Etusivulle | Yhteiskunnan ilmiöt ja asiat


 

Niilo ja Päivi Räsäsen avioliitto kirja nostattaa tunteita

 

Kirjoitin aikaisemmin Räsästen kirjaankin liittyen kirjoituksen evoluutiobiologin ihmetys, jonka tein iltalehden artikkelin pohjalta. Nyt on vuorossa mtv.fi sivuston artikkeli: Päivi Räsänen Avioliitto-kirjassaan: "On julmaa jos homoutta ei sanota synniksi" – tutkija hämillään näkemyksistä. Mtv.fi sivuston artikkelissa on otettu esille sitaatteja Räsästen kirjasta, joita artikkelissa kommentoidaan. Taas kerran artikkeli sekä siinä esiintyvät henkilöt ja tekstin kirjoittaja eivät ole ymmärtäneet ihan oikealla tavalla lukemaansa.

Mtv.fi sivuston artikkelin kirjoittaja ja tekstissä esiintyvä evoluutiobiologi eivät kykene ymmärtämään Raamatun näkemystä seksuaalisuudesta sekä avioliitosta. Tästä syystä artikkeli suhtautuu negatiivisesti Räsästen kirjassa esittämiin asioihin. Jos ei ymmärrä Raamatun sanan opetusta, niin sitä voi verrata siihen, että näkee kyllä metsän, mutta ei näe metsässä olevia puita. Jos ymmärtää Raamatun sanan opetuksen, niin silloin näkee sekä metsän, että metsässä olevat puut. Kirjoitukseni tarkoitus on sanonnan mukaisesti pyrkiä näkemään sekä metsä että puut. Vasta kokonaisuuden hahmottamisen ja ymmärtämisen kautta kykenet näkemään kokonaisuuden ja silloin ymmärrät sen mitä et ennen ymmärtänyt ja nähnyt.

Aivopesua ja homoliikkeen agendaa

Niilo ja Päivi Räsäsen kirja: Mistä on kysymys? Avioliito on nostattanut tunteita pintaan. Mtv.fi artikkeli kertoo kuinka Räsäset ovat huolissaan aikamme kehityssuunnasta,  jossa ihmisen sukupuolen käsitettä on "pyritty irrottamaan ihmisen biologiasta". Räsästen kirjassa sanotaan myös, että tavoitteena on murtaa kahden eri sukupuolen sukupuolijärjestelmä.

Räsästen huoli on ihan oikea ja todellinen. Ruotsissa Tukholman Södermalmilla Egalia esikoulu toimii sukupuolineutraalina esikouluna. Esikoulun päämäärä on "vapauttaa" lapset sosiaalisista sukupuoli odotuksista. Opettajat eivät käytä ruotsinkielisiä maskuliini (han) ja feminiini (hon) sanamuotoja puhuessaan lapsille, vaan sen sijaan he käyttävät sanoja ystävät, etunimiä tai sukupuolineutraalia sanaa hen. Esikoulussa vältetään lukemasta lapsille sellaisia kirjoja, joissa on perinteisiä sukupuoli ja vanhemmuus malleja.

Egalia esikoulussa kaikki lapset ovat vapaita pukeutumaan vastakkaisen sukupuolen asuihin sekä pojat saavat leikkiä nukeilla ja tytöt autoilla jne. Esikoulun johtajan mukaan lapsille halutaan antaa laajempi näkemys elämästä eikä heitä pyritä rajoittamaan sosiaalisten odotusten mukaisesti siihen mitä sukupuolta he edustavat. Esikoulu haluaa lasten oppivan tuntemaan kaikki asiat elämässä, eikä vain puolta osaa elämästä.

Egalia esikoulussa luetaan lapsille erilaisia lastenkirjoja kuin normaalisti lapsille luetaan. Egalia esikoulussa lapsille luetaan esim. kirjaa joka kertoo kahdesta uros kirahvista, jotka ovat surullisia kun heillä ei ole lapsia, kunnes he löytävät hylätyn krokotiilin munan.

Egalia esikoulun opetussuunnitelmaa ohjaa ja määrittelee homoliikkeen tavoite ja päämäärä sukupuolineutraalista sukupolvesta, joka kumoaa ja muuttaa perinteiset käsitykset sukupuolesta ja seksuaalisuudesta. Egalia esikoulussa lapsia aivopestään ja manipuloidaan havainnoimaan maailmaa vastoin todellisuutta, jossa poikkeavuuden tulee syrjäyttää perinteiset normit.

Englantilainen perhesosiologi, tohtori ja perhepolitiikan tutkija Patricia Morgan sanoo laajojen tutkimuksiensa perusteella, että heteroseksuaalisten suhteiden on mukauduttava homonormeihin eikä päinvastoin. Morganin mukaan Espanjassa syntymätodistuksessa lukee henkilö A ja B, eikä isä ja äiti. Morgan jatkaa sanomalla, että Kanadassa on laista poistettu luonnollisen vanhemman käsite ja oikeuden päätöksen mukaan lapsella voi olla kolme vanhempaa. Patricia Morgan on sanonut kuinka samaa sukupuolta olevien liitto murskaa alleen perinteisen perhemallin luomalla neutraalikäsitteen, jossa isät, äidit, pojat ja tyttäret korvataan henkilö A:lla, B:llä ja neutraalihenkilönä. Patricia Morgan on tuonut esille kuinka homoliitto vahvistaa ajatusta ettei avioliitto ja vanhemmuus kuulu yhteen.

Morganin laaja tutkimus kertoo sen kuinka homoliikkeen agendan seurauksena pyritään murtamaan kahden eri sukupuolen sukupuolijärjestelmä. Tunnettu ja arvostettu perhesosiologi, tohtori ja perhepolitiikan tutkija todistaa ihan samasta asiasta kuin mistä Räsäset ovat kirjoittaneet.

Homoliikkeen päämäärä on asettaa erilaisuus ja poikkeavuus hallitsemaan perinteisiä normeja. Tämä tulee ikävällä tavalla esille Egalia esikoulun toiminnasta, missä miehen ja naisen sukupuolet pyritään kokonaan ja täysin sivuuttamaan eikä niistä saa puhua. Homoliikkeen agendassa ei olekaan ollut kyse tasavertaisuuden ja tasa-arvon tavoittelusta tai ihmisoikeuksista, vaan pyrkimys tuhota yhteiskunnan normi, eli miehen ja naisen sukupuolisuus ja asettaa sukupuolineutraalius hallitsevaan asemaan. Homoliikkeen päämääränä on myös tehdä poikkeavasta seksuaalisuudesta työkalu, joka hallitsee ja kontrolloi ihmisen seksuaalisuutta ja sukupuolisuutta.

Vastaväitteet ovat turhia ja perusteettomia, jos aikoo sanoa, että kirjoitukseni liiottelee tai vääristelee asioita, koska esimerkiksi Egalia esikoulu paljastaa ikävällä tavalla sen mikä on homoliikkeen todellinen päämäärä. Patricia Morganin tutkimukset todistavat edellä olevan todeksi. Yhteiskunnat ovat uskoneet homoliikkeen agendaa, joka pyrkii tuhoamaan perinteiset normit koskien sukupuolta ja seksuaalisuutta. Ikävää, että petos ja manipulointi on sokeuttanut monien ihmisten sydämet ja silmät.

Räsäset ovat oikeassa ja he ovat nähneet asian ihan oikealla tavalla, koska heitä ohjaa Raamatun usko, joka auttaa heitä näkemään sekä metsän että puut. Raamattu opettaa Jumalan luoneen miehen ja naisen ja tämän todellisuuden me näemme arkielämässämme joka ikisenä päivänä. Silloin kun ihminen ei ymmärrä Raamatun sanan opetusta, niin hän kyllä näkee metsän, mutta ei kykene erottamaan mitä siellä kasvaa.

Avioliiton perusta

Mtv.fi artikkeli toi esille Räsästen kirjasta sitaatteja kuten: "Avioliiton perusta ei ole siinä, että ihminen pitää toisesta" ja "Kristillisen ihmiskäsityksen mukaan jokainen ihminen on seksuaalisesta suuntautumisestaan riippumatta tasavertainen ja yhtä arvokas. Tasavertaisuus ei kuitenkaan merkitse seksuaalisen käyttäytymisen tasavertaisuutta." "Homoseksuaalisuus on syntiä, eikä samaa sukupuolta edustavien välisiä avioliittoja tulisi siksi sallia."

Mtv.fi artikkeli sanoi ettei Räsästen mukaan kaikki tavat seksuaalisuuden toteuttamiseen ole moraalisesti samanarvoisia. Voidakseen ymmärtää mitä Räsäset kirjoittivat ja tarkoittivat täytyisi ymmärtää Raamatun sanan opetusta. Avioliiton perusta ei ole siinä, että ihminen pitää toisesta ihmisestä, vaikkakin toisesta pitäminen voi johtaa avioliittoon. Raamatullinen avioliiton perusta on miehen ja naisen välisessä rakkaudessa, jonka pitäisi kestää eliniän ja syventyä aina sen mukaan kun yhteisiä vuosia kertyy lisää. Raamatullinen avioliitto solmitaan vain miehen ja naisen välillä.

Kaikki ihmiset ovat yhtä arvokkaita sekä tasavertaisia elämässä miehinä ja naisina. Elämässä on kuitenkin erovaisuuksia, sillä miehet eivät voi synnyttää eivätkä antaa rintaruokintaa vauvalle. Miehet ovat silti tasavertaisia naisten kanssa, vaikka he eivät voi tehdä kaikkia samoja asioita kuin naiset. Raamatun opetus seksuaalisuuden harjoittamisesta on asetettu ainoastaan miehen ja naisen välille avioliittoon. Raamatun näkemykseen vedoten Räsäset olivat taaskin ihan oikeassa.

Seuraavat murheelliset ja ikävät tilastot kertovat meille syistä ja seuraamuksista miksi Raamattu ei pidä homoseksuaalisuuden harjoittamista Jumalan tahdon mukaisena:

Tutkimuksen mukaan homo- ja bi-miesten elämäniänodote on 8-20 vuotta vähemmän kuin heteromiesten: (International Journal of Epidemiology Modelling the Impact of HIV Disease on Mortality in Gay and Bisexual men; International Journal of Epidemiology; Vol. 26, No 3, s. 657)

Elämäniänodotteen alhaisuus johtuu homojen keskuudessa olevasta suuremmasta riskistä psykiatrisiin sairauksiin sekä suuremmasta riskistä sairastua homoseksin harjoittamisen kautta, jopa hengenvaarallisiin tauteihin kuin heteroiden keskuudessa.

Laajat Hollantilaistutkimukset osoittavat ettei "homofobia" ole syy homojen ja lesbojen masennukseen, ahdistukseen sekä itsemurha riskiin. Hollantilaistutkijoiden mielestä tutkimus tuo esille todisteet, että homoseksuaalisuus on syy suurempaan riskiin sairastua psykiatrisiin sairauksiin homojen keskuudessa kuin "homofobian" aiheuttamat syyt: (Theo Sandfort, Ron de Graaf, et al., "Same-sex Sexual Behavior and Psychiatric Disorders," Archivesof General Psychiatry, 58(1): 85-91, p. 89 and Table 2 January 2001)

Journal of Social Service Research tutkimuksen mukaan hiukan yli puolet lesboista (1099 haastateltiin) ovat sanoneet kokeneensa väkivaltaa lesborakastajansa kautta. Väkivaltaa esiintyi sanallisen, henkisen ja fyysisen väkivallan alueilla: (Gwat Yong Lie and Sabrina Gentlewarrier, "Intimate Violence in Lesbian Relationships: Discussion of SurveyFindings and Practice Implications," Journal of Social Service Research 15 (1991): 46)

Kirjan tutkimuksen mukaan (Men Who Beat the Men Who Love Them: Battered Gay Men and Domestic Violence) homomiesten kesken tapahtuu puolet enemmän parisuhdeväkivaltaa kuin heterosuhteissa: (D. Island and P. Letellier, Men Who Beat the Men Who Love Them: Battered Gay Men and Domestic Violence (New York: Haworth Press, 1991): 14)

Tutkimuksen mukaan homoseksuaalisten parisuhteissa 39% tapauksissa raportoitiin, että he ovat tulleet parisuhteessaan raiskatuksi, heitä vastaan on hyökätty fyysisesti sekä heitä on kohdeltu väärällä tavalla. Heterosuhteissa vastaava luku oli 21,7%: (Extent, Nature, and Consequences of Intimate Partner Violence," U.S. Department of Justice: Office of Justice Programs (July, 2000): 30)

Eräs tärkeä asia on syytä tuoda esille, jota ei aina huomata ja ymmärretä kun puhutaan homoseksuaalisuudesta ja siitä johtuvista ongelmista. Homoseksuaalien määrä on paljon vähemmän kuin heteroiden. Jos homoseksuaaleja olisi paljon enemmän kuin heitä on, niin tilastoissa olisi vielä suuremmat lukemat homouden haittavaikutuksista. Toinen tärkeä asia on huomata ja nähdä se, että asettaessaan kiellon homoseksuaalisuuden harjoittamiselle Jumala halusi suojella ihmisiä edellä olevilta vahingollisilta asioilta. Raamatun opetuksen mukaan homoseksuaalisuuden harjoittaminen on syntiä ja edellä olevat vahingolliset asiat homojen keskuudessa vahvistavat ja todistavat todeksi Raamatun kannan homoseksuaalisuuteen. On todella ikävää, että suuri enemmistö ja media vaikenee edellä olevista tilastofaktoista koskien homoseksuaalisuuden vahingollisesta ja haitallisesta puolesta.

Miten voit nähdä sekä metsän että puut?

Miksi Räsästen kirjan tekstiä ja tarkoitusta ei ymmärretä? Ihminen joka ei ole uskossa Herran Jeesukseen ei kykene täysin ymmärtämään sitä mitä Raamatun sanaan pohjautuvat sanat ja tekstit tarkoittavat. Raamattu sanoo 1 Korinttolaiskirjeen 2 luvussa ettei uskova ihminen puhu tämän maailman viisautta, silloin kun hän puhuu Raamatun Jumalasta ja Jumalan tahdosta.

Ihmisviisauden avulla ihminen ei kykene ymmärtämään Raamattua, koska Raamattu on hengellinen kirja ja sen sanoma avautuu ainoastaan hengellisille ihmisille, jotka Jumala on armossaan pelastanut ja uudestisynnyttänyt Pyhässä Hengessä. Raamattu sanoo ettei jumalattoman ihmisen silmä näe Jumalan tekoja, eikä jumalattoman ihmisen korva ymmärrä kuullessaan Raamatun sanaa, eikä jumalattoman ihmisen sydän kykene ymmärtämään sitä mitä Raamattu opettaa ja sanoo.

Kun vertaan sanontaa näe sekä metsä että puut, Raamatun sanan oikeaan ymmärtämiseen, niin ymmärtääksesi Raamatun sanan totuutta, sinun tulee uudestisyntyä Pyhästä Hengestä.  Siksi Räsäset näkevät sekä metsän että puut, koska he uskovat Herraan Jeesukseen. Sinäkin voit alkaa ymmärtämään Jumalan sanan totuutta ja toimia sen mukaan mitä Herra Jeesus opetti. Herra Jeesus sanoi. "Tehkää parannus ja uskokaa evankeliumi." Kun luet tai kuulet evankeliumia Herrasta Jeesuksesta, niin Jumalan Pyhä Henki näyttää ja todistaa sinun tehneen syntiä Jumalaa vastaan, näyttää ja todistaa Jeesuksen kuolleen syntien anteeksisaamiseksi sekä näyttää ja todistaa epäuskoiselle iankaikkisen kadotuksen tuomion ja armahduksen uskon kautta Herraan Jeesukseen. Jos tunnustat syntisi, teet parannuksen ja uskot Herraan Jeesukseen, niin pelastut, saat syntisi anteeksi sekä iankaikkisen elämän.

 

Petri Paavola 7.7.2016

Lähteet:
33/38 Raamattu
Biblia 1776
King James Version 1769
mtv.fi/5971354
mtv.fi/5976696
bbc.com/news/world-europe-14038419

 

Tiedustelut ja yhteydenotot: Palautesivu         eXTReMe Tracker