannattajat opettavat ettei hyljätyn kanssa saa mennä naimisiin, perustellen sen Matt 19:9; joka nai hyljätyn, se tekee huorin. Perustelu ja Raamatun kohta on oikein, mutta tässä kohdassa hyljätty ei ole syytön osapuoli, vaan huorintekijä. Jeesushan sanoi ettei vaimoa saanut hyljätä muuta kuin huoruuden takia. Huorintekijä on Raamatun opetuksen mukaan hyljätty eikä syytön osapuoli.

 

Jos huoruus tapahtuu niin syyttömälle osapuolelle jää kolme vaihtoehtoa:

1.    Huorintekijä voi palata ja katua ja avioliitto voi palautua ennalleen.

2.    Syytön osapuoli jää yksin elämään.

3.    Syytön osapuoli avioituu uudelleen, kunhan se tapahtuu Herrassa eikä lihassa.

 

Huorintekijälle jää kaksi vaihtoehtoa:

1.    Katumus ja paluu takaisin jos syytön osapuoli vielä hänet hyväksyy.

2.    Jos avioliitto ei palaudu, niin huorintekijän tulisi jäädä yksin, sillä hänellä ei ole enää oikeutta avioliittoon.

 

Huorintekijä harvoin on sanalle kuuliainen jos syytön osapuoli ei ota häntä enää takaisin tai vaikka ottaisi, niin useimmiten huorintekijä jatkaa huoruutta uudessa avioliitossa.

 

Ohjeita syyttömälle osapuolelle:

 

Älä tee lihassa ratkaisujasi, vaan rukoile ja käytä aikaa, jotta saat selville Jumalan tahdon. Syyttömälle osapuolelle jäi kolme vaihtoehtoa eli; Avioliitto voi vielä eheytyä, uudelleen avioituminen, yksin jääminen. Syyttömän osapuolen tulee rukoilla ja etsiä rehellisesti sitä mikä on Jumalan tahto tällaisessa tilanteessa. Syyttömän osapuolen tilanne on vaikea, mutta Raamattu kehottaa antamaan kaiken anteeksi, myös huorintekijälle tulee antaa anteeksi. Muista, jotta lihamme ei voi antaa anteeksi tällaista vääryyttä, mutta uskova on täyttynyt Pyhällä Hengellä ja elämä Pyhässä Hengessä kykenee antamaan anteeksi tällaisenkin vääryyden.

 

Jeesuksen sanat joka hylkää vaimonsa muun kuin huoruuden tähden tarkoittaa myös, jotta jos mies tekee huoruuden, niin silloin vaimo on syytön osapuoli.

 

Jumala ei syyllistä syytöntä toisen synnillä

 

Ne uskovat jotka opettavat, että huoruuden tapahduttua syytön osapuoli ei saa enää avioitua uudelleen opettavat sellaista oppia, jossa huorintekijän synti sitoo ja syyttää syytöntä osapuolta koko loppuelämän ajan. He opettavat myös että syytön osapuoli ei saa anteeksi huorintekijän tekemää syntiä, koska he sitovat syyttömän osapuolen kärsimään koko loppuelämän ajan huorintekijän synnistä. He opettavat väärin, koska Jumala ei koskaan rankaise ja syytä syytöntä ihmistä toisen ihmisen tekemästä synnistä. Jumala ei rankaise syytöntä ihmistä synnintekijän synnin tähden, koska jokainen ihminen tuomitaan omista synneistään, ei toisten synneistä.

 

Ihminen joka opettaa, että Jumala tuomitsee syyttömän ihmisen synnintekijän synnillä on sellainen ihminen, jonka Jumala kuva ja suhde on tässä kohden pahasti vääristynyt, sillä Jumala ei koskaan tuomitse syytöntä, eikä Hän koskaan tuomitse syytöntä ihmistä synnintekijän synnillä. Siksi Herra Jeesus sanoi: "joka hylkää vaimonsa muun kuin huoruuden tähden ja nai toisen, se tekee huorin; ja joka nai hyljätyn, se tekee huorin." 

 

Herra Jeesus tarkoitti sitä, että se tekee huorin ja syntiä, joka hylkää vaimonsa ja menee uudestaan naimisiin jonkun muun syyn tähden kun huorintekemisen. Sillä huorintekeminen mahdollistaa avioeron ja vapauttaa syyttömän osapuolen avioliitosta laillisesti Jumalan silmien edessä ja antaa syyttömälle myös oikeuden mennä naimisiin jos häntä vastaan on tehty huorin. Hyljätyllä Jeesus tarkoitti huorintekijää, joka hylkää vaimonsa muun kuin huoruuden tähden. Hyljätty on se joka tekee syntiä ja väärin ja hänen kanssaan ei saisi mennä naimisiin, sillä hän on se joka rikkoi avioliiton Jumalan silmien edessä. Herra Jeesus antoi oikeuden hylätä vaimonsa (aviomiehen) vain huoruuden tähden ja huoruuden tapahduttua syyttömällä osapuolella on oikeus avioitua uudelleen kunhan se tapahtuu Herrassa.

Saattaa hänet tekemään huorin

Matt 5:32  Mutta minä sanon teille: jokainen, joka hylkää vaimonsa muun kuin huoruuden tähden, saattaa hänet tekemään huorin, ja joka nai hyljätyn, tekee huorin.

 

Tässä kohdassa Jeesus sanoi, jotta joka hylkää vaimonsa muun kuin huoruuden tähden, saattaa vaimonsa tekemään huorin ja joka nai hyljätyn se tekee myös  huorin.

 

Puolisoa ei ole lupa hyljätä kuin huoruuden tähden. Tässäkin tapauksessa voi puolison hylätä vain huoruuden tähden.

 

Aviopuolisoahan ei saanut hyljätä muun kuin huoruuden tähden. Jos hylkää aviopuolison ilman huoruutta, niin silloin saattaa toisen kiusaukseen uudelleen avioitumisesta. Mutta uudelleen avioitua saa vain huoruuden tapahduttua ja sen tähden ei saa hyljätä aviopuolisoaan, koska muuten voi toinen langeta avioitumaan uudestaan. Hyljättyä ei saa naida, koska avioeroon ei ole perusteita ilman huoruutta.

 

Matteus sanoo; Jotta jokainen joka hylkää vaimonsa muun kuin huoruuden tähden, saattaa hänet tekemään huorin, koska ilman huoruutta ei saa erota. Ja joka nai tämän hyljätyn, joka ei ole tehnyt huorin puolisoansa vastaan tekee huorin, koska tämä hyljätty nainen ei ollut tehnyt huorin ja avioliitto on siis edelleen voimassa. On siis tärkeää ymmärtää tämä jae niin kuin se on kirjoitettu, jotta ilman huoruutta hylätyn puolison kanssa naimisiin meneminen on huoruutta. Tämäkään ei siis kumoa Matt 19:9 olevaa selvää opetusta.

 

Joka hylkää vaimonsa ja nai toisen, tekee huorin

 

Luuk 16:18  Jokainen, joka hylkää vaimonsa ja nai toisen, tekee huorin; ja joka nai miehensä hylkäämän, tekee huorin.

 

Moni ajattelee, että tämä kohta kumoaa Matt 19:9:n, mutta Jeesus ei ollut ristiriidassa itsensä kanssa. Tämä kohta opettaa, että se joka hylkää aviopuolisonsa ja nai toisen tekee huorin. Sitten Jeesus sanoo ja joka nai miehensä hylkäämään, tekee huorin. Ainoa syy hylkäämiseen oli avioero, joten miehensä hylkäämän täytyy olla huorintekijä, muuten Jeesus on itsensä kanssa ristiriidassa Matt 19:9:n kanssa, mutta koska Matt 19:9 antaa huoruuden tapahduttua oikeuden eroon sekä uudelleen avioitumiseen, niin miehensä hylkäämän on pakko olla huorintekijä.

Huorintekeminen

Mark 10:12  ”Ja jos vaimo hylkää miehensä ja menee naimisiin toisen kanssa, niin hän tekee huorin."

 

Aviopuolison hylkääminen ja uudelleen avioituminen ilman, että puoliso on tehnyt huorin on huoruutta. Huorintekemistä on hyljätä puolisonsa ja avioitua uudelleen.

 

1 Kor 7:10,11  Mutta naimisissa oleville minä julistan, en kuitenkaan minä, vaan Herra, ettei vaimo saa erota miehestään; mutta jos hän eroaa, niin pysyköön naimatonna tai sopikoon miehensä kanssa; eikä mies saa hyljätä vaimoansa.

 

Jumalan tahto on, että naimisissa olevat eivät saa erota. Mutta jos joku eroaa, niin silloin tulee pysyä naimattomana tai sopia asiat ja palata takaisin avioelämään. Tässä tapauksessa kun ei ole huoruutta, vaan jonkun muun syyn takia on tullut ero, niin silloin kumpikaan osapuoli ei saa etsiä itselleen uutta aviopuolisoa, vaan silloin on pysyttävä naimattomana ja pyrkiä sopimaan asiat ja palaamaan takaisin avioliittoon. Jumalan tahto on, että avioliitto pysyy voimassa.

 

1 Kor 7:13-15  samoin älköön vaimokaan, jos hänellä on mies, joka ei usko, ja tämä suostuu asumaan hänen kanssaan, hyljätkö miestänsä. Sillä mies, joka ei usko, on pyhitetty vaimonsa kautta, ja vaimo, joka ei usko, on pyhitetty miehensä, uskonveljen, kautta; muutoinhan teidän lapsenne olisivat saastaisia, mutta nyt he ovat pyhiä.  Mutta jos se, joka ei usko, eroaa, niin erotkoon; veli ja sisar eivät ole semmoisissa tapauksissa orjuutetut; sillä rauhaan on Jumala teidät kutsunut.

 

Jos uskova ihminen elää uskottoman kanssa, joka suostuu elämään uskovan kanssa, niin Raamattu opettaa jottei uskova saa silloin hyljätä puolisoaan. Mutta jos uskomaton ottaa eron, niin silloin uskova on vapaa tällaisesta avioliitosta. Raamattu siis antaa tällaisessa tapauksessa uskovalle oikeuden avioeroon. Eikä uskova ole enää tähän avioliittoon orjuutettu. Voiko tällainen uskova avioitua sitten uudelleen? Silloin kun Raamattu antaa oikeuden avioeroon, niin silloin tuo liitto on lakkautettu eikä se enää sido eikä orjuuta uskovaa tuohon liittoon, vaan silloin hän on minun mielestäni myös vapaa solmimaan uuden avioliiton.

 

Tämä Raamatun kohta tarkoittaa sitä kun ihminen on jo naimisissa ja sitten tulee uskoon, mutta toinen ei tule. Uskovan ei ole viisasta mennä naimisiin uskottoman kanssa, 2 Kor 6:15.

 

Vaimo on sidottu, niin kauan kuin hänen miehensä elää

 

1 Kor 7:39  Vaimo on sidottu, niin kauan kuin hänen miehensä elää, mutta jos mies kuolee, on hän vapaa menemään naimisiin, kenen kanssa tahtoo, kunhan se vain tapahtuu Herrassa.

 

Aviopuoliso on sidottu aviopuolisoonsa niin kauan kuin toinen kuolee ja sitten hän on vapaa menemään naimisiin, kunhan se tapahtuu vain Herrassa. Tämä on Jumalan tahto, tähän tahtoon löysimme Raamatusta vain kaksi poikkeusta synnin tähden; Huoruus antaa oikeuden eroon sekä jos uskomaton aviopuoliso haluaa erota.

 

Silloin kun huoruus antaa oikeuden päättää avioliiton, niin silloin se liitto ei ole enää voimassa eikä olemassa. Silloin kun huoruuden tähden avioliitto on Jumalan silmissä laillisesti päättynyt, niin silloin ei enää ole olemassa siitä liitosta aviomiestä eikä vaimoa, joten huoruuden tähden uudelleen avioitumista ei myöskään tämä Raamatun kohta kiellä. Sillä silloin ei enää ole kysymys aviomiehestä eikä vaimosta, kun liitto purkautuu huoruuden tähden. Muta silloin jos ei ole huoruutta takana, niin silloin ei ole perusteita avioliiton purkuun ja molemmat on sidottuu toisiinsa aviomiehenä ja vaimona eikä silloin saa antautua toiselle puolisonsa eläessä.

Saako huorin tehnyt anteeksi

Kuningas Daavid oli Jumalan lapsi, jolla oli Pyhä Henki ja, joka kuului Jumalan seurakuntaan. Daavid teki huorin ja murhautti sen naisen aviomiehen kenen kanssa oli tehnyt huorin. Eli vakavia rikoksia kaikki Jumalan edessä.

 

1. Haureus

2. Murha

3. Asian peittäminen sekä salaaminen

 

Oliko Daavid pelastettu? Daavid katui syvästi ja tunnusti syntinsä ja sai armon ja anteeksiantamuksen Jumalan kasvojen edessä.

 

Jos joku eroaa puolisostansa ilman huoruutta ja menee uudelleen naimisiin, niin hän tekee syntiä. Mutta jos hän ymmärtääkin sitten tehneensä syntiä sekä todella katuu syntiänsä niin hän saa saman armon ja anteeksiantamuksen kuin kuningas Daavid sai, ja silloin kun elää armossa on myös pelastettu. Samoin myös sellainen, joka tekee huoruuden ja eroaa puolisostaan sekä avioituu uudelleen saa syntinsä anteeksi kun tekee parannuksen ja katuu syntiänsä. Parasta olisi palata takaisin entisen aviopuolison luokse, mutta usein ei se enää ole mahdollista, joten katumus eli parannus palauttaa meille anteeksiantamuksen. Huorin tekemisen jatkaminen ei ole osoitus parannuksesta, vaan osoitus mielen paatumuksesta sekä synnin rakastamisesta.

 

Mutta en kehoita ketään kokeilemaan kuinka pitkälle Jumalan armo riittää. Eli en kehota ketään murhaamaan enkä tekemään huorin, sillä ne ovat raskaita syntejä Jumalan edessä. Älä siis kokeile kuinka pitkälle Jumalan armo riittää, vaan pysy armossa sekä elä ja kasva siinä. Sillä Jumalan armo on ilmestynyt pelastukseksi kaikille ihmisille ja kasvattaa meitä, että me, hyljäten jumalattomuuden ja maailmalliset himot, eläisimme siveästi ja vanhurskaasti ja jumalisesti nykyisessä maailmanajassa, Tiit 2:11, 12.

 

Todellinen Jumalan armo kasvattaa uskovaa hylkäämään jumalattomuuden eli syntielämän. Joten myös huorintekijän on tunnustettava syntinsä sekä elettävä vanhurskaasti tässä nykyisessä maailmanajassa, jotta hän voi vastaanottaa Jumalan anteeksiantamuksen.

Loppukommentti

Jumalan tahto on siis, että avioeroa ei saa ottaa, paitsi  synnin tähden poikkeuksena on ne pari kohtaa, jotka käsittelin edellä. Ennen uskoontuloa avioerot ja uudelleen avioitumiset voivat olla tosi kiemuraisia ja vaikeita tapauksia, koska lapsia voi olla jo moneen suuntaan. Useimmissa tapauksissa silloin on parasta pysyä olevassa olemassa liitossa tai sitten Jumala voi johdattaa ja palauttaa parhaan mahdollisen ratkaisun. Ensimmäiseen avioliittoonkin Jumala voi palauttaa, mutta usein siihen ei enää ole paluuta.

 

Kun ihminen tulee uskoon, niin silloin hän oppii tuntemaan terveen uskon kasvun kautta mikä on Jumalan tahto. Uskova ihminen tietää Jumalan tahdon eikä hän saa tehdä huorin, vaan siitä täytyy tehdä parannus. Jumalan tahto on meille aina paras tahto etsikäämme siis sitä mikä on Jumalan tahto.

 

 

Petri Paavola 2003


 

 

 

 

web maker
eXTReMe Tracker