Nature

Etusivulle | Raamatunopetuksia | Anna palautetta
SaulusMedia |
Petri - Youtube    


Antikristus julistaa olevansa Jumala

Raamattu opettaa Jumalan olevan yksi Isässä, Jeesuksessa ja Pyhässä Hengessä. Raamatun sanan kautta näemme selvästi, että Jumaluudessa on kolmiyhteisyys, mutta Jumala ilmoittaa itsensä aina numeraalisesti siten, että Jumala on yksi. Raamattu sanoo antikristuksen kieltävän Isän ja Pojan (Jeesus). Kirjoituksessani käsittelen sitä, miten antikristus kieltää Isän ja Pojan ja miten hän julistaa olevansa Jumala. Tuon esille myös antikristillisen hengen vääristämän kuvan ja opetuksen Jumaluudesta ja miten se liittyy lopunajan luopumukseen ja eksytykseen. Kirjoituksessani en kirjoita pelkästään antikristuksen eksytyksestä, vaan myös Jumalan sanan totuudesta sekä Jeesuksen Jumaluudesta.

Olin viime viikonloppuna kylässä rakkaan uskovan pariskunnan luona. Kun puhuimme ja keskustelimme Jumalasta, Herrasta Jeesuksesta ja Jumalan sanan totuudesta sekä luopumuksesta, niin Jumala puhui minulle tämän pariskunnan kautta. Kun tänään (17.10) olin aamulla rukouksessa, niin Jumala alkoi puhumaan minulle lisää siitä mitä Hän puhui minulle viime viikonloppuna uskonystävien luona. Raamatun opetuksen mukaan Jumala puhuu jokaiselle lapselleen muun muassa Jumalan sanan kautta, Pyhän Hengen kautta, toisen uskovan kautta, profetioiden ja näkyjen sekä unien kautta. Jokainen näky, uni, profetia, toisen uskovan puhe ja opetus, Hengen ilmoitus ja sanoma tulee alistaa Jumalan sanan totuuden puntariin, ja kaikki tulee koetella Jumalan sanan totuuden kautta. Jokainen uskova ihminen (myös minä) voi erehtyä ottamaan vastaan vääriä aineksia tai erehtyä itse uskomaan tai levittämään vääriä opetuksia ja sanomia. Olen vajavainen ja erehtyväinen ihminen, siksi sinun tulee koetella kirjoitukseni Jumalan sanan kautta rukouksen kera.

 

Sisällys:
Raamatun opetus Jumalasta
Antikristillisen hengen väärä opetus Jumalasta
Julistaako antikristus olevansa "Kaikkivaltias Jumala"
Antikristillinen ja ekumeeninen eksytys

 

 

 

Raamatun opetus Jumalasta

Kun uskova ihminen lukee ja tutkii Raamattua, niin hän näkee Raamatun opettavan Jumalan olevan yksi Isässä, Jeesuksessa ja Pyhässä Hengessä. Raamattu opettaa selkeästi Jumalan kolmiyhteydestä, mutta ilmaisee numeraalisesti Jumalan olevan yksi. Ihminen, joka kiistää Jumaluudessa esiintyvän kolmiyhteisyyden, niin hän ymmärtää väärin sitä mitä Raamattu opettaa. Ihminen, joka kiistää Jumalan olevan yksi, niin hän ymmärtää väärin sitä mitä Raamattu opettaa.

Raamattu sanoo Jeesuksen uhranneen itsensä iankaikkisen Hengen kautta (Hebr 9:14). Edellä oleva Raamatun opetus tuo selkeästi esille sen, että Jeesus on Jumala, joka on aina ollut olemassa, eikä Hän ole syntynyt iankaikkisuudessa Isästä, niin kuin antikristillinen opetus väärin opettaa. Herra Jeesus on iankaikkinen Henki, toisin sanoen iankaikkinen Jumala, eikä iankaikkinen Jumala ole voinut syntyä iankaikkisuudessa, koska Hän on ollut aina olemassa. Tämä tarkoittaa sitä, että Herra Jeesus on tosi Jumala. Jos joku opettaa Jeesuksen syntyneen Isästä iankaikkisuudesta, niin hän alentaa Jeesuksen Jumaluuden, eikä usko Jeesuksen olevan tosi ja iankaikkinen Jumala. Antikristus ja antikristillinen henki alentaa ja vääristää Jeesuksen Jumaluuden väittäen Jeesuksen syntyneen Isästä ennen aikojen alkua (iankaikkisuudessa). Kirjoitan lisää ja tarkemmin myöhemmin tässä kirjoituksessani siitä kuinka antikristus ja antikristillinen henki vääristää Jeesuksen Jumaluutta.

Raamattu opettaa Jumalan (Isä) olevan Kristuksen (Jeesus) pää (1 Kor 11:3). Raamatussa Herra Jeesus sanoi Isän olevan Häntä suurempi (Joh 14:28). Raamattu sanoo Jeesuksen alistuvan lopulta Isän vallan alle (1 Kor 15:28). Raamattu opettaa Isän antaneen Jeesukselle kaiken vallan taivaassa ja maan päällä (Matt 28:18). Raamatussa Herra Jeesus opetti, että se mitä Pyhä Henki puhuu ei ole Hänestä itsestään, vaan Hän puhuu sen, minkä Hän kuulee ja kuinka Pyhä Henki kirkastaa Jeesusta, koska Pyhä Henki ottaa siitä, mikä on Jeesuksen omaa (Joh 16:13,14).

Raamattu opettaa selkeästi tiettyä hierarkkista Jumaluuden järjestystä. Raamatussa ei lue sanoja Jumalan hierarkkinen järjestys. Raamatun sanasta tulee esille se kuinka Isä on Jeesuksen pää ja kuinka Pyhä Henki ei kirkasta itseään, vaan Jeesusta ja kuinka Pyhä Henki ottaa siitä mikä on Jeesuksen omaa. Edellä oleva Raamatun opetus kertoo selkeästi Jumalan hierarkkisesta järjestyksestä, jossa Isä on Jeesuksen pää, Jeesus on alamainen Isälleen ja kuinka Pyhä Henki on Jeesukselle alamainen.

Jos uskoo väärän opin siitä, että Jeesus on yhtä suuri Isänsä kanssa, niin silloin voi ajatella ja sanoa, että se joka ei usko Jeesuksen olevan yhtä suuri Isänsä kanssa tekisi Jeesuksesta alemman Jumalan tai alentaa Jeesuksen Jumaluuden. Raamatun oikea opetus Jeesuksen Jumaluudesta ja se, että Isän on Jeesusta suurempi, ja että Isä on Jeesuksen pää ei tee Jeesuksesta alempaa Jumalaa, koska Jeesus on tosi Jumala ja iankaikkisesti olemassa ollut Jumala.

Raamattu opettaa Jumalan luoneen miehen ja naisen. Raamatun opetuksen mukaan mies on vaimon pää (1 Kor 11:3). Vaimo ei ole ihmisenä miestä alempi, vaikka mies on vaimon pää. Mies ja vaimo ovat molemmat samanarvoisia ihmisinä ja yhtä paljon ihmisiä, siitäkin huolimatta, että mies on vaimon pää. Vaimo ei ole vähemmän ihminen kuin mies. Kun mies on vaimon pää, niin se ei alenna vaimon osaa ihmisenä, sillä on kyse hierarkkisesta järjestyksestä, jossa nainen on alamainen miehelleen, ja miehen tulee palvellen johtaa ja rakastaa vaimoaan.

Samalla tavalla toimii Jumaluuden hierarkia. Isä on Jeesuksen pää ja Jeesus on Isälleen alamainen, mutta siitä huolimatta Jeesus on tosi Jumala ja iankaikkinen Jumala, mutta ei Isää alempi Jumala tai vähemmän Jumala. Jos uskoo väärän opetuksen mukaiseen Jumaluuteen, niin silloin ei kykene ymmärtämään Jeesuksen tosi Jumaluutta ja Isälle alamaisuutta. Jos Jumalan armosta uskoo Raamatun opetuksen Jumaluudesta, niin silloin ymmärtää ettei se alenna Jeesuksen Jumaluuden arvoa, vaikka Isä on Jeesuksen pää ja Jeesus on alamainen Isälleen. Se, että Isä on Jeesusta suurempi ei tee Jeesuksesta alempaa Jumalaa, koska on kyse Jumaluuden hierarkiasta.

Raamattu opettaa Isän antaneen Jeesukselle kaiken vallan taivaassa ja maan päällä, jonka perusteella Jeesus on Kaikkivaltias Jumala, mutta ei Kaikkivaltias suhteessa Isäänsä, koska Jeesus on alamainen Isälleen. Herra Jeesus on ja pysyy Kaikkivaltiaana Jumalana suhteessa luomakuntaansa.

Antikristillisen hengen väärä opetus Jumalasta

Rooman katolinen kirkko on antikristillinen lahko, ei Raamatun kristinuskoa. Rooman katolinen kirkko asettaa Jeesuksen rinnalle useita erilaisia pelastuksen teitä kuten esimerkiksi: Maria sovittaa syntiset Jumalalle, ihminen saa puhdistuksen synneistään kuolemansa jälkeen kiirastulessa. Moni muukin katolisen kirkon oppi todistaa sen puolesta, että katolinen kirkko on antikristillinen lahko, mutta kaksi edellä olevaa oppia riittäköön tässä kohden todistuksena katolista kirkkoa vastaan (ei katolilaisia vastaan, vaan katolisen kirkon väärää oppia vastaan).

Raamattu opettaa, että valehtelija kieltää Jeesuksen olevan Kristus (Messias), ja että tällainen valehtelija on antikristus, sillä hän kieltää Isän ja Pojan (1 Joh 2:22,23).

Katolinen kirkko on uskontunnuksien kautta vääristänyt Raamatun opetuksen Jumalasta. Kun tutkimme Raamattua ja katolisia uskontunnustuksia, niin katoliset uskontunnustukset muuttavat Raamatun opetuksen Jumalasta, vääristäen opetuksen Jumalasta päinvastaiseksi kuin mikä on Raamatun opetus Jumaluudesta.

Katolinen kirkko virallisti itsensä kirkoksi 390-luvulla, mutta oli kuitenkin jo olemassa ennen kirkon virallistamista. Nikean uskontunnustus vuodelta 325 jKr. on katolisen kirkon hyväksymä ja kirkon virallinen uskontunnustus (kuten myös monen muun kirkon). Nikean uskontunnustus (Nikealais-konstantinnopolilainen uskontunnustus) opettaa ihan oikeinkin, mutta opettaa myös väärin esim. seuraavissa kohdin: Jeesuksen syntyneen Isästä ennen aikojen alkua; Pyhää Henkeä tulee palvoa yhdessä Isän ja Pojan kanssa; opettaa vesikasteen tuovan syntien anteeksiantamuksen.

Raamattu ei opeta Jeesuksen syntyneen Isästä ennen aikojen alkua (iankaikkisuudessa), koska Jeesus on iankaikkinen Henki (iankaikkinen Jumala). Antikristillinen henki vääristää Jeesuksen iankaikkisen Jumaluuden alentaen Jeesuksen Jumalaksi, jolla olisi ollut syntyhetki iankaikkisuudessa.

Babyloniassa opetettiin oppia, jonka mukaan jumala (jumalat) synnytti jumalia. Babyloniasta peräisin oleva oppi jumalista, jotka synnyttivät jumalia levisi kaikkialle maailmaan erilaisiin uskontoihin ja uskomuksiin. Antiikin Kreikassa uskottiin jumalien synnyttävän jumalia. Rooman valtakunnassa uskottiin jumalien synnyttävän jumalia. Hindulaisuus opettaa jumalista, joista syntyy jumalia. Gnostilaisuudessa parissa oli myös joitakin gnostilaisia opettajia, jotka vääristelivät Raamatun opetusta opettamalla, että jumala synnytti ensimmäisenä olennon, jota kutsutaan pojaksi, joka on ainosyntyinen poika. Areiolaiset uskoivat Jeesuksen Kristuksen olevan ainosyntyinen jumala, joka syntyi ennen aikojen alkua isä jumalasta.

Valhe on alusta asti, Babyloniasta saakka opettanut harhaoppia, jonka mukaan Jumala synnyttäisi Jumalia ja kuinka Jumala synnyttäisi Poika Jumalan. Katolinen kirkko, joka ei edusta Raamatun kristinuskoa opettaa myös väärää opetusta, opettaen Isän synnyttäneen Jeesuksen ennen aikojen alkua (iankaikkisuudessa).

Vilpittömien ja Jumalaa rakastavien Herran Jeesuksen opetuslapsien keskuudessa on myös sellaisia uskovia, jotka ovat erehtyneet uskomaan ja luulemaan Isän synnyttäneen Jeesuksen iankaikkisuudessa. Tämän väärän opin juuri ja tausta on pakanauskonnoissa ja valheessa, jonka katolinen kirkko istutti kirkkonsa oppiin, josta se on levinnyt muihin kirkkoihin ja herätysliikkeisiin. Kaikki uskovat kirkoissa ja herätysliikkeissä eivät suinkaan usko tähän väärään oppiin, vaan ymmärtävät sen mitä Raamattu opettaa yhdestä Jumalasta ja kuinka Jeesus on Isälleen alamainen, ollen siitä huolimatta tosi Jumala ja iankaikkisesti aina olemassa ollut Jumala.

Raamatunkäännöksiin (ei kaikkiin) on myös pujahtanut käännösvirheitä, jotka puhuvat Isän synnyttäneen Jeesuksen. Psalmi 2:7 on käännetty väärin, sillä siinä sanotaan, "Sinä olet minun poikani, tänä päivänä minä sinut synnytin". Apostolien tekojen 13 luvussa sanotaan kuinka psalmi ja sen toinen luku opettaa Herran Jeesuksen kuolleista nousemista, toisin sanoen Jeesuksen esiin tulemista kuolleista nousemisen kautta. Apt 13 luvun opetuksen mukaan kyse ei ole minkäänlaisesta Jeesuksen syntymisestä (ennen aikojen alkua). Psalmi 2:7:ssa oleva suomenkielinen sana synnytti on hepreaksi yalad, joka tarkoittaa synnyttää ja tuoda esiin. VT:ssa on muuallakin käännetty väärin missä on käytetty sanaa synnyttää liitettynä Jeesuksen iankaikkisuuteen ennen luomista, mutta näissäkin kohdin on käännösvaihtoehtona tuoda esiin ja synnyttää. Raamattu ei opeta Isän synnyttäneen Jeesuksen ennen aikojen alkua, koska Herra Jeesus on aina olemassa ollut iankaikkinen Jumala, jolla ei ole alkua ja loppua.

Katolinen kirkko opettaa uskontunnustuksessaan, että Pyhää Henkeä tulee palvoa yhdessä Isän ja Jeesuksen kanssa. Raamattu ei opeta palvomaan Pyhää Henkeä. Herra Jeesus sanoi Pyhän Hengen kirkastavan Jeesuksen, joka tarkoittaa sitä, että Pyhä Henki ei kirkasta itseään, eikä ole palvonnan kohde. Moni voi ajatella, että koska Pyhä Henki on Jumalan Henki, niin Pyhää Henkeä voi palvoa. Raamatussa ei Jeesus, eikä apostolit kehottaneet uskovia palvomaan Pyhää Henkeä, vaan Jumalaa. Koska Raamatun sanan mukaan Pyhä Henki on alamainen Isälle ja Jeesukselle, niin siksi Raamatussa ei ole opetusta ja kehotusta Pyhän Hengen palvomiseen.

Katolinen kirkko opettaa palvomaan Pyhää Henkeä ja kun 1960-luvulla katolisessa kirkossa alkoi vaikuttamaan ns. karismaattinen katolinen liike, niin tämä liike alkoi korostuneesti palvomaan Pyhää Henkeä. Karismaattinen katolisuus ei ole saanut aikaan ojentautumista totuuden mukaan, vaan yhä edelleen karismaattiset katoliset ovat kirkkojensa jäseniä uskoen kaikkiin kirkon harhaoppeihin ja moniin erilaisiin vääriin pelastusteihin. Tämä tarkoittaa sitä, että katolisen kirkon sisällä vaikuttava karismaattinen liike ja henki, joka kehottaa palvomaan Pyhää Henkeä on riivaajahenki ei Raamatun Jumalan Henki. Pyhä Henki ei kirkasta itseään, vaan Herraa Jeesusta, ja aina kun joku henki kirkastaa Pyhää Henkeä ja kehottaa palvomaan Pyhää Henkeä, niin silloin on kyse riivaajahengestä.

1960-luvulla katolisessa kirkossa alkanut karismaattinen liike on nykyisen äärikarismaattisuuden alkuperä ja voimanlähde, koska tämä saastainen henki levisi katolisen kirkon kautta ns. äärikarismaattisia ilmiöitä kannattaviin yhteisöihin. Katolinen kirkko on lähes koko historiansa alusta asti ollut tekemisissä kuolleiden kanssa väärällä tavalla. Aluksi katolinen kirkko opetti rukoilemaan kuolleiden puolesta sekä alkoi palvomaan pyhäinjäännöksiä sekä palvomaan enkeleitä, jossa he rukoilevat enkeliä olemaan katolilaisen oppaita, antamaan apua katolilaiselle sekä suojelemaan ja johdattamaan katolilaisia. Katolisen kirkon enkelin palvontaan liittyvät asiat kuuluvat Jumalan palvontaan, sillä Jumalan kansa kutsutaan palvomaan Jumalaa, ei enkeleitä. Edellä olevalla lauseella tarkoitan sitä, että kaikenlainen palvonta kuuluu yksin Jumalalle, ei enkeleille tai ihmisille jne.

Okkultismissa, New-Age liikkeissä ja maailman uskonnoissa on henkioppaita (riivaajahenkiä), joita voidaan kutsua myös enkeleiksi. Äärikarismaattisissa piireissä puhutaan ja opetetaan enkeleistä väärällä tavalla (esim. enkelit parantavat). Katolisuuden opetus Pyhän Hengen palvonnasta on johtanut enkelien palvontaan, kuolleiden palvontaan ja pyhäinjäännösten palvontaan. Tämä sama Pyhän Hengen palvonta ja sama riivaajahenki mikä on vaikuttaa katolisessa kirkossa vaikuttaa äärikarismaattisuudessa hautavoitelun hakemista, voitelun hakemista kuolleiden ihmisten kautta, väärää enkelioppia jne.

Ollessani 1990-luvun puolivälissä Turussa Toronto-seminaarissa tutkimassa ja koettelemassa siellä tapahtuvia ilmiöitä. Kun Marc Dupont kumppaneineen oli jakamassa väärää voitelua tässä tilaisuudessa, niin sydämelleni sanottiin katolinen henki. Äärikarismaattisuudessa vaikuttava henki on sama riivaajahenki, joka eksyttää ihmisiä katolisessa kirkossa. Tämä sama eksyttävä riivaajahenki manipuloi äärikarismaattisissa piireissä olevia ihmisiä vastaanottamaan valheenhengen petoksen, että he hylkäisivät yhteisönsä ja liittyisivät katoliseen kirkkoon, ortodoksiseen kirkkoon tai luterilaiseen kirkkoon, koska näillä kirkoilla on yhteys keskenään sakramenttiuskon kautta. Toki se tulee muistaa, että varsinkin luterilaisuuden parissa on Jumalan armosta pelastamia uskovia ihmisiä, jotka ovat asettaneet pelastuksen Herran Jeesuksen vereen ja sovitustyöhön, ei kirkon sakramentteihin. Näitä Jumalan armosta pelastettuja luterilaisia uskovia on minun ja jokaisen uskovan suuresti kunnioitettava ja rakastettava, sillä he ovat Jumalan lapsia, Suuren Kuninkaan tyttäriä ja poikia. 

Tulevina päivinä tulemme näkemään yhä enemmän vapaissakin suunnissa sellaista liikettä, jossa ihmisiä eroaa vapaista suunnista ja liittyy edellä mainittuihin kirkkoihin. Tämä kaikki on siksi mahdollista, koska vapaissa suunnissa (kaikki eivät hyväksy äärikarismaattisuutta) on yhä enemmän hyväksytty äärikarismaattinen petos, jota aikaisemmin pidettiin eksytyksenä ja vääränä toimintana. Samoin vapaissa suunnissa ollaan mielistytty korkea kirkolliseen teologiaan, joka eksyttää ja johdattaa siihen uskovia ihmisiä lähentymään kirkkoa (kat. ort. lut.) sekä liittymään näihin kirkkoihin, joka tapahtuu sen vaikutuksesta kun sydämessä ollaan koko ajan enemmän hyväksytty korkea kirkollista teologista oppia. Mitä enemmän vapaiden suuntien uskovat täyttävät sydämensä korkea kirkollisella teologialla, uskoen tähän teologiaan, niin he ovat entistä voimattomampia näkemään totuutta. Totuttaessaan itsensä valheilla he joutuvat puolustuskyvyttöminä hyväksymään kirkkojen (kat. ort. lut.) oppeja yhä enemmän, joka johtaa totuudesta luopumiseen ja liittymiseen kirkkoihin, jotka edustavat ihmisten perinteitä ja vääriä opetuksia.

Katolinen kirkko, ortodoksinen kirkko ja luterilainen kirkko opettavat virallisen opetuksen mukaan vesikasteen pelastusoppia. Raamattu ei opeta vesikasteen pelastusoppia. Jos ei ymmärrä Raamatun kokonaisopetusta ja Raamatun opettamaa pelastusta Jumalan armosta Herran Jeesuksen veren ja sovitustyön kautta, joka vastaanotetaan parannuksenteon ja uskon kautta Herraan Jeesukseen, niin silloin voi eksyä vaikka luulemaan, että vesikasteella on pelastava merkitys (Mark 1:15; Room 1:16; Room 10:9-12). 

Ensimmäisen Pietarin kirjeen kolmannen luvun ja jakeen 21 alkutekstin mukainen opetus kertoo meille selvästi ettei vesikaste pelasta eikä puhdista synneistä. 1 Piet 3:21:n alkuteksti sanoo, että tämän vertauskuvan mukaan me myös nyt pelastumme, kaste ei ole lihan saastan poistamista, vaan hyvän omantunnon pyytämistä Jumalalta. Jeesuksen Kristuksen ylösnousemuksen kautta. 1 Piet 3:21:n vertauskuva oli se kuinka Nooan vaimo ja pojat vaimoineen (kahdeksan sielua) pelastuivat uskon kautta menemällä arkin sisälle. Ensin oli usko, joka toi pelastuksen ja sen jälkeen tuli vesi, joka hukutti jumalattomat ihmiset. Arkki oli pelastuksen kohde ja esikuva Jeesuksesta. 1 Piet 3:21 sanoo, että kaste (tarkoittaa vesikastetta) ei ole lihan saastan poistamista, vaan hyvän omantunnon pyytämistä Jumalalta. Lihan saasta tarkoittaa syntiä, jota vesikaste ei puhdista, eikä siten vesikaste pelasta, koska pelastus on Herran Jeesuksen veressä ja sovitustyössä.

Ekumenia pyrkii saamaan vapaat suunnat myönteiseksi kirkon vesikaste opetukselle ja sanomaan, että voi olla olemassa erilaisia näkemyksiä vesikasteesta. Kun tämä hyväksytään, niin alkaa ekumenian kautta manipulointi, jonka tarkoitus on saada Raamatulliseen vesikasteeseen (ensin usko ja sitten vasta vesikaste) uskova ihminen uskomaan, että kirkon vesikaste olisi kuitenkin "ainoa oikea ja pelastava kaste". Monet uskovat tulevat lankeamaan ja eksymään tähän ekumeeniseen ansaan ja hylkäävät Raamatun opettaman vesikasteen uskoontulemisen jälkeen ja tulevat uskomaan valheelliseen kirkon vesikasteoppiin. Ekumenia sanoo, että kyse on vain vuoropuhelusta ja jokainen saa pitää omat oppinsa, mutta tähän sisältyy petos, joka pyrkii koko ajan hyväksyttämään ekumeniassa mukana olevia katolisen kirkon oppeja.

Katolinen katekismus 2005 sanoo kohdassa 816 kuinka pelastuskeinojen koko runsaus voidaan saavuttaa vain katolisen kirkon kautta ja kuinka jokaisen jollakin tavalla Jumalan kansaan kuuluvan tulisi täydesti jäsentyä katoliseen kirkkoon. Katolinen katekismus 2005 sanoo kohdassa 819 kuinka muut kirkolliset yhteisöt saavan voimansa armon ja totuuden täyteydestä, jonka Kristus on uskonut katoliselle kirkolle ja kuinka tämän Kristuksen hyvyyden tulee kannustaa katolista ykseyttä kohti. Katolinen katekismus 2005 sanoo kohdassa 836 kuinka kaikkia ihmisiä kutsutaan Jumalan kansan katoliseen ykseyteen.

Katolisen kirkon katekismus paljastaa kirkon todelliset kasvot, kuinka se pyrkii saamaan ihmisiä katolisen ykseyden piiriin, joka lopulta käytännössä tarkoittaa kirkon opin hyväksymistä sekä pitemmälle vietynä katoliseen kirkkoon liittymistä. Puheet vuoropuhelusta on petos ja eksytystä. Jokaisen Jumalan armosta pelastuneen uskovan tulisi hylätä ekumeeniset yhteydet ja pyrkiä rakentumaan uskossa sellaisten uskovien ihmisten kanssa, jotka rakastavat Herraa Jeesusta totuudessa ja tämän totuuden rakkauden kautta pysyvät pois porton valheeseen ja petokseen perustuvasta ekumeniasta.

Suomen evankelis-luterilaisen kirkon sivuilla sanotaan kuinka Kristuksen kirkon pirstoutuminen kirkkokuntiin ja lahkoihin on vastoin kirkon katolisuutta ja synnin seurausta. Samalla sivulla sanotaan, että vaurion korjaamiseen pyritään ekumeenisella työllä, opillisilla neuvotteluilla sekä yhteisellä todistuksella, palvelulla ja rukouksella.

Ekumenia on työkalu, jonka kautta ekumeniassa mukana olevista ihmisistä pyritään tekemään katolisia. Todisteet ovat selkeästi kaikkien nähtävissä. Puheet ekumeenisesta vuoropuhelusta ja siitä ettei kenenkään tarvitse luopua uskostaan on petos ja valhe, jonka kautta mahdollistuu ekumeniassa mukana olevien manipulointi, joka tähtää katoliseen ykseyteen.

Julistaako antikristus olevansa "Kaikkivaltias Jumala"

Uskovien keskuudessa on monenlaista opetusta ja käsitystä siitä mistä taustayhteisöstä antikristus tulee. Jotkut sanovat Maitreian olevan antikristus, toiset sanovat antikristuksen nousevan Islamista.

Apostoli Johannes kirjoitti kirjeessään (1 Joh 2:18,19), että jo hänen aikanaan oli ilmaantunut monia antikristuksia. Samassa yhteydessä Johannes sanoo antikristusten lähteneen uskovien keskuudesta, mutta ettei antikristukset olleet yhtä Herran Jeesuksen opetuslasten kanssa. Raamatun sanan opetuksen mukaan antikristus esiintyy kristinuskon edustajana, mutta hän ei ole kristinuskon edustaja, vaan saatanan ja valheen edustaja, joka tekeytyy kristinuskon edustajaksi sekä Jeesukseksi, mutta hän on valhemessias. Raamatussa oleva sana antikristus on kreikaksi antikhristos, joka tulee sanoista anti (sijainen, olla vastaan) sekä Khristos (Kristus - Messias). Raamattu opettaa antikristuksen tekeytyvän Kristuksen sijaiseksi, mutta hän on kuitenkin Kristusta vastaan, eikä Kristuksen puolella.

1 Joh 2:
22 Kuka on valhettelija, ellei se, joka kieltää sen, että Jeesus on Kristus? Hän on antikristus, se, joka kieltää Isän ja Pojan.
23 Kuka ikinä kieltää Pojan, hänellä ei ole Isääkään. Joka tunnustaa Pojan, hänellä on myös Isä.

Raamattu sanoo antikristuksen kieltävän Isän ja Pojan (Jeesus). 1 Joh 2:22 ja 23 jakeissa kieltää sana on kreikaksi arneomai, joka tarkoittaa olla tunnustamatta ja kieltää. Antikristus ei tunnusta Raamatun opetusta Isästä ja Jeesuksesta, vaan kieltää sen opettamalla väärin Isästä ja Jeesuksesta.

Katolinen kirkko on kehittänyt opin siitä, että Isä, Jeesus ja Pyhä Henki ovat kaikki yhtä suuria ja yhtä Kaikkivaltiaita. Tämä oppi on esillä Athanasioksen uskontunnustuksessa, joka syntyi 500-luvulla ja oli kirjoitettu alunperin latinaksi. Athanasioksen uskontunnustus sanoo, että se joka tahtoo pelastua on uskottava kolminaisuudesta, niin kuin uskontunnustus sanoo.

Katolinen kirkko on antikristillinen lahko, joka opettaa väärin Isästä ja Jeesuksesta. Katolinen kirkko hylkää ja kieltää Raamatun opettaman hierarkian Isän ja Jeesuksen välillä. Raamattu sanoo Isän olevan Jeesuksen pää ja Jeesuksen olevan alamainen Isälleen. Katolinen kirkko kumoaa Raamatun opetuksen Jumalasta opettamalla Jumaluudesta väärin. Katolinen kirkko opettaa Isän olevan Jeesusta suurempi Jeesuksen ihmisyyden puolesta, mutta Jumaluudessa Isä ja Poika ovat yhtä suuria. Katolisen kirkon opetuksesta voidaan vetää sellainen johtopäätös, että katolisuuden mukaan Jeesus on alamainen Isälleen vain ihmisenä, mutta ei Jumalana. Tämä tarkoittaa sitä, että katolinen kirkko toimii ja operoi antikristillisessä hengessä, koska se syrjäyttää Raamatun opettaman hierarkian Isän ja Jeesuksen välillä.

Raamatun opetuksen mukaan Jumalasta tulee esille kolmiyhteisyys, mutta Raamatun opettamassa yhdessä Jumalassa Isä on Poikansa pää ja Poika (Jeesus) on Isälleen alamainen. Raamattu ei opeta, että Isä on Jeesusta suurempi kun Jeesus oli ihminen, mutta Jumaluudessa Jeesus on yhtä suuri Isänsä kanssa. Raamattu sanoo, että kun kaikki on alistettu Pojan valtaan, niin Jeesus lopulta alistuu Isänsä vallan alle (1 Kor 15:28). Edellä oleva Raamatun kohta kertoo selkeästi Jeesuksen lopulta alistuvan Isänsä vallan alle ja tämä tarkoittaa tilaa ja asemaa iankaikkisuudessa.

Moni uskova ihminen (ei kaikki) voi vilpittömästi uskoa katolisen kirkon mukaisen opetuksen, jonka mukaan Jeesus on yhtä suuri ja yhtä Kaikkivaltias Isänsä kanssa. Elämme tällä hetkellä suuren luopumuksen aikaa, mutta samalla Jumala ennallistaa seurakuntaansa uskomaan Jeesukseen rakkaudesta totuuteen. Rakkaus totuuteen johdattaa myös opissa Jumalaan ymmärtämään ja näkemään asian Raamatun sanan totuuden valossa. Tälläkin alueella tässä lopunajassa Jumalaa rakastavat uskovat tulevat löytämään totuuden, jos heidän ymmärryksensä tässä kohden poikkeaa Raamatun sanan opetuksesta.

Jos hylkää Raamatun opettaman hierarkian Isän ja Pojan välillä ja uskoo väärin Jeesuksen olevan yhtä suuri Isänsä kanssa ja jos uskoo katolisen kirkon kolminaisuusopin siitä, että Isä, Poika ja Pyhä Henki ovat yhtä Kaikkivaltiaita, niin silloin totuudesta luopunut uskova voi myös eksyä uskomaan antikristuksen olevan Kaikkivaltias Jumala, kun antikristus ilmestyy maan päälle tai aloittaa toimintansa maan päällä.

Julistaako antikristus olevansa Kaikkivaltias Jumala, kun hän esiintyy Kristuksen sijaisena maan päällä?

2 Tess 2:
3 ¶ Älkää antako kenenkään vietellä itseänne millään tavalla. Sillä se päivä ei tule, ennenkuin luopumus ensin tapahtuu ja laittomuuden ihminen ilmestyy, kadotuksen lapsi,
4 tuo vastustaja, joka korottaa itsensä yli kaiken, mitä jumalaksi tai jumaloitavaksi kutsutaan, niin että hän asettuu Jumalan temppeliin ja julistaa olevansa Jumala.

2 Thess 2:
3 ¶ Let no man deceive you by any means: for that day shall not come, except there come a falling away first, and that man of sin be revealed, the son of perdition;
4 Who opposeth and exalteth himself above all that is called God, or that is worshipped; so that he as God sitteth in the temple of God, shewing himself that he is God.

Raamatun opetuksen mukaan antikristus laittomuuden ihmisenä vastustaa Jumalaa ja korottaa itsensä yli kaiken mitä Jumalaksi kutsutaan tai mitä jumaloidaan ja palvotaan Jumalana. Katolisen kirkon väärä oppi Jumalasta mahdollistaa sen, että antikristus Jeesuksen sijaisena pitää itseään "Kaikkivaltiaana Jumalana". Antikristillinen henki on valmistanut antikristuksen "Kaikkivaltiutta" jo 300-luvulta asti katolisen kirkon kautta (tai oikeastaan synnin historian alusta asti), julistaen ja opettaen ettei Jeesus ole alamainen Isälleen, ettei Isä ole Jeesuksen pää, koska Jeesus on yhtä Kaikkivaltias Isänsä kanssa. Tämän opin kautta antikristus Jeesuksen sijaisena asettaa itsensä "Kaikkivaltiaan Jumalan" asemaan.

Parhaiten antikristuksen tuntomerkit sopisivat paaviin, sillä katolinen kirkko opettaa paavin olevan Jumalan Pojan viransijainen maan päällä. Katolinen kirkko opettaa paavin olevan erehtymätön ja kaikkien uskovien ylipaimen, jolla on valta julistaa lopulliseksi totuudeksi uskoa tai moraalia koskeva opinkappale; kirkko asettaa Jumalan ilmoituksena ja Kristuksen opetuksena asiat uskottaviksi; Kirkon erehtymättömyys ulottuu yhtä pitkälle kuin itse jumalallisen ilmoituksen talletus ulottuu (kat. katekismus, 2005 kohta 891). 

Raamatun opetuksen mukaan jokainen uskova ihminen maan päällä on erehtyväinen, ei erehtymätön (Jaak 3:2). Katolisen kirkon opetus paavin erehtymättömyydestä sekä väärä opetus Kaikkivaltiudesta antaa perustan sille, että paavi voisi olla antikristus, joka erehtymättömyytensä kautta asettaa ja korottaa itsensä Jumalan yli, tekeytyen "Kaikkivaltiaaksi Jumalaksi". Paavin ei tarvitse välttämättä sanoa olevansa "Kaikkivaltias Jumala", koska hänen asemansa erehtymättömänä ja kaiken opin määrittelijänä sekä asettajana asettaa hänet sellaiseen asemaan, jossa hän toimii "Kaikkivaltiaan" tavoin. Niinkin voi olla, että kristinuskon sisältä nousee joku toinen paavin sijasta antikristuksen asemaan, mutta se on varmaa Raamatun opetuksen mukaan, että antikristus nousee esiin esiintyen kristinuskon edustajana, vaikka todellisuudessa hän ei edusta kristinuskoa, vaan saatanan valhetta ja pahuutta.

Raamatun sanan opetuksen mukaan (1 Piet 5:4) Herra Jeesus on kaikkien uskovien Ylipaimen. Katolisen kirkon opetus siitä, että paavi olisi kaikkien uskovien ylipaimen on myös eräs antikristuksen tuntomerkki, sillä antikristus pyrkii jäljittelemään Jeesusta ja siksi antikristus esiintyy kaikkien uskovien ylipaimenena.

Dan 7:25 Hän puhuu sanoja Korkeinta vastaan ja hävittää Korkeimman pyhiä. Hän pyrkii muuttamaan ajat ja lain, ja ne annetaan hänen käteensä ajaksi ja kahdeksi ajaksi ja puoleksi ajaksi.

Raamatun opetuksen mukaan antikristus (pahan edustaja) pyrkii muuttamaan Jumalan asettamat ajat ja lain (Raamatun sanan opetus). Antikristus, joka esiintyy "Kaikkivaltiaan" tavoin vääristää sen mitä Raamattu opettaa.

Raamatussa Herra Jeesus opettaa (Matt 24 ja 25 luku) Hänen tulemuksensa tapahtuvan aivan tämän armotalouskauden lopussa, eikä Jeesuksen tulemuksen jälkeen enää kukaan voi pelastua, sillä häähuoneen ovi (pelastuksen ovi) suljettiin, eikä kukaan enää voi sen jälkeen pelastua. Apostoli Paavali opettaa (2 Tess 2 luku) kuinka Herran Jeesuksen tulemus ja ylöstempaus tapahtuu vasta sen jälkeen kun on ensin tapahtunut uskovien luopumus ja laittomuuden ihmisen (antikristus) ilmestyminen. Raamatun opetuksen mukaan sellainen oppi on väärä opetus, joka sanoo Jeesuksen tulemuksen tapahtuvan ennen antikristuksen ilmestymistä.

Jos ihminen uskoo väärän opetuksen ylöstempauksen ja Herran Jeesuksen tulemuksen ja antikristuksen ilmestymisen järjestyksestä, niin hän on vaarassa eksyä antikristuksen syliin. Toki uskon etteivät kaikki ylöstempausta väärin opettavat ja ymmärtävät eksy antikristuksen syliin, mutta se voi olla aika karmea hetki kun uskova huomaa olevansa ajassa, jossa hän ei uskonut olevansa. Sekin voi olla aika karmea hetki kun luulee ettei ole antikristuksen ajassa, mutta kuitenkin on, ja silloin joutuu näkemään sen kuinka antikristus vahvistaa sellaisiakin katolisen kirkon harhoja, joihin myös vilpittömät uskovat ovat uskoneet kuten esimerkiksi Jumalan kuvat jne.

Se tulee ymmärtää, että jos uskovilla on erilainen käsitys ja opetus Herran Jeesuksen tulemuksesta ja ylöstempauksesta, niin se ei saa johtaa meitä taistelemaan toinen toisiaan vastaan, eikä erilainen näkemys ylöstempauksesta saa aiheuttaa riitaa ja hajaannusta uskovien keskuudessa. Ikävää ja valitettavaa on se kuinka jotkut uskovat aiheuttavat riitaa ja hajaannusta uskovien keskuudessa sekä usuttavat karttamaan sellaisia uskovia, joilla on erilainen näkemys ylöstempauksesta. Jumalan Henki ei kehota riitelemään toisen uskovan kanssa, jos hänellä on opillisesti eri näkemys jostakin, vaan kehottaa rakastamaan sisartaan ja veljeään.

Jos olemme maan päällä silloin kun Herra Jeesus tulee ja ylöstempaus tapahtuu, ja jos olemme rakastaneet Herraa Jeesusta totuudessa, niin Jumalan armosta pääsemme mukaan ylöstempaukseen, vaikka olisimme ymmärtäneet väärin opetuksen ylöstempauksesta. Jokainen Herraa Jeesusta rakastava odottaa Jeesuksen tulemusta, ei antikristuksen ilmestymistä, siitäkin huolimatta miten hän ymmärtää antikristuksen ilmestymisen ja Herran Jeesuksen tulemuksen.

Antikristillinen ja ekumeeninen eksytys

Lopunaikana tapahtuva uskosta luopuminen uskovien keskuudessa tapahtuu kahdella erilaisella tavalla. Jotkut luopuvat uskosta siten, että hylkäävät kokonaan uskon Raamatun Jumalaan. Toiset hylkäävät uskon siten, että he luopuvat elävästä uskosta jättämällä Raamatun totuutta rakastavan uskovien yhteyden ja siirtyvät kirkkojen jäseniksi kuten esim. katolisuus, ortodoksisuus, luterilaisuus tai sitten he voivat mennä mukaan johonkin äärikarismaattiseen toimintaan. Tämä jälkimmäinen ryhmä luulee yhä edelleen uskovansa Herraan Jeesukseen, mutta todellisuudessa he ovat luopuneet Raamatun sanan totuudesta ja asettaneet uskonsa kirkon sakramentteihin tai äärikarismaattisuuden harhaoppeihin, eivätkä he usko enää Jeesukseen, niin kuin Raamattu opettaa.

Raamatun sanan totuudesta näemme Jumalan kolmiyhteisyyden ja sen kuinka Raamatun yksi Jumala on Isässä, Jeesuksessa ja Pyhässä Hengessä, mutta kuitenkin niin, että Isä on Jeesuksen pää ja Jeesus on alamainen Isälleen.

Antikristillinen eksytys ja katolisen kirkon vaikutus on päässyt tunkeutumaan laajalle uskovien keskuuteen ja hyväksytty myös monien protestanttien (kaikki eivät ole hyväksyneet) sydämissä, muun muassa väärän katolisen kirkon kolminaisuusopin kautta, jossa väärin opetetaan Isän, Jeesuksen ja Pyhän Hengen olevan yhtä suuria ja Kaikkivaltiaita. Tämä yhdessä muiden katolisten väärien oppien hyväksymisen kautta (Jumalan kuvat) luovat pohjaa ja perustaa sille, että Raamattuun uskovat Jumalan armosta pelastamat uskovat ihmiset lähentyvät sydämen luopumuksen tähden katolista, ortodoksista ja luterilaista kirkkoa, hyläten Raamatullisen uskovien yhteyden ja uskon.

Lopunaikana siirtyminen ja lipsuminen lähemmäs kohti antikristillistä henkeä ja vaikutusta tapahtuu sen kautta kun on koko ajan omaksuttu antikristillisiä oppeja, joita esitellään Raamatun oppeina, vaikka ne ovat vääriä oppeja. Katolisen kirkon paavi saa ekumenian kautta koko ajan yhä enemmän tilaa ihmisten sydämissä, niin että he uskovat entistä enemmän hänen sanomansa, joka perustuu valheeseen. Ekumeniasta tulee sanoutua kokonaan irti, koska ekumeniassa mukana oleminen voi lopulta johtaa antikristuksen syliin ja sitä kautta iankaikkiseen kadotukseen.

Jumalan armosta pelastettu uskova on kutsuttu rakastamaan Isää ja Jeesusta totuudessa ja silloin kun uskova kasvaa totuuden rakkaudessa Pyhän Hengen voiman kautta, niin hän oppii uskomaan  Herraan Jeesukseen, niin kuin Raamattu opettaa. Jumalalle suuri kiitos siitä, että Herra Jeesus vuodatti verensä ja kuoli meidän syntien tähden, jonka todisteeksi Hän nousi kuolleista Isänsä oikealle puolelle taivaissa. Sillä armosta te olette pelastetut uskon kautta, ette itsenne kautta-se on Jumalan lahja- ette tekojen kautta, ettei kukaan kerskaisi. Pelastus ja osallisuus iankaikkisesta elämästä on Herran Jeesuksen ansiota ja Jumalan armoa, Herran Jeesuksen veren ja sovitustyön tähden.

 

 

Petri Paavola 19.10.2018

 

Lähteet:
Raamattu 33/38
Biblia 1776
King James Version 1769
katolinen.fi/uskontunnustus
evl.fi/uskontunnustukset
babylonian epic of creation
gnosis.org/library
www.kotipetripaavola.com - Aleksandrian tekstit gnostilaisuus
cdn.katolinen.fi - Katolisen kirkon katekismus kohdat 683-1065
evl.fi/sanasto/Katolinen

 

 

eXTReMe Tracker