Nature

Etusivulle | Yhteiskunnan ilmiöitä | Anna palautetta
SaulusMedia |
Petri - Youtube    


Jumala tietää ihmistä paremmin

Raamattu sanoo kuinka lopunajan jumalaton ihmiskunta ajautuu täyteen laittomuuteen. Raamattu kertoo myös uskovien ihmisten suuresta luopumuksesta lopunajassa, jossa Jumalan sanan totuus vaihdetaan valheellisiin opetuksiin ja käsityksiin. Aihetta voisi käsitellä monestakin näkökulmasta käsin, mutta lähestyn tässä kirjoituksessa aihetta ainoastaan muutamasta näkökulmasta käsin, eli kuinka väärään tietoon perustuva tieteellinen informaatio eksyttää lopunaikana monia uskovia ihmisiä. Tiede on toki monissa asioissa ihan oikeilla jäljillä, mutta myös täysin väärässä joissakin asioissa. Kehotan jokaista lukijaa tutkimaan sitä mitä Jumala sanoo sanassaan.

Nykyinen tiedemaailma ja jotkut tieteentekijät sanovat että sukupuolia ei ole vain kaksi, vaan niitä voi olla useita, jopa seitsemän tai enemmän. Jotkut Herraan Jeesukseen uskovat ihmisetkin ovat alkaneet uskoa valheelliseen propagandaan, että sukupuolia on enemmän kuin kaksi.

Tiedämme sen että sukupuolikromosomit määrittävät sukupuolen, jonka mukaan XY-krosomista tulee mies ja XX-kromosomista tulee nainen. Joillakin ihmisillä on kromosomivirhe kuten esim. XXY-kromosomivirhe, joka on noin yhdellä viidelläsadalla - tuhannella poikalapsella, mutta he ovat silti poikia, eivät muunsukupuolisia; XO-kromosomi poikkeavuus esiintyy noin 2 500 vastasyntyneellä tytöllä, mutta he ovat silti tyttöjä, eivät muunsukupuolisia. XXY-kromosomivirhe on harvinainen, joka esiintyy ainoastaan miessukupuolella, eli XYY-poika on poika, ei muunsukupuolinen; XXX-kromosomivirhe esiintyy yhdellä tuhannesta vastasyntyneellä tytöllä, mutta he ovat siitä huolimatta tyttöjä, eivät muunsukupuolisia.

Edellä luetellut kromosomivirheet ja poikkeamat eivät tee henkilöstä muunsukupuolista tai kolmatta sukupuolta, vaan hän on joko poika tai tyttö. Sukupuolia on vain kaksi.

Intersukupuolisuus on todella harvinainen sukupuolikehityksen häiriö, joka aiheuttaa sukuelinten ristiriidan sukurauhasten tai kromosomien määrittämän sukupuolen kanssa. Intersukupuolisuutta esiintyy väestössä noin 0,1-2%. Intersukupuolisuuden kehityshäiriön sukupuolen ristiriita ei ole syy määrittää kolmatta sukupuolta tai muunsukupuolista, koska intersukupuolisuus on kromosomihäiriö sekä sukupuolen kehityshäiriön ristiriita sukurauhasten tai kromosomien määrittämän sukupuolen kanssa. Intersukupuolinen on joko tyttö tai poika, ei muunsukupuolinen. Intersukupuolista ihmistä ei kannata alkaa leikkelemään ennen kuin ollaan varmoja siitä kumpaa sukupuolta hän on. Intersukupuolisellakin on sukupuolikromosomit, jotka auttavat määrittämään sen mikä on hänen sukupuolensa.

Todellisuudessa sukupuolia on vain kaksi ja sen lisäksi on olemassa sukupuolikromosomihäiriötiloja, jotka eivät kumoa kahden sukupuolen todellisuutta. Raamatussa Herra Jeesus sanoi, että Jumala loi luomakunnan alussa ihmisen mieheksi ja naiseksi. Raamatussa Jumala kertoo monissa kohdin kuinka Hän loi ihmisen, mieheksi ja naiseksi. Jumala itse sanoo sanassaan, että on olemassa vain kaksi sukupuolta. On ihan varma tosiasia, että Jumala ihmisen Luojana tietää ihmistä paremmin kuinka monta sukupuolta on olemassa. Ihminen toki voi vajavaisuudestaan käsin määritellä "tieteellisenä" tosiasiana ties mitä, mutta Jumala tietää asiat ihmistä paremmin ja Hän on sanonut sanansa ilmoituksessa (Raamattu) miten asia on koskien sukupuolia.

Jos Herraan Jeesukseen uskova ihminen uskoo enemmän harhaan mennyttä tiedettä koskien ihmisen sukupuolta, niin hän joutuu hylkäämään Jumalan sanan totuuden ja ilmoituksen kahdesta sukupuolesta ja valitsemaan erehtyväisen ihmisen määritelmän sukupuolista.

Eläinkokeissa maatalouden torjunta-aineiden on havaittu aiheuttavan eläimille intersukupuolisuutta. Pidän sitä erittäin todennäköisenä, että ihmisen valmistamat myrkyt ja vaaralliset aineet, joille ihmiset altistuvat ovat eräs syy mikä aiheuttaa kromosomivirheitä. Nykyisen DNA-tutkimuksen avulla on saatu selville, että jokaisessa ihmissukupolvessa lisääntyy uusia mutaatioita, jotka aiheuttavat virheitä perimään, joka on eräs syy kromosomihäiriöihin ja on varmasti myös eräs intersukupuolisuuden aiheuttaja. Kromosomihäiriöt ovat osin ihmisten toimista johtuvia sekä virheitä aiheuttavien mutaatioiden aiheuttamia. Kromosomihäiriön omaavat ihmiset ovat yhtä arvokkaita ja tärkeitä kuin kaikki muutkin ihmiset.

Jotkut ihmiset, jotka uskovat Herraan Jeesukseen ymmärtävät Jumalan käyttäneen evoluution mekanismia luodessaan taivaat, maan, eläimet ja ihmiset jne. He ovat hylänneet Raamatun totuuden ja vastaanottaneet tieteellisen valheen evoluutioteorian opista. Valheeseen perustuva tiede sanoo elottomien kemiallisten aineiden synnyttäneen elämää maan päälle, joka kehittyi vuosimiljoonien aikana yksinkertaisimmista lajeista monimuotoisempiin lajeihin aina ihmisen kehittymiseen asti. Tämän valheellisen teorian mukaan ihmisellä ja ihmisapinoilla on yhteinen sukupuu ja kantamuoto.

Raamattu sanoo Jumalan luoneen eläimet ennen ihmisen luomista ja kuinka Jumala loi eläimet omiksi lajeikseen. Eläinten luomisen jälkeen Jumala loi ihmisen maan tomusta. Raamatun sanan todistus kumoaa teistisen evoluution (Jumala käytti evoluutiota luomisessa) käsityksen ja opetuksen. Jumala varmasti tietää paremmin kuin ihminen sen miten ihminen on ilmestynyt maan päälle, koska Jumala on luonut ihmisen maan tomusta.

Jos Herraan Jeesukseen uskova ihminen uskoo enemmän harhaan mennyttä tiedettä koskien ihmisen ilmestymistä maan päälle, niin hän joutuu hylkäämään Jumalan sanan totuuden ja ilmoituksen siitä kuinka Jumala loi ihmisen maan tomusta ja valitsemaan erehtyväisen ihmisen määritelmän ja opin evoluution kehitysvaiheista.

Jos Herran Jeesuksen opetuslapsi uskoo sellaisia tieteellisiä oppeja ja käsityksiä, joissa tieteellinen oppi ja käsitys on selkeästi vastoin Raamatun sanan totuutta, niin silloin hän uskoo valheeseen, ei totuuteen. Jos tiede (ei ole aina väärässä) opettaa ja määrittää jonkin asian vastoin Raamatun sanan totuutta, niin silloin tiede on siinä kohden väärässä ja Herran Jeesuksen opetuslapsen tulisi aina uskoa kaikkia asioita sen mukaan mikä on Jumalan sanan totuus.

Kiistaton totuus on, että Kaikkivaltias Jumala tietää asiat ihmistä paremmin. Tiede on monissa (ei kaikissa) asioissa eri mieltä Jumalan sanan totuuden kanssa. Tiede on erehtyväinen kuten olemme saaneet ihmiskuntana sen nähdä usean vuosisadan ajan. Kaikkivaltias Jumala on täydellinen, eikä Hän ole koskaan missään väärässä, eikä Hän erehdy koskaan, vaan on aina oikeassa. Sanomatta selvää pitäisi olla, että Herran Jeesuksen opetuslapsen tulisi uskoa aina Jumalan sanan totuutta, eikä uskoa sellaisiin asioihin, jotka ovat vastoin Jumalan sanan totuutta. Jumalaton ihminen ei voi ymmärtää Jumalan sanan totuutta, mutta uskovan ihmisen tulisi ymmärtää Jumalan sanan totuutta. Tärkein totuus on syntien anteeksiantamus sekä iankaikkinen elämä uskon kautta Herraan Jeesukseen, Jeesuksen veressä.

 

Petri Paavola 26.11.2017

 

 

 

eXTReMe Tracker