Nature

Etusivulle | Yhteiskunnan ilmiöitä | Anna palautetta
SaulusMedia |
Petri - Youtube    


Materialismi ja paluu muinaiseen pakanuuteen

Länsimaiden ihmiset kokevat saavuttaneensa sydämen vapauden, sydämen rauhan ja aineellisen turvan teknologiansa ja ihmisälyn kautta. Mutta, samaan aikaan länsimaiden ihmisten henkinen tila on taantunut pakanallisten kulttiuskontojen uskomusten asteelle.

Raamatun sanan opetuksen mukaan kaikki jumalattomat ihmiset ovat synnin orjia. Tässä valossa asia nähtynä jumalattoman ihmisen vapaus on valheellista ja orjuuttavaa vapautta. Samoin on myös rauhan laita, sillä ihmiset elävät lopunajassa väärän rauhan turvin. Epäusko ja jumalattomuuden tila johtaa ihmisen omaksumaan materiaalisen maailmankuvan, jossa hän pyrkii täyttämään sydämensä kaikenlaisilla peleillä ja vehkeillä, joita hän ostelee aineellisen turvan kautta.

Monille materialismista on tullut epäjumala. Tällaisen epäjumalan vallassa oleva ihminen ostaa koko ajan jotakin uutta kuten tietokone, puhelin, auto jne. pitää vaihtaa koko ajan uusimpaan versioon. Samoin rakennetaan hieno talo, jota remontin avulla päivitetään koko ajan uusimmilla rakennusalan innovaatioilla ja tuotteilla. Materialistin elämä on tyhjää, sillä hänen sydämensä on tyhjää täynnä ja kaikki elämän sisältö tulee tavaran ja materian kautta. Tavara, materia ja raha on katoavaista, jonka ihminen voi koska tahansa menettää. Rahan ahneus ruokkii materialismia sekä orjuuttaa ihmisen mammonan ja ahneuden syntien orjaksi. Usko Herraan Jeesukseen on ainoa mikä kestää, koska sillä on iankaikkisuus arvo, joka ei häviä ja katoa koskaan. Tämänkin tähden Herraan Jeesuksen uskova ihminen kykenee elämään onnellista elämään kaikissa elämän tilanteissa.

Kun ihminen kadottaa yhteyden Raamatun Jumalaan tai ei halua uskoa Raamatun Jumalaan, niin henkinen etsintä ajautuu poluille, jotka johtavat muinaisiin pakanauskontoihin. Nykyiset New-Age uskomukset, okkultismi, noituus, shamanismi, vapaamuurarius, wiccanismi, jooga jne. perustuvat kaikki vanhojen pakanauskontojen henkisiin opetuksiin.

Nykyajan ihminen jumalattomuuden tilassa yhä useammin myös tietämättään uskoo ja toimii vanhojen pakanauskontojen henkisten opetusten mukaan. Media, TV, Internet, elokuvat, kirjat, musiikkiteollisuus jne. opettavat vanhojen pakanauskontojen henkisiä opetuksia. Jooga, mindfulness, positiivinen ajattelu jne. opettavat muinaisten pakanauskontojen henkisiä opetuksia. Osalle näistä opetuksista on annettu uusia nimiä, mutta sisältö on muinaista pakanauskontojen henkistä opetusta. Suurin osa ihmiskuntaa ovat tietämättömiä siitä, että heitä manipuloidaan joka päivä yhteiskunnassa vaikuttavien asioiden kautta, joiden perusta on muinaisissa pakanauskonnoissa.

Nykypäivän ilmiöt kuten androgyynisyys sekä transsukupuolisuus kuuluivat muinaisten pakanauskontojen uskomuksiin sekä käytäntöihin. Muinaisessa Babyloniassa opetettiin jumalan olevan androgyyni (yhtä aikaa mies ja nainen) sekä että Adam luotiin ensiksi androgyyniksi (Adam-Kadmon). Tämän seurauksena ihmisen androgyynisuus oli tuttua esim. babylonialaisille. Todellisuudessa ihminen ei ole androgyyni, sillä Raamatun Jumala loi miehen ja naisen, eli erilliset sukupuolet. Androgyyninen maailmankuva johdattaa ihmisen transsukupuolisuuteen, eli kokemaan olevansa vastakkaista sukupuolta. Silloin kun ihminen ei tunne Raamatun Jumalaa, niin hän voi kadottaa todellisuuden tajun sekä luulla olevansa androgyyni tai nainen, vaikka hän onkin todellisuudessa mies. Ihminen elää jumalattomuuden tilassa valhemaailmassa, jossa hänen oma persoonallisuus ja sukupuoli voivat pahoin vääristyä.

Silloin kun ihminen tavoittelee onnellisuutta ilman Raamatun Jumalaa, niin se johtaa ihmisen itsekkyyteen sekä minäkeskeisyyteen, jonka seurauksena ihminen ei kykene tekemään moraalisesti oikeita valintoja. Itsekkyys johtaa myös voittamisen palvontaan, jossa kukaan ei arvosta häviäjiä ja heikkoja ihmisiä, sillä vain voittajia arvostetaan. Tämä johtaa oman edun tavoittelemiseen, jossa muut ihmiset koetaan kilpailijoina ja uhkina, jotka tulee kaataa kumoon keinolla ja hinnalla millä hyvänsä.

Kun ihminen elää yhteydessä Raamatun Jumalan kanssa, niin se johdattaa hänet pitämään huolta heikoista sekä tilaan jossa ei etsitä omaan kunniaa tai omaa parasta, koska Raamatun Jumalaan uskova ihminen rakastaa lähimmäistään, niin kuin itseään.

Raamatun sanan opetuksen mukaan ihminen tarvitsee itselleen suuremmat arvot kuin mitä hän kykenee itselleen asettamaan ja vasta sen jälkeen ihminen löytää elämälleen todellisen tarkoituksen ja merkityksen. Jumala on luonut ihmisen ja sillä perusteella Hän on ainoa, joka kykenee antamaan ihmiselle oikeat arvot, arvomaailman ja opetukset, joita noudattamalla ihmisen on hyvä elää tässä maailmassa. Raamattu ei ole ainoastaan rakkauskirje Jumalalta ihmiselle, vaan myös kirja totuudesta. Raamatun Jumalaan uskomalla ihminen löytää totuuden ja kykenee hylkäämään maailmassa vallitsevat monet valheet.

Se miksi länsimainen hyvinvointiaate on johtanut pahoinvointiin johtuu siitä ettei hyvinvointia ole rakennettu Raamatun Jumalan ohjeiden ja neuvojen varaan. Jos ihmiset rakastaisivat Raamatun Jumalaa sekä lähimmäistään niin kuin itseään, niin se johtaisi automaattisesti siihen, että ihmiset olisivat onnellisia ja tyytyväisiä sekä kykenisivät huolehtimaan toinen toisistaan oikealla tavalla kaikissa tilanteissa.

Moraalinen hämmennys ja umpikuja johtuu siitä, että ihminen uskoo valheeseen, jonka mukaan hän elää itsekeskeisesti ja itsekkäästi sekä rakentaa yhteiskuntaa omia etujaan ajaen. Hyvän ja arvokkaan elämän voi saavuttaa vain siten, että noudattaa Luojan antamia ohjeita ja neuvoja. Ihmisen pahoinvointi lisääntyy sen mukaan mitä kauemmas hän ajautuu Raamatun Jumalan antamista ohjeista ja neuvoista. Ennen Suomen lait perustuivat paljolti Raamattuun sekä samoin ihmisten hyvät käytöstavat tulivat Raamatusta, mutta koska ihmiset ovat hylännet totuuden perustuksia ja rakentaneet elämänsä valheen perustuksien varaan, niin sitä myötä ihmisten sisäinen pahoinvointi kasvaa ja lisääntyy.

Raamattu opettaa jokaisen jumalattoman ihmisen olevan synnin orjuudessa, joka tarkoittaa valheessa elämistä monella eri tavalla. Ei tarvitse katsoa kuin tämän päivän maailman tilannetta, niin voidaan selkeästi havaita, että maailma on menossa entistä enemmän sekaisin ja kaikki johtuu ihmisen kapinasta Raamatun Jumalaa vastaan. Nykyajan sekava maailmantilanne todistaa Raamatun sanan ilmoituksen ihmisen synnin orjuudesta olevan tosiasia.

Itse asiassa ihmiset opetetaan jo pienestä pitäen koulussa uskomaan esim. evolutionistiseen maailmankuvaan sekä alkuräjähdysteoriaan. Ihmisille uskotellaan, että eloton aine ja materia on jollakin tavalla synnyttänyt elämän maan päällä ilman älyä ja ohjausta (ilman Luojaa), joka on evoluution kautta kehittynyt alkeellisista elämänmuodoista kehittyneempiin elämänmuotoihin. Tunnettu tosiasia on että happi tuhoaa elottomaan aineen. Tämä tarkoittaa sitä, että kaikki ihmisessä olevat alkuaineet (elimistön kemikaalit) tuhoutuvat ihmisen kuoltua. Tämän tosiasian todistuksen mukaan on kiistatonta, ettei maan päällä oleva eloton aine kykene synnyttämään elämää, koska happi tuhoaa sen.

Jumala loi ihmisen ja antoi hänelle elämän hengen, joka ylläpitää elimistön elämää siten, että niin kauan kun ihmisessä on elämää hän tarvitsee happea, joka pitää hänet hengissä, mutta ihmisen kuoltua happi tuhoaa kaikki ihmisen kehon kemikaalit. Ainoa vaihtoehto elämän syntymiseen maan päälle on Jumalan luomistyö.

Kukaan ihminen ei perusta maailmankuvaansa oman älynsä varaan, vaan hän oppii sen ja monia muita asioita muilta ihmisiltä, uskonnoista, ideologiasta jne. Tässä suhteessa jokainen ihminen on ulkopuolisen tiedon manipulaation kohde. Jos koko maailmankuva perustuu valheen varaan, niin silloin elämä yhteiskunnassa alkaa näyttäytymään sekavalta, toimimattomalta sekä pahoinvointia aiheuttavana jne. Varsinkin nyt tässä nykyisessä ajassa valheen vaikutus tulee yhteiskunnissa esille koko ajan entistä selkeämmin, koska ihmiset kaikilla elämän osa-alueilla ovat luopumassa koko ajan enemmän Raamatun Jumalan sanan opetuksista. Ainoa kestävä perusta ja turva elämään tulee uskon kautta Raamatun Jumalaan.

Kaikki edellä olevat ja monet muut negatiiviset vaikutukset lisääntyvät sen tähden, koska ihmiset hylkäävät lait, asetukset ja opetukset, joiden perusta on ollut Raamatussa, Jumalan sanassa. Elämä ilman Raamatun Jumalaa johdattaa ihmisen arvotyhjiöön, jota hän yrittää täyttää asioilla, jotka johdattavat hänet lopulta iankaikkiseen tuhoon ja kadotukseen. Oikeasti länsimaisen hyvinvointiyhteiskunnan ongelmat johtuvat siitä, koska ihmiset eivät halua uskoa ja noudattaa Raamatun Jumalan opetuksia, neuvoja ja ohjeita. Kun ihminen katuen tunnustaa syntinsä Jumalalle ja uskoo Herraan Jeesukseen, niin hän syntinsä anteeksi Jeesuksen veren kautta, jonka jälkeen hänen mielensä alkaa eheytymään ja hän alkaa näkemään asiat maailmassa niin kuin ovat todellisuudessa, ei valheen kautta. Uskon kautta Herraan Jeesukseen ihminen alkaa myös elämään maan päällä, niin kuin hänen kuuluisi elää, ei niin kuin valheen orjuudessa ja pettämänä.

 

Petri Paavola 25.9.2023

 

 

 

eXTReMe Tracker