Nature

Etusivulle | Yhteiskunnan ilmiöitä | Anna palautetta
SaulusMedia |
Petri - Youtube    


Eläinten katoaminen maapallolta

Luonnonsuojelujärjestö WWF:n raportin mukaan tilanne on hälyttävä, sillä pahimmilla alueilla eläinten määrä maapallolla on romahtanut lähes 90 prosenttia. WWF:n Living Planet -raportti tuo esille kuinka vuodesta 1970 selkärankaisten villieläinten määrä on pienentynyt noin 60 prosentilla. Raportti kertoo eläinten määrän romahtamisen syiksi ihmisten toimet maatalouden, ylikalastuksen, salametsästyksen sekä ilmastonmuutoksen kautta. Raportin mukaan ilmastonmuutos on vaikuttanut lintujen vähentymiseen. Monet ihmiset eivät usko Raamatun olevan Jumalan sanaa, mutta Raamattuun on jo noin 2500-2700 vuotta sitten kirjoitettu kuinka metsän eläimiä, taivaan lintuja ja kalojakin alkaa katoamaan meristä sekä kuinka ilmasto muuttuu kuivaksi ja kuumaksi ihmiskunnan päivien lopulla. Raamattukin ilmoittaa ilmastonmuutoksen ja eläinten katoamisen lopunaikana olevan ihmisen syytä. Raamatun opettama syy tähän on pintaa syvemmällä ja samansuuntainen, mutta hiukan erilainen kuin mikä on jumalattomuuden tilassa olevien ihmisten selonteko tässä asiassa.

Ennen kuin tuon esille Raamatun sanan opetuksen tuhansien vuosien takaa koskien nykyistä tilannetta eläinten määrän romahtamiseen sekä ilmastonmuutokseen, niin käyn sitä ennen vielä hiukan läpi WWF:n raporttia. WWF:n raportissa on seurattu noin 4000 selkärankaislajia. Yksikään seurattavista eläinlajeista ei ole vielä kuollut sukupuuttoon. Tilanne on kuitenkin kriittinen, sillä käynnissä on ennenäkemätön eläinten sukupuuttoaalto, joka on ihmisen aiheuttamaa.

Jes 24:
3 Maa tyhjentämällä tyhjennetään ja ryöstämällä ryöstetään. Sillä Herra on tämän sanan puhunut.
4 Maa murehtii ja lakastuu, maanpiiri nääntyy ja lakastuu; kansan ylhäiset maassa nääntyvät.
5 Maa on saastunut asukkaittensa alla, sillä he ovat rikkoneet lait, muuttaneet käskyt, hyljänneet iankaikkisen liiton.
6 Sentähden kirous kalvaa maata, ja sen asukkaat syystänsä kärsivät; sentähden maan asukkaat kuumuudesta korventuvat, ja vähän jää ihmisiä jäljelle.

Raamatun sana sanoo Jesajan kirjan 24:ssa luvussa (tarkoittaa teksti- ja asiayhteyden mukaan ihmiskunnan viimeisiä päiviä ennen Herran Jeesuksen tulemusta) kuinka ilmasto muuttuu kuumaksi saastumisen tähden, koska ihmiset ovat hylänneet Jumalan sekä rikkoneet Jumalan käskyjä vastaan. Ihminen omien toimiensa tähden saastuttaa maapalloa, jonka seurauksena ilmastonmuutos aiheuttaa ongelmia niin eläimille kuin ihmiskunnalle.

Hoosea 4:
1 ¶ Kuulkaa Herran sana, te israelilaiset, sillä Herralla on oikeudenkäynti maan asukasten kanssa; sillä ei ole uskollisuutta, ei laupeutta eikä Jumalan tuntemusta maassa.
2 Vannotaan ja valhetellaan, murhataan, varastetaan ja rikotaan aviot, murtaudutaan taloihin, ja verityö verityötä seuraa.
3 Sentähden maa murehtii, ja kaikki siinä asuvaiset nääntyvät, metsän eläimet ja taivaan linnut; myöskin kalat merestä katoavat.

Kun ihmiset ovat hylänneet Jumalan eivätkä halua uskoa Raamatun Jumalaan, niin ihmiset elävät synneissä, jonka tähden ihminen saastuttaa maapalloa, joka  profeetallisen sanan mukaan aiheuttaa eläinten, lintujen ja kalojen katoamista ihmiskunnan viimeisinä päivinä. Hoosean kirja on kirjoitettu noin 2700 vuotta sitten. Hoosean kirjan luvut 3 ja 4 kertovat ajasta, joka tulee tapahtumaan ihmiskunnan viimeisinä päivinä. Jumalan sana, Raamattu on jo edeltäpäin vuosituhansien takaa kertonut kuinka ihminen toimillaan saastuttaa maapalloa ja saa aikaan eläinlajien sukupuuttoa ja katoa.

Miten on mahdollista, että 2700 vuotta sitten sen aikaisessa maailmassa Raamattuun kirjoittavat ihmiset kykenivät tietämään tarkasti mitä tulee tapahtumaan 2700 vuoden päästä? Maailma, jossa ihmiset elivät 2700 vuotta sitten oli sellainen ettei kukaan ihminen voinut omassa voimassaan ja viisaudessaan tietää millainen kehitys ihmiskunnassa tulee tapahtumaan ja kuinka tämä kehitys synnin vallassa kykenee saastuttamaan maapalloa, niin että ilmasto muuttuu epäsuotuisammaksi maapallon päällä olevalle elämälle. Ainoa mahdollisuus tämän asian tietämiseen jo 2700 vuotta sitten on se, että Jumala kertoi nämä asiat profeetoilleen, jotka Jumalan Hengen ohjaamina kirjoittivat ne Raamattuun. Raamattu on totisesti Jumalan sanan ilmoitus.

2 Tim 2:
24 Mutta Herran palvelijan ei sovi riidellä, vaan hänen tulee olla lempeä kaikkia kohtaan, kyetä opettamaan ja pahaa kärsimään;
25 hänen tulee sävyisästi ojentaa vastustelijoita; ehkäpä Jumala antaa heille mielenmuutoksen, niin että tulevat tuntemaan totuuden
26 ja selviävät perkeleen pauloista, joka on heidät vanginnut tahtoansa tekemään.

Apt 26:
16 Mutta nouse ja seiso jaloillasi; sillä sitä varten minä olen sinulle ilmestynyt, että asettaisin sinut palvelijakseni ja sen todistajaksi, mitä varten sinä olet minut nähnyt, niin myös sen, mitä varten minä sinulle vastedes ilmestyn.
17 Ja minä pelastan sinut sekä oman kansasi että pakanain käsistä, joitten tykö minä sinut lähetän
18 avaamaan heidän silmänsä, että he kääntyisivät pimeydestä valkeuteen ja saatanan vallasta Jumalan tykö ja saisivat uskomalla minuun synnit anteeksi ja perintöosan pyhitettyjen joukossa.’
19 Sentähden, kuningas Agrippa, minä en voinut olla tottelematta taivaallista näkyä,
20 vaan saarnasin ensin sekä Damaskon että Jerusalemin asukkaille, ja sitten koko Juudean maalle ja pakanoille parannusta ja kääntymystä Jumalan puoleen, ja että he tekisivät parannuksen soveliaita tekoja.

Matt 26:
26 ¶ Ja heidän syödessään Jeesus otti leivän, siunasi, mursi ja antoi opetuslapsillensa ja sanoi: "Ottakaa ja syökää; tämä on minun ruumiini".
27 Ja hän otti maljan, kiitti ja antoi heille ja sanoi: "Juokaa tästä kaikki;
28 sillä tämä on minun vereni, liiton veri, joka monen edestä vuodatetaan syntien anteeksiantamiseksi.

Mark 1:
14 ¶ Mutta sittenkuin Johannes oli pantu vankeuteen, meni Jeesus Galileaan ja saarnasi Jumalan evankeliumia
15 ja sanoi: "Aika on täyttynyt, ja Jumalan valtakunta on tullut lähelle; tehkää parannus ja uskokaa evankeliumi".

Raamattu sanoo ihmisen olevan synnin ja saatanan orjuudessa, jonka tähden ihminen on matkalla iankaikkiseen kadotukseen. Herra Jeesus sanoi, että ihmisen tulee tehdä parannus (katua ja tunnustaa syntinsä, mielenmuutos) ja uskoa evankeliumi (Herrasta Jeesuksesta). Kun ihminen Jumalan armosta tekee parannuksen ja uskoo evankeliumin Herrasta Jeesuksesta, niin hän saa syntinsä anteeksi ja iankaikkisen elämän. Pelastus on Jumalan lahja ja armoa, jonka perustus on Herran Jeesuksen veressä ja sovitustyössä, jonka todisteeksi Herra Jeesus nousi kuolleista Isänsä oikealle puolelle taivaissa. Herra Jeesus elää!

 

Petri Paavola 1.11.2018

 

Lähteet:
Raamattu 33/38
Biblia 1776
King James Version 1769
https://www.is.fi/tiede
https://www.iltalehti.fi/ulkomaat

 

 

 

 

eXTReMe Tracker