Nature

Etusivulle | Yhteiskunnan ilmiöitä | Anna palautetta
SaulusMedia |
Petri - Youtube    


Israelilainen poliitikko vertaa Trumpia Koorekseen

Seuraan netissä jonkin verran Israelin Mediaa ja erityisesti ortodoksi juutalaisten ylläpitämää Breaking Israel News Mediaa. Breaking Israel News julkaisi 29.1.2020 artikkelin: ‘Trump’s Peace Deal is Akin to Decree of King Cyrus Paving Path For Third Temple’ says Israeli Politician (Trumpin rauhansopimus muistuttaa kuningas Kooreksen määräystä on polkuna kolmannelle temppelille sanoo israelilainen poliitikko). Israelilainen poliitikko, tohtori, fysiikan professori Rafael Minnes on entinen jäsen poliittisesta Zehut puolueesta ja on nyt mukana uuden liberaalin puolueen hankkeessa. Minnes on palvellut Israel armeijan tiedustelujoukoissa, Shin Bethissä ja Israelin turvallisuuspalvelussa. Minnes sanoi Trumpin rauhansopimuksen olevan kuin kaiku Persian kuningas Kooreksen määräyksestä juutalaisille rakentaa toinen temppeli lähes 2000 vuotta sitten.

Rafael Minnes sanoi rauhansopimuksen olevan meidän päiviemme Kooreksen julistus. Minnes kirjoitti asiasta facebook sivullaan ja etsi Trumpin ja Kooreksen väliltä yhtäläisyyksiä. Kun tutkimme Raamatun ilmoitusta, niin huomaamme, että Trumpin ja Kooreksen välillä ei ole sellaista yhteyttä, että Trump toimisi nykypäivän Kooreksena, jonka pitäisi määrätä kolmannen temppelin rakentamisesta, koska vanhan liiton järjestyksen mukainen temppelipalvelus kumoutui Messias Jeesuksen veressä. Uuden Liiton aikakaudessa Herran Jeesuksen opetuslapset ovat Jumalan temppeli, jossa Jumala asuu, eikä Jumala enää palaa takaisin vanhan liiton järjestykseen.

Rafael Minnes sanoi Trumpin sopimuksen ja kuningas Kooreksen julistuksen olevan samanlaisia, että molemmat ovat ei-juutalaisia poliittisia hahmoja, jotka tulevat Israelin Jumalan nimessä velvollisuutenaan saattaa täytäntöön jumalallinen suunnitelma Israelin kansaa kohtaan.

Persian kuningas Koores oli Jumalan herättämä mies käynnistämään toisen temppelin rakennushankkeen. Trump on Jumalan sallimuksesta USA:n presidentti, mutta Jumala ei ole lähettänyt Trumpia käynnistämään kolmannen temppelin rakennushanketta, koska Uuden Liiton Jumalan temppeli on jo pystytetty Herran Jeesuksen opetuslapsissa. Jumala ei aseta yhtä aikaa kahta erilaista temppelijärjestystä, josta toinen on pystytetty Herran Jeesuksen veren ja syntiuhrin varaan ja perustuksille, ja toinen tullaan perustamaan vanhan liiton mukaisesti eläinuhrien perustukselle, jonka kautta juutalaiset pyrkivät miellyttämään Jumalaa. Herra Jeesus sanoi olevansa tie, totuus ja elämä, eikä kukaan pääse Isä Jumalan luokse muuta tietä kuin Minun (Jeesuksen) kauttani. On aivan varmaa ettei Jumala määrää, eikä aseta ketään ihmistä tässä nykyisessä ajassa rakentamaan Hänelle temppeliä, koska Hän on itse rakentanut Uuden Liiton temppelin Jeesuksen opetuslapsissa, Messias Jeesuksen veren ja sovitustyön kautta.

Rafael Minnes sanoi Trumpin vastustavan Palestiinan valtiota ja sopimuksen tarkoitus oli vahvistaa Israelin itsenäisyyttä ja lopettaa kapinallinen ajatus Palestiinan valtiosta.

Trump on itse sanonut pitävänsä kahden valtion mallia parhaana ratkaisuna, joten ei hän vastusta Palestiinan valtiota, mutta Israelin "ystävänä" hän pyrki luomaan sellaisen kahden valtion mallin, joka olisi suotuisampi Israelille, eikä vaarantaisi Israelin kansan turvallisuutta. Todellinen Israelin ystävä ja Jumalan lähettämä mies ei antaisi palestiinalaisille edes yhtä senttiäkään Israelin maa-alueesta, koska Jumala on antanut Israelin maan vain ja ainoastaan juutalaisille. Raamatun Jumala sanoo tuomitsevansa jokaisen joka on ollut jakamassa (tai hyväksyy) Israelin maata pakanoille. Raamatun näkökulmasta Trump ei ole Israelin ystävä, vaan Jumalan vihollinen ja samalla Israelin vihollinen.

Mikään hyvä teko Israelin hyväksi mitä Trump on tehnyt, ja hän on tehnyt niitä, ei nouse kuitenkaan Jumalan mielisuosioon, koska Trump ehdottaa Israelin maan, Jumalan maan jakamista israelilaisten ja palestiinalaisten kesken. Jumalan silmissä tämä yksi teko on mitä pahinta kapinaa Jumalaa vastaan. Ajattele tätä nyt tarkasti Jumalan näkökulmasta käsin. Jumala antaa maan israelilaisille ja se kuuluu nimenomaan ja yksin vain juutalaisille ja juutalaisten hallittavaksi, jokaisen maanpalan sentin ja metrin osalta. Sitten tulee mies, joka sanoo, että nyt jaetaan tämä maa ja annetaan siitä osa pakanoiden (palestiinalaisten) haltuun ja omaisuudeksi. On varmaa, ettei tällainen mies ole Jumalan lähettämä, eikä nauti Jumalan mielisuosiota.

Rafael Minnes sanoi Trumpin avanneen oven israelilaisille, että voimme tehdä sen mitä meidän pitää tehdä. Minnes sanoi kuinka Kooreksen julistus valmisti tietä toiselle temppelille ja samaa voidaan sanoa Trumpin sopimuksesta, velvollisuutemme riippuu nyt meistä.

Koores ei määrännyt Israelin maata jaettavaksi pakanoiden kesken, vaan määräsi temppelin rakennettavaksi ja maan juutalaisia varten. Trump toimii toisella tavalla kuin Koores, sillä Trump on valmis antamaan palestiinalaisille maa-alueita, jotka kuuluvat ainoastaan israelilaisille. Ymmärrän sen, että juutalaisilla on halu rakentaa kolmas temppeli, mutta se ei ole enää Jumalan tahto, koska vanhan liiton jumalanpalvelus kumoutui Messias Jeesuksen veressä. Jumalan sallimuksesta kolmas temppeli tullaan rakentamaan ja se rakennetaan lähes varmuudella temppelivuorelle, sitten kun sen aika on.

Jumalan tahto ja Jumalan sallimus ovat kaksi eri asiaa. Jumalan sanan profetia sanoo laittomuuden saavan täyden vallan lopunaikana maan päällä, joka ei ole Jumalan tahto, vaan Jumalan sallimus. Jumala ei aseta Herran Jeesuksen veren rinnalle eläinuhri verijärjestelmää. Jumala ei aseta kahta erilaisen perustuksen varassa olevaa temppeliä olemaan yhtä aikaa pystyssä. Jumala ei ole epäjärjestyksen, vaan järjestyksen Jumala.

Rafael Minnes kirjoitti kuinka rabbi Josef Berger on sanonut: Niin kuin Koores, niin myös Trumpin yhteys Messiaaseen on, että Trumpillakin on rooli yhdessä Messiaan tärkeässä toiminnassa. Berger sanoi Trumpin valmistavan tietä kolmannen temppelin rakentamiselle. Kuten Koores, niin myös Trump valmistaa tietä miehille, jotka aloittavat rakentamisen kun aika on siihen oikea.

Jos Trumpilla olisi jokin rooli kolmannen temppelin rakentamisessa, niin siinäkin asiassa hän toimisi vastoin Jumalan tahtoa. Heprealaiskirjeen kymmenennessä luvussa tuodaan esille ettei Jumala tahtonut eikä mielistynyt vanhan liiton aikana uhreihin, polttouhreihin, syntiuhreihin (eläinuhrit), vaikka niitä lain mukaan uhrattiinkin. Sama Heprealaiskirjeen Raamatun kohta sanoo viitaten Jeesukseen: Katso, minä tulen tekemään sinun tahtosi,  Hän (Jeesus) poistaa ensimmäisen (vanha liitto), pystyttääkseen toisen (Uusi Liitto). Heprealaiskirjeen seitsemännessä luvussa sanotaan Uuden Liiton olevan parempi Liitto, koska Jeesus on Uuden Liiton Takaaja. Heprealaiskirjeen kahdeksannessa luvussa sanotaan Jeesuksen olevan paremman Liiton Välimies, koska tämä Liitto on perustettu paremmille perustuksille.

Niin vanhassa kuin Uudessa Liitossa piti olla temppeli, paikka jossa Jumala asuu. Jumalan liitto ja temppeli kuuluvat aina yhteen, sillä jopa Uudessa Maassa ja Uudessa Jerusalemissa on Temppeli ja Raamattu sanoo tämän Temppelin olevan Jumala ja Karitsa (Jeesus). On selvää, että koska Uusi Liitto on parempi Liitto ja Herra Jeesus poisti vanhan liiton järjestyksen ja asetti veressään Uuden ja paremman Liiton, jonka temppelinä on Jeesuksen opetuslapset, jossa Jumala asuu, niin Jumala ei käske rakentamaan nyt tässä ajassa temppeliä ja tekemään uhreja, joihin Hän ei mielistynyt. Se, joka uskoo ja ajattelee Jumalan käskevän rakentaa Uuden Liiton ajassa kolmannen temppelin ja että Jumala kutsuisi sitä Jumalan temppeliksi ei ole ymmärtänyt Uuden Liiton mukaista parempaa Liittoa, eikä sen uskon järjestystä Herran Jeesuksen veressä. 

Sellainenkin väärä opetus on joidenkin uskovien mielessä, että Jerusalemin kolmas temppeli on aluksi antikristuksen temppeli, mutta Jeesus tulemuksessaan puhdistaa temppelin ja ottaa sen käyttöön tuhatvuotisessa valtakunnassa. Herran Jeesuksen syntiuhri ja Hänen sovitustyönsä oli iankaikkinen syntiuhri, joka sisälsi myös kaikki muut uhrit kuten polttouhrit jne. Tämä tarkoittaa sitä ettei Herra Jeesus aseta uudelleen eläinuhreja tuhatvuotisessa valtakunnassa, koska Hänen veressään eläinuhrit kumoutuivat iankaikkisesti ja Hänen verensä perusteella Hänen uhrinsa Golgatan ristillä astui voimaan iankaikkisesti ja pysyy voimassa iankaikkisesti.

Tuhatvuotisen valtakunnan temppeli on Herra Jeesus, sillä Hän opettaa siellä Hänen teitänsä ja siksi silloin tuhatvuotisen valtakunnan aikana Siionista lähtee laki, ja Jerusalemista Herran sana, koska se lähtee Messias Jeesuksen sydämestä ja suusta. Jumala ei enää palaa vanhaan järjestykseen, vaan Hän itse Herrassa Jeesuksessa on Jumalan temppeli, koska Jumalan täydellinen kirkkaus asuu ja on Messias Jeesuksessa.

Jos Herra suo ja elämme, niin aion jossakin välissä julkisesti puheessa tuoda esille sitä mitä Jumalan sana opettaa ja tarkoittaa sanoilla Jumalan temppeli niissä kohdissa, joissa sanat Jumalan temppeli esiintyvät sellaisessa yhteydessä, jossa ollaan Uuden Liiton ajassa. On todella tärkeä ymmärtää kuka ja missä on Jumalan temppeli Uuden Liiton ajassa ja mikä ei ole Jumalan temppeli Uuden Liiton ajassa. Samoin on todella tärkeä ymmärtää ettei Jumala aseta kahta erilaista temppelijärjestystä olemaan yhtä aikaa voimassa, niin että kahden erilaisen Jumalan liiton kaksi erilaista temppeliä olisi pystyssä yhtä aikaa. Jumala on järjestyksen Jumala ja Hänen asettamassa liitossa on voimassa ainoastaan yksi liitto kerrallaan ja sen järjestys. Jumala on järjestyksen Jumala, kun Hän kumosi vanhan liiton uskonjärjestyksen temppelipalveluksineen, niin Hän ei sitä enää uudestaan aseta voimaan, sillä onhan nyt Uuden ja Paremman Liiton aikakausi ja Jumalan temppelinä  siinä ovat Herran Jeesuksen opetuslapset.

 

 

Petri Paavola 30.1.2020

Lähteet:
Raamattu 33/38
Biblia 1776
King James Version 1769
Hebrew Interpolated Study Bible

breakingisraelnews.com/ 144207/ trumps-peace-deal-is-akin-to-decree-of-king-cyrus-paving-the-path-for-the-third-temple-says-israeli-politician

 

 

 

 

eXTReMe Tracker