Nature

Etusivulle | Raamatunopetuksia | Anna palautetta
SaulusMedia |
Petri - Youtube    


Älä riitele maan muodosta!

Somessa on käynnissä raivokas taistelu siitä onko maa litteä vai pallonmuotoinen? On todella surullista nähdä kuinka Herran Jeesuksen opetuslapset käyttäytyvät toisiaan kohtaan tämän asian tiimoilta. Molemmin puolin niin litteän maan kannattajien kuin myös pallomaisen pyöreän maan kannattajien keskuudessa on todella ilkeätä kielenkäyttöä toinen toisiaan kohtaan. Onneksi on niitäkin uskovia, jotka osaavat käyttäytyä kunnolla keskustellen asiallisesti lähimmäistään kunnioittaen, vaikka lähimmäisellä on erilaisia mielipiteitä ja voi uskoa eri tavalla Raamattuun kuin lähimmäisensä. Raamatun opetuksen mukaan Herran Jeesuksen opetuslasten välillä tulee olla keskinäinen rakkaus, riippumatta siitä olemmeko samaa mieltä kaikesta toistemme kanssa.

Jos se millainen maan muoto on saa Herran Jeesuksen opetuslapset toinen toisiaan vastaan, riitelemään, väheksymään toista, parjaamaan, lyömään jne. niin silloin tällainen uskova ei vaella enää Jumalan rakkaudessa, vaan lihansa ja sielullisuutensa vallassa. Raamatun opetuksen mukaan sielullisuus on riivaajien viisautta, joka saa aikaan kiivautta ja riitaisuutta (Jaak 3:15,16). Jos Herran Jeesuksen opetuslapsena kiivailet ja riitelet maan muodosta tai mistä tahansa muusta asiasta tai Raamatun opetuksista, niin silloin et vaella Jumalan Hengessä, vaan sielullisuuden vallassa, joka on riivaajien vaikutuspiiriä. Tämä on todella vakava asia. Älä käytä kirjoitustani ketään vastaan riita mielessä, vaan pyri sävyisyyden Hengessä aikaansaamaan rakentavaa vuorovaikutusta missä pyritään löytämään totuutta toinen toisiaan kunnioittaen. Jos olet Herran Jeesuksen opetuslapsi ja alat riitelemään tämän asian takia tai katkaiset välisi uskon sisariin tai veljiin tai lähimmäisiisi, koska he eivät näe maan muoto asiaa samalla tavalla kuin sinä, niin et ole Jumalan tahdon mukaisessa uskossa, vaan sielullisessa lihan mielenmielen tilassa etsien riitoja ja kinoja, josta tulee tehdä parannus.

Asian ratkaisu ei ole se, että emme enää puhu ja keskustele keskenämme asioista, joista olemme eri mieltä, vaan siitä että kasvaisimme uskossa rakastamaan ja kunnioittamaan toinen toisiamme ja käymään asiallista ja rakentavaa keskustelua toistemme kanssa. Kirjoitukseni tarkoitus ei ole nostattaa kiihkoa litteän maan ja maapallon kannattajien välille, vaan tuoda esille se kuinka yhdessä toinen toisiamme kunnioittaen ja rakastaen pääsemme myös uskossa kasvamaan, kun hiomme toinen toisiamme. Meidän uskovien pitäisi myös saada sanoa omat mielipiteemme ja se kuinka uskomme asioihin ja Raamatun sanan opetukseen, mutta se tulee tehdä toisia kunnioittaen ja rakastaen. Minä uskon maan olevan pallomaisen pyöreä ja minulla on muutamia uskon ystäviä, jotka uskovat maan olevan litteä, mutta emme riitele asiasta, vaan toisiamme kunnioittaen ja rakastaen olemme asiasta keskustelleet ja säilyttäneet uskon yhteyden ja ystävyyden. Kirjoituksestani tuli todella pitkä, mutta jos aihe kiinnostaa niin sen voi lukea lyhyemmissä pätkissä. Tutki ja koettele kirjoitukseni Jumalan sanan totuuden kautta rukouksen kera.

 

Sisällys:
Miksi ymmärrämme eri tavalla?
Antarktiksen 4000 metrin korkuinen "kupoli"
Raamatun todistus maan muodosta 

Miksi ymmärrämme eri tavalla?

Olen jonkun verran tutkinut tätä aihetta maan muodosta ja olen käynyt läpi paljon materiaalia litteän maan teorian puolesta. Olen samalla oppinut ehkä jotakin siitä miksi jotkut ihmiset uskovat maan olevan litteä. Kyseessä ei ole tyhmyys, ei tietämättömyys, ei oppimattomuus jne. Kyseessä on se miten ymmärrämme lukemaamme tietoa ja havainnoimme ympärillämme olevaa tietoisuutta. Ymmärrän sen, että joku ihminen voi todellisuuden havaintojen mukaan ajatella maan olevan litteä, vaikka minun havaintojeni mukaan maa on pallomaisen pyöreä. Ymmärrän sen, että joku uskova voi ymmärtää Raamatun opettavan litteätä maata, vaikka minä ymmärrän Raamatun opettavan pallomaisen pyöreätä maata.

Olen huomannut, että mikään todiste ei riitä sellaiselle ihmiselle, joka uskoo litteän maan teoriaan. Sama on myös usein toisin päin ettei mikään litteän maan todiste vakuuta ihmistä, joka uskoo maan olevan pallomaisen pyöreä. Näitä todisteita voidaan veivata edes takaisin tekemällä erilaisia kokeita tai havainnoimalla todellisuutta. Kokeet ja havainnot tuntuvat aina todistavan juuri sen puolesta mihin ihminen uskoo oli se sitten litteä maa tai pyöreä maa. Näistä ei tule loppua sen olen nähnyt. Silloin kun ihminen on päättänyt uskoa johonkin, niin hän on löytävinään siihen aina todisteita, ja vaikka mistä.

Jos lähdet tutkimaan tätä asiaa esim. englanninkielellä ja haet netistä maan muodosta lentäjien antamia todisteita ja videoita, niin löydät lentäjiä, jotka kuvaavat korkealla lentokoneesta litteätä maata sekä löydät lentäjiä, jotka kuvaavat lentokoneesta korkealta pallomaisen pyöreätä maata. Kumpikaan ei voi olla yhtä aikaa totta. Jos tutkit netistä astronautteja, niin löydät sellaisia, jotka sanovat maan olevan litteä, mutta enemmistö astronauteista sanoo maan olevan pyöreä. Kumpikaan ei voi olla yhtä aikaa totta. Ottamani esimerkit tuovat esille sen, että ihminen löytää "todisteita" näkemyksilleen jos niin haluaa, mutta nämä "todisteet" ovat yleensä jonkun toisen kokemuksia eikä ihmisen omia kokemuksia.

Jokainen voi havainnoida esimerkiksi kaksi todellisuuden havaintoa sen puolesta onko maa litteä vai pyöreä. Näin saat oman henkilökohtaisen kokemuksen näkemyksellesi. Auringon nousu ja lasku tapahtuvat kaikkialla maailmassa, joka ikinen päivä ja jokainen maan asukas kykenee näkemään ja kokemaan tämän todellisuuden. Litteän maan teoria sanoo, että aurinko ja kuu kiertävät ympyrää samalla korkeudella maan yläpuolella litteän maan kupolin alla. Litteän maan teorian mukaan aurinko muodostaa maan päälle ikään kuin taskulampun muotoisen valon, joka valaisee vain tiettyä kohtaa, missä on valoa, siellä on päivä ja minne valo ei yllä on pimeää ja yö. Litteän maan teorian ongelma on se koska aurinko ei laske, vaan loittonisi kauemmas, niin sen tulisi näkyä kaikkialle maailmaan myös sinne missä ei ole valoa.

Jos maa olisi litteä ja aurinko kiertäisi kehää litteän maan ympärillä muodostaen päivän ja yön, niin yölläkin auringon tulisi näkyä sinnekin missä aurinko ei paistaisi, koska litteästä maasta käsin aurinko näkyisi koko ajan joka puolelle.

Pallomaisessa maassa puolet pallosta on aina auringossa ja toisella puolella on yö. Pallomaisessa maassa ei voi nähdä yöllä aurinkoa, koska aurinko on yöllä pallon toisella puolella.

Pohjoisilla alueilla voit nähdä yöllä Pohjantähden, mutta et Eteläntähteä. Tämä johtuu siitä, koska maa on pallomaisen pyöreä, niin et voi nähdä pohjoisilta alueilta Eteläntähteä, koska Eteläntähti voidaan nähdä vain eteläisiltä alueilta. Maan pallomaisen muodon takia pohjoisen ja etelän tähtikuvasto on erilainen. Jos maa olisi litteä, niin kaikkialta maailmasta pitäisi nähdä yhtä aikaa sekä Pohjantähti ja Eteläntähti, mutta todellisuudessa tätä ei tapahdu. Ilman mitään tieteellistä ja akateemista osaamista jokainen kykenee havainnoimaan nuo kaksi esimerkkiä ja ne ovat aina samoja kaikille ja tapahtuvat aina kaikille. Ne todistavat maan pyöreyden puolesta. Ymmärrän etteivät kaikki usko maan olevan pyöreä, vaikka ovat joka päivä osallisia sen todellisuuden kanssa, että maan pallomainen muoto erottaa päivän yöstä ja Pohjantähden Eteläntähdestä. Minä en ole mikään tiedemies enkä tieteen fani, vaan ihan tavallinen ihminen, joka olen sidottuna siihen todellisuuteen, mikä on meidän ympärillämme, niin kuin me kaikki olemme.

Ehdotan tähän sitä, että jos ei ole varma tästä asiasta, niin silloin kannattaa lähteä yksin tutkimaan asiaa puolueettomasti ottaen huomioon kummankin teorian. Tutkien sitä Raamatusta ja todellisuuden havainnoista ja silloin on mahdollista löytää totuus.

Antarktiksen 4000 metrin korkuinen "kupoli"

Nettimaailmassa on jo vuosia kiertänyt sitkeästi sellainen huhu, että teoksessa The Antarctic Americana 1958 vuoden painoksessa sanotaan kuinka Antartiksella (Etelä-Manner) on n. 13000 jalan (n. 4000 metriä) korkuinen kupoli. Litteän maan kannattajat sanovat, että tämä Antarctic Americana teoksen teksti todistaa sen kuinka maa on litteä, jonka yläpuolella on kupoli. Kun tutkimme tämän asian tarkasti, niin tulemme huomaamaan, että Antarctic Americana ei kerro mitään litteästä maasta, jossa olisi kupoli.

Tämä 13000 jalan korkuinen kupoli ("litteän maan kupoli") perustuen The Antarctic Americanan teoksen tekstiin on tyyppi esimerkki siitä miten ihminen haluaa ymmärtää lukemansa tai kuulemansa niin kuin haluaa sivuttaen sen mitä teksti ihan oikeasti sanoo. Me jokainen olemme erehtyväisiä ja voimme ihan vilpittömästi erehtyä näkemään asia, lukemaan teksti väärin, joka tukee meidän näkemystämme, vaikka itse asia tai teksti ei edes puolla meidän näkemystämme. Tämän tähden otin esille aika pitkästi tämän The Antarctic Americana teoksen tekstin, koska se avaa meille aika hyvin tätä asiaa mikä lopulta onkaan totuus.

Löysin netistä vuoden 1960 The Antarctic Americanan osan, jossa on kirjoitettuna seuraavasti:

"Four United States planes flew from New Zealand to McMurdo Sound on Dec. 20, 1955, and made exploratory flights over unknown parts of the continent until Jan. 18, 1956, when they returned to New Zealand. These flights proved the inland areas to be featureless in character, with a dome 13,000 feet high at about latitude 80 S., longitude 90 E."

Suomennos: "Neljä yhdysvaltalaista lentokonetta lensi Uudesta-Seelannista McMurdo Soundiin 20. joulukuuta 1955 ja teki tutkimuslentoja mantereen tuntemattomien osien yllä 18. tammikuuta 1956 asti, jolloin ne palasivat Uuteen-Seelantiin. Nämä lennot osoittivat, että sisämaa-alueet olivat luonteeltaan luonnottomia, ja noin 80 leveyspiirillä eteläistä leveyttä ja 90 itäistä pituutta sijaitsi 13 000 jalan korkuinen kupoli."

Jos ei ymmärrä sitä mitä englanninkielen sana dome (kupoli, kupu) tarkoittaa geologiassa, niin silloin voi vilpittömästikin luulla, että Antarktiksella olisi korkea kupoli, ja todistaisi ehkä jopa litteän maan kupolista. Dome sana voidaan kääntää myös suomeksi sanalla doomi, joka tarkoittaa pyöreää tai ellipsinmuotoista ympäristöään ylemmäksi kohonnutta kupolimaista geologista rakennetta.

Itse asiassa The Antarctic Americana teoksen teksti tarkoitti isoa ympäristöään ylemmäksi kohonnutta pyöreää, ellipsinmuotoista tai kupolimaista geologista rakennetta. Tämä tulee esille muun muassa vuonna 1956 kirjoitetussa teoksessa Antarctica in the International Geophysical Year: Based on a Symposium on the Antarctic. (1956), Geophys. Monogr. Ser., vol. 1, edited by A. P. Crary et al., pp. 13-17, AGU, Washington, D. C.

Vuonna 1956 toinen teos kertoi seuraavasti Antarktiksen kahdesta korkeasta jää- ja lumikupolista:

The Continent appears to be a `siamese-like' juncture of two large land masses. The portion lying mostly in the western hemisphere, conveniently designated West Antarctica, is only about half as large as East Antarctica. The latter is believed to be a massive Precambrian shield superimposed by a great dome of snow and ice, and toward its center reaching in excess of 13,000 feet elevation. The smaller West Antarctica is more folded in character and the ice dome near its center is probably less than 10,000 feet high. Where these land masses come in close contact, a high-faulted mountain forms a backbone to the whole continental mass. Between the continental glacial domes and these high mountains, natural troughs tend to channel katabatic surface winds off the Continent.

Suomennos: "Manner näyttää olevan kahden suuren maamassan "siaamimainen" yhtymäkohta. Pääosin läntisellä pallonpuoliskolla sijaitseva osa, jota kutsutaan Länsi-Antarktikaksi, on vain noin puolet Itä-Antarktikasta. Jälkimmäisen uskotaan olevan massiivinen prekambrinen kilpi, jonka päällä on suuri lumi- ja jäädoomi, ja sen keskiosassa se kohoaa yli 13 000 jalan korkeuteen. Pienempi Länsi-Antarktis on luonteeltaan enemmän poimuttunut, ja sen keskipisteen lähellä sijaitseva jäädoomi on todennäköisesti alle 10 000 jalan korkuinen. Siellä, missä nämä maamassat ovat läheisessä kosketuksessa toisiinsa, korkeahko vuori muodostaa koko mantereen selkärangan. Mannerjäätiköiden ja näiden korkeiden vuorten välissä luonnolliset syvennykset pyrkivät kanavoimaan katabaattiset pintatuulet pois mantereelta."

Tämä sama havainto massiivisen isosta jää- ja lumidoomista on kirjoitettu ylös jo vuonna 1956, joka todistaa sen, että Antarktiksella oli kyseessä 13000 jalan (n. 4000 metriä) korkuinen jää- ja lumidoomi, eikä kupoli litteän maan päällä. 1956 ylös kirjoitettu tieto on tuotu esille kaksi vuotta ennen 1958 vuotta ja neljä vuotta ennen 1960 vuotta. Täten on selvää, että Antartiksen iso ja korkea doomi (dome) on ympäristöään ylemmäksi kohonnut kupolimainen geologinen jää- ja lumi rakenne.

Antarktiksen korkein jää- ja lumidoomi on nimeltään Dome Argus, joka koostuu 4 093 metrin (13 428 jalan) korkeudella merenpinnasta sijaitsevasta jäädoomista tai kohoumasta. Dome Argusin korkeus on sama korkeus mistä 1956 teos kertoi sekä The Antarctic Americana. Jos joku sanoo tai väittää, että Antarktiksella on havaittu n. 4000 metrin korkuinen litteän maan kupoli, niin hän on vilpittömyydestään huolimatta ymmärtänyt tämän asian väärin, koska kyse on noin 4000 metrin korkeudessa olevasta geologisesta jää- ja lumi rakenteesta.

Alapuolella on ottamani kuvakopio Google Earthista, missä näkyy Dome Argusin (Dome A) sijainti, jonka alapuolella on ympyrän sisällä nuoli, josta näkyy missä on noin 80 leveyspiirillä eteläistä leveyttä ja 90 itäistä pituutta sijaitseva kohta, joka on aika lähellä Dome Argusia, joka oli se kupolimainen 4000 metrin korkuinen maankohouma, jonka yhdysvaltalaiset koneet havaitsivat vuosina 1955-1956. Amerikkalaisten arvio, jonka he sanoivat olevan 80 leveyspiirillä eteläistä leveyttä ja 90 itäistä pituutta on todella lähellä sitä kohtaa, missä Dome Argus sijaitsee.

Nature

Tämä toinen alapuolella oleva kuva on Dome Argusin sijainnista, joka on se 13000 jalan (n. 4000 metrin) korkeudella oleva jää- ja lumimoodi, jonka amerikkalaiset löysivät vuosina 1955-56. Kuvassa näkyy sen sijainti koko Antarktiseen nähden. Kuten huomaat, vaikka miten päin katsoo Dome Argusin sijaintia, niin minkäänlaista litteän maan kupolia siellä ei voi olla, koska Argus sijaitsee aika lähellä koko Antartiksen keskikohtaa. Antartiksen yli lennetään lentokoneella, joten litteän maan kupoli Antarktiksella perustuu väärin tulkittuun Dome sanaan, kun ei ole ymmärretty mikä on sen geologinen merkitys.

Nature

Kirjoitukseni lopussa on kaksi linkkiä, jossa on tietoja Antarktisen lennoista. Antarktis ei ole mikään suljettu alue, sillä sen yli voi lentää ja jopa laskeutua Antarktikselle. Laivallakin pääsee Antarktikselle.

Litteän maan kannattajat kyselevät miksi lentokoneet eivät lennä Antarktikselle? Ne lentävät, mutta yleensä vain kesäaikana, koska talviaikana sinne ei voi lentää kuin vain hätätapauksissa. Tämän syyn tähden et voi nähdä lentokoneiden lentävän kovinkaan usein Antarktikselle, koska kesän lentojakso on lyhyt.

Kävin lukemassa flightradar24.com sivustolta Antarktiksen lennoista ja tuon tässä esille mitä siellä sanottiin:

Ennen vuotta 2005 henkilökunnan saaminen Norjan polaarisen instituutin Troll-tutkimusasemalle (AT27/QAT) Etelämantereella (Antarktiksella) vaati viikkoja kestäneen laivamatkan, jota seurasi 250 kilometrin vaellus yli lumen, jään ja kallion. Vuonna 2005 tutkimusasemalle avattiin kuitenkin 3000 metrin sininen jääkiitorata. Kesäkausi on päättymässä ja suurin osa henkilökunnasta lentää tällä viikolla kotiin Icelandairin 767-koneella, joten halusimme tietää lisää siitä, mitä lentokentän ylläpitäminen Antarktiksella vaatii. Puhuimme Trollin aseman käyttöpäällikön Sven Lidströmin kanssa saadaksemme lisätietoja.

Sinisen jään kiitoradan alkuperäinen rakentaminen kesti kaksi vuotta, ja se toteutettiin laserleikkurilla sinisen jään tasoittamiseksi lähellä asemaa, joka sijaitsee 250 kilometrin päässä jäähyllystä osoitteessa -72.011, 2.52. Vuonna 2005 valmistunut valmis kiitorata on 3000 metriä pitkä ja 60 metriä leveä.

Kiitoradan valmistelu lentoja varten on kahden viikon prosessi, joka alkaa lumen poistamisella kiitoradalta. Tutkimusasema itse asiassa peittää kiitoradan lumella, jotta se pysyy mahdollisimman kylmänä, kun sitä ei käytetä.


Kun lumi on poistettu, kiitorata tarkastetaan halkeamien, kuoppien tai muiden sellaisten puutteiden varalta, jotka estäisivät turvallisen laskeutumisen. Miehistöt korjaavat ne kylmän veden, jäälastujen ja lumen seoksella, joka kaadetaan sen päälle, annetaan kovettua ja tasoitetaan.

Lopuksi kaksi lumensiirtokonetta, joissa on maanmuokkauslaitteet, hioo pienen jääkerroksen, jotta saadaan aikaan murskatun lumen ja jään pintakerros, joka antaa kiitoradalle tarvittavan kitkan lentokoneiden toimintaa varten. Lidström huomauttaa, että Trollin laitteet eivät välttämättä ole tarkoitukseen suunniteltuja: "Nämä ovat samoja koneita, joita näkee laskettelurinteissä, mutta niihin on liitetty jyrsin." Lidström toteaa, että Trollin laitteet eivät välttämättä ole tarkoitukseen suunniteltuja.

Vaikka kaikki maailman lentoasemat kärsivät magneettisesta liikkumisesta ja siitä, että kiitoratoja on numeroitava uudelleen aina silloin tällöin, tilanne on Trollissa akuutimpi - itse kiitorata liikkuu muutaman metrin joka vuosi. "Eikä se liiku tasaisesti... siihen kohdistuu ikään kuin vääntävä voima", Lidström sanoo, mikä tarkoittaa sitä, että miehistön on lopulta oikaistava kiitorataa. Kiitoradan liike riippuu jäätikön liikkeistä, jonka päällä se sijaitsee, joten noin seitsemän kilometrin matka tutkimusasemalta kiitoradalle pitenee hieman joka vuosi.

Lentoturvallisuus alkaa kiitoradan valmisteluista ja siirtyy sitten säähän. Saksan Antarktiksen tutkimusaseman säätiedottajat vastaavat sääennusteiden antamisesta noin viikkoa ennen suunniteltua lentoa, ja he jatkavat niiden päivittämistä Trollin aseman omien ja naapurilaitosten syvän L-antureiden perusteella. "Tätä viimeistä lentoa siirrettiin itse asiassa 24 tuntia eteenpäin tulevan myrskyn vuoksi", Lidström sanoo. "Meillä on GPS-lähestymismenetelmä, mutta emme halua toimia huonolla säällä.

Talvikuukausina ei yleensä lennetä lainkaan, mutta asemaa ylläpitävä kuusihenkinen tiimi pitää myös kiitoradan käyttövalmiina hätätilanteita varten. Talvitoimintaa varten asemalla voidaan ottaa käyttöön tarkkuuslähestymispolun ilmaisin (PAPI) ja kiitoradan reunavalaistus. Kesäkaudella on yleensä liian valoisaa, jotta PAPI:tä ja kiitoradan reunavalaistusta voitaisiin käyttää.

Eteläisellä pallonpuoliskolla, jossa Etelämanner (Antarktis) sijaitsee, kesä ja talvi ovat eri aikaan vuodesta kuin pohjoisella pallonpuoliskolla. Etelämantereella (Antarktiksella) kesä alkaa lokakuussa ja päättyy maaliskuussa, ja talvi alkaa maaliskuussa ja kestää lokakuuhun asti. Kesällä Antarktiksen lämpimin kuukausi on yleensä tammikuussa, jolloin keskilämpötila on noin -14 F. Antarktis on maailman kylmin paikka. Tämä aiheuttaa sen haasteen, että sinne voi lentää vain lyhyen aikaa kesäaikana, mutta ei talviaikaan.

Antarktis ei ole mikään suljettu ja salainen alue, jossa varjeltaisiin "litteän maan salaisuutta", vaan auki oleva paikka, joka sijaintinsa ja kylmyytensä tähden aiheuttaa lentoliikenteelle suuria haasteita, siksi n. 90 % Antarktiselle saapumisista tapahtuu laivaliikenteen kautta.

Tässä alapuolella on noin yhden minuutin video lennosta Antarktiksen yli:

Raamatun todistus maan muodosta

Raamattu todistaa selkeästi maan olevan pallomaisen pyöreä, ei litteä. Tätä tutkimme seuraavaksi.

Psa 93:1  Herra on kuningas. Hän on pukenut itsensä korkeudella. Herra on pukeutunut, vyöttäytynyt voimaan. Niin pysyy maanpiiri lujana, se ei horju (mot). 

Psalm 93:1 The LORD reigneth, he is clothed with majesty; the LORD is clothed with strength, wherewith he hath girded himself: the world also is stablished, that it cannot be moved (mot). KJV 1769

Psa 104:5  Sinä asetit maan perustuksillensa, niin että se pysyy horjumatta (mot) iankaikkisesti.

Jes 24:
18  Joka pakenee kauhun ääntä, se putoaa kuoppaan, ja joka kuopasta nousee, se puuttuu paulaan. Sillä korkeuden akkunat aukenevat ja maan perustukset järkkyvät (râ‛ash). 
19  Maa murskaksi musertuu, maa halkee ja hajoaa, maa horjuu (mot) ja huojuu (mot).
20  Maa hoippuu ja hoipertelee niinkuin juopunut, huojuu niinkuin lehvämaja. Raskaana painaa sitä sen rikkomus, se kaatuu eikä enää nouse.

Job 26:7 Pohjoisen hän kaarruttaa autiuden ylle, ripustaa maan tyhjyyden päälle.

Litteän maan teorian kannattaja sanoo, että koska Raamattu sanoo ettei maa voi liikkua, niin maa on paikallaan pysyvä litteä maa. Tuo edellä oleva voi vilpitönkin näkemys, mutta kuitenkin väärä. Ne Raamatun kohdat, jotka "näyttäisivät" puhuvan ettei maa voi liikkua eivät puhu ja sano maan olevan liikkumaton litteä maa.

Litteän maan teorian kannattajien lempi Raamatun kohtia liikkumattomalle (maa ei pyöri) litteälle maalle ovat muun muassa Psa 93:1 ja Psa 104:5, joissa esiintyy hepreankielen mot sana, joka tarkoittaa horjua, liikkua, pudota, järkkyä.

Psa 93:1 ja Psa 104:5 eivät opeta liikkumattomasta litteästä maasta, vaan siitä Jumala on asettanut maan perustukset ja maan omalle paikallensa, ripustaen sen tyhjyyden päälle. Maa on oma planeettansa muiden planeettojen joukossa, jotka Jumala on asettanut tyhjyyden päälle maailmankaikkeutensa luomakunnassaan.

Luuk 21:26 Ja ihmiset menehtyvät peljätessään ja odottaessaan sitä, mikä maanpiiriä kohtaa; sillä taivaitten voimat järkkyvät.

Jes 24 sanoo kuinka maa tulee horjumaan ja huojumaan käyttäen horjumisesta ja huojumisesta samaa hepreankielen mot sanaa,  mikä esiintyy Psa 93:1 ja Psa 104:5 Raamatunkohdissa. Jes 24:ssa oleva mot sana todistaa sen ettei Psa 93:1 ja Psa 104:5 kohdat opeta liikkumatonta litteätä maata, koska Jes 24 sanoo maan horjuvan (liikkuvan tai järkkyvän), joka tarkoittaa sitä, että kun lopunaikana vähän ennen Jeesuksen toista tulemusta taivaitten voimien järkkyessä se myös järkyttää ja horjuttaa jollakin tavalla maata.

Hepreankielen mot sana ei millään tavalla opeta ja sano maan olevan liikkumaton litteä maa, vaan puhuu siitä kuinka maa on asetettu omalle paikallensa ja siinä horjumaton ja paikallaan kunnes lopunaikana taivaitten voimien järkkyessä maakin horjuu jollakin tavalla.

Raamatussa ei ole ristiriitaa kun se sanoo toisessa kohtaa ettei maa horju, vaan pysyy horjumatta iankaikkisesti ja toisessa kohtaa Raamattu sanoo maan horjuvan. Raamattu käyttää hepreankielen iankaikkisuus kuvaamaan iankaikkisuutta, joka ei koskaan pääty tai pitkää aikaa, joka voi päättyä joskus. Tämä tulee esille esim. Jes 24 19:ssa siten, että maa, joka ei horju (mot) tulee kuitenkin horjumaan (mot) ihmiskunnan päivien lopulla, viimeisinä aikoina vähän ennen Messias Jeesuksen toista tulemusta. Raamattu ei opeta litteätä liikkumatonta (ei pyöri) maata.

Job 26:10 Hän on vetänyt piirin (chag - perusmuoto chug) vetten pinnalle, siihen missä valo päättyy pimeään.

Job 26:10 He fixed a circle on the surface of the water, defining the boundary between light and dark. Complete Jewish Bible

Job 26:10 He hath circled the horizon on the face of the mayim for a boundary between ohr and choshech. Orthodox Jewish Bible

Job 26:10 He has encompassed the face of the water by an appointed ordinance, until the end of light and darkness. Brenton Septuagint Translation from Greek to English


Raamattu sanoo alkutekstin mukaan, että Jumala on asettanut ympyrän (piirin) vesien pinnalle sinne missä valo päättyy pimeään tai missä valo ja pimeys päättyvät.

Jobin kirjan luvun 26 ja jakeen 10 heprean kielen sana chag (perusmuoto chug) tarkoittaa ympäröidä, kuvata ympyrää (piiriä), piirtää pyöreä, tehdä ympyrä (piiri).

Raamattu todistaa maan olevan pyöreä sanomalla, että mertenpinnat ovat ympyrän muotoisia, eli kaarevan ja pyöreän muotoisia. Maan pinta-alasta 70% on veden peitossa. Koska suurin osa maan pinta-alasta on vettä ja Raamattu sanaa Jumalan tehneen mertenpinnoista ympyrän muotoisia, niin se todistaa maan olevan pallomaisen pyöreä.

Job 26:10 sanoo, että ympyrän muotoisen merenpinnan päällä valo päättyy pimeään tarkoittaen sitä, kun toisella maapallon puoliskolla on päivä, niin toisella puoliskolla on yö. Tämän Raamatun jakeen todistuksen mukaan maapallo on jakautunut siten, että maapallon toisella puolella on aina päivä ja toisella puolella on yö. Käytännön havainto todistaa tämän todeksi, koska maapallolla on aina puoliksi päivä ja puoliksi yö. Ympyränmuoto merten pintojen päällä voi syntyä vain pyöreällä maapallolla, kun toisella puolella palloa on päivä ja toisella puolella on yö.

Snl 8:27 Kun hän taivaat valmisti, olin minä siinä, kun hän veti piirin (chug) syvyyden pinnalle,

Sananlaskujen kirjassa Raamattu kertoo merten syvyyksien pinnan olevan ympyrän muotoinen (chug), eli pyöreän pallon muotoinen. Raamattu todistaa maan olevan pyöreä. Maapallo koostuu meristä ja maa-alueista, jonka Jumala loi pyöreän pallon muotoiseksi.

Jes 22:18 kääräisee sinut keräksi ja paiskaa pallona (dur) menemään maahan, jossa on laajuutta joka suuntaan. Sinne sinä kuolet, ja sinne jäävät sinun kunniavaunusi, sinä herrasi huoneen häpeä.

Monet litteän maan kannattajat sanovat ettei hepreankielen sana chug tarkoita pyöreätä tai palloa, koska Raamatussa hepreankielessä sana dur tarkoittaa palloa. On totta, että Raamatussa sana dur tarkoittaa palloa, mutta se ei kuitenkaan kumoa sitä etteikö chug sana merkitse ympyrää tai pyöreätä muotoa. On monia asioita, joilla on pyöreä muoto, vaikka ne eivät ole palloja. Esimerkiksi kivi voi olla pyöreä ja yleisurheilussa käytetty kuula on pyöreä. Jos yrittäisin kumota kuulan pallomaisen muodon, sillä perusteella, ettei kuulasta käytetä sanaa pallo, niin silloin en ymmärtäisi ympärilläni olevaa todellisuutta. Vaikka pyöreästä kivestä tai kuulasta ei käytetä sanaa pallo, niin siitä huolimatta pyöreä kivi ja kuula ovat pyöreitä ja pallon muotoisia. Samalla tavalla myös Raamatun käyttämä sana chug merkitsee ympyrää ja pyöreätä pallomaista muotoa, vaikka sana chug ei tarkoita kirjaimellisesti palloa. Hepreankielen sana chug tarkoittaa ympyrää ja piiriä, joka Raamatun sanan todistuksen mukaan on pyöreä, kuten asia tuli esille jo aikaisemmin.

Jotkut litteän maan teorian kannattajat sanovat Raamatun opettavan kiinteästä kannesta, joka on kuin läpinäkyvä kupoli maan yllä. Litteän maan teorian kupoli tai kiinteä kansi maan yläpuolella on virheellinen teoria, joka tulee esille Jumalan sanan totuuden kautta.

Ennen kuin käsittelen mitä hepreankielen sana raqija tarkoittaa, niin kirjoitan siitä mitä 1 Mooseksen kirjan luku 1 puhuu yleisesti taivaanvahvuudesta (raqija). Raamattu sanoo Jumalan luoneen taivaanvahvuuden vetten välille erottamaan vedet vesistä. Raamatun sanan mukaan Jumala erotti vedet, jotka olivat taivaanvahvuuden alla, vesistä, jotka olivat taivaanvahvuuden päällä, ja Jumala kutsui vahvuuden (raqija) taivaaksi. Toisin sanoen Jumala loi vedet (meret) taivaan alle, eli maapallolle, ja Jumala loi vedet, jotka olivat taivaan päällä (yläpuolella). Taivaan yläpuolella oli luomisessa suojaava vesikerros, vesivaippa, joka mahdollisti lämpimät olosuhteet sekä korkean iän maan elävien keskuudessa koko maapallolla. Tämä vesivaippa tuli alas vedenpaisumuksessa ainakin osittain ellei kokonaan (Jumala yksin tietää). Vedenpaisumuksen jälkeen olosuhteet muuttuivat huonompaan suuntaan maailmassa, elinikä tippui ja kesän rinnalle tuli talviset olosuhteet.

1 Moos 1:
6 ¶ Ja Jumala sanoi: "Tulkoon taivaanvahvuus (raqija) vetten välille erottamaan vedet vesistä".
7 Ja Jumala teki taivaanvahvuuden (raqija) ja erotti vedet, jotka olivat taivaanvahvuuden (raqija) alla, vesistä, jotka olivat taivaanvahvuuden (raqija) päällä; ja tapahtui niin.
8 Ja Jumala kutsui vahvuuden (raqija) taivaaksi. Ja tuli ehtoo, ja tuli aamu, toinen päivä.
9 ¶ Ja Jumala sanoi: "Kokoontukoot vedet, jotka ovat taivaan alla, yhteen paikkaan, niin että kuiva tulee näkyviin". Ja tapahtui niin.
10 Ja Jumala kutsui kuivan maaksi, ja paikan, mihin vedet olivat kokoontuneet, hän kutsui mereksi. Ja Jumala näki, että se oli hyvä.
.........
20 ¶ Ja Jumala sanoi: "Viliskööt vedet eläviä olentoja, ja lentäkööt linnut maan päällä, taivaanvahvuuden (raqija) alla".

1 Moos 1:20 Jumala sanoi: "Viliskööt vedet eläviä olentoja, ja lennelkööt linnut maan yllä taivaanvahvuudella (raqija)." STLK 2017

Gen 1:20 And G-d said: 'Let the waters swarm with swarms of living creatures, and let fowl fly above the earth in the open (panim) firmament of heaven.' Jewish Publication Bible Society 1917 JPS

Bereshis 1:20 And Elohim said, Let the waters bring forth an abundance of living creatures, and fowl that may fly above the earth in the open (panim) raki’a of heaven. Orthodox Jewish Bible OJB

Gen 1:20 ¶ And God said, Let the waters bring forth abundantly the moving creature that hath life, and fowl [that] may fly above the earth in the open firmament (raqija) of heaven. KJV 1769

Mickelson's Enhanced Strong's Dictionaries of the Greek and Hebrew Testaments sanakirja sanoo raqija sanan tarkoittavan laajentuvaa taivaankantta, taivaanvahvuutta sekä näkyvää kaarta taivaalla. Sanakirjat voivat joskus erehtyä, sillä Raamatun sanan todistus kumoaa sen, että raqija sana tarkoittaisi kiinteää taivaankantta (kupolia maan yllä).

Raamattu sanoo 1 Moos 1:8 jakeessa, että Jumala kutsui vahvuuden (raqija) taivaaksi. 1 Moos 1:8 Raamatunkohdassa vahvuus sana on hepreaksi raqija. Raamatussa 1 Moos 1:8 taivaanvahvuus (raqija) on sama asia kuin taivas. Tämä tarkoittaa sitä, että Raamattu ei puhu eikä opeta mitään maan (litteän maan) yllä olevasta kupolista, sillä raqija sana tarkoittaa taivasta, ei kupolia.

1 Moos 1:20 jakeessa juutalaisten alkutekstiin perustuvat Raamatunkäännökset JPS, OJB ja KJV sanovat tarkasti alkutekstin mukaan, että siivekkäät olennot (linnut) lentävät maan yllä avonaisen taivaan vahvuudessa (raqija) ja taivaanvahvuus sana on tässä Raamatunkohdassa hepreaksi raqija. Toisin sanoen Raamattu sanoo ja opettaa, että linnut lentävät nimenomaan avonaisella taivaalla. Koen ja ymmärrän, että Raamattu käyttää sanontaa avonainen taivas ensimmäisestä taivaasta maasta käsin ja toinen taivas on avaruus. Avonainen taivas käsite tarkoittaa sitä, että avonaisen taivaan yläpuolella on avaruus, josta Raamattu todistaa seuraavasti:

Gen 1:
16 And G-d made the two great lights: the greater light to rule the day, and the lesser light to rule the night; and the stars.
17 And G-d set them in the firmament (
raqija) of the heaven to give light upon the earth, ' Jewish Publication Bible Society 1917 JPS

Bereshis 1:
16 And Elohim made two great lights; the greater light to rule the day, and the lesser light to rule the night; He made the kokhavim (stars) also.
17 And Elohim set them in the raki’a of the heaven to give light upon the earth, Orthodox Jewish Bible OJB

Gen 1:
16 And God made two great lights; the greater light to rule the day, and the lesser light to rule the night: he made the stars also.
17 And God set them in the firmament (
raqija) of the heaven to give light on the earth, KJV 1769

1 Moos 1:
16 Jumala teki kaksi suurta valoa, suuremman valon hallitsemaan päivää ja pienemmän valon hallitsemaan yötä, sekä tähdet.
17 Jumala pani ne taivaanavaruuteen paistamaan maan päälle, Jumalan Kansan Raamattu

Raamattu sanoo Jumalan asettaneen kahden suuren valon hallitsemaan päivää (aurinko) ja yötä (kuu). 1 Moos 1:16.17 jakeissa Raamattu ei puhu avonaisesta taivaasta, eli siitä taivaasta missä linnut lentävät, vaan sen yläpuolella olevasta taivaasta mihin Jumala asetti auringon ja kuun, josta käytämme nimitystä avaruus.

Deut 10:14 Behold, unto HaShem thy G-d belongeth the heaven, and the heaven of heavens, the earth, with all that therein is. Jewish publication Society Bible 1917 JPS

Deut 10:14 Behold, the Shomayim and Shomei HaShomayim (the Highest Heaven) belongs to Hashem Eloheicha; Ha’Aretz also, with all that therein is. Orthodox Jewish Bible OJB

5 Moos 10:14 Katso, taivaat (שׁמים shamajim taivas) ja taivasten (שׁמים shamajim taivas) taivaat (שׁמים shamajim taivas), maa ja kaikki, mitä siinä on, ovat Herran, sinun Jumalasi.

הן ל:יהוה אלהיך ה:שמים ו:שמי ה:שמים ה:ארץ ו:כל־אשר־בה 5 Moos 10:14

5 Moos 10:14 Raamatun kohta puhuu yhdessä jakeessa kolmesta Jumalalle kuuluvasta taivaasta, jotka ovat; ensimmäinen taivas, missä linnut lentävät, missä on pilvet; toinen taivas (avaruus), missä on aurinko, kuu ja tähdet; kolmas taivas, missä Jumala asuu. Raamattu käyttää ragija sanaa yhdistettynä taivaiseen kahdessa eri merkityksessä taivaasta, jossa linnut lentävät ja taivaasta (avaruudesta), jossa ovat aurinko, kuu ja tähdet.

Raamatun sanan todistus kumoaa sellaisen teorian, joka sanoo maan yllä olevan kiinteän kupolin olevan sama asia kuin hepreankielen sana raqija. Raamattu ei sano, että linnut lentävät taivaanvahvuuden (raqija) alapuolella (eivät lennä kupolin alapuolella), vaan taivaanvahvuudessa (raqija), eli taivaalla. Linnut eivät voi lentää kupolissa tai kiinteässä kannessa, mutta linnut lentävät taivaalla, josta Raamattu käyttää sanaa raqija.

1 Moos 1:
14 ¶ Ja Jumala sanoi: "Tulkoot valot taivaanvahvuuteen erottamaan päivää yöstä, ja olkoot ne merkkeinä osoittamassa aikoja, päiviä ja vuosia,
15 ja olkoot valoina taivaanvahvuudella paistamassa maan päälle". Ja tapahtui niin:

2 Kor 12:2 Tunnen miehen, joka on Kristuksessa: neljätoista vuotta sitten hänet temmattiin kolmanteen taivaaseen-oliko hän ruumiissaan, en tiedä, vai poissa ruumiista, en tiedä, Jumala sen tietää.


Raamattu sanoo Jumalan laittaneen auringon ja kuun taivaanvahvuuteen (raqija). Miksi Raamattu puhuu siitä, että linnut lentävät taivaalla (raqija) ja kuinka Jumala on laittanut auringon ja kuun taivaanvahvuuteen, jotka ovat lintujen taivasta paljon korkeammalla? Auringon etäisyyden maasta on arvioitu olevan noin 150 miljoonaa kilometriä. Itse ajattelen niin, että tiede ei pysty ihan tarkasti tietämään sitä mikä on auringon tarkka etäisyys maasta, mutta sen voimme ymmärtää, että aurinko on paljon korkeammalla kuin se taivas missä linnut lentävät.

Olen kuullut erään ajatuksen ja opetuksen (myös Raamattu todistaa tämän), joka antaa hyvän selityksen sille, miksi Raamattu käyttää raqija sanasta kahta erilaista merkitystä, jossa toisessa se on taivas missä linnut lentävät ja toisessa kohdassa taivaanvahvuus, missä on aurinko ja kuu. Raamattu opettaa kolmannesta taivaasta, jonka ymmärrämme olevan Jumalan valtakunta taivaassa, toinen taivas olisi se missä on aurinko, kuu ja muut taivaankappaleet ja ensimmäinen taivas on se missä taivaan linnut lentävät (lentokoneet lentävät - maan ilmakehä). Raamattu kumoaa litteän maan teorian opetuksen kiinteästä kupolista maan yllä.

Mistä litteän maan teoria on saanut alkunsa? Babyloniasta, josta se on levinnyt muinaisiin valtakuntiin.

Babylonialainen esitys maasta, jossa on taivas (An), maanpäällinen valtameri (Absu) ja alamaailma (Kur); muokattu lähteestä Horowitz, W. 1998. Mesopotamian Cosmic Geography. Eisenbrauns, Winona Lake, Indiana, Yhdysvallat:

Nature

Yläpuolella oleva kuva on kuvaus muinaisen Babylonian uskomuksesta maasta ja sen muodosta, taivaista sen ympärillä. Babylon oli Raamatun opetuksen mukaan ensimmäinen valtakunta maan päällä vedenpaisumuksen jälkeen, joka perustui valheeseen ja kauheaan epäjumalanpalvelukseen. Tästä syystä he myös vääristelivät maan muotoa opettaen sen olevan litteä kiekkomainen maa, jonka ympärillä oli ylös nouseva kupu tai kupoli, jonka suojassa maa oli. On selvää, että nykyisen litteän maan alkuperä tulee muinaisesta Babylonista ei Raamatusta.

Jokainen vilpitönkin litteän maan kannattaja on osallinen Babylonin valheeseen uskoessaan litteään maahan. Tätä en sano ketään syyttäen tai tuomiten, vaan todeten tämän historiallisen faktan, että litteän maan alkuperä on muinaisessa Babylonissa ei Raamatussa. Tätä en kirjoittanut lyömäaseeksi litteän maan teorian kannattajia vastaan, vaan todetakseni historiallisen faktan. Kirjoitustani ei saa käyttää millään tavoin lyömäaseena litteän maan teorian kannattajia vastaan, vaan sävyisyyden Hengessä tuoden esille tätä asiaa.

Raamatun sanan opetuksen kaikkein tärkein sanoma on pelastuksen evankeliumi Messias Jeesuksesta ja uskon kuuliaisuus Jumalaa kohtaan rakkauden totuudessa. Jos meidän evankeliumimme ja pelastuksemme perustuu maan muotoon ja siitä jatkuvasti kinaamiseen ja riitelemiseen, niin silloin olemme täysin pois Jumalan tahdon mukaisesta uskosta ja elämme sielullisessa lihan kiivaudessa, joka on riivaajien "viisautta". Kannattaa miettiä mikä on uskossa Herraan Jeesukseen tärkeintä ja mikä on se mistä meidän tulisi puhua kaikkein eniten.

Olen kirjoittanut tästä aiheesta aikaisemmin enemmänkin, jossa on paljon enemmän esillä Raamatun kohtia, jotka todistavat sen, että maa on pallomaisen pyöreä. Näissä kirjoituksissa tuon esille sen millä tavalla litteää maata "tukevat" Raamatunkohdat ovat ymmärretty väärin ja kuinka Raamattu opettaa maan olevan pallomaisen pyöreä. Löydät nämä kirjoitukset täältä:

kotipetripaavola.com/ Maa on pyöreä ei litteä

kotipetripaavola.com/ Raamattu ei opeta litteää maata

kotipetripaavola.com/ Raamattu todistaa maan olevan pyöreä

 Petri Paavola 29.4.2023

Lähteet:
Raamattu 33/38
Biblia 1776
King James Version 1769
s3.documentcloud.org/ antarctic regions 1960 edition of the encyclopedia americana
geologia.fi/ glossary/doomi
sanakirja.org/ search Dome
ui.adsabs.harvard.edu/ 1956 Antarctica in the International Geophysical Year
antarctica.gov.au/ antarctic operations/ stations/ other locations/ dome-a
antarcticaflights.com. au
chimuadventures.com/ antarctica
flightradar24.com/ troll research station how to operate an airport in antarctica
antarcticglaciers.org/ antarctica 2/ introductory antarctic resources/ seasons of antarctica
 


 


 

 

 

eXTReMe Tracker