Nature

Etusivulle | Raamatunopetuksia | Anna palautetta
SaulusMedia |
Petri - Youtube    


Saitteko Pyhän Hengen uskoontultuanne? (Apt 19)

Apostolien tekojen luvun 19 alkujakeiden opetus ymmärretään usein väärin. Ollessani tänään (29.8.2017) metsässä puusavotalla sydämelleni nousi voimakkaasti kuinka minun tulisi kirjoittaa tästä aiheesta. Koska olen vajavainen ja erehtyväinen ihminen, niin tutki ja koettele kirjoitukseni rukouksen kera.

Apt 19:
1 ¶ Kun Apollos oli Korintossa, tuli Paavali, kuljettuaan läpi ylämaakuntien, Efesoon ja tapasi siellä muutamia opetuslapsia.
2 Ja hän sanoi heille: "Saitteko Pyhän Hengen silloin, kun te tulitte uskoon?" Niin he sanoivat hänelle: "Emme ole edes kuulleet, että Pyhää Henkeä on olemassakaan".
3 Ja hän sanoi: "Millä kasteella te sitten olette kastetut?" He vastasivat: "Johanneksen kasteella".
4 Niin Paavali sanoi: "Johannes kastoi parannuksen kasteella, kehoittaen kansaa uskomaan häneen, joka oli tuleva hänen jälkeensä, se on, Jeesukseen".
5 Sen kuultuaan he ottivat kasteen Herran Jeesuksen nimeen.
6 Ja kun Paavali pani kätensä heidän päälleen, tuli heidän päällensä Pyhä Henki, ja he puhuivat kielillä ja ennustivat.

Apt 19:2 luvussa olevat Paavalin sanat "saitteko Pyhän Hengen, silloin kun te tulitte uskoon", tarkoittaa Pyhällä Hengellä täyttymisen kautta saatavia Pyhän Hengen armolahjoja, eikä sitä että Efeson muutamilla uskovaisilla Jeesuksen opetuslapsilla ei olisi ollut Pyhää Henkeä. Raamattu on Jumalan Pyhästä Hengestä syntynyt kirja ja Raamattua tulee lukea hengellisesti ja kirjaimellisesti, että kykenee ymmärtämään sen mitä Raamattu ihan oikeasti opettaa. Jos Raamattua lukee kirjaimellisesti, mutta pelkän järjen (ihmisviisaus) avulla, eikä Pyhässä Hengessä, niin silloin voi erehtyä monessa kohdassa.

Seuraavat Raamatun todisteet todistavat, että Apt 19:1-6 tarkoittaa Pyhän Hengen täyteyttä Pyhän Hengen armolahjoja, eikä osallisuutta Pyhään Henkeen:

Efeson muutamat opetuslapset olivat tulleet uskoon Herraan Jeesukseen. Raamattu sanoo (Room 8:9), se jolla ei ole Kristuksen Henkeä (Pyhä Henki) ei ole Hänen (Kristuksen) omansa. Raamattu opettaa (Ef 1:13), kun uskova kuulee totuuden sanan, pelastuksen evankeliumin ja kun hän tullut uskovaksi, niin häneen on laitettu luvattu Pyhän Hengen sinetti. Raamattu sanoo (Ef 4:30), että Jumalan Pyhä Henki on annettu uskoville sinetiksi lunastuksen päivään saakka. Ef 1:13 ja Ef 4:30 sinetti sana on alkutekstissä molemmissa kohdissa sama sana.

Efeson muutamat opetuslapset olivat tulleet uskoon Jeesukseen ja Raamatun sanan todistuksen mukaan he olivat saaneet Pyhän Hengen sinetiksi uskoontultuaan, joka on Raamatun opetuksen mukaan sama asia kuin saada Pyhä Henki. Nämä Efeson muutamat opetuslapset olivat tietoisia Pyhästä Hengestä, sillä he olivat saaneet Pyhän Hengen. Sanonnat saitteko Pyhän Hengen silloin, kun tulitte uskoon ja emme ole edes kuulleet, että Pyhää Henkeä on olemassakaan tarkoitti Pyhän Hengen täyteyttä ja Pyhän Hengen armolahjoja, eikä osallisuutta Pyhään Henkeen. Tämä tulee esille esimerkiksi siitä kun he olivat kastetut vedessä Herran Jeesukseen nimeen, niin he saivat sen jälkeen Pyhän Hengen armolahjoja ja alkoivat puhumaan kielillä ja alkutekstin mukaan profetoimaan.

Kun Paavali pani kätensä näiden muutamien Efeson opetuslasten päälle, niin heidän päällensä tuli Pyhä Henki ja he alkoivat puhumaan kielillä ja profetoimaan. Tässä on tärkeä ymmärtää, ettei Pyhä Henki mennyt heidän sisimpäänsä, vaan tuli heidän päällensä antaen (jakaen) armolahjoja, koska he olivat saaneet Pyhän Hengen sisimpäänsä jo uskoontultuaan (sama asia kuin Pyhän Hengen sinetti), niin kuin Raamattukin asian opettaa. Pyhän Hengen saaminen (Pyhän Hengen kaste) ja Hengellä täyttyminen (mm. armolahjan saaminen tai sen vaikutus) voivat tapahtua yhtä aikaa uskoon tulemisessa, mutta ovat eri asioita. Raamattu opettaa Pyhän Hengen päälle tulemisesta silloin kun siihen liittyy armolahjojen saaminen ja vaikutus tai kun uskova täytetään Pyhällä Hengellä, joka voi tapahtua monta kertaa.

Jos emme ymmärrä Apt 19:1-6 kohtaa oikealla tavalla, vaan luulemme Efeson muutaman opetuslapsen saaneen Pyhän Hengen osallisuuden sisimpäänsä sen jälkeen kun heidät kastettiin vedessä, niin Paavali ja alkuseurakunta olisivat kastaneet jumalattomia ihmisiä, jotka olivat kyllä "tulleet uskoon", mutta olisivat olleet ilman Pyhää Henkeä ja jumalattomuuden tilassa, sillä jolla ei ole Kristuksen Henkeä (Pyhää Henkeä), niin hän on jumalattomuuden tilassa.

Sanonnat "Saitteko Pyhän Hengen silloin, kun te tulitte uskoon?" ja "Emme ole edes kuulleet, että Pyhää Henkeä on olemassakaan" voi johdattaa meidät ymmärtämään väärin sen mitä tapahtui Apt 19:1-6:ssa, jos emme ymmärrä sitä hengellisesti oikealla tavalla. Jos ymmärrämme Raamatun opetuksen oikein, niin silloin ymmärrämme uskovan saavan Pyhän Hengen sisimpäänsä heti uskoontulon hetkellä, ja ettei alkuseurakunta kehottanut jumalattomia (olla ilman Kristuksen Henkeä) ottamaan vesikastetta Herran Jeesuksen nimeen.

Tiedän sen, että joku voi takertua sanoihin "Saitteko Pyhän Hengen silloin, kun te tulitte uskoon?" ja "Emme ole edes kuulleet, että Pyhää Henkeä on olemassakaan", ja sanoo etkö usko sitä mikä on selvästi kirjoitettu. Sanon tähän että, uskon, mutta meidän tulee uskoa Pyhän Hengen kautta hengellisesti siihen mitä Raamattu opettaa. Raamatun totuus on se ettei ketään uskovaa kastettu ellei hän ollut tullut uskoon ja uskoontulemisessa saadaan Pyhä Henki asumaan sydämeen. Raamatun kokonaisopetuksen valossa on selvää, että Efeson muutamilla opetuslapsilla oli Pyhä Henki, sillä eivät he muuten olisi ollut Jeesukseen uskovia ihmisiä ja kastettu Herran Jeesuksen nimeen. Asia- ja tekstiyhteys kertoo meille että Apt 19:1-6 olevat sanonnat "Saitteko Pyhän Hengen silloin, kun te tulitte uskoon?" ja "Emme ole edes kuulleet, että Pyhää Henkeä on olemassakaan" tarkoittaa osallisuutta Pyhän Hengen armolahjoihin koskien kielillä puhumista ja profetoimista, jonka he saivat Jumalan antaessa sen heille Paavalin kättenpäällepanon kautta.

Room 8:9 Mutta te ette ole lihan vallassa, vaan Hengen, jos kerran Jumalan Henki teissä asuu. Mutta jolla ei ole Kristuksen Henkeä, se ei ole hänen omansa.

Raamattu sanoo ettei kukaan voi olla Jumalan oma (Herran Jeesuksen oma) ellei hänen sydämessään ole Kristuksen Henkeä. Alkuseurakunta ei kastanut kuin sellaisia ihmisiä, jotka olivat tulleet uskoon ja joilla oli uskoontulon seurauksena Pyhä Henki sydämessä. Paavali ja alkuseurakunnan uskovat eivät olisi kehottaneet ketään sellaista ihmistä ottamaan vesikastetta, jolla ei olisi ollut Pyhää Henkeä sydämessä, koska he eivät kastaneet jumalattomia ihmisiä, eivätkä kehottaneet jumalattomia ihmisiä ottamaan vesikastetta. Saitteko Pyhän Hengen silloin, kun te tulitte uskoon ei voi tarkoittaa muuta kuin Pyhän Hengen armolahjoja, sillä alkuseurakunta ja Paavali itse joka kirjoitti uskovan saavan heti uskoontultuaan Pyhän Hengen sinetin (sama asia kuin Pyhä Henki) tiesivät, että Efeson muutamilla uskovilla on Pyhä Henki sisimmässä, mutta heiltä puuttui Pyhän Hengen armolahjoja koskien kielillä puhumista sekä profetoimista ja tätä nämä Efeson muutamat opetuslapset eivät ymmärtäneet.

Koko Raamatun opetuksen valossa Apt 19:1-6 tarkoittaa, että Efeson muutamat opetuslapset eivät ymmärtäneet Pyhän Hengen täyteyttä ja armolahjoja, mutta että heillä oli Pyhä Henki. Efeson muutamat opetuslapset elivät ajassa, jossa he lukivat Vanhaa Testamenttia, jossa kerrotaan Pyhästä Hengestä. Efeson muutamat opetuslapset olivat olleet tekemisissä Johannes Kastajan kanssa, joka julisti, että Hän (Jeesus) tulee kastamaan Pyhällä Hengellä ja tulella. Efeson opetuslapset olivat varmasti kuulleet sanat ja käsitteen Pyhä Henki, mutta he eivät ymmärtäneet Pyhän Hengen Uuden Liiton armolahjoja.

Jotkut opettavat, että Apt 19:1-6:ssa Efeson muutamilla opetuslapsilla oli kyllä sydämessään Pyhän Hengen sinetti, mutta he eivät olleet kokeneet Pyhän Hengen kastetta.

Apt 1:
4 Ja kun hän oli yhdessä heidän kanssansa, käski hän heitä ja sanoi: "Älkää lähtekö Jerusalemista, vaan odottakaa Isältä sen lupauksen täyttymistä, jonka te olette minulta kuulleet.
5 Sillä Johannes kastoi vedellä, mutta teidät kastetaan Pyhällä Hengellä, ei kauan näitten päivien jälkeen."
6 ¶ Niin he ollessansa koolla kysyivät häneltä sanoen: "Herra, tälläkö ajalla sinä jälleen rakennat Israelille valtakunnan?"
7 Hän sanoi heille: "Ei ole teidän asianne tietää aikoja eikä hetkiä, jotka Isä oman valtansa voimalla on asettanut,
8 vaan, kun Pyhä Henki tulee teihin, niin te saatte voiman, ja te tulette olemaan minun todistajani sekä Jerusalemissa että koko Juudeassa ja Samariassa ja aina maan ääriin saakka".

Kun tutkimme Apt 1:4-8 teksti- ja asiayhteyden, niin näemme ja ymmärrämme Pyhän Hengen kasteen olevan sama asia kuin Pyhän Hengen tuleminen asumaan uskovan sydämeen. Raamattu opettaa, että Jeesus kastaa Häneen uskovat ihmiset Pyhällä Hengellä. Opetuslapset kysyivät Jeesukselta, että tälläkö ajalla Hän rakentaa Israelille valtakunnan, jolla he viittasivat aikaan, jolloin uskovat kastettaisiin Pyhällä Hengellä. Jeesus sanoi ettei ole teidän aika tietää asioita ja hetkiä, jotka Isä on asettanut. Tämän jälkeen Jeesus sanoi, että kun Pyhä Henki tulee teihin, niin te saatte voiman ja tulette olemaan minun todistajani, jolla Jeesus viittasi siihen hetkeen, kun heidät kastetaan Pyhällä Hengellä, joka tarkoittaa sitä, että Pyhällä Hengellä kastaminen ja Pyhän Hengen saaminen sydämeen asumaan on yksi ja sama asia.

Efeson muutamat opetuslapset eivät voineet olla vailla Pyhän Hengen kastetta, sillä he olivat saaneet Pyhän Hengen asumaan sydämeensä uskoontulonsa hetkellä, joka on sama asia kuin Pyhän Hengen kaste. Epäraamatullinen opetus Pyhän Hengen kasteesta ja täyttymisestä vääristää myös sen ettei uskova kykene näkemään ja ymmärtämään oikealla tavalla sitä mitä Apt 19:1-6 opettaa. Pyhän Hengen kaste on sama asia kuin Pyhän Hengen saaminen ja sinetti. Pyhän Hengen kasteesta ja täyttymisestä opetus sivullani:

Opetusta Pyhästä Hengestä

 


Petri Paavola 30.8.2017

Lähteet:
33/38 Raamattu
Biblia 1776
King James Version 1769

 

 


 

 

 

 

eXTReMe Tracker