Etusivulle
Raamatunopetuksia
Anna palautetta

Kirjoitus on kokonaisuudessaan sivullani:
Ajatuksia Israelista ja Raamatun lupauksista

              

Israelista juutalaisuudesta ja Daavidin tähdestä

 

Tuon esille lopuksi muutaman asian, jotka eivät varsinaisesti liity kyseessä olevaan aiheeseen, mutta ne kytkeytyvät kuitenkin juutalaisuuteen jollakin tavalla.

Jotkut (eivät kaikki) uskovat ja varsinkin messiaanisen juutalaisuuden kanssa tekemisissä olevat uskovat sanovat ja opettavat, että israelilainen ja juutalainen on kaksi eri asiaa Raamatun opetuksen mukaan.

Room 11:1 Minä sanon siis: ei kaiketi Jumala ole hyljännyt kansaansa? Pois se! Sillä olenhan minäkin israelilainen, Aabrahamin siementä, Benjaminin sukukuntaa.

Fil 3:5 joka olen ympärileikattu kahdeksanpäiväisenä ja olen Israelin kansaa, Benjaminin sukukuntaa, hebrealainen hebrealaisista syntynyt, ollut lakiin nähden fariseus,

Apt 21:39 Niin Paavali sanoi: "Minä olen juutalainen mies, Tarson, tunnetun Kilikian kaupungin, kansalainen; pyydän sinua, salli minun puhua kansalle".

Apostoli Paavali ei tehnyt mitään erotusta israelilaisen ja juutalaisen välille, sillä hän sanoi olevansa israelilainen, Aabrahamin siementä, Benjaminin sukukuntaa sekä  juutalainen mies, Tarson, tunnetun Kilikian kaupungin, kansalainen. Se on kuitenkin totta, että Juudan heimosta käytetään myös nimitystä juutalaiset, mutta kuten apostoli Paavalin esimerkki todistaa, niin israelilainen ja juutalainen tarkoittaa samaa asiaa, eli luonnollisen Israelin kansan jäsentä.

Sitten vielä lyhyesti Israelin maan lipusta ja Daavidin tähdestä. Tästä on monenlaista käsitystä. Heksagrammi eli kuuskanta on okkultistinen merkki. Daavidin tähdestä on monenlaista opetusta juutalaisten keskuudessa. Jotkut sanovat Daavidin tähden tulevan kahdesta muinaisesta hepreankielen Dalet kirjaimesta (D-kirjain), joka oli muinoin kolmion muotoinen ja niin sanottu Daavidin kilpi olisi tullut siitä kuin kaksi kolmion muotoista muinaista Dalet kirjainta olisi laitettu päällekkäin, niin että siitä muodostuu kuusi kulmaa. Daavidin kilvessä olisi siksi kaksi dalet kirjainta koska hepreankielessä David sanassa on kolme kirjainta Dalet, Vav ja Dalet, eli Daavid sanan ensimmäinen ja viimeinen kirjain on Dalet (D-kirjain) ja siksi Daavidin kilvessä oli kaksi Dalet kirjainta. Kaikki juutalaiset eivät tähän usko, mutta legendan tai tarun mukaan Daavidilla oli sellainen kilpi. Varhaisimmat arkeologiset todisteet tähän mennessä Daavidin tähden symbolin käytöstä löytyy kuusisataa luvulta eKr.

Joidenkin juutalaisten mukaan Daavidin tähdellä on kabbalistinen (okkultistinen) tausta. Jotkut sanovat Daavidin tähden symbolisoivan kuutta luomispäivää ja sapattia, koska Daavidin tähdessä on kuusi kulmaa ja sen keskellä keskipiste, joka olisi seitsemän, eli sapatti. Tämä sama seitsenluku sekä Daavidin tähti voidaan joidenkin juutalaisten mukaan johtaa lukuun seitsemän (täydellisyyden luku) ja sitä kautta myös menoran (kultainen lampunjalka) seitsemään haaraan. Voi näitä Daavidin tähden merkityksiä olla muitakin.

Voi hyvinkin olla, että Daavidin tähti on alunperin okkultistinen symboli tai sitten ei, eli että se olisi kahdesta Dalet kirjaimesta muodostunut Daavidin kilpi, josta on tullut Israelin symboli. Itse en tiedä mikä on totuus tässä asiassa. En kuitenkaan sulje pois sitä mahdollisuutta, että Daavidin tähden alkuperäinen merkitys ja alkuperä on Daavidin kilvessä, joka muodostui kahdesta muinaisesta hepreankielen D-kirjaimesta, jotka muodostivat Daavidin kilpeen kuusi kulmaa. Itse en kuitenkaan mene sanomaan, että Daavidin tähti on varmasti saatanallinen symboli, koska emme voi olla siitä varmoja, sillä asialle on myös toisenlaisia selityksiä.

Jos Daavidin tähti Israelin lipussa on alunperin saatanallinen symboli (kabbalismi - okkultismi) niin kuin monet uskovat ja sanovat, niin se ei kuitenkaan estä Jumalaa antamasta juutalaisille Israelin maata, joka on jo tapahtunut tosiasia. Jos Daavidin tähti olisi saatanallinen symboli, niin se tulee häviämään symbolina (kuvaa Israelia), siinä vaiheessa kun jäännös  (kolmasosa) kääntyy uskomaan Herraan Jeesukseen, sillä Raamatun opetuksen mukaan tämän tapahtuman  jälkeen Jumala puhdistaa israelilaiset heidän saastaisuuksistaan (synneistä) ja opettaa heille Jumalan tahdon mukaisen tien. Jumala ei tee virheitä, mutta ihmiset tekee ja myös israelilaiset tekevät virheitä ja Jumala puhdistaa virheet  (synnit) sen jälkeen kun ihminen tulee uskoon, ja sama koskee myös Israelin kolmatta osaa lopunajan viimeisinä päivinä.

Monet ihmiset sanovat Israelin olevan saatanallinen valtio, eikä sen olemassaololle ole mitään oikeutusta. Tässä he kuitenkin erehtyvät, koska Raamatun opetuksen mukaan Israelin maa on Jumalan maa ja Hän on antanut sen israelilaisille asuttavaksi:

3 Moos 25:
1 ¶ Ja Herra puhui Moosekselle Siinain vuorella sanoen:
2 "Puhu israelilaisille ja sano heille: Kun te tulette siihen maahan, jonka minä teille annan, niin maa pitäköön sapattia Herran kunniaksi.
....
23 ¶ Älköön maata ainaiseksi myytäkö, sillä maa on minun ja te olette muukalaisia ja vieraita minun luonani.

Raamattu sanoo Israelin maan olevan Jumalan maa, jonka Hän on antanut israelilaisille. Israelin maan ja valtion kutsuminen saatanalliseksi valtioksi on syntiä ja kapinaa Jumalaa vastaan.

Jer 30:
1 ¶ Sana, joka tuli Herralta Jeremialle ja kuului näin:
2 "Näin sanoo Herra, Israelin Jumala: Kirjoita kaikki sanat, jotka minä olen sinulle puhunut, kirjaan.
3 Sillä katso, tulee aika, sanoo Herra, jolloin minä käännän kansani Israelin ja Juudan kohtalon, sanoo Herra, ja palautan heidät maahan, jonka olen antanut heidän isillensä, ja he saavat periä sen."
......
7 Voi! Suuri on se päivä, ei ole sen kaltaista. Se on Jaakobille ahdistuksen aika, mutta hän on pelastuva siitä.
.........
24 Eikä Herran vihan hehku asetu, ennenkuin hän on toteuttanut ja täyttänyt sydämensä aivoitukset. Aikojen lopulla te tulette sen ymmärtämään.

Raamatun sana opettaa, että Jumala palauttaa israelilaiset maahansa ja tässä koko tekstiyhteydessä on vihje siitä, että tämä kaikki tulee tapahtumaan aikojen lopulla, eli ihmiskunnan viimeisinä päivinä. Israelin valtion syntyminen ja israelilaisten palauttaminen takaisin Israelin maahan on Jumalan tahto, asetus ja määräys, jonka Jumala itse on sanonut monta kertaa profetian sanan kautta. Kaikki puheet Israelin valtion saatanallisuudesta on pilkkapuhetta itse Raamatun Jumalaa vastaan.

Antisemitismi nostaa päätänsä koko ajan ja viimeisinä päivinä antisemitismi ja vaino lisääntyy juutalaisia kohtaan. Raamattu kehottaa rukoilemaan rauhaa Jerusalemille sekä siunaamaan Israelia. Jumala on laskenut sydämelleni Israelin kansan ja siunaan sitä koko sydämestäni ja samalla iloitsen siitä, että jokainen Jumala lupaus Israelille tulee toteutumaan.

Ps 122:6 ¶ Pray for the peace of Jerusalem; may they prosper that love thee. (Jewish Publication Society Bible)

Alkutekstin mukainen käännös: Psa 122:6 Rukoilkaa rauhaa Jerusalemille, menestykööt ne, jotka sinua rakastavat.

Itse koen että jakeen tärkein merkitys ei ole maallinen rauha, vaikka sitäkin se tarkoittaa, vaan rauha Jumalan kanssa, joka voidaan saavuttaa tässä nykyisessä maailmanajassa ainoastaan uskon kautta Messias, Herraan Jeesukseen. Sen tähden rukoilen luonnollisen Israelin pelastumista, Jumalaa kiittäen Herran Jeesuksen nimessä, että Jumalan sanan lupauksen mukaan Israelin kansan jäännös (kolmasosa) tulee pelastumaan lopunaikana sen viimeisinä päivinä. Kun rukoilen Jumalan rauhaa ja pelastusta Jerusalemille (Israelille), niin en ajattele omaa menestystäni kun rukoilen Israelin puolesta, vaikka Raamattu lupaa menestystä, jos rukoilee rauhaa Jerusalemille, vaan ajattelen ja toivon Israelin menestymistä pelastuksessa uskon kautta Messias Herraan Jeesukseen. 

Siunaan Israelia tässä niillä sanoilla, jotka Herra puhui ja opetti Moosekselle:

4 Moos 6:

22 ¶ Ja Herra puhui Moosekselle sanoen:

23 "Puhu Aaronille ja hänen pojillensa ja sano: Siunatessanne israelilaisia sanokaa heille:

24 Herra siunatkoon sinua ja varjelkoon sinua;

25 Herra valistakoon kasvonsa sinulle ja olkoon sinulle armollinen;

26 Herra kääntäköön kasvonsa sinun puoleesi ja antakoon sinulle rauhan.

27 Näin he laskekoot minun nimeni israelilaisten ylitse, ja minä siunaan heitä.

 

Nu 6:
22 And the LORD spoke unto Moses, saying:

23 'Speak unto Aaron and unto his sons, saying: On this wise ye shall bless the children of Israel; ye shall say unto them:

24 The LORD bless thee, and keep thee;

25 The LORD make His face to shine upon thee, and be gracious unto thee;

26 The LORD lift up His countenance upon thee, and give thee peace.

27 So shall they put My name upon the children of Israel, and I will bless them.' (Jewish Publication Society Bible)

  

Petri Paavola

 

 

eXTReMe Tracker