Nature

Etusivulle | Raamatunopetuksia | Anna palautetta
SaulusMedia |
Petri - Youtube    


Keskity Herraan Jeesukseen Kristukseen
 

 

Usein jotkut Jeesukseen uskovat puhuvat kuinka tulisi keskittyä Jeesukseen ja jopa "painostavat" tai vaativat toisia olemaan Kristus keskeisiä. Kristus keskeinen usko on oikeata uskoa ja me saamme Jumalan armosta kasvaa Kristus keskeiseen uskoon. Mitä pitemmälle luopumus etenee lopun ajassa sekä niiden uskovien sydämissä, jotka uskovat ihmismielen  (korvasyyhyn) mukaiseen rakkauteen, niin sitä enemmän he vaativat Jeesuksen opetuslapsia olemaan Kristus keskeisiä, mutta ei kuitenkaan rakkauden totuuden mukaan, vaan rakkauden uskonnollisen lihan mielen mukaan. Aion tässä kirjoituksessa käsitellä sitä mitä on oikea ja Raamatullinen Kristus keskeisyys. Jumala armahtakoon meitä olemaan Kristus keskeisiä Kristuksen mielen mukaan, ei uskonnollisen lihan mielen mukaan.

 

Jeesuksen seuraaminen

 

Mark 1:17 Ja Jeesus sanoi heille: "Seuratkaa minua, niin minä teen teistä ihmisten kalastajia".

 

Matt 9:9 Ja sieltä kulkiessaan ohi Jeesus näki miehen, jonka nimi oli Matteus, istumassa tulliasemalla ja sanoi hänelle: "Seuraa minua". Niin tämä nousi ja seurasi häntä.

 

Matt 10:38 ja joka ei ota ristiänsä ja seuraa minua, se ei ole minulle sovelias.

 

Matt 16:24 Silloin Jeesus sanoi opetuslapsillensa: "Jos joku tahtoo minun perässäni kulkea, hän kieltäköön itsensä ja ottakoon ristinsä ja seuratkoon minua.

 

Jeesuksen seuraamiseen kuuluu elää, puhua ja ajatella kuin Hän. Jeesus oli täydellinen, me emme ole täydellisiä. Silti voimme Jumalan armosta kasvaa vanhurskaudessa, jossa saamme oppia elämään, puhumaan ja ajattelemaan kuin Hän. Jos haluat olla Jeesus keskeinen, niin siihen ei kuulu pelkästään Jeesuksesta puhuminen, vaan että elät, puhut ja ajattelet kuin Hän. Tutkimme seuraavaksi millainen Jeesus oli, miten Hän eli, mitä Hän puhui ja ajatteli, tosin tämä kirjoitus ei ole kaiken kattava siitä miten Hän eli ja mitä Hän opetti, mutta tuon tässä esille tärkeitä asioita Jeesus keskeisyydestä. Tutkimme siis sitä millaista on Raamatun opettama Jeesus keskeisyys. Täytyy vielä korostaa ettemme kykene täydellisyyteen, mutta Pyhässä Hengessä saamme kasvaa ja oppia koko ajan lisää kuinka voimme elää Jeesus keskeistä uskon elämää.

 

Jeesus teki Isänsä tahdon

 

Joh 6:38 Sillä minä olen tullut taivaasta, en tekemään omaa tahtoani, vaan hänen tahtonsa, joka on minut lähettänyt.

 

Jeesus ei maan päällä vaeltaessaan elänyt oman tahtonsa mukaan, vaan Isän tahdon mukaan. Jos sinä haluat olla Jeesus keskeinen, ei sinullakaan ole omaa tahtoa, vaan haluat että Jumalan tahto tapahtuu sinun elämässäsi. Jeesus keskeinen uskova ei etsi omaansa, vaan Herran tahtoa kaikessa. Sellainen joka etsii Jumalan tahtoa rakastaa myös Jumalaa. Jeesus rakastaa Isäänsä ja oli Hänelle kaikessa mieliksi. Jos sinä olet mieliksi ihmiselle ja sillä kumoat Jumalan rakkauden ja totuuden, niin et ole Jeesus keskeinen, vaan itsekeskeinen ihmisiä mielistelevä uskova.

 

Gal 1:10 Ihmistenkö suosiota minä nyt etsin vai Jumalan? Tai ihmisillekö pyydän olla mieliksi? Jos minä vielä tahtoisin olla ihmisille mieliksi, en olisi Kristuksen palvelija.

 

Paavali kirjoittaa jos etsimme ihmisten suosiota ja haluamme olla ihmisille mieliksi, emme voi olla Kristuksen palvelijoita. Jumalan rakkaus toimii totuuden kautta ja totuus toimii Jumalan rakkaudessa. Tällöin emme saa Kristuksen palvelijoina mielistellä ihmisiä, emmekä saa tukea syntiä ja vääriä oppeja. Syntisiä ihmisiä meidän tulee rakastaa, mutta ei syntiä. Meidän tulee rakastaa uskovia, jotka opettavat vääriä oppeja, mutta emme saa rakastaa vääriä oppeja, vaan paljastaa ne. Jos rakastamme todella lähimmäisiämme, niin kerromme heille totuuden synnistä ja vääristä opeista, näin toimien saamme olla heitä ohjaamassa oikeaan suuntaan.

 

Jeesus rakasti Jumalaa ja lähimmäisiään

 

Mark 10:21 Niin Jeesus katsoi häneen ja rakasti häntä ja sanoi hänelle: "Yksi sinulta puuttuu: mene, myy kaikki, mitä sinulla on, ja anna köyhille, niin sinulla on oleva aarre taivaassa; ja tule ja seuraa minua".

 

Joh 11:5 Ja Jeesus rakasti Marttaa ja hänen sisartaan ja Lasarusta.

 

Joh 19:26 Kun Jeesus näki äitinsä ja sen opetuslapsen, jota hän rakasti, seisovan siinä vieressä, sanoi hän äidillensä: "Vaimo, katso, poikasi!"

 

Ilm 1:5 ja Jeesukselta Kristukselta, uskolliselta todistajalta, häneltä, joka on kuolleitten esikoinen ja maan kuningasten hallitsija! Hänelle, joka meitä rakastaa ja on päästänyt meidät synneistämme verellänsä

 

Efes 5:2 ja vaeltakaa rakkaudessa, niinkuin Kristuskin rakasti teitä ja antoi itsensä meidän edestämme lahjaksi ja uhriksi, Jumalalle "suloiseksi tuoksuksi".

 

Jeesus rakasti lähimmäisiään. Jos sinä haluat olla Jeesus keskeinen, et valikoi rakkauden kohdetta puoluehengen, samanmielisyyden tai henkilön mukaan. Jos olet Jeesus keskeinen, niin rakastat lähimmäisiäsi ilman ehtoja. Lähimmäisen rakkaus tulee esille sinusta jos todella rakastat lähimmäistäsi. Lähimmäisen rakkauteen ei kuulu panettelu ja juoruaminen, vaan totuuden puhuminen.

 

Luuk 10:27 Hän vastasi ja sanoi: "Rakasta Herraa, sinun Jumalaasi, kaikesta sydämestäsi ja kaikesta sielustasi ja kaikesta voimastasi ja kaikesta mielestäsi, ja lähimmäistäsi niinkuin itseäsi".

 

Jos haluat olla Jeesus keskeinen, niin silloin ensimmäinen rakkauden kohteesi on Jumala, jota saat rakastaa kaikesta sydämestäsi ja kaikesta sielustasi ja kaikesta voimastasi ja kaikesta mielestäsi. Jeesus keskeinen uskova rakastaa Jumalaa. Todellinen rakkaus ei ole pelkkiä sanoja, vaan tekoja. Jeesus puhui paljon rakkaudesta, mutta myöskin toimi sen mukaan mistä puhui. Teoistasi sinut tunnistetaan uskovaksi, joka rakastaa Jumalaa:

 

Jaak 1:22 Mutta olkaa sanan tekijöitä, eikä vain sen kuulijoita, pettäen itsenne.

 

Uskon elämässä toki tarvitaan myös sanoja, mutta sanat ilman totuuden rakkaudessa tehtyjä tekoja ovat petosta, niin kuin Raamattukin sen meille opettaa. Kun ensin osaat rakastaa Jumalaa vasta sen jälkeen kykenet rakastamaan lähimmäistäsi. Tämä on totta, eikä kaikki ymmärrä tätä, mutta se on selvä Raamatun opettama järjestys. Jeesus keskeinen uskova rakastaa myös lähimmäistään, eikä halua hänelle mitään pahaa.

 

Jumalan rakkaus

 

Joh 3:16 Sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainokaisen Poikansa, ettei yksikään, joka häneen uskoo, hukkuisi, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä.

 

Jeesus puhui paljon Jumalan rakkaudesta. Jeesus keskeinen uskova puhuu myös paljon Jumalan rakkaudesta, ei kuitenkaan ihmismielen mukaan, vaan Jumalan mielen mukaan.

 

Jumalan armo

 

Luuk 4:22 Ja kaikki lausuivat hänestä hyvän todistuksen ja ihmettelivät niitä armon sanoja, jotka hänen suustansa lähtivät; ja he sanoivat: "Eikö tämä ole Joosefin poika?"

 

Jeesus puhui armon sanoja. Jeesus keskeinen ihminen puhuu myös armon sanoja. Mitä on Jumalan armo? Jumalan armo on moninainen, jota emme pysty täydellisesti kuvaamaan ihmissanoin. Jumalan armoa on pelastaa syntinen ihminen Jeesuksen sovitustyön tähden. Armollista on pelastaa syntinen ilman syntisen omia ansioita, on armollista antaa anteeksi. Jeesus keskeinen uskova puhuu armon sanoja sekä on armollinen ja anteeksiantava.

 

Tiit 2:

11 ¶ Sillä Jumalan armo on ilmestynyt pelastukseksi kaikille ihmisille
12 ja kasvattaa meitä, että me, hyljäten jumalattomuuden ja maailmalliset himot, eläisimme siveästi ja vanhurskaasti ja jumalisesti nykyisessä maailmanajassa,

 

Jumalan armo ei jätä uskovaa synnin orjuuteen, vaan kasvattaa häntä hylkäämään syntiä sekä kasvamaan eläen vanhurskaasti ja jumalisesti. Jeesus keskeinen uskova elää Jumalan armossa, jossa hän hylkää synnin ja kasvaa jumalisesti ja vanhurskaasti.

 

Vanhurskaus

 

Luuk 1:17 Ja hän käy hänen edellään Eliaan hengessä ja voimassa, kääntääksensä isien sydämet lasten puoleen ja tottelemattomat vanhurskasten mielenlaatuun, näin Herralle toimittaaksensa valmistetun kansan."

 

Jeesus puhui vanhurskaudesta ja itse eli vanhurskaasti. Jeesus keskeinen uskova puhuu myös vanhurskaudesta sekä elää vanhurskaasti.

 

Pyhitys

 

Joh 17:19 ja minä pyhitän itseni heidän tähtensä, että myös he olisivat pyhitetyt totuudessa.

 

Jeesus eli pyhityksessä totuuden mukaan. Jeesus keskeinen uskova elää myös pyhityksessä totuuden mukaan.

 

Pelastus ja kadotus

 

Mark 16:16 Joka uskoo ja kastetaan, se pelastuu; mutta joka ei usko, se tuomitaan kadotukseen.

 

Jeesus puhui pelastuksesta ja kadotuksesta. Jeesus keskeinen uskova puhuu myös pelastuksesta ja kadotuksesta. Evankeliumiin Jeesuksesta kuuluu kertominen Jumalan rakkaudesta, armosta, uskon kautta pelastuksesta Jeesuksessa Kristuksessa sekä kadotuksesta niille jotka eivät usko Herraan Jeesukseen Kristukseen. Jeesus keskeinen uskova puhuu kaikesta edellä mainitusta.

 

Mark 1:15 ja sanoi: "Aika on täyttynyt, ja Jumalan valtakunta on tullut lähelle; tehkää parannus ja uskokaa evankeliumi"

 

Jeesus puhui parannuksen teosta ja kehotti ihmisiä uskomaan evankeliumiin (uskomaan Jeesuksen olevan Herra ja Messias). Jeesus keskeinen uskova kehottaa myös ihmisiä parannukseen ja uskomaan Jeesukseen.

 

Synti

 

Luuk 24:47 ja että parannusta syntien anteeksisaamiseksi on saarnattava hänen nimessänsä kaikille kansoille, alkaen Jerusalemista

 

Jeesus puhui, että synnistä oli tehtävä parannus ja tuli uskoa Häneen, jos haluaa pelastua ja saada syntinsä anteeksi. Jeesus keskeinen uskova puhuu myös synnistä ja kertoo, että syntien anteeksiantamukseen on vain yksi tie, joka on: Parannuksen tekeminen sekä uskominen Herraan Jeesukseen.

 

Synnistä puhuminen ei ole mieluista ihmiskorvalle, mutta kun ihminen ymmärtää mitä on synti ja Jeesuksen sovitustyö, niin silloin ihmiselle kelpaa iankaikkinen elämä Jeesuksessa Kristuksessa. Älä pelkää puhua synnistä, vaan puhu siitäkin sillä tavalla kuin Raamattu siitä opettaa.

 

Eksytys ja eksyttäjät

 

Matt 22:29 Jeesus vastasi ja sanoi heille: "Te eksytte, koska te ette tunne kirjoituksia ettekä Jumalan voimaa.

 

Matt 16:6 Ja Jeesus sanoi heille: "Varokaa ja kavahtakaa fariseusten ja saddukeusten hapatusta".

 

Matt 23:15 Voi teitä, kirjanoppineet ja fariseukset, te ulkokullatut, kun te kierrätte meret ja mantereet tehdäksenne yhden käännynnäisen; ja kun joku on siksi tullut, niin teette hänestä helvetin lapsen, kahta vertaa pahemman, kuin te itse olette!

 

Matt 12:34 Te kyykäärmeitten sikiöt, kuinka te saattaisitte hyvää puhua, kun itse olette pahoja? Sillä sydämen kyllyydestä suu puhuu.

 

Mark 7:6 Mutta hän sanoi heille: "Oikein Esaias on ennustanut teistä, ulkokullatuista, niinkuin kirjoitettu on: ‘Tämä kansa kunnioittaa minua huulillaan, mutta heidän sydämensä on minusta kaukana;

 

Matt 24:11 Ja monta väärää profeettaa nousee, ja he eksyttävät monta.


Matt 24:24 Sillä vääriä kristuksia ja vääriä profeettoja nousee, ja he tekevät suuria tunnustekoja ja ihmeitä, niin että eksyttävät, jos mahdollista, valitutkin.

 

Jeesus puhui paljon myös ajassaan olevista eksytyksistä ja eksyttäjistä; Hän jopa nimesi ne jotka eksyttävät. Jeesus keskeinen uskova myös paljastaa ajassaan olevat eksytykset ja eksyttäjät; jopa nimeltä mainiten. Jeesus Kristus puhui myös, että lopun ajassa nousee paljon eksytyksiä ja eksyttäjiä, jotka koittavat eksyttää jopa valitutkin. Jeesus keskeinen uskova paljastaa kaikki eksytykset joiden kautta seurakuntaa koitetaan eksyttää, ellemme toimi näin, emme ole Jeesus keskeisiä uskovia, vaan synnin sokaisemia uskovia. Jeesus keskeinen uskova ei ole eksytysten metsästäjä, vaan Kristukseen juurtuva Pyhässä Hengessä rakkauden ja totuuden kautta. Jeesus keskeinen uskova ei siis metsästämällä metsästä eksytyksiä, vaan paljastaa ne silloin kun ne kohdalle osuvat. Kristus keskeinen usko keskittyy Jeesukseen Kristukseen ja paljastaa eksytykset, mutta ei elä eksytys keskeisenä, vaan Kristus keskeisenä.

 

Lopun ajassa voimistuu eksytykset ja eksyttäjät, samoin myös monet uskovat sokaistuvat niin etteivät he tunnista eksytystä ja eksyttäjiä, vaan pitävät heitä jopa sisarinaan ja veljinään Kristuksessa. Samoin lopun aikana monenlaiset väärät opetukset lisääntyvät seurakunnassa ja monet uskovat antavat tukensa näille väärille opeille siten, että kieltävät niitä paljastamasta ja että tulisi keskittyä Jeesukseen. Todellinen Jeesukseen keskittyminen tuo esille myös väärät opetukset, sillä muuten ne pääsevät tekemään vauriota seurakunnassa ja pahimmassa tapauksessa johdattavat uskovat pois pelastuksesta.

 

Sielullinen uskonnollisuus. Lopun ajassa lisääntyy myös sielullinen uskonnollisuus, joka vaatii keskittymään Jeesukseen, mutta korvasyyhyn mukaan, jossa ei saa puhua ja paljastaa eksytyksiä, eksyttäjiä eikä vääriä oppeja. Tämän sielullisuuden vallassa olevat pitävät itseään todellisina uskovina ja niitä väärähenkisinä, jotka oikeasti keskittyvät Jeesukseen. Oikea Jeesus keskeisyys on sellaista missä toimitaan samalla tavalla kuin Jeesus toimi ja puhutaan samoista asioista kuin Jeesus puhui.

 

Sielullinen uskonnollisuus ei erota eksytystä ja väärää oppia, jos joukossa on vähänkin oikeata mukana. Tämän tähden sielullinen ja uskonnollinen uskova käy niiden kimppuun, jotka todella keskittyvät Jeesukseen. Erikoisesti tässä lopun ajassa monet uskovat eksyvät hyväksymään monet erilaiset väärät opetukset sekä synnillisen elämän. He hyväksyvät sen vaikenemalla ja siten pakenevat vastuuta, joka kuuluu Jeesuksen opetuslapselle. Jeesuksen opetuslapsilla on vastuu elää ja opettaa vanhurskasta elämää sekä paljastaa väärät opetukset ja synnilliset tavat seurakunta elämässä. Vaikeneminen tehdään yleensä rakastamalla lähimmäistä eikä haluta tuomita lähimmäistä. Synnin ja vääryyden paljastaminen ei ole tuomitsemista, vaan synnin ja vääryyden paljastamista, joka (synti) rikkoo ihmisen sisäisesti ja ulkonaisesti.

 

Farisealaisuus. Monet sanovat ettei saa tuomita toista eikä sanoa fariseukseksi. Tietenkään meillä ei ole oikeus tuomita ketään ei sanoa ilman perusteita ketään fariseukseksi. Jeesus Kristus paljasti fariseukset ja sanoi heidän eksyttävän ihmisiä kadotukseen opeillaan. Jokainen Jeesuksen opetuslapsi saa myös paljastaa farisealaisuuden eli ulkokultaisen uskonnollisen teeskentelyn, jonka kautta uskovia koitetaan eksyttää pois todellisesta Jeesus keskeisyydestä. Tässä kohden tulee kuitenkin muistaa ettei kyse ole ajojahdista ja että ensin tulee ottaa malka pois omasta silmästä ennen kuin voi ottaa pois rikan lähimmäisen silmästä. Jeesus sanoi ulkokullatun olevan se joka ei näe omassa silmässä malkaa, vaan lähimmäisen silmässä rikan. Yleensä se onkin juuri farisealainen teeskentelijä, joka tonkii rikkoja toisen silmästä, vaikka oma silmä on malkia täynnä.

 

Miksi Jeesus paljasti fariseukset ja miksi myös seurakunnassa tulee farisealaisuuden paljastua? Jeesus sanoi, että fariseukset huulillaan kunnioittavat Jumalaa, mutta heidän sydämensä on kaukana Jumalasta. Tämän tähden Jeesus sanoi fariseusten Jumalanpalveluksen olevan turhaa. Siksi Jeesus heidät paljasti ja sen tähden koska fariseus on innokas opettamaan ja siten eksyttämään lähimmäisiään. Jeesus haluaa seurakuntansa pysyvän puhtaana farisealaisuudesta. Siksi Jeesuksen esimerkkiä seuraten Hänen opetuslapsensa saavat paljastaa kaikenlaisen farisealaisuuden. Tässä kohden monet sanovat, että Jumala yksin näkee ihmissydämeen ja me emme saa sanoa ketään fariseukseksi ja paljastaa farisealaisuutta. Jeesus itse kuitenkin sanoi että Hänen opetuslastensa tulisi karttaa farisealaista hapatetta, eli opetusta. Voimme siis tunnistaa farisealaisuuden ja paljastaa sen. Tämä paljastaminen tulee kuitenkin tehdä heitä kunnioittaen ja rakastaen. Tämä tarkoittaa sitä, että et paljasta farisealaisuutta heitä lyöden ja itseäsi korottaen. Rakkaudesta Jumalaan ja heihin teet sen heidän itsensä parhaaksi, että he voisivat tehdä parannuksen ja löytää todellisen elämän Jeesuksessa Kristuksessa. Kun farisealaisuus paljastuu, niin paljastamme sen myös rakkaudesta muihin ihmisiin, etteivät he eksyisi farisealaisuuden hapatukseen.

 

Terve ja Raamatullinen Jeesus keskeisyys siis toimii, ajattelee, puhuu ja elää siten kuin Jeesus eli. Antautukaamme todelliseen Jeesus keskeisyyteen. Jeesuksen opetuslapsina, emme tule saamaan siitä kiitosta ihmisiltä, mutta tärkeintä on se että Jumala mielistyy siihen ja se on Jumalan mielen mukaista uskon elämää. Todellista Jeesus keskeistä uskon elämää ei voi elää ilman Pyhän Hengen voimaa. Antautukaamme siis Pyhän Hengen voiman vaikutuksen alaisuuteen.

 

Linkkisuositus:
http://www.kotipetripaavola.com - Jeesuksen usko

 

 

 

Petri Paavola 2009

 


 

 

 

eXTReMe Tracker