Etusivulle | Yhteiskunnan ilmiöt ja asiat


 

Oikeustaistelu kristillistä deittisivustoa vastaan

 

CBC News Media julkaisi 4.7.2016 artikkelin Christian Mingle must let LGBT singles use dating site after losing court battle (Kristillisen Minglen täytyy antaa lesboille, homoille, biseksuaaleille ja transukupuolisille sinkuille luvan käyttää treffi-sivustoa hävittyään taistelun oikeudessa). Tuomarin ja oikeuden päätöksellä uskonnollisen treffisivuston täytyy helpottaa, eli hyväksyä samaa sukupuolta olevien parien etsiminen palvelusta. Lukiessani CBC News Median artikkelia mieleeni nousi monenlaisia ajatuksia todellisesta tasa-arvosta, vapaudesta ja siitä mitä Raamatun sana opettaa seksuaalisuudesta ja muustakin.

Todellinen suvaitsevaisuus

CBC News Median artikkelin mukaan Jumalaa rakastavat homo sinkut voittivat maailman suosituimman kristillisen deittisivuston ja kaikki uskoon perustuvat Minglen omistamat muut deittisivustot Kalifornian oikeuden päätöksellä. CBC News Media kertoi kuinka kaksi homomiestä huomasivat Kristillisen Mingle deittisivuston rikkovan Kalifornian syrjintälakeja, koska he voivat etsiä vain vastakkaisen sukupuolen deittejä. He sanoivat etteivät LGBT (lesbot, homot, bi-seksuaalit ja transsukupuoliset) ihmiset pysty käyttämään Minglen deittipalvelua, koska samaa sukupuolta olevat kristityt parit eivät voineet rekisteröityä palveluun homoina.

Internet sivustojen ja palveluiden erilaisten foorumeiden ja treffipalveluiden jne. tulisi saada päättää itsenäisesti minkälaisia jäseniä he hyväksyvät yhteisöönsä. Jos esimerkiksi olisi jonkin tietyn ammatinharjoittajien (kalastamisen ammattilaiset) treffipalvelu tai keskustelufoorumi ammattikalastukseen liittyen, niin heillä tulisi olla oikeus hyväksyä palveluun vain kalastuksen ammattilaisia, eikä lainsäädännön kautta heitä saisi pakottaa ottamaan jäsenikseen muiden ammattialojen harjoittajia.

Jos jokin Internet palvelu haluaa tarjota deittejä vain miehet hakee naisia tai naiset hakee miehiä vaihtoehtojen kautta, niin sellaiseen ei tulisi lain pakolla puuttua, koska LGBT ihmisillä on olemassa omat treffipalvelu ja fooruminsa, joissa he deittailevat toisiaan.

Raamatun opetuksen mukaan homoseksuaalisuuden harjoittaminen on Jumalan tahdon vastaista seksuaalisuuden harjoittamista. Siksi pitäisi olla itsestään selvää ettei kristillinen Raamatun sanan totuuteen perustuva deittipalvelu tai muunlainen foorumi kannata ja tue homoseksuaalisuutta. Kyse ei ole siitä etteivätkö Raamattuun uskovat ihmiset rakastaisi homoja lähimmäisinään, vaan arvovalinnoista ja siitä etteivät he tue sellaisia arvoja, jotka ovat Raamatun sanan opetuksen mukaan Jumalan tahdon vastaisia.

Jos tasavertaisuuden nimissä, jotkut kristityt vaatisivat Setaa tai muita seksuaalivähemmistöjä ottamaan ohjelmiinsa Raamatun sanan totuuden opetuksen, niin menisikö sellainen vaatimus läpi ja suvaitsisivatko Seta ja heidän kaltaisensa järjestöt tällaisia vaatimuksia. On aivan varmaa ettei Setalla ja muilla sen kaltaisilla järjestöillä riittäisi suvaitsevaisuutta ja tasavertaisuutta tällaisille vaatimuksille.

On tietenkin selvää ettei Raamatullisessa uskossa olevat ihmiset tule esittämään tällaisia vaatimuksia, koska he eivät pyri pakottamaan väkisin muita ihmisiä toimimaan niin kuin he itse uskovat Raamattuun. Koska homoliikkeet eivät ole itse valmiita suvaitsemaan Raamatun sanaan totuuteen perustuvien arvojen noudattamista oman vakaumuksensa takia, niin heillä ei pitäisi olla kanttia vaatia Raamattuun uskovia ihmisiä noudattamaan omissa yhteisöissään netissä tai muuallakaan sellaisia arvoja, jotka ovat vastoin heidän Raamatullista vakaumustaan.

On selvää, että edellä olevien tosiasioiden valossa monet homojärjestöt ovat suvaitsemattomia, koska he pyrkivät pakottamaan ihmisiä toimimaan vastoin heidän vakaumustaan. Todellinen suvaitsevaisuus ei pakota ketään, vaan antaa kaikille vapauden elää vapaasti oman vakaumuksensa mukaisesti.

Todellinen syrjintä

CBC News Media toi esille kuinka Spark (kuuluu osana Minglen palveluun) on systemaattisesti ja tahallisesti sekä mielivaltaisesti syrjinyt homoja ja lesboja Kaliforniassa kieltäen heiltä täydet ja tasa-arvoiset palvelut, etuisuudet ja etuoikeudet yhteydestä kaupalliseen deittipalveluun.

CBC News Media kertoi kuinka Wall Street Journal julkaisu tuo esille kuinka Kalifornian osavaltion lakien mukaan kaikkien kaupallisten yritysten tulee kohdella kaikkia ihmisiä lain tuomiovallan mukaisesti vapaina ja tasavertaisina riippumatta sukupuolesta, rodusta, uskonnosta, aviosäädystä ja sukupuolisesta suuntaisuudesta. 

CBC News Media kirjoitti kuinka oikeuskanne Sparkia vastaan tapahtui siksi, koska Spark deittisivusto oli tarkoitettu kristityille, katolisille, mormoneille, seitsemännen päivän adventisteille, armeijan sinkuille ja mustien sinkuille, jossa oli vain kaksi vaihtoehtoa: miestä etsii naista ja nainen etsii miestä. Kalifornian korkeimman oikeuden päätöksen mukaan Sparkin on kahden vuoden sisällä muutettava palveluunsa deitit koskien LGBT ihmisiä.

Ei sellainen toiminta ole syrjintää, joka lähimmäisiä kunnioittaen vaalii tiettyjä arvoja ja elää vakaumuksen mukaan, jossa hän ei vahingoita väkivaltaisesti ja muutenkaan lähimmäisiään. Kuten sanoin jo edellä, niin mikään homoyhteisö ei hyväksyisi tasavertaisuuden, tasa-arvon ja suvaitsevaisuuden nimissä sellaista toimintaa missä Raamatun sanan totuus olisi heidän arvojaan vastaan. Kun on kyse esim. uskon vakaumuksesta tai arvovalinnasta, jolla ei vahingoiteta lähimmäisiä, niin silloin ei ole kyse syrjinnästä.

Todellinen suvaitsevaisuus antaisi jokaisen uskon vakaumuksen ja arvovalinnan elää omaa elämäänsä, jos se pyrkii kunnioittamaan muita, vaikka olisikin eri mieltä joistakin asioista. Jos esimerkiksi Perussuomalaiset alkaisivat vaatimaan tasa-arvon ja tasavertaisuuden nimissä, että Vihreän puolueen tulisi ottaa jäsenikseen Perussuomalaisia, joilla pitää olla oikeus ajaa Perussuomalaista politiikkaa Vihreiden puolueen sisällä, niin siihen ei suostuttaisi, eikä pakotettaisi lain avulla, koska on kyse arvovalinnoista ja vakaumuksesta.

Edellä oleva esimerkki kertoo sen, että kun on kyse arvovalinnoista ja vakaumuksesta ja sitä kautta erilaisista näkemyksistä ja toimintatavoista, niin se ei ole suvaitsemattomuutta, eikä toisia syrjivää. Raamatun sanan totuuden mukainen arvovalinta ja vakaumus on sama asia, sillä vaikka se ei ole kaikesta samaa mieltä, niin se ei pakota ketään olemaan samaa mieltä tai toimimaan samalla tavalla. Kalifornian päätös pakottaa tietty ryhmä ihmisiä toimimaan heidän vakaumustaan vastaan osoittaa ja todistaa sen kuinka homojärjestöjen sisällä on suvaitsemattomia ihmisiä, jotka syrjivät muita pakottaen heitä luopumaan omista arvoistaan ja vakaumuksestaan.

Vaatimuksen taustat ja juuret sekä päämäärä

Minulla ei ole mitään homoja ja homojärjestöjä vastaan, koska toteutan Herran Jeesuksen käskyä lähimmäisen rakastamisesta. Raamatullinen lähimmäisen rakkaus rakastaa kaikkia ihmisiä, vaikka emme olekaan kaikista asioista samaa mieltä.

Kun tutkimme homoliikkeen taustoja ja juuria sekä päämääriä, niin näemme sen ettei homoliike ole suvaitsevainen eri tavalla ajattelevia kohtaan, vaan päinvastoin pyrkii alistamaan kaikki alamaiseksi sen pyrkimyksille ja päämäärille.

Journalisti ja homoaktivisti Masha Gessen on sanonut, että avioliittoinstituutti pitäisi lakkauttaa ja homoavioliittojen puolesta taisteleminen sisältää yleisesti valheen siitä mitä homot tekevät homoliitolla kun he saavuttavat tämän päämäärän. Gessen sanoo homoaktivistien valehtelevan siitä ettei avioliitto tulisi muuttumaan, jos homoliitot hyväksyttäisiin. Gessen sanoo sen olevan valhe siksi, koska avioliittoinstituutti tulee muuttumaan ja sen pitäisi muuttua.

LGBT agendan mukaan vaikka voitto saataisiin avioliitto asiassa, niin LGBT-liikkeen pitää pyrkiä heikentämään avioliittoa. Käytännössä avioliitto heikentyisi, koska LGBT- liike ajaa kaikenlaisen seksuaalisen käyttäytymisen hyväksymistä, moniavioisuuden hyväksymistä, seksin suojaikärajaa pitää alentaa merkittävästi, eläimiin sekaantuminen pitäisi laillistaa. LGBT agenda haluaisi lainsuojan kaikenlaiselle seksuaalisuudelle, joka poikkeaa normaalista seksuaalisuudesta. He haluaisivat määritellä parisuhteet, monisuhteet ja suhteet eläimiin tärkeiksi asioiksi, koska he sanovat ihmisellä olevan oikeus harjoittaa omia seksuaalisia halujaan.

LGBT agenda ja monet siinä mukana olevat sanovat etteivät he taistele sen puolesta, että he olisivat normaaleja, vaan erilaisia. LGBT-liike haluaa määritellä uudelleen monet asiat yhteiskunnassa he haluavat muuttaa maailman. LGBT-liike pyrkii erilaisuutensa kautta kontrolloimaan ja hallitsemaan yhteiskuntaa. Tästä esimerkkinä kristillisen Mingle deitipalvelun haltuunotto ja kontrolli oman asian hyväksi, joka on naamioitu tasa-arvo ja yhdenvertaisuuden kaapuun.  LGBT agenda tunnustaa sen toimenpiteiden perustuvan osittain valheeseen, jonka kautta pyritään  muuttamaan mm. avioliittoinstituutio sekä lainsäädäntö. Erilaisuus ei halua olla normaalia ja erilaisuus haluaa kontrolloida ja hallita normaaleja käytösmalleja. Ikävä ja valitettava tosiasia on se kuinka monet yhteiskunnat ovat menneet tähän halpaan ja nyt kovaäänisesti tukevat valheen perustalla olevia pyrkimyksiä.

Raamatun sanan profetia

Raamatussa Matteuksen evankeliumin luvussa 24 Herra Jeesus sanoi kuinka lopunaikana vähän ennen Hänen toista tulemustaan koko maailma alkaa vihaamaan ja vainoamaan Hänen opetuslapsiaan. Herran Jeesuksen opetuslasten kohtaama maailmanlaajuinen vaino lopunajassa tapahtuu monien syiden takia, joista eräs syy on homoliikkeen aikaansaama viha ja vaino Herran Jeesuksen opetuslapsia kohtaan, koska he eivät muuta käsityksiään ja vakaumuksiaan, vaan uskovat sen mitä Raamattu sanoo homoseksuaalisuudesta, joka on vastoin Jumalan tahtoa.

Se tulee varmasti monille ihmisille yllätyksenä, että monet Herran Jeesuksen opetuslapset eivät taivu painostuksen eikä rangaistuksen uhkan edessä, vaan he uskovat Raamatun sanan totuuteen ja pitävät siitä kiinni kaikesta mahdollisesta rangaistuksesta, painostuksesta ja uhkaamisesta huolimatta. Jumalan sanan profetia toteutuu, sillä koskaan historiassa eivät koko maailman kansat ole vainonneet Herran Jeesuksen opetuslapsia, mutta se tulee tapahtumaan aivan pian maailmanlaajuisesti. Tuleva vaino ei tule murtamaan todellisten Herran Jeesuksen opetuslapsen uskoa, vaan tulee vahvistamaan sitä kuten niin on aina käynyt ennenkin historiassa kun todellisia Herran Jeesuksen opetuslapsia on vainottu.

Raamatun sanan profetia käy toteen ja koska näin käy, niin se todistaa Raamatun olevan Jumalan sanaa ja totuus. Tärkein Raamatun sanoma on sinulle pelastussanoma uskon kautta Herraan Jeesukseen. Markuksen evankeliumissa Herra Jeesus kertoi Jumalan pelastuksen ja armonjärjestyksen vastaanottamisesta sanoen; "Tehkää parannus ja uskokaa evankeliumi". Kun tunnustat syntisi, teet parannuksen ja uskot Herraan Jeesukseen, niin sinä saat syntisi anteeksi ja pelastut iankaikkisen kadotuksen tuomiosta iankaikkiseen elämään.

 

 

Petri Paavola 5.7.2016

Lähteet:
33/38 Raamattu
Biblia 1776
King James Version 1769
cbc.ca/news/trending/christian-mingle-same-sex-dating-lgbt-lawsuit-california

europeanknightsproject.com
julieroys.com
illinoisfamily.org
theblaze.com
wnd.com
americanthinker.com
heraldextra.com
truenews.org
patriotupdate.com thenation.com
bostonglobe.com
massresistance.org
yle.fi/uutiset

 

Tiedustelut ja yhteydenotot: Palautesivu         eXTReMe Tracker