Nature

Etusivulle | Yhteiskunnan ilmiöitä | Anna palautetta
SaulusMedia |
Petri - Youtube    


Öljymäellä suoritetaan eläinuhri Nooan liiton uudistamiseksi
 

Breaking Israel News julkaisi 2.9.2019 Adam Eliyahu Berkowitzin kirjoittaman artikkelin: Nations Invited for Animal Sacrifice on Mount of Olives Renewing Noah's Covenant (Kansoja kutsutaan eläinuhriin Öljymäelle Nooan liiton uudistamiseksi). Raamattu sanoo Herran Jeesuksen tulleen iankaikkiseksi syntiuhriksi, joka tarkoittaa sitä, että Öljymäellä uhrattava eläinuhri on syntiä ja kapinaa Kaikkivaltiasta Jumalaa vastaan. Elämme Raamatun lopunajan profetioiden täyttymisen aikaa, joka kertoo meille Herran Jeesuksen toisen tulemuksen olevan lähellä.

Breaking Israel Newsin artikkeli kertoo kuinka 25-27.9.2019 Sanhedrin järjestää Jerusalemissa 70 kansojen konferenssin, joka sisältää luentoja, keskusteluja keskittyen Nooan liiton velvollisuuksiin koskien koko ihmiskuntaa. Artikkeli kertoo konferenssin huipentuvan Öljymäellä suoritettavaan eläinuhriin Nooan liiton uudistamiseksi, jonka kansojen edustajat suorittavat. Breaking Israel News artikkelin mukaan Öljymäellä suoritettava eläinuhri uudistaa liiton, jonka Nooa teki ihmiskunnan ja Jumalan välillä. Artikkelin mukaan keskustelun aiheina ovat myös maailmanlaajuinen talous, kulttuuri, sivistys, mutta keskipiste tulee olemaan kansainvälisen oikeuden perustaminen perustuen Raamatun periaatteisiin.

Breaking Israel Newsin artikkelin mukaan Jumala asetti kansojen rajat 70 Israelin lasten mukaan sekä 70 kansan mukaan, jotka ovat polveutuneet Nooasta. Artikkeli tuo esille kuinka 70 kansan käsite ilmenee myös viittauksena lehtimajanjuhlan aikana temppelissä uhrattaviin 70 härkään, jotka Talmudin mukaan ovat 70 kansan meriitti.

Sanhedrinin ulkoministeri rabbi Jeshajahu Hollander, joka on mukana konferenssissa sanoi Breaking Israel Newsille, että kansakunnalla on ominaisuuksia, jotka määrittelevät kansan, mutta se tarvitsee myös uskonnon. Rabbi Hollander sanoi ettei YK:lla ole ollut uskonnon ominaisuutta. Hollanderin mukaan kansat tarvitsevat välttämättömästi uskonnon, 70 kansaa Jumalan alaisuudessa, mutta ei mitään erityistä yhteistä uskontoa.

Breaking Israel News artikkelissa rabbi Weiss sanoi, kuten Nooa ei ollut juutalainen, vaan Jumalan palvelija, niin tämä seremonia on julistus, että ihmiskunta palvelee Jumalaa. Artikkelin mukaan alttari täytyy rakentaa ja sellaisen kansojen edustajan tulee suorittaa uhri, joka pitää kiinni seitsemästä Nooan laista (juutalainen perinteinen seitsemän Nooan lakia: Älä kiellä Jumalaa, älä pilkkaa Jumalaa, älä tapa, älä tee huorin, älä varasta, älä syö elävää eläintä, perusta oikeuksia - lakijärjestelmiä ja varmista kuuliaisuus lakia kohtaan). Rabbi Weiss sanoi tämän uhrin olevan uskonnollinen toimitus, mutta ei minkään erityisen uskonnon, sillä tämä on meta-uskonto (mitä tahansa uskontoa), ei ole globaali uskonto, joka on luontaista jokaiselle ihmiselle ja jokainen ilmaisee sen omalla tavallaan. Rabbi Weiss sanoi, että maailman pitää palata takaisin uskontoon.

Breaking Israel News kertoi artikkelissaan kuinka 70 kansan konferenssin toinen tarkoitus on kymmenen kadonneen Israelin heimon palauttaminen omaan maahansa.

Breaking Israel News kirjoitti artikkelissaan myös seuraavasti: 70 kansan järjestö on tarkoitettu kaikille ihmiskunnasta, jotka hyväksyvät Jumalan maailman Luojana, tunnistaen Jumalan johtajuuden, kun Hän ilmestyy maailman ja universumin aikakausissa. Raamattu liittyy Jumalaan, koska kaikki ihmiset tietävät Hänet, historiassa, kaikkien kansojen kielissä Luojana sekä tuhoajana, palkiten tai rangaisten. Niin kuin Jumala paljastaa itsensä Raamatussa ja julistaa lakinsa sekä käskynsä, niin ihmisen historian tarkoituksena on palvella Jumalaa temppelin kautta, kuten Jumala haluaa, Jumalan pyhyyden voiman kautta, joka tulee Siionista.

Breaking Israel News toi esille liittyen artikkelin asiaan, että kansainvälinen oikeus istuu Jerusalemissa ja tuomitsee Raamatun lakien mukaan. Artikkelin mukaan kaikki jäsenjärjestöjen valtiot, kansat, etniset ryhmät, heimot saavat oikeusistuimen ja mahdollisuuden tasavertaiseen äänestämiseen oikeudessa, niin pitkään kun he ovat yhteydessä Israelin kansaan, niin kuin Sanhedrin muotoili vuonna 2018 liittosopimuksessa, jonka useat maat ovat allekirjoittaneet. Artikkelin mukaan kaikki jäsenjärjestöt ovat yhteistyössä temppelin rakentamisessa Moorian vuorelle omien halujensa mukaan ja he voivat vierailla temppelissä milloin haluavat kun se on rakennettu.

Adam Eliyahu Berkowitz kirjoitti 17.9.2017 artikkelin: Which Side of History are You On? (Millä puolella historiaa sinä olet?). Tässä artikkelissa Berkowitz toi esille kuinka Messias Joosefin pojan kautta Israel ottaa väliaikaisen askeleen kohti suurempaa Israelia, jonka seurauksena esiin astuu Messias Daavidin poika ja Daavidin dynastia, kolmas temppeli ja sota Amalekia vastaan. Berkowitz kirjoitti kuinka juutalaisen tradition mukaan Messiaaninen aikakausi on kaksivaiheinen prosessi, joka alkaa Joosefin huoneen Messiaan kautta ja käytännön prosessista, joka sisältää Israelin maan rakentamisen maanpaossa olevien kokoamiseen. Berkowitzin mukaan Daavidin huoneen Messiaan kautta tapahtuu ihmeellinen prosessi huipentuen kolmannen temppelin valmistumiseen ja kuolleiden ylösnousemukseen.

Öljymäellä pakanakansojen edustajien toimesta suoritettava eläinuhri on todellisuudessa saatanallinen petos, jonka kautta kabbalismin vallassa olevat rabbit ovat johdattamassa ihmiskuntaa vastaanottamaan antikristillisen hengen, joka huipentuu antikristuksen ilmestymiseen maan päälle, joka tulee julistamaan omaa jumaluuttansa myös Jerusalemiin rakennetussa kolmannessa temppelissä.

Nooan ei tehnyt arkista lähtönsä jälkeen liittoa Jumalan ja ihmiskunnan välillä, vaan niiden välillä, jotka uskovat Raamatun Kaikkivaltiaaseen Jumalaan, niin kuin Nooakin uskoi Kaikkivaltiasta Jumalaa. Jumala teki myös Nooan ja kaikkien elävien olentojen (eläinten) kanssa sellaisen liiton ettei Hän enää hukuta maailmaa vedenpaisumuksen kautta. Tämän liiton merkki oli sateenkaari.

Täten Öljymäellä suoritettavalla eläinuhrilla ei ole ihan oikeasti mitään tekemistä sen kanssa, että tämän ajan ihmiset tekisivät uskon liiton Jumalan kanssa Nooan liiton kautta. Elämme nykyään Uuden Liiton aikakautta, jonka Ylimmäisenä Pappina on Herra Jeesus, jonka veressä vuodatettu iankaikkinen syntiuhri Golgatalla on ainoa tie liitto suhteeseen Raamatun Jumalan kanssa.

Vanhaan liittoon tai Nooan liittoon perustuvat eläinuhrit, joita tässä nykyisessä ajassa suoritetaan ovat syntiä ja kapinaa Jumalaa ja vastaan, sillä niiden tarkoituksena on pilkata ja halventaa Herran Jeesuksen veressä vuodatettua iankaikkista syntiuhria, joka on kumonnut kaikki muut uhrit. Ihmiskunta tässä nykyisessä maailmanajassa voi saada synneilleen sovituksen sekä yhteyden Raamatun Jumalaan ainoastaan uskon kautta Herraan Jeesukseen, joka on ainoa Välimies Jumalan ja ihmisen välillä.

Breaking Israel News (BIN) artikkelin mukaan ihmiskunta ei tarvitse yhteistä uskontoa, vaan uskontoja, sillä jokainen voi uskoa Jumalaan omalla tavallaan. BIN:n artikkeli johdattelee lukijoitansa sekä pakanakansoja hyväksymään Jerusalemin kolmannen temppelin, jonne kuka tahansa saa tulla vierailemaan sen jälkeen kun temppeli on rakennettu. Juutalaiset kabbalistiset rabbit ovat luomassa yhtä maailman uskontoa, jossa jokainen saa uskoa jumalaan, niin kuin itse haluaa. Herra Jeesusta totuuden mukaisesti esitettynä ei kuitenkaan hyväksytä mukaan joukkoon, eikä Herraa Jeesusta totuudessa rakastava opetuslapsi saisikaan tukea rabbien antikristillistä hanketta.

Rooman katolinen kirkko ja sen väärät opinkappaleet tullaan hyväksymään tärkeänä osana antikristillistä lopunajan uutta maailmanjärjestystä. Raamattu kehottaa Herran Jeesuksen opetuslapsia tulemaan ulos suuresta portosta, joka tarkoittaa katolista kirkkoa ja sen oppeja sekä kaikkea uskonnollisuutta. Monet vilpittömätkin Herran Jeesuksen opetuslapset ovat altistuneet katolisen kirkon väärille opetuksille luullen, niitä Raamatun totuudeksi. Jos uskovat eivät tee parannusta suuren porton opeista, niin he ovat osallisia suuren porton synteihin. Siksi Herran Jeesuksen opetuslasten on tultava ulos suuresta portosta koskien porttolaitosten jäsenyyttä ja oppeja.

Kabbalistiset rabbit pyrkivät asettamaan kansainvälisen oikeuden Jerusalemiin, mutta minä näen, niin että antikristus julistaa lakinsa ja asetuksensa ja uskon hänen pyrkivän pitämään istuintaan Jerusalemissa, sillä hän matkii Jeesusta, sillä Messias Jeesus tulee hallitsemaan Jerusalemissa tuhannen vuoden rauhanvaltakunnan ajan.

Breaking Israel News tuo monissa artikkeleissaan esille sitä kuinka Jerusalemin kolmas temppeli pitää rakentaa, koska se tulee johtamaan juutalaisen messiaan Daavidin pojan ilmestymiseen, joka johtaisi Israelin ja koko maailman pysyvään maailmanrauhan aikakauteen. Todellisuudessa juutalaisen messiaan tuleminen on kytköksissä antikristilliseen maailmanjärjestykseen, jossa antikristus lupaa pysyvän rauhan, mutta pettää koko ihmiskunnan johtaen sen hirvittävään tuhoon.

Raamatun Jumala ei tule asumaan Jerusalemin kolmannessa temppelissä, koska Raamatun opetuksen mukaan tässä Uuden Liiton aikakaudessa Herran Jeesuksen opetuslapset ovat Jumalan temppeli, jossa Jumala asuu Pyhän Hengen kautta. Jerusalemin temppeliin pesiytyy pahan vallat, joka johtaa myös Israelin tuomioon, mutta Jumala on sanassaan luvannut, että lopunaikana Israelin kansasta jäljelle jäävä jäännös, kolmasosa hylkää kapinan Jumalaa vastaan ja he tulevat vastaanottamaan pelastuksen uskomalla Jeesuksen Messiaaksi, Pelastajaksi ja Herraksi.

Elämme aikaa, joka on lähellä todellisen Messiaan tulemusta, Herran ja Messias Jeesuksen toista tulemusta, jota edeltää Jerusalemin kolmannen temppelin valmistuminen sekä antikristuksen ilmestyminen maan päälle. Jos sinä uskot sydämessäsi, että Raamatun Jeesus on kuollut sinun syntiesi tähden vuodattaen verensä syntien anteeksisaamiseksi ja että Jeesus on Herra, jonka Isä Jumala on nostanut kuolleista, niin sinä saat Jumalan armosta syntisi anteeksi sekä pelastuksen lahjan ja iankaikkisen elämän Jumalan luona.

 

 

Petri Paavola 17.9.2019

Lähteet:
breakingisraelnews.com/ nations-invited-animal-sacrifice-mount-of-olives-renewing-noahs-covenant
breakingisraelnews.com/ which-side-of-history-are-you-on
jewishvirtuallibrary.org/ the-seven-noachide-laws

 

 

 

 

eXTReMe Tracker