Nature

Etusivulle | Raamatunopetuksia | Anna palautetta
SaulusMedia |
Petri - Youtube    


Milleniumin eläinuhrit ovat vertauskuvallisia

Kirjoitin aikaisemmin väärästä opetuksesta liittyen eläinuhrien palaamiseen ja ennallistamiseen Milleniumin (tuhatvuotinen valtakunta maan päällä) aikana. Tästä aiheesta voisi kirjoittaa monesta erilaisesta näkökulmasta käsin, mutta tässä kirjoituksessa tuon esille sen kuinka Milleniumin eläinuhrit ovat vertauskuvallista opetusta. Miksi tällaisesta aiheesta tulee kirjoittaa? Eikö pitäisi olla itsestään selvää, että Herran Jeesuksen iankaikkinen ja täydellinen syntiuhri ja sovitustyö on kumonnut iankaikkisesti eläinuhrit? Kyllä pitäisi, mutta kun Raamatun kertoma laittomuuden ja luopumuksen mätä hedelmä etenee koko ajan kohti yhä syvempää luopumusta ja pimeyttä tässä lopunajassa, niin sen seurauksena myös uskovien keskuudessa lisääntyy väärä opetus, jonka mukaan Milleniumin aikana Jumalan käskystä eläinuhrit palaisivat, joita ei enää uhrattaisi syntien anteeksisaamiseksi, vaan muistutuksena Jeesuksen uhrista ja Jumalan iankaikkisesta säädöksestä koskien uhritoimituksia. Tämän tähden on äärimmäisen tärkeätä käsitellä tätä aihetta, että voisimme uskoa Herran Jeesuksen syntiuhrin olevan täydellinen uhri, joka kertakaikkisesti ja iankaikkisesti kumosi eläinuhrit. Tutki ja koettele kirjoitukseni Jumalan sanan totuuden kautta rukouksen kera.

 

Sisällys:
Väärän opetuksen ristiriita
Milleniumin eläinuhrit ovat vertauskuvallista opetusta
Vanhan liiton eläinuhrit olivat muistutukseksi synneistä ja syntien sovitukseksi
Herran Jeesuksen iankaikkinen syntiuhri
Loppusanat

 

Väärän opetuksen ristiriita

Jotkut uskovat ihmiset ovat eksyneet uskomaan, että Jumalan käskystä Milleniumin aikana palautetaan ja ennallistetaan eläinuhrit, jolloin niillä ei ole synnistä sovittavaa merkitystä, vaan ne muistuttavat ja viittaavat Jeesuksen syntiuhriin sekä Jumalan iankaikkiseen säädökseen uhritoimituksista. Tätä väärää oppia opettavat ovat kuitenkin ristiriidassa oman oppinsa ja sanan ilmoituksen kanssa.

Yleensä Milleniumin eläinuhrien palaamista ja ennallistamista ja niiden muistuttavaa merkitystä perustellaan esim.  Hesekielin, Jesajan, Jeremian ja Malakian kirjojen kautta, joissa puhutaan tuhatvuotisen valtakunnan ajasta ja siellä suoritettavista eläinuhreista. Kysymys on kuitenkin siitä, että uskommeko näiden uhrien olevan kirjaimellisia vai vertauskuvallisia? Kyse on myös siitä, että mikä on oikea tapa ymmärtää tämä asia, että Raamatun sanan koko ilmoituksen totuus pysyy ristiriidattomana ja sopusoinnussa keskenään.

Hes 45:17 Mutta ruhtinas toimittakoon polttouhrit, ruokauhrin ja juomauhrin juhlina, uusinakuina ja sapatteina, kaikkina Israelin heimon juhla-aikoina; hän uhratkoon syntiuhrin, ruokauhrin, polttouhrin ja yhteysuhrin toimittaakseen sovituksen Israelin heimolle.

Mal 3:
1 ¶ Katso, minä lähetän sanansaattajani, ja hän on valmistava tien minun eteeni. Ja äkisti on tuleva temppeliinsä Herra, jota te etsitte, ja liiton enkeli, jota te halajatte. Katso, hän tulee, sanoo Herra Sebaot.
2 Mutta kuka kestää hänen tulemisensa päivän, ja kuka voi pysyä, kun hän ilmestyy? Sillä hän on niinkuin kultasepän tuli ja niinkuin pesijäin saippua.
3 Ja hän istuu ja sulattaa ja puhdistaa hopean, hän puhdistaa Leevin pojat, saa ne puhtaiksi kuin kullan ja hopean ja sitten he tuovat Herralle uhrilahjoja vanhurskaudessa.
4 Ja Herralle ovat otollisia Juudan ja Jerusalemin uhrilahjat niinkuin ammoin menneinä päivinä ja muinaisina vuosina.

Jes 56:
3 ¶ Älköön sanoko muukalainen, joka on liittynyt Herraan: "Herra erottaa minut peräti kansastansa," älköönkä kuohittu sanoko: "Minä olen kuiva puu".
4 Sillä näin sanoo Herra: Kuohituille, jotka pitävät minun sapattini ja valitsevat sen, mikä minulle otollista on, ja pysyvät minun liitossani,
5 heille minä annan huoneessani ja muurieni sisällä muistomerkin ja nimen, joka on poikia ja tyttäriä parempi; minä annan heille iankaikkisen nimen, joka ei häviä.
6 Ja muukalaiset, jotka ovat liittyneet Herraan, palvellakseen häntä ja rakastaakseen Herran nimeä, ollakseen hänen palvelijoitansa, kaikki, jotka pitävät sapatin eivätkä sitä riko ja pysyvät minun liitossani,
7 ne minä tuon pyhälle vuorelleni ja ilahutan heitä rukoushuoneessani, ja heidän polttouhrinsa ja teurasuhrinsa ovat otolliset minun alttarillani, sillä minun huoneeni on kutsuttava kaikkien kansojen rukoushuoneeksi.
8 Herra, Herra sanoo, hän, joka kokoaa Israelin karkoitetut: Minä kokoan vielä muitakin sen koottujen lisäksi.

Jer 33:
15 Niinä päivinä ja siihen aikaan minä kasvatan Daavidille vanhurskauden vesan, ja hän on tekevä oikeuden ja vanhurskauden maassa.
16 Niinä päivinä Juuda pelastetaan, ja Jerusalem asuu turvassa, ja tämä on se nimi, jolla sitä kutsutaan: ‘Herra, meidän vanhurskautemme’.
17 ¶ Sillä näin sanoo Herra: Aina on mies Daavidin suvusta istuva Israelin heimon valtaistuimella.
18 Ja aina on mies leeviläisten pappien suvusta oleva minun edessäni uhraamassa polttouhria ja sytyttämässä ruokauhria ja toimittamassa teurasuhria joka päivä."

Kaikki edellä olevat Raamatun kohdat on yleisesti ymmärretty tarkoittavan Milleniumin (tuhatvuotinen valtakunta) aikaa. Näitä kohtia, jotka liitetään Milleniumin aikaa on paljon enemmän, mutta otin nyt tähän esille nämä neljä.

Sellaiset ihmiset, jotka opettavat, että Jumala palauttaa ja ennallistaa eläinuhrit tuhatvuotisessa valtakunnassa sanovat ettei Milleniumin aikana kuitenkaan eläimiä uhrata syntien sovitukseksi, vaan ne muistuttavat Jeesuksen syntiuhrista ja Jumalan iankaikkisesta säädöksestä koskien uhritoimituksia. Kuten voimme nähdä, niin esim. Hes 45:17, joka yleisesti sijoitetaan tuhatvuotiseen valtakuntaan täällä maan päällä opettaa, että eläinuhrit (syntiuhri, ruokauhri, polttouhri ja yhteysuhri) uhrataan Israelin kansan sovittamiseksi, joka tarkoittaa syntien sovittamista.

Sellainen ihminen, joka sanoo, että Milleniumin eläinuhrit kuten Hes 45:17 ovat kirjaimellisia ja siksi eläinuhrit palaavat, mutta ne ovat muistutuksena, eivät syntien sovitukseksi, niin he ovat ristiriidassa sen kanssa mitä esim. Hes 45:17 opettaa, koska se sanoo eläinuhrien olevan syntien sovitukseksi, ei muistuttamiseksi Jumalan käskystä jne. Jos uskot Milleniumin aikana eläinuhrien kirjaimelliseen palaamiseen ja ennallistamiseen, niin silloin sinun tulisi myös uskoa kirjaimellisesti eläimiä uhrattavan syntien sovitukseksi. Eläinuhrien palaamisen ja ennallistamisen oppia opettavat eivät kuitenkaan usko Milleniumin eläinuhrien olevan syntien sovitukseksi, vaikka kirjaimellisesti Raamattu sanoo niin. He ovat suuressa ristiriidassa oman uskonsa kanssa.

Milleniumin eläinuhrit ovat vertauskuvallista opetusta

Miten Milleniumin eläinuhrit tulisi ymmärtää, sillä ne puhuvat eläinuhreista ja syntien sovittamisesta? Ainoa oikea tapa on ymmärtää ne vertauskuvallisesti ja ymmärtää niiden puhuvan vertauskuvallisesta Herran Jeesuksen kertakaikkisesta, iankaikkisesta ja täydellisestä syntiuhrista, joka on iankaikkisesti kumonnut kaikki eläinuhrit ja muut uhrit. Kun tutkimme Raamattua ja erityisesti Hesekielin kirjaa, niin tulemme näkemään ja ymmärtämään, että eläinuhrit ovat vertauskuvallisia ja ne vertauskuvallisesti opettavat Herran Jeesuksen täydellisestä syntiuhrista. Ennen kuin tutkimme Hesekielin kirjaa on hyvä tutkia VT:sta Herran Jeesuksen syntiuhrin esikuvaa.

3 Moos 23:
15 ¶ Sitten laskekaa sapatin jälkeisestä päivästä, siitä päivästä, jona toitte heilutuslyhteen, seitsemän täyttä viikkoa,
16 laskekaa viisikymmentä päivää seitsemännen sapatin jälkeiseen päivään asti; sitten tuokaa Herralle uusi ruokauhri.
17 Sieltä, missä asutte, tuokaa heilutusleiväksi kaksi kakkua, jotka on leivottava happamena kahdesta kymmenenneksestä lestyjä jauhoja, Herralle uutislahjaksi.
18 Ja tuokaa leipänne ohella seitsemän virheetöntä, vuoden vanhaa karitsaa ja mullikka sekä kaksi oinasta; ruoka- ja juomauhreineen ne olkoot polttouhri Herralle, suloisesti tuoksuva uhri Herralle.
19 Ja uhratkaa kauris syntiuhriksi sekä kaksi vuoden vanhaa karitsaa yhteysuhriksi.
20 Ja pappi toimittakoon niiden ja uutisleivän ynnä kahden karitsan heilutuksen Herran edessä. Ne olkoot Herralle pyhät ja papin omat.

3 Moos 23:15-20 opettaa esikuvallisesti Herran Jeesuksen tulevasta täydellisestä syntiuhrista. 3 Moos 23:15-20 jakeiden uskotaan yleisesti opettavan VL:n helluntaista. VL:n helluntaina piti tuoda seitsemän vuoden vanhaa karitsaa, joka on esikuva Herrasta Jeesuksesta jä Hänen täydellisestä syntiuhrista syntien anteeksisaamiseksi, joka tulee johtamaan UL:n helluntain Pyhän Hengen vuodatukseen. Luku seitsemän kertoo Jumalan täydellisestä työstä ja koska oli kyse Herran Jeesuksen syntiuhrin esikuvasta, niin siksi piti tuoda seitsemän vuoden vanhaa karitsaa, koska Herra Jeesus on Jumalan Karitsa, joka ottaa pois synnin täydellisen syntiuhrinsa kautta, Hänen veressään, kun Hän kuoli syntien anteeksisaamiseksi. VL:n helluntaina piti tuoda myös mullikka, kaksi oinasta sekä kauris syntiuhriksi sekä kaksi vuoden vanhaa karitsaa yhteysuhriksi.

2 Moos 12:
1 ¶ Ja Herra puhui Moosekselle ja Aaronille Egyptin maassa sanoen:
2 "Tämä kuukausi olkoon teillä kuukausista ensimmäinen; siitä alottakaa vuoden kuukaudet.
3 Puhukaa koko Israelin kansalle ja sanokaa: Tämän kuun kymmenentenä päivänä ottakoon kukin perheenisäntä itsellensä karitsan, yhden karitsan joka perhekuntaa kohti.
4 Mutta jos perhe on liian pieni koko karitsaa syömään, niin ottakoon lähimmän naapurinsa kanssa yhteisen karitsan, henkilöluvun mukaan. Karitsaa kohti laskekaa niin monta, että voivat sen syödä.
5 Ja karitsanne olkoon virheetön, vuoden vanha urospuoli; lampaista tai vuohista se ottakaa.
6 Ja pitäkää se tallella neljänteentoista päivään tätä kuuta; silloin Israelin koko seurakunta teurastakoon sen iltahämärässä.
........
11 Ja syökää se näin: kupeet vyötettyinä, kengät jalassanne ja sauva kädessänne; ja syökää se kiiruusti. Tämä on pääsiäinen Herran kunniaksi.
.......
14 Ja tämä päivä olkoon teille muistopäivä, ja viettäkää sitä Herran juhlana; sukupolvesta sukupolveen viettäkää sitä ikuisena säädöksenä.
15 Seitsemän päivää syökää happamatonta leipää; jo ensimmäisenä päivänä korjatkaa pois hapan taikina taloistanne. Sillä jokainen, joka hapanta syö, ensimmäisestä päivästä seitsemänteen päivään asti, hävitettäköön Israelista.

VL:n pääsiäinen oli esikuvaa Herrasta Jeesuksesta, sillä Hän on Jumalan Karitsa, joka pois ottaa maailman synnit (niiden, jotka uskovat Herraan Jeesukseen), sillä Kirjoitusten ja esikuvan mukaan Herra Jeesus kuoli pääsiäisviikolla, päivää ennen suurta sapattia, joka oli pääsiäisviikon juhlasapatti. VL:n pääsiäisen esikuvassa lain käskynä määrättiin teurastettavaksi yksi karitsa perhekuntaa kohti, joka oli esikuvaa tulevasta Herran Jeesuksen iankaikkisesta syntiuhrista.

Hes 45:
21 Ensimmäisessä kuussa, kuukauden neljäntenätoista päivänä, on teillä pääsiäinen. Se on seitsenpäiväinen juhla. Syötäköön silloin happamatonta leipää.
22 Sinä päivänä uhratkoon ruhtinas omasta puolestansa ja maan kaiken kansan puolesta mullikan syntiuhriksi.
23 Ja seitsemänä juhlapäivänä hän uhratkoon polttouhriksi Herralle seitsemän mullikkaa ja seitsemän oinasta, virheettömiä, joka päivä seitsemänä päivänä, ja syntiuhriksi kauriin joka päivä.

Hesekiel 45:21-23 Milleniumin aikana tuhatvuotisessa valtakunnassa opettaa täysin erilaisesta pääsiäisen viettämisestä kuin mitä Jumala oli määrännyt VL:n aikana. Milleniumin aikana pääsiäisen seitsenpäiväisessä juhlassa pitää "uhrata" Herralle seitsemänä päivänä seitsemän virheetöntä mullikkaa ja seitsemän virheetöntä oinasta, ja tämän lisäksi yksi kauris syntiuhriksi, joka päivä (seitsemänä päivänä - pääsiäisen ajan).

Miksi Hesekielin kirjan pääsiäinen on aivan erilainen kuin VL:n pääsiäinen? Koska Hesekielin kirjan luku 45 ja jakeet 21-23 ovat vertauskuvallista opetusta, opettaen Herran Jeesuksen kertakaikkisesta, iankaikkisesta ja täydellisestä syntiuhrista, ja siksi puhutaan, kahden todistuksen kautta, kahdesta seitsemästä "uhrieläimestä" (vertauskuva Jeesuksesta), joka lukuna seitsemän kertoo Herran Jeesuksen täydellisestä syntiuhrista ja täydellisestä ja iankaikkisesta sovitustyöstä. Hesekielin kirjan 45:23 kuvaama yksi syntiuhri seitsemänä päivänä, eli koko pääsiäisen ajan on vertauskuva  Herran Jeesuksen täydellisestä syntiuhrista, joka kumosi ja lakkautti Jumalan asetuksena kaikki muut uhrit, koska Herran Jeesuksen syntiuhri on kertakaikkinen ja iankaikkinen ja täydellinen ja lopullinen syntiuhri.

Koska Hesekielin kirjan luvun 45 Milleniumin pääsiäinen on täysin erilainen kuin VL:n ajan pääsiäinen ja Hesekielin kirjan luvussa 45 oleva seitsenluvun ja numero yhden symboliikka kertoo meille, että on kyse vertauskuvasta, sillä Herran Jeesuksen syntiuhri on täydellinen ja iankaikkinen sekä uhrien täyttymys, joka kumoaa iankaikkisesti kaikki muut VL.n uhrit. Milleniumin temppeli on vertauskuvaa, jonka täyttymys on Herra Jeesus, joka itse on Milleniumin ajan temppeli ja kaikki Milleniumin ajan eläinuhrit ovat vertauskuvallista opetusta, jonka täyttymys on Herra Jeesus.

Milleniumin aikakauden erilainen säädös koskien pääsiäistä kuin mitä oli VL:n aikana todistaa myös sen ettei VL:n järjestykseen perustuvaa eläinuhrijärjestelmää palauteta ja ennallisteta tuhatvuotisessa valtakunnassa, koska Raamatun opettama temppeli ja eläinuhrit Milleniumin aikana ovat vertauskuvaa, jonka täyttymys on Herra Jeesus. Tästä syystä tuhatvuotisessa valtakunnassa ei suoriteta minkäänlaisia eläinuhreja.

4 Mooseksen kirjan 29:ssa luvussa jakeista 12 jakeeseen 38 asti on määrätty VL:n aikainen lehtimajanjuhla ja sen uhritoimitukset, joissa jokaisena lehtimajanjuhlan seitsemänä päivänä seitsemännessä kuussa piti uhrata erilainen määrä eläinuhreja.

Hes 45:25 Seitsemännessä kuussa, kuukauden viidentenätoista päivänä, juhlana, hän uhratkoon samalla tavoin-niin seitsemänä päivänä-samankaltaisen syntiuhrin, polttouhrin ja ruokauhrin sekä saman määrän öljyä."

Milleniumin aikaisessa lehtimajanjuhlassa on määrätty sama määrä "uhrieläimiä uhrattavaksi" kuin Milleniumin ajan pääsiäisenä, eli  seitsemänä päivänä seitsemän virheetöntä mullikkaa ja seitsemän virheetöntä oinasta, ja tämän lisäksi yksi kauris syntiuhriksi, joka päivä. Miksi Milleniumin lehtimajanjuhla poikkeaa täysin VL:n lehtimajanjuhlan eläinuhrijärjestelmästä?

Siksi koska Milleniumin "eläinuhrit" ovat vertauskuvaa, jonka täyttymys on Herra Jeesus. Tämän todisteena on taas kahden todistuksena, kaksi kertaa seitsemän "uhrieläimen uhraaminen", joka on vertauskuvaa Herran Jeesuksen täydellisestä syntiuhrista. Samoin Milleniumin lehtimajanjuhlan yksi kauris syntiuhriksi joka päivä juhlan ajaksi on vertauskuvaa, jonka täyttymys Herra Jeesus on, joka on yksi ja kertakaikkinen sekä iankaikkisesti täydellinen syntiuhri, jonka kautta kaikki eläinuhrit ovat lakkautettu ja kumottu iankaikkisesti.

3 Moos 23:
39 Mutta seitsemännen kuukauden viidentenätoista päivänä, kun te olette korjanneet maan sadon, viettäkää Herran juhlaa seitsemän päivää; ensimmäinen päivä on levon päivä, ja kahdeksas päivä on myös levon päivä.
40 Ensimmäisenä päivänä ottakaa ihania hedelmiä puista, palmunoksia ja tuuheiden puiden lehviä sekä pajuja purojen varsilta, ja pitäkää iloa seitsemän päivää Herran, Jumalanne edessä.
41 Ja viettäkää sitä juhlana Herran kunniaksi seitsemän päivää vuodessa. Se olkoon teille ikuinen säädös sukupolvesta sukupolveen; viettäkää se seitsemännessä kuussa.
42 Seitsemän päivää asukaa lehtimajoissa; kaikki Israelissa syntyneet asukoot lehtimajoissa,
43 että teidän jälkeläisenne tietäisivät, kuinka minä annoin israelilaisten asua lehtimajoissa, kun vein heidät pois Egyptin maasta. Minä olen Herra, teidän Jumalanne."

Lehtimajanjuhlaa juhlittiin VL:n aikana seitsemännessä kuussa sen kunniaksi kun Jumala vapautti Israelin kansan Egyptin orjuudesta. Raamatun opetuksen mukaan kykenemme laskemaan ja näkemään, että Herra Jeesus syntyi lehtimajanjuhlan aikaan. Tämä tarkoittaa silloin sitä, että Milleniumin aikakaudessa Herra Jeesus on juhlan keskipiste, sillä Hän syntyi maan päälle ja sovitustyönsä kautta pelasti Häneen uskovat synnin ja saatanan orjuudesta, jonka ansiosta Herran Jeesuksen opetuslapset saavat iloita Herrasta Jeesuksesta tuhatvuotisessa valtakunnassa.

Milleniumin (tuhatvuotisen valtakunnan) VL:n järjestyksestä täysin poikkeavat pääsiäinen ja lehtimajanjuhla todistavat sen, että Milleniumin temppeli ja eläinuhrit ovat vertauskuvia, jonka täyttymys on Herra Jeesus, Hänen veressään, syntiuhrissaan ja sovitustyössään.

Vanhan liiton eläinuhrit olivat muistutukseksi synneistä ja syntien sovitukseksi

Ihmiset, jotka opettavat eläinuhrien palaamista tuhatvuotisessa valtakunnassa sanovat, että siellä voidaan uhrata eläimiä, koska Raamatun opettaa ettei VL:n eläinuhrit poistaneet syntejä, vaan muistuttivat synneistä. He perustelevat väärän opetuksensa usein esim. Heprealaiskirje 10 luvun mukaan ollenkaan ymmärtämättä mitä siinä ihan oikeasti opetetaan.

Hebr 10:
1 ¶ Sillä koska laissa on vain tulevan hyvän varjo, ei itse asiain olemusta, ei se koskaan voi samoilla jokavuotisilla uhreilla, joita he alinomaa kantavat esiin, tehdä niiden tuojia täydellisiksi.
2 Sillä eikö muutoin olisi lakattu niitä uhraamasta, koska näillä, jotka jumalanpalvelustaan toimittavat, kerran puhdistettuina, ei enää olisi ollut mitään tuntoa synneistä?
3 Mutta niissä on jokavuotinen muistutus synneistä.
4 Sillä mahdotonta on, että härkäin ja kauristen veri voi ottaa pois syntejä.
5 Sentähden hän maailmaan tullessaan sanoo: "Uhria ja antia sinä et tahtonut, mutta ruumiin sinä minulle valmistit;
6 polttouhreihin ja syntiuhreihin sinä et mielistynyt.
7 ¶ Silloin minä sanoin: ‘Katso, minä tulen-kirjakääröön on minusta kirjoitettu-tekemään sinun tahtosi, Jumala’."
8 Kun hän ensin sanoo: "Uhreja ja anteja ja polttouhreja ja syntiuhreja sinä et tahtonut etkä niihin mielistynyt," vaikka niitä lain mukaan uhrataankin,
9 sanoo hän sitten: "Katso, minä tulen tekemään sinun tahtosi". Hän poistaa ensimmäisen, pystyttääkseen toisen.
10 Ja tämän tahdon perusteella me olemme pyhitetyt Jeesuksen Kristuksen ruumiin uhrilla kerta kaikkiaan.
11 Ja kaikki papit seisovat päivä päivältä palvelustaan toimittamassa ja usein uhraamassa, aina samoja uhreja, jotka eivät ikinä voi syntejä poistaa;
12 mutta tämä on, uhrattuaan yhden ainoan uhrin syntien edestä, ainiaaksi istuutunut Jumalan oikealle puolelle,
13 ja odottaa nyt vain, kunnes hänen vihollisensa pannaan hänen jalkojensa astinlaudaksi.
14 Sillä hän on yhdellä ainoalla uhrilla ainiaaksi tehnyt täydellisiksi ne, jotka pyhitetään.


Jos ymmärrät tuon edellä olevan heprealaiskirjeen oikein, niin silloin ymmärrät myös sen mitä siinä ihan oikeasti opetetaan. VL:n eläinuhreilla oli jokavuotinen muistutus synneistä, koska ne eivät voineet tehdä niiden tuojia (pappeja) täydellisiksi, jotka niitä suorittivat. VL:n aikakaudessa ei ollut täydellistä uhrin suorittajaa, joka olisi saanut aikaan täydellisen ja kertakaikkisen sovituksen, ja siksi eläinuhreja piti suorittaa koko ajan uudestaan ja näin nämä uhrit koko ajan myös jokavuotisina muistuttivat synneistä. Toki VL:n eläinuhrien uhraaminen ja niiden veren vuodattaminen toi myös puhdistuksen synneistä, mutta koska VL:ssa uhraajat eivät olleet täydellisiä, niin siksi ne eivät kertakaikkisesti ja iankaikkisesti tuoneet syntien sovitusta ja siksi ne jokavuotisina koko ajan uudelleen suoritettavina uhreina muistuttivat synneistä.

Herra Jeesus oli ja on synnitön ja täydellinen syntiuhri, jonka kautta Hänen veressään ja sovitustyössään tapahtui kertakaikkinen, täydellinen ja iankaikkinen syntiuhri, jota ei enää koskaan tarvitse uusia ja Hänen syntiuhrinsa kautta poistui ja kumoutui kertakaikkisesti ja iankaikkisesti kaikki VL:n eläinuhrit ja muut uhrit.

3 Moos 17:11 Sillä lihan sielu on veressä, ja minä olen sen teille antanut alttarille, että se tuottaisi teille sovituksen; sillä veri tuottaa sovituksen, koska sielu on siinä.

Lev 17:11 For the life of the flesh is in the blood; and I have given it to you upon the altar to make atonement for your souls; for it is the blood that maketh atonement by reason of the life. (Jewish Publication Society Bible 1917 - JPS)

Neh 10:

32 ¶ Me sitoudumme suorittamaan vuodessa kolmannes-sekelin palvelusta varten Jumalamme temppelissä:

33 näkyleipiin, jokapäiväiseen ruokauhriin ja jokapäiväiseen polttouhriin, uhreihin sapatteina ja uudenkuun päivinä, juhlauhreihin ja pyhiin lahjoihin, syntiuhreihin sovituksen toimittamiseksi Israelille ja kaikkeen, mikä meidän Jumalamme temppelissä toimitettava on.

34 Me, papit, leeviläiset ja kansa, olemme heittäneet arpaa uhrilahjahalkojen tuomisesta perhekunnittain Jumalamme temppeliin määräaikoina joka vuosi, poltettaviksi Herran, meidän Jumalamme, alttarilla, niinkuin laissa on kirjoitettuna.

Edellä olevat kaksi VT:n Raamatun kohtaa kertovat siitä kuinka myös VL:n eläinuhrien kautta saatiin syntien sovitus. Raamattu sanoo (alkutekstin mukaan -JPS) 2 Mooseksen kirjan 17 luvussa ja jakeessa 11, että lihan elämä on veressä, joka on annettu alttarille, koska veri tuottaa sovituksen (synneistä). Nehemian kirjan luvun 10 jakeissa 32-34 tulee esille kuinka VL:ssa eläinuhrin (syntiuhri) kautta laki määräsi syntien sovituksen Israelin kansalle.

Herran Jeesuksen iankaikkinen syntiuhri

Hebr 9:
11 Mutta kun Kristus tuli tulevaisen hyvän ylimmäiseksi papiksi, niin hän suuremman ja täydellisemmän majan kautta, joka ei ole käsillä tehty, se on: joka ei ole tätä luomakuntaa,
12 meni, ei kauristen ja vasikkain veren kautta, vaan oman verensä kautta kerta kaikkiaan kaikkeinpyhimpään ja sai aikaan iankaikkisen lunastuksen.
13 Sillä jos kauristen ja härkäin veri ja hiehon tuhka, saastaisten päälle vihmottuna, pyhittää lihanpuhtauteen,
14 kuinka paljoa enemmän on Kristuksen veri, hänen, joka iankaikkisen Hengen kautta uhrasi itsensä viattomana Jumalalle, puhdistava meidän omantuntomme kuolleista teoista palvelemaan elävää Jumalaa!

Hebr 9:
24 Sillä Kristus ei mennyt käsillä tehtyyn kaikkeinpyhimpään, joka vain on sen oikean kuva, vaan itse taivaaseen, nyt ilmestyäkseen Jumalan kasvojen eteen meidän hyväksemme.
25 Eikä hän mennyt uhratakseen itseänsä monta kertaa, niinkuin ylimmäinen pappi joka vuosi menee kaikkeinpyhimpään, vierasta verta mukanaan,
26 sillä muutoin hänen olisi pitänyt kärsimän monta kertaa maailman perustamisesta asti; mutta nyt hän on yhden ainoan kerran maailmanaikojen lopulla ilmestynyt, poistaakseen synnin uhraamalla itsensä.

Hebr 10:
9 sanoo hän sitten: "Katso, minä tulen tekemään sinun tahtosi". Hän poistaa ensimmäisen, pystyttääkseen toisen.
10 Ja tämän tahdon perusteella me olemme pyhitetyt Jeesuksen Kristuksen ruumiin uhrilla kerta kaikkiaan.
11 Ja kaikki papit seisovat päivä päivältä palvelustaan toimittamassa ja usein uhraamassa, aina samoja uhreja, jotka eivät ikinä voi syntejä poistaa;
12 mutta tämä on, uhrattuaan yhden ainoan uhrin syntien edestä, ainiaaksi istuutunut Jumalan oikealle puolelle,

Herran Jeesuksen syntiuhri poisti lopullisesti ja iankaikkisesti vanhan liiton järjestyksen sekä myös eläinuhrit, josta Hebr 10:9 sanoo näin Hän (Jeesus) poistaa ensimmäisen (vanha liitto), pystyttääkseen toisen (Uusi Liitto). Herra Jeesus on Jumalan täydellinen ja iankaikkinen syntiuhri. Ihminen, joka väittää tai opettaa, että tuhatvuotisessa valtakunnassa uhrattaisiin vielä eläimiä jonkinlaisena muistutuksena ei ole ymmärtänyt Herran Jeesuksen syntiuhria ja sovitustyötä. Oppi, joka sanoo ja opettaa, että tuhatvuotisessa valtakunnassa uhrataan eläimiä jonkinlaisena muistutuksena on vakava väärä opetus, joka vääristää ja halventaa Herran Jeesuksen iankaikkista ja täydellistä syntiuhria ja sovitustyötä, joka perustuu Herran Jeesuksen vereen ja Hänen kuolemaansa syntien sovitukseksi.

Loppusanat

Raamattu puhuu laittomuuden valtaan pääsystä ja suuresta luopumuksesta uskovien keskuudessa lopunaikana vähän ennen Herran Jeesuksen tulemusta ja seurakunnan ylöstempausta. Tämä selittää jo paljon sitä, että miksi joku uskova voi eksyä uskomaan, että eläinuhrit vielä palaisivat takaisin Milleniumin aikana. Otan tähän loppuun kaksi ryhmää ja oppia, jotka sekoittavat ja eksyttävät tässä asiassa mikä johtaa eläinuhrien hyväksymiseen Milleniumin aikakaudessa.

Matt 5:17 Älkää luulko, että minä olen tullut lakia tai profeettoja kumoamaan; en minä ole tullut kumoamaan, vaan täyttämään.

Room 3:31 Teemmekö siis lain mitättömäksi uskon kautta? Pois se! Vaan me vahvistamme lain.

Hebr 7:
11 ¶ Jos siis täydellisyys olisi saavutettu leeviläisen pappeuden kautta, sillä tähän on kansa laissa sidottu, miksi sitten oli tarpeen, että nousi toinen pappi Melkisedekin järjestyksen mukaan eikä tullut nimitetyksi Aaronin järjestyksen mukaan?
12 Sillä pappeuden muuttuessa tapahtuu välttämättä myös lain muutos.

Room 6:
14 Sillä synnin ei pidä teitä vallitseman, koska ette ole lain alla, vaan armon alla.
15 Kuinka siis on? Saammeko tehdä syntiä, koska emme ole lain alla, vaan armon alla? Pois se!

1 Kor 9:21 ilman lakia oleville ikäänkuin olisin ilman lakia-vaikka en ole ilman Jumalan lakia, vaan olen Kristuksen laissa-voittaakseni ne, jotka ovat ilman lakia;

Erästä tällaista ryhmää, joka helposti eksyy luulemaan eläinuhrien paluuseen voidaan kutsua nimellä judaistit, joilla tarkoitan sellaisia ihmisiä, jotka luulevat ettei Jeesuksen syntiuhri ja sovitustyö kumonnut vanhan liiton järjestystä, vaan että VL olisi edelleen voimassa. Edellä olevaan vakavaan väärään opetukseen uskova voi olla uskossaan todella vilpitön. Syy tällaiseen harhautumaan on usein sellainen, että ei ymmärretä sitä mitä tarkoittaa se kun Jeesus sanoi ettei Hän tullut kumoamaan lakia, vaan täyttämään lain, ja kun apostoli Paavali sanoi, että uskon kautta vahvistamme lain. Jos ei näitä kahta edellä sanottua asiaa ymmärrä oikein, niin silloin voi ajautua luulemaan ja uskomaan, että Uuden Liiton aikakaudessa Jeesuksen opetuslapset olisivat vielä sidottu vanhan liiton alaisuuteen.

Herra Jeesus ei tullut kumoamaan Jumalan lakia, vaan Hän täytti lain, koska Hän on synnitön ja täydellinen. Herra Jeesus ei kumonnut lakia, eli ei poistanut Jumalan lakia, mutta Hänen syntiuhrinsa ja sovitustyönsä kautta tuli lain muutos, josta Hebr 7:11,12 kertoo ja opettaa. Lain muutos kumosi vanhan liiton ja sen eläinuhrijärjestelmän ja nyt uskon kautta Herraan Jeesukseen on voimassa Uuden Liiton järjestyksen mukainen Jumalan laki, Kristuksen laki. Tämän tähden Paavali sanoi, että uskon kautta vahvistamme lain, eli Uuden Liiton järjestyksen mukaisen Kristuksen lain. Emme ole enää vanhan liiton alla, vaan armon alla, jossa olemme Jumalan armosta Kristuksen laissa. Jos edellä olevaa ei ymmärrä oikealla tavalla, niin voi silloin voi eksyä luulemaan, että vanha liitto olisi edelleen voimassa, ja että eläinuhritkin palaavat ja ennallistetaan. 

Toinen ryhmä, joka eksyy uskomaan eläinuhrien ennallistamiseen Milleniumin aikana ovat dispensationalistit, joista jotkut uskovat eläinuhrien ennallistamiseen tuhatvuotisessa valtakunnassa. Katolinen jesuiitta Manuel Lacunza opetti 1700-luvulla eläinuhrien palaamista ja ennallistamista Jerusalemin viimeisessä temppelissä Jumalan käskynä. Lacunzan mukaan ennallistetuilla eläinuhreilla tulee olemaan samanlainen havainnollistava merkitys kuin katolisen kirkon messu-uhrilla. Lacunza ei nähnyt ristiriitaa Hesekielin Milleniumin temppelin uhritoimitusten ja katolisen kirkon uskon ja armon lain välillä.

Katolinen kirkko loi perustan eläinuhrien ennallistamiseen Milleniumin aikana. Cyrus Scofield on ehkä eräs tunnetuimmista protestanteista, joka omaksui katolisesta kirkosta lähtöisin olevan väärän opetuksen eläinuhrien ennallistamisesta Milleniumin aikana. Scofield Reference Bible 1917 selitysraamatussa Scofield opetti Milleniumin eläinuhrien olevan muistuttavia, joilla ei ole voimaa poistaa syntejä.

Selitysraamatut ovat todella vaarallisia, koska hyvin usein käy, niin että alaviitteissä olevista vääristä selityksistä syntyy vääriä oppeja, jotka tulevat ihmisten uskonkohteeksi. Scofieldin selitysraamattu on johtanut lukemattomia uskovia harhaan tässä eläinuhri asiassa ja myös muissakin väärissä opetuksissa. Olisi parasta pitäytyä hyviin Raamatunkäännöksiin ilman ihmisten selityksiä.

Kehotan jokaista Jeesuksen opetuslasta hylkäämään vuoden 1992 käännöksen lukemisen, koska se sisältää pahoja virheitä ja johdattaa lukijan harhateille monessa kohden. Suosittelen sinulle 33/38 käännöstä, Raamattu kansalle käännöstä sekä Vanhaa Bibliaa (1776). Toivo Koilon Suuri Ilosanoma on eräs parhaista suomalaisista Uuden Testamentin kirjoista, joka kannattaa hankkia tai sitten sitä voi lukea netin kautta (linkkinä suosituksissa).

Aapeli Saarisalon toimittama Uusi Testamentti on teos, jota myös suosittelen luettavaksi. Aapeli Saarisalon Uudessa Testamentissa on pyritty kääntämään kreikankielen tekstistä sanatarkasti suomeksi. Aapeli Saarisalo on käännöksessään asettanut Raamatun kielenkäytön etusijalle. Englanninkielisistä Raamatun käännöksistä suosittelen sinulle Old King James Version käännöstä, Green's Literal Translation käännöstä, American King James Version käännöstä ja juutalaisten hepreasta englantiin kääntämää Jewish Publication Society Biblea 1917. Arameasta englantiin käännetyt UT:n tekstit ovat myös hyviä (linkkinä suosituksissa). Mikään käännös ei ole täydellinen, mutta käännös voi olla hyvä ja alkutekstiin perustuva ja sellaisia ovat edellä mainitut käännökset. Jumala siunatkoon sinua runsaasti ja virvoittakoon sinun sielusi totuuden sanallansa.

 

Petri Paavola 4.6.2019

 

Linkkisuositukset:
Väärä opetus eläinuhrien palaamisesta
Toivo Koilo Suuri Ilosanoma
Peshitta UT arameasta englanniksi


Lähteet:
Raamattu 33/38
Biblia 1776
King James Version 1769 


 

 

 

eXTReMe Tracker