Etusivulle
Raamatunopetuksia
Anna palautetta

Kirjoitus on kokonaisuudessaan sivullani:
Ajatuksia Israelista ja Raamatun lupauksista

              

Kirkon korvausteologia

 

Jotkut (eivät kaikki) protestantit uskovat sekä Rooman katolinen kirkko (RKK) opettaa kirkon korvanneen Israelin siten ettei Israelille annetut VT:n lupaukset koske enää luonnollista Israelia, vaan kristillistä kirkkoa. RKK opettaa kirkon olevan uusi Israel Jeesuksen ylösnousemuksen perusteella. Kirkon korvausteologia on väärä opetus, sillä kirkko, kristityt tai pakanauskovat eivät ole korvanneet luonnollista Israelia, eivätkä ottaneet sen paikkaa Jumalan sanan profetioissa, joissa Jumala on luvannut palauttaa juutalaiset Israelin maahan ja pelastaa koko luonnollisen Israelin kansan jäännöksen (kolmasosa).

Ilm 19:
7 Iloitkaamme ja riemuitkaamme ja antakaamme kunnia hänelle, sillä Karitsan häät ovat tulleet, ja hänen vaimonsa on itsensä valmistanut.
8 Ja hänen annettiin pukeutua liinavaatteeseen, hohtavaan ja puhtaaseen: se liina on pyhien vanhurskautus."

Joidenkin katolisten teologien mielestä Ilm 19:7,8 opettaa vaimon (morsiamen) olevan kristillinen kirkko.

Raamattu opettaa Karitsan häistä ja vaimosta (morsian), että jokainen uudestisyntynyt uskova on Jeesuksen morsian olkoon hän sitten juutalainen tai pakana. Raamattu käyttää muualla Israelista nimeä vaimo, mutta tässä yhteydessä missä vaimo sana yhdistetään ihmisiin, jotka ovat pelastuneet Jumalan armosta uskon kautta Herraan Jeesukseen, niin se tarkoittaa jokaista ihmistä, joka uskoo Jeesukseen olkoon hän sitten juutalainen tai pakana.

Raamattu ei käytä sanaa kirkko puhuessaan Uuden Liiton seurakunnasta. Kirkkoteologit opettavat kirkko sanan olevan Raamatullinen, joka tulee kreikankielen sanasta kyriakee ja kyriakos.

Växjön tuomiorovasti, teologian tohtori Gustav Adolf Danell käsittele kirkko sanaa teoksessaan Vår allra heligaste tro, Växjö 1966 avoimen rehellisellä tavalla. Danellin selitys kirkko sanasta:

Tuskin missään muussa kysymyksessä on vallalla niin suuri epävarmuus ja epäselvyys kuin tässä. Se koskee jo sanan alkuperää. Tavallinen käsitys on nykyään, että sana “kirkko” olisi peräisin kreikan kielen adjektiivista “kyriakon” tai “kyriake”, Herran (oma). Tätä etymologista selitystä asiantuntijat eivät kuitenkaan pidä mahdollisena. On todennäköisempää, että sana tulee keltin kielen sanasta “kyrk”, joka on skotlantilaisten lähetyssaarnaajien kautta kulkeutunut germaanisiin maihin, missä sitä on alettu yleisesti käyttää. Romaanisissa kielissä on sitä vastoin säilynyt kreikan kielen, Uudessa Testamentissa esiintyvä sana “ekklesia”. On tuskin mahdollista, että kreikan “kyriakon” olisi aivan kuin siirtynyt suoraan germaanisiin kieliin ohi romaanisten kielten. Keltin kielen sana “kyrk” merkitsee rajattua, aidattua, ja kielellisesti se liittyy latinan sanaan “circus”.

Seurakunta sana on Raamatussa ekklesia, joka tarkoittaa seurakuntaa. Kyriakon tarkoittaa Herran omaa, Herralle kuuluvaa, ei kirkkoa. Raamatun alkuteksteissä ei ole ollenkaan sanaa kirkko, mutta sen sijaan kirkko sana tulee pakanuudesta mahdollisesti keltinkielestä kuten Gustav Adolf Danell sanoi.

Sana Kyriakos esiintyy kahdesti UT:ssa:

1 Kor 11:20 Kun te näin kokoonnutte yhteen, niin ei se ole Herran (Kyriakon) aterian nauttimista,

Kyriakon sana esiintyy sanana Herran, joka tarkoittaa Herraa Jeesusta ei seurakuntaa. Tarkalleen ottaen kyriakon sana on yhdistetty tässä jakeessa Herran ateriaan (ehtoollinen). Sana ehtoollinen ei ole täsmällinen ilmaisu Herran ateriasta (viini ja leipä Jeesuksen kuoleman muistoksi). Herran ateria on Raamatullinen ilmaisu Jeesuksen kuoleman muistojuhlasta (viini ja leipä), jonka Hän on itse asettanut muistojuhlakseen.

Ilm 1:10 Minä olin hengessä Herran (Kyriake) päivänä, ja kuulin takaani suuren äänen, ikäänkuin pasunan äänen,

Sana Kyriakos/Kyriake on adjektiivi kreikankielen sanasta Kyrios. Kyrios tarkoittaa Herraa. Adjektiivi kyriakos tarkoittaa Herran, eli jokin asia on Herran. Täsmällinen kyriakos sanan merkitys on Herralle kuuluva ja Herraan liittyvä.

Sana kyriakos esiintyy kahdesti UT:ssa, jossa toisessa kohtaa se on liitetty Herran ateriaan ja toisessa kohtaa Herran päivään. Seurakunta on Herran oma ja kuuluu Herralle, mutta seurakunnasta UT:n teksti käyttää ekklesia sanaa, joka tarkoittaa seurakuntaa ja uloskutsuttuja. Raamattu ei käytä kirkko sanaa, joka on pakanuudesta otettu sana kuvaamaan seurakuntaa, joka yleisesti kuvaa kirkkolaitosinstituutiota.

Joh 18:36 Jeesus vastasi: "Minun kuninkuuteni ei ole tästä maailmasta; jos minun kuninkuuteni olisi tästä maailmasta, niin minun palvelijani olisivat taistelleet, ettei minua olisi annettu juutalaisten käsiin; mutta nyt minun kuninkuuteni ei ole täältä".

Jotkut katoliset teologit opettavat, että Joh 18:36 puhuu Uudesta Israelista, joka ei ole nykypäivän Israel, vaan kristinusko. Herran Jeesuksen Kuninkuus sekä osallisuus Raamatulliseen Israeliin, jossa uskovat ihmiset (niin juutalaiset kuin pakanat) ovat hengellinen Israel uskon kautta Herraan Jeesukseen.

Uusi Israel tai hengellinen Israel ei ole siinä mielessä kristinuskoa, koska kristinuskoon luetaan kuuluvaksi kirkkolaitoksia kuten Rooman katolinen kirkko, joka opettaa useasta pelastustiestä Jeesuksen rinnalla, jonka takia se ei ole Raamatullista kristinuskoa, vaan antikristillinen lahko. Hengellinen Israel ovat kaikki ihmiset niin juutalaiset kuin pakanat, jotka uskovat Messias Jeesuksen Herraksi ja Pelastajaksi.

RKK opettaa ettei kirkko ole korvannut vanhaa Israelia, sillä kirkko on katkeamaton Israelin jatkumo, Messias Kuninkaan lupausten pohjalta ja siksi kirkko on Israelin Messiaan valtakunta, joka tarkoittaa kaikkia pakanauskovia maan päällä.

Edellä oleva on sanoilla kikkailua, jota RKK:lla on tapana harjoittaa, sillä kun ja jos opetetaan kirkon olevan katkeamaton Israelin jatkumo, niin se on sama asia kuin sanoa kirkon korvanneen Israelin kansan.

Room 2:
28 Sillä ei se ole juutalainen, joka vain ulkonaisesti on juutalainen, eikä ympärileikkaus se, joka ulkonaisesti lihassa tapahtuu;
29 vaan se on juutalainen, joka sisällisesti on juutalainen, ja oikea ympärileikkaus on sydämen ympärileikkaus Hengessä, ei kirjaimessa; ja hän saa kiitoksensa, ei ihmisiltä, vaan Jumalalta.

RKK opettaa edellä olevien jakeiden perusteella ettei tosi israelilainen (juutalainen) ole enää lihan puolesta israelilainen, sillä israelilainen hengessä on nyt Uusi Israel. RKK:n mukaan Uusi Israel seuraa Jeesusta.

Room 2:28,29 ei poista Jumalan vanhan testamentin lupauksia luonnolliselle Israelille, sillä ne jäävät voimaan sellaisinaan luonnolliselle Israelille, eli lihansa puolesta juutalaisille. Room 2:28,29 opettaa ettei vanhan liiton järjestyksen mukaan ole enää pääsyä Jumalan luokse, koska nyt Uuden Liiton aikakaudessa oikea juutalainen (pelastavassa uskossa oleva juutalainen) on sellainen, jonka sydän on ympärileikattu Pyhässä Hengessä uskon kautta Herraan Jeesukseen.

Se on tietenkin totta, että lihansa puolesta juutalainenkin on oikea juutalainen mitä tulee luonnolliseen Israeliin, mutta ilman uskoa Herraan Jeesukseen hän ei ole pelastavassa uskossa.

RKK uskoo että yksittäisiä juutalaisia voi kuulua Uuteen Israeliin, mutta kansakuntana kirkko on ottanut Israelin paikan ja siten kaikki Jumalan lupaukset luonnolliselle Israelille eivät ole enää voimassa, koska nämä lupaukset koskevat nykyään kirkkoa, joka on Uusi Israel.

RKK opetus on väärä, sillä Jumalan vanhan testamentin lupaukset ovat vielä voimassa luonnolliselle Israelille esim. koskien juutalaisten kokoamista pakanakansoista takaisin Israelin maahan sekä kansallisen herätyksen (jäännös - kolmasosa pelastuu lopunaikana) antamista luonnolliselle Israelille. Kirjoitan näistä lisää ja tarkemmin myöhemmin tässä kirjoituksessani.

RKK opettaa ettei luonnollinen Israel tule kokemaan 1000 vuoden maanpäällistä kuningaskuntaa Messias Jeesuksen johdolla. Paavi Joseph Ratzinger sanoi kardinaalina 1995 tästä asiasta seuraavasti:

Antikristuksen valhe alkaa ottamaan muotoa maailmassa aina kun pyritään toteuttamaan historiassa messiaanisesta toivosta tuhatvuotisen kuningaskunnan tulemisesta, joka erityisesti liitetään oleellisesti kieroutuneeseen poliittiseen maalliseen messiaanisuuden muotoon.

Ilm 20:
4 Ja minä näin valtaistuimia, ja he istuivat niille, ja heille annettiin tuomiovalta; ja minä näin niiden sielut, jotka olivat teloitetut Jeesuksen todistuksen ja Jumalan sanan tähden, ja niiden, jotka eivät olleet kumartaneet petoa eikä sen kuvaa eivätkä ottaneet sen merkkiä otsaansa eikä käteensä; ja he virkosivat eloon ja hallitsivat Kristuksen kanssa tuhannen vuotta.
5 Muut kuolleet eivät vironneet eloon, ennenkuin ne tuhat vuotta olivat loppuun kuluneet. Tämä on ensimmäinen ylösnousemus.
6 Autuas ja pyhä on se, jolla on osa ensimmäisessä ylösnousemuksessa; heihin ei toisella kuolemalla ole valtaa, vaan he tulevat olemaan Jumalan ja Kristuksen pappeja ja hallitsevat hänen kanssaan ne tuhannen vuotta.

Raamattu opettaa tuhannen vuoden ajasta, joka alkaa tämän nykyisen armotalousaikakauden jälkeen. Tuhatvuotisessa valtakunnassa Messias, Herra Jeesus hallitsee Rauhanruhtinaana. Itse uskon tuhatvuotisen valtakunnan olevan aikaa, jossa myös kaikki vanhan liiton aikaiset lupaukset luonnolliselle Israelille tulevat toteutumaan.

1 Moos 15:18 Sinä päivänä Herra teki Abramin kanssa liiton, sanoen: "Sinun jälkeläisillesi minä annan tämän maan, Egyptin virrasta aina suureen virtaan, Eufrat-virtaan saakka:

Jumala lupasi antaa Aabrahamin jälkeläisille, eli Israelin kansalle maan, jonka alue alkaa Egyptin virrasta (Niilivirta) aina Eufrat-virtaan saakka. Eufrat-virta virtaa keskeltä läpi Irakin maan sekä se virtaa läpi Syyrian. Nykyisen Israelin valtion rajat ovat todella pienet verrattuna niihin rajoihin, jotka Jumala lupasi antaa Israelin kansalle. Tässä nykyisessä maailmanajassa saatana yrittää estää Jumalan lupauksen toteutumisen Jumalan lupaamista Israelin kansan rajoista. Jumala tulee toteuttamaan tämän lupauksen, jonka lopullinen täyttymys tulee tapahtumaan tuhannen vuoden ajanjaksossa, jolloin Herra Jeesus hallitsee maan päällä.

Jumala teki liiton Aabrahamin kanssa veriliiton kautta, jossa Hän lupasi antaa Aabrahamin jälkeläisille (Israelin kansa) maan, jonka rajat ovat Niilinvirrasta aina Eufrat virtaan asti, joka päättyy lännessä välimereen ja idässä aina yli Jordan joen. Jumala on luvannut antaa tämän maan israelilaisille ja Hän tulee myös pitämään sanansa ja loppujen lopuksi Israel tulee saamaan koko sen maa-alueen, jonka Herra Jumala on luvannut antaa heille. Tämän lupauksen täyttymisen saavat kokea ne luonnollisen Israelin kansalaiset, jotka ovat lopunaikana sen viimeisinä päivinä vastaanottaneet pelastuksen uskon kautta Messias Herraan Jeesukseen.

RKK:n kirkollinen korvausteologia on väärä opetus ja se voi hyvin helposti johtaa myös syvälle antisemitismiin. Minusta sellainen ajatus ja opetus omaa jo antisemitismin siemeniä, jossa pyritään kumoamaan selkeät Jumalan lupaukset luonnolliselle Israelille.

 

 

Petri Paavola

 

 

eXTReMe Tracker