Nature

Etusivulle | Yhteiskunnan ilmiöitä | Anna palautetta
SaulusMedia |
Petri - Youtube    


 

Ristiriitojen ja petoksen tiellä osa 3

 

Ristiriitojen ja petoksen tiellä kolmannessa osassa tuon esille lyhyesti jesuiittojen, paavien ja muutamien eurooppalaisten politiikkojen ajatuksia Euroopan yhdentymisestä. Tuon esille myös muiden lähteiden kautta kuinka katolilaisuus pyrkii tekemään EU:sta katolilaista supervaltiota. Kun tutkimme ja tarkastelemme heidän ajatuksiaan, niin näemme sen kuinka katolinen kirkko pyrkii luomaan Euroopan Unionista uuden katolisen supervaltion. Samalla tulee esille se kuinka jokainen EU:ta kannattava ihminen on joko tietämättään tai tietoisesti tukemassa kansallisvaltioiden tuhoamista ja uuden katolisen supervaltion perustamista.

Katolinen supervaltio

Englantilainen uutislehti Topic (maaliskuu 24, 1962) kirjoittaa lehdessään muun muassa seuraavasti:

The VATICAN . . . CONSIDERS the COMMON MARKET the WORK OF DIVINE PROVIDENCE. Not since the times of Spain’s Charles v., has a Roman Catholic political force been so strongly welded. Not since the end of the Holy Roman Empire has the Holy See been offered A CATHOLIC RALLYING POINT like the Common Market. If the ‘PACT OF HOME,’ which CREATED THE COMMON MARKET, had been signed within the Vatican walls, it could not have favored the church more. ...... Small wonder then that the Roman Church is smiling benignly over the formation of what Vatican officials defined as the greatest Catholic super-state the world has ever known.

Artikkelin mukaan yhteismarkkinat (katolinen) saa Rooman kirkon hymyilemään, koska sen kautta tulee muodostumaan se minkä vatikaanin virkamiehet määrittelevät suurimmaksi katoliseksi supervaltioksi mitä maailma on koskaan tuntenut.

Paavi Johannes XXIII kiertokirje Mater et Magistra kristinuskosta ja yhteiskunnallisesta kehityksestä  (toukokuu 15, 1961) tuo esille katolisen kirkon roolia yhteiskuntien ja kansojen kehityksessä.

Paavin kiertokirje sanoo katolisen kirkon olevan kaikkien kansojen äiti sekä opettaja ja että kaikkien ihmisten tulisi löytää kirkon kautta heidän täydellisyytensä korkeamman elämän järjestyksen mukaan ja heidän lopullinen pelastuksensa. Kiertokirjeen mukaan katoliselle kirkolle on annettu kaksitahoinen tehtävä, joka on opettaa ja ohjata kirkon jäseniä yksilöinä ja kansoina äidillisen huolenpidon kautta. Kiertokirje tuo esille, että katolinen kirkko on kaikkien kansojen äiti sekä opettaja ja että kirkon valo valaisee ja sytyttää. Kiertokirjeessä paavi kirjoittaa, että yksilöiden ja kansojen tulisi eräänä päivänä oppia hengessä yhdistymisen vilpitön ymmärtäminen ja sen tuottoisa yhteistyö.

Kiertokirjeessä paavi sanoo, että teknologian ja tieteen kehittyminen kaikilla elämän alueilla on johtanut lisääntyvään yhteyteen kansojen välillä ja on tehnyt kansoista enemmän ja enemmän toisistaan riippuvaisempia. Paavi jatkaa kiertokirjeessään kirjoittaen, että yksilölliset poliittiset yhteisöt voivat nauttia korkeasta kulttuurista ja sivilisaatiosta ja niillä voi olla laaja-alainen teollinen väestö ja laaja taloudellinen rakenne, suuret luonnonvarat ja laajat alueet, mutta eristäytyminen muusta maailmasta tekee heistä kyvyttömiä löytämään tarpeeksi hyviä ratkaisuja heidän pääongelmiinsa. Paavi jatkoi kirjoittaen, että siksi kansojen täytyy työskennellä toistensa kanssa keskinäisen kehittymisen kautta, sillä he voivat auttaa itseään vain jos he onnistuvat auttamaan toisiaan ja siksi kansainvälinen ymmärtäminen ja yhteistyö on välttämätöntä.

Edellä oleva paavin teksti näyttää vaarattomalta, järkevältä sekä todella hienolta, jos ei ymmärrä katolisen kirkon pyrkimystä tuhota kansallisvaltiot, jonka kautta pyritään asettamaan kaikkiin maihin katolisen periaatteen mukaisia lakeja. Kun ymmärrämme katolisen kirkon päämäärän ja pyrkimyksen, niin paavin kiertokirje näyttäytyy meille täysin erilaisessa muodossa. Koska katolinen kirkko uskoo kirkkonsa olevan kaikkien kansojen äiti ja opettaja, niin siksi he pyrkivät tekemään kaikista kansoista katolilaisia ja se ei onnistu kuin siten, että jokaisen maan lainsäädännön tulee perustua katolisiin periaatteisiin.

Tästä syystä paavi Leo XIII kirjoitti kiertokirjeessään 1890, että kaikkien katolisten kaikissa maissa missä he elävät on tehtävä itsestään aktiivisia päivittäisessä poliittisessa elämässä, ja että kaikkien katolilaisten tulee käyttää heidän valtaansa valtioiden perustuslaeissa, että ne toimisivat todellisen kirkon (RKK) periaatteiden mukaisesti.

Tämän takia katolisen kirkon tulisi valaista ja sytyttää kaikki kansakunnat tulemaan toisistaan yhä enemmän riippuvaisiksi ja siksi kansainvälistymisen on tapahduttava, koska siten katolinen kirkko pääsee vaikuttamaan ja manipuolimaan maiden lakeja katolisen periaatteiden mukaisiksi. Tästä syystä ihmiset ja yhteisöt, jotka eristäytyvät katolisesta kansainvälisestä yhteistyöstä ovat esteenä katolisen supervaltion syntymiselle ja siksi tällaisiin ihmisiin ja yhteisöihin pitää asettaa painetta, pelottelua ja painostusta, että he luopuisivat Euroopan Unionin vastustamisesta.

Katolinen uutistoimisto Zenit kirjoitti elokuun 31, 2003 päivänä artikkelin: John Paul II Entrusts Future of Europe to Mary (Paavi Johannes Paavali II uskoo Euroopan tulevaisuuden Marialle). Zenitin artikkelin mukaan paavi Johannes Paavali uskoo uuden Euroopan tulevaisuuden Marialle. Artikkelissa sanotaan, että paavi osoittaa Mariaan luottamisen kaikille miehille ja naisille Euroopan mantereella. Artikkelin mukaan paavi asetti Euroopan Marian käsiin, niin että Euroopasta tulisi kansojen sinfonia, joka sitoutuu yhdessä rakentamaan rakkauden ja rauhan sivilisaation. Artikkelissa paavin sanotaan kehottaneen, että Euroopan perustuslain viimeinen suunnitelma pitäisi tunnustaa avoimesti kristillisenä Euroopan mantereen perustana ja se muodostaa tulevaisuuden takuun. Artikkelin mukaan paavi viittasi Euroopan arvokriisiin ja vetosi Euroopan mantereen todellisen identiteetin toipumiseen, sanoen että Euroopan Unionin laajentumisen prosessi muihin maihin ei voi vain vaikuttaa maantieteellisesti ja taloudellisesti, vaan sen tulee soveltua uudistetun sopimuksen arvoihin, jotka täytyy ilmaista laissa ja elämässä.

Paavi Johannes Paavali II:n lausunto näyttää vaarattomalta, järkevältä sekä todella hienolta, jos ei ymmärrä katolisen kirkon pyrkimystä tuhota kansallisvaltiot ja asettaa kaikkiin maihin katolisen periaatteen mukaisia lakeja. Sen jälkeen kun tiedämme ja ymmärrämme mikä on katolisen kirkon todellinen pyrkimys ja päämäärä, niin paavin lausunto näyttää ihan erilaiselta. Uudella Euroopalla, joka on asetettu Marian käsiin paavi tarkoitti sitä, että uudessa katolisessa Euroopassa kaikki kansat palvovat Mariaa (taivaan kuningatar - lue ristiriitojen ja petoksen tiellä osa 2). Paavin esille tuoma ajatus rakkauden ja rauhan sivilisaation rakentamisesta Eurooppaan tarkoittaa katolista Eurooppaa, joka perustuu katolisen kirkon mukaiseen rakkauden ja rauhan käsitteeseen, missä katolisuus vaikuttaa kaikkialla niin poliittisesti kuin hengellisesti.

Paavin kehotus Euroopan perustuslain avoimeen tunnustamiseen Euroopan perustana, joka muodostaisi tulevaisuuden takuun tarkoittaa katolisen kirkon periaatteiden mukaisia lakeja, joiden tulisi hallita kaikkia Euroopan Unionin kansoja. Euroopan todellisen identiteetin toipumisella paavi tarkoitti, että Eurooppa olisi taas katolinen, niin kuin se oli sitä "pyhän Rooman" valtakunnan aikana alueilla, joilla katolinen kirkko hallitsi. Kun paavi sanoi ettei Euroopan Unionin laajentuminen voi vaikuttaa vain maantieteellisesti ja taloudellisesti, vaan sen tulee soveltua uudistetun sopimuksen arvoihin, jotka täytyy ilmaista laissa ja elämässä, niin hän tarkoitti sillä sitä, että katolisen kirkon periaatteet, poliittiset lait ja uskonnolliset opetukset tulee panna täytäntöön uudessa Euroopassa, jolloin Euroopasta tulee katolinen supervaltio.

Jesuiitat

Derk Jan Eppink (toimittaja, poliitikko) kirjoitti blogissaan kirjoituksen (10.8.2012): We are all Jesuits (Me olemme kaikki jesuiittoja). Eppink kirjoitti Herman van Rompuysta (jesuiitta ja entinen Euroopan neuvoston puheenjohtaja), joka oli puhunut uskontojen välisessä vuoropuhelussa, jossa Rompuy sanoi, että me olemme kaikki jesuiittoja. Eppinkin mukaan Rompuy viittasi me olemme kaikki jesuiittoja lausunnolla siihen, että ne huomattavat Euroopan johtajat, joiden kanssa Rompuy kehittää tulevaisuuden Euroopan rakennetta ovat jesuiittoja. Eppinkin mukaan se muodostaa rikkoutumattoman siteen, joka tarkoittaa jesuiittojen kansainvälisyyttä. Eppink kirjoitti blogissaan, että Rompuy tarkoitti jesuiitoilla José Manuel Barrosoa, Jean-Claude Junckeria, Mario Draghia (opiskeli jesuiitta yliopistossa), Mario Montia sekä Mariano Rajoyta.

Eppink kirjoitti blogissaan jesuiittojen olevan katolisen kirkon etujoukkoa, kuten myös Euroopan eliitti on Euroopan integraation etujoukkoa. Eppink sanoo kuinka jesuiittojen ja eliitin menetelmät ovat samanlaisia: Sivistynyt valhe tai tarkoituksellinen petos on sallittua kun se on laadittu suuremman päämäärän intressien vuoksi.

Maastricht, Magna Carta, Monarchy & Morality, p. 3, by Michael de Semlyen: Valtioliiton hallitseva uskonto on Rooman katolilaisuus ja sen hengellinen pää on paavi, jolle kaikki ovat uskollisia, jotka harjoittavat Rooman katolista uskontoa, niin poliittisesti kuin hengellisesti. Nykyisten Euroopan johtajien joukossa uskontoa (katolista) harjoittaa Jacques Delors ja Hollanin pääministeri Ruud Lubbers, jotka ovat molemmat jesuiittojen kouluttamia kuten kansleri Kohl ja Espanjan pääministeri Filipe Gonzales on myös harras Rooman katolilainen. Nämä neljä johtajaa ovat Rooman katolisen yhteiskunnallisen liikkeen tuotteita. ... Katolinen yhteiskunnallinen liike uskoo ettei ole jalompaa tehtävää kuin mantereemme (Eurooppa) yhdistäminen. Kaksi sisäasian komission raporttia, jotka jätettiin helmikuussa 1993 EU-presidentti Jacques Delorsille, joka esitti että ikivanhat uskonnolliset eroavaisuudet ovat ristiriidan sydämessä saartamassa Euroopan Unionin Maastrichtin sopimusta; ja uskontoa - tai ainakin jollakin tavalla uutta erikoista EURO-henkisyyttä, jota Bryssel inspiroi. ... Euroopan yhteisö sen alusta asti oli vatikaanin ajatus Euroopan uudelleen katolilaistamisesta.

Jesuiittojen Euroopan yhteiskunnallisen keskuksen päämaja sijaitsee Brysselissä. Tämä ei varmasti ole sattumaa, vaan tarkoin harkittua, koska siten jesuiitat ovat aitiopaikalla vaikuttamassa sen puolesta, että Euroopan Unionista pyritään tekemään katolinen supervaltio. Jesuiittojen vaikutus Euroopan Unionissa on todella vahva ja voimakas. Jokainen eurooppalainen (myös suomalainen), joka on äänestynyt EU:n puolesta sekä tukee ja kannattaa EU:ta tietämättä katolisen kirkon päämäärästä ja pyrkimyksestä on joutunut katolisen kirkon ja jesuiittojen "sivistyneen" valheen ja tarkoituksellisen petoksen uhriksi, jonka mukaan petoksen ja valheen suurempi päämäärä on luoda EU:sta katolinen supervaltio, jossa vaikuttaa katolisuuteen perustuvat lait sekä katolisen kirkon uskonnollinen oppi ja opetus. Edellä olevat asiat tarkoittavat kansallisvaltioiden tuhoamista, joka on katolisen kirkon päämäärä EU:n kautta.

Jesuiittojen päämäärä on alistaa "sivistyneen" valheen ja petoksen kautta EU:n jäsenmaat kuuliaisiksi paaville ja katoliselle kirkolle, niin poliittisesti kuin hengellisesti. Jesuiittojen johtama yhteiskunnallinen keskus Brysselissä varmistaa sen että jesuiitat pääsevät vaikuttamaan suoraan ja välittömästi Euroopan Unionin hallinnollisen keskuksen päätöksiin, joka sijaitsee myös Brysselissä. Jesuiitat Brysselistä käsin pyrkivät varmistamaan sen, että Euroopan yhdentymisen kautta Eurooppaan muodostuu katolinen supervaltio. Raamatullisen uskon puolestapuhujat, jotka vaikuttavat erilaisissa uskonsuunnissa ja yhteisöissä sekä niiden ulkopuolella ovat kuin hiertävä kivi jesuiitan kengässä, joka vaikeuttaa eteenpäin kulkemista. Siksi jesuiitat pyrkivät poistamaan hiertävät kivet, koska ne vaikeuttavat matkantekoa.

Tulevina päivinä tulemme näkemään EU:n kautta lainsäädäntöä, joka pakottaa kaikki uskonsuunnat ja hengelliset yhteisöt toimimaan ja edistämään EU:n kehitystä. Kaikki ne jotka eivät alistu tällaisten pakkolakien alaisuuteen tullaan kriminalisoimaan. Koska Euroopan Unioni on sen alusta asti ollut vatikaanin suunnitelma Euroopan uudelleen katolilaistamisesta, niin se on valmis käyttämään kaikkia keinoja raivatakseen tieltään pois esteet, jotka estävät ja hankaloittavat katolisen supervaltion syntymistä. Valheen ja petoksen vaaraan suunniteltu hanke "menestyy" oman aikansa kunnes se tuhoutuu ja joutuu häviöön ja häpeänalaiseksi.

Suomen kansan ja poliittisten päättäjien tulisi tehdä selkeä johtopäätös ja erota EU:sta, sillä valheen ja petoksen varaan rakennetun yhteistyön kautta myös Suomi ja suomalaiset joutuvat häviöön ja häpeään. Vastuullinen kansa ja poliitikko tekevät oikeat johtopäätökset ja eroavat valheen ja petoksen likakaivosta. Ihminen joka vielä näiden esille tulleiden (osat 1 ja 2) asioiden kautta kannattaa EU:ta on joko sokea tosiasioille tai sitten hän koko sydämestään kannattaa ja on osallinen valheeseen ja petokseen. Jokainen päättäköön omassa sydämessään mikä on oikein Päätös ei ole kuitenkaan vaikea, vaan helppo toteuttaa, jos sydän rakastaa totuutta ja hyljeksii valheita ja petoksia.

 

Ristiriitojen ja petoksen tiellä osa 1: kotipetripaavola.com/-ristiriita-ja-petos
Ristiriitojen ja petoksen tiellä osa 2: kotipetripaavola.com/-ristiriita-ja-petos-osa2
Ristiriitojen ja petoksen tiellä osa 4: kotipetripaavola.com/-ristiriita-ja-petos-osa4

Ristiriitojen ja petoksen tiellä osa 5: kotipetripaavola.com/-ristiriita-ja-petos-osa5

 

 

Petri Paavola 18.4.2016

Lähteet:
herbert-w-armstrong.com
vatican.va/content/john-xxiii/en/encyclicals
zenit.org
djeppink.eu
33/38 Raamattu
Biblia 1776
King James Version 1769
 

 

 

 

 

eXTReMe Tracker