Nature

Etusivulle | Raamatunopetuksia | Anna palautetta
SaulusMedia |
Petri - Youtube    


Aika Adamista Jeesuksen syntymään

Raamatusta voidaan laskea sukuluetteloiden ja Raamatun vuosiluku vihjeiden avulla, että Jeesuksen syntymän ja Adamin luomisen välinen aika oli noin 4000 vuotta. Adamin sukuluetteloista ja vuosiluku vihjeitä laskemalla Herraan Jeesukseen asti kykenemme tietämään, että maailma ja ihminen luotiin noin 6000 vuotta sitten. Kukaan ei tietenkään kykene sanomaan tarkkaa ajankohtaa, mutta sukuluetteloiden ja vuosiluku vihjeiden perusteella päädymme noin 6000 vuoteen. Adam luotiin kuudentena päivänä, jota edelsi viisi luomisen päivää. Raamatun todistuksen mukaan maailma ja luomisen alku on viisi päivää Adamia vanhempi. Tämä tarkoittaa sitä, että maailma on lähes yhtä nuori kuin Adam. Tämä tarkoittaa myös sitä, että Raamatun opetuksen mukaan maailma ja ihminen on luotu noin 6000 vuotta sitten.

2 Moos 20:

9 Kuusi päivää tee työtä ja toimita kaikki askareesi;

10 mutta seitsemäs päivä on Herran, sinun Jumalasi, sapatti; silloin älä mitään askaretta toimita, älä sinä älköönkä sinun poikasi tai tyttäresi, sinun palvelijasi tai palvelijattaresi tai juhtasi älköönkä muukalaisesi, joka sinun porteissasi on.

11 Sillä kuutena päivänä Herra teki taivaan ja maan ja meren ja kaikki, mitä niissä on, mutta seitsemäntenä päivänä hän lepäsi; sentähden Herra siunasi lepopäivän ja pyhitti sen.

Raamattu opettaa Jumalan luoneen taivaan (taivaat - avaruus) ja maan ja kaikki mitä niissä on kuuden päivän aikana. 1 Moos 1 luku kertoo meille luomisen päivän olleen 24 tunnin pituisia. Ihmiskunnassa käytössä olevat aikamääritelmät, päivä, viikko, kuukausi ja vuosi perustuvat Jumalan luomistyöhön, sillä Jumalan luomat aurinko ja kuu sekä päivän ja yön vuorottelu osoittavat ihmisille aikoja.

Seitsenpäiväinen viikko perustuu Jumalan luomistyöhön, sillä kuutena päivänä Jumala teki taivaan ja maan ja kaikki mitä niissä on sekä seitsemäntenä päivänä Hän lepäsi luomistyöstänsä, asettaen näin ihmisille seitsenpäiväisen viikon. Kymmenessä Käskyssä Jumala kertoo ihmisille seitsenpäiväisestä viikosta, jossa tehdään kuusi päivää töitä ja sen jälkeen on yksi lepopäivä (sapatti), joka perustuu Jumalan luomiseen, sillä Jumala loi ja teki taivaat ja maan sekä mitä niissä on kuuden päivän aikana ja seitsemäntenä päivänä Hän lepäsi. Jumala ei luonut taivaita ja maata miljardien tai miljoonien vuosien aikana, vaan kuutena päivänä, kuten Raamattu sen todistaa.

Jos luomisen päivät olisivat olleet epämääräisen ajan kestäviä, niin Jumala ei olisi voinut antaa seitsenpäiväistä viikkojärjestystä, mutta koska Hän antoi luomisen perusteella seitsenpäiväisen viikkojärjestyksen, niin se tarkoittaa sitä, että Hän loi taivaat ja maan ja mitä niissä on kuuden päivän aikana (kuusi vuorokautta) sekä Hän lepäsi seitsemäntenä päivänä.
 

Raamatun vuosiluku vihjeet:
 

Adamista Seetiin ............. 130 vuotta (1 Moos 5:3)

Seetistä Enokseen ............. 105 vuotta (1 Moos 5:6)

Enoksesta Keenaniin ............ 90 vuotta (1 Moos 5:9)

Keenanista to Mahalaleliin ...... 70 vuotta (1 Moos 5:12) 

 Mahalalelista Jerediin ....... 65 vuotta (1 Moos 5:15)

 Jeredistä Hanokiin ............ 162 vuotta (1 Moos 5:18)

 Hanokista Metusalahiin....... 65 vuotta (1 Moos 5:21)

 Metusalahista Lemekiin ...... 187 vuotta (1 Moos 5:25)

 Lemekista to Nooaan ............ 182 vuotta (1 Moos 5:28-29)

 Nooasta tulvaan  ......... 600 vuotta (1 Moos 7:6)

Tulvasta  Arpaksadiin ......... 2 vuotta (1 Moos 11:10)

 Arpaksadista Selahiin ......... 35 vuotta (1 Moos 11:12)

 Selahista to Eeberiin ............. 30 vuotta (1 Moos 11:14)

 Eeberista to Pelegiin ............. 34 vuotta (1 Moos 11:16)

 Pelegista to Reguun ............. 30 vuotta (1 Moos 11:18)

 Regusta Serugiin ............. 32 vuotta (1 Moos 11:20)

 Serugista to Naahoriin ............ 30 vuotta (1 Moos 11:22) 

 Naahorista to Terahiin ............ 29 vuotta (1 Moos 11:24)

 Terahista  Aabrahamiin .......... 70 vuotta (1 Moos 11:26)

 

Adamista Aabrahamiin  .......... 1948 vuotta (Tämä sama lukuluettelo on Luuk 3:34-38)

Aabrahamista Iisakiin .......... 100 vuotta (1 Moos 21:5)

Iisakista Jaakobiin ............ 60 vuotta (1 Moos 25:26)

Jaakobista Egyptiin ............ 130 vuotta (1 Moos 47:28) 

 

Aabrahamista Egyptiin  290 vuotta

 

Egyptistä Exodukseen ........ X vuotta

 ---- Jaakob perheineen meni Egyptiin

Jaakob meni Egyptiin (1 Moos 46:8,11)

 Leevi meni Egyptiin (Jaakobin poika ) (1 Moos 46:8,11)

 Kehat meni Egyptiin (Leevin poika) (1 Moos 46:8,11)

Kehatilla oli poika nimeltään Amram (2 Moos  6:18)

Amramilla oli poika nimeltään Mooses (2 Moos 6:20)

---- Mooseksesta Exodukseen ..... 80 vuotta (2 Moos 7:7, Apt 7:21-23, 29-30)

Egyptistä Exodukseen: X = (Kehatista Amramiin ja Moosekseen + 80)

Erämaassa ................ 40 vuotta (4 Moos 32:13, 5 Moos 2:7, 29:5

Erämaasta Joosuan kuolemaan ... 30 vuotta (Joosua 14:7,10, 24:29)

 

Exoduksesta Joosuan kuolemaan 70 vuotta

 

Tuomareiden aikakausi

 

Kuningas Kuusan-Risataimin vallan alla .. 8 vuotta (Tuom 3:8)

Otnielin hallinta-aika ................ 40 vuotta (Tuom 3:10-11)  

Eglonin kuninkaan valta-aika ............. 18 vuotta (Tuom 3:14)

Eehudin hallinta-aika ................... 80 vuotta (Tuom 3:15,30)  

Kuningas Jaabiniin valta-aika ............. 20 vuotta (Tuom 4:1-3)  

Deboran hallinta-aika ................ 40 vuotta (Tuom 4:4, 5:31)  

Midianilaisten valta-aika ............. 7 vuotta (Tuom 6:1)  

Gideonin hallinta-aika ................. 40 vuotta (Tuom 6:7, 8:22,28)  

Abimelekin valta-aika .............. 3 vuotta (Tuom 8:32-35, 9:22) 

Toolan hallinta-aika ................... 23 vuotta (Tuom 10:1-2)  

Jaairin hallinta-aika ................... 22 vuotta (Tuom 10:3)

Ammonilaisten vallan alla .............. 18 vuotta (Tuom 10:5-8)

Jeftan hallinta-aika ............... 6 vuotta (Tuom 12:7)

Ibsanin hallinta-aika .................. 7 vuotta (Tuom 12:8-9)

Eelonin hallinta-aika ................... 10 vuotta (Tuom 12:11)

Abdonin hallinta-aika .................. 8 vuotta (Tuom 12:13-14)

Filistealaisten vallan alla ............ 40 vuotta (Tuom 13:1)

Simsonin hallinta-aika ................. 20 vuotta (Tuom 13:24, 15:20, 16:30-31)

Eelin/Samuelin hallinta-aika ............. 40 vuotta (I Sam 4:15,18, 7:15, 8:1,4-7,19-22,  9:1-2)

 

Tuomareista Samueliin 450 vuotta (Apt 13:20)

 

Juudan kuninkaat

 

Kuningas Saulin hallinta-aika .............. 40 vuotta (Apt 13:21)

Kuningas Daavidin hallinta-aika ............. 40 vuotta (I Aik 29:26-27) 

Kuningas Salomonin hallinta-aika ........... 40 vuotta (I Kun 11:42-43)

Kuningas Rehabeamin halllinta-aika .......... 17 vuotta (I Kun 14:21)

Kuningas Abiamin haliinta-aika ............ 3 vuotta (I Kun 14:31,15:1-2)

Kuningas Aasan hallinta-aika ............... 41 vuotta (I Kun 15:8-10)

Kuningas Joosafatin hallinta-aika ....... 25 vuotta (I Kun 22:41-42,50)

Kuningas Jooramin hallinta-aika ........... 8 vuotta (II Aik 21:5)

Kuningas Ahasjan hallinta-aika ........... 1 vuosi (II Aik. 22:1-2)

Kuningatar Ataljan hallinta-aika ......... 6 vuotta (II Aik 22:10-12)

Kuningas Jooasin hallinta-aika ............. 40 vuotta (II Aik 23:13,15, 24:1)

Kuningas Amasjan hallinta-aika ........... 29 vuotta (II Aik 25:1)

Kuningas Ussian hallinta-aika ................. 52 vuotta (II Aik 26:3)

Kuningas Jootamin hallinta-aika ................. 16 vuotta (II Aik 27:1)

Kuningas Aahasin hallinta-aika ................... 16 vuotta (II Aik 28:1)

Kuningas Hiskian hallinta-aika ............... 29 vuotta (II Aik 29:1)

Kuningas Manassen hallinta-aika ............... 55 vuotta (II Aik 33:1)

Kuningas Aamonin hallinta-aika ................... 2 vuotta (II Aik 33:20-21)

Kuningas Joosian hallinta-aika ............ 31 vuotta (II Aik 34:1)

Kuningas Jooahaksen halinta-aika .......... 3 kuukautta (II Aik 36:1-2)

Kuningas Joojakimin hallinta-aika ......... 11 vuotta (II Aik 36:3-7)

Kuningas Joojakinin hallinta-aika ........ 3 kuukautta (II Aik 36:9)

Kuningas Sidkian hallinta-aika .......... 11 vuotta (II Aik 36:11-21)

 

Juudan kuninkaiden aikakausi 513 vuotta

 

Yhteenveto Adamista Jeesukseen

 

 Adamista Aabrahamiin .................. 1948 vuotta

 Abrahamista Egyptiin................. 290 vuotta

 

Egyptistä Moosekseen: (X)  X = 63 vuotta

 

 X = (Kehatista Amramiin ja Moosekseen)

 

 Mooseksesta Exodukseen .............. 80 vuotta

 Exoduksesta Joosuan kuolemaan ........... 70 vuotta

 Tuomareista Samueliin ................. 450 vuotta (Apt 13:20)

Juudan kuninkaat ................... 513 vuotta

 Babylonian pakkosiirtolaisuus ............. 586 EKr.

 

 Adamista Jeesukseen 4000 vuotta.

 

2 Piet 1:
20 Ja tietäkää ennen kaikkea se, ettei yksikään Raamatun profetia ole kenenkään omin neuvoin selitettävissä;
21 sillä ei koskaan ole mitään profetiaa tuotu esiin ihmisen tahdosta, vaan Pyhän Hengen johtamina ihmiset ovat puhuneet sen, minkä saivat Jumalalta.

2 Tim 3:
16 Jokainen kirjoitus, joka on syntynyt Jumalan Hengen vaikutuksesta, on myös hyödyllinen opetukseksi, nuhteeksi, ojennukseksi, kasvatukseksi vanhurskaudessa,
17 että Jumalan ihminen olisi täydellinen, kaikkiin hyviin tekoihin valmistunut.


Ihmiset ovat kirjoittaneet Raamattua (Jumalan sanaa) Pyhän Hengen johtamina ja Jumalan Hengen vaikutuksesta. Jumalan Henki on johtanut, niin että ihmiset voivat Raamatusta laskea sen kuinka vanha maapallo ja ihmiskunta ovat. Raamatun sanan todistuksen mukaan maailma on noin 6000 vuotta sitten luotu. Sukuluettelot ja Raamatun vuosiluku vihjeet mahdollistavat sen, että voimme tietää sen ettei maailma ole miljardeja vuosia vanha eikä ihmiskunnan ikä ole sadoissa tuhansissa vuosissa. Raamatun tärkein sanoma on kuitenkin Herra Jeesus ja pelastus:

 

Mark 1:

4 ¶ Mutta sittenkuin Johannes oli pantu vankeuteen, meni Jeesus Galileaan ja saarnasi Jumalan evankeliumia

15 ja sanoi: "Aika on täyttynyt, ja Jumalan valtakunta on tullut lähelle; tehkää parannus ja uskokaa evankeliumi".

 

Ef 1:

13 Hänessä on teihinkin, sittenkuin olitte kuulleet totuuden sanan, pelastuksenne evankeliumin, uskoviksi tultuanne pantu luvatun Pyhän Hengen sinetti,

14 sen, joka on meidän perintömme vakuutena, hänen omaisuutensa lunastamiseksi-hänen kirkkautensa kiitokseksi.

 

Room 10:

9 Sillä jos sinä tunnustat suullasi Jeesuksen Herraksi ja uskot sydämessäsi, että Jumala on hänet kuolleista herättänyt, niin sinä pelastut;

10 sillä sydämen uskolla tullaan vanhurskaaksi ja suun tunnustuksella pelastutaan.

Raamatun opetuksen mukaan pelastus on Jumalan armoa ja Jumalan lahja, joka tulee vastaanottaa tekemällä parannuksen ja uskomalla Herraan Jeesukseen. Sana parannus tulee alkukielen sanasta metanoee, joka tarkoittaa katumusta, mielenmuutosta, ajatella toisella tavalla (Jumalan tahdon mukainen ajattelutapa).

Jumalan sana synnyttää uskon ihmisen sydämessä Pyhän Hengen näytettyä ihmisen sydämelle synti, vanhurskaus (Jeesus) sekä tuomio. Ihminen ei voi pelastua itsekseen ilman Pyhän Hengen työtä, jolloin Jumalan rakkaus ja hyvyys vetää ihmistä parannukseen evankeliumin kautta.

Kun ihminen tunnustaa syntinsä Jumalalle ja tekee parannuksen uskoen Herraan Jeesukseen, niin hän pelastuu. Jumala on asettanut pelastuksen vastaanottamisen uskon kautta Herraan Jeesukseen. Kun ihminen on Jumalan armosta tullut uskoon, niin hän on siitä hetkestä asti pelastuneessa tilassa. Jumala antaa hänen sydämeensä Pyhän Hengen asumaan pelastuksen ja lunastuksen sekä Jumalan lapseuden merkiksi.


Linkkejä
:
Raamatun aikakartat
Luominen ja pelastussanoma

 

 

Petri Paavola 2015

Lähteet:
33/38 Raamattu
Biblia 1776
King James Version 1769
hebroots.com

 

 


 

 

 

 

eXTReMe Tracker