Nature

Etusivulle | Raamatunopetuksia | Anna palautetta
SaulusMedia |
Petri - Youtube    


Milloin tapahtui Uuden Liiton aikakauden uudestisyntyminen?


On todella tärkeätä ymmärtää vanhan liiton ja Uuden Liiton eroja. Tällä kertaa pyrin kirjoittamaan lyhyesti siitä milloin tapahtui Uuden Liiton aikakauden uudestisyntyminen. Raamatun opetuksen mukaan uudestisyntymisen kautta Pyhän Hengen tuleminen asumaan uskovan ihmisen sisimpään tapahtuu vasta Uuden Liiton aikakaudessa. Kirjoituksessani kerron sen, miksi uskon ja ymmärrän, että uudestisyntyminen ja Pyhän Hengen saaminen sydämeen asumaan tapahtui vasta Uuden Liiton ajassa ja helluntaipäivänä. Uuden Liiton pyhien uudestisyntymisen ajankohdan ymmärtäminen avaa meille syvällisemmin ymmärrystä Jumalan sanan totuudesta ja siitä kuinka Raamatun sanan ilmoitus selittää itse itsensä.

Kun me tutkimme Jumalan sanaa ja pyrimme löytämään Raamatusta sen mitä Raamattu opettaa, niin meidän tulee ymmärtää ettei Jumalan sanan opetus ole koskaan ristiriidassa itsensä kanssa, vaan Raamattu on aina sopusoinnussa keskenään kaikessa siinä mitä Raamattu opettaa. Sekin tulee ymmärtää, että Raamattu on Jumalan Hengen synnyttämä ilmoitus, joka tarkoittaa sitä, että vain Jumalan Pyhä Henki voi avata meille sen mitä Raamattu opettaa. Tutki ja koettele kirjoitukseni Jumalan sanan totuuden kautta rukouksen kera.

 

Päivitys tekstiin 29.8.2020

 

Jer 31:

31 Katso, päivät tulevat, sanoo Herra, jolloin minä teen Israelin heimon ja Juudan heimon kanssa uuden liiton;

32 en sellaista liittoa kuin se, jonka minä tein heidän isäinsä kanssa silloin, kun minä tartuin heidän käteensä ja vein heidät pois Egyptin maasta, ja jonka liittoni he ovat rikkoneet, vaikka minä olin ottanut heidät omikseni, sanoo Herra.

33 Vaan tämä on se liitto, jonka minä teen Israelin heimon kanssa niiden päivien tultua, sanoo Herra: Minä panen lakini heidän sisimpäänsä ja kirjoitan sen heidän sydämiinsä; ja niin minä olen heidän Jumalansa, ja he ovat minun kansani.

34 Silloin ei enää toinen opeta toistansa eikä veli veljeänsä sanoen: ‘Tuntekaa Herra’. Sillä he kaikki tuntevat minut, pienimmästä suurimpaan, sanoo Herra; sillä minä annan anteeksi heidän rikoksensa enkä enää muista heidän syntejänsä.

Jumala ilmoitti Jeremian kautta, että Hän tulee tekemään Uuden Liiton Israelin heimon ja Juudan heimon kanssa, joka ei ole samanlainen liitto kuin vanha liitto oli. Uusi Liitto tulisi olemaan sellainen, missä Jumala itse asettaa ja laittaa Jumalan lain (opetus) Uuden Liiton kansan sisimpään ja sydämeen. Tämä tarkoitti sitä, että Uudessa Liitossa saadaan Pyhä Henki asumaan sydämeen (uudestisyntyminen), jota vanhassa liitossa ei ollut, koska se oli erilainen liitto, jossa laki oli kirjoitettu kiveen, ei sydämeen (uudestisyntyminen).

Hes 11:

17 Sano sentähden: Näin sanoo Herra, Herra: Minä kokoan teidät kansojen seasta ja kerään teidät maista, joihin teidät on hajotettu, ja annan teille Israelin maan.

18 Ja he tulevat sinne ja poistavat siitä kaikki sen iljetykset ja kaikki sen kauhistukset.

19 Ja minä annan heille yhden sydämen, ja uuden hengen minä annan teidän sisimpäänne, ja minä poistan kivisydämen heidän ruumiistansa ja annan heille lihasydämen,

20 niin että he vaeltavat minun käskyjeni mukaan ja noudattavat minun oikeuksiani ja pitävät ne; ja he ovat minun kansani, ja minä olen heidän Jumalansa.

 

Nature
Kuvassa hepreankielen sanan chadash (punaisella ympäröity) merkitys on kirjoitettu englanniksi sanalla new (uusi).

Jumala puhui Hesekielin kautta kuinka Jumala kokoaa Israelin kansan pois pakanakansojen hajaannuksesta ja Israelin maahan ja siellä he tulevat saaman uuden Hengen (Pyhä Henki - uudestisyntyminen), kun he astuvat sisälle Uuteen Liittoon uskon kautta Messias Jeesukseen. Tämä profetia täyttyy kokonaisuudessaan, kun päivien lopulla jäljelle jäänyt jäännös kolmasosa Israelin kansasta tekee parannuksen ja uskoo Herraan Jeesukseen.

Hesekiel 11 luvussa puhutaan uudesta Hengestä, koska vanhassa liitossa Pyhä Henki ei asunut Israelin kansan sydämessä, eikä yksikään heistä ollut uudestisyntynyt.

Hepreankielen sana chadash חדשׁ tarkoittaa adjektiivina uusi, uusi asia, tuore. Sana chadash verbinä tarkoittaa uudistaa ja korjata. 

Eze 11:19 And I will give them one heart, and I will put a new (chadash) spirit within you; and I will remove the stony heart out of their flesh, and will give them a heart of flesh; Jewish Publication Society Bible

Monet ja varsinkin ortodoksijuutalaiset sanovat, että Raamatun opettama Uusi (chadash) Liitto ei ole Uusi Liitto, vaan uudistettu liitto. Hebrew Interpolated Study Bible ja juutalaisten Jewish Publication Society Bible kääntävät sanan chadash merkitsemään uusi Hesekiel 11:19 Raamatun kohdassa. Hesekiel 11:19 on kyse uudesta Hengestä, uudestisyntymisestä ylhäältä, jota ei ollut vanhassa liitossa. Chadash sana esiintyy Raamatussa adjektiivina 53 kertaa ja verbinä 10 kertaa.

Hes 36:

24 Minä otan teidät pois pakanakansoista ja kokoan teidät kaikista maista ja tuon teidät omaan maahanne.

25 ¶ Ja minä vihmon teidän päällenne puhdasta vettä, niin että te puhdistutte; kaikista saastaisuuksistanne ja kaikista kivijumalistanne minä teidät puhdistan.

26 Ja minä annan teille uuden sydämen, ja uuden hengen minä annan teidän sisimpäänne. Minä poistan teidän ruumiistanne kivisydämen ja annan teille lihasydämen.

27 Henkeni minä annan teidän sisimpäänne ja vaikutan sen, että te vaellatte minun käskyjeni mukaan, noudatatte minun oikeuksiani ja pidätte ne.

Hes 36 luvussa Jumala kertoo uudestaan tästä uudesta Hengestä, jonka Israelin kansa tulee saamaan, joka täyttyy vasta sitten kun he astuvat sisälle Uuteen Liittoon.

Joh 14:

23 Jeesus vastasi ja sanoi hänelle: "Jos joku rakastaa minua, niin hän pitää minun sanani, ja minun Isäni rakastaa häntä, ja me tulemme hänen tykönsä ja jäämme hänen tykönsä asumaan.

24 Joka ei minua rakasta, se ei pidä minun sanojani; ja se sana, jonka te kuulette, ei ole minun, vaan Isän, joka on minut lähettänyt.

25 ¶ Tämän minä olen teille puhunut ollessani teidän tykönänne.

26 Mutta Puolustaja, Pyhä Henki, jonka Isä on lähettävä minun nimessäni, hän opettaa teille kaikki ja muistuttaa teitä kaikesta, minkä minä olen teille sanonut.

Jeesus sanoi, että joka rakastaa (uskoo) Isään ja Häneen, niin Isä ja Hän tulee asumaan sen ihmisen sydämeen, joka rakastaa (uskoo) Isää ja Jeesusta. Sitten Jeesus puhuu Pyhästä Hengestä, jonka Isä lähettää Jeesuksen nimessä ja tässä Isän lähettämässä Pyhässä Hengessä Isä ja Jeesus asuvat uskovan ihmisen sydämessä, joka tapahtui vasta Uuden Liiton aikakaudessa.

2 Kor 3:6 joka myös on tehnyt meidät kykeneviksi olemaan uuden liiton palvelijoita, ei kirjaimen, vaan Hengen; sillä kirjain kuolettaa, mutta Henki tekee eläväksi.

Paavali opetti, että meidät on tehty kykeneviksi olemaan Uuden Liiton palvelijoita, ei kirjaimen (vanha liitto), vaan Hengen, sillä kirjain kuolettaa, mutta Henki tekee eläväksi. Paavalin opetus tekee myös sen erotuksen ettei Pyhä Henki (uudestisyntyminen) asunut vanhan liiton pyhien sydämessä, koska laki (opetus) oli kirjoitettu kiveen, ei sydämeen.

Room 2:

28 Sillä ei se ole juutalainen, joka vain ulkonaisesti on juutalainen, eikä ympärileikkaus se, joka ulkonaisesti lihassa tapahtuu;

29 vaan se on juutalainen, joka sisällisesti on juutalainen, ja oikea ympärileikkaus on sydämen ympärileikkaus Hengessä, ei kirjaimessa; ja hän saa kiitoksensa, ei ihmisiltä, vaan Jumalalta.

Edelleen Paavali opetti, että oikea ympärileikkaus on Pyhässä Hengessä, ei kirjaimessa (vanha liitto), koska Pyhä Henki (uudestisyntyminen) ei asunut vanhan liiton pyhien sydämissä.

 

Room 7:

4 Niin, veljeni, teidätkin on kuoletettu laista Kristuksen ruumiin kautta, tullaksenne toisen omiksi, hänen, joka on kuolleista herätetty, että me kantaisimme hedelmää Jumalalle.

5 Sillä kun olimme lihan vallassa, niin synnin himot, jotka laki herättää, vaikuttivat meidän jäsenissämme, niin että me kannoimme hedelmää kuolemalle,

6 mutta nyt me olemme irti laista ja kuolleet pois siitä, mikä meidät piti vankeina, niin että me palvelemme Jumalaa Hengen uudessa tilassa emmekä kirjaimen vanhassa.

Tässä kohdassa Paavalin kautta tulee selkeästi esille ettei Pyhä Henki (uudestisyntyminen) asunut vanhan liiton pyhien sydämissä, koska Paavali opetti, että olemme irti laista ja kuolleet siitä pois (vanhan liitto), mutta nyt me palvelemme Jumalaa Hengen uudessa tilassa, emmekä kirjaimen (vanha liitto) vanhassa. Uudessa Liitossa Jumalan palveleminen Hengen uudessa tilassa, ei kirjaimen vanhassa (vanha liitto), kertoo meille selkeästi sen, ettei Pyhä Henki (uudestisyntyminen) asunut vanhan liiton pyhien sydämissä. Nyt Uudessa Liitossa me palvelemme Jumalaa Hengen uudessa tilassa, koska Pyhä Henki (uudestisyntyminen) asuu meidän sydämissämme. Hesekielin kirjassa oli profetian sanat uudesta Hengestä, joka tarkoitti uudestisyntymistä ylhäältä, jolloin Pyhä Henki tulee asumaan uskovan ihmisen sydämeen.

Gal 3:14 että Aabrahamin siunaus tulisi Jeesuksessa Kristuksessa pakanain osaksi ja me niin uskon kautta saisimme luvatun Hengen.

Jeremian kautta tuli lupaus Uudesta Liitosta ja Hesekielin kautta lupaus uudesta Hengestä (Pyhä Henki), joka saadaan Uudessa Liitossa uskon kautta Herran Jeesukseen sen jälkeen kun ihminen katuu ja tunnustaa syntinsä Jumalalle. Aabrahamin siunaus Jeesuksen Kristuksen kautta on osallisuus pelastuksesta uskon kautta Messias Jeesukseen, jolloin saamme luvatun Pyhän Hengen, joka tapahtui vasta Uuden Liiton ajassa.

1 Piet 1:

10 ¶ Sitä pelastusta ovat etsineet ja tutkineet profeetat, jotka ovat ennustaneet teidän osaksenne tulevasta armosta,

11 ovat tutkineet, mihin tai millaiseen aikaan heissä oleva Kristuksen Henki viittasi, edeltäpäin todistaessaan Kristusta kohtaavista kärsimyksistä ja niiden jälkeen tulevasta kunniasta.

12 Ja heille, koska he eivät palvelleet itseänsä, vaan teitä, ilmoitettiin se, mikä nyt on teille julistettu niiden kautta, jotka taivaasta lähetetyssä Pyhässä Hengessä ovat teille evankeliumia julistaneet; ja siihen enkelitkin halajavat katsahtaa.

VL:n profeetoilla oli sillä tavalla Kristuksen Henki, että he edeltäpäin todistivat Kristuksesta, mutta eivät olleet kuitenkaan kokeneet uudestisyntymistä Pyhässä Hengessä, Pyhä Henki ei asunut heidän sydämissään. 1 Piet 1:12 kertoo, että se, mikä nyt on teille julistettu niiden kautta, jotka taivaasta lähetetyssä Pyhässä Hengessä ovat teille evankeliumia julistaneet, joka tarkoittaa sitä, että VL:n profeetoilla ei ollut taivaasta lähetettyä Pyhää Henkeä (uudestisyntyminen, Uuden Liiton Pyhän Hengen asuminen sydämessä), mutta Uuden Liiton uskovilla on.

Palvelemme nyt Jumalaa Hengen uudessa tilassa (Pyhä Henki asuu uskovan sydämessä - uudestisyntyminen ylhäältä), koska Jumalan sanan profetia luvatun uuden Hengen saamisesta on toteutunut Messias Jeesuksen veren ja sovitustyön ansion tähden.

Johannes Kastajan tapaus oli poikkeus, joka täytettiin Pyhällä Hengellä, jo äitinsä kohdussa, mutta tämä oli VL:n puolella eikä siten ole sama asia kuin Uuden Liiton uudestisyntyminen ja Pyhän Hengen saaminen asumaan sydämeen, sillä Paavali kirjoitti kuinka me nyt Uuden Liiton ajassa palvelemme Jumalaa Hengen uudessa tilassa, emmekä kirjaimen vanhassa. Se mitä Johannes Kastajan Pyhällä Hengellä täyttyminen tarkoitti on jotakin muuta kuin uudestisyntyminen ylhäältä ja uuden Hengen saaminen asumaan sisimpään, joka Raamatun opetuksen mukaan tapahtui vasta Uuden Liiton aikakaudessa.

4 Moos 11:25 Niin tuli Herra alas pilvessä, ja puhui hänen kanssansa, ja otti siitä hengestä, joka oli hänen päällänsä, ja antoi seitsemällekymmenelle vanhimmalle miehelle. Ja tapahtui, koska henki lepäsi heidän päällänsä, niin he ennustivat; vaan ei sitte enää kertoneet. Biblia 1776

Tämä Raamatun kohta avaa hyvin sen mitä tarkoittaa Jumalan Hengen vaikutus vanhan liiton ajassa. Biblia kääntää 4 Moos 11:25 alkutekstin mukaisesti sanoen, että Herran Henki oli Mooseksen päällä (ei sydämessä, eikä Mooseksen sisällä asumassa). Samoin Jumalan Henki oli 70 vanhimman päällä, ei heidän sisimmässään. Vanhan liiton aikana Jumalan Henki oli ihmisen päällä vaikuttamassa, mutta ei ihmisen sisällä, koska VL:ssa laki oli kirjoitettu kiveen, ei sydämeen (uudestisyntyminen).

Tuom 14:

5 Niin Simson meni isänsä ja äitinsä kanssa alas Timnaan. Mutta kun he saapuivat Timnan viinitarhoille, niin katso, nuori leijona tuli kiljuen häntä vastaan.

6 Silloin Herran henki tuli häneen, niin että hän repäisi sen, niinkuin olisi reväissyt vohlan, sulin käsin. Eikä hän ilmoittanut isälleen eikä äidilleen, mitä oli tehnyt.

Tuom 14:19 Silloin Herran Henki tuli häneen, ja hän meni Askeloniin, löi siellä kuoliaaksi kolmekymmentä miestä, otti heiltä vaatteet ja antoi juhlapuvut arvoituksen selittäjille. Ja hänen vihansa syttyi, ja hän meni isänsä kotiin.

Tuom 15:14 Kun hän saapui Lehiin, niin filistealaiset riensivät riemuhuudoin häntä vastaan. Silloin Herran henki tuli häneen, ja samalla köydet hänen käsivarsissaan olivat kuin tulen polttamat aivinalangat, ja hänen siteensä sulivat pois hänen käsistänsä.

Tuomarin kirjoista tulee hyvin esille se kuinka Pyhä Henki ei asunut vanhan liiton pyhien sydämessä. Raamattu sanoo kuinka Jumalan Henki tuli kolme kertaa Simsoniin. Jos Pyhä Henki olisi asunut Simsonin sydämessä, niin Raamatussa ei lukisi kolme kertaa, että Jumalan Henki tuli Simsoniin. Jumalan Henki vaikutti Simsonin kautta, mutta ei asunut Simsonin sydämessä (uudestisyntyminen), koska vasta Uudessa Liitossa voidaan palvella Jumalaa Hengen uudessa tilassa, niin kuin Raamattu kertoo meille.

Jumalan Hengen tuleminen Simsoniin tarkoittaa Jumalan Hengen vaikutusta Simsonin kautta, mutta ei Pyhän Hengen asumista hänen sydämessään. Silloin kun Jumalan Henki asuu uskovan sydämessä ja sisimmässä, kuten Uudessa Liitossa, niin Jumalan Henki ei lähde pois uskovasta, eikä tule koko ajan uudestaan uskovan sydämeen, koska Pyhä Henki asuu uskovan sydämessä. Kun Jumalan Henki tuli Simsoniin kolme kertaa, ja vain Uudessa Liitossa voidaan palvella Jumalaa Hengen uudessa tilassa, niin silloin Jumalan Hengen tuleminen Simsoniin tarkoittaa sitä kuinka Jumala Henki vaikutti Simsonin kautta voimallisia tekoja, mutta ei asunut hänen sydämessään.

Joh 20:

19 ¶ Samana päivänä, viikon ensimmäisenä, myöhään illalla, kun opetuslapset olivat koolla lukittujen ovien takana, juutalaisten pelosta, tuli Jeesus ja seisoi heidän keskellään ja sanoi heille: "Rauha teille!"

20 Ja sen sanottuaan hän näytti heille kätensä ja kylkensä. Niin opetuslapset iloitsivat nähdessään Herran.

21 Niin Jeesus sanoi heille jälleen: "Rauha teille! Niinkuin Isä on lähettänyt minut, niin lähetän minäkin teidät."

22 Ja tämän sanottuaan hän puhalsi heidän päällensä ja sanoi heille: "Ottakaa Pyhä Henki.

Jotkut uskovat opettavat, että Joh 20:22 Raamatunkohdassa Jeesuksen opetuslapset saivat Pyhän Hengen asumaan sydämeensä tai että heidät täytettiin Pyhällä Hengellä tässä kohtaan tai että he saivat osallisuuden Pyhään Henkeen. Asia ei ole kuitenkaan näin. Kun luemme Raamatun ilmoitusta, niin näemme etteivät opetuslapset saaneet Pyhää Henkeä Joh 20:22 kohdassa. Pyhän Hengen päälle puhaltaminen oli ikään kuin symbolinen esikuva siitä mitä tulee tapahtumaan. Raamatun sanassa on tällaista esikuvaa muuallakin ja tulevan asian etukäteen asettamista, joka kuitenkin saa myöhemmin täyttymyksensä. Jeesus asetti Herran aterian viinin ja leivän muodossa etukäteen kuvaamaan Hänen vertansa ja ristille naulittua ruumista, jonka täyttymys kuitenkin tapahtui vasta ristillä.

Joh 14:26 Mutta Puolustaja, Pyhä Henki, jonka Isä on lähettävä minun nimessäni, hän opettaa teille kaikki ja muistuttaa teitä kaikesta, minkä minä olen teille sanonut.

Joh 15:26 Mutta kun Puolustaja tulee, jonka minä lähetän teille Isän tyköä, totuuden Henki, joka lähtee Isän tyköä, niin hän on todistava minusta.

Joh 16:7 Kuitenkin minä sanon teille totuuden: teille on hyväksi, että minä menen pois. Sillä ellen minä mene pois, ei Puolustaja tule teidän tykönne; mutta jos minä menen, niin minä hänet teille lähetän.

Joh 20:22 kohdassa Jeesus oli noussut kuolleista ja ilmestyi opetuslapsilleen, eli oli näkyvästi läsnä opetuslasten keskellä. Ennen kuolemaansa esim. Joh 14.26 kohdassa Jeesus sanoi, että Isä lähettää Hänen opetuslapsilleen Pyhän Hengen Jeesuksen nimessä. Joh 15:26 Jeesus sanoi lähettävänsä opetuslapsille Pyhän Hengen Isän luota, sillä Pyhä Henki, joka lähetetään tullaan lähettämään Isän luota. Joh 16:7 kohdassa Jeesus sanoi menevänsä pois (Isän luokse) ja sitten Pyhä Henki lähetetään opetuslapsille.

Joh 20:22 kohdassa Jeesus ei ollut Isänsä luona, vaan oli fyysisesti läsnä opetuslasten keskellä, joten tässä ei voinut tapahtua Pyhän Hengen lähettämistä, vaan se oli ikään kuin esikuvallinen tapahtuma siitä mitä tulee tapahtumaan kun Hän lähettää Pyhän Hengen Isän luota opetuslapsille.

Luuk 24:

46 "Niin on kirjoitettu, että Kristus oli kärsivä ja kolmantena päivänä nouseva kuolleista,

47 ja että parannusta syntien anteeksisaamiseksi on saarnattava hänen nimessänsä kaikille kansoille, alkaen Jerusalemista.

48 Te olette tämän todistajat.

49 Ja katso, minä lähetän teille sen, jonka minun Isäni on luvannut; mutta te pysykää tässä kaupungissa, kunnes teidän päällenne puetaan voima korkeudesta."

Luukaan evankeliumin luvussa 24 Jeesus sanoi lähettävänsä sen, minkä Hänen Isänsä on luvannut (lupaus uudesta Hengestä- Pyhä Henki).

Apt 2:

1 ¶ Ja kun helluntaipäivä oli tullut, olivat he kaikki yhdessä koolla.

2 Ja tuli yhtäkkiä humaus taivaasta, niinkuin olisi käynyt väkevä tuulispää, ja täytti koko huoneen, jossa he istuivat.

3 Ja he näkivät ikäänkuin tulisia kieliä, jotka jakaantuivat ja asettuivat heidän itsekunkin päälle.

4 Ja he tulivat kaikki Pyhällä Hengellä täytetyiksi ja alkoivat puhua muilla kielillä, sen mukaan mitä Henki heille puhuttavaksi antoi.

.....

16 Vaan tämä on se, mikä on sanottu profeetta Jooelin kautta:

17 ‘Ja on tapahtuva viimeisinä päivinä, sanoo Jumala, että minä vuodatan Henkeni kaiken lihan päälle, ja teidän poikanne ja tyttärenne ennustavat, ja nuorukaisenne näkyjä näkevät, ja vanhuksenne unia uneksuvat.

18 Ja myös palvelijaini ja palvelijattarieni päälle minä niinä päivinä vuodatan Henkeni, ja he ennustavat.

 

Jooel 2:

23 Ja te, Siionin lapset, iloitkaa ja riemuitkaa Herrassa, teidän Jumalassanne, sillä hän antaa teille syyssateen, vanhurskauden mukaan, vuodattaa teille sateen, syyssateen ja kevätsateen, niinkuin entisaikaan.

....

28 ¶ Näitten jälkeen minä olen vuodattava Henkeni kaiken lihan päälle, ja teidän poikanne ja tyttärenne ennustavat, vanhuksenne unia uneksuvat, nuorukaisenne näkyjä näkevät.

29 Ja myös palvelijain ja palvelijattarien päälle minä niinä päivinä vuodatan Henkeni.

Helluntaipäivinä täyttyi lupaus luvatun Hengen saamisesta, Pyhän Hengen vuodatus, Pyhän Hengen saaminen sydämeen asumaan sekä Pyhällä Hengellä täyttyminen. Tämä helluntaipäivä oli Uuden Liiton aikakauden ensimmäinen Hengen vuodatus, jossa Pyhä Henki saatiin sydämeen asumaan. Tämä oli Jooelin kirjan profetian täyttymys syyssateen kohdalla ja vielä on tuleva lopunaikana kevätsade Israelin kansalle, sen jäännökselle, kolmasosalle.

Kaiken lihan päälle tarkoittaa sitä, että kaikki saavat luvatun Hengen uskon kautta Herraan Jeesukseen, ja tämä tarkoittaa niin juutalaisia kuin pakanoita, sillä ihminen saa Uudessa Liitossa luvatun uuden Hengen - Pyhän Hengen asumaan sydämeen uskon kautta Messias Jeesukseen.

Jumalan Henki asui vanhassa liitossa ilmestysmajan ja temppelin kaikkein pyhimmässä, mutta Uudessa Liitossa Jumalan Henki asuu uskovissa, koska UL:ssa uskovat ovat Jumalan temppeli. Tämäkin kertoo siitä ettei Jumalan Henki asunut vanhan liiton pyhissä, koska Hän asui ilmestysmajan/temppelin kaikkein pyhimmässä ja vasta Uudessa Liitossa Jumalan Henki asettui asumaan Jumalan kansan sisimpään.

Vanhan liiton pyhät kirjoittivat Jumalan sanan ilmoitusta Jumalan ohjauksessa ja johdatuksessa, Jumalan antaessa heidän mieleensä sen mitä heidän tuli kirjoittaa. Heillä oli suhde Jumalaan, mutta Jumalan Pyhä Henki ei asunut heissä, koska laki oli kirjoitettu kiveen, ei sydämeen ja Jumala asui temppelin kaikkein pyhimmissä ja vasta Uudessa Liitossa Jumala asettui asumaan uskovan ihmisen sisimpään, eli hänen sydämeensä.

Uudestisyntymisessä saadaan Jumalan Henki asumaan sydämeen, joka on tapahtunut Uuden Liiton aikakaudessa. Uudessa Liitossa Jumalan sana opettaa kuinka Pyhällä Hengellä täyttymisessä Pyhä Henki on uskovan päällä, ja koko ajan uskovan sydämessä asuu Jumalan Pyhä Henki.

Kyyros oli jumalaton Persian kuningas, jota Jumala käytti toteuttamaan Jumalan sanan profetiaa, sanoen kuinka Jumala herätti Persian kuninkaan Kyyroksen (Koores), joka salli Israelin kansan lähteä ja rakentaa temppeli Jumalalle Jerusalemiin. Jos Jumala kykeni puhumaan ja käyttämään jumalatonta Persian kuningasta toteuttamaan Jumalan sanan profetiaa, jonka sisällä ei asunut Jumalan Henki, niin totta kai Jumala kykeni myös puhumaan vanhan liiton pyhille, joiden sisässä ei asunut Jumalan Henkeä, että he kirjoittaisivat Jumalan sanan ilmoitukseen sitä mitä Jumala käski heidän puhua.

Päivitys tekstiin 29.8.2020

Sain palautetta tämän kirjoitukseni johdosta. Palautteessa sanottiin kuinka Mooses oli saanut Pyhän Hengen sydämeensä ja kuningas Daavid sanoi ettei Jumala ottaisi häneltä pois Pyhää Henkeä. Palautteen antaja toi esille kuinka nämä kaksi kohtaa todistavat sen, että myös vanhan liiton aikakaudessa Pyhä Henki asui joidenkin vanhan liiton uskovien sydämessä. On todella hienoa, että meillä uskovilla on halu uskoa sitä mitä Jumalan sana sanoo ja opettaa. Se on kuitenkin ikävää ja valitettavaa, että Raamatunkäännöksiin on päässyt pujahtamaan käännösvirheitä, jotka voivat harhauttaa vilpittömän uskovan ihmisen pois siitä mitä Raamattu ihan oikeasti sanoo siinä kohdassa, missä on käännösvirhe.

Jes 63:11 Silloin hänen kansansa muisti muinaisia päiviä, muisti Moosesta: Missä on hän, joka toi heidät ylös merestä, heidät ynnä hänen laumansa paimenen? Missä on hän, joka pani tämän sydämeen Pyhän Henkensä;

Isa 63:11 Then His people remembered the days of old, the days of Moses: 'Where is He that brought them up out of the sea with the shepherds of His flock? Where is He that put His holy spirit in the midst of them? Jewish Publication Society Bible (JPS)

JPS Raamatunkäännös on erittäin arvostettu käännös hepreasta englantiin juutalaisten keskuudessa. Juutalaisten Raamatunkäännös sanoo Jes 63:11, että Hän (Jumala) asetti Pyhän Henkensä heidän keskuuteen. Juutalaisten Raamatunkäännös noudattaa alkutekstin sanoja ja ymmärrystä. Jes 63:11 ei opeta, että Jumala pani Mooseksen sydämeen Pyhän Henkensä. Tämä tulee selkeästi esille, kun tutkimme lisää Jumalan sanan ilmoitusta alkutekstin valossa:

4 Moos 11:
16 ¶ Silloin Herra puhui Moosekselle: "Kutsu kokoon minua varten seitsemänkymmentä miestä Israelin vanhimpia, jotka tiedät kansan vanhimmiksi ja päällysmiehiksi; tuo heidät ilmestysmajalle, ja he asettukoot sinne sinun kanssasi.
17 Minä sitten astun alas ja puhun siellä sinun kanssasi ja otan henkeä, joka sinussa on, ja annan heille; siten he voivat auttaa sinua tuon kansataakan kantamisessa, ettei sinun tarvitse sitä yksinäsi kantaa.

4 Moos 11:25 Silloin Herra astui alas pilvessä ja puhutteli häntä, otti henkeä, joka hänessä oli, ja antoi sitä niille seitsemällekymmenelle vanhimmalle. Kun henki laskeutui heihin, niin he joutuivat hurmoksiin, mutta sen jälkeen he eivät enää siihen joutuneet.

Yllä oleva 33/38 käännös kääntää väärin 4 Moos 11:17 ja 11:25 kohdat sen osalta kun 33/38 käännöksen teksti sanoo, että otan Henkeä, joka sinussa on ja otti henkeä, joka hänessä oli ja kun Henki laskeutui heihin. Juutalaisten JPS Raamatunkäännös kääntää jakeet tarkasti alkutekstin mukaan:

Num 11:17 And I will come down and speak with thee there; and I will take of the spirit which is upon thee, and will put it upon them; and they shall bear the burden of the people with thee, that thou bear it not thyself alone. Jewish Publication Society Bible

Num 11:25 And HaShem came down in the cloud, and spoke unto him, and took of the spirit that was upon him, and put it upon the seventy elders; and it came to pass, that, when the spirit rested upon them, they prophesied, but they did so no more. Jewish Publication Society Bible

Alkutekstin mukaan 4 Moos 11:17 jakeessa sanotaan kuinka Jumala ottaa Henkeä, joka on sinun päälläsi (upon) ja laittaa sitä heidän päällensä (upon). Raamattu alkutekstin mukaan sanoo, että Pyhä Henki oli Mooseksen ja seitsemänkymmenen vanhimman päällä, ei heidän sydämessään ja sisimmissään.

4 Moos 11:17 Ja minä tulen alas, ja puhun siellä sinun kanssas, ja otan siitä hengestä joka sinun ylitses on ja annan heille, että he ynnä sinun kanssas kantaisivat kansan kuorman, ettet sinä yksinäs sitä kantaisi. Biblia 1776

4 Moos 11:25 Niin tuli Herra alas pilvessä, ja puhui hänen kanssansa, ja otti siitä hengestä, joka oli hänen päällänsä, ja antoi seitsemällekymmenelle vanhimmalle miehelle. Ja tapahtui, koska henki lepäsi heidän päällänsä, niin he ennustivat; vaan ei sitte enää kertoneet. Biblia 1776

Biblian teksti noudattaa alkutekstiä sanomalla, että Mooseksen päällä oli Jumalan Henki ja kuinka Jumalan Henki lepäsi seitsemänkymmenen vanhimman päällä.

Psa 51:11 (51:13) Älä heitä minua pois kasvojesi edestä, äläkä ota minulta pois Pyhää Henkeäsi.

Kun Daavid sanoi, älä ota minulta pois Pyhää Henkeäsi, niin Raamatun kokonaisopetuksen valossa tämäkään kohta ei opeta, että Pyhä Henki asui Daavidin sydämessä, vaan vaikutti hänen päällänsä.

Raamattu tuo esille Roomalaiskirjeen 7 luvun 6 jakeessa, että me palvelemme (Uudessa Liitossa) Jumalaa Hengen uudessa tilassa, joka todistaa sen ettei Pyhä Henki asunut vanhan liiton pyhien sydämessä, vaan vaikutti heidän päällänsä, niin kuin Raamattukin sen sanoo alkutekstissä. On harmillista, että Raamatunkäännöksiin on päässyt pujahtamaan käännösvirheitä, mutta haluan uskoa, että heti kun vilpitön uskova huomaa ja ymmärtää tällaisen käännösvirheen, niin hän ojentautuu uskossaan sen mukaan mikä on alkutekstin mukainen oikea käännös ja merkitys.

Paavali opetti, me Uudessa Liitossa palvelemme Jumalaa Hengen uudessa tilassa, joka tarkoittaa sitä, että kun VL:n aikana Pyhä Henki vaikutti VL:n pyhien päällä (yläpuolella), niin Uudessa Liitossa Jumalan Henki on uudessa tilassa siten, että Pyhä Henki asuu Uuden Liiton pyhien sydämissä. Tämän takia Raamattu sanoo, että vanhan liiton aikana laki oli kirjoitettu kiveen, mutta Uudessa Liitossa laki (Jumalan sanan opetus) asetetaan uskovan sydämeen. Tämän vahvistaa myös se kun VL:n aikana Jumalan Henki asui ilmestysmajan ja temppelin kaikkein pyhimmässä, mutta Uudessa Liitossa Pyhä Henki asuu uskovan ihmisen sydämessä.

 

Petri Paavola 27.8.2020

Lähteet:
Raamattu 33/38
Biblia 1776
King James Version 1769
 


 


 

 

 

eXTReMe Tracker