Etusivulle
Raamatunopetuksia
Anna palautetta

Kirjoitus on kokonaisuudessaan sivullani:
Ajatuksia Israelista ja Raamatun lupauksista

              

Hesekielin kirjan profetia

 

Hes 37:
1 ¶ Herran käsi tuli minun päälleni ja vei minut pois Herran hengessä ja laski minut keskelle laaksoa. Ja se oli täynnä luita.
2 Ja hän kuljetti minua ympäri niitten ohitse; ja katso, niitä oli hyvin paljon laakson kamaralla, ja katso, ne olivat hyvin kuivia.
3 Niin hän sanoi minulle: "Ihmislapsi, voivatkohan nämä luut tulla eläviksi?" Mutta minä sanoin: "Herra, Herra, sinä sen tiedät".
4 Niin hän sanoi minulle: "Ennusta näistä luista ja sano niille: Kuivat luut, kuulkaa Herran sana.
5 Näin sanoo Herra, Herra näille luille: Katso, minä annan tulla teihin hengen, ja te tulette eläviksi.
6 Minä panen teihin jänteet, kasvatan teihin lihan, vedän yllenne nahan ja annan teihin hengen, ja te tulette eläviksi. Ja te tulette tietämään, että minä olen Herra."
7 Minä ennustin, niinkuin minua oli käsketty. Ja kävi humahdus, kun minä ennustin; ja katso, kuului kolina, ja luut lähenivät toisiaan, luu luutansa.
8 Minä näin, ja katso: niihin tulivat jänteet ja kasvoi liha, ja päälle vetäytyi niihin nahka; mutta henkeä niissä ei ollut.
9 Niin hän sanoi minulle: "Ennusta hengestä, ennusta, ihmislapsi, ja sano hengelle: Näin sanoo Herra, Herra: Tule, henki, neljästä tuulesta ja puhalla näihin surmattuihin, että ne tulisivat eläviksi."
10 Minä ennustin, niinkuin hän oli minua käskenyt, ja niihin tuli henki, ja ne tulivat eläviksi ja nousivat ylös jaloillensa: ylenmäärin suuri joukko.
11 Ja hän sanoi minulle: "Ihmislapsi, nämä luut ovat koko Israelin heimo. Katso, he sanovat: ‘Meidän luumme ovat kuivettuneet, toivomme on mennyttä, me olemme hukassa’.
12 Sentähden ennusta ja sano heille: Näin sanoo Herra, Herra: Katso, minä avaan teidän hautanne ja nostan teidät, minun kansani, ylös haudoistanne ja vien teidät Israelin maahan.
13 Ja siitä te tulette tietämään, että minä olen Herra, kun minä avaan teidän hautanne ja nostan teidät, minun kansani, ylös haudoistanne.
14 Ja minä annan teihin henkeni, niin että te tulette eläviksi, ja sijoitan teidät omaan maahanne. Ja te tulette tietämään, että minä olen Herra: minä olen puhunut, ja minä sen teen, sanoo Herra."
15 ¶ Ja minulle tuli tämä Herran sana:
16 "Sinä, ihmislapsi, ota puusauva ja kirjoita siihen: ‘Juudalle ja häneen liittyneille israelilaisille’. Ota sitten toinen puusauva ja kirjoita siihen: ‘Joosefille; Efraimin ja kaiken häneen liittyneen Israelin heimon sauva’.
17 Ja pane ne lähekkäin, pääksytysten, niin että ne tulevat yhdeksi sinun kädessäsi.
18 Kun sitten kansasi lapset sanovat sinulle näin: ‘Etkö selitä meille, mitä sinä tällä tarkoitat?’
19 niin puhu heille: Näin sanoo Herra, Herra: Katso, minä otan Joosefin sauvan, joka on Efraimin kädessä, ja häneen liittyneet Israelin sukukunnat, ja minä asetan ne yhteen Juudan sauvan kanssa ja teen niistä yhden sauvan, niin että ne tulevat yhdeksi minun kädessäni.
20 Ja kun sauvat, joihin olet kirjoittanut, ovat sinun kädessäsi, heidän silmäinsä edessä,
21 niin puhu heille: Näin sanoo Herra, Herra: Katso, minä otan israelilaiset pois pakanakansojen keskuudesta, minne vain he ovat kulkeutuneet, kokoan heidät joka taholta ja tuon heidät omaan maahansa.
22 Minä teen heidät yhdeksi kansaksi siinä maassa, Israelin vuorilla, ja yksi kuningas on oleva kuninkaana heillä kaikilla. Eivätkä he enää ole kahtena kansana eivätkä enää jakaantuneina kahdeksi valtakunnaksi.
23 Eivät myöskään he enää saastuta itseänsä kivijumalillaan, iljetyksillään eivätkä millään rikkomuksillansa, vaan minä vapautan heidät kaikista asuinpaikoistaan, joissa ovat syntiä tehneet, ja puhdistan heidät. Ja he ovat minun kansani, ja minä olen heidän Jumalansa.
24 Minun palvelijani Daavid on oleva heidän kuninkaansa, ja heillä kaikilla on oleva yksi paimen. Ja he vaeltavat minun oikeuksieni mukaan ja noudattavat minun käskyjäni ja pitävät ne.
25 He saavat asua maassa, jonka minä annoin palvelijalleni Jaakobille ja jossa teidän isänne ovat asuneet. Siinä saavat asua he, heidän lapsensa ja lastensa lapset iankaikkisesti, ja minun palvelijani Daavid on oleva heidän ruhtinaansa iankaikkisesti.
26 Minä teen heidän kanssansa rauhan liiton-se on oleva iankaikkinen liitto heidän kanssansa-istutan ja runsaasti kartutan heidät ja asetan pyhäkköni olemaan heidän keskellänsä iankaikkisesti.
27 Minun asumukseni on oleva heidän yllänsä, ja minä olen heidän Jumalansa, ja he ovat minun kansani.
28 Ja pakanakansat tulevat tietämään, että minä olen Herra, joka pyhitän Israelin, kun minun pyhäkköni on heidän keskellänsä iankaikkisesti."

Hesekielin 37 luku kertoo kuinka Jumala vie juutalaiset Israelin maahan ja he tulevat siellä eläviksi Jumalan antaman Hengen kautta (Pyhä Henki), kun he lopunajan viimeisinä päivinä uskovat Jeesuksen olevan Messias, Herra ja Pelastaja. Hesekielin 37 luku puhuu siitä kun Jumala ottaa  israelilaiset pois pakanakansojen keskuudesta, minne vain he ovat kulkeutuneet, ja Jumala kokoaa heidät joka taholta ja tuo heidät omaan maahansa (Israelin maa). Tämä aika on sitä aikaa jolloin Israel tulee eläväksi Hengen (Pyhä Henki) kautta. Ensin tapahtuu Israelin kansan muutto ja siirtyminen Israelin maahan ja sitten lopunajan viimeisinä päivinä he tulevat Israelin maassa uskomaan Herraan Jeesukseen.

Hes 37:24 Minun palvelijani Daavid on oleva heidän kuninkaansa, ja heillä kaikilla on oleva yksi paimen. Ja he vaeltavat minun oikeuksieni mukaan ja noudattavat minun käskyjäni ja pitävät ne.

Edellä olevasta jakeesta juutalaiset rabbit opettavat sen tarkoittavan Messiasta, joka on Daavidin suvusta (Jeesus on Daavidin sukua). Hesekiel 37 opettaa Messiaan hallitsevan Kuninkaana Israelia lopunajassa viimeisinä päivinä ja tietenkin myös sitä kautta tuhatvuotisen ajanjakson ajan, jolloin kaikki Jumalan lupaukset Israelille tulevat toteutumaan.

Hes 34:
23 Ja minä herätän heille yhden paimenen heitä kaitsemaan, palvelijani Daavidin; hän on kaitseva heitä ja oleva heidän paimenensa.
24 Ja minä, Herra, olen heidän Jumalansa, ja minun palvelijani Daavid on ruhtinas heidän keskellänsä. Minä, Herra, olen puhunut.


Hesekielin luku 34 on kokonaisuus ja luvun jakeet 23 ja 24 puhuvat Daavid paimenesta, jonka Jumala herättää ravitsemaan ja paimentamaan Israelin kansaa. Tämä profetia ei puhu Israelin kuninkaasta Daavidista, sillä hän oli ollut kuolleena monta vuosisataa ennen tämän profetian antamista. 

Juutalainen rabbi Kimchi sanoo Hes 34:23,24 jakeista seuraavasti: Tämä on Messias, joka tulee Daavidin siemenestä pelastuksen aikana. Messiasta kutsutaan Daavidiksi. koska hänen nimensä merkitsee rakastettu, sillä hän oli rakastettu niin Jumalan kuin ihmisten taholta ja koska hän on Daavidin poika lihansa siemenensä tähden ja koska Daavid oli hänen kaltaisensa persoonaltaan, toimiltaan, ahdistuksiltaan, sodiltaan, voitoiltaan ja ylistykseltään ja koska Messias oli Daavidin Herra ja edustaja, sillä hänessä perustetaan iankaikkinen valtakunta.

Hes 34 luku vahvistaa sen, että Hes 37 luvun lopunajan Daavid on Messias (Jeesus), joka hallitsee Israelia lopunajan viimeisinä päivinä sen jälkeen kun he ovat vastaanottaneet pelastuksen uskon kautta Herraan Jeesukseen sekä Jeesus hallitsee Israelia profetian sanan mukaan tuhat vuotta, jonka jälkeen Jumala luo uudet taivaat ja maan sekä Uuden Jerusalemin.

Hes 11:
17 Sano sentähden: Näin sanoo Herra, Herra: Minä kokoan teidät kansojen seasta ja kerään teidät maista, joihin teidät on hajotettu, ja annan teille Israelin maan.
18 Ja he tulevat sinne ja poistavat siitä kaikki sen iljetykset ja kaikki sen kauhistukset.
19 Ja minä annan heille yhden sydämen, ja uuden hengen minä annan teidän sisimpäänne, ja minä poistan kivisydämen heidän ruumiistansa ja annan heille lihasydämen,
20 niin että he vaeltavat minun käskyjeni mukaan ja noudattavat minun oikeuksiani ja pitävät ne; ja he ovat minun kansani, ja minä olen heidän Jumalansa.

Eze 11:19 And I will give them one heart, and I will put a new spirit within you; and I will remove the stony heart out of their flesh, and will give them a heart of flesh; (Jewish Publication Society Bible)

Juutalaiset kääntävät hepreasta englantiin sanoen, että minä (Jumala) annan uuden hengen teidän sisimpäänne.  Hesekiel 11 puhuu myös lopunajasta, jolloin Jumala kokoaa Israelin pakanakansoista ja antaa heille Israelin maan, jonka jälkeen lopunajan viimeisinä päivinä Jumala antaa uuden Hengen (Pyhä Henki) heidän sisimpäänsä, joka kuvaa uudestisyntymistä Pyhästä Hengestä, jolloin he vaeltavat Jumalan käskyjen mukaan kun he ovat lopunajan viimeisinä päivinä vastaanottaneet pelastuksen uskon kautta Messias, Herraan Jeesukseen.  

Sitten vielä lyhyesti hengellisestä Israelista ja lihansa puolesta Israelista. Hengellinen Israel on se joukko ihmisiä (niin juutalaisia kuin pakanoita), jotka uskovat Herraan Jeesukseen. Käsite hengellinen Israel ei kumoa Jumalan lupauksia lihansa puolesta israelilaisille, kuten olemme edellä nähneet, sillä Jumala on luvannut antaa Israelin maan lihansa puolesta israelilaisille, jotka sitten lopunajan viimeisinä päivinä koko kansana (jäännös- kolmasosa) kääntyvät Jumalan puoleen uskon kautta Herraan Jeesukseen.

 

Petri Paavola

 

 

eXTReMe Tracker