Nature

Etusivulle | Yhteiskunnan ilmiöitä | Anna palautetta
SaulusMedia |
Petri - Youtube    


Itsemurha on väärä ratkaisu

Jos sinä haudot sydämelläsi itsemurhaa, niin sinun olisi hyvä lukea tämä kirjoitus, koska sinä voit saada avun elämääsi ja jatkaa elämääsi onnellisena ihmisenä. Itsemurha on jokaisessa tapauksessa väärä ratkaisu. Jokaisesta elämän umpikujasta löytyy aina ulospääsy. Näin on myös sinun kohdallasi, vaikka kokisit olevasi umpikujassa, josta ei ole ulospääsyä, niin ratkaisu on aina olemassa.

Itsemurhaa aikova on ajautunut erilaisten syiden takia elämässään ahdinkoon ja umpikujaan, kokien ettei umpikujasta ole ulospääsyä. Kun ihmisen sydän on valtavan ahdistuksen tai masennuksen taakoittamana, niin hän kokee, että tilanteesta ei ole ulospääsyä. Ahdistus luo mieleen kuvan loputtomasta umpikujasta, josta ei ole ulospääsyä. Ahdistunut ja umpikujassa oleva ihminen ei ymmärrä sitä, että hänen sisäinen maailmansa on ahdistunut ja sekaisin, mutta ulospääsy on aina olemassa.

Kun sydämessäsi ensimmäistä kertaa alkaa pyöriä ajatus itsemurhan tekemisestä, niin hakeudu välittömästi hakemaan apua. Voit ottaa yhteyttä kriisipuhelimeen, terveyskeskukseen.

Jumala joka on luonut ihmisen on kuitenkin paras avunantaja itsemurhaa hautovalle ihmiselle. Herra Jeesus haluaa auttaa sinua elämänhalusi palaamisessa. Älä tee itsemurhaa. Lue miten Jumala voi sinut vapauttaa ja palauttaa elämänhalusi.

Viimeinen oljenkorsi

Itsemurhaa hautova voi ajatella Jumalaan uskomisen (Herraan Jeesukseen uskominen) olevan viimeinen oljenkorsi, johon takertua. Joissakin tapauksissa voi käydä niin että itsemurhaa hautova hakee apua sellaiselta ihmiseltä, joka on kirkon tai jonkin seurakunnan palveluksessa, mutta auttaja ei ole itse elävässä uskossa.

Jos auttaja ei ole itse elävässä uskossa Herraan Jeesukseen, niin hän ei kykene auttamaan itsemurhaa hautovaa sisälle pelastukseen Herrassa Jeesuksessa. Tällaisessa tapauksessa voi käydä niin ikävästi, että jos itsemurhaa hautova kokee sydämessään, ettei Jumalakaan voi auttaa tai ettei Häntä ole edes olemassa, niin hän voi toteuttaa itsemurhan.

Viimeinen oljenkorsi, apu Herrassa Jeesuksessa on löydettävissä, sillä Hän olemassa ja haluaa auttaa sinua. Raamattu opettaa evankeliumin Herrasta Jeesuksesta synnyttävän uskon ihmisen sydämeen, jolloin hän saa syntinsä anteeksi sekä vastaanottaa pelastuksen Herrassa Jeesuksessa. Saat myös avun Pyhässä Hengessä Jumalan armosta.

Raamatun opetuksen mukaan ihminen on synnin orjana matkalla kadotukseen. Ihminen ei voi itseään pelastaa tai vapauttaa synnin orjuudesta. Herra Jeesus on ainoa, joka pelastaa ja vapauttaa ihmisen. Jumalan Pyhä Henki näyttää sinulle todeksi synnin, kadotuksen sekä pelastuksen Herrassa Jeesuksessa. Kun kadut ja tunnustat syntisi Herralle Jeesukselle ja uskot Häneen, niin sinä saat syntisi anteeksi ja pelastut.

Voit siis löytää Jumalan ja pelastuksen Herrassa Jeesuksessa. Jumala auttaa sinua ja vapauttaa sinut itsemurha-aikeista. Hän antaa sinulle uuden elämän ja uudet arvot, joka tuo sisällesi motivaation ja halun jatkaa elämää. Jumala antaa sinun rinnallesi myös todellisen seurakunnan (Herran Jeesuksen opetuslapset) avuksesi ja tukirenkaaksi, joka tukee ja auttaa sinua eheytymään ja iloitsemaan elämästä uskon kautta Herraan Jeesukseen.

Jumalan apu on löydettävissä

Jumala voi auttaa sinua oli tilanteesi mikä tahansa.

Syyllisyys

Juudas kavaltaja eli elämänsä lähellä Herraa Jeesusta, mutta hän ei kuitenkaan uskonut Jeesukseen, niin kuin Raamattu opettaa. Juudas näki Jeesuksen väärässä valossa ja sen tähden hän päätyi kavaltamaan Jeesuksen. Kavaltamisen jälkeen Juudas ymmärsi tehneensä väärin, jonka seurauksena hänen sydämensä täyttyi syyllisyydellä. Juudas ei kyennyt elämään syyllisyytensä kanssa, eikä vapautumaan siitä. Hän päätyi syyllisyyden kahleissa tekemään itsemurhan.

Ihminen joka ei vapaudu syyllisyydestä on vaarassa ajautua itsetuhon tielle itsemurhan kautta. Ihminen voi tehdä sellaisia tekoja, joita muut ihmiset eivät anna koskaan anteeksi. Ihminen voi myös kokea omat tekonsa niin pahoina, ettei hän kykene antamaan itselleen anteeksi. Hän kantaa suurta syyllisyyttä sydämessään, jonka päätepiste voi olla itsetuhon tie. Muista aina, että Jumala antaa ihmiselle hänen syntinsä anteeksi kun ja jos tunnustat ne Hänelle sekä kadut niitä. Herran Jeesuksen anteeksiantamus sinua kohtaan vapauttaa sinut syyllisyydestä aivan varmasti jos vain uskot Häneen. Älä anna syyllisyyden tuhota sinua, vaan käänny elävän Jumalan puoleen Herran Jeesuksen kautta.

Ylpeys

Pohjois-Israelin kuningas Simri teki itsemurhan kun Tirsan kaupunki vallattiin. Simri oli tehnyt paljon syntiä Herraa vastaan ja hänen sydämensä oli ylpeä, siksi hän ei halunnut enää elää koska hänen valtakuntansa oli murentunut. Koska Simri ei saanut enää toteuttaa itseään, vaan olisi joutunut hyväksymään toisen ihmisen auktoriteetin elämäänsä, niin siksi hän teki itsemurhan.

Ylpeä ihminen on mieltynyt oman valtakuntansa (firma, avioliiton hallitseva osapuoli jne.) rakentamiseen, halliten sitä oman mielensä mukaisesti. Kun hänen valtakuntansa hajoaa ja hän ymmärtää ettei hän enää voi hallita asioita ja ihmisiä, niin hänen ylpeytensä ei kestä sitä ja hän valitsee mieluummin kuoleman oman käden kautta kun jäisi elämään ilman omaa imperiumiaan.

Vain Jumala voi murtaa ja muuttaa ylpeän sydämen. Vain Jumala voi poistaa ylpeyden ihmisen sydämestä. Jumala on ainoa, joka kykenee tuomaan ihmisen elämään oikeudenmukaisuuden ja vapauttamaan vääristä riippuvuuksista, kuten ylpeydestä, jonka kautta ihminen koittaa hallita ympärillä olevia asioita sekä ihmisiä. Jos annat Herran Jeesuksen pelastaa sinut, niin tulet huomaamaan kuinka vapauttavaa on vapautua ylpeydestä ja halusta hallita asioita sekä muita ihmisiä. Ylpeys ja hallitsemisen halu on raskas taakka, joka syö koko ajan enemmän ihmisen sisäistä maailmaa. Jätä taakkasi Jumalalle ja anna Herran Jeesuksen pelastaa sinut.

Katkeruus epäonnistuminen hylätyksi tulemisen kokemus

Ahitofel oli tottunut siihen, että hänen neuvojansa kuunneltiin. Absalom juoni isäänsä Daavidia vastaan eikä kuunnellut tällä kertaa Ahitofelin neuvoa. Ahitofel katkeroitui, koki itsensä epäonnistuneeksi ja hylätyksi, joten hän teki itsemurhan.

Ihminen joka kokee epäonnistumisen esim. parisuhde rikkoutuu, oma firma menee konkurssiin jne. voi päätyä itsemurhaan. Jotkut ihmiset voivat kokea epäonnistumisen niin kovana, että he eivät toivu siitä ja elämänilo katoaa ja ainoa ratkaisu on itsemurha. Itsemurha on kuitenkin väärä ratkaisu, sillä Herra Jeesus kykenee rakentamaan ihmisen elämän rauniolle, sekä tappion keskelle uuden upean elämän. Herra Jeesus haluaa pelastaa sinut ja antaa sinulle uuden elämän, joka on täynnä uusia loistavia mahdollisuuksia. Herra Jumala kykenee poistamaan sydämestäsi epäonnistumisen taakan, antaen tilalle paljon uusia asioita, joissa onnistut Hänen avullansa ja Hänen kanssaan.

Katkera ihminen voi myrkyttyä sydämestään niin pahoin, että elämänilo katoaa ja hän päätyy tekemään itsemurhan. Herra Jumala pystyy vapauttamaan sinut katkeruudesta ja antamaan sydämeesi ilon ja elämänhalun. Anna Jeesukselle mahdollisuus pelastaa sinut, jolloin saat vastaanottaa uuden elämän, joka muuttaa sinut ja poistaa katkeruuden.

Ihminen joka kokee elämässään hylätyksi tulemista yhä uudestaan voi ajautua itsemurhaan. Jumala ei hylkää ketään ihmistä joka Hänen luoksensa tulee. Herra Jeesus haluaa pelastaa sinut ja osoittaa sinulle kuinka arvokas olet ihmisenä. Jumala Herrassa Jeesuksessa rakasti sinua niin paljon, että Herra Jeesus kuoli sinun syntiesi tähden Golgatan ristillä. Anna Herran Jeesuksen pelastaa sinut, niin siten tulet kokemaan ja näkemään kuinka arvokas ihminen olet Jumalan silmissä. Herra Jeesus kykenee palauttamaan sinulle elämänhalun sekä antaa elämällesi tärkeän merkityksen.

Masennus

Masennus voi johtaa ihmisen itsetuhon tielle. Masentunut ihminen ei kykene kokemaan elämän iloisia ja onnellisia asioita, sillä ahdistus ja masennus pitävät ihmisen sydämen kiinni negatiivisissa asioissa.

Herra Jeesus kykenee poistamaan masennuksen sydämestäsi ja tuomaan sinulle ilon ja elämänhalun. Anna Herran Jeesuksen pelastaa sinut ja saat kokea uuden ihmeellisen elämänvoiman nostavan sinut pois masennuksesta. Ilo ja rauha täyttää sydämesi, kun Herra Jeesus saa olla elämäsi Herra.

Mielenterveysongelmat

Mielenterveysongelmat, psyykkiset ongelmat ja psykoosi voivat johdattaa ihmisen tekemään itsemurhan. Herra Jeesus kykenee auttamaan ja eheyttämään sinua, jos kärsit edellä mainituista asioista ja haudot itsemurhaa. Älä tee itsellesi mitään pahaa, vaan anna Herran Jeesuksen pelastaa sinut.

Sairaus

Ihminen joka saa kuulla sairastavansa parantumatonta tautia saattaa tehdä itsemurhan, koska ei halua elää viimeisiä hetkiään, kuukausiaan tai vuosiaan kärsien sairauden tuskia.

Sinä joka sairastat parantumatonta tautia, sinullekin kuuluu ilosanoma ja pelastus Herrassa Jeesuksessa. Herra Jeesus haluaa pelastaa sinut. Hän voi myös parantaa sinun sairautesi. Raamatussa pelastus ja parantuminen käyvät usein käsi kädessä. Kaikki eivät välttämättä parane, mutta Herra Jeesus voi parantaa sinut. Pelastus on kaikkein tärkein asia, jonka jälkeen seuraa muut asiat kuten sairauksista parantuminen. Älä tee itsellesi mitään pahaa, vaan Herran Jeesuksen pelastaa sinut, niin sen jälkeen ymmärrät mikä on elämän todellinen tarkoitus.

Itsemurhan henki

Raamattu sanoo saatanan olevan kuin varas, joka on tullut varastamaan, tappamaan ja tuhoamaan. Mitä hän on tullut varastamaan, tappamaan ja tuhoamaan? Ihmisen elämää. Pahan saatanan tahto ja halu on varastaa ihmiselämä Jumalan rakkaudesta; tappaa ihminen henkisesti ja fyysisesti ettei hän pelastuisi ja löytäisi Jumalaa; tuhota ihminen niin että hän joutuisi iankaikkisesti kadotetuksi.

Jokaisen itsemurhan takana on myös pimeyden henkivallat, jotka vaikuttavat ihmisen mielessä itsemurhaa. Pahuuden henkivallat hyväksikäyttävät ihmisen pahaa oloa, ahdistusta, masennusta jne. pyrkien vaikuttamaan ihmistä tekemään itsemurhan.

Jos koet olevasi suuressa toivottomuudessa, niin Jumala voi auttaa sinua. Jumala sanoo sanassaan, että Hän antaa Häneen uskoville tulevaisuuden ja toivon. Sinun tilanteesi voi olla mikä tahansa, vaikka kuinka ahdistava ja toivoton, mutta uskon kautta Herraan Jeesukseen saat uuden tulevaisuuden ja ihanan toivon ja halun elää tässä maailmassa.

Älä anna saatanan tuhota sinua, vaan kuuntele Jumalaa. Anna Herran Jeesuksen pelastaa sinut. Hän kykenee auttamaan sinua, pelastamaan sinut, sekä antamaan sinulle elämänhalun takaisin. Olkoon tilanteesi millainen tahansa, niin Herra Jeesus pystyy auttamaan sinua, jos vain nöyrryt Hänen edessänsä ja annat Hänen auttaa sinua!

Herra Jeesus on tullut, että sinulla olisi elämä ja olisi yltäkylläisyys (ilo, rauha ja onnellisuus). Anna Herralle Jeesukselle mahdollisuus pelastaa ja auttaa sinua.

Tuska ja kipu

Itsemurhan tehneen omaiset ja ystävät jäävät maan päälle kärsimään hirvittävää tuskaa. Jotkut heistä eivät toivu koskaan, vaan he kantavat  koko loppuelämänsä kipua sydämessään, sinun tekosi tähden. Älä jätä omaisiasi ja ystäviäsi onnettomiksi. Jatka elämää, sillä loppumattomalta näyttävän umpikujan päässä on aina ulospääsy. Herra Jeesus tarjoaa sinulle ulospääsyä uskon kautta Häneen.

Jos luulet kostavasi jollekin itsemurhan kautta, niin siinä erehdyt, koska sinä olet se joka tulet eniten kärsimään. Älä anna itsesi joutua itsetuhoon, koska on olemassa ulospääsy uskon kautta Herraan Jeesukseen.

Jos luulet itsemurhan olevan kaikkein helpoin ratkaisu, niin sitä se ei ole, sillä elämä jatkuu kuoleman jälkeen joko Jumalan luona tai erossa Hänessä. Älä siis hukkaa ainutkertaista ja arvokasta elämääsi, vaan anna Herran Jeesuksen pelastaa sinut. Herra Jeesus rakastaa sinua.

Uusi elämä

Jos sinulla on ollut masennusta, ahdistusta tai mielenterveysongelmia, niin aluksi joissakin tapauksissa uskon elämässä kasvamisessa voi olla hankaluuksia. Herra Jeesus haluaa auttaa sinua kasvamaan terveessä uskossa. Terve ja turvallinen uskovien yhteys auttaa sinua myös kasvamaan uskossa oikeaan suuntaan. Uskon elämässä kasvaminen on prosessi, jossa kasvua tapahtuu koko ajan pikkuhiljaa eteenpäin. Herra Jeesus on voimallinen eheyttämään ja parantamaan sinun rikkinäisen sisäisen maailmasi.

Herra Jeesus haluaa antaa sinulle uuden elämän uskon kautta Häneen. Uusi elämä Herrassa Jeesuksessa tuo sinulle elämänilon, rauhan ja onnellisuuden. Anna Herran Jeesuksen pelastaa sinut. Muista, sinä olet arvokas ja tärkeä Jumalalle!

Linkkisuositus: Eutanasia

 
Petri Paavola 24.10.2012

Lähteet:
33/38 Raamattu
Biblia 1776
King James Version 1769

 

 

 

web maker
eXTReMe Tracker