Nature

Etusivulle | Raamatunopetuksia | Anna palautetta
SaulusMedia |
Petri - Youtube    


Danielin 70 vuosiviikon 490 vuoden yhtäjaksoinen profetia

Puhuin Helsingissä (26.11.2022) Raamatun opetuksen, jonka nimi ja aihe oli: Kenelle Danielin kirjan 70 vuosiviikon profetia on annettu ja miksi?. Olen kokenut sydämessäni, että minun tulisi myös kirjoittaa tästä samasta asiasta, koska kaikki eivät jaksa katsoa puheita netistä, mutta haluaisivat lukea sen tekstinä. Tämä on todella tärkeä aihe ja varsinkin tässä lopunajassa missä elämme, koska monet ihmiset vääristelevät tätä Danielin 70 vuosiviikon profetiaa. Tässä kirjoituksessa käyn asiaa läpi myös hiukan eri näkökulmasta läpi kuin Helsingin puheessa, vaikka toki tässä kirjoituksessani on myös paljon samaa kuin mitä puhuin Helsingissä. Tutki ja koettele kirjoitukseni Jumalan sanan totuuden kautta rukouksen kera.

 

Sisällys:
Alkusanat
Profetia Israelin kansalle ja Jerusalemille Messiaasta
Danielin 70 vuosiviikon profetian Jerusalemin jälleenrakentaminen alkaa vuodesta 458 eKr.
Jeesuksen palvelutyö Messiaana kesti kolme ja puoli vuotta 

Alkusanat

Käyn tämän profetian aikaikkunan tarkasti läpi kokonaan myöhemmin tässä kirjoituksessani. Tuon tähän alkuun lyhyesti Danielin 70 vuosiviikon profetiasta kenelle se on annettu ja mitä kaikkea siihen sisältyy. Danielin 70 vuosiviikko on yhtäjaksoinen 490 vuoden aika. Danielin 70 vuosiviikon profetia on annettu israelilaisille ja Jerusalemille siitä mitä 490 vuoden aikana tulee tapahtumaan Jerusalemissa. Profetian aikaikkuna alkaa vuodesta 458 eKr. jolloin Esra lähtee Baabelista Jerusalemiin. Messias aloittaa palvelutehtävänsä vuonna 26 jKr. ja kuolee vuonna 30 jKr., jonka jälkeen evankeliumi viedään juutalaisille ja pakanoille ja profetian aikaikkuna päättyy vuoteen 33 jKr. ja näin 490 vuotta (70 vuosiviikkoa) on täyttynyt.

Historiasta tiedämme, että Messias Jeesuksen oikea syntymävuosi oli 4 eKr. joka tarkoittaa sitä, että Danielin 70 vuosiviikon Messiaan palvelutehtävän alkamisvuosi oli 26 jKr. Kun vuoteen 26 jKr. lisätään neljä vuotta (alunperin vuotta nolla ei ollut olemassa ja Jeesus syntyi 4 eKr.), niin Jeesus aloitti Messiaan palvelutehtävänsä 30-vuotiaana, jonka Raamattu vahvistaa: (Luuk 3:23). 

Danielin 70 vuosiviikon profetiassa on myös muita ulottuvuuksia, sillä profetiassa kerrotaan Jerusalemin kaupungin ja temppelin tulevasta tuhosta Messiaan tulemuksen (ensimmäinen tulemus) ja kuoleman jälkeen, joka tapahtui vuonna 70 jKr. kun roomalainen sotapäällikkö Tiitus tuhosi Jerusalemin ja sen temppelin. Danielin 70 vuosiviikon viimeisen vuosiviikon aikana, eli seitsemän vuoden aikana Messias vahvistaa liiton (Uusi Liitto) monille. Huomaa tässä, että Raamatun alkuteksti ei sano, että Messias vahvistaa liiton seitsemäksi vuodeksi, vaan seitsemän vuoden aikana monille (viimeisen vuosiviikon aikana - 7 v.). Kun Danielin 70 vuosiviikkoa (490) on tullut täyttymykseen, niin sen jälkeen evankeliumia tulee julistaa kaikille kansoille.

Danielin profetian 70 vuosiviikkoa oli yhtäjaksoinen 490 vuoden ajanjakso, ja tämän aikaikkunan sisäpuolella tapahtui Jerusalemin jälleenrakentaminen, Messiaan tulemus (ensimmäinen tulemus) ja Messiaan kuolema syntien anteeksisaamiseksi sekä evankeliumin vieminen ensin juutalaisille ja sitten pakanoille, joka on 70 vuosiviikon ydin aikaikkuna. Näistä ja muistakin tuon vielä uudelleen esille asioita ja tapahtumia kuvakaavion kera.

Danielin 70 vuosiviikon profetiassa oli myös tapahtumia, jotka sijoittuivat vuoteen 70 jKr. sekä Messiaan tekemä Uusi Liitto viimeisen 7 vuoden jakson puolessa välissä, eli kolmen ja puolen vuoden jälkeen, Messiaan veressä tehty Uusi Liitto ulottuu koko Uuden Liiton armotalouskauden loppuun asti.

Miksi Danielin 70 vuosiviikko, joka on yhtäjaksoinen 490 vuoden aika, joka päättyy vuonna 33 jKr. kertoo Rooman armeijan suorittamasta Jerusalemin ja sen temppelin hävittämisestä ja tuhoamisesta, joka tapahtui profetian aikaikkunan ulkopuolella vuonna 70 jKr.?

1 Kun 9:
6 Mutta jos te käännytte pois minusta, te ja teidän lapsenne, ettekä noudata minun käskyjäni ja säädöksiäni, jotka minä olen teille antanut, vaan menette ja palvelette muita jumalia ja kumarratte niitä,
7 niin minä hävitän Israelin siitä maasta, jonka olen antanut heille, ja temppelin, jonka minä olen pyhittänyt nimelleni, minä heitän pois kasvojeni edestä; ja Israel tulee sananparreksi ja pistopuheeksi kaikille kansoille.
8 Ja tämä temppeli on tosin korkein, mutta jokainen, joka kulkee siitä ohi, on tyrmistyvä ja viheltävä; ja kun kysytään: ‘Miksi on Herra tehnyt näin tälle maalle ja tälle temppelille?’
9 niin vastataan: ‘Siksi, että he hylkäsivät Herran, Jumalansa, joka oli vienyt heidän isänsä pois Egyptin maasta, ja liittyivät muihin jumaliin ja kumarsivat niitä ja palvelivat niitä; sentähden Herra on antanut kaiken tämän pahan kohdata heitä’."

Vuosi 70 jKr., jolloin tapahtui Jerusalemin kaupungin ja temppelin tuhoutuminen on lopullinen sinetti sille, että Jerusalemin jälleenrakentaminen oli aloitettu, Messias oli jo tullut ja tapettu (ensimmäinen tulemus) ja 490 vuoden aikaikkuna oli jo päättynyt, mutta Jerusalem ja temppeli tuhottiin, koska se ei tunnistanut kansana etsikkoaikaansa, kun Messias Jeesus julisti Jumalan kuningaskuntaa ja kutsui kansaa parannukseen. Jerusalem sai armonaikaa Messiaan kuoleman jälkeen 40 vuotta, mutta se ei käyttänyt etsikonaikaansa, vaan jatkoi epäjumalanpalvelustaan ja Messias Jeesuksen hylkimistä. Vain pieni osa Jerusalemilaisista ja Israelin kansasta kääntyi uskomaan Jeesukseen Israelin Messiaana.

Raamatussa on Jumalan antama varoitus israelilaisille (1 Kun 9:6-9). Jumala sanoi hävittävänsä Israelin kansan maastansa pois sekä hävittävänsä temppelin, jos Israel ei noudata Jumalan käskyjä ja säädöksiä, ja palvelee muita jumalia (epäjumalia). Vuonna 586 eKr. Babylonian kuningas Nebukadnessar tuhosi Jerusalemin ja sen temppelin ja suurin osa eloonjääneistä vietiin Babylonian pakkosiirtolaisuuteen.

Vuonna 70 jKr. Rooman armeija sotapäällikkö Tiituksen johdolla tuhosi Jerusalemin ja sen temppelin. Vuonna 73 jKr. viimeiset juutalaiset, jotka taistelivat Rooman armeijaa vastaan tappoivat itsensä Masadan vuoristolinnoituksessa. Vuoden 73 jKr. jälkeen Jerusalem oli kokonaan hävitetty ja juutalaiset ajettiin pois omalta maaltaan ja niin alkoi juutalaisen kansan diaspora, eli hajaannus pakanakansojen seassa.

Danielin 70 vuosiviikon profetian aikaikkuna päättyi vuoteen 33 jKr. Raamatussa neljäkymmentä on koetuksen luku. Danielin 70 vuosiviikon profetian päättymisestä vuoteen 33 jKr. ja juutalaisten pois ajamisesta omalta maaltaan vuonna 73 jKr. välinen aika on 40 vuotta. Koska Israelin kansa (vain pieni osa uskoi Jeesuksen olevan Messias) ei kansakuntana uskonut Jeesuksen olevan Messias, niin Israel ja Jerusalem sai armonaikaa 40 vuotta. 37 vuoden päästä Jerusalemin temppeli tuhottiin ja Jerusalem tuhottiin kokonaan vuonna 73 jKr. näin 40 vuoden koetuksen ja armonaika umpeutui. Tämän syyn tähden Danielin 70 vuosiviikon profetiassa kerrottiin Jerusalemin ja sen temppelin tuhosta, joka tapahtui vuonna 70 jKr. ja Jerusalem tuhoutui kokonaan vuonna 73 jKr.

Profetia Israelin kansalle ja Jerusalemille Messiaasta

Tutkimme Danielin kirjan 9 luvun 70 vuosiviikon profetiaa Jumalan Kansan Raamattu käännöksen kautta, koska se on aika lähellä alkutekstin sanomaa. Käyn Dan 9:24-27 jakeita läpi myös alkuperäisten hepreankielen sanojen kautta, koska se syventää jaejakson sanomaa.

Dan 9:
24 Sinun kansallesi ja pyhälle kaupungillesi on säädetty 70 vuosiviikkoa. Silloin jumalattomuus (
פּשׁע - pesha - kapina, synti) päättyy, synti (חטּאת חטּאה - chaṭṭâ'th chaṭṭâ'âh - synti, synnillinen, syntiuhri) lukitaan sinetillä, pahat teot (עון - avon - kieroutuneisuus, turmeltuneisuus, vääryys, syyllisyys tai vääryyden rangaistus) sovitetaan, ikuinen vanhurskaus tuodaan, näky ja profeetta vahvistetaan sinetillä ja kaikkeinpyhin voidellaan.  

Dan 9:24 sanoo heti alussa, että 70 vuosiviikkoa on säädetty Israelin kansalle ja pyhälle kaupungillesi, joka tarkoittaa Jerusalemia. On todella tärkeää ymmärtää ja tietää kenelle profetia on annettu ja mille kaupungille, koska se avaa meidän ymmärrystä käsittämään tätä profetiaa niin kuin se on tarkoitettu ymmärrettäväksi.

70 vuosiviikon aikana synnin kapina (pesha) päättyy, joka tarkoittaa sitä kun Messias Jeesus tulee kuolemaan, niin niiden elämässä synnin kapina tulee päättymään, jotka katuen tunnustavat syntinsä ja uskovat Jeesuksen olevan Herra, Messias ja Pelastaja.

Synti (chatta'th) sinetillä lukitaan tarkoittaa sitä, että kun Messias Jeesus kuolee, niin vain Hänen verensä ja sovitustyönsä kautta synnit voidaan saada anteeksi. Messias Jeesuksen veri on sinetti, joka poistaa synnin jokaisen ihmisen elämästä, joka uskoo Herraan Jeesukseen.

Messias Jeesuksen veren kautta kaikenlaiset synnit ja väärät teot (avon) sovitetaan, koska Uudessa Liitossa voi saada syntinsä anteeksi vain Messias Jeesuksen veren ja sovitustyön kautta.

Ikuinen vanhurskaus tuodaan tarkoittaa sitä kun Messias saapuu Messiaana jälleenrakennettuun Jerusalemiin.

Näky ja profeetta vahvistetaan sinetillä tarkoittaa sitä, että kun tämä profetia on täyttynyt, niin silloin Jumalan Danielille antama profetia on toteutunut ja osoittautunut oikeaksi ja todelliseksi profetiaksi sekä Daniel Jumalan todelliseksi profeetaksi.

Kaikkein pyhin voidellaan tarkoittaa sitä kun Messias Jeesuksen veren kautta kumoutuu vanha liitto ja sen uhrijärjestelmä, ja Messias Jeesuksen veren kautta vanhan liiton temppelin esirippu repeytyy ylhäältä alas asti ja Messias Jeesuksen veren kautta on pääsy Isä Jumalan luokse, taivaalliseen kaikkein pyhimpään Isän luokse.

25 Tiedä ja käsitä: Siitä ajasta, jolloin tuli sana, että Jerusalem on jälleen rakennettava, Voideltuun (Kristukseen) (משׁיח - Mashiach - Messias), Ruhtinaaseen, asti, on kuluva 7 vuosiviikkoa. [Sen lisäksi on oleva] 62 vuosiviikkoa, niin se rakennetaan jälleen toreineen ja vallihautoineen, mutta keskellä ahtaita aikoja.

Dan 9:25 sanoo, että tiedä ja käsitä (ymmärrä) siitä ajasta, jolloin sana on tullut, että Jerusalem on jälleen rakennettava, niin siihen asti kun kaupunkia jälleenrakennetaan niin on kuluva 7 vuosiviikkoa (49 vuotta) ja 62 vuosiviikkoa (434) kun Messias tulee.  49+434 vuotta on 483 vuotta. Tämä tarkoittaa sitä, että Messiaan ensimmäisen tulemuksen kun Jeesus aloitti Messiaan palvelutehtävän olisi pystynyt laskemaan vuosiluku tarkkuudella (toisen tulemuksen päivää ja hetkeä emme voi tietää) jos olisi ymmärtänyt sen mistä vuodesta Jerusalemin jälleenrakentaminen alkoi. Kirjoitan tästä vielä myöhemmin tarkemmin, mutta sanon kuitenkin tähän väliin, että vuosi 458 eKr. on se vuosi, jolloin alkoi Jerusalemin jälleenrakentaminen.

Dan 9:25 kertoo Messiaan ensimmäisestä tulemuksesta, koska Danielin 70 vuosiviikon profetia on annettu Israelin kansalle ja Jerusalemille, milloin heidän Messiaansa tulee. Danielin 70 vuosiviikon profetia on siis todella tärkeä VT:n Messias profetia.

26 62 vuosiviikon mentyä surmataan Voideltu (משׁיח - Mashiach - Messias), mutta ei hänen itsensä hyväksi. Kaupungin ja pyhäkön hävittää hyökkäävän ruhtinaan väki, mutta se itse saa loppunsa tulvassa. Loppuun asti on oleva sota: hävitys on säädetty.

Dan 9:26 sanoo kuinka Messias tapetaan, ei Hänen itsensä hyväksi. Tämä tarkoittaa sitä kun Messias Jeesus kuolee ristillä syntien anteeksisaamiseksi kaikkien niiden puolesta, jotka katuen tunnustavat syntinsä ja uskovat Jeesuksen olevan Messias, Pelastaja ja Herra. Danielin 70 vuosiviikon profetia on Messias profetia, joka kertoo Messiaan kuolemasta syntien sovitukseksi.

Dan 9:26 puhuu myös siitä kun Messiaan surmaamiseen jälkeen Rooman armeija hyökkää Jerusalemin kaupunkiin. Vuonna 70 jKr. Rooman armeijan sotapäällikkö Tiituksen johdolla hävitti ja tuhosi Jerusalemin ja sen temppelin.

27 Hän [Voideltu, Kristus] vahvistaa (גבר‎- gabar) liiton monille yhden vuosiviikon aikana, ja viikon puolivälissä hän lakkauttaa teurasuhrin (זבח zevach - uhri, uhraaminen) ja ruokauhrin (מנחה minchah - uhraaminen, ruokauhri). Hävittäjä tulee kauhistuksen siivillä. Tämä loppuu vasta, kun säädetty tuomio kohtaa hävittäjän." Jumalan Kansan Raamattu

Dan 9:27 During one week he will make a firm covenant with many. For half a week he will put a stop to the sacrifice and the meal offering. At the corner [of the mizbayach] will be an appalling abomination until the decreed destruction will be poured down upon the appalling thing.” The Israel Bible

Dan 9:27 ei opeta antikristuksesta, vaikka niin jotkut väittävät. Dan 9:27 jakeessa on hepreankielen gabar sana, joka on jakeessa hiphil verbi-vartalossa, jossa se tarkoittaa vahvistaa, vahvistaa (liiton). Dan 9:2 opettaa Messias Jeesuksesta, joka Danielin 70 vuosiviikon viimeisen viikon (7 vuotta) puolivälissä tapetaan (kuolee ristillä). Dan 9:27 sanoo, että Hän (Messias) vahvistaa liiton monille yhden vuosiviikon aikana, joka tarkoittaa sitä, että kun Messias kuolee ristillä syntien anteeksisaamiseksi, niin tällä tavalla Messias vahvistaa liiton monille Danielin 70 vuosiviikon profetian viimeisellä vuosiviikolla.

Jumalan Kansan Raamattu kääntää Dan 9:27 oikein, sillä alkutekstin mukaan Messias vahvistaa liiton monille yhden vuosiviikon aikana (viimeinen vuosiviikko), ei yhden vuosiviikon ajaksi (seitsemän vuoden ajaksi), niin kuin jotkut käännökset väärin kääntävät. 33/38 Raamatunkäännös sanoo, että tekee liiton raskaaksi monille yhden vuosiviikon ajaksi, joka on väärin käännetty. Ensinnäkin sana gabar ei tarkoita raskaaksi tekemistä, vaan vahvistamista (hiphil verb-vartalo). Tekee raskaaksi on tullut käännökseen sen takia, koska kääntäjät ovat olettaneet sen tarkoittavan antikristusta, joka tekisi liiton raskaaksi seitsemän vuoden ajaksi (tämä on väärä tulkinta tästä kohdasta!). Mutta kuten on jo tullut sanottua, niin alkutekstin mukaan on kyse liiton vahvistamisesta ja kyseessä on Uuden Liiton vahvistaminen Messias Jeesuksen veressä, kun Hän kuoli Golgatan ristillä.

Dan 9:27 hävittäjä ei ole antikristus, vaan Rooman armeija, joka hävitti ja tuhosi Jerusalemin ja sen temppelin vuonna 70 jKr. Dan 9:26 ja 27 jakeissa on sama rakenne, sillä molemmat jakeet kertovat ensin Messiaasta ja sen jälkeen tulevasta tuhosta, jonka Rooman armeija toteutti vuonna 70 jKr.

Danielin 70 vuosiviikon profetian Jerusalemin jälleenrakentaminen alkaa vuodesta 458 eKr.

Kun tutkimme Raamattua ja muinaispersian tietoteosta, niin näemme kuinka Danielin 70 vuosiviikon profetian Jerusalemin jälleenrakentaminen alkoi vuonna 458 eKr. Tämä on tärkeä tieto, koska siten kykenemme sijoittamaan 70 vuosiviikon, 490 vuoden yhtäjaksoisen ajan vuodesta 458 eKr. vuoteen 33 jKr. muistaen ja ymmärtäen sen ettei alunperin vuotta nolla ole ollut olemassa, joten 458 eKr. -33 jKr. on yhtäjaksoinen 490 vuoden pituinen ajanjakso.

Esra 7:
6 tämä Esra lähti Baabelista. Hän oli kirjanoppinut, perehtynyt Mooseksen lakiin, jonka Herra, Israelin Jumala, oli antanut. Ja kuningas antoi hänelle kaikki, mitä hän halusi, koska Esran päällä oli Herran, hänen Jumalansa, käsi.
7 Myös israelilaisia ja pappeja, leeviläisiä, veisaajia, ovenvartijoita ja temppelipalvelijoita lähti Jerusalemiin kuningas Artahsastan seitsemäntenä hallitusvuotena.
7 And there went up some of the children of Israel, and of the priests, and the Levites, and the singers, and the porters, and the Nethinim, unto Jerusalem, in the seventh year of Artaxerxes the king.
Jewish Publication Society Bible - JPS
8 Ja hän tuli Jerusalemiin viidennessä kuussa kuninkaan seitsemäntenä hallitusvuotena.
9 Sillä ensimmäisen kuun ensimmäisenä päivänä alkoi lähtö Baabelista; ja viidennen kuun ensimmäisenä päivänä hän tuli Jerusalemiin, koska Jumalan hyvä käsi oli hänen päällänsä.
........................
11 ¶ Tämä on jäljennös kirjeestä, jonka kuningas Artahsasta antoi pappi Esralle, kirjanoppineelle, joka oli Herran Israelille antamien käskyjen ja ohjeitten tuntija:
12 "Artahsasta, kuningasten kuningas, pappi Esralle, taivaan Jumalan lain tuntijalle," ja niin edespäin.
13 "Minä annan käskyn, että minun valtakunnassani jokainen Israelin kansan jäsen ja sen papit ja leeviläiset, jotka ovat halukkaat lähtemään Jerusalemiin, lähtekööt sinun kanssasi,

Raamattu sanoo, että Esra lähti Baabelista Jerusalemiin Persian (Baabel) kuninkaan Artahsastanin seitsemäntenä hallitusvuotena. Juutalaisten JPS Raamatun käännös käyttää Artahsastanista nimeä Artaxerxes, jotka ovat yksi ja sama henkilö.

Ezra 7:7 And there went up some of the children of Israel, and of the priests, and the Levites, and the singers, and the porters, and the Nethinim, unto Jerusalem, in the seventh year of Artaxerxes the king. Jewish Publication Society Bible - JPS

Encyclopaedia Iranica, joka on Iranin sivilisaation tietoteos ja käsittelee myös muinaisen Persian historiaa:

Artaxerxes’ accession year is generally thought to be the year 284 of the Babylonian Nobonassar era (beginning in December, 465 B.C.), that is, the 4th year of Olympiad 78.

Under Artaxerxes I the situation of the Jews in Israel considerably improved. The king appointed the orthodox scribe Ezra as a sort of court official for Jewish affairs. In the seventh regnal year Ezra proceeded to Jerusalem with about 1,500 Jewish families of the exile community (Ezra 7:7ff.).

Suomennos: Artahserkseksen valtaan nousemisen vuoden katsotaan yleisesti olevan Babylonian Nobonassarin aikakauden vuosi 284 (joka alkoi joulukuussa 465 eKr.), eli olympiadin 78 neljäs vuosi.

Artaxerkses I:n aikana juutalaisten tilanne Israelissa parani huomattavasti. Kuningas nimitti puhdasoppisen kirjanoppineen Esran eräänlaiseksi juutalaisten asioiden hovivirkailijaksi. Seitsemäntenä hallitusvuonna Esra matkusti Jerusalemiin noin 1 500 maanpaossa olleen juutalaisen perheen kanssa (Esra 7:7).

Juutalainen Raamatunkäännös JPS sanoo kuinka Esra lähti kuningas Artaxerxesin seitsemänä hallitusvuonna Jerusalemiin. Muinaisen Persian tietoteos Encyclopaedia Iranica sanoo kuinka Artaxerxes nousi valtaan vuonna 465 eKr. ja kun tästä lasketaan hänen seitsemäs hallitusvuosi, niin päädytään vuoteen 458 eKr. Encyclopaedia Iranica sanoo kuinka kuningas (Artaxerxes) asetti Esran juutalaisten asioiden hoitajaksi, ja kuinka Esra lähti Jerusalemiin seitsemäntenä hallitusvuonna (Artaxerxesin). Raamatusta ja Encyclopaedia Iranicasta näemme Jerusalemin jälleenrakentamisen alkaneen vuonna 458 eKr. joka oli Danielin 70 vuosiviikon profetian Jerusalemin jälleenrakentamisen alkamisen vuosi.

Seuraava aikajana kuvakaavio selventää meille sitä mitä Danielin 70 vuosiviikon aikana tapahtui ja minä vuosina ne tapahtuivat.

Nature

Artaxerxes (Artahsasta) nousi kuninkaaksi 465 eKr. ja siitä kun lasketaan Artahserkseksen seitsemäs valtavuosi päädytään vuoteen 458 eKr.

Jerusalemin jälleenrakentaminen aloitetaan vuodesta 458 eKr.

Danielin 70 vuosiviikon aikajana:

Esra 458 eKr. Lähtö Babyloniasta jälleenrakentamaan Jerusalemia.

7 vuosiviikkoa - 49 vuotta vuodesta 458 eKr. Vuoteen 409 eKr. Esran ja Nehemian aikaa ja Jerusalemin jälleenrakentamisen aikaa.

62 vuosiviikkoa - (434 vuotta) vuodesta 409 eKr. vuoteen 26 jKr. oli Jerusalemin jälleenrakentamisen aikaa Jeesuksen Messiaan palvelutyön alkamisen vuoteen asti.

1 vuosiviikko - (7 vuotta) vuodesta 26 jKr. Viikon puolessa välissä (7 vuodesta puolet, eli 3,5 vuotta) tullaan vuoteen 30 jKr. (Messias kuolee vuonna 30 jKr.) ja profetian aikaikkuna 70 vuosiviikkoa (490 vuotta) päättyy vuoteen 33 jKr.

Luuk 3:23 Ja hän, Jeesus, oli alottaessaan vaikutuksensa noin kolmenkymmenen vuoden vanha, ja oli, niinkuin luultiin, Joosefin poika. Joosef oli Eelin poika,

Monet Raamatun tutkijat ja historian tutkijat ovat sitä mieltä, että Messias Jeesus syntyi vuonna 4 eKr. Vuosi 4 eKr. on ainoa oikea Messias Jeesuksen syntymisen vuosi, koska vain silloin Danielin 70 vuosiviikon profetia voi toteutua täydellisesti ja kaikki muu Raamatun todistus pitää yhtä sen kanssa.

Raamattu sanoo, että Jeesus aloitti vaikutuksensa (Messiaan palvelutehtävä) noin kolmenkymmenen vuoden vanhana. Messias Jeesuksen oikea syntymävuosi on 4 eKr. joka tarkoittaa sitä, että vuonna 26 jKr. Jeesus oli noin 30-vuotias. Danielin 70 vuosiviikon yhtäjaksoisen ajan viimeinen vuosiviikko (7 vuotta) alkoi vuonna 26 jKr. jolloin Jeesus aloitti Messiaan palvelutehtävän.

Messias Jeesus kuoli ristillä vuonna 30 jKr. joka tapahtui Danielin 70 vuosiviikon viimeisen vuosiviikon (7 vuotta) puolivälissä. Danielin viimeisen vuosiviikon (7 vuotta) jälkimmäinen puolisko alkoi vuodesta 30 jKr. ja päättyi vuoteen 33 jKr. jolloin koko 70 vuosiviikon profetia täyttyi sisältäen 490 vuoden yhtäjaksoisen ajan.

Jos Danielin 70 vuosiviikon viimeisen vuosiviikon (7 vuotta) siirtää ihmiskunnan viimeiselle seitsemälle vuodelle, niin kuin monet väärin opettavat, niin silloin Danielin 70 vuosiviikon profetian tärkein osa olisi jäänyt toteutumatta, joka oli Messias Jeesuksen palvelutyön alkaminen vuonna 26 jKr. ja Messias Jeesuksen ristinkuolema vuonna 30 jKr.

Danielin 70 vuosiviikon viimeisen vuosiviikon (7 vuotta) jälkimmäinen puolikas (3,5 vuotta) alkoi vuodesta 30 jKr. (Messias Jeesuksen kuoleman jälkeen), jonka jälkeen profetian viimeiset 3,5 vuotta olivat aikaa, jolloin evankeliumi vietiin ensin juutalaisille ja sitten pakanoille. Näin Danielin 70 vuosiviikon 490 vuoden yhtäjaksoinen profetian aikaikkuna vuodesta 458 eKr. vuoteen 33 jKr. (alunperin vuotta nolla ei ole ollut olemassa) täyttyi.

Jeesuksen palvelutyö Messiaana kesti kolme ja puoli vuotta

Jotkut uskovat ihmiset sanovat ja opettavat väärin sanoessaan, että Jeesuksen Messiaan palvelutehtävä kesti vain vuoden, korkeintaan puolitoista vuotta tai kaksi vuotta. Raamattua tutkimalla löydämme Johanneksen evankeliumista neljä pääsiäistä Jeesuksen aikana, joka tarkoittaa sitä, että Raamattu vahvistaa Jeesuksen Messiaan palvelutehtävän kestäneen 3,5 vuotta. Tämä todistus tulee muualtakin esille Raamatun opetuksesta.

2 Moos 12:
1 ¶ Ja Herra puhui Moosekselle ja Aaronille Egyptin maassa sanoen:
2 "Tämä kuukausi olkoon teillä kuukausista ensimmäinen; siitä alottakaa vuoden kuukaudet.
3 Puhukaa koko Israelin kansalle ja sanokaa: Tämän kuun kymmenentenä päivänä ottakoon kukin perheenisäntä itsellensä karitsan, yhden karitsan joka perhekuntaa kohti.
4 Mutta jos perhe on liian pieni koko karitsaa syömään, niin ottakoon lähimmän naapurinsa kanssa yhteisen karitsan, henkilöluvun mukaan. Karitsaa kohti laskekaa niin monta, että voivat sen syödä.
5 Ja karitsanne olkoon virheetön, vuoden vanha urospuoli; lampaista tai vuohista se ottakaa.
6 Ja pitäkää se tallella neljänteentoista päivään tätä kuuta; silloin Israelin koko seurakunta teurastakoon sen iltahämärässä.

Vanhan liiton pääsiäiskaritsa oli esikuvaa Messiasta Jeesuksesta, joka kuoli 30 jKr. pääsiäisen aikaan Jumalan Karitsana syntien anteeksisaamiseksi. VL.n pääsiäiskaritsa piti ottaa talteen ensimmäisen kuun (Aviv kuu) kymmenentenä päivänä. Pääsiäiskaritsa piti pitää tallessa Aviv-kuun neljääntoista (Aviv kuun on sama kuu kuin Nisan kuu) päivään asti, jolloin se piti teurastaa (uhrata) iltahämärässä.

Kymmenes päivä ja siitä neljännentoista päivän iltahämärään on kolme ja puoli päivää. Kun tiedämme pääsiäiskaritsan olevan esikuvaa Messias Jeesuksesta, niin voimme ymmärtää, että tuo kolmen ja puolen päivän välinen aika on esikuvaa Messiaan palvelutehtävän alkamisesta ja päättymisestä ristinkuolemaan. Voimme ymmärtää VL:n pääsiäiskaritsan kolmen ja puolen päivän olevan esikuvallista ja tarkoittavan Messias Jeesuksen kolmen ja puolen vuoden ajanjakson kestävää Messiaan palvelutehtävää.

Luuk 3:
21 ¶ Kun siis kaikkea kansaa kastettiin ja myöskin Jeesus oli saanut kasteen ja rukoili, niin tapahtui, että taivas aukeni
22 ja Pyhä Henki laskeutui hänen päällensä ruumiillisessa muodossa, niinkuin kyyhkynen, ja taivaasta tuli ääni: "Sinä olet minun rakas Poikani; sinuun minä olen mielistynyt".
23 Ja hän, Jeesus, oli alottaessaan vaikutuksensa noin kolmenkymmenen vuoden vanha, ja oli, niinkuin luultiin, Joosefin poika. Joosef oli Eelin poika,

Jeesus aloitti Messiaan palvelutehtävän vuonna 26 jKr. ollessaan noin kolmenkymmenen vuoden vanha. 

Ensimmäinen pääsiäinen

Joh 2:
11 Tämän ensimmäisen tunnustekonsa Jeesus teki Galilean Kaanassa ja ilmoitti kirkkautensa; ja hänen opetuslapsensa uskoivat häneen.
12 ¶ Sen jälkeen hän meni alas Kapernaumiin, hän ja hänen äitinsä ja veljensä ja opetuslapsensa; ja siellä he eivät viipyneet monta päivää.
13 Ja juutalaisten pääsiäinen oli lähellä, ja Jeesus meni ylös Jerusalemiin.
14 Niin hän tapasi pyhäkössä ne, jotka myivät härkiä ja lampaita ja kyyhkysiä, ja rahanvaihtajat istumassa.
15 Ja hän teki nuorista ruoskan ja ajoi ulos pyhäköstä heidät kaikki lampaineen ja härkineen ja kaasi vaihtajain rahat maahan ja työnsi heidän pöytänsä kumoon.
16 Ja hän sanoi kyyhkysten myyjille: "Viekää pois nämä täältä. Älkää tehkö minun Isäni huonetta markkinahuoneeksi."
17 Silloin hänen opetuslapsensa muistivat, että on kirjoitettu: "Kiivaus sinun huoneesi puolesta kuluttaa minut".
........
23 ¶ Mutta kun hän oli Jerusalemissa pääsiäisenä, juhlan aikana, uskoivat monet hänen nimeensä, nähdessään hänen tunnustekonsa, jotka hän teki.

Johanneksen evankeliumin 2 luvussa on Jeesuksen ensimmäinen pääsiäinen Messiaana.

Toinen pääsiäinen

Joh 4:
34 Jeesus sanoi heille: "Minun ruokani on se, että teen lähettäjäni tahdon ja vien hänen työnsä päätökseen.  
35 Ettekö sano: 'Vielä on neljä kuukautta sadonkorjuuseen'? Minä sanon teille: kohottakaa katseenne ja katselkaa vainioita, sillä ne ovat vaalenneet sadonkorjuuta varten.
.................
49 Virkamies sanoi Jeesukselle: "Herra, tule, ennen kuin lapseni kuolee."
50
Jeesus sanoi: "Mene! Sinun poikasi elää." Mies uskoi sanan, jonka Jeesus hänelle sanoi, ja lähti.

51
Kun hän oli vielä matkalla, hänen palvelijansa tulivat häntä vastaan ja kertoivat pojan olevan elossa.

52 Mies kysyi heiltä, mihin aikaan poika oli alkanut toipua. He vastasivat: "Kuume lähti hänestä eilen seitsemännellä tunnilla."
53
Silloin isä ymmärsi sen tapahtuneen sillä hetkellä, kun Jeesus sanoi hänelle: "Sinun poikasi elää." Ja hän uskoi, samoin koko hänen perhekuntansa.
Tämän toisen tunnusteon Jeesus teki tultuaan Juudeasta Galileaan. Raamattu Kansalle

Joh 5:1 ¶ Sen jälkeen oli juutalaisten juhla, ja Jeesus meni ylös Jerusalemiin.

Johanneksen evankeliumin 5 luvussa oli Jeesuksen toinen pääsiäinen Messiaana. Mistä tiedämme, että Joh 5:1 mainitsema juhla olisi pääsiäinen ja siten Jeesuksen toinen pääsiäinen Messiaana? Edeltävässä luvussa Joh 4 Jeesus sanoi, että on vielä neljä kuukautta sadonkorjuuseen. Toisin sanoen, Jeesus sanoi, että sadonkorjuun alkamiseen on vielä neljä kuukautta, eli siihen aikaan milloin sadonkorjuukausi alkaa.

Jewishvirtuallibrary sanoo sivullaan pääsiäisestä seuraavasti:

Passover begins on the 15th day of the Jewish month of Nissan. It is the first of the three major festivals with both historical and agricultural significance (the other two are Shavu’ot and Sukkot). Agriculturally, it represents the beginning of the harvest season in Israel. - Suomennos: Pääsiäinen alkaa juutalaisen Nissan-kuukauden 15. päivänä. Se on ensimmäinen kolmesta suuresta juhlasta, joilla on sekä historiallinen että maataloudellinen merkitys (kaksi muuta ovat Shavu'ot helluntaijuhla ja Sukkot lehtimajanjuhla). Maataloudellisesti se edustaa sadonkorjuukauden alkua Israelissa.

Juutalaisen tietolähteen mukaan pääsiäinen aloittaa sadonkorjuukauden. Messias Jeesus puhui Joh 4 luvussa sadonkorjuun (kauden) alkamisesta neljän kuukauden päästä. Seuraavassa luvussa ollaan tässä sadonkorjuun alkamisen hetkessä, jolloin oli juutalaisten juhla (pääsiäinen) milloin Jeesus meni ylös Jerusalemiin. Täten voimme olla varmoja, että Joh 5:1 juutalaisten juhla oli nimenomaan pääsiäinen.

Raamatussa Jumala määräsi juutalaisille, että kerran vuodessa pääsiäisjuhlan, helluntaijuhlan ja lehtimajanjuhlan aikana kaiken Israelin miesväen tuli saapua Herran valitsemaan paikkaan. Näissä kolmessa juhlassa uhrattiin alttarilla uhreja Herralle. Jeesuksen aikana tämä tapahtui Jerusalemissa, missä oli Herran temppeli.

5 Moos 16:
15 Seitsemän päivää juhli Herran, sinun Jumalasi, kunniaksi siinä paikassa, jonka Herra valitsee; sillä Herra, sinun Jumalasi, on siunaava sinua kaikessa, minkä satona saat, ja kaikissa kättesi töissä; sentähden ole iloinen.
16 Kolme kertaa vuodessa tulkoon kaikki sinun miesväkesi Herran, sinun Jumalasi, kasvojen eteen siihen paikkaan, jonka hän valitsee: happamattoman leivän juhlana, viikkojuhlana ja lehtimajanjuhlana. Mutta tyhjin käsin älköön tultako Herran kasvojen eteen;

2 Aik 8:
12 ¶ Siihen aikaan Salomo uhrasi polttouhreja Herralle Herran alttarilla, jonka hän oli rakentanut eteisen eteen.
13 Hän uhrasi kunakin päivänä sen päivän uhrit Mooseksen käskyn mukaan, sapatteina ja uudenkuun päivinä sekä juhlina kolme kertaa vuodessa: happamattoman leivän juhlana, viikkojuhlana ja lehtimajanjuhlana.

Kolmas pääsiäinen

Joh 6:
3 Ja Jeesus nousi vuorelle ja istui sinne opetuslapsinensa.
4 Ja pääsiäinen, juutalaisten juhla, oli lähellä.
5 Kun Jeesus nosti silmänsä ja näki paljon kansaa tulevan tykönsä, sanoi hän Filippukselle: "Mistä ostamme leipää näiden syödä?"
6 Mutta sen hän sanoi koetellakseen häntä, sillä itse hän tiesi, mitä aikoi tehdä.

Joh 11:
53 Siitä päivästä lähtien oli heillä siis tehtynä päätös tappaa hänet.
54 Sentähden Jeesus ei enää vaeltanut julkisesti juutalaisten keskellä, vaan lähti sieltä lähellä erämaata olevaan paikkaan, Efraim nimiseen kaupunkiin; ja siellä hän oleskeli opetuslapsineen.
55 Mutta juutalaisten pääsiäinen oli lähellä, ja monet menivät maaseudulta ylös Jerusalemiin ennen pääsiäisjuhlaa, puhdistamaan itsensä.
56 Ja he etsivät Jeesusta ja sanoivat toisilleen seisoessaan pyhäkössä: "Mitä arvelette? Eikö hän tullekaan juhlille?"

Johanneksen evankeliumin 6 luvussa on Jeesuksen kolmas pääsiäinen Messiaana.

Neljäs pääsiäinen

Joh 12:
1 ¶ Kuusi päivää ennen pääsiäistä Jeesus saapui Betaniaan, jossa Lasarus asui, hän, jonka Jeesus oli herättänyt kuolleista.
2 Siellä valmistettiin hänelle ateria, ja Martta palveli, mutta Lasarus oli yksi niistä, jotka olivat aterialla hänen kanssaan.
3 Niin Maria otti naulan oikeata, kallisarvoista nardusvoidetta ja voiteli Jeesuksen jalat ja pyyhki ne hiuksillaan; ja huone tuli täyteen voiteen tuoksua.

Joh 18:
26 Silloin eräs ylimmäisen papin palvelijoista, sen sukulainen, jolta Pietari oli sivaltanut korvan pois, sanoi: "Enkö minä nähnyt sinua puutarhassa hänen kanssaan?"
27 Niin Pietari taas kielsi, ja samassa lauloi kukko.
28 ¶ Niin he veivät Jeesuksen Kaifaan luota palatsiin; ja oli varhainen aamu. Ja itse he eivät menneet sisälle palatsiin, etteivät saastuisi, vaan saattaisivat syödä pääsiäislammasta.

Joh 19:
12 Tämän tähden Pilatus koetti päästää hänet irti. Mutta juutalaiset huusivat sanoen: "Jos päästät hänet, et ole keisarin ystävä; jokainen, joka tekee itsensä kuninkaaksi, asettuu keisaria vastaan".
13 Kun Pilatus kuuli nämä sanat, antoi hän viedä Jeesuksen ulos ja istui tuomarinistuimelle, paikalle, jonka nimi on Litostroton, hebreaksi Gabbata.
14 Ja oli pääsiäisen valmistuspäivä, noin kuudes hetki. Ja hän sanoi juutalaisille: "Katso, teidän kuninkaanne!"
15 Niin he huusivat: "Vie pois, vie pois, ristiinnaulitse hänet!" Pilatus sanoi heille: "Onko minun ristiinnaulittava teidän kuninkaanne?" Ylipapit vastasivat: "Ei meillä ole kuningasta, vaan keisari".
16 ¶ Silloin hän luovutti hänet heille ja antoi ristiinnaulittavaksi. Ja he ottivat Jeesuksen.

Johanneksen evankeliumin luvut 12, 18 ja 19 kertovat Jeesuksen neljännestä pääsiäisestä Messiaana. Nämä neljä Raamatun mainitsemaa pääsiäistä, missä Jeesus oli ja vaikutti Messiaana tarkoittavat kirjaimellisesti sitä, että Jeesus palveli Messiaana maan päällä kolmen ja puolen vuoden ajan.

Johanneksen evankeliumi vahvistaa Danielin 70 vuosiviikon profetian Messiaan kolmen ja puolen vuoden välisestä ajanjaksosta, jolloin Jeesus toimi Messiaana maan päällä.

 

 

Petri Paavola 2.12.2022

Lähteet:
Raamattu 33/38
Biblia 1776
King James Version 1769
Kenelle Danielin kirjan 70 vuosiviikon profetia on annettu ja miksi?
jewishvirtuallibrary.org/ the diaspora
thetorah.com/article/ tisha b av on what day were the jerusalem temples destroyed
iranicaonline.org/ articles/ artaxerxes-i
jewishhistorytimeline.com /timeline/ c 4 bce jesus is born
jewishvirtuallibrary.org/ passover history and overview

 


 


 

 

 

eXTReMe Tracker