Nature

Etusivulle | Raamatunopetuksia | Anna palautetta
SaulusMedia |
Petri - Youtube    


Rabbi yhdistää eri uskoja toisiinsa

Jumalan sana kehottaa jokaista ihmistä, joka uskoo Raamatun Jumalaan siunaamaan Israelia. Raamatun sanan tärkein opetus on pelastus uskon kautta Herraan Jeesukseen, Jeesuksen veren ja sovitustyön ansion tähden. On myös todella tärkeätä siunata Israelia ja rukoilla rauhaa Israelille ja Jerusalemille. Raamatun opetuksen mukaan Israelin siunaamisen ydin on rukoilla ja toivoa juutalaisille (israelilaisille) pelastusta uskon kautta Messias Jeshuaan. Meidän uskovien keskuudessa Israelin siunaaminen voi joidenkin kohdalla johtaa yli sen mitä Raamattuun on kirjoitettu. Suomessa on nyt helmikuussa kiertänyt puhumassa messiaanisena juutalaisena esiintyvä rabbi Benjamin Lillemäe. Kun olen tutkinut Lillemäen taustoja ja sitä mitä hän edustaa, niin hänen edustamansa usko on kuin ekumeniaa, missä hän pyrkii yhdistämään erilaisia uskoja yhdeksi uskoksi, niin että kaikki ihmiset kokisivat universaalista sisarellista ja veljellistä ykseyttä keskenään. Raamatun sanan valossa rabbi Benjamin Lillemäen toiminta täyttää eksytyksen tuntomerkit. Tutki ja koettele kirjoitukseni Jumalan sanan totuuden kautta rukouksen kera.

 

Sisällys:
Miksi kirjoitin tämän kirjoituksen?
Taustatietoja Benjamin Lillemäestä
Benjamin Lillemäen ajatuksia ja näkemyksiä

 

Miksi kirjoitin tämän kirjoituksen?

Herra Jeesus sanoi täyden laittomuuden saavan vallan lopunajassa ennen Hänen tulemustaan. Herra Jeesus sanoi myös kuinka monet väärät profeetat eksyttävät ihmisiä lopunaikana, jopa monien ihmeiden kautta, jotka perustuvat vihollisen valhevoimaan. Rabbi Benjamin Lillemäe ei edusta Raamatun uskoa, sellaista uskoa, jossa uskotaan Herraan Jeesukseen totuudessa, niin kuin Raamattu sanoo. Rabbi Benjamin Lillemäe vetoaa erityisesti kahteen ryhmään uskovia. Israel ystävien joukossa on sellaisia uskovia ihmisiä, jotka ihastuvat Lillemäen juutalaisuuteen ja sen tähden he voivat eksyä mukaan Lillemäen toimintaan. Itse näen ja ymmärrän, että monet Lillemäen toiminnan hyväksyvät Israel ystävät ovat vilpittömiä uskovia, jotka eivät edes tiedä sitä mitä Lillemäe todellisuudessa edustaa. Toinen ryhmä, joka helposti eksyy mukaan Lillemäen toimintaan ovat äärikarismaattiset uskovat, koska Lillemäen kautta sanotaan tapahtuvan ihmeitä.

Tarkoitukseni on saada meidät uskovat ihmiset rakastumaan Herraan Jeesukseen totuudessa, jolloin uskomme Herraan Jeesukseen totuuden rakkaudessa, emmekä silloin lähde seuraamaan ja uskomaan eksytyksiä, joita nykyään nousee kuin sieniä sateella. Kirjoituksessani ei ole kyse eksytyksen metsästämisestä, vaan sen paljastamisesta, koska rabbi Benjamin Lillemäe edustama usko edustaa sellaista eksytystä, joka ohjaa ihmisiä pois totuudesta ja pelastuksesta Herrassa Jeesuksessa. Tulevilla riveillä kirjoitan ja avaan syvemmin sitä miten ja millä tavalla Benjamin Lillemäen toiminta ohjaa ihmisiä pois totuudesta ja pelastuksesta.

Herra Jeesus opetti vertauksen sadasta lampaasta, josta yksi eksyi erämaahan. Vertauksessa kadonnutta lammasta etsittiin ja löydettiin sekä kadonnut lammas tuotiin takaisin oman laumansa pariin. Hyvä Paimen Herra Jeesus etsii kadoksissa ja eksyksissä olevia lampaita ja kun Hän löytää kadonneen lampaan ja tuo sen takaisin laumaansa, niin Hän palauttaa kadonneen lampaan iloitsevana ja riemuitsevana lammaslaumaansa.

Vertaus opettaa suuresta Jumalan hyvyydestä ja rakkaudesta, sillä Herra Jeesus ei halua jättää lammasta susien raadeltavaksi ja tuhottavaksi, vaan suuressa rakkaudessaan Hän on päättänyt tehdä kaikkensa tuodakseen eksyneen takaisin Hänen laumaansa. Meillä tulee olla sama asenne, ajatus ja halu kuin Jeesuksella on. Tämä todellakin tarkoittaa sitä, että kyseessä ei ole eksytyksen metsästäminen, vaan totuuden rakkaudessa tapahtuva kadonneiden lampaiden etsiminen ja palauttaminen takaisin totuuden tielle.

Se, joka sanoo että on väärin paljastaa eksytyksiä, niin hänellä ei ole sydäntä, joka rakastaisi Jeesusta totuudessa, mutta sen sijaan hän on valmis jättämään monet vilpittömätkin uskovat eksyttäväisten susien raadeltaviksi ja tuhottaviksi. On ehdottoman tärkeätä paljastaa eksytys kun ja jos sellaisen tiedämme, koska silloin meillä on sama asenne kuin Herralla Jeesuksella on, joka halua johdattaa kadonneen lampaan takaisin Hyvän Paimen laumaan.

Taustatietoja Benjamin Lillemäestä

Benjamin Lillemäe vihittiin Eestin evankelisen luterilaisen kirkon papiksi 1975 nimellä Georg Lillemäe. Benjamin Lillemäe toimi luterilaisen kirkon pappina vuoteen 1993 asti. Vuonna 1993 Benjamin Lillemäe perusti Põlvaan itsenäisen karismaattisen uskonyhteisön. Vuonna 2000 Benjamin Lillemäe perusti uuden uskonyhteisön Estonian Charismatic Fellowship Church, joka yhdistää keskenään erilaisia kristillisiä traditioita ja judaismia (juutalaisuus). Benjamin Lillemäe on tehnyt myös lähetystyötä esim. Ghanassa. Benjamin Lillemäe käyttää itsestään seuraavia nimityksiä: patriarkka, arkkipiispa ja rabbi Benjamin Georg Lillemäe. Benjamin käyttää itsestään myös nimitystä isä Lillemäe. Seuraavat kuvat kertovat paljon Benjamin Lillemäestä:

Nature
Pastori Georg (Benjamin) Lillemäe

Nature
Patriarkka, arkkipiispa Benjamin Lillemäe
kuvassa ympäröity punaisella viivalla

Nature
Rabbi Benjamin Lillemäe

Benjamin Lillemäe haluaa olla isojen titteleiden mies, joka on sama asia kuin kunnian hakeminen ja etsiminen ihmisiltä. Arkkipiispa sana on Raamatulle täysin tuntematon ja vieras käsite. Patriarkka sana tulee kreikankielen sanoista pater (isä) ja arkhe (ensimmäinen). Kirkollinen kristillisyys ja sen traditio opettaa kirkkonsa piispojen ja johtajien olevan patriarkkoja. Raamatun sanan totuuden perusteella ketään nykyajassa olevaa uskovaa ihmistä ei voi kutsua patriarkaksi. Juutalaisuudessa ja Raamatullisessa kristinuskossa Aabraham, Iisak ja Jaakob ovat patriarkkoja, eikä kukaan nykyajan ihminen voi asettaa itseään patriarkaksi, sillä Aabrahamin, Iisakin ja Jaakobin kautta syntyi juutalaisuus sekä heistä tuli Messias Jeesus ja sitä kautta Raamatullinen kristinusko.

Matt 23:
5 Ja kaikki tekonsa he tekevät sitä varten, että ihmiset heitä katselisivat. He tekevät raamatunlausekotelonsa leveiksi ja vaippansa tupsut suuriksi
6 ja rakastavat ensimmäistä sijaa pidoissa ja etumaisia istuimia synagoogissa,
7 ja tahtovat mielellään, että heitä tervehditään toreilla, ja että ihmiset kutsuvat heitä nimellä ‘rabbi’.
8 Mutta te älkää antako kutsua itseänne rabbiksi, sillä yksi on teidän opettajanne, ja te olette kaikki veljiä.
9 Ja isäksenne älkää kutsuko ketään maan päällä, sillä yksi on teidän Isänne, hän, joka on taivaissa.
10 Älkääkä antako kutsua itseänne mestareiksi, sillä yksi on teidän mestarinne, Kristus.
11 Vaan joka teistä on suurin, se olkoon teidän palvelijanne.
12 Mutta joka itsensä ylentää, se alennetaan; ja joka itsensä alentaa, se ylennetään.

Matt 23:8 Mutta älkäät te antako teitä kutsuttaa rabbiksi; sillä yksi on teidän Mestarinne, joka on Kristus, mutta te olette kaikki veljekset. Biblia 1776

Matt 23:5-12 kohdassa Herra Jeesus puhui vanhan liiton ihmisistä, mutta voimme kuitenkin ymmärtää sitä myös Uuden Liiton opetuksen valossa. Herra Jeesus sanoi etteivät Hänen opetuslapsensa saa kutsua itseään tai toista ihmistä nimellä rabbi, koska Messias (Jeesus) on opetuslasten Mestari ja todellinen Rabbi. Herran Jeesuksen apostolit kutsuivat Jeesusta rabbiksi, mutta eivät kutsuneet toisiaan rabbeiksi. Alkuseurakunta noudatti todella tarkasti Herran Jeesuksen kieltoa etteivät he saa kutsua ketään ihmistä rabbiksi, sillä sanaa rabbi ei käytetä yhtään kertaa Apostolien teoista Ilmestyskirjaan asti.

Room 2:
28 Sillä ei se ole juutalainen, joka vain ulkonaisesti on juutalainen, eikä ympärileikkaus se, joka ulkonaisesti lihassa tapahtuu;
29 vaan se on juutalainen, joka sisällisesti on juutalainen, ja oikea ympärileikkaus on sydämen ympärileikkaus Hengessä, ei kirjaimessa; ja hän saa kiitoksensa, ei ihmisiltä, vaan Jumalalta.

Raamattu opettaa, että Uuden Liiton ajassa oikea juutalainen on sellainen, joka on sisällisesti juutalainen, ollen ympärileikattu sydämeltään Pyhässä Hengessä uskon kautta Herraan Jeesukseen. Totta kai jokainen lihansa puolesta juutalainen on juutalainen, mutta Room 2:28,29 tuo esille sen, että se on todellinen juutalainen Jumalan pelastussuunnitelman mukaan, joka uskoo Herraan Jeesukseen. Lihansa puolesta juutalainen, joka ei usko Herraan Jeesukseen on juutalainen, mutta on ulkopuolella todellisen pelastuksen, koska hän ei kuulu Uuden Liiton pelastettujen joukkoon.

Tämä näkökulma huomioon ottaen ymmärrämme sen kuinka Herra Jeesus halusi tehdä erotuksen vanhan liiton uskonjärjestykseen, jossa Jeesuksen aikana juutalaiset kutsuivat opettajiaan rabbeiksi. Uudessa Liitossa emme saa kutsua ketään rabbiksi, koska se paikka on varattu Herralle Jeesukselle. Kun Benjamin Lillemäe käyttää itsestään nimitystä rabbi, niin hän rikkoo ja vastustaa Jeesuksen asettamaa käskyä. Todellinen Herran Jeesuksen opetuslapsi, joka rakastaa Jeesusta totuudessa ei koskaan käytä itsestään nimitystä rabbi, jos hän haluaa olla uskollinen Herralle Jeesukselle.

Kun tiedämme mitä Raamattu opettaa rabbi nimityksestä ja olemme Uudessa Liitossa, niin silloin Matt 23:5-12 Raamatun kohdan valossa jokainen ihminen, joka sanoo uskovansa Jeesukseen ja käyttää itsestään nimitystä rabbi tekee sen ihmiskunnian tähden, vaikka hän kuinka ulkonaisesti esiintyisi "nöyränä" miehenä. Herra Jeesus sanoi ihmisen rakastavan ensimmäistä sijaa ja että häntä kutsuttaisiin nimellä rabbi. Koska Herra Jeesus kielsi ettemme saa kutsua itsemme rabbiksi ja jos joku kuitenkin niin tekee selvästä kiellosta huolimatta, niin hän rikkoessaan Jeesuksen käskyä vastaan etsii ihmiskunniaa.

Kun minä kirjoitan tässä kirjoituksessani rabbi Benjamin Lillemäestä, niin en pidä häntä rabbina, vaan tuon sen esille siksi, koska hän esiintyy rabbina. Benjamin Lillemäe käyttää itsestään myös nimitystä isä Lillemäe, häntä on myös sanottu pyhäksi isäksi. Herra Jeesus kielsi opetuslapsiaan etteivät kutsuisi ketään isäksi, koska meillä on yksi Isä taivaissa. Raamatun opetus ettemme saa kutsua ketään isäksi, koska meillä on yksi Isä taivaassa tarkoittaa sitä, että emme saa hengellisessä mielessä sanoa ketään isäksi, koska Jumala on meidän ainoa auktoriteetti ja hengellinen Isämme. Maallisessa mielessä saamme puhua isästä, sillä meillä on biologinen isä, jota saa tietenkin tässä maallisessa mielessä kutsua isäksi. Benjamin Lillemäe rikkoo ja vastustaa tässäkin kohdin Jeesuksen kieltoa ja opetusta, koska hän haluaa olla hengellinen isä, sillä hengellisen Isän asema kuuluu yksin Isä Jumalalle.

Benjamin Lillemäen ajatuksia ja näkemyksiä

Benjamin Lillemäe pyrkii tuomaan yhteen ja yhdistämään erilaisia uskontoja ja uskoja. Benjamin Lillemäe uskoo olevansa jonkinlainen välittäjä, jonka tehtävä on yhdistää ihmisiä keskenään ja maailmankaikkeuteen. Benjamin Lillemäe sanoo yhdistävänsä toisiinsa luterilaisuutta, Rooman katolisen kirkon uskomuksia, juutalaista uskoa sekä muita uskoja. Benjamin Lillemäe sanoo myös rukoilevansa sairaiden puolesta, joista monet ovat parantuneet sairauksistaan hänen rukoustensa kautta.

Benjamin Lillemäe kannattaa paluuta judaismiin (juutalaisuuteen), sillä hänen mukaansa paluu juutalaisuuteen juutalaisten keskuudessa on alkanut koko maailmassa. Benjaminin mukaan kun juutalainen tulee osalliseksi juutalaisesta elämästä ja ajattelutavasta, niin hän ymmärtää, että siinä on hänelle kaikki tarpeellinen siunattuun ja onnelliseen elämään. Edellä olevat Benjaminin ajatukset olivat hänen kirjeestään ja sanomastaan juutalaisille.

Raamatun opetuksen mukaan pelkkää juutalaisuus ei riitä Jumalan siunaukseen, sillä juutalaisenkin tulee hylätä jumalattomuutensa tila ja uskoa Jeesuksen olevan Messias, Herra ja Pelastaja. Se, joka sanoo olevansa Jeesuksen opetuslapsi ja samalla tuo esille, että pelkkä juutalaisuus olisi tie siunaukseen, ei ymmärrä totuuden tietä ja uskoa Herraan Jeesukseen. Toisessa kohtaa Benjamin puhuu kuinka tulisi uskoa Jeesukseen, mutta toisessa kohtaa hän ei edellytä sitä.

Kukaan ihminen, joka on aidosti uudestisyntynyt ja rakastaa Herraa Jeesusta totuudessa ei voi sekoittaa keskenään luterilaisuutta, katolisuutta, juutalaisuutta ja muita uskoja, koska silloin on kyseessä eksytys. Todellinen Raamatullinen usko ei sekoita yhteen erilaisia uskoja, joilla ei ole mitään tekemistä uskon kanssa Herraan Jeesukseen. Esimerkiksi katolisuus ja ortodiksijuutalaisuus ei edusta Raamatun uskoa Herraan Jeesukseen ja kun Benjamin Lillemäe sekoittaa ja yhdistää nämä asiat omaan uskoonsa Jeesukseen, niin hän toimii eksyttäjänä ja valheen airueena. On aivan varmaa, ettei Jumalan Henki ja Jumalan voima paranna ja kosketa ihmisiä Benjamin Lillemäen kautta, koska hän sekoittaa ja yhdistää sellaisia asioita (eksytyksiä), joita ei missään nimessä saisi yhdistää ja tuoda siihen uskoon, joka on Jumalan antamaa ja vaikuttamaa. Benjamin Lillemäen toiminnan kautta toimii valheenhenki, joka pyrkii eksyttämään ihmisiä pois totuudesta ja pelastuksesta. Sellainen usko, joka pyrkii yhdistämään erilaisia uskontojen uskomuksia ja uskoja on sama asia kuin eksyttää ihmisiä pois totuudesta ja pelastuksesta.

Loppusanat

Haluaisin uskoa ja toivon, että täällä Suomessa ne tahot, jotka ovat tekemisissä Benjamin Lillemäen kanssa, kutsuen häntä kokouksiinsa puhumaan jne. etteivät he tietäisi Benjaminin todellisista aikeista ja eksyttäväisestä opetuksesta. Israel ystävyys voi joskus sokaista uskovankin ihmisen silmät, niin ettei hän huomaa ja ymmärrä olevansa tekemisissä eksytyksen kanssa. Israel ystävyys ja rakkaus on Raamatullista, mutta siihen ei saa sekoittua sellaisia aineksia ja pyrkimyksiä kuin mitä Benjamin Lillemäe edustaa. Benjamin puhuu myös Jeesuksesta ja Raamatusta sellaiselle kuulijakunnalle, jotka uskovat Herraan Jeesukseen. Tämä hämää monia uskovia eikä heille välttämättä tule mieleenkään sellainen ajatus, että he ovat tekemisissä pahan eksytyksen kanssa.

Raamatun sanan mukaan elämme lopunajassa, jossa kaikenlaiset eksytykset nostavat päätänsä ja ikävä kyllä Benjamin Lillemäen mukanaan kantama eksytys on vienyt mukanaan joitakin uskovia, niin etteivät he kykene enää näkemään totuutta. Toivon ja rukoilen ja uskon siihen, että kuitenkin vielä on monia, jotka ovat olleet mukana Benjamin Lillemäen toiminnassa, kokouksissa jne. että he tulisivat ymmärtämään, kuinka kyseessä on eksytys, josta heidän tulisi vetäytyä pois kun he ymmärtävät sen olevan eksytystä. Se olisi hienoa, jos Benjamin Lillemäe itse ymmärtäisi olevansa eksyttäjä ja tekisi asiassa aidon parannuksen uskon kautta Herraan Jeesukseen.

Kukaan meistä ei ole täydellinen eikä erehtymätön. Jumalan tahto on kuitenkin, että hylkäämme eksytykset ja uskomme Herraan Jeesukseen, niin kuin Raamattu sanoo. Saamme iloita pelastuksen lahjasta ja Jumalan armosta, Herran Jeesuksen veren, lunastuksen ja sovitustyön tähden, amen.

 

 

Petri Paavola 17.2.2020

Lähteet:
Raamattu 33/38
Biblia 1776
King James Version 1769
researchgate.net/ Charismatic-Christianity-and-Pentecostal-churches-in-Estonia-from-a-historical-perspective
ohmygossip.nordenbladet.ee/ articles/2040-patriarh-benjamin
news.err.ee/933107/ estonian-pastor-cum-rabbi-enjoys-huge-following-in-ghana
benjamin-ministries.de/ briefe/09009 


 

 

 

eXTReMe Tracker