Nature

Etusivulle | Raamatunopetuksia | Anna palautetta
SaulusMedia |
Petri - Youtube    


Eenokin kirja perustuu pimeyden taruihin

Kirjoitin aikaisemmin Eenokin kirjasta tuomalla esille kuinka sen sanoma on riivaajahenkien vaikutusta, joka perustuu valheelliseen salattuun ilmestystietoon. Olen kokenut sydämessäni tehdä vielä yhden kirjoituksen, jossa tuon esille lisää todisteita Eenokin kirjan valheeseen perustuvasta salatusta ilmestystiedosta. Syy miksi kirjoitan Eenokin kirjasta on se, koska monet uskovat ihmiset pitävät Eenokin kirjan sanoman olevan jollakin tavalla tärkeä lopunajan uskoville. Eenokin kirja on osa historian eksytyksen ketjua sekä osa lopunajan eksytystä. Tutki ja koettele kirjoitukseni Jumalan sanan kautta rukouksen kera.

 

Sisällys:
Näky kaikkien asioiden lopusta
Vanhurskauden puutarha
Taivaan portaalit ja tähdet
Nooa ja Eenok
Loppusanat

 

Näky kaikkien asioiden lopusta

The Book of Enoch chapter 19:
1 And Uriel said to me: 'Here shall stand the angels who have connected themselves with women, and their spirits assuming many different forms are defiling mankind and shall lead them astray into sacrificing to demons as gods, (here shall they stand,) till the day of the great judgement in 2 which they shall be judged till they are made an end of. And the women also of the angels who 3 went astray shall become sirens.' And I, Enoch, alone saw the vision, the ends of all things: and no man shall see as I have seen.

Eenokin kirjassa sanotaan, että Eenok yksin ja ainoastaan näki näyn kaikkien asioiden lopusta, eikä kukaan ihminen näe (asioita) kuten Eenok on nähnyt. Raamattu Jumalan sana kumoaa Eenokin kirjan harhaopin Eenokin kaikkien asioiden lopun näkemisestä:

5 Moos 29:29 Se, mikä on salassa, se on Herran, meidän Jumalamme; mutta mikä on ilmoitettu, se on meitä ja meidän lapsiamme varten ikuisesti, että me pitäisimme kaikki tämän lain sanat."

Raamattu sanoo, että on asioita, jotka ihmisiltä salassa, eikä näitä salassa olevia asioita kerrota kenellekään täällä maan päällä asuvalle  Jumalan luomalle ihmiselle. Raamattu tuo esille, että kaikki minkä Jumala on sanonut ihmisille (koskien Jumalan sanan opetusta), niin sen Hän sanoo Raamatun sanan kautta. Raamattu ei sano, eikä opeta, että on olemassa enkeli nimeltä Uriel tai että enkeli Uriel olisi sanonut Eenokille, että Eenok yksin ja ainoastaan näkee näyn kaikkien asioiden lopusta. Totuus asiassa on se, että riivaajahenget ovat vaikuttaneet Eenokin kirjan tekstiin ja antaen Eenokin kirjan kirjoittajalle valheeseen perustuvaa salattua ilmestystietoa. Mitä enemmän tutkit Eenokin kirjaa, niin sen selvemmin näet kuinka se perustuu valheelliseen salattuun ilmestystietoon.

Eenokin kirja opettaa, että enkelien harhaanjohtamista naisista tulee seireeneitä. Seireenit eivät ole todellisia hahmoja, sillä seireenit ovat kreikkalaisen mytologian taruhahmoja, jotka olivat naispuolisia olentoja, jotka olivat puoliksi naisia ja puoliksi lintuja. Eenokin kirja opettaa valheeseen perustuvia pakanallisia myyttejä, mytologiaa ja taruja, eli valheeseen perustuvaa tietoa. Eenokin kirjassa on pakanallista mytologiaa ja pakanallisia taruja, joita Eenokin kirja pitää Raamatun Jumalan sekä Jumalan enkelien ilmoituksina. Raamattu ei opeta pakanallisia myyttejä ja taruja Raamatun Jumalan totuuksina, mutta Eenokin kirja opettaa, koska Eenokin kirja on syntynyt valheenhengen kautta.

Vanhurskauden puutarha

The Book of Enoch chapter 32:
2 And thence I went over the summits of all these mountains, far towards the east of the earth, and passed above the Erythraean sea and went far from it, and passed over the angel Zotiel. And I came to the Garden of Righteousness, 3 I and from afar off trees more numerous than I these trees and great-two trees there, very great, beautiful, and glorious, and magnificent, and the tree of knowledge, whose holy fruit they eat and know great wisdom. 4 That tree is in height like the fir, and its leaves are like (those of) the Carob tree: and its fruit 5 is like the clusters of the vine, very beautiful: and the fragrance of the tree penetrates afar. Then 6 I said: 'How beautiful is the tree, and how attractive is its look!' Then Raphael the holy angel, who was with me, answered me and said: 'This is the tree of wisdom, of which thy father old (in years) and thy aged mother, who were before thee, have eaten, and they learnt wisdom and their eyes were opened, and they knew that they were naked and they were driven out of the garden.'

Eenokin kirja sanoo Eenokin olleen vanhurskauden puutarhassa Rafael enkelin kanssa ja enkeli kertoi Eenokille viisauden puusta, josta vanha isä ja ikääntynyt äiti olivat syöneet ja oppineet viisauden ja heidän silmänsä olivat avautuneet ja he tiesivät olevansa alasti ja heidät ajettiin pois paratiisista. Eenokin kirja kertoo paratiisista ja syntiinlankeemuksen tapahtumista kun Eeva ja Aatami söivät hyvän- ja pahantiedon puusta ja kuinka he huomasivat olevansa alasti. Eenokin kirja sanoo vanhan isän (Aatami) ja iäkkään äidin (Eeva) oppineen viisauden kun he söivät viisauden puusta. Raamatun opetuksen mukaan Aatami ja Eeva eivät oppineet todellista Jumalan viisautta syödessään paratiisin puista, sillä syödessään hyvän- ja pahantiedonpuusta he lankesivat syntiin, jonka tähden heidät karkotettiin pois paratiisista. 

Eenokin kirja vääristelee asioita ja tuo esille valhetta, sillä kun Aatami ja Eeva karkotettiin pois Eeden paratiisista, niin Jumala asetti kerubit ja välkkyvän ja leimuavan miekan vartioimaan elämän puun tietä, niin ettei kukaan löydä sinne eikä voi päästä sinne:

1 Moos 3:
22 ¶ Ja Herra Jumala sanoi: "Katso, ihminen on tullut sellaiseksi kuin joku meistä, niin että hän tietää hyvän ja pahan. Kun ei hän nyt vain ojentaisi kättänsä ja ottaisi myös elämän puusta ja söisi ja eläisi iankaikkisesti!"
23 Niin Herra Jumala ajoi hänet pois Eedenin paratiisista viljelemään maata, josta hän oli otettu.
24 Ja hän karkoitti ihmisen ja asetti Eedenin paratiisin itäpuolelle kerubit ynnä välkkyvän, leimuavan miekan vartioitsemaan elämän puun tietä.

Raamatun opetuksen mukaan Eenok ei ole voinut käydä Eedenin paratiisissa. Eenokin kirja ja sen sanoma vääristelee Raamatun sanan totuutta, joka todistaa sen, että pimeyden henkivallat ovat antaneet Eenokin kirjan kirjoittajalle valheeseen perustuvaa salattua ilmestystietoa.

Taivaan portaalit ja tähdet

The Book of Enoch chapter 33:
1 And from thence I went to the ends of the earth and saw there great beasts, and each differed from the other; and (I saw) birds also differing in appearance and beauty and voice, the one differing from the other. And to the east of those beasts I saw the ends of the earth whereon the heaven 2 rests, and the portals of the heaven open. And I saw how the stars of heaven come forth, and 3 I counted the portals out of which they proceed, and wrote down all their outlets, of each individual star by itself, according to their number and their names, their courses and their positions, and their 4 times and their months, as Uriel the holy angel who was with me showed me. He showed all things to me and wrote them down for me: also their names he wrote for me, and their laws and their companies.

Eenokin kirjassa sanotaan kuinka Eenok näki taivaan avonaiset portaalit (portit) ja kuinka hän näki jokaisen tähden, laski kaikkien tähtien lukumäärän ja tiesi jokaisen tähden nimen, jokaisen tähden kiertoradat ja sijainnin ja kuinka Uriel enkeli näytti tämän kaiken Eenokille ja kuinka tämä sama enkeli kirjoitti nämä asiat muistiin Eenokille. Todellisuudessa Raamatun Eenok ei ole laskenut kaikkia tähtiä, eikä tiennyt kaikkien tähtien nimiä, eikä tiennyt jokaisen tähden kiertorataa ja sijainteja.

The Book of Enoch chapter 14:
which I have 8 written. And the vision was shown to me thus: Behold, in the vision clouds invited me and a mist summoned me, and the course of the stars and the lightnings sped and hastened me, and the winds in 9 the vision caused me to fly and lifted me upward, and bore me into heaven. And I went in till I drew nigh to a wall which is built of crystals and surrounded by tongues of fire: and it began to affright 10 me. And I went into the tongues of fire and drew nigh to a large house which was built of crystals: and the walls of the house were like a tesselated floor (made) of crystals, and its groundwork was 11 of crystal. Its ceiling was like the path of the stars and the lightnings, and between them were 12 fiery cherubim, and their heaven was (clear as) water. A flaming fire surrounded the walls, and its 13 portals blazed with fire. And I entered into that house, and it was hot as fire and cold as ice: there 14 were no delights of life therein: fear covered me, and trembling got hold upon me. And as I quaked 15 and trembled, I fell upon my face. And I beheld a vision, And lo! there was a second house, greater 16 than the former, and the entire portal stood open before me, and it was built of flames of fire. And in every respect it so excelled in splendour and magnificence and extent that I cannot describe to 17 you its splendour and its extent.

Eenokin kirja kertoo näystä kuinka Eenok nostettiin taivaaseen ja kuinka hän näki siellä portaaleja ja avonaisen portaalin (portti). Okkultiikassa uskotaan portaaleihin ja tähtiportteihin, joita vartijat (taivaalliset ja jumalalliset olennot) vartioivat, koska ne yhdistävät näkymättömän henkimaailman tähän näkyvään maailmaan. Okkultismissa uskotaan, että näiden portaaline kautta voidaan matkustaa näkymättömän ja näkyvän maailman välillä, eli toisin sanoen näkymättömät henkiolennot voivat matkustaa portaalien kautta meidän maailmaamme ja tulla näkyviksi ja tämän maailman ihminen voi matkustaa portaalin kautta henkimaailmaan ja nähdä henkimaailman. Raamatussa Jumala otti Eenokin pois tästä maailmasta, eikä hän enää palannut tähän nykyiseen maailmaan. Eenokin kirjan portaali näyt ovat demonisia oppeja, ei Raamatun opetus.

Edellä olevista kohdista kuten monesta muustakin Eenokin kirjan kohdasta tulee esille kuinka enkeli näytti ja kertoi Eenokille salattuja asioita sekä kertoi hänelle asioita joita kukaan ihminen ei voi tietää. Eenokin kirja perustuu valheelliseen salattuun ilmestystietoon. Eenokin kirja korostaa enkelien asemaa salatun ilmestystiedon kertojina ja opettajina, joka on itse asiassa sama asia kuin riivaajahenkien eksytys, jonka kautta riivaajahenget puhuvat ja opettavat ihmisille salattua ilmestystietoa, joka on ristiriidassa Raamatun kanssa, eikä perustu Raamatun sanan totuuteen. 

Nooa ja Eenok

The Book of Enoch chapter 65:
1, 2 And in those days Noah saw the earth that it had sunk down and its destruction was nigh. And he arose from thence and went to the ends of the earth, and cried aloud to his grandfather Enoch: 3 and Noah said three times with an embittered voice: Hear me, hear me, hear me.' And I said unto him: ' Tell me what it is that is falling out on the earth that the earth is in such evil plight 4 and shaken, lest perchance I shall perish with it ? ' And thereupon there was a great commotion , on the earth, and a voice was heard from heaven, and I fell on my face. And Enoch my grandfather came and stood by me, and said unto me: ' Why hast thou cried unto me with a bitter cry and weeping 6 And a command has gone forth from the presence of the Lord concerning those who dwell on the earth that their ruin is accomplished because they have learnt all the secrets of the angels, and all the violence of the Satans, and all their powers -the most secret ones- and all the power of those who practice sorcery, and the power of witchcraft, and the power of those who make molten images 7 for the whole earth: And how silver is produced from the dust of the earth, and how soft metal 8 originates in the earth. For lead and tin are not produced from the earth like the first: it is a fountain 9 that produces them, and an angel stands therein, and that angel is pre-eminent.' And after that my grandfather Enoch took hold of me by my hand and raised me up, and said unto me:

Eenokin kirja kertoo kuinka Nooa nähdessään maan (maailman) tuhon olevan lähellä meni maan ääriin huutamaan isoisäänsä Eenokia. Nooa huusi kolme kertaa Eenokille: Kuule minua, kuule minua, kuule minua. Eenokin kirja kertoo kuinka Eenok tuli Nooan luokse ja otti Nooaa kädestä kiinni kertoen hänelle erilaisia asioita liittyen jumalattomien tuomioon. Tarkasti ottaen Eenok oli Nooan iso-iso-isoisä.

1 Moos 5:24 Ja kun Hanok oli vaeltanut Jumalan yhteydessä, ei häntä enää ollut, sillä Jumala oli ottanut hänet pois.

Hebr 11:5 Uskon kautta otettiin Eenok pois, näkemättä kuolemaa, "eikä häntä enää ollut, koska Jumala oli ottanut hänet pois". Sillä ennen poisottamistaan hän oli saanut todistuksen, että hän oli otollinen Jumalalle.

Eenokin kirjan mukaan Eenok, joka oli otettu pois maailmasta olisi tullut takaisin maan päälle puhumaan Nooan kanssa. Raamattu ei sano Eenokin tulleen maan päälle puhumaan Nooan kanssa, koska sellaista ei ole koskaan tapahtunut. Eenokin tuleminen maan päälle puhumaan Nooan kanssa perustuu valheelliseen salattuun ilmestystietoon, ei Raamatun sanan totuuteen.

The Book of Enoch chapter 67:
1 And in those days the word of God came unto me, and He said unto me: ' Noah, thy lot has come 2 Up before Me, a lot without blame, a lot of love and uprightness. And now the angels are making a wooden (building), and when they have completed that task I will place My hand upon it and preserve it, and there shall come forth from it the seed of life, and a change shall set in so that the 3 earth will not remain without inhabitant. And I will make fast thy sed before me for ever and ever, and I will spread abroad those who dwell with thee: it shall not be unfruitful on the face of the earth, but it shall be blessed and multiply on the earth in the name of the Lord

1 Moos 6:
13 ¶ Silloin Jumala sanoi Nooalle: "Minä olen päättänyt tehdä lopun kaikesta lihasta, sillä maa on heidän tähtensä täynnä väkivaltaa; katso, minä hävitän heidät ynnä maan.
14 Tee itsellesi arkki honkapuista, rakenna arkki täyteen kammioita, ja tervaa se sisältä ja ulkoa.
15 Ja näin on sinun se rakennettava: kolmesataa kyynärää olkoon arkin pituus, viisikymmentä kyynärää sen leveys ja kolmekymmentä kyynärää sen korkeus.

Eenokin kirja sanoo, että Herran sana tuli Nooalle ja kuinka Nooan osa oli tullut Jumalan eteen, osa ilman syytöstä ja rakkauden sekä oikeamielisyyden osa ja kuinka nyt enkelit rakentavat puista rakennusta (arkkia), ja kun enkelit lopettavat tehtävänsä (saavat puisen rakennuksen valmiiksi), niin Jumala varjelee puisen rakennuksen ja siitä tulee lähtemään elämän siemen, niin ettei maa jää ilman asukkaita. Eenokin kirja vääristelee Raamatun sanan totuutta sanoen enkelien tehneen arkin. Raamattu kertoo ja todistaa Nooan tehneen arkin. Tässäkin kohdassa tulee ilmi kuinka Eenokin kirjan kautta vaikuttava valheen henki vääristelee Raamatun ilmoitusta korottamalla enkeleitä ja enkelien tekoja.

The Book of Enoch chapter 68:
1 And after that my grandfather Enoch gave me the teaching of all the secrets in the book in the Parables which had been given to him, and he put them together for me in the words of the book 2 of the Parables.

Eenokin kirja sanoo kuinka Eenok antoi Nooalle kaikki vertauksien kirjan salaiset opetukset, jotka oli annettu Eenokille. Ei olemassa mitään Jumalallisia vertauksien kirjan salaisia opetuksia, mutta sen sijaan Eenokin kirjan opetus ja sanoma perustuu valheelliseen ja salattuun ilmestystietoon, jonka takana on pahuuden riivaajahenget.

Loppusanat

Mitä enemmän tutkii Eenokin kirjan sanomaa, niin huomaa kuinka se vääristelee Jumalan sanan opetuksia sekä korottaa enkelien asemaa ja tuo esille kuinka enkelit kertovat Eenokille salaisia asioita ja opetuksia. Eenokin kirjan taustavoima ovat riivaajahenget, jotka pyrkivät korottamaan salaisen tiedon antavia enkeleitä. Koska kyseessä on demoninen kirja, niin siksi Eenokin kirja keskittyy salaiseen tietoon ja enkelien korottamiseen. Ihmisen liha on utelias ja halukas tietämään "salaisuuksia ja salattuja asioita", siksi riivaajahenget Eenokin kirjan kautta eksyttävät ihmisiä "salaisen tiedon" kautta.

Kol 2:
18 Älköön teiltä riistäkö voittopalkintoanne kukaan, joka on mieltynyt nöyryyteen ja enkelien palvelemiseen ja pöyhkeilee näyistään ja on lihallisen mielensä turhaan paisuttama
19 eikä pitäydy häneen, joka on pää ja josta koko ruumis, nivelten ja jänteiden avulla koossa pysyen, kasvaa Jumalan antamaa kasvua.

Eenokin kirjasta tulee esille ylpeileminen näkyjen tähden, sillä kukaan ihminen ei ole oikeasti saanut nähdä Raamatun Jumalan vaikutuksesta niitä näkyjä, joita Eenokille Eenokin kirjassa näytettiin, mutta sen sijaan Eenokin kirjan näyt perustuvat saatanalliseen ja valheelliseen salattuun ilmestystietoon. Eenokin kirja ei pysy totuudessa, vaan lukemattomissa kohdissa vääristelee Raamatun sanan opetuksia sekä korottaa Jumalan enkeleitä jopa niin, että se voi johtaa enkelien palvelemiseen ja palvontaan, jonka Raamattu kieltää.

Monet New-Age ihmiset, lusiferistit sekä okkultikot arvostavat todella paljon Eenokin kirjaa ja se on jopa monille heille eräs kaikista tärkeimmistä kirjoista mitä ikinä on kirjoitettu. Se on heille tärkeä kirja, koska Eenokin kirjan takana on sama valheenhenki, joka vaikuttaa New-Agessa, lusiferismissa ja okkultiikassa.

Herraan Jeesukseen uskovien ihmisten keskuudessa on monia ihmisiä, jotka jollakin tavalla uskovat Eenokin kirjan olevan tärkeä ja että siinä olisi jotakin tärkeää hengellistä opetusta ja sanomaa Herran Jeesuksen opetuslapsille. Kiistattomasti Eenokin kirja sisältää lukemattomia kohtia, joissa vääristellään Raamatun opetuksia, eikä yksikään Jumalan Hengen vaikuttamana tehty kirja voi sisältää lukemattomia Raamatun kohtien väärennöksiä. Koska Eenokin kirja on täynnä valheellista salattua ilmestystietoa ja sisältää myös pakanallista mytologiaa sellaisessa muodossa missä tästä pakanallisesta mytologiasta on tehty salattua ilmestystietoa, joka perustuisi totuuteen, niin kyseessä on kuitenkin demoninen ja saatanallinen kirja. Kehotan jokaista sellaista uskovaa tekemään parannusta ja hylkäämään Eenokin kirjan, joka opettaa tai uskoo Eenokin kirjan sisältävän Raamatun uskolle tärkeitä rakennusaineita tai asioita. Se joka levittää Eenokin kirjan sanomaa uskoen sen sisältävän joitakin tärkeitä asioita koskien uskoa Raamatun Jumalaan on eksynyt demoniseen eksytykseen ja levittää Eenokin kirjan kautta demonista eksytystä. On sanomatta selvää, että tällaisesta asiasta täytyy tehdä parannus. Kun ja jos hyväksyy Eenokin kirjan eksytyksen, niin se helposti johdattaa eksymään syvemmälle eksytyksen kavaliin pauloihin, jotka hengellisen sokeuden tähden voivat näyttää Raamatullisilta asioilta, vaikka eivät ole sitä.

On kyse todella vakavasta asiasta, sillä pahimmassa mahdollisessa tapauksessa voi käydä kuten Kol 2:18,19 opettaa, että menettää voittopalkinnon (eksyy pois pelastuksesta) Herrassa Jeesuksessa valheeseen uskomisen tähden. Herran Jeesuksen opetuslapsen tulee hylätä valheeseen perustuvat teokset ja pitäytyä lujasti Jumalan sanan totuudessa Pyhän Hengen voiman kautta.

 

Linkkisuositus: Eenokin kirja eksytys


Petri Paavola 24.9.2017

Lähteet:
33/38 Raamattu
Biblia 1776
King James Version 1769
hiddenbible.com/enoch
occult-mysteries.org

 

 

 


 

 

 

 

eXTReMe Tracker