Nature

Etusivulle | Yhteiskunnan ilmiöitä | Anna palautetta
SaulusMedia |
Petri - Youtube    


Kymmenen vitsausta - paha saa palkkansa

Venäjän jalkapallon MM-kisat ovat käynnistyneet, ennen kisojen alkua Iltalehti julkaisi artikkelin (8.6.2018): Raamatullinen vitsaus uhkaa Venäjän kisoja - heinäsirkat voivat aiheuttaa todellisen skandaalin: "Koko maailma katsoo meitä". Venäjällä jotkut pelkäävät heinäsirkkojen (idänkulkusirkka) pilaavan jalkapallon MM-kisat, jos isot parvet kerääntyvät syömään pelikenttien ruohoja. Raamattu puhuu Egyptissä tapahtuneista vitsauksista, joista jokainen vitsaus viestitti tarkan sanoman sen ajan egyptiläisille. Jokainen vitsaus romutti egyptiläisten epäjumalanpalveluksen.

Jumala toimi tarkan suunnitelmallisesti antaessaan egyptiläisille kymmenen vitsausta. Jokaisella vitsauksella Jumala todisti Mooseksen palvoman Jumalan voiman, eli oman voimansa. Hän näytti ja osoitti, että israelilaisten Jumala oli taivaan ja maan Herra ja egyptiläisten jumalat ovat epäjumalia, jotka eivät kykene auttamaan heitä, sillä israelilaisten Jumala on Jumalien Jumala ja muut jumalat epäjumalia.

Ensimmäinen vitsaus häpäisi niilin jumalan Hapin, joka oli kyvytön estämään veden muuttumista vereksi, jonka seurauksena kaloja kuoli ja vesi muuttui juomakelvottomaksi.

Toinen vitsaus häpäisi sammakkojumalattaren Heqtin, joka ei kyennyt estämään sammakkovitsausta. Herran määrämänä hetkenä sammakot kuolivat huoneista, pihoilta ja kedoilta osotuksena, että Herra on Jumala.

Kolmas vitsaus häpäisi taikuuden herra Thotin, joka ei pystynyt estämään tomun muuttumista sääskiksi, eikä Egyptin taikurit kyenneet samaan, vaikka kuinka yrittivät.

Neljäs vitsaus häpäisi kaikki Egyptin jumalat, sillä yksikään ei sitä pystynyt estämään, ei edes kaikkeuden luoja Ptah tai taikuuden herra Thot. Jumala antoi paarmojen tulla koko Egyptin maahan lukuunottamatta Goosenin laaksoa, jossa israelilaiset asuivat, että kaikki tietäisivät, että Herra on Jumala. Ja näin tapahtui.

Viides vitsaus oli karjarutto, jota ei pyhä lehmäjumalatar Hathor eikä Apis-härkä pystynyt estämään. Herra löi ankaralla ruttotaudilla egyptiläisten hevosia, aaseja, kameleita, nautoja ja lampaita. Mutta Herra teki erotuksen israelilaisten karjan ja egyptiläisten karjan välillä, niin ettei mitään kuole siitä, mikä on israelilaisten omaa, että kaikki näkisivät kuka on Herra Jumala.

Kuudes vitsaus häpäisi lääkintätaidon jumalat Thotin, Isiksen ja Ptahin, jotka eivät kyenneet estämään paiseita, jotka oli kaikissa egyptiläisissä ihmisissä ja eläimissä, mutta ei israelilaisissa. Myös Egyptin tietäjiin iskivät nämä paiseet. Tämä kaikki siksi, että kaikki näkisivät kuka on Herra Jumala.

Seitsemäs vitsaus häpäisi salaman haltijan Respun ja Thotin sateen ja ukkosen jumalan, jotka olivat kykenemättömiä estämään Jumalan lähettämän raesateen ja tulen iskun maahan. Rakeet löivät maahan kaikkialla Egyptin maassa kaiken, mitä kedolla oli, sekä ihmiset että karjan; ja rakeet tuhosivat kaikki maan kasvit ja pirstoivat kaikki kedon puut.

Ainoastaan Goosenin maata, jossa israelilaiset olivat, ei raesade kohdannut. Tämä kaikki siksi, että kaikki näkisivät kuka on Herra Jumala.

Kahdeksas vitsaus häpäisi hedelmällisyyden jumalan ja satojen suojelijan Minin, sillä hän ei kyennyt suojelemaan Egyptiä Herran lähettämiltä heinäsirkoilta. Ja heinäsirkkoja tuli koko Egyptin maahan, ja ne laskeutuivat ylen suurina laumoina koko Egyptin alueelle; niin paljon ei heinäsirkkoja ollut koskaan sitä ennen tullut eikä sen jälkeen tule. Ne peittivät koko maan pinnan, niin että maa tuli mustaksi; ja ne söivät kaikki maan kasvit ja kaikki puiden hedelmät, jotka olivat rakeilta säilyneet. Niin ei jäänyt mitään vihantaa jäljelle puihin eikä kedon kasveihin koko Egyptin maassa. Kaikki tämä todistukseksi, että Herra on Jumala.

Yhdeksäs vitsaus häpäisi auringonjumala Ra'ta (Amon-Ra) ja Horusta, jotka eivät kyenneet estämään kolmen päivän täyspimeyttä. Koko Egyptin maahan tuli synkeä pimeys kolmeksi päiväksi. Ei kukaan voinut nähdä toistansa, eikä kukaan voinut liikkua paikaltansa kolmeen päivään. Mutta kaikilla israelilaisilla oli valoista asuinpaikoissansa. Tämä kaikki siksi, että kaikki näkisivät ja ymmärtäisivät, että Herra on Jumala.

Kymmenes vitsaus häpäisi ruumillistuneen jumala Ra'an ja auringon jumalan (Amon-Ra), jotka eivät kyenneet estämään egyptiläisten esikoisten kuolemaa. Herra surmasi kaikki Egyptin maan esikoiset, valtaistuimellaan istuvan faraon esikoisesta vankikuopassa olevan vangin esikoiseen asti, ynnä kaikki karjan esikoiset, että kaikki näkisivät kuka on Herra Jumala.

Vitsaukset tulivat synnin ja paatumuksen tähden!

Jumala toimi siten, että Hän romutti koko Egyptin kansan yhteiskunnan ja siinä esiintyvän epäjumalanpalveluksen, sillä koko yhteiskunta kaikkine asioineen oli annettu epäjumalien palvonnan valtaan. Minua siunasi se kuinka järjestelmällisesti Jumala romutti egyptiläisten epäjumalanpalveluksen ja osoitti sen kautta oman Kaikkivaltiutensa. Jumala voi ja kykenee osoittamaan pahalle oman paikkansa tässä maailmassa. Ja Hän tulee sen lopulta tekemään oman Kunniansa, Kirkkautensa, Pyhyytensä ja Rakkautensa tähden. Älkäämme me kostako pahaa pahalla, sillä Jumala antaa pahalle palkkansa, eli tuomion.

Egyptin epäjumalien takana olivat pimeyden voimat, jotka eksyttivät egyptiläisiä näiden epäjumala oppien kautta. Pimeyden henkivallat olivat voimattomia Kaikkivaltiaan Jumalan edessä. Tämä meidän on hyvä muistaa, että pimeyden henkivallat sotkevat, eksyttävät, turmelevat sekä tuhoavat ihmisiä ja jopa saavat aikaan sotkuja uskovien elämään ja heidän keskinäisiin väleihin, mutta Kaikkivaltias Jumala on Jumala, joka tekee tyhjäksi perkeleen teot ja saa oman kansansa vaeltamaan vapaudessa, jossa he saavat katsella Jumalan tekoja.

Jumala tulee myös aikanaan tuomitsemaan tämän nykyisen ajan maailman ja sen jumalattoman menon. Vielä on aikaa tehdä parannus ja uskoa Herraan Jeesukseen, syntien anteeksisaamiseksi sekä iankaikkiseksi elämäksi. Uskon kautta Herraan Jeesukseen Jumalalta syntinsä anteeksi saanut ihminen saa vapautuksen synnin orjuudesta ja löytää todellisen elämän ja elämälleen todellisen tarkoituksen.

Petri Paavola 19.6.2018

Lähteet:
33/38 Raamattu
Biblia 1776
King James Version 1769
iltalehti.fi/jalkapallon-mm-2018

 

 

 

web maker
eXTReMe Tracker