Nature

Etusivulle | Raamatunopetuksia | Anna palautetta
SaulusMedia |
Petri - Youtube    


Onko Jeesus syntynyt joulukuun 25. päivä?

Patmos Lähetyssäätiön tutkimusjohtaja, dosentti ja teologian tohtori Juha Ahvio kirjoitti 19.12.2019 Patmos blogiin kirjoituksen: Joulu joulukuusineen julistaa Jumalan Pojan inkarnaatiota. Kirjoituksessaan Ahvio viittaa myös kolme vuotta sitten kirjoittamaansa artikkeliin: Onko joulu pakanallinen vai kristillinen juhla? Ahvio kirjoittaa puolustavansa perinteistä kristillistä vakaumusta, jonka mukaan joulun juhliminen 25. joulukuuta olisi alkuperältään kristillinen juhla ja että Jeesus Kristus olisi syntynyt joulukuun 25. päivänä.

Juha Ahvio on ansiokkaasti puolustanut Raamatun sanan totuutta osoittaen kuinka nykyajassamme vallitsevat sukupuoli ja seksuaalisuuden vääristymät ovat todellakin vääristymiä eivätkä vastaa biologista todellisuutta ja luonnollista seksuaalisuutta. Monissa muissakin asioissa Ahvio on kunnostautunut ansiokkaasti puolustaessaan Raamatun sanan totuutta. Raamatun sanaa ja historian todistusta tutkimalla näemme joulun olevan sekä pakanallinen että "kristillinen" juhla (katolisen kirkon asettama), mutta ei Jumalan, Herran Jeesuksen tai Raamatun asettama juhla, eikä alkuseurakuntakaan opettanut joulusta, eikä juhlinut joulua.

Tarkoitukseni ei ole hyökätä ketään vastaan tai lyödä ketään, vaan sävyisyyden Hengessä tutkia ja osoittaa Raamatun sanan todistuksen kautta mihin vuodenaikaan Herra Jeesus syntyi. Jos uskomme ja seuraamme katolisen kirkon asettamaa perinnettä, niin päädymme sen asettamaan aikaan Jeesuksen syntymisestä joulukuun 25. päivänä. Jos uskomme ja seuraamme Raamatun opetusta tästä asiasta, niin meille avautuu VT:n esikuvien kautta ajankohta, jolloin Herra, Pelastaja ja Messias Jeesus syntyi maan päälle. Raamatun sanan esikuvallisuus sekä Raamatun oma sanoma avaa meille ihmeellisellä tavalla ajankohdan, jonka Jumala valitsi Poikansa syntymiseen lihaksi (ihmiseksi) maan päälle. Raamatun ydin on pelastuksen evankeliumi uskon kautta Herraan Jeesukseen ja Raamatun opettamat esikuvat Messiaan syntymisestä vahvistavat ja tukevat Raamatun ilosanomaa Herrasta Jeesuksesta. Tutki ja koettele kirjoitukseni Jumalan sanan totuuden kautta rukouksen kera.

Sisällys:
Ahvion argumentit
Jeesuksen syntymän ajankohdan kehitys kirkkohistoriassa
Jumala haluaa puhdistaa kansansa ihmisten perinteistä
Loppusanat

 

 

Ahvion argumentit

Ennen kuin tuon esille Ahvion argumentit joulun "Raamatullisuuden" tueksi, niin sitä ennen on hyvä kirjoittaa muutama sananen. Kirjoitukseni tarkoitus ei ole synnyttää riitaa ja taistelua siitä saako joulua viettää tai ei. Joulun viettäminen tai viettämättömyys ei saa tuoda erottavia leirejä uskovien välille. Kirjoitukseni tarkoitus tutkia aihetta puolueettomasti Jumalan sanan todistuksen kautta.

Ahvio perustaa Jeesuksen syntymän joulukuun 25. päivälle perinteisiin vedoten,  ei Raamatun sanan todistukseen. Ahvio kirjoitti kuinka joulun ja joulukuusen ydinsanoma olisi mitä kristillisin. Näille perusteille Ahvio ei tuo yhtäkään Raamatun kohtaa esille, joka toisi esille sen, että joulu (Jeesus syntyi joulukuun 25. päivä) tai joulukuusi olisi Raamatun opetus tai käsky, vaan ne ovat ihmisten asettamia perinteitä, joihin itse asiassa Ahviokin vetoaa.

Ahvio kirjoittaa ja tulkitsee kuinka vuodenaika-analogiat valon vähenemisestä ja lisääntymisestä sekä väistymisestä olivat varhaisten kristillisten kirjoittajien tulkintaa siitä, että Jeesus olisi syntynyt joulukuussa, jolloin päivät pitenevät, pimeys alkaa vähitellen väistymään ja valo alkaa lisääntymään pikku hiljaa.

Silloin kun irrotamme Raamatun opetuksen Raamatun opetuksesta ja siirrämme Raamatun "opetuksen" perinteeseen, niin olemme ajautuneet pois Jumalan sanan totuuden ilmoituksesta. Raamattu kertoo Jeesuksen syntymäajan omalla tavallaan, ei sano tarkkaa päivämäärää, mutta kertoo meille tarkasti ajankohdan, jolloin Herra Jeesus syntyi.

Tärkeä vihje Jeesuksen syntymän ajankohdalle on israelilaisten pappien palveluvuorot temppelissä. Johannes Kastajan isä Sakarias oli pappi Abian osastoa. Sakariaan palveluvuoron päättymisen jälkeen hän meni kotiinsa ja hänen vaimonsa Elisabeth tuli raskaaksi niiden päivien jälkeen, kun Sakariaan palvelusvuoro oli päättynyt temppelissä. Maria tuli raskaaksi noin puoli vuotta sen jälkeen kun Elisbeth oli tullut raskaaksi. Jeesus syntyi puoli vuotta Johannes Kastajan syntymän jälkeen.

Jumalan asetuksesta Israelin kansan papeilla oli 24 pappien palveluvuoroa temppelissä. Pappien palveluvuoro temppelissä kesti yhden viikon, joka alkoi sapattina päättyen seuraavaan sapattiin. Kaikki 24 pappien palveluvuorot temppelissä tapahtuivat kahdesti vuodessa sekä kaikki papit palvelivat temppelissä yhdessä kolmen pääjuhlan aikana (pääsiäinen, helluntai, lehtimajanjuhla). Pappien palveluvuorot arvottiin arvalla ja Abian palveluvuoro oli kahdeksas vuoro, ei kahdeksas viikko, koska juhlien aikana kaikki papit palvelivat yhdessä. Pappien palveluvuorot jatkuivat normaalisti juhlien jälkeen.

Juutalaisten kalenteri eroaa meidän kalenteristamme siten, että juutalainen kalenteri alkaa maaliskuusta (Aviv kuukausi) ja se perustuu kuun kiertoon, jonka takia kalenteriin lisätään kuukausi muutaman vuoden välein. Monet tutkijat ovat sitä mieltä, että Abian osaston ensimmäinen palveluvuoro oli myöhään toukokuussa tai aikaisin kesäkuussa. Tämän tiedon mukaan Sakarias olisi palvellut temppelissä myöhään toukokuussa tai aikaisin kesäkuussa. Elisabeth tuli raskaaksi Sakariaan palveluvuoron päätyttyä ja Maria tuli raskaaksi kuusi kuukautta Elisabethin jälkeen. Elisabeth tuli raskaaksi juutalaisen kalenterin mukaan neljännessä kuussa (kesä- heinäkuu) ja meidän kalenterin mukaan kesäkuun alussa, ja Maria tuli raskaaksi juutalaisen kalenterin mukaan kymmenessä kuussa (joulu-tammikuu) ja Jeesus syntyi yhdeksän kuukauden päästä, eli juutalaisen kalenterin seitsemännessä kuussa (syys-lokakuu) ja meidän kalenterin mukaan syyskuussa lehtimajanjuhlan aikaan.

Jos Sakarias olisi palvellut vuoden toisen palveluvuoron aikana sen jälkeen kun Elisabeth olisi tullut raskaaksi, niin Jeesus olisi syntynyt meidän kalenterimme mukaan maaliskuussa. Kumpi kuukausista maaliskuu tai syyskuu oli Jeesuksen syntymän ajankohta? Raamatun VT:n juhlat ovat esikuvia Messias Jeesuksesta, Jumalan pelastussuunnitelmasta ja siksi meidän tulisi löytää jostakin VT:n juhlan esikuvasta sanoma, joka vastaisi Jeesuksen tuomaa pelastusta kaikille ihmisille. Ainoa tällainen esikuva löytyy syyskuussa löydettävästä lehtimajanjuhlasta, jota juhlitaan syyskuun 15.päivästä alkaen seitsemän päivää plus yksi päivä. Herra Jumala asetti israelilaisille lehtimajanjuhlan seitsemän päivän pituiseksi, mutta asetti myös heti lehtimajanjuhlan jälkeen kahdeksannen päivän pyhäksi kokoukseksi, eli juhlasapatiksi. Tämän tähden israelilaiset viettävät käytännössä kahdeksan päivää lehtimajanjuhlaa.

VL:n lehtimajat tuli rakentaa mm. öljypuun (israelilaiset) ja metsäöljypuun (pakanat) oksista, joka on esikuva juutalaisten ja pakanoiden yhdistymisestä, jonka saa aikaan Messias, kun juutalaiset ja pakanat uskovat Israelin Messiaaseen (Herra Jeesus). Lehtimajanjuhla on israelilaisten sekä kaikkien kansojen ilon ja riemunjuhla ja vain Jeesuksessa niin juutalaiset kuin pakanat saavat pelastuksen ilon ja riemun.

Enkeli ilmestyi paimenille ilmoittaen suuren ilon Pelastajan, Messiaan ja Herran syntymästä Daavidin kaupungissa, ja että tämä suuri ilo on tuleva kaikelle kansalle (kansoille). Juutalaiset toivottivat iloista juhlaa kolmen pääjuhlan aikana. Jotkut Raamatun tutkijat sanovat enkelin tervehtineen paimenia lehtimajanjuhlan tervehdyksellä, joka on suuri ilo kaikelle kansalle (kansoille).

Viides Mooseksen kirja luku 16 todistaa sen, että enkelin tervehdys paimenille liittyi lehtimajanjuhlaan. Herra Jumala käski israelilaisia ja heidän luonaan asuvia muukalaisia (pakanat) iloitsemaan ja juhlimaan lehtimajanjuhlaa. Lehtimajanjuhla oli ainoa VL:n juhlista, jossa Herra kehotti niin juutalaisia kuin muukalaisia (pakanoita) yhdessä iloitsemaan. Lehtimajanjuhla on ainoa esikuva ja juhla, jolloin Herra Jeesus olisi voinut syntyä ja syntyi koko maailman Pelastajaksi.

Hepreankielen Raamattu käyttää lehtimajasta sanoja sukkot ja sukkah, jotka tarkoittavat lehtimajaa, majaa, suojaa ja tilapäistä suojaa. Luku seitsemän kuvaa Jumalan täydellisyyttä ja Jumalan täydellisiä tekoja. Jumalan juutalaisille antaman kuukausijärjestyksen mukaan lehtimajanjuhla on seitsemännessä kuussa, joka myös sopii siihen, että Jumala syntyi ihmiseksi Herrassa Jeesuksessa seitsemännessä kuussa, sillä Jumala itse on täydellinen ja Hänen tekonsa ovat täydellisiä.

Raamattu sanoo alkutekstin mukaan Joh 1:14:ssa, että Sana (Herra Jeesus) tuli lihaksi (ihmiseksi) ja asui (teltta, maja) meidän keskellämme. Herra tuli asumaan tilapäiseen "majaan" meidän keskellemme, ja tämä "maja" oli Jeesuksen ihmiskeho, jossa asui Jumalan kirkkaus. Itse näen tässä vihjeen siitä milloin täydellinen Jumala tuli ihmiseksi. Jumala valitsi ajankohdan lihaksi tulemiselle seitsemännessä kuussa, lehtimajanjuhlan aikaan, koska seitsemän on täydellisyyden luku ja seitsemäs kuukausi oli määrätty Jumalan kansalle lehtimajanjuhlan ajankohdaksi, jolloin juhlittiin Jumalan täydellistä tekoa, kun Hän pelasti ja vapautti Israelin kansan Egyptin orjuudesta.

Vanhan liiton esikuva täyttyi Jeesuksessa, joka syntyi seitsemännessä kuussa lehtimajanjuhlaan aikaan, tullen itse tilapäiseksi "majaksi", jossa asui Jumalan kirkkaus, sillä Herra Jeesus tuli pelastamaan ja vapauttamaan ihmisiä synnin ja saatanan orjuudesta, täydellisyytensä kautta ja täydellisten tekojensa kautta, verensä ja sovitustyönsä kautta.

On esitetty sellainen ajatus ettei Jeesuksen syntymä ajankohta voisi olla lehtimajanjuhla, koska Luukkaan evankeliumin toisen luvun mukaan, kun Augustukselta kävi käsky verollepanoksi niin kaikkien juutalaisten piti mennä omaan kaupunkiinsa verollepanoksi, ja Maria ja Joosef menivät Betlehemiin verollepanon ajaksi. Tämän ajatuksen ja opetuksen mukaan Jeesus ei voinut syntyä lehtimajanjuhlan aikana Bethelemissä, koska Herran määräämä laki edellytti, että kaikkien juutalaisten miesten tuli olla kolmen pääjuhlan aikana temppelissä Jerusalemissa. Tämä edellä oleva opetus ja ajatus haluaa kertoa sen ettei Jeesus voinut syntyä lehtimajanjuhlan aikaan, koska Joosef ja Maria olivat Bethlemissä, sillä jos Jeesus olisi syntynyt lehtimajanjuhlan aikana, niin Joosefin olisi pitänyt olla Jerusalemissa, ei Bethlemissä. Edellä oleva ajatus ja opetus ei kumoa Jeesuksen syntymän ajankohtaa lehtimajanjuhlan aikana.

Luukkaan evankeliumin toinen luku kertoo verollepanon tapahtuneen, jonka seurauksena kaikki juutalaiset menivät verollepanon ajaksi kukin omaan kaupunkiinsa. Joosef oli Daavidin sukua ja huonetta ja koska Daavid oli syntynyt Betlehemissä, siksi Luuk 2:4 sanoo Betlehemiä tässä kohdassa Daavidin kaupungiksi. Luukkaan evankeliumin toinen luku kertoo Joosefin ja Marian menneen Betlehemiin ja Raamattu sanoo, että heidän siellä ollessaan tapahtui, että Marian synnyttämisen aika tuli. Raamattu ei sano, että heti kun verollepano tapahtui Bethlemissä, niin Marian synnyttämisen aika tuli, vaan heidän siellä ollessaan, josta voi päätellä, että verollepanon jälkeen tuli Marian synnyttämisen aika, joka tapahtui lehtimajanjuhlan aikana.

Betlehem on vain viiden mailin (n. 9 km) päässä Jerusalemista. Jumala vaikutti niin, että Joosefin ja Marian verollepano Betlehemissä oli lähellä sitä aikaa kun Jeesus syntyisi ja lehtimajanjuhla alkaisi. Näin Joosef oli vain 9 km:n päässä Jerusalemista tai lähempänä riippuen siitä missä kohtaa Betlehemiä he olivat. Joosef kykeni näin täyttämään velvollisuutensa Herralle lehtimajanjuhlan aikana, sillä hänellä oli lyhyt matka Bethelemistä Jerusalemin temppeliin. Lehtimajanjuhlan aikaan Jerusalem oli täynnä matkalaisia, koska kaikki juutalaiset miehet saapuivat Jerusalemiin ja temppeliin. Kaikki eivät mahtuneet yöpymään Jerusalemissa, jonka tähden monien heistä tuli yöpyä läheisissä kylissä tai kaupungeissa, kuten esim. Betlehemissä.

Luukkaan evankeliumi toinen luku sanoo, että kun paimenet Betlehemin seudulla vartoivat yöllä laumaansa, niin enkeli ilmestyi heille ilmoittaen Jeesuksen syntyneen sinä päivänä. Tämän jälkeen paimenet heti yöaikaan lähtivät katsomaan äsken syntynyttä Jeesusta ja paimenet löysivät Marian, Joosefin ja Jeesuksen, joka makasi seimessä. Joosef oli tietenkin yöaikana vaimonsa ja vastasyntyneen Jeesuksen luona Betlehemissä, mutta päiväsaikaan Joosef kykeni menemään Jerusalemin temppeliin. Samoin myös lammaspaimenet olivat yöaikaan vartioimassa lampaitaan Betlehemissä, mutta päiväsaikaan heillä oli lyhyt matka lehtimajanjuhlia viettämään Jerusalemissa.  Raamattu tuo esille voimakkaasti Jeesuksen syntymän tapahtuneen lehtimajanjuhlan aikana, joka on ainoa esikuva VL:n juhlista, joka kertoo juutalaisten ja pakanoiden yhdistymisestä ilon ja riemun juhlaan. Herra Jeesus syntyi lehtimajanjuhlan aikana.

Juha Ahvio kirjoitti kuinka joulukuusen ydinsanoma on mitä kristillisin, sillä vihreä kuusi, joulukuusi, joulupuu, julistaa ja symboloi kristologista totuutta: Raamatun Kristuksessa, koska vain Hänessä on valkeus, vehreys ja uusi hedelmällinen elämä pimeyden keskellä.

Raamattu ei opeta mitään joulukuusesta. Joulukuusiperinteen alkuperän sanotaan alkaneen Saksassa katolisen munkki Bonifatiuksen (noin 672 tai 673-754 jKr.) toimesta, joka kaatoi kuusipuita Thüringenin metsistä. Bonifatiuksen joulupuu (kuusi) kannettiin tupaan ja ripustettiin kattoon latva alaspäin. Joulukuusesta on maininta 1400-luvulta Baltiasta ja 1500-luvulla Pohjois-Saksasta. Keskiajalla joulukuusiperinne aloitti uuden kukoistuskautensa, joka on kestänyt aina meidän päiviimme asti. Joulukuusiperinne on saanut alkunsa katolisesta kirkosta, jota voidaan sanoa "kristillisten" perinteiden kehdoksi, jossa suurin osa "kristillisistä" perinteistä on synnytetty. Joulukuusella ei ole mitään tekemistä Raamatun opetuksen kanssa.

Jeesuksen syntymän ajankohdan kehitys kirkkohistoriassa

Kirkkohistoria kertoo kuinka Jeesuksen syntymän ajankohdasta oli monia erilaisia käsityksiä, mutta lopulta katolinen kirkko asetti Jeesuksen syntymäjuhlan ajankohdaksi joulukuun 25. päivän. Jotkut nykytutkijat sanovat, että kristillinen ryhmä donatolaisuus olisi viettänyt Jeesuksen syntymä juhlaa n. 250-300 jKr. Donatolaisten joulun viettämisellä "kristillistä" jouluperinnettä puolustavat tutkijat pyrkivät sanomaan ettei joulu olisikaan pakanallista perinnettä ja alkuperää, koska "varhaiset" kristityt viettivät joulua jo 250-300 luvuilla. Katolisen kirkon ensyklopedian mukaan kirkko tuomitsi donatolaiset harhaoppisiksi vuoden 314 kokouksessa. Donatus oli merkittävin donatolaisuuden johtajista, jonka mukaan heidät nimettiin donatolaisiksi.

Varhainen katolinen kirkko julisti donatolaisuuden harhaoppiseksi ryhmäksi ja olisi perin outoa, että kirkko olisi ottanut käyttöönsä harhaoppiseksi julistamansa lahkon jouluperinteen. Donatolaisten joulun viettäminen 250-300 luvuilla näyttää väkisin väännetyltä "tutkimukselta", jonka kautta kirkon jouluperinnettä puoltavat tutkijat pyrkivät perustelemaan ettei joulu olisikaan alunperin pakanallista perinnettä.

Kun tutkimme kirkkohistoriasta Jeesuksen syntymän ajankohdan kehitystä, niin näemme sen kuinka Kristuksen syntymän ajankohdasta ollaan oltu montaa eri mieltä, eikä kirkko ole alunperin ollut siitä yksimielinen.

Katolisen kirkon ensyklopedia sanoo ettei joulu ollut mukana varhaisempien kirkon juhlien listalla. Katolisen kirkon ensyklopedian mukaan ensimmäinen maininta Jeesuksen syntymän ajankohdasta olisi ollut Kleemens Aleksandrian mainitsema toukokuun 2.päivä. 200-luvulta lähtien Jeesuksen syntymän ajankohdan on sanottu olleen huhtikuun 19 tai 20 päivä,  maaliskuun 28.päivä, huhtikuun 2. päivä, marraskuun 18. päivä ja tammikuun 6. päivä jne.

Kristillisen kirkon historiassa Rooman kirkon piispan lausumana joulu joulukuun 25. päivänä mainitaan ensi kerran historiassa 336 jKr. - 25 Dec.: natus Christus in Betleem Judeae - Joulukuun 25 Kristus syntyi Betlehemissä Juudeassa. Kirkon sisällä oli monia erilaisia päivämääriä Jeesuksen syntymän ajankohdaksi ja vasta 354 jKr. Rooman kirkon piispa Liberius määräsi Jeesuksen viralliseksi syntymäpäiväksi joulukuun 25. päivän. Joulukuun 25. päivä valikoitui Rooman kirkon toimesta Jeesuksen syntymäpäiväksi tietyn syyn takia:

Otavan Suuri Ensyklopedia:
"Joulun pakanallinen tausta ja keskiajan perintö: Kristillinen joulu siirrettiin joulukuun 25. päivän kohdalle n. 350-luvulla. Vanhempi juhlapäivä oli tammikuussa, loppiaisena, "epifanian" kohdalla. Kristuksen syntymän ajankohdasta on ollut monia erilaisia tulkintoja ja laskelmia. Se on sijoitettu esim. kevääseen tai syksyyn. Sen sijaan mikään traditio ei sido sitä joulukuuhun. Syyt ovat toiset. Roomassa vietettiin keisari Aureliaanuksen toimesta joulukuun 25. päivää auringonjumalan syntymäpäivänä, "Dies natalis solis in victi". Tällä oli yhteyksiä itämaisiin uskontoihin, mm. Mitran kulttiin. Päivämäärä johtui siitä, että juliaanisen kalenterin käyttöönoton aikoihin talvipäivän seisaus sattui joulukuun 25. päivän kohdalle. Kristillinen kirkko menetteli juhlan suhteen samoin, kuin monesti muulloinkin. Se ei ryhtynyt taistelemaan sen suosiota vastaan, vaan omaksui sen, ja siirsi sille kristillisen sisällön. Joulun muodostamiseen vaikutti tämän lisäksi kaksi muuta Rooman valtakunnan alueella viettyä juhlaa; ensimmäinen saturnaalia ja toinen kalendai."

Rooman kirkko säilytti pakanalliset perinteet siirtäen näihin pakanallisiin perinteisiin kristillisen sisällön, mutta samaan aikaan kirkon varhaisina aikoina kirkko salli jäsentensä viettävän esim. Saturnaalia juhlaa. Jeesuksen syntymäjuhla joulukuun 25. päivänä perustuu pakanalliseen perinteeseen, ei Raamatun opetukseen.

Jumala haluaa puhdistaa kansansa ihmisten perinteistä

Juha Ahvio kirjoitti kuinka vanhojen kristillisten joulusymbolien vastustaminen tai niiden poistaminen on turmiollista. Ahvion mukaan joulun vastustaminen edistää ateismia, antikristillisyyttä ja sekularismia sekä on hengellisesti suoraan harhaoppista.

Vanhat joulusymbolit ovat katolisen kirkon aikaansaannosta, eivätkä ole Raamatun sanan opetus. Missään kohtaa Raamatussa ei käsketä viettämään Jeesuksen syntymäjuhlaa joulukuun 25. päivä ja koristelemaan sen kunniaksi joulukuusta. Kuten olemme aikaisemmin nähneet, niin Jeesuksen syntymän ajankohdan asettaminen perustuu pakanalliseen perinteeseen ja Herra Jeesus syntyi syyskuussa lehtimajanjuhlan aikaan. Herra Jeesus sanoi, että uskominen ihmisten perinnäissääntöihin on turhaa Jumalaa palvelemista, joka tarkoittaa sitä, että perinteeseen (valheeseen) uskominen on turmiollista.

Jeesuksen syntymän oikean ajankohdan kertominen ja väärän perinteen paljastaminen ei todellakaan edistä ateismia ja antikristillisyyttä, eikä ole harhaoppia. Totuus ei ole harhaoppia, mutta perinne (valhe) on harhaoppia. Rooman katolinen kirkko ei ole Raamatun kristinuskoa, koska he julistavat ja opettavat moninkertaista valhe-evankeliumia. Rooman katolinen kirkko edustaa antikristillisyyttä ja moninkertaisia harhaoppeja.

Kun ekumeeninen maailmankirkko astuu näyttämölle tässä lopunajassa, niin sen mukana ekumenia yhdistää muun muassa joulun kautta koko maailman yhteen, jossa niin ateistit kuin antikristilliset lopunajan ekumeenikot juhlivat yhdessä Kristuksen syntymää joulukuun 25. päivänä. Joulu on jo nyt yhdistänyt koko maailman viettämään joulua joulukuun 25. päivä, mutta tulevina päivinä sen antikristillinen luonne tulee paljastumaan yhä enemmän.

Väärä perinne joulusta edistää antikristillisyyttä ja on sen yksi voimakkaimmista työkaluista. Joulun perinne yhdistää pakanuuden sekä uskonnollisuuden, joka on yhtä kuin antikristillisyys. Joulun antikristillisyys perustuu siihen ettei se ole Jumalan asetus, vaan Rooman kirkon asetus, joka perustettiin pakanallisille juurille ja Jeesuksen syntymän ajankohta asetettiin väärään ajankohtaan.

Vuonna 394 jKr. alkoi jokapäiväinen messu Rooman katolisessa kirkossa. 394 jKr. joulukuun 24. ja 25. päivän välisenä yönä vietettiin Rooman katolisessa kirkossa messua Kristukselle, jossa pappi siunasi leivän ja viinin, jolloin ne "muuttuivat Kristuksen ruumiiksi ja vereksi". Tästä Kristuksen messusta Mass of Christ (Christmas), joka ensimmäisen kerran suoritettiin vuonna 394 jKr. alettiin käyttää nimitystä Kristus messu. Katolinen kirkko opettaa messu-uhrin olevan kirkon voimakkain sovitusuhri. Jokainen voi ajatella, että miksi Rooman kirkko asetti Jeesuksen syntymän pakanallisten juhlien ajankohtaan, eli täysin väärään aikaan, ja miksi Rooman kirkko antoi messulle nimen Kristuksen messu, joulukuun 24. ja 25. päivän välisenä yönä, jossa he uudelleen uhraavat Jeesuksen ja pitävät tätä uhria voimakkaimpana sovitusuhrina.

Rooman kirkon joulu Jeesuksen syntymän ajankohtana sekä Kristuksen messu-uhrin syntypaikkana kertoo meille sen kuinka kirkon takana olevat henkivallat ovat erityisesti halunneet nostaa esille joulukuun 25. päivän, jota muinaisessa maailmassa juhlittiin auringonjumalan syntymäpäivänä. En tietenkään sitä väitä, että vilpittömät uskovat ihmiset, jotka eivät tiedä joulun alkuperää juhlisivat pakanallista auringonjumalan syntymäpäivää, mutta sen uskallan sanoa, että pimeyden henkivallat haluaisivat ihmisten viettävän Jeesuksen syntymäjuhlaa vääränä ajankohtana, samana päivänä kuin muinaisessa maailmassa juhlittiin auringonjumalan syntymäpäivää.

On aivan varmaan, että Herra Jeesus haluaa puhdistaa opetuslapsensa pois perinteistä ja niissä olevista valheista. On aivan varmaan, että Herra Jeesus haluaisi opetuslastensa uskovan Häneen totuuden mukaisesti, ei perinteiden mukaan. Monet uskovat sanovat, että saamme muistella ja viettää Jeesuksen syntymäjuhlaa, eikä siinä ole mitään väärää. Olen samaa mieltä, että saamme muistaa Jeesuksen syntymää, koska onhan se Raamatussa mainittu ja jos joku haluaa viettää Jeesuksen syntymäjuhlaa, niin se ei varmaankaan olisi Jumalan tahto, että sitä vietetään joulukuun 25. päivä, uskoen ja sanoen Jeesuksen syntyneen joulukuun 25. päivänä, kun tiedämme ettei se ole totta. Jumala ei todellakaan halua, että Jeesuksen opetuslapset tukevat ja kannattavat valheita, jotka Rooman kirkko tai mikä tahansa instituutio tai yksilöihminen on asettanut.

Loppusanat

Herran Jeesuksen opetuslasten joulun viettäminen tai viettämättömyys ei saa tuoda seurakunnan keskelle riitaa ja puoluehenkeä. Kirjoitustani ei saa käyttää lyömäaseena niitä uskovia vastaan, jotka viettävät joulua ja uskovat Jeesuksen syntyneen joulukuun 25. päivänä. Kukaan ei voi kieltää ketään viettämästä joulua, mutta Herran opetuslapsen tulisi kuitenkin muistaa se ettei Herra Jeesus ole syntynyt joulukuun 25. päivä. Kirjoitukseni tarkoitus on tuoda esille Raamatun sanan opetus Jeesuksen syntymästä, jota Raamattu ei kerro suorasti, mutta kertoo sen tiettyjen vihjeiden kautta, jota olen käsitellyt tässä kirjoituksessani.

Raamattu puhuu paljon enemmän Herran Jeesuksen kuolemasta, verestä ja Hänen sovitustyöstään syntien anteeksisaamiseksi kuin Hänen syntymästään. Jeesuksen syntymä on tärkeä asia ja meillä uskovilla on oikeus sitä muistella vaikka vuoden jokaisena päivänä, mutta emme saa asettaa Jeesuksen syntymän ajankohtaan väärään ajankohtaan, joka on sama asia kuin valheeseen uskominen. Herra Jeesus asetti muistonsa Herran ateriaan, jonka keskipiste on Hänen kuolemansa ja sovitustyönsä.

Linkkejä aiheeseen liittyen:
kotipetripaavola.com/-jeesuksen-syntyma-ja-lehtimajanjuhla
kotipetripaavola.com/-joulun-roomalainen-historia
kotipetripaavola.com/-Jeesuksen-syntyma

 

Petri Paavola 23.12.2019

Lähteet:
Raamattu 33/38
Biblia 1776
King James Version 1769
patmos.fi/blogit/kirjoitukset/ 1405/joulu-joulukuusineen-julistaa-jumalan-pojan-inkarnaatiota
historianet.fi/joulu/historian-jouluopas-22-faktaa-joulusta
ort.fi/pyha-marttyyripiispa-bonifatius-saksan-apostoli
newadvent.org/ cathen/05121a
newadvent.org/cathen/03724b 


 

 

 

eXTReMe Tracker