Nature

Etusivulle | Raamatunopetuksia | Anna palautetta
SaulusMedia |
Petri - Youtube    


Jeesus Talmudissa

Ortodoksijuutalaisuus suhtautuu todella vihamielisesti Herraan Jeesukseen ja ihmisiin, jotka uskovat Jeesuksen olevan Israelin ja koko maailman Messias. Käydessäni äskettäin Jerusalemissa sain kokea konkreettisesti ortodoksijuutalaisten vihamielisyyden Jeesusta ja itseäni kohtaan. Ortodoksijuutalaisten voimakas vihamielisyys Herraa Jeesusta ja Jeesuksen opetuslapsia kohtaan johtuu siitä, että Talmud kertoo Jeesuksesta kauhistuttavia valheita. Ortodoksijuutalaiset ovat eksyneet uskomaan Talmudin kauhistuttavia valheita Jeesuksesta, jonka tähden he suhtautuvat Messias Jeesukseen ja Hänen opetuslapsiinsa todella vihamielisesti. Kirjoitukseni Talmudin lähde on William Davidsonin englanninkielinen käännös Babylonian Talmudista. Babylonian Talmud on juutalaisten keskuudessa suositumpi teos kuin Jerusalemin Talmud.

Raamattu kehotta meitä siunaamaan Israelin kansaa Jumalan valinnan tähden ja siksi myös minäkin rukoilen Israelin puolesta ja siunaan tätä kansaa Jumalan lupaaman tulevan pelastuksen kera. Israelin siunaaminen ei kuitenkaan tarkoita sitä ettemme saisi ottaa esille heidän syntejään ja pahoja tekojaan, sillä hekin tarvitsevat pelastuksen Messias Jeesuksessa, joka on ainoa tie Isä Jumalan luokse. Kirjoitukseni ei ole missään nimessä antisemitistinen, sillä tuomitsen antisemitismin sen kaikissa muodoissaan. Talmudissa on todella röyhkeitä valheita Jeesuksesta ja siksi tuon tässä varoituksen sanan, että jos et halua lukea kauhistuttavia valheita Herrasta Jeesuksesta, niin sinun kannattaa lopettaa lukeminen tähän lauseeseen. Syy miksi tuon esille Talmudin kauhistuttavia valheita Jeesuksesta johtuu siitä, että ymmärtäisimme sen taustan, joka nostattaa ortodoksijuutalaisissa vihamielisyyden Messias Jeesusta ja Hänen opetuslapsiaan kohtaan. Tutki ja koettele kirjoitukseni Jumalan sanan totuuden kautta rukouksen kera.

 

Sisällys:
Valhe noituuden harjoittamisesta
Valhe huoruudesta ja hulluudesta
Valhe Jeesuksen kuolemasta
"Sinulle ei tapahdu pahaa"
Valhe Jeesuksesta ja helvetistä
Talmudissa oleva totuus
Johtopäätös ja ajatuksiani 

Valhe noituuden harjoittamisesta

Sotah 47a: ....... One day, Rabbi Yehoshua ben Perahya was reciting Shema when Jesus came before him. He intended to accept him on this occasion, so he signaled to him with his hand to wait. Jesus thought he was rejecting him entirely. He therefore went and stood up a brick and worshipped it as an idol. Rabbi Yehoshua ben Perahya said to him: Return from your sins. Jesus said to him: This is the tradition that I received from you: Anyone who sins and causes the masses to sin is not given the opportunity to repent. The Gemara explains how he caused the masses to sin: For the Master said: Jesus the Nazarene performed sorcery, and he incited the masses, and subverted the masses, and caused the Jewish people to sin. ........ The William Davidson Talmud - Babylonian Talmud

Talmud Sotah 47a sanoo Jeesuksen pystyttäneen itselleen tiiliskivistä epäjumalan, jota Hän olisi palvonut. Kun rabbi oli kehottanut Jeesusta tekemään parannusta "synnistään", niin Jeesus oli vastannut, että Hän oli vastaanottanut tämän perinteen tältä rabbilta. Talmud sanoo tässä kohdassa, että joka tekee syntiä ja eksyttää suuria määriä ihmisiä tekemään syntiä, niin hänelle ei anneta mahdollisuutta parannuksen tekemiseen. Talmudin mukaan Jeesus olisi eksyttänyt massoittain ihmisiä tekemään syntiä. Talmud sanoo Jeesuksen harjoittaneen noituutta sekä yllyttäneen suuren joukon juutalaisia tekemään syntiä.

Edellä oleva Talmudin opetus on täyttä valhetta, joka on syntynyt pimeyden päämajassa. Tämänkaltainen valhe ja siihen uskominen on syy siihen miksi ortodoksijuutalainen suhtautuu vihamielisesti Jeesus Messiaaseen ja Hänen opetuslapsiinsa.

Raamattu opettaa Herran Jeesuksen olleen synnitön, joka opetti juutalaisille siitä miten Jumalaa tuli ihan oikeasti palvella ja rakastaa yli kaiken. Raamatun sanan mukaan Jeesus on Jumalan Poika, joka oli Isän Jumalan luona ja on itsekin Jumala, joka tuli ihmiseksi ja syntiuhriksi syntien anteeksisaamiseksi sekä siksi, että ihminen saisi uskon kautta Herraan Jeesukseen osallisuuden Jumalan lapseudesta.

Valhe huoruudesta ja hulluudesta

Shabbat 104b: ..... It was taught in a baraita that Rabbi Eliezer said to the Rabbis: Didn’t the infamous ben Stada take magic spells out of Egypt in a scratch on his flesh? They said to him: He was a fool, and you cannot cite proof from a fool. That is not the way that most people write. Incidentally, the Gemara asks: Why did they call him ben Stada, when he was the son of Pandeira? Rav Hisda said: His mother’s husband, who acted as his father, was named Stada, but the one who had relations with his mother and fathered him was named Pandeira. The Gemara asks: Wasn’t his mother’s husband Pappos ben Yehuda? Rather, his mother was named Stada and he was named ben Stada after her. The Gemara asks: But wasn’t his mother Miriam, who braided women’s hair? The Gemara explains: That is not a contradiction. Rather, Stada was merely a nickname, as they say in Pumbedita: This one strayed [setat da] from her husband. .... The William Davidson Talmud - Babylonian Talmud

Ortodoksijuutalaiset sanovat Talmudin Shabbat 104b:n puhuvan Jeesuksesta sanoen Häntä hulluksi sekä siitä, että Jeesuksen äiti Maria olisi ollut huora ja kuinka Jeesuksen "oikea biologinen isä" ei olisi kasvattanut Jeesusta.

Pakana filosofi Celsus, joka oli kiivas kristinuskon vastustaja väitti 178 jKr. kuulleensa joltakulta juutalaiselta, että Jeesuksen äiti Maria olisi eronnut puuseppä miehestään sen jälkeen kun hänet olisi todistettu huorintekijäksi. Tämä valheellinen väite sanoi Marian eläneen häpeässä ja synnyttäneen Jeesuksen salaisesti ja kuinka Jeesuksen oikea isä olisi ollut Pantheras niminen sotilas. 

Gemara (juutalaisen Talmudin jälkimmäinen osa) sanoo ben Stadan olevan Jeesus, sillä ben Stada tapettiin petollisten opetustensa ja noituuden takia. Stada sana muistuttaa arameankielen ilmausta stat da, joka tarkoittaa hän (fem.) harhautui, ja tämän uskottiin viittaavan Mariaan, Jeesuksen äitiin, joka olisi ollut huorintekijä. Tämän valheellisen tarinan johtopäätöksenä jotkut juutalaiset alkoivat ajattelemaan ja luulemaan, että Jeesus olisi ollut Panderan avioton lapsi.

Raamattu sanoo Jumalan olevan Jeesuksen Isä, eikä Jeesuksella ollut biologista isää, koska Jeesus syntyi neitseestä, josta Raamatussa on profetia Jesajan kirjassa luvussa seitsemän ja jakeessa neljätoista. Talmudiin uskovat ortodoksijuutalaiset tekevät röyhkeätä pilkkaa ei ainoastaan Jeesuksesta ja Mariasta, vaan myös Isä Jumalasta, joka on Jeesuksen ainoa ja todellinen Isä. Syytökset Marian huoruudesta, Jeesuksen hulluudesta sekä että Hän olisi ollut Panderan avioton lapsi ovat täyttä valhetta.

Valhe Jeesuksen kuolemasta

Sanhedrin 43a: ....... On Passover Eve they hung the corpse of Jesus the Nazarene after they killed him by way of stoning. And a crier went out before him for forty days, publicly proclaiming: Jesus the Nazarene is going out to be stoned because he practiced sorcery, incited people to idol worship, and led the Jewish people astray. Anyone who knows of a reason to acquit him should come forward and teach it on his behalf. And the court did not find a reason to acquit him, and so they stoned him and hung his corpse on Passover eve. ..... The William Davidson Talmud - Babylonian Talmud

Talmud sanoo, että Jeesus tapettiin kivittämällä, jonka jälkeen Jeesuksen ruumis ripustettiin roikkumaan pääsiäisen aattona. Talmudin mukaan syy Jeesuksen kuolemalle oli noituuden harjoittaminen, kansan yllyttäminen epäjumalanpalvontaan ja juutalaisten harhaan johtaminen.

Edellä oleva Talmudin opetus perustuu valheeseen. Raamatun sanan opetuksen mukaan Messias Jeesus oli synnitön, joka tuli syntiuhriksi viattomuutensa ja täydellisyytensä takia, sovittaen synnit verensä ja kuolemansa kautta. Ristiinnaulittujen pään päällä oli päällekirjoitus, johon oli kirjoitettu rikos tai syy minkä tähden ihminen oli tuomittu kuolemaan. Pilatus kirjoitti Jeesuksen pään päälle päällekirjoituksen, kiinnittäen sen ristiin, jossa luki hepreaksi: Jehoshua HaNatzeret VeMelech HaJehudim (Jeesus Nasaretilainen, juutalaisten kuningas). Messias Jeesus tapettiin sen takia, koska Hän oli ja on juutalaisten Kuningas, joka sovitti ristinkuoleman kautta maailman synnit.  Päällekirjoitus oli kirjoitettu hepreaksi, latinaksi ja kreikaksi, että kaikki kykenivät ymmärtämään syyn miksi Jeesus ristiinnaulittiin.

Kun Herra Jeesus roikkui ristillä, niin kaikki paikalla olleet juutalaiset ihmiset kykenivät näkemään sen kuinka ristin päällekirjoituksen neljän kirjaimen ensimmäisistä kirjaimista muodostui kirjaimet ja sana JHVH (Herra), koska Jeesus on Raamatun opettama JHVH, jossa ainoassa on pelastus.

Jes 43:11 Minä, minä olen Herra (יהוה - JHVH), eikä ole muuta pelastajaa, kuin minä.
Jes 43:11
ano-Khi, ano-Khi JHVH ve-Ein mib-bal-a-Dai mo-Shi-a

"Sinulle ei tapahdu pahaa"

Sanhedrin 103a: ..... Alternatively, the phrase “no evil shall befall you” means that you will be frightened neither by bad dreams nor by evil thoughts. “Nor shall any plague come near your tent” means that you will not have a child or student who overcooks his food in public, i.e., sins in public and causes others to sin, such as in the well-known case of Jesus the Nazarene. ......  The William Davidson Talmud - Babylonian Talmud

Talmud opettaa ettei sinulle tapahdu mitään pahaa, ei pahoja unia tai ajatuksia, eikä mikään kulkutauti (rutto) kohtaa sinua. Talmud myös opettaa ettei sinulla tule olemaan lasta tai oppilasta, joka tekisi julkisesti syntiä tai saattaisi muita tekemään syntiä, kuten Jeesus oli tehnyt. Todellisuudessa myös juutalainen tulee kokemaan todella pahoja asioita ja lopulta myös osan iankaikkisessa kadotuksessa ellei hän usko Messias Herraan Jeesukseen.

Tämäkin edellä oleva Talmudin opetus liittyen Jeesukseen on törkeää valhetta. Tästä Talmudin kohdasta voimme kuitenkin ymmärtää sen kuinka ortodoksijuutalaisuus pyrkii todella voimakkaasti valheen kautta pelottelemaan ihmisiä etteivät he lankeaisi tekemään syntiä, kuten Jeesus olisi langennut tekemään. Kun Talmud sanoo, ettei lapsi tai oppilas tee julkisia syntejä, niin kuin Jeesus olisi tehnyt, niin sen tarkoituksena on manipuloida lapset sekä Tooran opiskelijat suhtautumaan Jeesukseen vihamielisesti sekä kaikin tavoin välttelemään kaikkea sitä mikä liitetään Jeesukseen, joka koskee Jeesuksen opetuslapsia, Uuden Liiton opetuksia jne.

Tämän kaiken negatiivisuuden ja vihamielisyyden koin todella voimakkaasti ollessani Jerusalemissa. En pyrkinyt käännyttämään ketään juutalaista Jerusalemissa (emme voi ja emme saakaan käännyttää ketään, koska usko Jeesukseen on Jumalan vapaaehtoinen lahja). Lähestyin joitakuita heistä ystävällisesti ja otin kontaktia sekä loin aina jonkinlaisen yhteyden ja sitten varovasti puhuin Jeesuksesta ja ortodoksijuutalaisten suhtautuminen oli vihamielistä ja maallistuneet juutalaiset eivät välittäneet puhua ollenkaan Jeesuksesta. Sain kuitenkin Jumalan johdatuksessa kertoa yhdelle juutalaiselle miehelle seikkaperäisesti Herrasta Jeesuksesta ja Hänessä olevasta pelastuksesta.

Valhe Jeesuksesta ja helvetistä

Gittin 57a: .... Onkelos then went and raised Jesus the Nazarene from the grave through necromancy. Onkelos said to him: Who is most important in that world where you are now? Jesus said to him: The Jewish people. Onkelos asked him: Should I then attach myself to them in this world? Jesus said to him: Their welfare you shall seek, their misfortune you shall not seek, for anyone who touches them is regarded as if he were touching the apple of his eye (see Zechariah 2:12). ...... Onkelos said to him: What is the punishment of that man, a euphemism for Jesus himself, in the next world? Jesus said to him: He is punished with boiling excrement. As the Master said: Anyone who mocks the words of the Sages will be sentenced to boiling excrement. And this was his sin, as he mocked the words of the Sages. The Gemara comments: Come and see the difference between the sinners of Israel and the prophets of the nations of the world. As Balaam, who was a prophet, wished Israel harm, whereas Jesus the Nazarene, who was a Jewish sinner, sought their well-being. ...... The William Davidson Talmud - Babylonian Talmud

Ortodoksijuutalaisuus sanoo Talmudin opettavan, että Jeesus on helvetissä tuomittuna kiehuvassa ulosteessa, koska Hän olisi pilkannut juutalaisten viisaita. On sanomatta selvää, että Talmudin teksti on tässä kohden kauhistuttavaa Jumalan pilkkaamista, koska Messias Jeesus oli se Sana, joka oli alussa Jumalan luona ja se Sana oli Jumala.

Talmudissa oleva totuus

Yoma 39a .... The Sages taught: During all forty years that Shimon HaTzaddik served as High Priest, the lot for God arose in the right hand. From then onward, sometimes it arose in the right hand and sometimes it arose in the left hand. Furthermore, during his tenure as High Priest, the strip of crimson wool that was tied to the head of the goat that was sent to Azazel turned white, indicating that the sins of the people had been forgiven, as it is written: “Though your sins be as crimson, they shall be white as snow” (Isaiah 1:18). From then onward, it sometimes turned white and sometimes it did not turn white. Furthermore, the western lamp of the candelabrum would burn continuously as a sign that God’s presence rested upon the nation. From then onward, it sometimes burned and sometimes it went out. ...... The William Davidson Talmud - Babylonian Talmud

Yoma 39b: ...... The Sages taught: During the tenure of Shimon HaTzaddik, the lot for God always arose in the High Priest’s right hand; after his death, it occurred only occasionally; but during the forty years prior to the destruction of the Second Temple, the lot for God did not arise in the High Priest’s right hand at all. So too, the strip of crimson wool that was tied to the head of the goat that was sent to Azazel did not turn white, and the westernmost lamp of the candelabrum did not burn continually.

And the doors of the Sanctuary opened by themselves as a sign that they would soon be opened by enemies, until Rabban Yohanan ben Zakkai scolded them. He said to the Sanctuary: Sanctuary, Sanctuary, why do you frighten yourself with these signs? I know about you that you will ultimately be destroyed, and Zechariah, son of Ido, has already prophesied concerning you: “Open your doors, O Lebanon, that the fire may devour your cedars” (Zechariah 11:1), Lebanon being an appellation for the Temple. Rabbi Yitzhak ben Tavlai said: Why is the Temple called Lebanon [Levanon]? Because it whitens [malbin] the Jewish people’s sins, alluded to by the root lavan, meaning white. .......  The William Davidson Talmud - Babylonian Talmud

Uskon, että Jumalan sallimuksesta Talmudiin on "lipsahtanut" todella väkevä ja voimallinen totuus, joka liittyy Messias Jeesukseen.

Yoma 39a kohdassa Talmudissa sanotaan kuinka Shimon HaTzaddik (vanhurskas Shimon) palveli neljäkymmentä vuotta ylimmäisenä pappina. Talmud Yoma 39a sanoo kuinka vanhurskaan Shimonin palveluaikana palanen purppuranpunaista villaa sidottiin vuohen päähän (sarviin), joka muuttui yliluonnollisesti valkoiseksi, osoitukseksi siitä, että Jumala oli antanut kansalleen synnit anteeksi, niin kuin Jesaja sanoo: vaikka syntinne olisivat purppuranpunaiset, tulevat ne villanvalkoisiksi (Jes 1:18). Talmudin mukaan vanhurskaan Shimonin palveluaikana tämä purppuranpunainen villa muuttui joskus yliluonnollisesti valkoiseksi ja joskus ei muuttunut. Talmud Yoma 39a sanoo, että sen lisäksi lännenpuoleinen lampunjalka paloi jatkuvasti sen merkiksi, että Jumalan läsnäolo lepäsi kansan yllä. Talmudin mukaan siitä lähtien se lampunjalka joskus paloi ja joskus ei palanut.

Talmudin Yoma 39b kohta sanoo kuinka vanhurskaan Shimonin palveluaikana Jumalan arpa aina kohosi ylimmäisen papin oikeasta kädestä, mutta hänen kuolemansa jälkeen vain toisinaan. Talmud Yoma 39b sanoo kuinka neljäkymmentä vuotta ennen kuin toinen temppeli tuhoutui Jumalan arpa ei enää noussut ylimmäisen papin kädestä, eikä purppuranpunainen villapalanen, joka oli sidottu vuohen päähän enää muuttunut valkoiseksi.

Talmud Yoma 39b sanoo myös kuinka neljäkymmentä vuotta ennen toisen temppelin tuhoutumista lännenpuoleinen lampunjalka ei enää palanut jatkuvasti. Samoin Yoma 39b sanoo kuinka pyhäkön ovet avautuivat itsekseen merkkinä siitä, että vihollinen tulisi pian avaamaan nämä ovet.

Roomalaiset tuhosivat Jerusalemin kaupungin ja toisen temppelin vuonna 70 jKr. Kun tästä lasketaan pois neljäkymmentä vuotta, jolloin purppuranpunainen villaköyden palanen ei enää koskaan muuttunut valkoiseksi syntien anteeksisaamisen merkkinä, niin päädytään vuoteen 30 jKr. joka oli sama vuosi kun Messias Jeesus kuoli ristillä syntien anteeksisaamiseksi.

Jes 1:
16 ¶ Peseytykää, puhdistautukaa; pankaa pois pahat tekonne minun silmäini edestä, lakatkaa pahaa tekemästä.
17 Oppikaa tekemään hyvää; harrastakaa oikeutta, ojentakaa väkivaltaista, hankkikaa orvolle oikeus, ajakaa lesken asiaa.
18 Niin tulkaa, käykäämme oikeutta keskenämme, sanoo Herra. Vaikka teidän syntinne ovat veriruskeat, tulevat ne lumivalkeiksi; vaikka ne ovat purppuranpunaiset, tulevat ne villanvalkoisiksi.

Talmudissa juutalaiset ovat kautta historian ihmetelleet, että miksi purppuranpunainen villaköyden palanen ei enää 40 vuotta ennen ja sen jälkeen enää koskaan muuttunut valkoiseksi.

Syy miksi vuonna 30 jKr. ja sen jälkeen purppuranpunainen villaköyden palanen ei enää koskaan muuttunut valkoiseksi merkkinä syntien anteeksisaamisesta johtuu siitä, että Messias Jeesus kuoli sinä vuonna ja Hänen syntiuhrinsa kautta vanha liitto päättyi, eikä Jumala anna enää syntejä anteeksi kuin uskon kautta Messias Jeesukseen.

Tämän tähden vuoden 30 jKr. jälkeen temppelin lännenpuoleinen  lampunjalka ei enää koskaan palanut sen merkiksi, että Jumalan läsnäolo olisi Israelin kansan yllä. Jumalan läsnäolo ei enää lepää Israelin kansan yllä vanhan liiton kautta, vaan uskon kautta Messias Herraan Jeesukseen (Jeshua) Uuden Liiton järjestyksen kautta, Messias Jeesuksen sovitusveren ansion tähden.

Johtopäätös ja ajatuksiani

Kun lukee Talmudin opetuksia Messias Jeesuksesta, joka on täynnä toinen toistaan kauhistuttavampia valheita koskien Jeesusta, niin ei voi tulla mihinkään muuhun johtopäätökseen kuin, että Talmudin valheet ovat syntyneet pimeyden päämajassa.

Israelin kansa on kärsinyt kautta vuosisatojen siitä, että Jumala on valinnut sen omaisuuskansakseen, jonka tähden saatana vihaa erityisesti juutalaisia ja nostattaa maan päällä vainoa Israelin kansaa kohtaan. On myös toinen syy minkä tähden juutalaiset ovat saaneet kärsiä niin paljon. Talmud on täynnä törkeitä ja hirvittäviä valheita Jeesuksesta, joka on todellinen Israelin Messias sekä Sana, joka on Jumala.

Talmud juutalaisten pyhä kirja, jonka sanotaan olevan Mooseksen lain suullinen perinne ja traditio, joka usein menee varsinkin ortodoksijuutalaisilla Tooran (vanha testamentin) edelle. Talmud on täynnä valheita heidän Messiaastaan ja Herrastaan, ja sen tähden myös Israelin kansa on saanut kärsiä, sillä jokainen joka pilkkaa Israelin Jumalaa joutuu siitä vastuuseen sekä kärsimään.

Talmudissa olevat valheet koskien Jeesusta ovat se syy miksi ortodoksijuutalaiset suhtautuvat Jeesukseen ja Hänen opetuslapsiinsa todella vihamielisesti, koska heidät on eksytetty luulemaan, että Jeesus olisi johdattanut Israelin kansan tekemään syntiä jne.

Sak 13:
1 ¶ Sinä päivänä on Daavidin suvulla ja Jerusalemin asukkailla oleva avoin lähde syntiä ja saastaisuutta vastaan.
2 Ja sinä päivänä, sanoo Herra Sebaot, minä hävitän epäjumalain nimet maasta, eikä niitä enää muisteta. Myöskin profeetat ja saastaisuuden hengen minä ajan maasta pois.
....................
8 Ja näin on käyvä koko maassa, sanoo Herra: kaksi osaa siitä hävitetään ja saa surmansa, mutta kolmas osa siitä jää jäljelle.
9 Ja sen kolmannen osan minä vien tuleen; minä sulatan heidät, niinkuin hopea sulatetaan, ja koettelen heitä, niinkuin kulta koetellaan. He huutavat avuksi minun nimeäni, ja minä vastaan heille. Minä sanon: "Se on minun kansani," ja se sanoo: "Herra, minun Jumalani".

Raamattu sanoo, että  lopunajassa jumalattomuuden tilassa olevat juutalaiset ovat saastaisen hengen vaikutuksen alla. Kun ja jos luet Talmudin valheellisia opetuksia koskien Messias Jeesusta, niin ymmärrät sen, että vain saastainen henki on voinut saada aikaan sellaista tekstiä mitä Talmudissa on liittyen Jeesukseen.

Raamatussa on kuitenkin lohdullinen profetian sana, jonka mukaan Jumala tulee pelastamaan Israelin kansan jäljelle jäävän jäännöksen, kolmannen osan, jolloin saastaisuus poistuu heidän sydämestään. Tämä tarkoittaa sitä, että lopunaikana juutalaisten jäännös, kolmas osa, koko jäljelle jäänyt kansa tulee pelastumaan, koska he uskovat Jeesuksen olevan Messias, Herra ja Pelastaja.

Sinä, joka olet Messias Jeesuksen opetuslapsi, miten sinun tulee suhtautua ortodoksijuutalaisiin sekä heidän levittämiinsä valheisiin koskien Messias Jeesusta? Raamattu sanoo, että rakasta heitä, jotka vihaavat sinua. Sinun tulee rakastaa ortodoksijuutalaisia Jumalan rakkauden kautta. Raamattu sanoo, että me emme saa lausua tuomiota (kadotustuomiota) ihmisen ylle, mutta kun Herra Jeesus tulee, niin Hän on saattava valoon pimeyden kätköt ja tuova ilmi sydänten aivoitukset. Meillä ei ole tuomiovaltaa heittää ketään iankaikkiseen kadotukseen, koska se tuomiovalta on ainoastaan Jumalalla, mutta Herran Jeesuksen opetuslapsella on oikeus kertoa, että Jumala tulee tuomitsemaan sellaisen ihmisen iankaikkiseen kadotukseen, joka ei tee parannusta synneistään, eikä usko Herraan Jeesukseen.

Raamattu sanoo myös ettei meillä saa olla mitään osallisuutta pimeyden hedelmättömiin tekoihin, vaan päinvastoin meidän tulee nuhdella niitä. Tämän tähden minäkin olen tuonut esille Talmudin ja ortodoksijuutalaisten pimeyden hedelmättömät teot, että ymmärtäisimme heidän vihamielisyytensä Jeesusta ja Hänen opetuslapsiansa kohtaan, mutta myös sen tähden, että he voisivat hylätä syntinsä ja voisivat löytää totuuden ja saada syntinsä anteeksi uskon kautta Herraan Jeesukseen.
 


Linkkisuositus:
kotipetripaavola.com/ juutalaisuusMessiasusko

 

Petri Paavola 9.7.2019

 

Lähteet:
Raamattu 33/38
Biblia 1776
King James Version 1769
https://www.sefaria.org/texts


 


 

 

 

eXTReMe Tracker