Nature

Etusivulle | Yhteiskunnan ilmiöitä | Anna palautetta
SaulusMedia |
Petri - Youtube    


Forbesin artikkeli: You've Got Male: Erotic Stamps by Tom of Finland Issued

7.10.2014 Forbesin toimittaja David Mac Dougall otti minuun yhteyttä. Hän sanoi tietävänsä sekä lukeneensa nettisivujani (englanninkielisiä kirjoituksia) ja koska hän on tekemässä artikkelia Postin Tom of Finland postimerkeistä. Aloite tuli Davidilta, enkä minä ole edes tiennyt hänestä yhtään mitään ennen kuin vasta sen jälkeen kun hän otti minuun yhteyttä. Toin tämän selvennöksenä esille ettei kukaan luule minun tyrkyttäneen itseäni Forbesin julkaisuun. Koin sydämessäni, että olisi hyvä jakaa tämän prosessin kulku sivullani ettei tästä lähde perättömiä huhuja nettimaailmassa, jotka eivät pidä paikkaansa.

David Mac Dougall sanoi lukeneensa nettisivujani ja tietävänsä voimakkaan mielipiteeni koskien Tom of Finland postimerkkejä. David ilmoitti, että etsii artikkeliinsa joitakin kiistanalaisia, eli vastakkaisia mielipiteitä. Hän pyysi minua kohteliaasti vastaamaan muutamaan kysymykseen, että hän voisi laittaa ajatuksiani artikkeliinsa.

David kysyi minulta seuraavat kysymykset:

1. What do you think of the "Tom of Finland" stamps? Is this morally wrong or morally bad to use these homoerotic images to represent the country?

2. Why do you think the images are controversial?

3. Do you think Finland should be celebrating gay culture on stamps, or is there some other aspect of Finnish life you would prefer to see on stamps?

Vastasin kysymyksiin seuraavasti:

1. It is morally wrong and bad to use these homoerotic images to represent the country, because in the world are many countries that hold homosexuality as unnatural form to practise sex. Beside of that in the world are numerous numbers of people who believe in the Bible and hold homosexuality as sin. Homoerotic stamps give a very bad image from Finland to the world.

 

2. The images are controversial because:
Other Tom of Finland's stamp has the drawing from a man wearing his head a cap, in which is the symbol of the Eagle's wings and below of it is the star with six horns. Touko Laaksonen has confessed that men who have worn the army uniform (especially German Wehrmacht) is his fetish. Laaksonen has said that he doesn't support any political ideology and that Nazism and racism are the things that he hates. Although the fact is that the Eagle wing was also Nazis' symbol. On the drawings of Laaksonen below the Eagle wing is the star of six horns, which reminds precise Jewish David's star. Eagle wings and Jewish David's star together contains anti-Semitic message and therefore, those two symbols don't belong together with one another. Jewish holocaust done by the Nazis is tremendous evilness. Although Laaksonen wouldn't support Nazi's ideology and Jewish holocaust, so his drawing gives the anti-Semitic message. People who have been co-workers and Finnish Itella Posti, who have chosen these stamps are supporting anti-Semitism by their actions, because they have approved this anti-Semitic stamp.

 

3. Finland shouldn't celebrate gay culture on stamps, but for example, showing the rich and beautiful nature of Finland. Some famous Finnish object of nature would be awesome subject on Finnish stamps.

 

Suomennos toimittajan kysymyksistä:

1. Mitä mieltä olet Tom of Finland postimerkeistä? Onko moraalisesti väärin tai moraalisesti huonoa käyttää näitä postimerkkejä edustamaan Suomea?

2. Miksi nämä kuvat ovat kiistanalaisia?

3. Tulisi Suomen esitellä homokulttuuria postimerkeissä vai olisiko muita näkökulmia suomalaisuudesta, jotka näkisit mieluummin postimerkeissä.

Vastaukseni toimittajalle:

1. Moraalisesti on väärin käyttää näitä homoeroottisia kuvia edustamaan Suomea, koska maailmassa monissa maissa homoutta pidetään luonnonvastaisena seksuaalisuuden muotona. Sen lisäksi, maailmassa on lukematon määrä ihmisiä, jotka uskovat Raamattuun, pitäen homoutta syntinä. Homoeroottiset postimerkit antavat maailmalle erittäin huonon kuvan Suomesta.

2. Nämä kuvat ovat kiistanalaisia koska:

Toisessa Tom of Finland postimerkissä on piirros miehestä lakki päässä, jossa on kotkan siivet symboli sekä sen alapuolella kuusisakarainen tähti.

Touko Laaksonen on tunnustanut, että univormua käyttävät miehet ovat hänelle fetissi (erikoisesti Saksan Wehrmacht). Laaksonen on sanonut ettei hän kannata mitään poliittista ideologiaa ja että natsismi ja rasismi ovat asioita, joita hän vihaa.

Siitä huolimatta, on tosiasia että kotkansiivet on natsien symboli. Laaksosen piirroksessa kotkansiipien alapuolella on kuusisakarainen tähti, joka muistuttaa tarkasti juutalaista Daavisin tähteä. Kotkansiivet ja juutalainen Daavidin tähti yhdessä sisältää antisemitistisen viestin ja siksi nämä kaksi symbolia eivät sovi keskenään yhteen. Natsien suorittama juutalaisten holokausti on valtavaa pahuutta. Vaikka Laaksonen ei olisi kannattanut natsien ideologiaa, eikä juutalaisten holokaustia, niin hänen piirroksensa sisältää antisemitistisen viestin.

Ihmiset, jotka ovat olleet yhteistyössä Suomen postin kanssa valiten nämä merkit ovat kannattamassa antisemitismia valintansa kautta, koska he ovat hyväksyneet antisemitistisen postimerkin.

3. Suomen ei tulisi esitellä homokultuuria postimerkeissä, vaan esimerkiksi Suomen kaunista luontoa. Jokin suomalainen kuuluisa luontokohde olisi loistava aihe suomalaiseen postimerkkiin.

Lisäys jälkeenpäin

Lähetin Davidille jälkeenpäin lisäyksen artikkelia varten:

I would like to add one very important aspect to my views on Tom of Finland stamps. In the Bible and history we can see that God has judged all societies that have approved and practised homosexuality, because it is against His will and homosexuality distorts a man as the image of God. God created a man and a woman as the image of God and sexuality between a man and a woman in the marriage is a holy thing and beautiful gift of God.Tom of Finland stamps inflicts the judgement of God over Finland. And it is sure that soon we can see negative and bad things happen to Finland. Turning to God by believing in the Lord Jesus is the only way to prevent catastrophe in a personal life.

Suomennos: Haluaisin vielä lisätä yhden tärkeän näkökulman liittyen Tom of Finland postimerkkeihin. Raamatusta ja historiasta voimme nähden Jumalan tuominneen kaikki yhteiskunnat, jotka ovat hyväksyneet ja harjoittaneet homoseksualismia, koska se on Jumalan tahtoa vastaan, sillä homoseksuaalisuus vääristää ihmisen Jumalan kuvana. Jumala loi miehen ja naisen Jumalan kuvaksi ja seksuaalisuus miehen ja naisen välillä avioliitossa on pyhä asia sekä kaunis Jumalan lahja. Tom of Finland postimerkit vetävät Jumalan tuomion Suomen päälle. On aivan varmaa, että pian tulemme näkemään negatiivisten ja ikävien asioiden tapahtuvan Suomessa. Kääntyminen Jumalan puoleen uskon kautta Herraan Jeesukseen on ainoa tie välttää katastrofi omassa elämässämme.

David Mac Dougall julkaisi 13.10.2014 artikkelinsa nimeltään: You've Got Male: Erotic Stamps by Tom of Finland Issued forbes.com/sites/davidmacdougall

Artikkelissa oli lyhyt lainaus tekstiäni: Searching on Finnish websites, it’s not difficult to find opposition to the new Tom of Finland stamps. It is morally wrong and bad to use these homoerotic images to represent the country, because in the world are many countries that hold homosexuality as unnatural form to practise sex” says Petri Paavola, who runs religious website from his home in eastern Finland. “Finland shouldn’t celebrate gay culture on stamps, but for example, show the rich and beautiful nature of Finland (or) some famous Finnish object of nature” he adds.

Artikkelissa oli vain lyhyt lainaus ajatuksistani. Tietenkin Davidilla on oikeus julkaista artikkelissaan juuri sen verran ajatuksiani kun hän kokee ja haluaa. Minä kiitän Davidia mahdollisuudesta saada tuoda esille näkemyksiäni hänen artikkelissaan. Olen kiitollinen tästä tilaisuudesta saada tuoda esille edes pieni näkökulma tähän asiaan myös maallisen median kautta.

Tämä asia, eli Tom of Finland postimerkit ja siitä aiheutuvat seuraamukset tulevat olemaan Suomelle monella tavalla epäedullisia ja negatiivisia. Ymmärrän sen ettei jumalaton ihminen voi ymmärtää Raamatun sanan totuutta ja Jumalan tahtoa. Siitä huolimatta Raamatun sanan profetiat tulevat toteutumaan myös siltä osin, että lopunaikana laittomuus (kaikenlainen synti Jumalaa vastaan) lisääntyy. Samalla myös Jumala tulee tuomitsemaan ihmisten moraalittomuuden ja kapinan sekä synnit.

Ihmisen  ainoa oikea vaihtoehto on tunnustaa syntinsä Jumalalle, tehdä parannus synneistään sekä uskoa Herraan Jeesukseen, jolloin hän saa syntinsä anteeksi sekä iankaikkisen elämän.

 Petri Paavola 14.10.2014

Lähteet:
33/38 Raamattu
Biblia 1776
King James Version 1769
forbes.com/sites/davidmacdougall

 

 

 

eXTReMe Tracker