Nature

Etusivulle | Yhteiskunnan ilmiöitä | Anna palautetta
SaulusMedia |
Petri - Youtube    


 

Psykedeelit ja mielenterveys

Nykyinen yhteiskunta on hyväksymässä psykedeelisten huumeiden käyttämisen lääkityksenä erilaisiin terveydellisiin ongelmiin kuten esimerkiksi mielenterveyshäiriöihin. Tämä asia on todella vakava, koska huumeiden käytön haittavaikutukset ovat paljon pahempia kuin mitä niiden haitallisista vaikutuksista on tiedotettu ja tiedetty. Kirjoituksessani käsittelen aihetta sellaisesta näkökulmasta käsin, josta puhutaan erittäin vähän, mutta joka on hengenvaarallista ja lopullista sekä peruuttamatonta.

Erilaisten tutkimusten "valossa" psykedeelisten huumeiden sanotaan auttavan ahdistukseen, pakko-oireisiin häiriöihin, masennukseen, seksuaaliseen kyvyttömyyteen, alkoholismiin, voimakkaisiin kiputiloihin, auttavan mielenhallintaan sekä itsetuntemukseen jne.

Jotkut sanovat psykedeelisten huumeiden haittojen olevan seurausta väärinkäytöstä ja yliannostuksesta, mutta turvallinen käyttö ei aiheuta ongelmia, vaan vaikuttaa positiivisesti ihmiseen. Psykedeelit ovat huumaavia aineita, jotka tuottavat harhoja ja vääristymiä keskushermostovaikutukseen ja ihmisen mieleen, jota lääketiede on aikaisemmin kuvannut huumepäihtymyksenä ja aivojen myrkytystilana. Psykdeelisten aineiden käyttäminen muuttaa aivotoimintoihin liittyvien hermoverkkojen toimintaa ja vääristää sitä kautta aistikokemuksia ja tietoisuutta. On sanomatta selvää etteivät psykedeelit ole turvallisia ja vaarattomia "oikeassa käytössä", vaan vahingollisia ja vaarallisia.

Psykedeelisiä huumeita ovat muun muassa meskaliini, LSD, psilosybiini, DMT, LSA, ketamiini jne. Psykedeelisten huumeiden sanotaan olevan vaarattomampia kuin muut huumeet, opioidit jne. Psykedeelien sanotaan olevan vaarattomampia muun muassa siitä syystä etteivät ne aiheuttaisi samanlaista riippuvuutta kuin muut huumeet. Psykedeelit ovat kuitenkin ihan yhtä vaarallisia kuin muutkin huumeet, sillä esimerkiksi pienikin yliannostus saattaa aiheuttaa jo ensikertaisella jopa kuoleman. On myös tutkimuksia, jotka tuovat esille psykedeelisten huumeiden vaarallisia haittavaikutuksia.

Psykedeelisten huumeiden vaarallisia haittavaikutuksia ihmiskeholle ovat muun muassa seuraavat asiat: sydämen lyönnin lisääntyminen sekä verenpaineen nousua; ruumiinlämmön nousua, jonka seurauksena korkea lämpö voi aiheuttaa nestehukkaa sekä kuoleman; ruokahaluttomuutta, joka voi johtaa painon vähentymiseen sekä pahoinvointiin; Pahoinvointia ja oksentelua, joka voi aiheuttaa mahalaukkuun ja ruoansulatuskanavaan vaarallisia vaikutuksia ajan myötä; Kehonliikkeiden koordinaation häiriöitä ja lihasongelmia, jotka voivat aiheuttaa kyvyttömyyttä vapaaehtoisesti liikuttaa lihaksia sekä voimakasta lihasjäykkyyttä.

Psykedeelisten huumeiden aiheuttamia psykologisia ongelmia ovat muun muassa seuraavat asiat: ahdistus, vainoharhoja, levottomuus, paniikkia, harhaluuloja, pelkotiloja, pelottavia hallusinaatioita, voimakas masennus, nopea mielialan vaihtelu, itsetuhoista käyttäytymistä, pelko oman identiteetin hajoamisesta, oma identiteetti ei ole enää todellisuutta eikä selvää.

Psykedeeliset huumeet voivat aiheuttaa muitakin psykologisia ongelmia kuten psykoosin, varsinkin silloin jos koetaan näköhäiriöitä ja voimakasta vainoharhaa. Jopa kuukausien tai vuosien jälkeen aineiden käytön lopettamisesta voi aiheutua voimakkaita muistikuvia aikaisempien käytön seurauksista. Psykedeeliset huumeet voivat aiheuttaa aivohalvauksen tai aivokasvaimen kaltaisia oireita, koska psykedeelit voivat jäljitellä (matkia) näitä oireita. Psykedeelien pitkäaikainen käyttö voi aiheuttaa riippuvuutta, vaikka muuta väitetään. Psykedeeliset aineet nostavat toleranssia, joka voi aiheuttaa siirtymistä käyttämään muita kovempia aineita, päämääränä pyrkiä saamaan samoja tai vielä voimakkaampia kokemuksia.

Silloin kun ihminen pyrkii saamaan erilaisia kokemuksia esimerkiksi psykedeelien kautta, niin porttiteoria, eli miedoista siirtyminen kovempiin aineisiin on hyvin todennäköinen polku ja valinta. Toleranssin nousu sekä halu samanlaisten ja voimakkaampien kokemusten kokemiseen erilaisten päihdyttävien aineita käyttävien keskuudessa on yleisin syy miedommista aineista kovempiin siirtymiselle. Tästä syystä psykedeelien laillistamistarkoitus ja pyrkimys turvalliseen lääkekäyttöön on kuin loukku ja ansa, joka tulee johdattamaan monia ihmisiä siirtymään koko ajan kovempiin aineisiin. Asiaa ei tietenkään voi yleistää kaikkia koskevaksi, mutta suuri osa aineen käyttäjistä ajautuu valitsemaan porttiteorian polun, miedommasta voimakkaampaan.

Muinaiset kansat sekä alkuperäiskansat ovat käyttäneet psykedeelisiä aineita (psilosybiinisieniä) seremonioissaan, siirtymäriiteissä, ennustamisessa, parantamisessa sekä kontakteihin ja yhteydenottoon henkiolentojen kanssa. Väitöstutkija Levente Mórón sanoo tiedostavan psykedeelien käytön olevan yhteydessä henkisyyteen ja elämänhallintaan. Mórónin mukaan psykedeelejä on käytetty eri kulttuureissa vuosisatoja metafyysiseen etsintään ja yhteydenpitoon toisen ulottuvuuden olentojen kanssa.

Raamatussa, Ilmestyskirjan luvussa 9 ja jakeessa 21 puhutaan lopunajan ihmiskunnasta, joka ei tehnyt parannusta murhistaan, velhouksistaan (farmakeia), haureudestaan eikä varkauksistaan.

Kreikankielen sana farmakeia tarkoitti Raamatun aikana ja kielessä lääkkeiden huumaavaa vaikutusta, huumaavien aineiden käyttämistä, myrkkyä, myrkyttämistä, taikuus, velhous ja noituus, jonka kautta harjoitetaan epäjumalanpalvelusta. Huumaavien aineiden kautta ihminen pääsee kosketuksiin näkymättömän henkimaailman kanssa, jolloin ihminen kykenee näkemään näkymättömään henkimaailmaan ja olemaan yhteydessä henkimaailman kanssa. Raamatun sanan mukaan tämä henkimaailma on sama asia kuin pimeyden henkivallat, jotka eksyttävät ihmisiä elämään synneissä sekä kapinoimaan Jumalaa vastaan. Kun ihminen näkee näkyjä tai kokee eriskummallisia asioita toisenlaisesta todellisuudesta, niin hän on tekemisissä pimeyden henkivaltojen kanssa.

Raamattu sanoo lopunajan ihmisten käyttävän huumaavia aineita ja kertoo lopunaikana huumaavien aineiden lääkinnällisestä käytöstä, jonka kautta ollaan yhteydessä pimeyden pahoihin henkivaltoihin, jonka tähden nämä aineet aiheuttavat vaarallisia vaikutuksia ihmisen mieleen ja kehoon. Raamattu sanoo (jo 2000 vuotta sitten), että nämä huumaavat aineet ovat myrkkyä, jonka tarkoitus on myrkyttäminen. Nykyinen lääketiede sanoo huumeiden (myös psykedeelit) aiheuttavan aivojen myrkytystilan. Tässä tulee esille selkeästi miksi Raamattu kehottaa karttamaan syntiä. Psykedeelien sanotaan olevan lääkettä, joka auttaa ihmistä, mutta todellisuudessa se aiheuttaa aivojen myrkytystilan, joka aiheuttaa vaarallisia haittoja, niin ihmisen mieleen kuin kehoon. Synti markkinoi itsensä aina hyvänä ja kivana asiana, mutta todellisuudessa se tuhoaa ihmistä monella tavoin. Kun Raamattu kieltää synnin harjoittamisen, niin se ei tarkoita kaiken kivan kieltämistä, vaan vahingollisen ja vaarallisen asian kieltämistä. Tällainen kieltäminen on mitä suurinta rakkautta ja välittämistä, koska tällaisen kiellon päämäärä on suojella ja varjella ihmistä vaarallisilta vaikutuksilta, jotka tuhoavat ihmistä psyykkisesti ja fyysisesti. Jumala on totisesti rakkaus ja haluaa ihmiselle hyvää ja ihmisen parasta.

Muinaisessa maailmassa pakanalliset epäjumalan palvelijat olivat yhteydessä henkimaailmaan (riivaajahenget) huumaavien aineiden käyttämisen kautta. Huumaavien aineiden käytön kautta, kun aivojen myrkytystilan kautta koetaan päihtymisen kaltaista tilaa sekä aivotoimintojen vääristäessä aistikokemuksia ja tietoisuutta, niin silloin mieli avautuu tietoisuuden tasolle, jossa ihminen voi saada suoran yhteyden henkimaailmaan. Päihdetaustaisten ja huumeiden käyttäjien näkemät harhat ja pikku-ukot eivät ole oikeasti harhoja, vaan ikkuna ja näkymä henkimaailmaan (riivaajahenget), ja tämän syyn tähden psykedeelit ja huumeet ovat paljon vaarallisempia kuin mitä aikaisempina tehdyt tutkimukset ovat osoittaneet, sillä riivaajahenget aiheuttavat ihmiselle vaarallisia ja vakavia psyykkisiä ongelmia psykedeelien ja huumeiden käyttämisen kautta.

Psykedeelien sanotaan laajentavan tajuntaa ja herättävän "nukuksissa" olevia tajunnan osia. Psykedeelien sanotaan vievän aineen käyttäjän ikään kuin toiseen maailmaan, jossa koetaan henkisiä, esteettisiä ja älyllisiä asioita.  Psykedeelien käyttämiseen liittyviä kokemuksia ovat muun muassa erilaisten mielleyhtymien ja kuvien runsaus, värinäön tarkentuminen, aistien sekoittuminen, yksityiskohtien tarkkaa havainnointia, menneisyyden unohdettujen muistojen palautumista, voimakas tunnekuohu, outojen näkyjen näkemistä, uusien ja ennennäkemättömien värien näkemistä, voimakkaita painajaisia, uudella tavalla herkistyminen rytmiin ja musiikkiin sekä tanssiin.

Raamattu sanoo maailman ensimmäisen uskonnon syntyneen Babyloniassa, kun pahuuden henkivallat eksyttivät ihmiset uskonnon kautta pois Raamatun Jumalan totuudesta. Muinaisessa Babyloniassa uskottiin oppiin kosmisesta käärme-energiasta ja sen moninaisista vaikutuksista. Jooga ja itämaiset uskonnot opettavat kundaliinivoimasta, käärme-energiasta, joka kerälle kiertyneenä nousee ylös ihmisessä olevien seitsemän sakran kautta. Kundaliinienergian sanotaan avaavan ihmisen korkeimman tietoisuuden sekä saattamaan ihminen yhteyteen maailmankaikkeuden hengen ja energian kanssa sekä yhdistymään maailmankaikkeuden hengen kanssa. Todellisuudessa kundaliinivoiman takana ovat pahuuden riivaajahenget, jotka eksyttävät ihmisiä sekä pyrkivät pitämään ihmisen poissa Raamatun Jumalan rakkaudesta, totuudesta sekä iankaikkisesta pelastuksesta.

Kundaliinigurut sanovat kundaliinivoiman vaikutuksen syventävän ihmisessä olevaa hengellisen tietoisuuden tilaa, kyky kuulla erilaisia sisäisiä ääniä sekä nähdä näkyjä, kirkkaiden valojen näkemistä, "entisen elämän" muistoja jne. Intialainen kundaliiniguru Rajneesh opettaa, että ihmisen tulee tanssien ja nauraen lähestyä Jumalaa. Kundaliinivoima vaikuttaa myös ekstaasin kaltaista tilaa, jossa ihminen alkaa ekstaasissa tanssimaan ja liikehtimään sekä nauramaan voimakkaasti ja pakonomaisesti.

Kundaliinivoiman vaarallisia vaikutuksia ovat muun muassa seuraavat asiat: mielen sekavuus, keskittymisvaikeudet, spontaaneja ja äkkinäisiä transsitiloja, rintakipuja, nostaa sydämenlyöntejä, rintakipuja, äkkinäiset ja voimakkaat tunnetilan ja mielialan vaihtelut, outoja psykoosiin johtavia kokemuksia, oman egon suuruuden tunnetta, päänsärkyä, raskasta tunnetta päässä, kehon pakkoliikkeitä, stressiä, masennusta, epäsäännöllistä hengitystä, moraalitonta käytöstä, vapinaa, hermostuneisuuden lisääntymistä.

Kun vertaat keskenään psykedeelien (ja muiden huumeiden) sekä kundaliinivoiman vaikutuksia ja vaarallisia oireita, niin huomaat kuinka samankaltaisia ja identtisiä ne ovat. Kundaliinivoima on riivaajahenkien vaikutusta ihmisessä ja psykedeelien (ja muiden huumeiden) kautta ihminen pääsee kosketuksiin ja yhteyteen riivaajahenkien kanssa, jonka seurauksena niin psykedeelien (ja huumeiden) käyttäjät kun kundaliinvoiman kanssa tekemisissä olevat kokevat samankaltaisia asioita.

Raamattu sanoo synnin ja pahuuden henkivaltojen eksyttävän ihmisiä iankaikkiseen kadotukseen. Psykedeelien käyttäminen on Raamatun sanan mukaan syntiä ja kapinaa Jumalaa vastaan, jonka kautta ihminen pääsee suoraan kosketukseen pahuuden henkiolentojen kanssa. Raamattu myös sanoo, että jos ihminen tunnustaa syntinsä ja uskoo Herraan Jeesukseen, niin hän saa syntinsä anteeksi sekä vapautuu synnin ja saatanan orjuudesta, ja osallisuuden iankaikkiseen elämään.

Psykedeelien käyttämisen vaarallisin vaikutus on synnin valhe, jonka seuraus on iankaikkinen kadotus, jota Jeesus kuvasi sanoilla itku ja hammasten kiristys. Herra Jeesus puhui vertauskuvallisesti itkusta ja hammasten kiristelystä, sillä Jeesuksen aikaisessa Israelissa oli sellainen tapa, että jotkut juhla- ja viihdytystilaisuudet pidettiin iltaisin kirkkaasti valaistuissa sisätiloissa, kun ulkona oli pimeää. Pimeillä kaduilla ja kujilla kuului iltaisin itkua ja hammasten kiristelyä kylminä talviöinä, eivätkä köyhät ja vähäosaiset päässeet mukaan näihin juhliin, vaan he joutuivat kärsimään itkua ja hammasten kiristelyä. Synteihinsä kuollut ihminen joutuu kokemaan iankaikkisesti kärsimystä syntiensä tähden, mutta syntinsä tunnustava ja Herraan Jeesukseen uskova ihminen saa Jumalan armosta elää iankaikkisesti onnellista elämää Jumalansa luona.

Herran Jeesuksen veri, kuolema ja ristinpuulla suoritettu sovitustyö on Jumalan armon ja rakkauden osoitus syntiselle ihmiselle, joka uskon kautta Herraan Jeesukseen saa lahjaksi syntien anteeksiantamuksen ja osallisuuden iankaikkiseen elämään.

Petri Paavola 27.7.2018

Lähteet:
Raamattu 33/38
Biblia 1776
King James Version 1769
Online Bible Hebrew and Greek Lexicon
tajunta.net
psychedelics.com
tiede.fi/artikkeli/uutiset
tiede.fi/artikkeli/kysy
Energiahoitomuodot

 

 

 

 

eXTReMe Tracker