Nature

Etusivulle | Yhteiskunnan ilmiöitä | Anna palautetta
SaulusMedia |
Petri - Youtube    

 

Nykyajan kirjanoppineet ja valhe

Netistä silmiini osui vuonna 2015 Sana-lehden nettiartikkeli: Synnin palkka on elämä, jonka on kirjoittanut Mikko Salmi (luterilaisen kirkon pastori). Herra Jeesus sanoi kuinka fariseukset ja kirjanoppineet olivat hylänneet Jumalan käskyt, jonka tähden he turhaan palvelivat Jumalaa (eivät olleet Jumalan palvelijoita). Lukiessani Mikon kirjoittamaa artikkelia mieleeni nousi Herran Jeesuksen suhtautuminen Hänen aikansa uskonnollisiin johtajiin ja kirjanoppineisiin.

Monet uskovatkin sanovat nykyaikana ettei tulisi puhua ikävistä asioista tai eksytyksistä. Herra Jeesus puhui todella paljon aikansa eksytyksistä ja eksyttäjistä ettei kukaan eksyisi, vaan voisi pysyä Jumalan sanan totuudessa sekä rakastaa Jumalaa totuudessa. Jos emme tässä nykyajassa paljasta eksytystä ja eksyttäjiä, niin he saavat kaikessa rauhassa jatkaa ihmisten eksyttämistä. Meidän tulee kuitenkin toimia Jeesuksen esimerkin mukaisesti ja paljastaa eksyttäjät ja eksytykset, että ihmisillä olisi mahdollisuus kuulla totuus. Toki meidän tulee puhua Jumalan armosta, rakkaudesta ja totuudesta, mutta eksytykset on myös paljastettava, niin kuin myös Herra Jeesus teki.

Mikko Salmi nosti esille kysymyksen, onko synnitön elämä tavoiteltavaa tai edes mahdollista? Raamatun sana tuo esille ettei kenestäkään Herran Jeesuksen opetuslapsesta tule synnitöntä ja täydellistä tässä nykyisessä maailmanajassa (Fil 3:12). Raamatun sanan totuuden mukaan meidän tulisi pyrkiä välttämään synnin tekemistä sekä oppia kasvamaan yhä syvällisemmin tuntemaan Jumalaa uskon kautta Herraan Jeesukseen, jolloin opimme koko ajan syvällisemmin elämään Jumalan tahdon mukaista elämää.

Mikko Salmi kirjoitti, että synti nähdään tuomittavana sielun tilana, jolloin synnin positiiviset vaikutukset jäävät kokonaan vaille huomiota ja Mikko sanoi väittävänsä, että ihminen vasta syntisenä alkaa elämään hengellistä elämää.

Raamattu opettaa eri tavalla kuin Mikko. Raamatun opetuksen mukaan synti tuhoaa ihmisiä ja johdattaa lopulta iankaikkiseen kadotukseen ellei ihminen tee parannusta ja usko Herraan Jeesukseen, niin kuin Raamattu opettaa. Raamattu sanoo, että Hengellä kuolettakaa ruumiin teot (synnin teot), niin te saatte elää (Room 8:13). Raamattu ei pidä syntiä positiivisena asiana, vaan asiana, joka tuhoaa ja kadottaa iankaikkisesti ellei ihminen tee parannusta ja käänny Jumalaan puoleen.

Mikko Salmi kirjoitti, että synnin palkka on elämä, kun jätämme kaiken Jumalan käsiin. Salmi kirjoitti myös, että synnin tekeminen on elämän ja hengellisyyden edellytys ja koska synti kuuluu osana ihmisyyteen, niin synnin kitkemiseen  ei ole perusteita ja vasta syntisyydestä iloitseminen tekee kristityistä ihmisiä.

Raamattu sanoo synnin palkan olevan kuolema, eikä elämä (Room 6:23). Hengellisen elämän edellytys on Herran Jeesuksen sovitustyö ja pelastuksen vastaanottaminen uskon kautta Jeesukseen Jumalan armosta. Tämän jälkeen hengellisen elämän ojentautumisen edellytys käytännössä on synnin himojen ja halujen kuolettaminen Pyhässä Hengessä. Raamatun opetuksen mukaan synti on asia, jonka Jumala haluaa kitkeä pois uskovan ihmisen elämästä. Raamattu ei kehota iloitsemaan syntisyydestä, vaan Jumalan armon kautta tapahtuvasta pelastuksesta Herrassa Jeesuksessa. Syntisyys on osa ihmistä, sillä sanoihan apostoli Paavali olevansa syntisistä suurin. Paavali ei sanonut olleensa syntinen joskus menneisyydessä, vaan hän toi esille, että hän oli syntisistä suurin kirjoittaessaan kirjettä Timoteukselle (1 Tim 1:15).

Vaikka Paavali näki itsensä suurimpana syntisenä, niin hän ei puolustellut syntisyyttään, vaan kirjoitti Pyhässä Hengessä kuinka meidän tulee pitää itsemme synnille kuolleina ollen Jumalalle eläviä Herrassa Jeesuksessa. Paavali sanoi myös ettei synti saa hallita meitä, emmekä saa olla kuuliaisia synnin himoille (Room 6:11,12).

Apostoli Paavali, jota Herra Jeesus henkilökohtaisesti opetti ilmestyksen kautta (Gal 1:11,12), kirjoitti Jumalan armon ilmestyneen pelastukseksi ja kuinka Jumalan armo kasvattaa hylkäämään jumalattomuutta ja maailmallisia himoja (syntiä) sekä kuinka Jumalan armo kasvattaa elämään siveästi, vanhurskaasti ja jumalisesti (totuudessa) tässä nykyisessä maailmanajassa (Tiit 2:11,12).

Mikko Salmi vääristelee Jumalan sanaa tehden synnistä hienon ja tavoiteltavan asian. Herra Jeesus sanoi aikansa uskonnollisille johtajille, fariseuksille ja kirjanoppineille, että he olivat hylänneet Jumalan käskyt ja siksi he turhaan palvelivat Jumalaa, sillä he luulivat palvelevansa, mutta eivät palvelleet (Mark 7:5-8). Herran Jeesuksen ajoista kun Hän vaelsi maan päällä eivät asiat ole juurikaan muuttuneet, sillä suurin osa nykyajan uskonnollisista johtajista ja kirjanoppineista vääristelevät Jumalan sanaa omaksi kadotukseen, elleivät tee parannusta ja usko Herraan Jeesukseen, niin kuin Raamattu sanoo.

Raamatun tärkein sanoma on pelastuminen Jumalan armosta uskon kautta Herraan Jeesukseen. Ihminen on jumalattomuuden tilassa oman valintansa tähden matkalla kohti iankaikkista kadotusta. Jos ihminen Jumalan armosta tekee parannuksen ja uskoo Herraan Jeesukseen, niin hän saa syntinsä anteeksi sekä iankaikkisen elämän.
 Petri Paavola 20.9.2017

Lähteet:
Raamattu 33/38
Biblia 1776
King James Version 1769
sana.fi

mikkosalmi.com/faktaa

 

 

 

eXTReMe Tracker