Etusivulle | Yhteiskunnan ilmiöt ja asiat


 

Evoluutiobiologin ihmetys

 

Iltalehti ja mtv.fi julkaisivat 5.7.2016 uutisen koskien Niilo ja Päivi Räsäsen kirjaa. Mistä on kysymys? Avioliitto. Molemmat mediat ovat uutisartikkelissaan lähestyneet tätä asiaa hyvin negatiivisessa sävyssä koskien Päivi Räsästä (Niiloakin) sekä Raamatun opetuksia. Samoin artikkeleista tulee esille se kuinka poikkeavuudesta pyritään tekemään normaalia sekä kuinka poikkeavuuden tulisi määritellä se mikä on normaalia. Tässä kirjoituksessa tuon esille iltalehden artikkelin tästä asiasta.

Lukemalla oikein ymmärtää oikein

Iltalehden artikkelin mukaan Jyväskylän yliopiston ekologian ja evoluutiobiologian professori Johanna Mappes pitää Räsästen näkemystä ainoastaan kahdesta selkeästi toisistaan erottuvasta sukupuolesta vääränä.

Evoluutiobiologian professori ei ole ymmärtänyt lukemaansa, sillä Räsäset eivät suinkaan usko, että on olemassa vain kaksi toisistaan selkeästi erottuvaa sukupuolta, vaan että sen lisäksi on olemassa myös intersukupuolisia ihmisiä, joilla on sukupuolisuuden kehityspoikkeama, joiden sukupuolta ei voida yksiselitteisesti määrittää. On selvää, että Päivi Räsänen lääkärinä jos kuka tietää ja tuntee tämän poikkeaman.

Intersukupuolisuus on sukupuolen kehityspoikkeama ja harvinainen ilmiö. Intersukupuolinen ihminen on tietenkin ihminen ja arvokas ja rakas lähimmäinen. Intersukupuolisuuden kehityspoikkeaman ymmärtäminen ei tietenkään saisi johtaa siihen, että sen avulla pyritään kumoamaan perinteinen ja normaali käsitys miehen ja naisen sukupuolesta. Esimerkkinä tästä kumoamisesta on USA ja Massachusettsin osavaltio, jossa homoliittojen laillistamisen jälkeen lainsäädännön uudistusten jälkeen avioliittolomakkeessa ei enää lue mies ja nainen, vaan osapuoli A ja osapuoli B. Seksuaalivähemmistöjen "oikeuksien" ajamisessa ei ole kyse tasa-arvosta, vaan siitä että seksuaalivähemmistöjen vaatimuksien tähden heidän arvonsa alkavat kontrolloimaan ja hallitsemaan yhteiskunnan arvoja ja käsitteitä. Tästä ikävänä esimerkkinä Massachusettsin tapaus.

Jos ekologian ja evoluutiobiologian professori olisi ymmärtänyt lukemansa, niin hän olisi osannut erottaa sen mistä Räsäset ovat huolissaan ja mitä ovat ihan oikeasti kirjoittaneet ja tarkoittaneet.

LGBT (lesbo, homo, biseksuaali ja transsukupuolinen) liike pyrkii tuhoamaan perinteisen avioliiton. Englantilainen perhesosiologi, tohtori ja perhepolitiikan tutkija Patricia Morgan sanoo laajojen tutkimuksiensa perusteella, että heteroseksuaalisten suhteiden on mukauduttava homonormeihin eikä päinvastoin. Morganin mukaan Espanjassa syntymätodistuksessa lukee henkilö A ja B, eikä isä ja äiti. Morgan jatkaa sanomalla, että Kanadassa on laista poistettu luonnollisen vanhemman käsite ja oikeuden päätöksen mukaan lapsella voi olla kolme vanhempaa.

Patricia Morgan on sanonut kuinka samaa sukupuolta olevien liitto murskaa alleen perinteisen perhemallin luomalla neutraalikäsitteen, jossa isät, äidit, pojat ja tyttäret korvataan henkilö A:lla, B:llä ja neutraalihenkilönä. Patricia Morgan on tuonut esille kuinka homoliitto vahvistaa ajatusta ettei avioliitto ja vanhemmuus kuulu yhteen.

Jos Johanna Mappes olisi ymmärtänyt lukemansa, niin hän olisi ymmärtänyt sen että Räsäset ovat kirjoittaneet ja tarkoittaneet samaa asiaa mistä arvostettu perhesosiologi, tohtori ja perhepolitiikan tutkija on kirjoittanut selonteon Englannin parlamentille.

LGBT agenda on avoimesti paljastanut sen päämäärän olevan avioliiton muuttaminen, koska liike pyrkii saamaan laillisuuden kaikenlaiselle seksuaaliselle käyttäytymiselle kuten moniavioisuuden hyväksyminen, seksin suojaikärajan alentaminen ja eläinseksin laillistaminen.

Räsäset ovat olleet huolissaan muun muassa siitä, että selkeästi miehen tai naisen sukupuolen omaava henkilö saisi itse päättää onko hän mies vai nainen. Jos selkeästi esimerkiksi naisen sukupuolen omaava henkilö haluaisi olla sukupuoleton, niin silloin hän pyrkii luomaan itsestään ns. kolmannen sukupuolen, vaikka hän on todistetusti nainen. Jos ihminen on syntynyt naisen kehoon, niin hän on nainen ja jos hän ei koe olevansa nainen, niin silloin on kyse oman identiteetin kriisistä ja mielenhäiriötilasta.

Silloin kun ihminen syntyy selkeästi mieheksi tai naiseksi, niin hän ei tietenkään itse määritä omaa sukupuoltansa, vaan se määräytyy yleisen ja ikiaikaisen perinteisen määritelmän sekä todellisuuden mukaan. Jos tästä todellisuudesta luovutaan, niin se tulee johtamaan sukupuolisuuden kaaokseen ja sekasortoon, jossa ihminen voi luoda itselleen millaisen sukupuolisuuden tahansa, minkä hän keksii itselleen. On sanomatta selvää, että kun ja jos luovutaan todellisuudesta ja keksitään sen tilalle oma valhetodellisuus, niin ihmisen mieli on vääristynyt ja sairastunut ja tarvitsisi apua. Jos yhteiskunta ei näe tarvetta ohjata ihmistä kohtaamaan ja hyväksymään todellisuutta, vaan tukee häntä valhetodellisuudessa elämisessä, niin silloin yhteiskunta on vakavasti sairas ja avun tarpeessa.

Tutkija ihmettelee

Jyväskylän yliopiston ekologian ja evoluutiobiologian professori Johanna Mappes pitää Räsästen käsitystä vääränä kahdesta toisistaan erottuvasta sukupuolesta, eli miehestä ja naisesta.

Evoluutiobiologi tunnustaa, että naaras ja koiras tarvitaan uuden sukupolven tuottamiseen, koska se on biologinen fakta. Evoluutiobiologin mielestä sukupuolen määrittäminen ei ole kuitenkaan biologisesti ja lääketieteellisesti lainkaan yksinkertainen asia. Evoluutiobiologi sanoo sukupuolen olevan kromosomien, kehon tunnusmerkkien sekä sukupuoli-identiteetin muodostama kokonaisuus, mutta totuus on se, että on ihmisiä, jotka eivät mene perinteiseen jakoon. Evoluutiobiologi sanoo, että jos ajattelee millä tahansa tasolla, kehollisuutta tai kromosomeja, niin sukupuolten rajat vuotavat.

Kielitoimistonsanakirjan määritelmän mukaan sukupuoli on eliön ominaisuus, joka määräytyy sen mukaan, onko kyseinen yksilö lisääntymissoluiltaan hedelmöittävä (koiras, mies) vai hedelmöityvä (naaras, nainen); miehistä t. naisista ryhmänä.

Tohtori.fi sivusto määrittelee sukupuolikromosomin seuraavasti: Sukupuolikromosomi sukupuolen määräytymiseen liittyvä kromosomipari (naisen somaattisessa solussa X ja X, miehen X ja Y).

Tohtori.fi sivusto määrittelee sukupuoli-identiteetin seuraavasti: Sukupuoli-identiteetti sisäinen tunne jompaankumpaan sukupuoleen kuulumisesta.

Tohtori.fi sivusto määrittelee sukupuolitunnusmerkin ja sukupuoliominaisuuden seuraavasti: Sukupuolitunnusmerkki, sukupuoliominaisuus jommallekummalle sukupuolelle ominainen rakennepiirre.

Tohtori.fi sivusto määrittelee sukupuolisolun seuraavasti: Sukusolu, gametus, gameetti, sukupuolisolu ihmisen haploidinen lisääntymissolu (munasolu tai siittiösolu).

Lääketiede ja kielitiede puhuu kahdesta selkeästi tunnistettavasta sukupuolesta miehestä ja naisesta. Tämän lisäksi on olemassa todella harvinainen intersukupuolisuus, joka on sukupuolisuuden kehityspoikkeama, eli poikkeavuus, jossa ei voida selkeästi määrittää sukupuolta.

Lääketiede kykenee määrittämään sukupuolen lähes kaikissa tapauksissa, ainoastaan harvinainen intersukupuolisuus kehityspoikkeama on poikkeus normaalista ja tavanomaisesta sukupuolesta. Normaalilla sukupuolella en tarkoita intersukupuolisten olevan epänormaaleja ihmisiä, vaan tavallisuudesta poikkeavaa, eli miehen ja naisen sukupuolisuudesta poikkeavaa sukupuolisuuden kehityspoikkeamaa.

Poikkeavuus ei tietenkään kumoa miehen ja naisen sukupuolten olemassaoloa, vaan poikkeavuuksista huolimatta ylivoimainen enemmistö ihmisistä syntyy joko mieheksi tai naiseksi. Evoluutiobiologi esitti asiansa siten, että Räsäset olisivat joutuneet outoon ja huonoon valoon. Huonoon valoon saattaminen on tarkoitushakuista sekä näyttää tietoiselta väärin lukemiselta, missä ei ole tarkoitustakaan ymmärtää lukemaansa, vaan saattaa kohde huonoon valoon lukijoiden mielissä.

Pieni lapsikin tietää ettei ole olemassa muita kuin miehiä ja naisia sekä poikia ja tyttöjä. Kasvaessaan hän saa tietää intersukupuolisuuden kehityspoikkeamasta, mutta tämä tieto ei kuitenkaan kumoa miehen ja naisen sukupuolta, jotka ovat enemmistö ja selkeä normi tässä maailmassa. Karrikoidusti voisi sanoa, että lapsi ihmettelee sukupuolisuuden kehityspoikkeamaa ja evoluutiobiologi kahdesta toisistaan erottuvaa sukupuolta miestä ja naista.

On olemassa sanonta poikkeus vahvistaa säännön, joka tarkoittaa sitä, että säännöistä tarkoin määritellyt poikkeukset vahvistavat ja tukevat olemassa olevaa sääntöä. Tämän sanonnan mukaan intersukupuolisuus todistaa ja vahvistaa miehen ja naisen sukupuolten olevan sukupuolisuuden todellisuuden normi. Poikkeavuus ei saa määritellä normia, vaan normi kertoo sen mikä normaali todellisuus.

Joskus sattuu niin, että ihminen syntyy ilman jotakin raajaa tai useampaa raajaa. Tätä ilmiöitä sanotaan englanninkielisessä maailmassa amelia-ilmiöksi. Raajan puuttuminen ei tee ihmisestä huonompaa ihmistä, vaan hän on ihan yhtä arvokas ja tärkeä ihminen kuin enemmistönä syntyvät ihmiset, joilla on kaikki raajat. Raajan puuttuminen syntymästä asti on poikkeavuus, mutta siitä ei voi tehdä normia, koska se on normaalista poikkeavaa. Intersukupuolisuuden suhteen on kyse samasta asiasta kuin mistä edellä kirjoitin.

Jos poikkeavuus kumoaa normin, niin silloin joudumme vaikeuksiin, koska silloin meillä ei ole enää perustuksia minkä mukaan elää ja toimia. Poliisilla ja ambulansseilla on poikkeustapauksissa (hälytysajo) lupa olla noudattamatta yhteisiä liikennesääntöjä ja muiden on luovuttava oikeuksistaan ja väistettävä kaikissa tilanteissa hälytysajossa olevaa poliisiautoa ja ambulanssia. Jos teemme tästä poikkeuksesta yleisen normin, niin joudumme kaaokseen, jonka seuraus on tapaturmia ja kuolemaa.

Jos luovumme miehen ja naisen sukupuolen normeista, niin se johtaa kaaokseen monen ihmisen sydämessä. Sukupuolen identiteetin vääristymä rikkoo monien ihmisten sydämiä, jotka ovat todellisesti miehiä tai naisia, mutta kuvittelevat olevansa jotakin muuta. Normi ja itsensä hyväksyminen miehenä tai naisena todellisuuden mukaisesti antaa mahdollisuuden oman identiteetin mukaiseen terveeseen elämään.

Raamattu opettaa synnistä, armosta ja syntien anteeksisaamisesta

Iltalehden artikkelin toi esille kuinka sukupuolinäkemyksen lisäksi Räsästen kirjassa sanotaan homoseksuaalisuuden olevan Raamatun mukaan syntiä. Iltalehden artikkeli sanoo Räsästen kirjassa olevan seuraava ajatus ja teksti: On julmaa ja rakkaudetonta, jos homoseksuaalisuuden harjoittamista ei sanota synniksi. Näin toimimalla ihmiseltä kielletään armo ja mahdollisuus syntien anteeksisaamiseen.

Raamattu opettaa synnistä ja sanoo sen olevan sellaista, joka on haitallista ja vahingollista ihmiselle ja joka pitää ihmisen erossa Jumalan armosta, rakkaudesta ja anteeksiantamuksesta. Raamatun opetuksen mukaan synti johdattelee ihmisen iankaikkiseen kadotukseen.

On todellakin julmaa ja rakkaudetonta jos asioita, jotka ovat syntejä ei sanota synniksi, koska silloin ihminen ei saa osakseen Jumalan armoa ja syntien anteeksisaamista. Homoseksuaalisuus on Raamatun opetuksen mukaan syntiä.

Raamattu kertoo myös Jumalan rakkaudesta, armosta ja totuudesta Herrassa Jeesuksessa sekä pelastuksesta. Miten ihminen voi pelastua iankaikkisen kadotuksen tuomiosta iankaikkiseen elämään? Herra Jeesus sanoi: "Tehkää parannus ja uskokaa evankeliumi."  Jos tunnustat syntisi Jumalalle tehden parannuksen ja uskot Herraan Jeesukseen, niin saat syntisi anteeksi sekä iankaikkisen elämän.

Raamatun opetuksen mukaan usko Jumalaan ei voi perustua ihmisviisauteen, eikä ihminen löydä Jumalaa oman viisautensa kautta. Raamattu sanoo, että uskon tulee perustua Jumalan voimaan, koska ihminen kykenee näkemään syntisyytensä ja totuuden vain Pyhän Hengen todistuksen kautta. Raamattu sanoo: "Mitä silmä ei ole nähnyt eikä korva kuullut, mikä ei ole ihmisen sydämeen noussut ja minkä Jumala on valmistanut niille, jotka häntä rakastavat".

Ihminen ei kykene näkemään, eikä kuulemaan ja sydämellään uskomaan Herraan Jeesukseen muutoin kuin sen kautta, että hän lukee tai kuulee evankeliumin sanoman Herrasta Jeesuksesta, jonka Pyhä Henki todistaa ihmisen sydämelle. Tämän seurauksena ihminen ymmärtää olevansa syntinen ja tarvitsevansa pelastuksen uskon kautta Herraan Jeesukseen.

 

 

Petri Paavola 6.7.2016

Lähteet:
33/38 Raamattu
Biblia 1776
King James Version 1769
iltalehti.fi/uutiset/2016070521851265
mtv.fi/5971354

kielitoimistonsanakirja.fi
tohtori.fi/?page=4069997&search=sukupuolikromosomi
tohtori.fi/?page=4069997&search=sukupuoli-identiteetti
tohtori.fi/?page=4069997&search=sukupuoliominaisuus
tohtori.fi/?page=4069997&search=sukupuolisolu

 

Tiedustelut ja yhteydenotot: Palautesivu         eXTReMe Tracker