Nature

Etusivulle | Yhteiskunnan ilmiöitä | Anna palautetta
SaulusMedia |
Petri - Youtube    


Arkkipiispa Luoman synti - homoavioliittojen siunaaminen

Kotimaa-lehti julkaisi 29.6.2018 artikkelin Helsingin tuomiokirkon portailla tapahtuneesta tapahtumasta, jossa kirkon portailla otettiin yhteiskuvia "naimisiin" menneistä samaa sukupuolta olevista nais- ja miespareista. Arkkipiispa Tapio Luoma lähetti tapahtumaan oman viestinsä, jossa luki seuraavasti: "Olette löytäneet rinnallenne kumppanin, jonka kanssa haluatte elämänne jakaa. Onnittelen teitä tapahtumaan osallistuvia aviopareja ja toivotan teille Jumalan siunausta ja hänen hyvää johdatustaan."

Arkkipiispa Luomalla ei ole minkään valtakunnan valtuuksia toivotella homopareille Jumalan siunausta ja Jumalan hyvää johdatusta, vaan hän on tehnyt sen omissa nimissään, ei Jumalan nimessä, eikä Jumalan valtuutuksella, koska homoseksuaalisuuden harjoittaminen on Jumalan sanan (Raamattu) opetuksen mukaan syntiä ja Jumalalle kauhistus.

Arkkipiispa Luoma teki kauhistuttavan synnin toivottaessaan homoseksuaalisuuden synneissä eläville Jumalan siunausta ja Jumalan hyvää johdatusta. Roomalaiskirjeen ensimmäinen luku sanoo homoseksuaalisuuden olevan häpeällistä himoa (synti) ja luonnottomuutta. Sama Raamatun luku sanoo viitaten homoseksuaalisuuteen, että ne jotka tietävät Jumalan vanhurskaan säädöksen ja jotka senkaltaisia tekevät ovat kuoleman ansainneet (iankaikkinen kadotus ilman parannuksen tekemistä), eikä ainoastaan he, jotka eivät niitä tee, mutta osoittavat hyväksymistä niille, jotka niitä tekevät.

Raamattu sanoo etteivät homoseksuaalisuuden harjoittajat peri Jumalan valtakuntaa ja että kaiken synnin palkka myös homoseksuaalisuuden synnin palkka on kuolema (iankaikkinen kadotus). Raamatun sanan opetuksen mukaan arkkipiispa Luoma teki kuolemansynnin osoittaessaan hyväksymisensä homoseksuaalisuuden harjoittamiselle. Toisin sanoen, arkkipiispa Luoma on Jumalan sanan opetuksen mukaan ansainnut iankaikkisen kadotuksen tuomion hyväksyessään homoseksuaalisuuden harjoittamisen. Sama koskee kaikkia muita luterilaisen kirkon pappeja, piispoja ja työntekijöitä, jotka hyväksyvät homoseksuaalisuuden harjoittamisen. Tämä sama asia koskee myös kaikkia muita ihmisiä, jotka harjoittavat homoseksuaalisuutta tai hyväksyvät sen harjoittamisen, vaikka eivät itse sitä harjoittaisi. Jumala tarjoaa jokaiselle synnintekijälle, sen aktiiviselle harjoittajalle ja sen hyväksyjälle parannuksen armoa uskon kautta Herraan Jeesukseen. Arkkipiispa Luomalla ja muillakin on mahdollisuus katua ja tehdä parannus Jumalan ja ihmisten edessä.

Tiedän sen, että moni sanoo ja ajattelee ettei ihmisiä saa mainita nimillä, eikä heidän asioitaan saa käsitellä julkisesti kaikkien kuullen. Raamatussa esimerkiksi Paavali otti esille henkilöiden nimiä, jotka pyrkivät eksyttämään ihmisiä ja Jumalan kansaa. Uskon sydämessäni, että on Jumalan tahto tuoda esille arkkipiispa Luoman synti, sillä kun arkkipiispa julkisesti "uskonnollisella arvovallallaan" julistaa Jumalan siunausta ja johdatusta synnille ja synninharjoittajille sekä tekee synnistä hyväksyttävän asian, niin on aivan varmaa, että Jumala haluaa Hänen kansansa kertovan totuuden tässä asiassa ja paljastavan arkkipiispan eksytyksen ja synnin, että arkkipiispa ja häneen uskovat ihmiset voisivat tehdä parannuksen. On aivan varmaa, että kun Jumalan nimissä julistetaan synnille siunausta, niin Jumala tahtoo Hänen kansansa kertovan totuuden asiasta.

Raamattu sanoo, ettemme saa lausua kenellekään kadotustuomiota, joka tarkoittaa että meillä ei ole sellaista tuomarinvirkaa, joka käytännössä toimeenpanee kadotustuomion, koska Jumala on ainoa, joka käytännössä viimeisenä tuomiopäivänä tuomitsee synneissään kuolleen ihmisen tekojensa mukaan iankaikkiseen kadotukseen. Herran Jeesuksen opetuslapsella ei ole täytäntöönpano valtaa koskien kadotustuomiota, mutta hänellä on Raamatun sanan opetuksen mukaan oikeus kertoa Jumalan tuomitsevan synnintekijät ja synnin hyväksyjät iankaikkiseen kadotukseen elleivät he tee parannusta synneistään. Totuuden kertominen ei ole kenenkään väärähenkistä tuomitsemista, vaan suurta lähimmäisen rakkautta, vaikka lähimmäinen ymmärtäisi sen väärin. Tämä on suurta Jumalan armoa ja rakkautta, että Hän kehottaa Herran Jeesuksen opetuslastenkin kautta hylkäämään synnin ja uskomaan Herraan Jeesukseen totuudessa, sielun iankaikkiseksi pelastukseksi.

Raamattu opettaa Heprealaiskirjeen 11 luvussa, että Jumalan palvelijat ovat kutsuttu pitämään vanhurskautta voimassa, joka toteutuu silloin kun uskovat ihmiset elävät vanhurskaasti Jumalan sanan totuuden mukaan ja kertovat mitä on Jumalan vanhurskaus. Kun Jumalan vanhurskaudesta kerrotaan, niin silloin tulee myös kertoa se mikä ei ole Jumalan vanhurskautta, koska synti tuhoaa ihmisen lopulta iankaikkisesti ellei hän tee parannusta. Synnin kauhistuksen sanominen synniksi sekä synnin seuraamuksista kertominen (iankaikkinen kadotus) on suurta rakkautta ihmistä kohtaan, että hän kääntyisi synnistä pois uskon kautta Herran Jeesukseen vereen.

On varmasti Jumalan sanan totuuden valossa selvää ettei Jumala halua kenenkään Herran Jeesuksen opetuslapsen olevan mukana sellaisessa yhteisössä, jossa yhteisön johtaja (arkkipiispa) toivottaa homoseksuaaleille Jumalan siunausta ja johdatusta. Raamattu sanoo (Ef 5 luku) ettei uskovien keskuudessa saa mainita haureutta, tarkoittaen ettei Herran Jeesuksen opetuslapset saa olla millään tavoin osallisia tai kannattamassa haureutta. Sama luku sanoo, ettei yhdelläkään haureellisella ole mitään perintöosaa Kristuksen ja Jumalan valtakunnassa, koska haureuden harjoittaja on epäjumalanpalvelija. Se on todella kauhistuttava synti, kun ihminen toivottaa homoseksuaalisuuden synnin haureudelle Jumalan siunausta ja johdatusta.

Kotimaan-lehden artikkelissa kerrottiin kuinka n. parituhatta samaa sukupuolta olevien "avioliittoa" on solmittu tasa-arvoisen "avioliiton" tultua voimaan ja kuinka rekisteröityjä parisuhteita on muutettu "avioliitoiksi".

Laitoin avioliitto sanan heittomerkkien sisälle, koska samaa sukupuolta olevat eivät voi koskaan mennä avioliittoon, eikä samaa sukupuolta olevien parisuhteet ole avioliittoja. Raamattu sanoo avioliiton olevan miehen ja naisen välinen rakkausliitto. Jumala on avioliiton Säätäjä, eikä avioliiton Säätäjä tunne muita avioliittoja kuin miehen ja naisen välisiä avioliittoja. Samaa sukupuolta olevat "avioliitot" ovat Jumalan silmissä haureuden ja seksuaalisen synnin suhteita, mutta eivät avioliittoja. Samaa sukupuolta olevia avioliittoja voi verrata valehtelemiseen ja varastamiseen sillä perusteella, ettei se ole avioliitto avioliiton Säätäjän silmien edessä, mutta koska siitä käytetään nimitystä avioliitto, niin se on avioliiton Säätäjän silmien edessä valhe ja varkaus. Se on valhe, siksi koska se ei ole totta. Se on varkaus, siksi koska sille annetaan merkitys mitä sillä ei ole. Toisin sanoin sanottuna, jos otat jonkun idean ja ajatuksen käyttöön luvattomasti, niin syyllistyt varkauteen.

Se että jotkut syntiä puolustavat papit tai jumalattoman yhteiskunnan virkakoneisto sanoo homoparien elävän avioliitossa, ei tee siitä oikeaa avioliittoa, koska oikea avioliitto on vain miehen ja naisen välillä. Kun tutkimme Raamatun sanan totuutta, niin näemme kuinka se opettaa synnin toimivan siten, että synti pyrkii tekemään väärästä oikean ja oikeasta väärän. Raamattu sanoo (Fil 3 luku) syntiä seuraavan ihmisen kunnian olevan hänen häpeänsä, joka tarkoittaa juuri sitä, että ihmiset kerskuvat synneillään ja pyrkivät tekemään synnin vääryydestä hyvän ja hyväksyttävän asian.

Jumala armo ja rakkaus on suurta ja ihmeellistä, mutta Hänen rakkautensa ja armonsa ei hyväksy ja tue syntiä, koska synti tuhoaa ihmisen lopulta iankaikkisesti ilman parannuksentekoa ja uskoa Herraan Jeesukseen. Raamattu opettaa Jumalan armosta (Tiitus luku 3) kuinka Jumalan armo kasvattaa hylkäämään jumalattomia himoja (synti) sekä kasvattaa elämään siveästi, vanhurskaasti ja jumalisesti tässä nykyisessä maailmanajassa. Sama luku sanoo Herran Jeesuksen antaneen itsensä meidän edestämme (ristinkuolema), sillä Hän lunasti (pelasti) Häneen uskovat ihmiset kaikesta synnin laittomuudesta, puhdistaakseen itselleen omaisuudeksi kansan, joka hyviä tekoja ahkeroitsee. Jos ihminen tunnustaa olevansa syntinen ja tarvitsevansa Jumalan pelastuksen uskon kautta Herraan Jeesukseen, niin Jumala pelastaa hänet Jeesuksen veren ja sovituksen ansion tähden, jolloin ihminen saa lahjaksi syntien anteeksiantamuksen sekä osallisuuden iankaikkiseen elämään.

Petri Paavola 5.7.2018

Lähteet:
Raamattu 33/38
Biblia 1776
King James Version 1769
kotimaa24.fi/artikkeli/helsingin-tuomikirkon-portailla-otettiin-historiallinen-yhteiskuva-me-ollaan-naimisissa/
 

 

 

 

web maker
eXTReMe Tracker