Nature

Etusivulle | Yhteiskunnan ilmiöitä | Anna palautetta
SaulusMedia |
Petri - Youtube    


Raamattu ei opeta uskovista homoista

Sebastian Tynkkynen julkaisi 19.3.2018 Youtube-kanavallaan videon: Being a gay Christian and in relationship with a man? Videon nimi on suomeksi Homo kristittynä oleminen ja suhde miehen kanssa? Miksi on tärkeää ottaa kantaa tällaisiin videoihin, sillä eikö ole ihan selvää, että Raamattu sanoo homoseksuaalisuuden olevan syntiä? Kyllä, Raamattu sanoo selkeästi homoseksuaalisuuden olevan syntiä. Elämme luopumuksen ajassa, jossa kaikella tavalla pyritään vääristelemään Jumalan sanan totuutta, ja siksi on todella tärkeä kirjoittaa ja tuoda esille mitä Raamattu opettaa homoseksuaalisuudesta. Jos emme tee näin, niin uudet sukupolvet seurakunnissa alkavat omaksumaan kaikenlaisia vääriä opetuksia myös sellaisia, jotka sanovat ettei homous olisi Raamatun mukaan syntiä. Tynkkysen videon sanoma ja kirjoitukseni tulee tutkia ja koetella Jumalan sanan totuuden kautta rukouksen kera.

Tynkkysen videossa sanotaan kuinka homoseksuaalisia kiusauksia vastaan rukoiltiin, paastottiin ja käytiin pastoreiden rukoiltavana ja askelten ottaminen eheytymisprosessissa ei kuitenkaan korjannut kuvaa seksuaalisuudesta (homous), vaan ainoastaan piirsi Jumalasta masokistisen kuvan.

Raamattu sanoo etteivät homoseksuaalit peri Jumalan valtakuntaa (eivät voi pelastua elleivät tee parannusta homoudestaan). Nyky-ajan ongelma uskovien keskuudessa on se, että ihmisviisaus (psykologia ja filosofia) terapioineen on tunkeutunut moniin uskovien yhteisöihin, jonka seurauksena on hylätty opetus parannuksen tekemisestä ja synnin voittamisesta Jumalan armosta Pyhän Hengen voiman vaikuttaman lihan kuolemisen kautta.

Koska Raamatun sanan totuudesta on luovuttu ja sen tilalle ollaan otettu ihmisviisaus, niin silloin uskovilla ei ole enää todellista voimaa voittaa synnin himoja ja kiusauksia. Ihmisviisaus kuljettaa uskoviakin sellaiseen suuntaan, jossa synnistä pyritään tekemään "Raamatullinen". Silloin kun syntiä ei enää osata eikä halutakaan voittaa, niin ihmisviisauden vallassa olevat uskovat tekevät synnistä hyväksyttävän asian.

Silloin kun ihminen hyväksyy ihmisviisauden ja pitää kiinni sydämessään olevasta synnin himosta ja halusta, niin hän sanoo todellisen Raamatun totuuden olevan masokismia tai että Jumala on masokisti. Silloin kun synti sokaisee ihmisen, niin hän vääristelee Raamatun sanaa sallien synnin ja tehden synnistä hyväksytyn asian, mutta Raamatun totuuden hän bannaa pois sydämestään ja syyttää Raamatun totuutta masokismista.

Tynkkysen videossa tuotiin esille kuinka jopa kristillisen eheytymisterapian johtohahmot eivät onnistu saamaan oppejaan toimimaan käytännössä. Videossa sanotaan, että Mario Bergner modernin eheytymisterapian oppi-isä, lopetti ex-homojen parissa tehdyn 20-vuotisen työn, koska oli itse jäänyt kiinni homorakkaudesta.

Ihmisviisauteen perustuva terapia ei johda todelliseen vapauteen homoseksuaalisuuden synnistä. Mario Bergner omaksui ihmisviisauteen perustuvaa terapiaa ja sen lisäksi hän on itse entinen homoseksuaali, mutta nykyään naimisissa oleva anglikaani pastori ja viiden lapsen isä. Mario alkoi auttamaan homoseksuaaleja kun hän koki itse vapautuneensa homoseksualismista. Tässä piilee suuri vaara, sillä jos ei ole kokenut vapautusta synnistä parannuksenteon ja lihan kuoleman kautta, niin silloin ei ole todella vapaa ja asettaessaan itsensä alttiiksi kiusaukseen voi käydä kuten kävi Mariolle.

Tynkkynen ei kuitenkaan tuonut esille videossaan sitä, että Mario pitää lankeemuksestaan huolimatta homoseksuaalisuuden harjoittamista syntinä, eikä hän kannata kristillistä homoidentiteettiä. Mario ymmärsi tehneen syntiä ja on tekonsa tähden murheissaan sekä katuva ja hän on sanonut pyrkiivänsä korjaamaan aiheuttamansa vauriot vaimolleen ja lapsilleen. Tynkkysen video Mario Bergneristä oli harhaanjohtava sekä otettu mukaan homouden puolustamiseksi, vaikka Mario pitää homoutta syntinä lankeemuksestaan huolimatta.

Tynkkynen sanoo kuinka hän on käyttänyt paljon aikaa Raamatun tutkimiseen todistaakseen itsellensä, että kahden miehen välinen rakkaus ja toisiin sitoutuminen olisi synti. Hän sanoo ettei onnistunut siinä, sillä yhdelläkään Raamatun jakeella, joita oltiin käytetty homoparien tuomitsemiseen, ei ollut mitään tekemistä kahden aikuisen tasavertaisen, rakastavan ja sitoutuneen parisuhteen kanssa. Tynkkynen sanoi videolla ettei Raamattu tuomitse homoseksuaalisuutta tai tasavertaisia homosuhteita. Tynkkynen sanoi kuinka juutalaiset olivat kauhuissaan 2000 vuotta sitten ympäröivien kulttuurien pederastisesta historiasta ja kuinka Tynkkynen ei ihmettele yhtään, miksi apostoli Paavali tuomitsi seksin miesten välillä.

Roomalaiskirjeen 1 luvun jakeet 26, 27 tuovat esille selkeästi sen, että homoseksuaalisuus on synti ja Jumalan tahtoa vastaan. Näissä jakeissa Raamattu sanoo homoseksuaalisuuden olevan häpeällinen himo, sillä naispuolet ovat vaihtaneet luonnollisen yhteyden luonnonvastaiseen sekä miespuolet ovat luopuneet luonnollisesta yhteydestä naispuolen kanssa ja ovat kiimoissaan syttyneet toisiinsa ja harjoittaneet miespuolten kanssa riettautta. Roomalaiskirjeen 1 luvun jakeissa 26 ja 27 oleva sana yhteys (khersis) tarkoittaa käyttämistä, kanssakäymistä ja sukupuoliyhdyntää. Room 1:26,27 asia- ja tekstiyhteys kertoo kyseessä olevan luonnottoman sukupuoliyhteyden (homoseksuaalisuus), joka tarkoittaa sitä, että Raamattu opettaa homoseksuaalisuuden olevan syntiä. 1 Kor 6:9 sanoo ettei homoseksuaalisuuden harjoittajat voi periä Jumalan valtakuntaa, koska homous on syntiä. Raamatun sanan todistuksen valossa Tynkkynen antaa väärän todistuksen homoseksuaalisuudesta.

Apostoli Paavali ei tuominnut homoseksuaalisuutta pederastian tähden (aikuisen miehen ja nuoren pojan välinen seksuaalinen suhde), vaan siksi koska se on Jumalan sanan ilmoituksen mukaan syntiä ja luonnotonta seksuaalisuuden harjoittamista.

Sodoman ja Gomorran tapauksessa Raamattu käyttää hepreankielen sanaa jada, joka tarkoittaa tietää ja tuntea, mutta hepreankielisessä Raamatussa (VT) useassa kohdassa jada sanaa käytetään kiertoilmaisuna (eufemismi) tarkoittamaan seksiaktia. Kiertoilmaisun tarkoituksena on käyttää korvaavaa sanaa seksiaktista, joka ei loukkaisi lukijaa tai kuulijaa. Sodoman ja Gomorran tapauksessa miehet halusivat harjoittaa homoseksiä Lootin vierasten kanssa, koska  homoseksuaalisuutta harrastettiin yleisesti Sodomassa. Kyseessä ei ollut raiskaus, vaan yleisen tavan mukaan pyrkimys miesten välisen seksin harrastamiseen. Tynkkynen antaa tässäkin kohden väärän todistuksen, koska hän on eksynyt tukemaan homopropagandaa, joka pyrkii vääristelemään Raamatun sanan totuutta. Tynkkynen sortui itse käyttämään Raamatun sanan ilmoitusta vääränlaiseen tarkoitusperään, koska hän ei hyväksy Raamatun sanan totuutta, niin siksi hän muuttaa sen vastaamaan omia arvojaan.

Se on totta, että kun samaa sanomaa toistetaan yhä uudestaan, niin moni uskoo sen olevan totta, vaikka se olisikin valheeseen perustuvaa tietoa. 1990-luvulla luterilaisen kirkon piispa Juha Pihkala sanoi ettei homoseksuaalinen taipumus ole syntiä, jos ei harjoita sitä käytännössä. Muutama vuosi lausuntonsa jälkeen Pihkala oli jo sitä mieltä, että hänestä olisi parempi, jos homot ja lesbot harjoittaisivat seksuaalista taipumustaan pysyvässä parisuhteessa.  Herra Jeesus sanoi, että joka katsoo naista himoiten on jo tehnyt sydämessään huorin hänen kanssaan. Sama pätee siihen, jos nainen katsoo miestä himoiten, nainen katsoo naista himoiten tai mies katsoo miestä himoiten. Homoseksuaaliset tunteet ja taipumus on jo syntiä, koska jos mies kokee sydämessään homoseksuaalisia tunteita, niin niitä ei voi olla ilman seksuaalista halua ja himoa toista miestä kohtaan. Raamatun sanan totuuden valossa homoseksuaalinen taipumus on jo syntiä ja jos tätä ei ymmärrä ja sanoo ettei homoseksuaalinen taipumus ole syntiä, niin se tulee johtamaan homoseksuaalisuuden harjoittamisen hyväksymiseen.

Moniin vapaisiin uskonsuuntiin on tullut sisälle ihmisviisauden hyväksyminen ja korostaminen uskon työkaluna. Ihmisviisauteen luottavat uskonyhteisöt eivät kykene torjumaan homoseksuaalisuuden syntiä, vaan ihmisviisauden sokeuden tähden he joutuvat antamaan periksi homoseksuaalisuudelle ja hyväksymään sen. Muistan sen kuinka entinen Vapaakirkon johtaja Olavi Rintala sanoi ettei homoseksuaalinen taipumus ole synti, mutta samaa sukupuolta olevien seksuaaliset suhteet ovat väärin. Helluntaiherätyksen piirissäkin on tuotu esille samaa ajatusta. Se on tuotava esille ettei Jumalan sanan totuutta rakastavat helluntailaiset ja vapaaseurakunnan jäsenet tule koskaan hyväksymään homoutta, mutta näiden liikkeiden sisällä luopumuksen ja ihmisviisauden vallassa olevat ihmiset tulevat hyväksymään homouden harjoittamisen.

Tynkkynen toi esille kuinka miehenä toisen miehen rakastaminen (homoseksuaalisuus) ei tapa uskoa Jumalaan. Tässäkin Tynkkynen erehtyi, sillä Raamatun sanan opetuksen mukaan homoutta harjoittava ihminen ei voi periä Jumalan valtakuntaa (pelastua). Kyse ei ole siitä, että minä lausuisin kadotustuomion, sillä minulla ei ole sitä valtaa, mutta Jumalan lapsena saan sanoa sen mitä Jumala sanoo ja opettaa sanassaan.

Hesekielin kirjan (luku 16) mukaan Sodoman synti oli ylpeys, leivän yltäkylläisyys, huoleton lepo ja etteivät he auttaneet kurja ja köyhää. Hesekielin kirja jatkaa tästä sanoen, että kun he korskeilivat ja tekivät kauhistuksia (tow'ebah) Jumalan edessä, niin siksi Jumala toimitti heidät pois (tuomitsi). Tow'ebah sana on sama sana, jolla VT kuvaa muun muassa homoutta kauhistuksen syntinä. Sodoma hävitettiin homoseksuaalisen synnin tähden, jonka UT vahvistaa. Juudan kirja sanoo, että Sodoma ja Gomorra sekä niiden ympärillä olevat kaupungit harjoittivat luonnottomia lihanhimoja (homoseksuaalisuus), jonka tähden ne kärsivät iankaikkisen tulen rangaistusta. Jumala hävitti Sodoman ja Gomorran homoseksuaalisen synnin tähden.

Kirjoitin 2013 vuonna tammikuun lopussa kirjoituksen nimeltään: Gay raamattu väärennös (kts. lähdeviitteen linkki). Kirjoitin Gay raamattu väärennös kirjoituksen sen takia, koska 27.11.2012 julkaistiin The Queen James Bible, josta on hävitetty kaikki homoutta syntinä käsittelevät kohdat ja tätä teosta ja sen ympärillä olevaa väärää teologiaa tullaan käyttämään siinä kun homoutta pyritään istuttamaan sisälle erilaisiin uskonyhteisöihin nyt ja tulevina aikoina. The Queen James Bible on muuttanut ja vääristynyt kaikki homoutta koskevat kohdat siten, että Raamattu puhuu kyllä homoseksuaalisuudesta, mutta ei opettaisi sen olevan syntiä ja Jumalan tahtoa vastaan. Koin sydämelläni voimakkaasti kuinka Herran Henki puhui tästä asiasta ja siksi siitä kirjoitin vuoden 2013 alussa.

Elämme nyt Suomessa ajassa, jossa homoseksuaalisuutta on alettu lobbaamaan erilaisten uskonyhteisöjen sisälle. Lobbaus tapahtuu siten, että ensiksi sanotaan ettei homoseksuaalinen taipumus ole syntiä. Kun tämä väärä viesti on saatu perille ja se hyväksytään uskonyhteisöissä, niin silloin homoseksuaalisuuden hyväksyminen on saanut jalkansa uskonyhteisöjen sisäpuolelle. Seuraavassa vaiheessa homoseksuaalisuuden harjoittaminen tullaan hyväksymään, koska homoseksuaalista taipumusta ei pidetä syntinä, niin ihmiset sokeutuvat entisestään ja ajattelevat ettei sisään rakentunut taipumus voi olla syntiä ja näin koko ajan yhä enemmän totuudesta luopuneet uskovat ja yhteisöt tulevat hyväksymään homoseksuaalisuuden harjoittamisen, eivätkä he enää pidä sitä syntinä.

Uskonnolliset- ja uskonyhteisöt, jotka ovat hyväksyneet vastoin Jumalan sanan totuutta naisjohtajuuden seurakunnassa ovat sen päätöksen jälkeen ajautuneet hyväksymään myös homoseksuaalisuuden. Eivät kaikki helluntaiherätyksessä ja vapaaseurakunnassa ole hyväksyneet naisjohtajuutta, mutta osa on ja he ovat kulkemassa kohti homouden hyväksymistä, joka on Jumalan sanan opetuksen mukaan kauhistuttava synti Jumalan edessä.

Homoseksuaalisuuden synti on voitettavissa samalla tavalla kuin kaikki muutkin synnit, sillä ainoa tapa voittaa synti on Jumalan armosta Pyhän Hengen voiman kautta kuolla pois synnin tekojen harjoittamisesta. Herran Jeesuksen veri puhdistaa meidät kaikesta synnistä kun tunnustamme ja hylkäämme syntimme, sillä Jumala antaa meille Pyhässä Hengessä voiman vastustaa ja voittaa synnin himoja ja kiusauksia. On suurta Jumalan armoa, että uskon kasvun kautta opimme Jumalan armosta voittamaan synnin himoja ja kiusauksia. Meistä ei tule täydellisiä tai synnittömiä tässä ajassa, mutta siitä huolimatta Jumalan armosta opimme voittamaan syntejä ja kuolemaan niistä pois.

Petri Paavola 28.3.2018

Lähteet:
33/38 Raamattu
Biblia 1776
King James Version 1769

youtube.com/gimzUFZ3Sqw
gayraamattu

 

 

 

eXTReMe Tracker