Nature

Etusivulle | Raamatunopetuksia | Anna palautetta
SaulusMedia |
Petri - Youtube    

Maailmalla ekumenia siirtää syrjään erimielisyydet

Ekumenia etenee kovalla vauhdilla maailmalla. Nyt tässä ajassa, lokakuussa 2017 on ekumeeninen Kairos-konferenssi Kansas Cityssä, jota markkinoidaan historiallisena konferenssina, jossa ovat puhumassa johtajia katolisesta kirkosta, "protestanteista" (äärikarismaattisia) ja ortodoksisesta kirkosta. Konferenssin teema on United in Christ - So the world will know Him (Kristuksessa yhdistyneet - niin maailma tulisi tuntemaan Hänet). Konferenssin osallistujat uskovat Jumalan kutsuvan Hänen kansaansa ykseyteen Kristuksessa, josta Jeesus rukoili Johanneksen evankeliumin luvussa 17, että maailma uskoisi Jumalan lähettäneen Poikansa.

Maailmalla ekumenian petos etenee siis kovalla vauhdilla pyrkien pettämään koko ihmiskunnan, sillä ekumenian takana on antikristuksen henki, joka pyrkii yhdistämään ihmiset palvomaan antikristusta. Ekumeniassa mukana olevat tahot luulevat palvovansa Jeesusta, mutta todellisuudessa he palvovat antikristusta, jos kannattavat ekumenian eksytystä. Pyydän sinua tutkimaan ja koettelemaan kirjoitukseni Jumalan sanan totuuden kautta rukouksen kera.

Kairos-konferenssin puhujat sanovat ettei ole kyse opeista, vaan hengellisestä ykseydestä (yhteys), jossa tunnistetaan jokaisen erilaisen ryhmän myötävaikutus toivoon, joka voi tuoda parannuksen ja herätyksen kansoille. Konferenssin mainoslauseissa sanotaan: Tule ja koe tämä tärkeä tapahtuma historiassa, jossa katoliset, protestanttiset ja ortodoksiset johtajat asettavat syrjään erimielisyytensä sovittaakseen anteeksiantamuksen 500 vuotta.

Konferenssin puhujalista on todella pitkä. Otan siitä esille muutamia nimiä.

Katolinen kardinaali ja arkkipiispa Daniel DiNardo. Äärikarismaattinen menestysteologi Kenneth Copeland. Harvest Apostolic Centerin perustaja Ché Ahn. Katolinen Dan Almeter, joka on erilaisista herätysliikkeistä koostuvan Alleuia yhteisön johtaja, Almeter on vuoropuhelussa katolisten ja uuskarismaattisen yhteisöjen kanssa, Almeter osallistuu vatikaanissa, joka toinen vuosi Kristittyjen Yhteyden Neuvostoon. "Seurakunnan istuttaja", kirjailija ja ACT3 Networkin perustaja John H. Armstrong rohkaisee ja kannustaa kristillisiä johtajia ja kirkkoja työyhteyteen koko "Kristuksen ruumiissa". "Toronto Siunauksen" kautta julkisuuden valokeilaan astui John Arnott, joka perusti Toronto Airport Christian Fellowship yhteisön, joka tunnetaan nykyään nimellä Catch The Fire. Äärikarismaattinen johtaja Mike Bickle, joka perusti International House of Prayer Kansas Cityn. Suosittu puhuja ja eräs luterilaisen karismaattisen liikkeen johtajista Larry Christenson. Zera Avraham seurakunnan johtaja rabbi Mark Kinzer, joka on Messianic Jewish Theological Instituten emerituspresidentti. Pentecostal Holiness Churchin pastori Harold Synan Vinson.

Puhujalistassa on myös torontolainen John Arnott. Mieleeni tulee voimakkaasti nyt tässä hetkessä kun 1990-luvun puolessavälissä kävin Turussa "Toronto siunaus" seminaarissa tutkimassa ja koettelemassa sen perustuksia. Seminaarissa tapahtui valhehenkien manifestaatioita. Kun tutkin ja koettelin seminaarissa vaikuttavia asioita olivatko ne Jumalasta vai eivät, niin yhtäkkiä koin todella voimakkaasti kuinka Pyhä Henki sanoi sydämelleni: "Katolinen henki". Seminaarissa ei millään tavalla puhuttu katolisuudesta ja siksi koin hyvin erikoisena sen, että Pyhä Henki sanoi minulle sanat: "Katolinen henki".  Nyt paljon myöhemmin ymmärrän sen, että katolisuuden valheenhenki hyvin voimakkaasti vaikuttaa äärikarismaattisuudessa ainakin ulkomailla ja siksi se lähestyy ja hyväksyy katolisuuden sekä lopulta sulautuu katoliseen kirkkoon. Nyt asia on jokaisen nähtävänä jos haluaa vain nähdä ja ymmärtää asiat niin kuin ne ovat. Katolinen henki on sama henki kuin kundaliinihenki, valheen henki, antikristuksen henki jne. koska valheeseen perustuva henki on sama asia kuin saatanallisen riivaajahenkien vaikutus. Kairos-konferenssin puhujalistalla on myös muita äärikarismaattisia vaikuttajia ja eksyttäjiä kuten Mike Bickle.

Se mitä on tapahtunut ulkomailla ekumeniassa tulee tapahtumaan viiveellä myös Suomessa. Elämme vakavassa ajassa, sillä antikristillinen ekumeeninen eksytys on saavuttamassa huippunsa, jonka tulee kruunaamaan antikristuksen ilmestyminen. Meidän uskovien on täällä Suomessa herättävä Ruususen unesta ja aloitettava rakkauden totuudessa julistamaan totuutta, joka myös paljastaa ajassamme olevat vakavat eksytykset, joita seuraamalla tulee saamaan iankaikkisen vahingon sielullensa. Todellinen uskovien ykseys on jotakin ihan muuta kuin mitä ekumenia edustaa.

Kun Herra Jeesus puhui Johanneksen evankeliumin 17 luvussa opetuslastensa ykseydestä, niin Hän pyysi Isäänsä varjelemaan opetuslapset pahasta ja sanoi opetuslasten olevan pyhitetyt totuudessa. Todellisessa ja Raamatullisessa ykseydessä on kyse opista, jonka tulee olla totuuden mukainen. Kukaan meistä ei ole täydellinen, mutta Pyhä Henki johtaa ja kasvattaa meitä koko ajan syvällisemmin ymmärtämään Jumalan sanan totuutta. Raamatullinen uskovien ykseys perustuu totuuteen ja totuus varjelee Jeesuksen opetuslapsia osallistumasta pahuuden tekoihin. Ekumenia on antikristuksen ja pahuuden teko, sillä esimerkiksi katolinen kirkko opettaa messu-uhrin olevan voimakkain sovitusuhri ja Marian sovittavan syntiset Jumalalle. Katolinen kirkko opettaa myös monia muita pahoja harhaoppeja, joista osa pilkkaa Herran Jeesuksen sovitustyötä kuten esimerkiksi katolinen kiirastulioppi. Kaikki ekumeniassa mukana olevat tahot ovat osallisia antikristuksen hengen vaikutuksesta ja osallisina saatanalliseen petokseen, joka valheellisen ykseyden kautta on johdattamassa ekumeeniset joukot suoraan antikristuksen syliin ja iankaikkiseen kadotukseen ellei ihminen tee parannusta ekumenian synnistä ja usko Herraan Jeesukseen, niin kuin Raamattu sanoo. Rukoilkaamme ekumeniaan eksyneiden ihmisten puolesta ja rakastakaamme heitä lähimmäisenrakkaudella ja totuudella, että he voisivat päästä totuuden tuntoon ja hylätä valheet sekä pelastua yksin uskon kautta Herraan Jeesukseen. 

Kautta historian saatana on pyrkinyt jäljittelemään Jumalan tekoja, jonka näemme myös Raamatun sanasta. Paha saatana tietää Jumalan tahdon olevan Herran Jeesuksen opetuslasten ykseys ilman minkäänlaisia kirkkokunta ja herätysliike karsinoita. Herra Jeesus sanoi, että jos uskovat ovat yksi (ykseys), niin kuin Isä ja Poika ovat yksi, niin maailma tulee uskomaan Herraan Jeesukseen. Jos uskovat toimisivat alkuseurakunnan mukaisesti ykseydestä käsin ilman erottavia herätysliike karsinoita, niin eläisimme uudestaan Apostolien tekoja. Paha saatana tietää tämän ja hän tietää myös Jumalan asettavan lopunajassa seurakuntansa alkuseurakunnan kaltaiseen ykseyden tilaan ja siksi paha saatana pyrkii ekumenian kautta jäljittelemään Jumalan tahdon mukaista ykseyttä. Ekumenia on kuitenkin saatanan ja antikristuksen eksytys. Valhe ja petos saa vähän aikaa paistatella parrasvaloissa ihmiskunnian kera, mutta tulee lopulta tuhoutumaan iankaikkisesti. Jumalan totuus saa lopulta voiton Herrassa Jeesuksessa, Jumalan kunniaksi, jonka perustukset kestävät iankaikkisesti.

Nyt meidän, jotka olemme Jumalan armosta pelastettuja uskovia ihmisiä, on herättävä näkemään, että elämme häpeällisessä hajaannuksen tilassa Jumalan lapsina ja saatana on yhdistämässä koko maailmaa yhdeksi ekumeenisen petoksen ja valheen kautta. Jumalan tahto on että palaamme takaisin alkuperäiseen seurakunnan ykseyden tilaan. Tehkäämme tässä itse kukin parannusta sen mukaan kuin siihen on aihetta, että todellinen Jumalan lasten ykseys pääsisi toteutumaan, joka johtaa myös alkuperäisen uskon vaikutuksiin samalla tavalla kuin mitä Apostolien teoissa tapahtui.

Efesolaiskirjeen neljäs luku on ykseyden luku, joka ei ole kirjoitettu ainoastaan aikansa Efeson Jumalan seurakunnalle, vaan kaikille uskoville kaikkina aikoina tässä armontalouskaudessa, jossa elämme. Koska Efesolaiskirje on otettu mukaan Raamattuun (Jumalan sanaan), niin se todellakin tarkoittaa sitä, että sen sanoma on tarkoitettu kaikille uskoville kaikkina aikoina, eikä vain aikansa Efeson seurakunnalle.

Efesolaiskirjeen neljäs luku opettaa seuraavia asioita:

Meidän tulee vaeltaa kutsumuksemme arvon mukaisesti, johon kuuluu nöyryyden, hiljaisuuden ja pitkämielisyyden kautta toinen toistensa kärsiminen rakkaudessa, jonka kautta säilyy Hengen ykseys (alkutekstin mukaan ykseys). Silloin kun suostumme edellä sanottuun Pyhän Hengen työhön, niin voimme purkaa ja hylätä erilaiset uskonsuuntien karsinat sekä tulla yhteen ja olla sekä pysyä yhdessä ykseyden tilassa Jumalan seurakuntana.

Jumala on antanut seurakunnalle erilaisia palvelutehtäviä (apostolit, profeetat, evankelistat, paimenet ja opettajat), joiden kautta Jumalan armosta pääsemme ykseyteen (alkutekstin mukaan ykseys) uskossa ja Jumalan Pojan tuntemisessa. Jumalan armosta ykseydessä totuutta noudattaen rakkaudessa kasvamme uskossa yhä syvempään Jumalan ja Herran Jeesuksen tuntemiseen. Efesolaiskirjeen neljännen luvun sanoma on yhä ajankohtainen ja se kutsuu hajallaan olevaa seurakuntaa todelliseen ykseyteen.

Nyt on todellisen ykseyden aika Herrassa Jeesuksessa. Tiedän sen, että monet uskovat, jotka eivät ole mukana ekumeniassa vastustavat todellista ykseyttä Herrassa Jeesuksessa, koska he haluavat rakentaa omia karsinoitaan sekä ylläpitää saavuttamiaan asemiaan omissa karsinoissaan. En uhkaa ketään, mutta muistutan ja huomautan, että Herra tulee tuomitsemaan, jokaisen joka kannattaa valheeseen perustuvaa ekumeniaa tai vastustaa Jumalan lopunajassa asettamaa todellista ykseyttä Herrassa Jeesuksessa. Kumpaa sinä rakastat enemmän lihallisuuteen perustuvaa hajaannusta vai Jumalan totuuden Hengen vaikuttamaa todellista ykseyttä? Jumala rakastaa meitä kaikkia uskovia olemme sitten hajaannuksessa tai emme, mutta nyt on aika todelliselle ykseydelle. Jos ekumenian valhe siirtää syrjään erimielisyydet ja saa aikaan ykseyttä valheeseen uskovien ihmisten kesken, niin eikö totuuden rakkaus Herrassa Jeesuksessa ole paljon suurempaa sekä parempaa ja eikö sen tulisi saada aikaan todellinen uskon ykseys ilman minkäänlaisia karsinoita? Oikea vastaus on totuuden rakkauden kautta aikaan saatu ykseys Herrassa Jeesuksessa on aina ja kaikkialla Jumalan tahto myös tässä lopunajassa mitä parhaillaan elämme Jumalan armosta.

Linkkisuositus: Katolisen ekumenian petos

 


Petri Paavola 25.10.2017

Lähteet:
33/38 Raamattu
Biblia 1776
King James Version 1769
kairos2017.com
kairos2017.com/speakers

kingdomflame.com/kairos-2017

Linkkisuositus: Paavi puhuu käärmeen suulla

Video ekumenia ja teologinen eksytys 26 min:

https://www.youtube.com/watch?v=0oBEF2ujmTs

Lopunajan ekumeeninen eksytys ja Raamatun totuus:

https://www.youtube.com/watch?v=lnrje2zXAZg

 


 

 

 

 

eXTReMe Tracker