Nature

Etusivulle | Yhteiskunnan ilmiöitä | Anna palautetta | SaulusMedia | Petri - Youtube    

Merten hapettomat alueet

Iltasanomat julkaisi artikkelin 1.5.2018, kuinka tutkijat ovat löytäneet Omaninlahdelta maailman suurimman valtameren hapettoman vyöhykkeen, joka on kooltaan Skotlantia suurempi. Artikkelin mukaan valtameri on tukehtumassa. Käyn kirjoituksessani läpi merten hapettomia alueita ja niiden syitä ja syyllisiä sekä samalla tuon esille sanoman vuosituhanten takaa, joka kertoo maailman merien saastumisesta ihmiskunnan viimeisinä päivinä sekä ainoasta oikeasta ratkaisusta, jonka ihminen voi tehdä tässä nykyisessä maailmanajassa.

Tutkijoiden mukaan Omaninlahden hapeton merialue kasvaa jatkuvasti. Tilanne on paljon pelättyä pahempi, sillä hapeton vyöhyke laajenee, valtameri tukehtuu ja ilman happea kalat, merikasvit ja mereneläimet kuolevat.

Itämeren on sanottu olevan ehkä maailman saastunein meri. Itämeren ongelma on pohjanalueen vesimassojen alhainen happipitoisuus sekä pahimmillaan täydellinen happikato. Itämeren happikadon syyn sanotaan olevan mantereelta virtaamien mukana mereen kulkeutuvat ravinteet. Vuonna 2014 Itämeressä hapetonta aluetta oli noin 1.5 kertaa Tanskan kokoinen alue. Vähähappisuus on osittain luontaista, mutta nykyään ihmisten toimet aiheuttavat eniten merten happikatoa. Silloin kun vedessä ja sedimenteissä ei ole happea, niissä ei voi olla myöskään mitään bakteereja korkeampaa elämää. Viimeisen sadan vuoden aikana Itämeren hapeton alue on lisääntynyt kaksitoista kertaiseksi. Itämeren tilanne on erittäin huolestuttava.

Nykyään rannikoiden läheltä on löytynyt jo ainakin 500 kuollutta vyöhykettä. 1950-luvulla kuolleita vyöhykkeitä oli vain alle 50. Nykyisin seurantaa ei tehdä kaikilla alueilla, jonka tähden todellinen kuolleiden vyöhykkeiden määrä on paljon tilastoja suurempi.

Maapallon meristä happi vähenee huolestuttavaa tahtia, sillä vuoden 1950 jälkeen täysin hapettomat alueet maailman merissä ovat nelinkertaistuneet ja vähähappiset alueet kymmenkertaistuneet, joka tutkijoiden mukaan voi johtaa joukkosukupuuttoon merissä. Tutkijoiden mukaan rannikkoalueilla tilanne on pahempi kuin avovesillä.

Tutkijoiden mukaan valtameret tekevät hidasta kuolemaa, eikä suurin osa merenelävistä kykene selviämään hengissä näissä valtamerten kuolleissa hapettomissa vyöhykkeissä. Tutkijoiden mukaan hapettomien valtamerialueiden lisääntyminen ja laajentuminen johtuu pääosin ilmaston lämpenemisestä, mutta rannikkoalueiden hapettomien vyöhykkeiden laajentuminen johtuu muun muassa lannoitteiden ja viemärivesien joutumisesta mereen. Tutkijat ovat toiveikkaita, että merissä olevien moninaisten elämänmuotojen joukkosukupuutto voitaisiin vielä estää.

Tutkijoiden toiveikkuus merten joukkosukupuuton estämiseksi ei valitettavasti käy toteen. Jokainen rehellinen tiedemies ja tutkija ymmärtää sen, että ihmisen aikaansaaman ilmastonmuutoksen lämpenemisen seuraukset eivät palaudu koskaan normaalitilaan, vaan haitallinen muutos jatkuu ja etenee huolimatta ihmisten ponnisteluista niiden haittoja vastaan. Tästä ikävästä kehityksestä maan päällä on myös todisteita Raamatun profeetallisessa sanassa. 

Raamatussa Hoosean kirjan kolmannessa ja neljännessä luvussa kerrotaan ihmiskunnan viimeisistä päivistä, jolloin maa murehtii, ja kaikki siinä asuvaiset nääntyvät, pellon (vainion) eläimet ja taivaan linnut; myöskin kalat katoavat merestä (alkutekstin mukaan). Hoosean kirja on kirjoitettu n. 755-725 eKr. eli noin 2700 vuotta sitten.

Hoosean kirjan profetian mukaan nääntyminen (alkutekstin mukaan tulla heikoksi tai voimattomaksi) tulee kohtaamaan kaikkea elämää maan päällä sekä merissä. Hoosean kirjan profetian mukaan peltojen ja vainoiden eläimet ja taivaan linnut alkavat kokemaan nääntymistä (kuolemaa, massakuolemia) sekä jopa kalat katoavat meristä. Hoosean kirjan profetian mukaan ihmisen synnin kapina Jumalaa vastaan on sen syynä, että maa ja sen eläimistö voi pahoin ja kalat katoavat meristä.

Nykyään tiedämme, että merten happikato tappaa kaloja sekä muita mereneläviä ja tämä kuolleisuus tulee lisääntymään, koska merten happikato laajenee ja lisääntyy. Raamattu on kertonut tämän tosiasian jo lähes 2700 vuotta sitten varoituksena ihmisille synnin seurauksista, sillä merten happikato on nykyään pääosin ihmisen aiheuttamaa. Ihminen on eniten vastuussa ilmastonmuutoksesta ja maapallon lämpenemisestä, joka kaikkein eniten vaikuttaa merten happikatoa meriveden lämpenemisen takia. Rannikkoalueilla ihmisten laskemat jätökset sekä maatalouden, tehtaiden ym. myrkyt virtaavat rannikkoalueiden vesistöihin aiheuttaen happikatoa.

Ihmisten käyttämät myrkyt pelloilla ovat syynä mehiläisten ja muiden peltoja ravinnokseen käyttävien ja pölyttäjinä toimivien eläinten massakuolemiin ja katoon. Ihmisen synnin kapina Jumalaa vastaan näkyy myös siinä kun ihminen myrkyttää ja tuhoaa elinympäristöään ja meriä. Ihmiskunta tuhoaa maapallon elämää ja elimistöä synnin kapinan tähden. Itse koen ja näen, että tieteen tutkijat tulevat jossakin vaiheessa sanomaan, että maapallon eliöstön ja merien tuhoutuminen on kyetty estämään lähes täysin. Mutta, tällainen lausunto on väärä ja valheellinen, koska Raamattu todistaa sen, että ihminen tulee synnin toimillaan ja synnin kapinan kautta tuhomaan jopa meren kalat.

Mikä on ainoa oikea ratkaisu synnin kapinan pulmaan? Raamattu sanoo ihmisen olevan synnin ja saatanan orjuudessa, jonka tähden hän kapinoi synnintekojen kautta Jumalaa vastaan, mutta Herra Jeesus kuoli syntien tähden ja jos ihminen tunnustaa syntinsä ja uskoo Herraan Jeesukseen, niin hän saa syntinsä anteeksi sekä iankaikkisen elämän. Usko Herraan Jeesukseen on ratkaisu synnin kapinaan, sillä ainoastaan usko Herraan Jeesukseen kykenee murtamaan ja poistamaan synnin kapinan ihmisen sydämestä. Herra Jeesus vuodatti verensä syntien anteeksisaamiseksi sekä iankaikkiseksi elämäksi uskon kautta Jeesukseen. Tänään voi olla pelastuksen päivä, sillä yhä tänään sinä voit saada syntisi anteeksi sekä iankaikkisen elämän uskon kautta Herran Jeesukseen ja Häneen vereensä.


Petri Paavola 2.5.2018

Lähteet:
33/38 Raamattu
Biblia 1776
King James Version 1769

is.fi/ulkomaat/art-2000005663389
tiedebasaari.com/2014/04/22/itameressa-hapetonta-pohjaa-12-kertaa-enemman-kuin-sata-vuotta-sitten
hs.fi/tiede/art-2000005515620
tekniikanmaailma.fi/valtamerten-katketyt-kuolleet-vyohykkeet-ovat-4-kertaistuneet-1950-luvun-jalkeen-kertoo-tutkimus-rannikoilla-tilanne-viela-pahempi/

web maker
eXTReMe Tracker