Nature

Etusivulle | Raamatunopetuksia | Anna palautetta
SaulusMedia |
Petri - Youtube    


Jeesuksen usko

Jeesuksen usko pelastaa

Minua on ahdistanut täydellisyys ja uskon-sankaruus vaatimukset. Olen nähnyt monien uskovien sortuvan näiden väärien taakkojen alle, joita kohti monia uskovia ruoskitaan. Kun tutkin kreik. UT:a minut valtasi ilo ja suuri riemu. Olemme kuulleet aina opetettavan usko Jeesukseen niin sinä pelastut, tämä opetus opetetaan ja ymmärretään ehkä liian usein ihmisen uskona, joka on ratkaiseva ja ratkaisee taivaspaikan. Melkein poikkeuksetta, kun meidän kirkkoraamatussa on käännetty usko Jeesukseen pelastaa, niin alkutekstissä lukee, Jeesuksen usko pelastaa, mikä valtava vapautus synteihinsä rääkätylle ihmiselle. Jeesuksen uskolla ihminen pelastuu ei omallansa.  Jeesuksen usko luetaan siis ihmisen hyväksi, kun ihminen pelastuu. Seuraavaksi tutkimme, mitä tarkoittaa Jeesuksen uskon kautta pelastuminen.

Ihminen pelastuu Jeesuksen uskon ja lunastustyön perusteella. Saatana on vanginnut ihmisen tahtoansa tekemään ja tämän vankeuden seurauksena ihminen on syntinen ja siksi elää synnissä. Golgatalla Jumala valmisti pelastuksen ihmiselle, jotta hän saa yhteyden elävään Jumalaan, joka vapautta ihmisen synnin ja saatanan vallasta. Evankeliumia julistetaan ihmiselle ja kun ihminen kuulee evankeliumin niin evankeliumin kautta Pyhä Henki todistaa ja osoittaa synnin ihmisen sydämelle. Tämän seurauksena ihminen tulee synnintuntoon. Evankeliumin kautta myös Pyhä Henki todistaa ja osoittaa ihmiselle Jeesuksen armon ja vanhurskauden sekä myös tuomion, joko kadotuksen tai armahduksen. Tämä kumman tuomion Pyhä Henki osoittaa ihmiselle ratkaisee se, kumman valinnan ihminen on tehnyt, eli hyljännyt Jeesuksen tai vastaanottanut Jeesuksen. Kun ihminen tulee synnintuntoon ja ottaa vastaan Jeesuksen elämäänsä, niin hänestä tulee Jumalan lapsi ja hän saa syntinsä anteeksi Jeesuksen ristinkuoleman ja ylösnousemuksen kautta.

Jumalan teko

Jos ihminen tulee uskoon, niin se on Jumalan teko, koska ilman evankeliumia ja Pyhän Hengen todistusta ei kukaan voi tulla uskoon. Tämän tähden myös Jeesus sanoi: ”Se on Jumalan teko, että te uskotte” ja ”Ihminen voi mitään ottaa ellei sitä anneta hänelle ylhäältä” sekä myös ” Kukaan ei voi tulla minun Isäni tykö ellei hän vedä.” Kun ihminen on nyt sitten tullut uskoon niin Jumala antaa hänelle Pyhän Hengen. Uskoon tulemisen kautta ihminen saa syntinsä anteeksi Jumalalta.

Jumalan Sanan opetus lepää Golgatan ristinkuolemassa, syntien anteeksisaamisen paikkana. Ristinkuolema ei tuo ihmiselle automaattisesti syntien anteeksisaamista. Ensin julistetaan ristinsanomaa ja ne, jotka tekevät parannuksen ja ottavat Sanan vastaan ja uskovat Jeesukseen Kristukseen, niille on risti syntien anteeksisaamisen paikka. Niille jotka eivät tee parannusta eivätkä usko Jeesukseen, niille risti  julistaa kuolemaa ja kadotustuomiota.

Mark 1:5  ja (Jeesus Kristus) sanoi: "Aika on täyttynyt, ja Jumalan valtakunta on tullut lähelle; tehkää parannus ja uskokaa evankeliumi."

Uskon perustus

Uskomme perusta on Kristuksen uskollisuudessa sekä Golgatan sovitustyössä. Ilman Kristuksen uskoa ei meidän uskomme hyödytä mitään. Kun pelastumme Jeesuksen uskon ja sovituksen ansiosta, niin meidän täytyy vastaanottaa pelastus sekä uskoa Häneen, joka on meidät pelastanut, muuten emme voi pelastua. Jumala synnyttää uskon ihmiseen Pyhän Hengen ja sanan kautta. Ihminen sitten vastaanottaa pelastuksen uskomalla Kristukseen. Eli ilman Pyhää Henkeä ja Hänen todistustansa on mahdotonta tulla uskoon, mutta ei tietenkään Pyhä Henki ole vielä sinetöitynä (ei asu) siinä vaiheessa, kun ihminen on jumalaton ja Henki näyttää todeksi synnin, vanhurskauden sekä tuomion. Kun ihminen tekee parannuksen ja uskoo Kristukseen, niin sitten vasta Hänet sinetöidään Pyhällä Hengellä eli Pyhä Henki tulee asumaan ihmiseen.

 

Uskon elämässä Jumala vaikuttaa tahtomisen sekä tekemisen Pyhän Hengen sekä sanan kautta. Me uskomme, koska Hän vaikuttaa meissä uskoa. Ihmisen ei ole pakko uskoa Jeesukseen Kristukseen, sillä se on vapaaehtoista, mutta ei meidän uskomme ansio, vaan Hänen armoansa. Meidänkin uskoamme siis tarvitaan, mutta sekin on Hänen vaikuttamaansa ei siis yksin meidän omaamme, vaan Hänen vaikuttamaansa


Uskon vastaanottaja eli ihminen on vastuussa siitä, että suostuu uskomaan Jumalan tahdon mukaisesti. Mutta ilman uskon antajan vaikutusta ei vastaanottaja voi uskoa.

 

Fil 2:13 sillä Jumala on se, joka teissä vaikuttaa sekä tahtomisen että tekemisen, että hänen hyvä tahtonsa tapahtuisi.

 

Kol 1:29 Sitä varten minä vaivaa näenkin, taistellen hänen vaikutuksensa mukaan, joka minussa voimallisesti vaikuttaa.

 

Jumalan tulee saada vaikuttaa uskovassa tahtomista ja tekemistä, että Jumalan tahto toteutuu. Uskova ei omasta voimastaan voi vaikuttaa jumalista tahtomista ja tekemistä, vaan tarvitsee siihen Pyhän Hengen voiman.

 

Ef 2:

8 Sillä armosta te olette pelastetut uskon kautta, ette itsenne kautta-se on Jumalan lahja-

9 ette tekojen kautta, ettei kukaan kerskaisi.

10 Sillä me olemme hänen tekonsa, luodut Kristuksessa Jeesuksessa hyviä töitä varten, jotka Jumala on edeltäpäin valmistanut, että me niissä vaeltaisimme.

 

Olemme armosta pelastetut uskon kautta, emme tekojemme kautta, ettei kukaan kerskaisi. Uskovina olemme Hänen tekonsa, jossa olemme luodut Kristuksessa Jeesuksessa hyviä töitä varten ei siis yksin uskostamme, vaan uskossa, jossa Kristus asuu meissä ja sitä kautta Hän valmistaa meidät vastaanottamaan hyvät teot, joissa saamme vaeltaa.

Uskolla on siis aina vaikuttaja ja vastaanottaja. Kristus on sen vaikuttaja ja minä ihmisenä sen vastaanottaja.

 

Hebr 12:2 silmät luotuina uskon alkajaan ja täyttäjään, Jeesukseen, joka hänelle tarjona olevan ilon sijasta kärsi ristin, häpeästä välittämättä, ja istui Jumalan valtaistuimen oikealle puolelle.

 
Me pelastumme juuri sen vuoksi kun Jeesus uskoi Isäänsä ja sovitti meidät. Me sitten Jumalan armosta vastaanotamme pelastuksen ja uskomme Häneen. Me vastaanotamme ja uskomme siksi, koska Kristus uskoi, muuten ei meilläkään ole uskoa.
Jeesuksen Kristuksen usko sekä Jeesuksen Kristuksen sovitus toi pelastuksen maailmalle, jonka saamme armosta uskon kautta vastaanottaa.

Tämä jälkeen uskomme Häneen siksi, koska Hän vaikuttaa meissä uskoa.

Room 15:18 sillä minä en rohkene puhua mistään muusta kuin siitä, mitä Kristus, saattaakseen pakanat kuuliaisiksi, on minun kauttani vaikuttanut sanalla ja teolla,

 

1 Tess 2:13 Ja sentähden me myös lakkaamatta kiitämme Jumalaa siitä, että te, kun saitte meiltä kuulemanne Jumalan sanan, otitte sen vastaan, ette ihmisten sanana, vaan, niinkuin se totisesti on, Jumalan sanana, joka myös vaikuttaa teissä, jotka uskotte.

 

Meidän uskomme on aina ankkuroitu Kristukseen Pyhässä Hengessä. Emme voi uskoa ilman Pyhän Hengen vaikutusta. Voimme luopua uskosta, mutta emme voi koskaan uskoa ilman Pyhän Hengen vaikutusta.

 

Hebr 13:21 hän tehköön teidät kykeneviksi kaikkeen hyvään, voidaksenne toteuttaa hänen tahtonsa, ja vaikuttakoon teissä sen, mikä on hänelle otollista, Jeesuksen Kristuksen kautta; hänelle kunnia aina ja iankaikkisesti! Amen.

 

Minun tehtäväni on uskoa Jeesukseen Kristukseen, koska Hän vaikuttaa minussa sen mikä on Hänelle otollista.

 

1 Kor 4:7 Sillä kuka antaa sinulle etusijan? Ja mitä sinulla on, jota et ole lahjaksi saanut? Mutta jos olet sen saanut, niin miksi kerskaat, ikäänkuin se ei olisi saatua?

 

Eli; me pelastumme koska Kristus on uskonut ja sovittanut meidät ja olemme Hänen armostansa vastaanottaneet pelastuksen ja uskomme Häneen.

 

Gal 2:20 ja minä elän, en enää minä, vaan Kristus elää minussa; ja minkä nyt elän lihassa, sen minä elän Jumalan Pojan uskossa, hänen, joka on rakastanut minua ja antanut itsensä minun edestäni.

 

Uudestisyntynyt uskova ei enää elä lihassa oman voiman mukaan, vaan Jumalan Pojan uskossa. Näin Kristus elää meissä. Ihmisen lihassa ei ole uskoa, siksi tarvitsemme Pyhän Hengen voiman ja uskon, joka Jumalan Pojan uskoa (Jeesuksen). Tarvitsemme uskoa, jonka voima ja motiivi ei nouse lihasta, vaan uskon alkajasta ja sen täyttäjästä Jeesuksesta Kristuksesta.

 

Uskovilla on vaara etsiä itsestään (omasta lihasta) uskoa, joka johtaa helposti sielunvoimien käyttämiseen sekä sielunvihollisen eksytyksiin. Terve ja oikea usko ei ole koskaan pelkästään ihmisen omaa uskoa, vaan uskoa jota Jumala itse meissä vaikuttaa Pyhän Hengen kautta. Terve ja Raamatullinen uskovan usko on sellaista, jossa uskova suostuu uskomaan siten kuinka Jumala vaikuttaa meissä uskoa (tahtoa ja tekemistä). Uskon tulee siis aina olla Jumalan Hengen vaikuttamaa ja innoittamaa. Uskovan tulee myös uskoa, mutta sen mukaan mitä Jumala vaikuttaa tahtomista ja tekemistä.

Lihan tekojen kuoletus

Menestyminen synnin voittamiseen on lihan tekojen kuolettaminen Jumalan Hengen avulla. Raamattu opettaa, koska Kristus on kärsinyt lihassa, niin ottakaa tekin aseeksenne sama mieli - sillä joka lihassa kärsii, se lakkaa synnistä - ettette enää eläisi tätä lihassa vielä elettävää aikaa ihmisten himojen mukaan, vaan Jumalan tahdon mukaan. Jumala antaa sinulle aseen syntiä vastaan ja se on Jumalan Pyhä Henki, joka vie sinun lihasi kärsimään, koska liha haluaa elää synnissä lihan himojen mukaan, ja jos se ei saa elää synnissä, niin silloin liha kärsii. Jumala ei ole sadisti, koska uskon tie on Hengen mielen tie ja lihan mieli sotii Jumalan Henkeä vastaan, niin silloin on lihan kuoltava ja kärsittävä, jotta Jumalan Henki saa hallita meitä.

Tämä onkin suurta rakkautta, että se synti joka haluaa hallita meitä ja tuhota meidät, niin sen Jumala haluaa poistaa ja poistaakin meidän elämästämme. Raamattu lupaa Pyhän Hengen voiman niille, jotka uskovat Jeesukseen ja hänen nimeensä, jotka eivät ole syntyneet miehen tahdosta, vaan Jumalan tahdosta. Onkin tärkeätä, että ihmiset uskovat Jumalan sanan olevan Jumalan sanaa, koska silloin Hän voi voimallisesti vaikuttaa niissä jotka uskovat, mutta jos ihmiset pitävät Jumalan sanaa vain ihmisen sanana ei se voi heitä hyödyttää eikä auttaa.

Pelottaako sinua lihasi kuolema ? Minuakin on pelottanut tuo kutsu, joka on annettu lihalleni, tule ja seuraa Jeesusta ja kuole itsellesi, jotta löytäisit todellisen elämän. Jumala ei jätä sinun lihaasi yksin kärsimään, vaan Jumalan Henki auttaa meidän heikkouttamme, ei meidän voimaamme eikä viisauttamme, vaan heikkouttamme. Sitä heikkoutta, joka ei kykene omassa voimassa voittamaan syntiä, vaan tarvitsee siihen Jumalan apua. Sitä heikkoutta, joka ei kykene omassa voimassa vaeltamaan Jumalan vanhurskaudessa, vaan tarvitsee siihenkin Jumalan apua.

Uskon kuuliaisuus

Mutta mitä tarkoittaa uskon kuuliaisuus? Onhan evankeliumi julistettu, jotta syntyisi uskonkuuliaisuus Jumalaa kohtaan. Roomalaiskirje opettaa näin ja tämä sama linjaus on läpi Raamatun sen kannesta kanteen.

Jumala on luvannut sanassaan antaa Pyhän Hengen niille, jotka Häntä tottelevat. Lue nyt tarkasti, et saa Pyhää Henkeä siksi, kun tottelet Jumalaa, vaan saat siksi Pyhän Hengen, jotta voisit totella Häntä. Tämä on tärkeätä ymmärtää, liha yrittää totella lihan voimalla, jotta saisi Pyhän Hengen. Kun taas Jumala antaa lihalle, joka ei pysty Häntä tottelemaan Pyhän Hengen, jotta liha voisi ja voi Pyhän Hengen kautta totella Jumalaa.

Jumalan Henki on kuuliaisuuden Henki, joka tuo ja vaikuttaa kuuliaisuuden Jumalan lasten sydämissä, sillä Jumala on se, joka vaikuttaa tahtomisen ja tekemisen Jumalan sanan ja Pyhän Hengen kautta sinun sydämessäsi, että hänen hyvä tahtonsa tapahtuisi. Sinun lihasi ei voi vaikuttaa sinun sydämessäsi tahtomista ja tekemistä, että Jumalan tahto tapahtuisi, vaan Jumala vaikuttaa sen sanansa ja Henkensä kautta. Mutta muista aina se, että Jumalan henki vaikuttaa sinussa kuuliaisuutta Jumalan sanaa ja itse Jumalaa kohtaan.

Jumalan tahdon mukaisen elämän takana on Jumala, joka Pyhän Hengen kautta vaikuttaa uskovassa ihmisessä jumalista elämää. Näin on Jumala sulkenut lihan kerskauksen pois, sille ei kerta kaikkiaan jää yhtään tilaa. Uskonelämä ja kuuliaisuus, hyvä vaellus on kaikki puhdasta Jumalan armoa, jonka Hän vaikuttaa sanansa ja Henkensä kautta Kristuksen opetuslapsissa.

Linkkisuositus:
http://www.kotipetripaavola.com - Jumalan tahdon mukainen usko

http://www.kotipetripaavola.com - Keskity Herraan Jeesukseen Kristukseen
 

Petri Paavola 2004


 


 

 

 

eXTReMe Tracker