Nature

Etusivulle | Yhteiskunnan ilmiöitä | Anna palautetta
SaulusMedia |
Petri - Youtube    


Pahan papit pahan palveluksessa
 

Valeasuun pukeutunut ihminen esittää jotakin toista mitä hän ei ole todellisuudessa. Raamatun Jeesus sanoi fariseusten ja kirjanoppineiden olevan ulkokullattuja, joka tarkoittaa alkutekstin mukaan tekopyhää ja teeskentelijää, ihmistä, joka esittää jotakin toista mitä hän ei kuitenkaan ole ihan oikeasti. Monet luterilaisen kirkon papit ovat pahan palveluksessa ja pahan pappeja, jotka esittävät jotakin mitä he eivät ole todellisuudessa. Raamattu sanoo, että Raamattuun uskovan ihmisen tulee rakastaa lähimmäistään, mutta vielä enemmän uskovan ihmisen tulee rakastaa Jumalaa. Raamatun opetuksen mukaan Jumalan ja lähimmäisen rakastamista tulee noudattaa käytännössä Jumalan sanan totuuden mukaisesti. Kirjoitukseni keskipiste on Jumalan rakkaudessa ja totuudessa. Kun kirjoitan rohkeasti kirkon papeista pahan palvelijoina, niin en tarkoita sillä, että olisin täydellinen tai muita parempi, vaan rakkaudesta totuuteen, sillä rakkaus totuuteen on jokaisen Herran Jeesuksen opetuslapsen ja Jumalan armosta pelastetun uskovan ihmisen kutsumus. En myöskään sano ja kirjoita, että kaikki kirkon papit olisivat pahan palveluksessa, mutta käsitykseni mukaan suurin osa heistä on pahan palveluksessa.

Esimerkkejä pahan palveluksessa olevista kirkon papeista olisi vaikka kuinka monta, mutta otan yhden asian esille, mikä todistaa kirkon papin olevan pahan palveluksessa, joka on homoseksuaalisuuden hyväksyminen. Luterilaisen kirkon piispa Teemu Laajasalo ja pappi Jaakko Heinimäki (Kirkko ja kaupunki -lehden päätoimittaja) hyväksyvät homoseksuaalisuuden harjoittamisen eivätkä pidä sitä syntinä. Luterilaisen kirkon sisällä on lukemattomia pappeja, jotka hyväksyvät homoseksuaalisuuden eikä ole tarpeellista nimetä heitä enempää.

Miksi aina pitää ottaa esille homoseksuaalisuus, eikö Raamatussa ole monia muitakin vakavia syntejä? Kyllä on, mutta homoseksuaalisuuden synti on aivan erityinen siinä mielessä, että homoseksuaalisuuden hyväksyminen vääristää ihmisen Jumalan kuvana sekä Jumalan pyhän olemuksen. Kun ihminen Jumalan kuvana vääristyy, niin samalla myös vääristetään Jumala ja Hänen pyhyytensä. Siksi homoseksuaalisuus on vakava synti, jonka tähden otan sen myös kirjoitukseni esimerkiksi. Jokainen homoseksuaali on arvokas ihminen sekä lähimmäisen rakkauden kohde, mutta totuuden rakkaus sanoo homouden synniksi, koska Jumala sanoo sanassaan homoseksuaalisuuden harjoittamisen olevan syntiä.

Raamattu sanoo Jumalan luoneen ihmisen omaksi kuvakseen ja kaltaisekseen, sillä Jumala loi miehen ja naisen Jumalan kuvaksi. Jumala sanoi, että koska Jumalan luomistyössä nainen on miehestä, niin sen tähden miehen tulee luopua isästään ja äidistään ja liittyä vaimoonsa, jolloin heistä tulee yksi liha. Raamatun sanan opetuksen mies ja hänen vaimonsa pyhitetään pysyvän parisuhteen kautta, avioliitossa miehen ja hänen vaimonsa kautta.

Mies ja vaimo avioliiton yhteydessä, kumppanuudessa sekä myös seksuaalisesti ovat Jumalan kuva, koska Jumala on asettanut pysyvän parisuhteen, kumppanuuden sekä seksuaalisuuden harjoittamisen miehen ja hänen vaimonsa välille. Mies ja nainen Jumalan kuvina heijastavat pyhää Jumalaa, joka toimii oikealla tavalla kaikessa mitä Hän tekee. Avioliitto miehen ja naisen välillä sekä seksuaalisuuden harjoittaminen avioliitossa miehen ja hänen vaimonsa välillä on osoitus Jumalan pyhyydestä ja oikeasta sekä luonnollisesta suhteesta, joka on Jumalan asettama.

Kun homoseksuaalisuus hyväksytään ja sen sanotaan olevan Jumalan tahto ja rakkautta, niin kuin monet kirkon papit sanovat, niin silloin tehdään monella tavalla syntiä: Vääristetään Jumalan asettama seksuaalisuus, joka kuuluu vain miehen ja vaimon välille avioliitossa; Jumalan kuva vääristetään; ja itse Jumala ja Hänen pyhä olemuksensa vääristetään. Mies ja nainen avioliitossa heijastavat Jumalaa, Jumalan kuvana (toki jokainen ihminen on luotu Jumalan kuvaksi, on hän avioliitossa tai ei). Raamattu puhuu avioliiton seksuaalisesta elämästä, johon ei kuulu himon kiihko, vaan pyhyys ja kunnia. Seksuaalinen halu ja himo on kaksi eri asiaa. Seksuaalinen himo on syntiä, sillä se on itsekästä, ei toista huomioon ottavaa, joka myös monesti johtaa avioliiton ulkopuolisiin seksisuhteisiin. Seksuaalinen halu avioliitossa ottaa puolisonsa tarpeet huomioon ja huomioi puolisoansa eikä keskity vain itsekkäästi tyydyttämään omia seksuaalisia tarpeitaan, vaan asettaa puolisonsa tarpeet etusijalle. Jos ja kun molemmat aviopuolisot asettavat toistensa seksuaaliset tarpeet etusijalle, niin sen lopputuloksena molemmat saavat kokea seksuaalisen tyydytyksen.

Raamattu sanoo homoseksuaalisuuden olevan häpeällinen himo, synti ja luonnonvastainen tapa harjoittaa seksuaalisuutta. Silloin kun hyväksytään homoseksuaalisuuden harjoittaminen ja sille annetaan "Jumalan hyväksyntä", kuten monet luterilaisen kirkon papit tekevät, niin kyseessä ei ole enää pelkkä seksuaalinen synti, vaan myös Jumalan häpäiseminen ja Jumalan pyhyyden pois riisuminen, jossa Jumalasta tehdään luonnottomuuden ja häpeällisen synnillisen himon hyväksyjä. Toisin sanoin sanottuna, koska ihminen Jumalan luomana edustaa Jumalan kuvaa ja Jumalan olemusta, niin homouden harjoittamisen hyväksymisen kautta Jumalasta pyritään tekemään epäpyhää ja saastaista. Tästä syystä Raamattu sanoo homouden syntiä kauhistukseksi, jonka tähden Jumala hävitti Sodoman ja Gomorran kaupungit.

Raamattu sanoo Jumalan rakastavan kaikkia ihmisiä, josta on todistuksena Herran Jeesuksen kuolema ja verensä kautta sovitustyö syntien anteeksisaamiseksi. Raamattu myös sanoo Jumalan vihaavan kaikkea syntiä, siitäkin huolimatta, että Hän rakastaa kaikkia ihmisiä. Jumala vihaa syntiä siksi, koska synti tuhoaa ihmistä. Jumalan viha on rakkautta ihmistä kohtaan, koska jos Jumala ei vihaisi syntiä, niin silloin Jumala ei välittäisi, eikä rakastaisi ihmistä, vaan hyväksyisi sen, että synti saa vapaasti tuhota ihmistä.

Jumalan armo ei kuulu kaikille ihmisille, vaikka Jumala tietenkin haluaisi armahtaa kaikkia ihmisiä. Raamattu sanoo, että Jumalan armon voi saada ainoastaan tekemällä parannuksen ja uskomalla Herraan Jeesukseen. Raamattu sanoo, että jos me tunnustamme syntimme, on Herra uskollinen ja vanhurskas, niin että Herra antaa meille synnit anteeksi ja puhdistaa meidät kaikesta vääryydestä. Raamattu sanoo, että joka rikkomuksensa salaa, se ei menesty; mutta joka ne tunnustaa ja hylkää, se saa armon. Jumalan armon voi saada vain syntien tunnustamisen ja hylkäämisen kautta, kun uskoo Herraan Jeesukseen.

Kukaan ihminen ei pelastu omien "hyvien" tekojensa kautta, vaan Jumalan armosta uskon kautta Herraan Jeesukseen. Kun Jumala pelastaa ihmisen uskon kautta Herraan Jeesukseen, niin se on Jumalan armoa, mutta Jumala kutsuu ja valitsee pelastamansa ihmisen Hengen pyhitykseen ja uskomaan Jumalan sanan totuuteen.


 

 

Petri Paavola 23.7.2019

Lähteet:
kirkkojakaupunki.fi/ paatoimittajalta avoin kirje paivi rasaselle

 

 

 

 

eXTReMe Tracker