Nature

Etusivulle | Raamatunopetuksia | Anna palautetta
SaulusMedia |
Petri - Youtube    


Jumala katsoo Kristuksen täydellisyyden kautta

Monet Herran Jeesuksen opetuslapset ovat kuulleet sanonnan, että Jumala katsoo sinua Jeesuksen Kristuksen täydellisyyden kautta. Jotkut uskovat sanovat ettei Raamattu opeta sellaista oppia, jossa Jumala katsoo (näkee) uskovan ihmisen Jeesuksen Kristuksen täydellisyyden kautta, vaan että tällainen oppi olisi uskovien keksimä ja kehittelemä uskonnollinen ihmisoppi. Jumalan sanasta Raamatusta löytyy oppi ja opetus, joka tuo selkeästi esille sellaisen ajatuksen, jonka mukaan Jumala katsoo uskovaa ihmistä Jeesuksen Kristuksen täydellisyyden kautta. Tutki ja koettele kirjoitukseni Jumalan sanan totuuden kautta rukouksen kera.

 

Sisällys:
Alkusanat
Kristuksen täydellisyys ja uskossa kasvaminen
Kristuksen kanssa yhdessä ristiinnaulitut
Jumala on täydellinen ihminen ei ole täydellinen

 

 

 

Alkusanat

Jotkut (eivät kaikki) sellaiset uskovat ihmiset, jotka uskovat vanhan liiton olevan kokonaan voimassa Uudessa Liitossa voivat uskoa ja ajatella ettei Jumala katso uskovaa ihmistä Jeesuksen Kristuksen täydellisyyden kautta. Syy tähän on se, että tällainen ihminen painottaa omien uskon tekojensa tärkeyttä, koska hän ei ymmärrä sitä, että Herran Jeesuksen uskon teot ja kuuliaisuus on pelastuksen perusta, ei uskovan ihmisen uskossa tehdyt teot.

Olen myös huomannut sen, että sellainen ihminen, joka ei ymmärrä sitä mitä tarkoittaa kun vanha ihminen on Jeesuksen kanssa ristiinnaulittu, että synnin ruumis kukistettaisiin, niin ettemme enää syntiä palvelisi, niin hän (eivät kaikki) ei usko eikä voi ymmärtää sitä, että Jumala katsoo uskovaa ihmistä Jeesuksen Kristuksen täydellisyyden kautta. Myös sellainen ihminen (eivät kaikki), joka on eksynyt uskomaan ja luulemaan tulleensa synnittömäksi ja täydelliseksi voi ajatella ettei Jumala katso uskovaa ihmistä Jeesuksen Kristuksen täydellisyyden kautta.

Koin sen kuinka aluksi on hyvä selvittää taustoja sille miksi joku uskova ei usko siihen, että Jumala katsoo uskovaa ihmistä Jeesuksen Kristuksen täydellisyyden kautta. Silloin kun ymmärtää syyn ja seurauksen sille miksi joku ihminen uskoo tai ajattelee tietyllä tavalla, niin meidän on helpompi ymmärtää häntä sekä voimme myös olla auttamassa häntä oikeaan suuntaan. Se tulee tietenkin aina muistaa, että olemme jokainen myös avun tarpeessa koskien Raamatun sanan opetusta, koska olemme itse kukin Jumalan armosta uskon kasvun prosessissa.

Kristuksen täydellisyys ja uskossa kasvaminen

Silloin kun uskova ihminen ei jostakin syystä kykene ajattelemaan ja uskomaan hengellisesti sitä kuinka Kristuksen täydellisyys uskovassa ja uskossa kasvaminen eivät sulje toisiaan pois, niin hän voi eksyä luulemaan, että uskova ihminen on tullut täydelliseksi ja siitä syystä Jumala ei katsoisi uskovaa ihmistä Jeesuksen Kristuksen täydellisyyden kautta. Uskova ihminen, joka eksyy uskomaan olevansa täydellinen, ei kykene uskomaan sitä, että uskon elämään kuuluu myös uskossa kasvaminen.

Hebr 10:
10 Ja tämän tahdon perusteella me olemme pyhitetyt Jeesuksen Kristuksen ruumiin uhrilla kerta kaikkiaan.
11 Ja kaikki papit seisovat päivä päivältä palvelustaan toimittamassa ja usein uhraamassa, aina samoja uhreja, jotka eivät ikinä voi syntejä poistaa;
12 mutta tämä on, uhrattuaan yhden ainoan uhrin syntien edestä, ainiaaksi istuutunut Jumalan oikealle puolelle,
13 ja odottaa nyt vain, kunnes hänen vihollisensa pannaan hänen jalkojensa astinlaudaksi.
14 Sillä hän on yhdellä ainoalla uhrilla ainiaaksi tehnyt täydellisiksi ne, jotka pyhitetään.

Kol 1:
27 joille Jumala tahtoi tehdä tiettäväksi, kuinka suuri pakanain keskuudessa on tämän salaisuuden kirkkaus: Kristus teissä, kirkkauden toivo.
28 Ja häntä me julistamme, neuvoen jokaista ihmistä ja opettaen jokaista ihmistä kaikella viisaudella, asettaaksemme esiin jokaisen ihmisen täydellisenä Kristuksessa.
29 Sitä varten minä vaivaa näenkin, taistellen hänen vaikutuksensa mukaan, joka minussa voimallisesti vaikuttaa.

Ef 4:15 vaan että me, totuutta noudattaen rakkaudessa, kaikin tavoin kasvaisimme häneen, joka on pää, Kristus,

2 Tess 1:3 Me olemme velvolliset aina kiittämään Jumalaa teidän tähtenne, veljet, niinkuin oikein onkin, koska teidän uskonne runsaasti kasvaa ja keskinäinen rakkautenne lisääntyy itsekussakin, kaikissa teissä,

Jaak 5:17 Elias oli ihminen, yhtä vajavainen kuin mekin, ja hän rukoili rukoilemalla, ettei sataisi; eikä satanut maan päällä kolmeen vuoteen ja kuuteen kuukauteen.

Raamattu sanoo, että Herra Jeesus on yhdellä ainoalla uhrilla ainiaaksi (iankaikkisesti) tehnyt täydelliseksi ne, jotka pyhitetään. Monessa muussa kohtaa Raamatussa sanotaan, että uskovan ihmisen tulee kasvaa uskossa sekä Raamatusta tulee esille, että uskovinakin olemme vajavaisia ihmisiä. Koska Jeesus Kristus on tehnyt Häneen uskovan ihmisen täydelliseksi uhrinsa kautta (kuoli syntiuhrina meidän tähtemme, vuodattaen verensä syntien ateeksisaamiseksi) ja kuinka uskova ihminen on samalla vajavainen sekä tarvitsee uskossa kasvamista, niin se tarkoittaa sitä, että Jumala katsoo uskovaa ihmistä Jeesuksen Kristuksen täydellisyyden kautta. Uskova ihminen ei tule täydelliseksi tässä maailmanajassa, mutta Jumalan armosta tulee täydelliseksi Uudessa Jerusalemissa, Uudessa Maassa ja Taivaassa, ja siksi Jumala katsoo Herran Jeesuksen opetuslasta Kristuksen täydellisyyden kautta.

Kristuksen kanssa yhdessä ristiinnaulitut

Room 6:6 kun tiedämme sen, että meidän vanha ihmisemme on hänen kanssaan ristiinnaulittu, että synnin ruumis kukistettaisiin, niin ettemme enää syntiä palvelisi;

Raamattu opettaa, että Herran Jeesuksen opetuslapsi on yhdessä Kristuksen kanssa ristiinnaulittu, että synnin ruumis kukistettaisiin, niin ettei hän enää syntiä palvelisi. Tämä Raamatun kohta ei opeta sitä, että kun olet tullut uskoon, niin sinun vanha ihmisesi on jo kokonaan ristiinnaulittu, niin että olisit jo kokonaan kuollut sinun lihallesi, etkä enää koskaan tekisi syntiä, niin kuin jotkut väärin ymmärtävät tämän Raamatun kohdan. Room 6:6 opettaa siitä, että kun olet tullut Jumalan armosta uskoon, niin sinun vanha ihmisesi synnin himoineen ja haluineen kutsutaan kuolemaan lihalle, ettet enää syntiä palvelisi. Raamattu tuo monessa kohtaa esille ettei uskova ole kokonaan kuollut ja tullut synnittömäksi tullessaan ja ollessaan uskossa Herraan Jeesukseen.

1 Tim 5:20 Syntiä tekeviä nuhtele kaikkien kuullen, että muutkin pelkäisivät.

1 Joh 2:1 Lapsukaiseni, tämän minä kirjoitan teille, ettette syntiä tekisi; mutta jos joku syntiä tekeekin, niin meillä on puolustaja Isän tykönä, Jeesus Kristus, joka on vanhurskas.

San 28:13 Joka rikkomuksensa salaa, se ei menesty; mutta joka ne tunnustaa ja hylkää, se saa armon.

Gal 6:1 Veljet, jos joku tavataan jostakin rikkomuksesta (paraptoma - harha-askel, rikkomus, lankeemus, synti), niin ojentakaa te, hengelliset, häntä sävyisyyden hengessä; ja ole varuillasi, ettet sinäkin joutuisi kiusaukseen.

Kaksi edellä olevaa Raamatun kohtaa (1 Tim 5:20, 1 Joh 2:1) todistavat sen ettei uskova ole tässä maailmanajassa tullut synnittömäksi, eikä ole kokonaan ja koko ajan kuollut pois synneistä. Raamattu opettaa, että syntiä tekeviä tulee nuhdella, mutta kuitenkin sävyisyyden Hengessä.

Kun uskova lankeaa tekemään syntiä, niin Herra Jeesus on hänen Puolustajansa ja antaa synnit anteeksi kun ja jos uskova haluaa tehdä parannusta ja hylätä syntinsä. Syntien anteeksiantamus ei ole sellainen automaatio, että uskova saa kaiken anteeksi, kun hän vain pyytää syntejään anteeksi tai joku julistaa hänelle synninpäästön, koska vain sellainen ihminen voi saada syntinsä anteeksi, joka tunnustaa syntinsä ja haluaa hylätä syntinsä. Pyytäessään syntejään anteeksi uskovan tulee tunnustaa syntinsä ja haluta hylätä syntinsä ja näin Jumalan lupauksen mukaan hän saa syntinsä anteeksi.

Se että uskova ihminenkin lankeaa tekemään syntiä ei saa olla puolustus ja tuki synnin tekemiseen, koska meitä ei ole kutsuttu elämään synnissä uskon kautta Herraan Jeesukseen, vaan elämään Jumalan tahdon mukaisesti, uskossa kasvaen. Emme saa puolustella ja hyväksyä syntiä missään muodossa, vaan meidän tulee tehdä parannusta ja hylätä syntejä. Koska uskovasta ei tule täydellistä, niin hän voi langeta tekemään syntiä, mutta uskon kasvun kautta, kun hän oppii syvällisemmin tuntemaan Jumalaa ja vahvistuu uskossa Pyhän Hengen voiman kautta uskossa totuuteen, ja niin hän oppii koko ajan yhä enemmän voittamaan syntejä ja elämään koko ajan yhä syvällisemmin Jumalan tahdon mukaisesti.

2 Tess 1:3 Me olemme velvolliset aina kiittämään Jumalaa teidän tähtenne, veljet, niinkuin oikein onkin, koska teidän uskonne runsaasti kasvaa ja keskinäinen rakkautenne lisääntyy itsekussakin, kaikissa teissä,

Raamatussa on monta kohta, jotka puhuvat uskossa kasvamisesta, joista 2 Tess 1:3 on eräs. Koska uskova ei ole, eikä voi tulla synnittömäksi tässä maailmanajassa, niin siksi Raamattu opettaa uskossa kasvamisesta, jonka päämäärä on oppia tuntemaan Jumalaa koko ajan yhä syvällisemmin. Miten enemmin opit tuntemaan Jumalaa, niin sen syvällisemmin opit elämään käytännössä Jumalan tahdon mukaisesti.

1 Joh 3:6 Kuka ikinä hänessä pysyy, hän ei tee syntiä; kuka ikinä syntiä tekee, hän ei ole häntä nähnyt eikä häntä tuntenut.

1 Joh 3:6 ei opeta, niin kuin jotkut väärin opettavat, että uskovasta tulee uskon kautta Jeesukseen synnitön, niin ettei hän enää tee syntiä milloinkaan. Koska edellä esille ottamani Raamatun kohdat tuovat selkeästi esille ettei uskova voi olla tässä maailmanajassa synnitön, niin 1 Joh 3:6 pitää ymmärtää Raamatun kokonaisopetuksen valossa siten, kuka ikinä pysyy Herrassa Jeesuksessa (uskoo Jeesukseen), niin hän ei elä jatkuvassa synnin harjoittamisessa. On eri asia elää jatkuvassa synnissä ja rakastaa syntiä kuin langeta tekemään syntiä, josta ei pidä ja jota ei rakasta. Se tulee kuitenkin ottaa huomioon, että uskontien alussa kun sydän ei ole vielä harjaantunut ja oppinut voittamaan synnin himoja ja haluja, niin suuren keskeneräisyyden tähden uskovakin voi rakastaa sydämessään jotakin syntiä, mutta uskon kasvun ja sydämen harjaantumisen kautta hän oppii hylkäämään syntejä, joita hän on aikaisemmin rakastanut ja uskon kasvun ja sydämen harjaantumisen kautta hän ei enää rakastakaan syntejä, joita hän on aikaisemmin rakastanut.

Kol 3:
5 ¶ Kuolettakaa siis maalliset jäsenenne: haureus, saastaisuus, kiihko, paha himo ja ahneus, joka on epäjumalanpalvelusta,
6 sillä niiden tähden tulee Jumalan viha,
7 ja niissä tekin ennen vaelsitte, kun niissä elitte.
8 ¶ Mutta nyt pankaa tekin pois ne kaikki: viha, kiivastus, pahuus, herjaus ja häpeällinen puhe suustanne.
9 Älkää puhuko valhetta toisistanne, te, jotka olette riisuneet pois vanhan ihmisen tekoinensa
10 ja pukeutuneet uuteen, joka uudistuu tietoon, Luojansa kuvan mukaan.

Room 6:13 älkääkä antako jäseniänne vääryyden aseiksi synnille, vaan antakaa itsenne, kuolleista eläviksi tulleina, Jumalalle, ja jäsenenne vanhurskauden aseiksi Jumalalle.

Room 8:13 Sillä jos te lihan mukaan elätte, pitää teidän kuoleman; mutta jos te Hengellä kuoletatte ruumiin teot, niin saatte elää.

2 Kor 4:11 Sillä me, jotka elämme, olemme alati annetut kuolemaan Jeesuksen tähden, että Jeesuksen elämäkin tulisi kuolevaisessa lihassamme näkyviin.

Luuk 9:23 Ja hän sanoi kaikille: "Jos joku tahtoo minun perässäni kulkea, hän kieltäköön itsensä ja ottakoon joka päivä ristinsä ja seuratkoon minua.

Neljä edellä olevaa Raamatun kohtaa puhuvat lihan kuolemisesta ja siitä, että uskovan ihmisen tulee suostua kuolemaan lihan himoille ja haluille (synneille). Raamattu opettaa, että Pyhän Hengen kautta tulee kuolettaa ruumiin teot (synnilliset himot ja halut). Tämä tarkoittaa sitä, että uskova saa Pyhän Hengen kautta voiman ja kyvyn lihan kuolemaan taistellessaan syntiä vastaan. Raamattu ei opeta, että olemme uskoon tultuamme yhden kerran kuolleet lihallemme ja eläisimme sen jälkeen synnittömänä tässä maailmanajassa. Tämän tähden Herra Jeesus sanoi, että uskovan ihmisen tulee joka päivä kieltää itsensä ja ottaa joka päivä ristinsä ja siten seurata Herraa Jeesusta. Jokapäiväinen itsensä kieltäminen ja ristin ottaminen tarkoittaa jokapäiväistä taistelua syntiä vastaan, jossa meidän tulisi suostua kuolemaan lihan synnillisille himoille ja haluille joka päivä. Jos olisimme jo uskoon tultuamme yhden kerran kuolleet ja tulleet synnittömiksi, niin silloin meidän ei tarvitsisi enää joka päivä suostua kuolemaan lihallemme. Raamatun opetus kumoaa sellaisen väärän opetuksen, joka sanoo, että uskova on synnitön ja täydellinen ja jatkuvasti kokonaan kuollut omalle lihallensa.

Room 6:6 kun tiedämme sen, että meidän vanha ihmisemme on hänen kanssaan ristiinnaulittu, että synnin ruumis kukistettaisiin, niin ettemme enää syntiä palvelisi;

Vanha ihminen (lihan mieli - halu syntiin), joka on Jeesuksen kanssa ristiinnaulittu tapahtuu siten kuinka Herra Jeesus opettaa Luuk 9:23:ssa. Uskovan ihmisen tulee joka päivä kieltää itsensä (synnin himot ja halut) ja ottaa ristinsä, eli suostua kuolemaan lihansa synnillisille himoille ja haluille, ja näin uskovan vanha ihminen on ristiinnaulittu Jeesuksen kanssa. Tässä lihan kuolemassa Herra Jeesus auttaa meitä Pyhän Hengen voiman kautta, koska meissä itsessämme ei ole kykyä, voimaa ja halua kuolla pois synneistä ja elää Jumalan tahdon mukaisesti.

Vanha ihminen on ristiinnaulittu Jeesuksen kanssa, mutta jos uskovan sydän ei suostu kuolemaan lihallensa, niin hän ei ole ristiinnaulitsemisen tilassa (lihan kuolema), vaan tekee syntiä, siksi uskovan on joka päivä suostuttava kuolemaan lihallensa, että hän voi seurata Jeesusta ja elää Jumalan tahdon mukaisesta elämää.

Jumala on täydellinen ihminen ei ole täydellinen

Tässä yhteydessä on tärkeä ottaa esille eräs asia, jonka väärin ymmärtäminen voi johtaa uskovan ihmisen uskomaan, että hän voisi olla uskossaan täydellinen (synnitön). Jotkut uskovat vetoavat Raamatun sanaan uskoessaan olevansa synnittömiä ja täydellisiä. He voivat ottaa esille esimerkiksi Jaak 1:4: ja Matt 5:48 kohdat ja sanoa, että Raamattu sanoo meidän olevan täydellisiä. Asia ei ole kuitenkaan näin, sillä Raamattu ei sano ihmisen voivan olla täydellinen, mutta Raamatunkäännös, jossa ei ymmärretä miten täydellisyys sanaa tulee käyttää voi sanoa ihmisen olevan täydellinen.

Hepreankielestä englantiin juutalaisten kääntämä Jewish Publication Society Bible (JPS) kääntää hepreankielen täydellisyys sanan tarkoittamaan täydellistä silloin kun on kyse Jumalasta, mutta kun on kyse ihmisestä, niin silloin JPS Raamatunkäännös käyttää sanaa wholehearted (kokosydäminen) tai jotakin muuta sanaa, mutta ei täydellinen sanaa. Juutalaisten JPS Raamatunkäännös tekee täydellisyys sanan kohdalla eron miten sana tulisi kääntää sen takia, koska juutalaiset tietävät sen, että Jumala on täydellinen, mutta ihminen ei ole täydellinen. Uuden Testamentin käännös Orthodox Jewish Brit Chadasha (OJBC) käyttää samaa periaatetta kuin JPS, kun se käyttää täydellisyys sanaa tekstissään. Otan ensiksi esille OJBC:n UT:n kohtia:

Jaak 1:4 Ja kärsivällisyys tuottakoon täydellisen (teleios) teon, että te olisitte täydelliset (teleios) ja eheät ettekä missään puuttuvaiset.

Ortohodox Jewish Brit Chadasha kääntää jakeen näin:

Jas 1:4 (OJBC) And let savlanut be shleimah in its po’al (work) in order that you may be mevugarim (mature, grown up) and complete, lacking in nothing.

Kreikankielen sana teleios tarkoittaa täydellistä ja täysi-ikäistä. OJCB käännös kääntää Jaak 1:4:ssa Raamatun sanan totuuden periaatteella teleios sanan tarkoittamaan kypsää (mature) ja aikuista - täysi-ikäistä (grown up), koska teleios sana on yhdistetty ihmiseen. Raamatun sanan totuuden ja kokonaisopetuksen mukaan ymmärrettynä Jaak 1:4 opettaa, että uskovan ihmisen teko voi olla täydellinen, kun hän synnin sijasta valitsee Jumalan tahdon, mutta hänestä ei ole tullut täydellistä, mutta yksittäinen teko voi olla täydellinen, eli Jumalan tahdon mukainen. Jaak 1:4 puhuu uskovan ihmisen täysi-ikäisyydestä, ei siitä että uskova olisi täydellinen (synnitön). Uskova ei voi tulla täydelliseksi uskon elämässä, mutta hän voi tulla ja kasvaa täysi-ikäiseksi, eli kypsäksi uskovaksi.

Matt 5:48 Olkaa siis te täydelliset (teleios), niinkuin teidän taivaallinen Isänne täydellinen (teleios) on."

Matt 5:48 Therefore, be shlemim (complete), even as is your Av shbaShomayim. (OJBC)

OJBC käännös sanoo, että olkaa eheät (complete), niin kuin teidän taivaallinen Isänne on. Taivaan Isä (Jumala) on täydellinen ja kun uskova Jumalan armosta kasvaa kohti täydellisyyttä tulematta kuitenkaan täydelliseksi tässä maailmanajassa, niin uskova voi olla eheä ja täysi-ikäinen uskossaan ja siten heijastaa ympärilleen Jumalan täydellisiä tekoja olematta kuitenkaan itse täydellinen. Me olemme nähneet sen jo aikaisemmin kuinka Raamattu ei opeta sitä, että ihminen voisi olla täydellinen (synnitön) ja siksi meidän tulee ymmärtää Matt 5:48:ssa olevat Jeesuksen sanat sen suuntaisesti kuten toin sen esille.

Seuraavaksi tutkimme sitä kuinka Jewish Publication Society Bible (JPS) kääntää täydellisyys sanan kun puhutaan Jumalasta tai ihmisestä:

Gen 6:9 These are the generations of Noah: Noah was a just man and perfect (tamijm) in his generations, and Noah walked with God. KJV Version

Ge 6:9 These are the generations of Noah. Noah was in his generations a man righteous and whole-hearted (tamijm); Noah walked with God. (JPS)

Deut 18:13 Thou shalt be perfect (tamijm) with the LORD thy God.  KJV Version

Deut 18:13 Thou shalt be whole-hearted (tamijm) with the LORD thy God. (JPS)

Yllä on kaksi Raamatun kohtaa, jossa kuningas Jaakon käännös (KJV) kääntää täydellisyys sanan tarkoittamaan täydellistä koskien ihmistä, joka on väärin käännetty. Juutalaisten JPS käännös kääntää oikein täydellisyys sanan tarkoittamaan kokosydämistä, ei täydellistä, koska on kyse ihmisestä, joka ei pysty olemaan täydellinen (synnitön) tässä maailmanajassa. JPS kääntää johdonmukaisesti kaikki täydellisyys sanat, jotka on yhdistetty ihmiseen, jollakin muulla sanalla, mutta ei täydellisyys sanalla, koska ihminen ei kykene olemaan täydellinen.

Ps 19:7 (19:8) Herran laki on täydellinen (tamijm); se virvoittaa sielun. Herran todistus on vahva, se tekee tyhmästä viisaan.

Psalm 19:8 The law of HaShem is perfect (tamijm), restoring the soul; the testimony of HaShem is sure, making wise the simple. (JPS)

Juutalaiset JPS käännöksessä kääntävät täydellisyys sanan tamijm tarkoittamaan täydellistä (perfect), koska on kyse Jumalasta ja Hänen laistaan, sillä Jumala on täydellinen. Teleois ja tamijm sanoilla on useita merkityksiä kuten täydellinen, eheä, täysi-ikäinen jne. Jumalan kansa (israelilaiset) ymmärsivät sen eron, että Jumala on täydellinen, mutta ihminen ei ole täydellinen ja siksi he tekivät selvän eron käyttäessään sanaa tamijm, joka tarkoittaa täydellistä kun on kyse Jumalasta, mutta kun on kyse ihmisestä, niin silloin tamijm sanan merkitys tarkoittaa kokosydämistä, täysi-ikäistä jne. koska ihminen ei ole eikä tule täydelliseksi tässä maailmanajassa. Uuden Liiton kansan tulee myös ymmärtää sama asia. Siksi on parempi käyttää sanaa koko-sydäminen, täysi-ikäinen, kypsä, kasvanut kuin täydellinen, kun puhutaan uskovasta, sillä täydellisyys käsite kuuluu yksinomaan kuvaamaan Jumalaa ja Hänen tekojansa, joka on täydellinen ja jonka teot ovat täydellisiä.

 

 

Petri Paavola 31.7.2019

Lähteet:
Raamattu 33/38
Biblia 1776
King James Version 1769 


 

 

 

eXTReMe Tracker