Nature

Etusivulle | Yhteiskunnan ilmiöitä | Anna palautetta
SaulusMedia |
Petri - Youtube    

 

DNA luomisen todiste

Selatessani Internetiä silmiini osui tekniikkatalous.fi julkaisema artikkeli: Huippuharvinainen näyte - 75 miljoonaa vuotta vanhasta dinosauruksen fossiilista eristettiin veren punasoluja (13.6.2015). Artikkelin luettuani mieleeni nousi DNA, joka pitää sisällään kaikkien solujen ja joidenkin virusten geneettisen tietopankin, elävän elämän rakentumisen ohjeet ja koodit. DNA ja sen monimuotoinen koodijärjestelmä todistaa ettei kemiallinen aine ilman älyä ja  suunnittelua kykene itsestään luomaan ja kehittymään alkeellisista elämänmuodoista monimutkaisemmiksi elämänmuodoiksi. Raamatun ilmoittama luominen on ainoa mahdollisuus siihen miten elämä on syntynyt maapallolle.

Tekniikkatalous.fi artikkelin mukaan Imperial Gollege Londonin tutkijat ovat löytäneet hämmästyttävän hyvin säilyneet solut tutkiessaan dinosaurusten luiden fossiloitumista 75 vuotta vanhan fossiiliin avulla. Samassa löydöksessä löydettiin hajoamattomana dinosauruksen kollageenia, säiemäistä tukikudoksen proteiinia. Artikkeli toi esille kuinka tutkija selvittävät, miten on mahdollista, että punasolut ovat säilyneet niin hyvin ei kovin äärimmäisissä olosuhteissa.

DNA:n puoliintumisajaksi on mitattu 512 vuotta. DNA:sta hajoaa aina puolet 512 kuluessa, ja sama toistuu koko ajan uudestaan 512 vuoden jälkeen. Dinosaurusten sanotaan kuolleen sukupuuttoon noin "65 miljoonaa" vuotta sitten. Nykyisen tiedon valossa DNA:n puoliintumisaika on 512, joka tarkoittaa sitä, että DNA:ta ei enää voisi löytyä dinosaurusfossiileista, eikä meripihkaan kuolleista hyönteisistä. DNA:n rakenneyksiköiden, nukleoitidien väliset siteet katkeavat ja tieto perimästä häviää olemattomiin.


Kuva Tyrannosaurus Rex
National History Museum London
(kuvannut Marja-Liisa Paavola)

Nykytiede ja tieteentekijät, jotka eivät usko Raamatun kertomaan luomiseen sanovat elämän saaneen alkunsa maan päällä noin neljä miljardia vuotta sitten alkuliemestä. Nykytiede sanoo elämän rakennuspalikoiden, nukleiinhappojen RNA:n ja DNA:n olevan samoja kaikissa eliöissä ja kuinka perimän osat, kopioitumisesta vastaavat biomolekyylit ovat pysyneet samoina miljardien vuosien ajan, pitäen sisällään informaatiota, joka siirtyy sukupolvelta toiselle.

Nykytiede sanoo tietävänsä jollain lailla kehityskulun bakteerista ihmiseen evoluution kautta, mutta matka ensimmäisistä molekyyleista bakteeriksi on täysi mysteeri, koska välivaiheita ei ole enää olemassa, ne ovat kuolleet sukupuuttoon.

Nykytieteen valossa jokaista eliötä voidaan kutsua koneeksi, jossa kaikki ovat oikeassa kohdassa. Tieteen mukaan eliö kykenee tekemään itsestään kopioita ja jakautumaan, eikä tällaiseen samanlaiseen lisääntymiseen kykene yksikään ihmisen tekemä kone, koska ainoastaan elämä osaa kopioida itseään jatkuvasti uudelleen, jossa perinnöllinen informaatio siirtyy sukupolvelta toiselle.

Bioprosessitekniikan emeritusprofessri Matti Leisola kertoo DNA:sta seuraavasti: "DNA:han on kirjoitettu kaiken elämän geneettinen informaatio. DNA on jokaisen elävän solun ohjelmointikieli. DNA-molekyyli tai nukletiinihappo-molekyyli sisältää viestin, eli koodin ja ohjeet siitä miten elävä organismi rakentuu ja miten se toimii."

Informaatiotutkija Werner Gitt on sanonut seuraavasti: "Ei tunneta luonnonlakia, jonka avulla aine voisi synnyttää informaatiota, ei tunneta mitään fysikaalista prosessia eikä aineellista ilmiöitä, joka voisi tehdä tämän. Tieto tulee esiin vain tahdon välityksellä ja tahto on aina riippuvaista älystä - Koskaan ei ole havaittu prosessia joka tuottaisi tietoa ilman älyä."

Tunnettu fyysikko Paul Davies on sanonut seuraavasti: "Ei tunneta fysiikan lakia, joka pystyisi luomaan informaatiota tyhjästä."

Nykytiede ei tiedä miten elämä on syntynyt maan päälle. Evoluutioteorian mukainen alkeellisista elämänmuodoista monimutkaisemmiksi elämänmuodoiksi kehittyminen maan päälle ilman älykästä suunnittelua (Jumala) ei ole totta, sillä DNA:n monimutkainen lähes 3 miljardia sisältävä kirjainkoodiapari, jossa on elämän rakennuspiirustukset sulkevat pois sen mahdollisuuden, että näin monimutkainen ja nerokas elämän rakennuskoodi ja ohjeet olisivat voineet syntyä sattumalta ilman älykästä suunnittelua. Raamatun opettama luominen on ainoa oikea mahdollisuus elämän synnylle maan päälle.

Psalmi 139 sanoo kuinka Herra Jumala on nähnyt ihmisen jo idussa (golem) sekä kuinka kaikki ihmisen päivät olivat määrätyt ja kirjoitetut kaikki Jumalan kirjaan, ennen kuin ainoakaan niistä oli tullut. Raamatun sanakirjat antavat hepreankielen golem sanalle seuraavanlaisia merkityksiä: aine tai materia, joka ei ole vielä kokonaan valmis tai viimeistelty sekä sikiö ja alkio. Golem tulee hepreankielen sanasta galam, joka tarkoittaa kääriä tai kiertää yhteen. Hepreankielen golem sana voidaan liittää DNA:han, koska DNA:ssa on kaikki tieto ihmisen rakentumiselle valmiiksi ihmiseksi, sillä DNA:ssa olevien ohjeiden mukaisesti sikiö kehittyy ja kasvaa valmiiksi ihmiseksi äitinsä kohdussa. Herra Jumalan superälynsä kautta on koodannut DNA:han eliön ja kaiken elämän elämänrakentumisohjeet.

Raamatussa 1 Mooseksen kirjan toisessa luvussa kerrotaan kuinka Herra Jumala vaivutti ihmisen (Adam) raskaaseen uneen ja ihmisen nukkuessa Hän otti yhden ihmisen kylkiluista (tsela) ja sulki lihan (alkutekstin mukaan), koska Herra Jumala rakensi siitä kylkiluusta vaimon, jonka Hän oli ottanut miehestä. Herra Jumala suoritti paratiisissa ihmiselle "taivaallisen leikkausoperaation", jonka seurauksena Hän teki ja loi naisen. Hepreankielen sana tsela tarkoittaa kylkiluu, puoli, puolikas ja sivu. Raamattu sanoo Herra Jumalan ottaneen miehen kylkiluun ja rakentaneen siitä naisen. Uskon, että Herra Jumala otti myös miehen kylkiluun lisäksi miehen soluista XY-kromosomista X-kromosomin kahdentaen sen XX:ksi, rakentaen naisen, jonka sukupuolikromosomi on XX. Tästäkin tulee esille DNA, sillä Herra Jumala siirsi miehen DNA:ta naiseen ja näin tuli mahdolliseksi ihmissuvun perinnöllinen jatkuminen sukupolvelta toiselle Jumalan suunnitteleman DNA:ssa olevan perinnöllisen informaation kautta.

Ihmiskunnassa molekyyli nimeltään DNA löydettiin ensimmäisen kerran 1860, kun sveitsiläinen kemisti Johann Friedrich Miescher teki tutkimusta valkoverisoluista osana kehon immuunijärjestelmää. Vuonna 1881 saksalainen biokemisti Albrecht Kossel tunnisti nukleiinin nukleiinihapoksi ja antoi sille sen nykyisen kemiallisen nimen deoksiribonukleiinihappo (DNA).

Raamatussa ei ole DNA sanaa sanana. Raamatun sanan opetuksen mukaan hepreankieli oli maailman ensimmäinen kieli. Juutalaiset ovat antaneet hepreankielen jokaiselle kirjaimelle lukuarvon, kirjaimellisen arvon ja symbolisen arvon tietämättä DNA:sta ja siitä, että Jumala on koodannut DNA:han ihmisen ja kaiken elämän rakennusohjeet. D-kirjain on hepreaksi Dalet, jonka symbolinen merkitys on polku, astua, tulla. N-kirjain on hepreaksi Nun, jonka symbolinen merkitys on elämä. A-kirjain on hepreaksi Alef, jonka symbolinen merkitys on voima, johtaja, ensimmäinen.

Hepreankielen kirjainten kautta saadaan DNA kirjaimista symbolinen merkitys ja viesti: polku elämän voimaan, tulla elämään ensimmäisenä, elämän voiman tuleminen. Jumalan vaikuttama elämän henki antaa elämän ihmistaimenelle ja ihmistaimessa oleva DNA-koodi on ihmisen elämän rakentumisen koodi. Uskon, että Jumala on ollut vaikuttamassa juutalaisten hepreankielen lukuarvojen, kirjaimellisen merkityksen ja symbolisen merkityksen kehittämisessä, sillä DNA:n kirjainten muodostama viesti elämän voiman tulemisesta ja polusta elämän voimaan ei voi olla sattumaa.

Meidän on kuitenkin varottava kaikenlaista kabbalistista okkultista numerologiaa sekä kirjainyhdistelmien tutkimista, koska sellainen ohjaa ihmisen okkultiikan eksytykseen. Raamattu, Jumalan sana on ensisijainen ja ainoa Jumalan sanan ilmoituksen todiste ja todistaja sekä auktoriteetti, jonka tulee aina olla määräävä tekijä, kun puhutaan uskosta Raamatun Jumalaan sekä Raamatun Jumalan teoista.

Martin Kentish entinen ateisti, joka opiskeli molekyylibiologiaa yliopistossa on sanonut olleensa kokosydäminen ateisti uskoessaan evoluutioteoriaan "tieteellisenä faktana". Martin ei ole enää ateisti, sillä hän uskoo Raamatun luomisen olevan totuus ja "tieteellisen evoluution" olevan valhe. Martin ei voinut enää olla ateisti sen jälkeen kun hän ymmärsi muun muassa DNA:sta seuraavaa:

Evoluutio edellyttää DNA:n informaation kasvua siten, että yksinkertainen organismi voi ajan kanssa lisätä lisää informaatiota korkeamman tason organismiin. Nykyisin DNA:ta tutkittaessa näemme kuinka eri genomit hajoavat. Mutaatioiden määrä lisääntyy, joka ei johda lisääntyvään DNA informaatioon, vaan päinvastoin hajottaa sen mitä on olemassa. Rikkoutuva DNA voi johtaa joihinkin toiminnallisiin hyötyihin kuten bakteerien vastustuskykyyn antibiooteille, mutta uutta edistykseen johtavaa informaatiota ei synny. Luonnonvalinta voi valita vain siitä mitä on jo olemassa, mutta mitään uutta ja parempaa elämän kehitykseen ja edistymiseen ei voi syntyä. Geenien kopioituminen voi johtaa "kasvuun" mutta tällainen mutaatio on katastrofaalista organismille johtaen hedelmättömyyteen ja kuolemaan.

Lääkäri Pekka Reinikainen on entinen ateisti, mutta hänkin hylkäsi ateismin ja tuli uskoon Herraan Jeesukseen, kun hän ymmärsi luomisen olevan ainoa mahdollisuus elämän synnylle maan päällä.  Pekka Reinikainen on sanonut seuraavasti:

"DNA:sta näkee mitä Eedenin puutarhassa on tapahtunut.  Jokainen sukupolvi tuo mukanaan noin sata mutaatiota eli sata sairautta eli virhettä perimään. Eli jokainen sukupolvi tuo sata pysyvää mutaatiota. Nyt tiedetään että maailmassa on noin 30 000 sairautta. Mutaatio eli geenivirhe geenikoodinauhassa aiheuttaa sairauden. Siitä voidaan laskea että jäljet johtavat suoraan Eedenin puutarhaan. 300 sukupolvea kertaa 100 uutta sairautta (mutaatiota) = 30 000 sairautta! 300 sukupolvea erottaa meidät Aadamista ja Eevasta. 300 sukupolvea kertaa sukupolvi 20 vuotta = 6000 vuotta! Maailma ja ihmiskunta on noin 6000 vuotta vanha! Eli ennen syntiinlankeemusta ihmisellä oli virheetön koodinauha ja jokainen sukupolvi tuo mukanaan ihmisen perimään sata sairautta. Paljonko sukupolvia tarvitaan että saadaan tämä 30 000 sairautta? 300. Tämä kertoo myös sen että kaikki eliöt on ohjelmoitu tuhoutumaan mikään ei voi elää yli 10 000 vuotta koska tulee niin sanottu virhekatastrofi. Eli virheitä kertyy koodinauhaan ja se aiheuttaa sukupuuttoon kuolemista koko ajan."

Psalmi 102 sanoo maan ja taivaitten olevan Herra Jumalan perustamia, mutta ne tulevat katoamaan ja vanhenemaan (balah) niin kuin vaate, sillä Herra muuttaa ne, niin kuin vaatteet muutetaan ja ne muuttuvat.

Hepreankielen sana balah on Psalmi 102:ssa qal-verbivartalossa, jossa se tarkoittaa kulua loppuun, käyttää loppuun, väsyä, väsyttää, uuvuttaa. Raamatun sanan todistuksen mukaan Jumalan luomat asiat kuluvat loppuun muuttaen muotoaan. Roomalaiskirjeen 8 luku kertoo kuinka luomakunta on alistettu katoavaisuuden alaisuuteen synnin turmeluksen tähden.

Raamattu todistaa sen, että Jumala on asettanut syntiinlankeemuksen seurauksena DNA:han virhekoodin, joka johtaa heikentymiseen sekä rappeutumiseen. Kokeelliset luonnontieteelliset tutkimukset ja havainnot ovat osoittaneet, että jokainen ihmissukupolvi kantaa noin sataa haitallisempaa mutaatiota kuin heitä aikaisempi sukupolvi. Monet ihmisen perinnöllisyystutkijat sanovat ihmisen rappeutuvan geneettisesti. Ihmiset elävät nykyään pitempään kuin aikaisemmat sukupolvet, mutta se johtuu pääasiassa hygienian ja lääketieteen kehittymisestä, mutta siitä huolimatta jokainen ihmissukupolvi heikkenee geneettisesti (perinnöllisesti), koska noin sata haitallista mutaatiota kertyy ihmissukupolven perimään.

DNA:n geeniperimän rappeutuminen kumoaa evoluutioteorian, sillä ihmiskunta ei kehity geneettisesti edistyneemmäksi, vaan rappeutuu koko ajan yhä enemmän mutaatioiden takia. Jumala loi ihmiselle alussa virheettömän geenikoodin, mutta syntiinlankeemuksen seurauksena geenikoodi rappeutuu sukupolvelta toiselle mutaatioiden takia. Kemiallinen aine ei kehity edistyneemmäksi muodoksi, vaan rappeutuu ja heikentyy juuri niin kuin Raamattukin tämän asian kertoo.

Mikä on Raamatun sanan tärkein ilmoitus ihmiselle? Raamattu sanoo ihmisen olevan synnin ja saatanan orjuudessa, josta käsin ihminen kapinoi Jumalaa vastaan ja pyrkii vääristelemään Jumalan tahtoa ja tekoja. Raamatun sanan opetuksen mukaan synnin palkka on iankaikkinen kadotus, johon ihminen on matkalla oman valintansa tähden ilman uskoa Raamatun Jumalaan. Jumala rakastavan hyvyytensä tähden haluaa pelastaa ihmisen synnin ja saatanan tuhovoimilta. Herra Jeesus vuodatti verensä ja kärsi ristinkuoleman ihmisten syntien tähden. Kun ja jos ihminen uskoo Herraan Jeesukseen, niin hän saa Jumalan armosta ja lahjana syntinsä anteeksi sekä pelastuksen ja osallisuuden iankaikkiseen elämään.

 

Petri Paavola 1.8.2018

 

Lähteet:
Raamattu 33/38
Biblia 1776
King James Version 1769
Online Bible Hebrew and Greek Lexicon
tekniikkatalous.fi
yle.fi/uutiset
yle.fi/aihe/artikkeli
mikaeltorppa.puheenvuoro

yourgenome.org
martinkentish.com

 

 

 

web maker
eXTReMe Tracker