Etusivulle | Yhteiskunnan ilmiöt ja asiat


 

Lopunajan sotia ja todellinen rauha

 

Raamattu opettaa esivaltajärjestyksen olevan Jumalan asettama, jonka tulisi taata ihmisille rauhaisa ja turvallinen elämä, sillä se on Jumalan tahto ja asetus. Kun tutkimme Raamattua ja Herran Jeesuksen sanoja koskien lopunajan yhteiskuntia, niin näemme sen kuinka esivallat epäonnistuvat tehtävässään, eivätkä kykene takaamaan ihmisille rauhaisaa ja turvallista elämää. Raamatun Jumala uskon kautta Herraan Jeesukseen on ainoa tie todelliseen sydämenrauhaan sekä se takaa ihmisille uskon kautta Herraan Jeesukseen iankaikkisen elämän.

Matt 24:
6 Ja te saatte kuulla sotien melskettä ja sanomia sodista; katsokaa, ettette peljästy. Sillä näin täytyy tapahtua, mutta tämä ei ole vielä loppu.
7 Sillä kansa nousee kansaa vastaan ja valtakunta valtakuntaa vastaan, ja nälänhätää ja maanjäristyksiä tulee monin paikoin.

Matt 24:7 For there will be an intifada of ethnic group against ethnic group, and malchut against malchut. There will be famines, earthquakes in place after place. (Orthodox Jewish Bible - OJB)

Herra Jeesus profetoi n. 2000 vuotta sitten, että ennen Hänen tulemustaan kansat nousevat kansoja vastaan ja valtiot valtioita vastaan. Alkutekstissä kreikankielen versiossa on sana ethnos, joka tarkoittaa kansanheimoa, rotua, heimoa, kansaa, pakanoita, ihmisiä ja ihmisryhmää. Ethnos sana voi tarkoittaa myös etnistä ihmisryhmää kuten OJB sanan kääntää.

OJB Raamatun käännös käyttää sanoja for there will be an intifada of ethnic group against ethnic group. OJB:n käännös ei ole tarkka käännös Matt 24:7 jakeesta, mutta se kertoo kuitenkin yhden puolen jakeen merkityksestä. Alkutekstin mukaan on kyse kansanheimojen ja etnisten ryhmien aseellisesta sodasta (selkkaus ja yhteenotto) toisiaan vastaan (valtioiden sisällä). 

Herra Jeesus sanoi, että ennen Hänen tulemustaan kansat (valtioiden sisällä), eli kansanheimot, etniset ryhmät jne. käyvät sotaa toisiaan vastaan. Tämä voi tarkoittaa sisällisotaa valtion sisällä sekä etnisten ihmisryhmien välistä sotaa valtion sisällä tai molempia edellä mainittuja asioita. Se on kuitenkin selvää, että Jeesus profetoi valtioden sisällä käytävistä sodista, johon ovat osallisina kansanheimot ja etniset ryhmät. Itse asiassa Jeesus profetoi siitä mitä tapahtuu parhaillaan maailmassa, sillä monissa maissa eri kansanheimot ja ryhmittymät taistelevat keskenään. Jeesuksen sanojen mukaan valtioiden sisällä käytävät sodat johtavat valtioiden väliseen sotaan, eli suureen sotaan, jonka osapuolina tulevat olemaan monet eri valtiot.

Moni sanoo tässä kohden, että aina ollut sotia kansanheimojen ja valtioiden välillä ja siksi Jeesuksen sanat eivät tarkoita nykyaikaa tai tulevaa aikaa. Kun tutkimme tarkemmin Jeesuksen sanoja Matteuksen evankeliumissa luvussa 24, niin Hän tuo esille siinä yksityiskohtia, jotka todistavat sen missä ajassa ja millon nämä asiat tapahtuvat.

Matt 24:
8 Mutta kaikki tämä on synnytystuskien alkua.
9 Silloin teidät annetaan vaivaan, ja teitä tapetaan, ja te joudutte kaikkien kansojen vihattaviksi minun nimeni tähden.
10 Ja silloin monet lankeavat pois, ja he antavat toisensa alttiiksi ja vihaavat toinen toistaan.
11 Ja monta väärää profeettaa nousee, ja he eksyttävät monta.
12 Ja sentähden, että laittomuus pääsee valtaan, kylmenee useimpien rakkaus.
13 Mutta joka vahvana pysyy loppuun asti, se pelastuu.

Herran Jeesuksen sanojen mukaan kansanheimojen, etnisten ryhmien sekä valtioiden välisiä sotia tapahtuu kaikkialla, nälänhätää on monissa paikoissa maailmassa, alkutekstin mukaan Matt 24:7 on sana loimos, joka tarkoittaa ruttotauteja ja kulkutauteja on monissa paikoissa maailmassa, maanjäristyksiä tulee tapahtumaan monin paikoin maailmassa. Herra Jeesus sanoi, että kaikki edellä olevat asiat ovat kuin synnytystuskien alkua, joka tarkoittaa sitä, että kaikki nuo asiat lisääntyvät ja voimistuvat, eli tulevat koko ajan kovemmiksi ja pahemmiksi. Aina on ollut historiassa noita edellä olevia asioita, mutta Herran Jeesuksen mukaan tulee aika, jolloin ne kaikki vaikuttavat yhtä aikaa siten, että ne tulevat koko ajan lisääntymään sekä pahentumaan. Herra Jeesus jätti meille selkeän tuntomerkin siitä milloin nämä asiat tulevat tapahtumaan ja miten ne tapahtuvat ja miten ne etenevät.

Kun tutkimme lähihistoriaa sekä nykyhetkeä ja tiedämme millaisessa kriisissä koko maapallo on nykyisin, niin voimme tehdä siitä johtopäätöksen, jonka mukaan tämä nykyinen sukupolvi elää jo Jeesuksen kuvaaman ajanjakson alkuvaiheita. Elämme parhaillaan ajassa, jossa monet valtiot valmistautuvat sotaan esim. sotilasliittouman jäsenyyden kautta.

Herra Jeesus antoi myös edellä olevien merkkien lisäksi yhden merkin, joka tulee tapahtumaan edellä olevien merkkien jälkimainingeissa. Tämä merkki on maailmanlaajuinen vaino Herran Jeesuksen opetuslapsia vastaan Jeesuksen nimen tähden, joka tarkoittaa uskomista Jeesukseen, niin kuin Raamattu opettaa. Tähän merkkiin liittyy myös maailmanlaajuinen uskovien kylmentyminen, joka tarkoittaa sitä että monet uskovat luopuvat todellisesta uskosta Jeesukseen. Jeesuksen tarkoittama laittomuuden valtaan pääsy ei tarkoita rikollisuuden laittomuutta (vaikka sekin lisääntyy lopun aikana), vaan sellaista laittomuutta, jossa Jumalan sanan totuus poljetaan ihmisten jalkojen alle. Silloin kun näet näiden kaikkien merkkien toteutuvan, niin tiedät Raamatun olevan totta, vaikka et haluaisikaan uskoa Raamatun olevan Jumalan sanan totuus.

Herran Jeesuksen profetia ei lupaa hyviä ja rauhallisia aikoja lopunajan ihmiskunnalle, sillä lopunaika on sotien, nälänhädän,  maanjäristysten ja muiden luonnonkatastrofien, kulkutautien ja kaikenlaisen sekasorron ja ahdistuksen aikaa. Pahuuden huipentuma on antikristuksen uuden maailmanjärjestyksen ilmestyminen maan päälle, joka eksyttää ihmisiä maan päällä valherauhaan johdattaen maailman ja ihmiset tuhon partaalle.

Jokaisen ihmisen ainoa oikea ratkaisu on uskoa Herraan Jeesukseen, sillä sen kautta ihminen saa syntinsä anteeksi sekä iankaikkisen elämän ja todellisen rauhan sydämeensä. Raamatun opetuksen mukaan kaikki ihmiset ovat syntisiä ja vailla Jumalan kirkkautta saatanan ja synnin orjuuden takia, jonka tähden he ovat kulkemassa kohti iankaikkista kadotusta. Jos sinä katuen tunnustat syntisi ja uskot Herraan Jeesukseen, niin saat syntisi anteeksi sekä iankaikkisen elämän. Jumala on luvannut pitää huolta niistä, jotka kunnioittavat ja rakastavat Häntä. Herran Jeesuksen opetuslapsella on turva Jumalassa uskon kautta Herraan Jeesukseen myös lopunajan ahdistuksen päivinä. Jumala rakastaa sinua ja haluaisi pelastaa sinut, jos et ole vielä pelastettu Jumalan armosta.
 


 

Petri Paavola 10.5.2016

Lähteet:
33/38 Raamattu
Biblia 1776
King James Version 1769
 

 

Tiedustelut ja yhteydenotot: Palautesivu         eXTReMe Tracker