Nature

Etusivulle | Yhteiskunnan ilmiöitä | Anna palautetta
SaulusMedia |
Petri - Youtube    


Ilmastonmuutosta ei kyetä pysäyttämään

Maan ilmakehässä on typpeä ja happea, joiden ei pitäisi aiheuttaa kasvihuoneilmiötä. Ilmakehässä muodostuu luonnollisella tavalla niin sanottuja kasvihuonekaasuja, joita ovat vesihöyry, hiilidioksidi, metaani, dityppioksidi ja otsoni. Luonnollisella tavalla syntyvä kasvihuoneilmiö pitää siitä huolen, että maapallo on asumiskelpoinen ihmisille, eläimille, kasvikunnalle ja koko luonnolle. Luonnollinen kasvihuoneilmiö on luonnon oma luonnollinen mekanismi, joka säätelee ja ylläpitää maapallon lämpötilaa maapallolla olevan elämän ylläpitämiseksi. Ihmisen aiheuttama kasvihuoneilmiö rikkoo ja tuhoaa maapallon suojamekanismeja, saaden aikaan haitallista ilmastonmuutosta, nostaen maapallon lämpötilaa, joka sitä kautta aiheuttaa monia vahingollisia ja katastrofaalisia muutoksia maan päällä, ilmakehässä ja vesistöissä.

Monet ihmiset pitävät Raamattua pelkkänä satukirjana, eivät Jumalan sanana. Hämmästyttävän tarkat Raamatun profetiat muutaman tuhannen vuoden takaa todistavat sen ettei Raamattu voi olla pelkästään ihmisen kirjoittama kirja, vaan kirja, jonka kirjoittajat ovat kirjanneet asioita ylös Raamattuun Jumalan Hengen ohjauksessa. Ei voi olla mitenkään mahdollista, että muutaman tuhannen vuoden takaisessa maailmassa eläneet ihmiset olisivat kyenneet tarkasti kertomaan, mitä maailmassa tulee tapahtumaan tulevaisuudessa 2500-2700 vuoden päästä. Raamatun profetiat ovat eräs asia, joka todistaa Raamatun Jumalan sanan ilmoitukseksi ihmiskunnalle. Raamattu on kertonut jo noin 2500-2700 vuotta sitten kuinka lopunaikana maapallon ilmasto muuttuu kuumaksi, josta  maan päällä tulevat kärsimään ihmiset ja eläimet, ilmakehässä linnut ja vesistöissä kalat sekä vesieläimet. Raamatun sanan profetian mukaan ihmisen aiheuttamaa haitallista ilmastonmuutosta ei kyetä enää pysäyttämään, eikä estämään millään tavalla.

Jes 24:
3 Maa tyhjentämällä tyhjennetään ja ryöstämällä ryöstetään. Sillä Herra on tämän sanan puhunut.
4 Maa murehtii ja lakastuu, maanpiiri nääntyy ja lakastuu; kansan ylhäiset maassa nääntyvät.
5 Maa on saastunut asukkaittensa alla, sillä he ovat rikkoneet lait, muuttaneet käskyt, hyljänneet iankaikkisen liiton.
6 Sentähden kirous kalvaa maata, ja sen asukkaat syystänsä kärsivät; sentähden maan asukkaat kuumuudesta korventuvat, ja vähän jää ihmisiä jäljelle.

Hoos 4:
1 ¶ Kuulkaa Herran sana, te israelilaiset, sillä Herralla on oikeudenkäynti maan asukasten kanssa; sillä ei ole uskollisuutta, ei laupeutta eikä Jumalan tuntemusta maassa.
2 Vannotaan ja valhetellaan, murhataan, varastetaan ja rikotaan aviot, murtaudutaan taloihin, ja verityö verityötä seuraa.
3 Sentähden maa murehtii, ja kaikki siinä asuvaiset nääntyvät, metsän eläimet ja taivaan linnut; myöskin kalat merestä katoavat.

Raamattu, Jumalan sana sanoo selkeästi, että kun ihminen tyhjentää ja ryöstää maata (maan uumenista ja maan päällä), niin maa (ilmasto, ympäristö) voi pahoin ja sen tähden koko maanpiiri nääntyy (viittaa kuumuudesta kärsimiseen). Jesaja sanoo maan saastuneen (kaikenlaisen ihmisen toiminnan takia, niin maassa, ilmassa kuin vesistöissä) asukkaidensa alla, kun ihmiset ovat hylänneet Jumalan ja Jumalan Käskyt. Sen tähden kirous kalvaa maata ja maan asukkaat kärsivät kuumuudesta.

Jesajan ja Hoosean kirjat tuovat esille ihmisen syntejä ja moraalin rappiota yhdistäen sen maan murehtimiseen, sillä ihmiset eivät ole eläneet, niin kuin olisi pitänyt elää viljellen ja varjellen maata sekä uskoen Jumalaan. Hoosea tuo myös esille kuinka ihmisten toimien takia maassa asuvat nääntyvät sillä tavalla (viittaa kuumuudesta kärsimiseen), että eläinkunta kärsii ja kalat (meren elävät) alkavat häviämään meristä. Ihmisten aiheuttaman maan saastuttamisen ja moraalin rappion yhteisvaikutuksen seurauksena ilmasto muuttuu, niin että maan päällä kärsitään kuumudesta lopunaikana.

Hoosean kirjan neljäs luku kuvaa ihmiskunnan lopunaikaa (viimeisiä päiviä) ja kertoo kuinka ihmisen toimien tähden maan päällä ihmiset ja eläimet (alkutekstin mukaan peltojen ja laidunmaiden eläimet) nääntyvät, kuinka ilmakehässä olevat linnut nääntyvät ja kuinka kalatkin alkavat häviämään meristä. Raamattu kertoo kuinka ihminen on saastuttanut maata, niin että maan päällä niin ihmiset kuin eläimet kärsivät ja nääntyvät; ihminen on saastuttanut ilmakehän, joka aiheuttaa lintujen nääntymistä; ihminen on saastuttanut meriä, joka aiheuttaa kalojen katoamista ja joukkotuhoja.

Hoosean kirjan neljännessä luvussa jakeessa kolme oleva nääntyvät sana on hepreaksi amal. Hepreankielen amal sana esiintyy VT:ssa 16 kertaa ja tarkoittaa seuraavia asioita: tulla heikoksi, kuihtua, kuivua, nääntyä, menehtyä. Kun tutkimme Raamatun sanan ilmoitusta ihmisen aiheuttamasta ilmastonmuutoksesta, joka muuttaa ilmastoa sellaiseksi, että maan päällä asuvat kärsivät kuumuudesta, niin ymmärrämme sen tarkoittavan ilmaston lämpenemistä lopunaikana. Raamatun sanomasta voimme myös ymmärtää, että ihmisten toimien tähden kaikki maapallolla asuvat, niin ihmiset kuin eläinkunta ja kasvusto kärsivät sekä maan päällä, ilmakehässä ja meressä.

Koska Raamattu käyttää hepreankielen amal sanaa ihmisen aiheuttaman negatiivisen ilmastonmuutoksen yhteydessä, niin voimme ymmärtää, että ihmisen toimien tähden (saastuttanut maan, ilmakehän ja meret) kaikki maapallolla elävät, niin maan päällä, ilmakehässä kuin merissä tulevat kohtaamaan  ilmastonmuutoksen negatiivisia vaikutuksia, joita ovat muun muassa seuraavat asiat heikentyminen ja heikkeneminen; nääntymisen takia kärsiminen kohoavan lämmön takia; kuivuus, joka kuihduttaa satoja; osa maan eläväisistä tulevat kuolemaan lämmön nousun takia. Ihmisiä tulee kuolemaan paahtavien helteiden takia ja ilmaston lämpeneminen tulee johtamaan myös monien eläinten sukupuuttoon. Meren kaloja tulee kuolemaan ja merissä tapahtuu monenlaisia negatiivisia muutoksia.

Kaiken kaikkiaan Raamattu sanoo ihmisen synnin kapinan ja maan päällä tapahtuneen maan tyhjentämisen ja ryöstämisen sekä maan saastuttamisen takia tapahtuvan ilmaston lämpenemistä, niin että koko maa ja siinä elävät kärsivät kuumuudesta (monin tavoin, merien saastuttaminen, ydinvoiman aiheuttamat saasteet, myrkyllisten kemikaalien käyttäminen luonnossa, runsaat öljyvuodot, fossiilisten polttoaineiden haitat jne.). Raamattu tuo selkeästi esille kuinka ilmasto muuttuu kuumaksi ihmisten aiheuttamien toimien takia, kun ihminen synnin kapinassa tyhjentää maan uumenia sekä ryöstää maan päältä luonnonvaroja ja monella tavalla toimintansa kautta saastuttaa ympärillään olevaa ympäristöään.

Ilmastonmuutos ei ole huijausta, niin kuin jotkut väittävät, vaan Jumalan sanan ilmoituksen mukaan ihmisen aiheuttamaa. Raamattu myös sanoo ilmaston lämpenemisen olevan tapahtunut tosiasia, eikä sitä enää voida pysäyttää millään tavalla. Se olisi huijausta, jos sanottaisiin, että haitallinen ilmastonmuutos on saatu estettyä ihmisten toimien ansiosta. Mitä tästä opimme? Kannattaa uskoa Raamattua, Jumalan sanaa, ei ihmisten lopunaikana syöttämään monenlaiseen propagandaan.

Matt 24:35 Taivas ja maa katoavat, mutta minun sanani eivät koskaan katoa.

Ilm 21:
1 ¶ Ja minä näin uuden taivaan ja uuden maan; sillä ensimmäinen taivas ja ensimmäinen maa ovat kadonneet, eikä merta enää ole.
2 Ja pyhän kaupungin, uuden Jerusalemin, minä näin laskeutuvan alas taivaasta Jumalan tyköä, valmistettuna niinkuin morsian, miehellensä kaunistettu.
3 Ja minä kuulin suuren äänen valtaistuimelta sanovan: "Katso, Jumalan maja ihmisten keskellä! Ja hän on asuva heidän keskellänsä, ja he ovat hänen kansansa, ja Jumala itse on oleva heidän kanssaan, heidän Jumalansa;

Koska Raamattu on Jumalan sanan ilmoitus ihmiskunnalle, niin silloin Raamatun sanoman tärkein viesti tulisi ottaa vakavasti. Raamattu sanoo ihmisen olevan synnin ja saatanan orjuuden takia oman valintansa tähden matkalla iankaikkiseen kadotukseen. Herra Jeesus kärsi, vuodatti verensä ja kuoli ristinpuulla syntien anteeksisaamiseksi, jonka todisteeksi Hän nousi Isän oikealle puolelle taivaissa. Jos ihminen tunnustaa syntisyytensä Jumalalle ja uskoo Herraan Jeesukseen, niin hän saa Jumalan armosta ja lahjaksi syntinsä anteeksi, pelastuksen ja osallisuuden iankaikkiseen elämään. Kukaan ihminen ei voi pelastua omien tekojensa kautta tai ohi Herran Jeesuksen, sillä jokainen ihminen on syntinen ja synnin turmelema ja tarvitsee siksi Jumalan valmistavan pelastuksen uskon kautta Herraan Jeesukseen.

Herra Jeesus sanoi tämän nykyisen taivaan ja maan katoavan (tuhoutuvan), mutta Jumala on luvannut luoda Uuden Taivaan, Uuden Maan ja Uuden Jerusalemin kaikille niille, jotka ovat kaikkina aikoina uskoneet Raamatun Jumalaan. Ihminen on luotu yhteyteen Luojansa kanssa, Jumalan yhteyteen, joka on luvannut luoda rakastamalleen ihmiselle Uuden ja Täydellisen maan, jossa ihminen saa elää iankaikkisesti onnellisesti Jumalan yhteydessä.

 

Petri Paavola 14.8.2018

Lähteet:
Raamattu 33/38
Biblia 1776
King James Version 1769
Online Bible Greek and Hebrew Lexicon
Lukuisat median artikkelit useilta vuosilta

 

 

 

eXTReMe Tracker