Nature

Etusivulle | Raamatunopetuksia | Anna palautetta
SaulusMedia |
Petri - Youtube    


Maailmassa ahdistus Jeesuksessa rauha

Elämme sellaista maailmanaikaa, jossa Raamatun profetiat lopunajoista alkavat toteutumaan silmiemme edessä. Raamatussa Herra Jeesus opettaa, että Hänen opetuslapsillaan on maailmassa ahdistus, mutta Hänessä rauha. Miksi Jeesuksen opetuslapsilla on maailmassa ahdistus? Siksi, koska koko maailma on pahan vallassa. Herran Jeesuksen opetuslasten keskipiste tulee olla uskon kautta totuuden rakkaudessa Herraan Jeesukseen. Herra Jeesus käski opetuslapsiaan tarkkailemaan aikainmerkkejä ajassa, joka edeltää Hänen tulemustaan. Aikainmerkkien seuraaminen on todella tärkeätä ja se kuuluu sellaiseen uskoon, missä uskon keskipiste on Herrassa Jeesuksessa. Tutki ja koettele kirjoitukseni Jumalan sanan totuuden kautta rukouksen kera.

 

Sisältö:
Jeesuksessa on rauha
Rauha Jeesuksen ristin kautta
Sinua ei voi erottaa Kristuksen rakkaudesta
Jeesuksen sovelias ies
Aikain merkkien seuraaminen

 

Jeesuksessa on rauha

Joh 16:33 Tämän minä olen teille puhunut, että teillä olisi minussa rauha. Maailmassa teillä on ahdistus; mutta olkaa turvallisella mielellä: minä olen voittanut maailman."

1 Joh 5:
19 Me tiedämme, että olemme Jumalasta, ja koko maailma on pahan vallassa.
20 Mutta me tiedämme, että Jumalan Poika on tullut ja antanut meille ymmärryksen, tunteaksemme sen Totisen; ja me olemme siinä Totisessa, hänen Pojassansa, Jeesuksessa Kristuksessa. Hän on totinen Jumala ja iankaikkinen elämä.

Room 5:
1 ¶ Koska me siis olemme uskosta vanhurskaiksi tulleet, niin meillä on rauha Jumalan kanssa meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen kautta,
2 jonka kautta myös olemme uskossa saaneet pääsyn tähän armoon, jossa me nyt olemme, ja meidän kerskauksemme on Jumalan kirkkauden toivo.

Room 2:
6 hänen, "joka antaa kullekin hänen tekojensa mukaan":
7 niille, jotka hyvässä työssä kestävinä etsivät kirkkautta ja kunniaa ja katoamattomuutta, iankaikkisen elämän,
8 mutta niiden osaksi, jotka ovat itsekkäitä eivätkä tottele totuutta, vaan tottelevat vääryyttä, tulee viha ja kiivastus.
9 Tuska ja ahdistus jokaisen ihmisen sielulle, joka pahaa tekee, juutalaisen ensin, sitten myös kreikkalaisen;
10 mutta kirkkaus ja kunnia ja rauha jokaiselle, joka tekee sitä, mikä hyvä on, juutalaiselle ensin, sitten myös kreikkalaiselle!

2 Piet 1:2 Armo ja rauha lisääntyköön teille Jumalan ja meidän Herramme Jeesuksen tuntemisen kautta.

Raamattu opettaa, että uskosta vanhurskaaksi tuleminen (armosta pelastuminen) tuo ihmiselle rauhan Jumalan kanssa Herran Jeesuksen kautta. Kun ihminen tulee Jumalan armosta uskoon tai usko tulee häneen, niin silloin ihminen ei ole Jumalan vihollinen, koska silloin ihmisen ja Jumalan välillä on rauha, sillä ihminen lakkaa sotimasta ja kapinoimasta Jumalaa vastaan. Tämä on siis sellaista rauhaa, kun sotatilan jälkeen julistetaan rauhan tila.

Sen jälkeen kun ihmisen ja Jumalan välille on tullut rauha, niin uskovan ihmisen sydämessä oleva Jumalan vaikuttama rauha alkaa kasvamaan ja lisääntymään Herran Jeesuksen tuntemisen kautta, koska rauha lisääntyy vain sen kautta, että uskova ihminen tekee sitä mikä on hyvää. Tämä hyvän tekeminen tarkoittaa elämistä ja ojentautumista Jumalan sanan totuuden mukaan.

Moni uskova ei koe rauhaa sisimmässään ja sydämessään jos he eivät ala elämään uskossa totuuteen, sillä vain sellainen usko tuottaa rauhan lisääntymistä sydämeen, joka ojentautuu rakkaudesta totuuteen uskoessaan Herraan Jeesukseen. Jos uskova jää kiinni synteihinsä eikä kasva uskossa ja on tekemisissä pahan tekemisen kanssa, niin silloin hänen sydämessään vaikuttaa tuska ja ahdistus. Tämä tuska ja ahdistus jäytää hänen sisintään ja on hänen sisimmässään sen tähden kun hän on synnissä kiinni. Tällaisen ahdistuksen kautta synti rikkoo ja tuhoaa ihmisen sisintä.

Meidän tulee erottaa se kun elämme jumalisesti Herrassa Jeesuksessa, niin silloin joudumme vainotuksi ja monen ahdistuksen kautta meidän on meneminen sisälle Jumalan valtakuntaan. Tämä ahdistus tulee ulkoapäin uskovan elämään, koska hän on kuuliainen Jeesukselle ja uskoo Herraan Jeesukseen Raamatun sanan totuuden mukaan. Myös silloin kun uskova elää Jumalan armosta pyhitys elämää ja sitä kautta Jumalan Hengen avulla kuolee synneille, eli suostuu lihan kuolemaan, niin silloinkin hän kokee ahdistusta sydämessään, koska liha rakastaa syntiä ja liha kärsii ja ahdistuu kun se joutuu kuolemaan synnille, jota se rakastaa. Tällainen ahdistus ei riko ihmisen sydäntä, vaan johtaa sydämen eheytymiseen ja parantumiseen.

Herra Jeesus on voittanut maailman ja kaiken synnin mitä maailmassa on. Sinä voit olla turvallisella mielellä, koska saat olla Jumalan armosta Herrassa Jeesuksessa, joka on voittanut maailmassa olevan synnin ja Jeesus auttaa sinua voittamaan syntejä. Sinä et tule täydelliseksi tässä ajassa, mutta Jumalan armosta saa kasvaa uskossa ja opit koko ajan enemmän tuntemaan Jumala ja Hänen tahtoaan, jos rakastat Herraa Jeesusta totuudessa. Kun ojentaudut uskossa Jumalan sanan totuuden mukaan, niin sinulla on rauha Jeesuksessa ja Jumalan rauha kasvaa ja lisääntyy sinun sydämessäsi.

Raamattu sanoo, että koko maailma on pahan vallassa synnin laittomuuden tähden. Jumalan armosta sinä saat olla Jeesuksessa ja Jumalan vaikuttamassa rauhassa. Herra Jeesus on totinen Jumala ja iankaikkinen elämä. Pysy Herrassa Jeesuksessa, älä hae elämääsi täytettä synnin lätäköistä, koska synti rikkoo ja tuhoaa sinun sydämesi. Anna Jumalan totuuden ja rakkauden kasvattaa sinua, niin silloin saat kokea yhä lisääntyvässä määrin ihmeellistä Jumalan rauhaa sydämessäsi.

Rauha Jeesuksen ristin kautta

Kol 1:20 ja että hän, tehden rauhan hänen ristinsä veren kautta, hänen kauttaan sovittaisi itsensä kanssa kaikki, hänen kauttaan kaikki sekä maan päällä että taivaissa

1 Joh 5:4 sillä kaikki, mikä on syntynyt Jumalasta, voittaa maailman; ja tämä on se voitto, joka on maailman voittanut, meidän uskomme.

On todella tärkeä ymmärtää ja sisäistää, että Jumalan rauha ja Jumalan vaikuttama rauha, joka kasvaa uskovan sydämessä totuuden kuuliaisuuden kautta on Jumalan armoa ja lahja Herran Jeesuksen veren, kuoleman, ristin sovitustyön ja ylösnousemuksen kautta. Herran Jeesuksen veri ja ristin sovitustyö johdattaa sinut siihen, että Jumala vaikuttaa sinussa tahtomista ja tekemistä Pyhässä Hengessä, uskomaan ja ojentautumaan Jumalan sanan totuudessa. Tämä on Jumalasta syntynyttä uskoa, joka voittaa maailmassa olevan synnin pahuuden, meidän uskomme, joka on Jumalan vaikuttamaa, joka ei nouse ihmisen omasta lihasta, vaan Jumalasta.

Sinua ei voi erottaa Kristuksen rakkaudesta

Joh 14:27 Rauhan minä jätän teille: minun rauhani - sen minä annan teille. En minä anna teille, niinkuin maailma antaa. Älköön teidän sydämenne olko murheellinen älköönkä peljätkö

Room 8:
33 Kuka voi syyttää Jumalan valittuja? Jumala on se, joka vanhurskauttaa.
34 Kuka voi tuomita kadotukseen? Kristus Jeesus on se, joka on kuollut, onpa vielä herätettykin, ja hän on Jumalan oikealla puolella, ja hän myös rukoilee meidän edestämme.
35 Kuka voi meidät erottaa Kristuksen rakkaudesta? Tuskako, vai ahdistus, vai vaino, vai nälkä, vai alastomuus, vai vaara, vai miekka?
36 Niinkuin kirjoitettu on: "Sinun tähtesi meitä surmataan kaiken päivää; meitä pidetään teuraslampaina".
37 Mutta näissä kaikissa me saamme jalon voiton hänen kauttansa, joka meitä on rakastanut.
38 Sillä minä olen varma siitä, ettei kuolema eikä elämä, ei enkelit eikä henkivallat, ei nykyiset eikä tulevaiset, ei voimat,
39 ei korkeus eikä syvyys, eikä mikään muu luotu voi meitä erottaa Jumalan rakkaudesta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa, meidän Herrassamme.

Kun Herra Jeesus on antanut meille Hänen rauhansa, niin silloin meidän ei tarvitse pelätä eikä olla väärällä tavalla ahdistuneita ja murheellisia. Jos uskovan sydän on taakoittunut väärästä pelosta, ahdistuksesta ja murheista, niin  se tarkoittaa silloin sitä, että hän ei ole uskossaan rakentunut rakkauden ja totuuden perustukselle, koska Jumalan rauha lisääntyy uskovan sydämessä hyvän tekemisen (elää totuudessa) ja Jumalan sekä meidän Herramme Jeesuksen tuntemisen kautta.

Herra Jeesus on kuollut ja noussut kuolleista meidän syntiemme tähden, syntien anteeksisaamiseksi ja Hän myös rukoilee meidän edestämme. Tämän tähden mikään eikä kukaan voi erottaa meitä Herran Jeesuksen rakkaudesta. Ainoa asia, joka voi erottaa sinut ja minut Jeesuksen rakkaudesta on se jos me hylkäämme Jeesuksen ja luovumme uskosta Jeesukseen, mutta sitä emme halua tehdä. Koska me emme halua luopua uskosta Herraan Jeesukseen, niin silloin ei mikään, eikä kukaan voi erottaa meitä Jumalan rakkaudesta, joka on Messias Jeesuksessa, meidän Herrassamme. Lue ajatuksella ja rukouksen kera koko Roomalaiskirjeen kahdeksas luku.

Jeesuksen sovelias ies

Matt 11:
28 Tulkaa minun tyköni, kaikki työtätekeväiset ja raskautetut, niin minä annan teille levon.
29 Ottakaa minun ikeeni päällenne ja oppikaa minusta, sillä minä olen hiljainen (praos - lempeä, sävyisä, hiljainen) ja nöyrä sydämeltä; niin te löydätte levon sielullenne.
30 Sillä minun ikeeni (dzygos) on sovelias, ja minun kuormani on keveä."

Herra Jeesus kehotti ihmisiä tulemaan Hänen luoksensa. Herra Jeesus lupasi antaa levon niille, jotka tulevat Hänen luoksensa. Ne, jotka tulevat Jeesuksen luokse, niin heidän tulee ottaa Jeesuksen ies päällensä. Jeesuksen ies on Jumalan totuuden Henki (Pyhä Henki), joka auttaa meitä elämään ja vaeltamaan totuudessa. Silloin kun ihminen pelastuu Jumalan armosta uskon kautta Herraan Jeesukseen, niin hän tulee ottaa oppia Jeesuksesta. Tämä tarkoittaa sitä, että samalla tavalla kuin Jeesus oli kuuliainen Isälleen, niin meidän tulee vaeltaa totuuden kuuliaisuudessa uskoessamme Herraan Jeesukseen.

Kun Raamattu sanoo Jeesuksen olleen hiljainen ja nöyrä sydämeltään, niin se tarkoittaa, että Jeesus oli lempeä, sävyisä, hiljainen sekä kuuliainen Isälleen, sillä Hän teki Isänsä tahdon, ei omaa tahtoansa. Nöyryys Raamatun kielessä tarkoittaa sitä, että ei etsitä omaa tahtoa, vaan alistutaan ja suostutaan tekemään Jumalan tahtoa. Jeesus lupasi, että ihminen tulee Hänessä löytämään levon. Jos sinä hylkäät oman tahtosi ja haluat tehdä Jumalan tahdon, niin silloin sinun sielusi saa levätä Herrassa.

Dzygos sana, eli ies tarkoittaa kahdenlaista asiaa, poikkipuuta ja puista keppiä. Dzygos sana tarkoittaa poikkipuuta, jolla kaksi härkää yhdistettiin auraan. Poikkipuun alapuolella oli syvennys härkien niskaa varten, jolloin poikkipuu nojasi härän hartioita vasten, jonka tähden työ pellolla ei käynyt raskaaksi härille, kun he vetivät auraa. Auran aisa oli kiinni poikkipuun keskiosassa ja näin työ pellolla oli tasapuolisesti yhtä kevyttä härille. Kun härät olivat valjastettu ikeellä auraan, niin ohjainten kautta isäntä ohjasi härkiä halumaansa suuntaan ja ikeen avulla härkien työ ei käynyt raskaaksi härille.

Jumalan Henki, totuuden Henki tulee asumaan uskovan ihmisen sydämeen. Jumala ohjaa ihmistä totuuden Hengen kautta ja johdattaa hänet sinne minne liha ei halua, eikä kykene menemään. Jumalan totuuden Henki auttaa sillä tavalla, että niin kuin ies oli sopiva härille, eikä työ käynyt raskaaksi, niin samalla tavalla Jumalan totuuden Hengen kautta Jumalan palveleminen tasapuolisesti sopii meille ja on kevyt kantaa, koska sitä ei kanneta lihan voimalla, vaan Jumalan voiman kautta. Jeesuksen ies on sopiva ja kevyt kantaa, koska Jumala vaikuttaa tahtomisen ja tekemisen meidän sydämissämme ja se tarkoittaa sitä, että Jumalan voima ja Jumalan vaikuttama usko toimii meissä ja se on totisesti sopiva ja kevyt kannettavaksi, jokaiselle joka rakastaa Herraa Jeesusta totuudessa.

Ies sana tarkoittaa myös sellaista iestä, joka oli puinen keppi, joka asetettiin ihmisen harteille. Tämän kepin kumpaankin päähän asetettiin kantamuksia ja taakkoja, jolloin kantaja kykeni kantamaan enemmän kuin hän olisi kyennyt käsillään kantamaan. Näin hänen oli kevyt kantaa se kuorma, mikä olisi ollut mahdotonta kantaa ilman iestä. Ies auttoi häntä kantamaan enemmän kun hän kykeni omin voimin kantamaan.

Pyhä Henki on tämä Ies, joka antaa meille voimia, kykyä ja halun synnin hylkäämiseen. Samoin tämä Pyhän Hengen Ies antaa meille voiman, kyvyn ja halun elää ja kasvaa toimimaan Jumalan tahdon mukaisesti.

Jotkut uskovat väsyvät palvelemaan Herraa sekä he uupuvat kuuliaisuuden tiellä, koska he uskovat Herraan Jeesukseen oman voiman, uskonnollisten perinnäissääntöjen, väärien vaatimusten sekä itse tehdyn väärän uskon elämän kautta. Ihmisen lihan voima uuvuttaa ja väsyttää ja voi olla lopulta ohjaamassa uskovaa luopumaan uskosta Herraan Jeesukseen. Siksi on ehdottoman tärkeätä oppia elämään Pyhän Hengen voiman kautta.

Jos elät lihan voimalla uskon elämää, niin se on kuin kantaisit uskonnollista perinnäissääntöjen taakkaa, joka uuvuttaa ja väsyttää sinut. Kun opit sen, että Jumala vaikuttaa sinussa tahtomista ja tekemistä Pyhän Hengen kautta Jumalan sanan mukaisesti, niin et uuvu ja väsy, vaan saat virvottua sekä uudistua kuuliaisuuden tiellä.

Herran antama kuorma Pyhässä Hengessä on kevyt kantaa, koska sitä ei tarvitse eikä saa kantaa omin voimin, sillä saat kantaa sitä Pyhän Hengen voimassa, Jumalan armosta.

Aikain merkkien seuraaminen

Matt 24:
9 Silloin teidät annetaan vaivaan, ja teitä tapetaan, ja te joudutte kaikkien kansojen vihattaviksi minun nimeni tähden.
10 Ja silloin monet lankeavat pois, ja he antavat toisensa alttiiksi ja vihaavat toinen toistaan.
11 Ja monta väärää profeettaa nousee, ja he eksyttävät monta.
12 Ja sentähden, että laittomuus pääsee valtaan, kylmenee useimpien rakkaus.
13 Mutta joka vahvana pysyy loppuun asti, se pelastuu.
...........................
29 Mutta kohta niiden päivien ahdistuksen jälkeen aurinko pimenee, eikä kuu anna valoansa, ja tähdet putoavat taivaalta, ja taivaitten voimat järkkyvät.
30 Ja silloin Ihmisen Pojan merkki näkyy taivaalla, ja silloin kaikki maan sukukunnat parkuvat; ja he näkevät Ihmisen Pojan tulevan taivaan pilvien päällä suurella voimalla ja kirkkaudella.
31 Ja hän lähettää enkelinsä suuren pasunan pauhatessa, ja he kokoavat hänen valittunsa neljältä ilmalta, taivasten ääristä hamaan toisiin ääriin.
32 ¶ Mutta oppikaa viikunapuusta vertaus: kun sen oksa jo on tuore ja lehdet puhkeavat, niin te tiedätte, että kesä on lähellä.
33 Samoin te myös, kun näette tämän kaiken, tietäkää, että se on lähellä, oven edessä.

Olen viime päivinä kokenut sydämessäni monenlaista, iloa ja riemua Jumalan hyvyydestä ja Hänen ihmeellisestä sanan opetuksestaan. Olen myös kokenut sydämessäni murhetta, joka on Jumalan mielen mukaista. Sydämessäni oleva Jumalan mielen mukainen murhe johtuu siitä, koska vähän ennen Herran Jeesuksen toista tulemusta uskovien keskuudessa tapahtuu suuri luopumus, joka johtaa siihen, että Jeesuksesta luopuneet ihmiset alkavat vihaamaan ja vainoamaan niitä uskovia, jotka uskossa Jeesukseen pitävät kiinni rakkauden totuudesta.

Jo nyt tässä hetkessä näemme sitä kuinka monet Jumalaa totuudessa rakastaneet alkavat luopumaan totuudesta ja osa heistä eksyy tukemaan ja kannattamaan korkeakirkollista valheellista teologiaa, osa eksyy luulemaan, että vanha liitto sen lakeineen olisi vielä kokonaan voimassa Uuden Liiton järjestyksessä. Osa eksyy kokonaan pois uskosta ja hylkää Jeesuksen, koska maailma muuttuu koko ajan vihamielisemmäksi Raamatun sanan totuutta kohtaan. Sitten osa eksyy niihin lukemattomiin eksytyksiin, mihin monet väärät profeetat ovat heitä eksyttämässä.

Lopunaika juuri ennen Jeesuksen toista tulemusta on seulonnan aikaa, jolloin jyvät erotetaan akanoista, ja itse kunkin perustus tulee näkyviin. Jokainen uskova ei olekaan rakentanut uskoaan totuuden perustuksille, sillä monet ovat halunneet enemmän ihmiskunniaa (titteleitä, ihmisten arvostusta) kuin Jumalan kunniaa ja siitä syystä he eksyvät joko kirkollisiin uskonnollisiin perinteisiin tai äärikarismaattisuuden kaltaiseen uskoon, joka perustuu sielullisiin tunteisiin ja ihmeiden metsästämiseen. Ja sitten moni voi eksyä niihin lukemattomiin eksytyksiin, joilla väärät profeetat eksyttävät ihmisiä.

Sitten on sellainen vaara ja eksytys, että uskova alkaa kannattamaan tätä pahuuden vallassa olevaa maailmanjärjestystä ja antikristillisyyden vallassa olevaa yhteiskuntaa ja sen antikristillisiä viranomaisia. Antikristillisen uudenmaailmanjärjestyksen arkkitehdit hallitsevat jo suurelta osin taloutta, uskontoja, uskomuksia ja tiedettä. Ekumenia ja siihen osallistuminen eksyttää monia uskovia pois totuudesta. Olen kuitenkin todella huolissani myös sellaisesta asiasta, että moni uskova ihminen on sydämestään kiinni nykytieteessä, joka suurelta osin perustuu antikristillisyyteen.

Lääketiede on WHO:n (maailman terveysjärjestö) ohjauksen alaisuudessa ja WHO on YK:n kanssa yhteistyössä. WHO suosii joogaa, mindfulnessia ja Qi Kongia vaihtoehtoisina hoitomuotoina, joiden kautta ihmiset ovat suorassa yhteydessä ja vuorovaikutuksessa riivaajahenkien kanssa. THL ja Suomen terveydenhuoltojärjestelmä ovat WHO:n talutusnuorassa ja sillä tavalla Suomen terveydenhuolto on pahan lähettiläiden vaikutuspiirissä. Toki on yksittäisiä lääkäreitä ja varsinkin uskovia lääkäreitä, jotka ymmärtävät tämän asian, eivätkä tue WHO:n antikristillistä agendaa. Ikävä kyllä kaikki uskovat lääkärit eivät näe, eikä ymmärrä sitä millä tavalla lääketiede ja sen julkaisut yhä enemmän tukevat antikristillistä uutta maailmanjärjestystä.

Sekulaari luonnontiede on pääosin antikristillinen. Luonnontieteiden nykyajan julkaisut, jotka noudattavat enemmistön linjauksia ovat pääosin antikristillisiä ja sitä kautta he pyrkivät vääristelemään totuutta. Ikävä kyllä monet uskovat ihmisetkin ovat sokeutuneet kannattamaan tietyissä asioissa antikristillistä luonnontiedettä. Luonnontiede-, lääketiede- ja moni muu tieteen haara on vapaamuurareiden kenttää, missä he vaikuttavat.

Itse asiassa vapaamuurarit ovat vaikuttaneet todella paljon nykytieteeseen. Vapaamuurarit ovat olleet tekemisissä tieteen kanssa jo keskiajalta asti. Tosin uskovat tiedemiehetkin ovat vaikuttaneet  tieteeseen sen alkuajoista asti. Nykytiede on kuitenkin jo pääosiltaan vapaamuurari vaikutuksen alaisuudessa. Illuminaatit ja vapaamuurarit ovat luoneet vahvasti Raamatun totuudelle kielteisen tieteen, mutta illuminaattien ja vapaamuurarien hallitsema tiede pyrkii koko ajan ankkuroitumaan vahvemmin pakanallisiin ja antikristillisiin uskomuksiin ja uskonnollisiin ilmaisuihin.

Illuminaattien ja vapaamuurarien haltuun ottama tiede korostaa sitä kuinka vain sillä on todellista arvoa, että jokin asia on mitattu tai arvioitu "luotettavan" tieteen kautta. Tällä tavalla Raamatun totuudesta irrotettu tieteellinen "totuus" pyrkii tekemään todellisesta Raamatun totuudesta naurunalaisen ja epäluotettavan. Tosin on tieteessä tietenkin tosiasioita ja hyviäkin asioita, mutta sen luonne ja illuminaattien ja vapaamuurarien kädenjälki painottaa nykytieteen antikristillisiä näkemyksiä. Esimerkkeinä tästä on muun muassa tieteellinen "todistelu", että homoseksuaalisuus on synnynnäinen ominaisuus, ja että sukupuolia on enemmän kuin kaksi, joka avaa oven transsukupuoliselle käyttäytymiselle.

Sitten on niitä sellaisia tieteellisiä valheita kuin, että koronavirus covid- 19 olisi luonnollinen eläinperäinen virus, vaikka se on laboratorio virus. Valhe koronaviruksen luonnollisesta alkuperästä pönkittää uutta maailmanjärjestystä, koska jos uskot tämän valheen, niin silloin et näe sitä, että jo nyt on olemassa uuden maailmanjärjestyksen arkkitehtejä, jotka pyrkivät pahuuden avulla maailmanvaltaan ja pyrkivät pysymään pahuuden kautta vallassa. Uuden maailmanjärjestyksen arkkitehdit ovat pukeutuneet valkeuden enkeleiksi, mutta todellisuudessa he ovat pahuuden asiamiehiä.

Tämä kaikki edellä sanottu tulee johtamaan siihen, että moni uskossaan eksynyt ihminen, joka ajattelee uskovansa Jeesukseen vastaanottaa uuden antikristillisen maailmanjärjestyksen, koska hän luottaa nykytieteeseen, joka on kuitenkin antikristillinen. Tämä ei tarkoita automaattisesti sitä, että jos uskova ihminen uskoo koronavirus covid- 19:n olevan luonnollinen virus, niin hän hyväksyisi uuden maailmanjärjestyksen. Koronavirus ei saisi tuoda hajaannusta uskovien keskuuteen, niin kuin se on nyt tuonut. Rakastakaamme toinen toisiamme riippumatta siitä miten näemme koronaviruksen alkuperän. Aika paljastaa tämän asian.

Silloin kun Jumalan armosta rakastamme Herraa Jeesusta totuudessa ja seuraamme aikain merkkejä, niin emme tule eksymään pois totuudesta. Aikain merkkien seuraaminen on tärkeätä, koska silloin näemme missä maailma menee ja näemme sen, että Jeesuksen toisen tulemuksen päivä lähestyy, ja se on päivä jota odotamme, sillä odotamme Herran Jeesuksen toista tulemusta.

 

 

Petri Paavola 23.4.2020

Lähteet:
Raamattu 33/38
Biblia 1776
King James Version 1769
Aapeli Saarisalo: Raamatun Sanakirja 


 

 

 

eXTReMe Tracker