Nature

Etusivulle | Raamatunopetuksia | Anna palautetta
SaulusMedia |
Petri - Youtube    


Satanistit Jerusalemin temppeli ja uusi maailmanhallitus

Breaking Israel News julkaisi (21.6.2020) artikkelin: Jerusalem: Satanists get Cold Feet, Cancel Own ‘New World Order’ Event during Solar Eclipse - Jerusalem: satanistit peruuttivat oman uuden maailmanjärjestyksen tapahtuman auringonpimennyksen aikana. Breaking Israel News (BIN) on ortodoksijuutalaisten media ja edellä olevan artikkelin toimittaja suhtautui satanisteihin ja luciferiin todella myönteisesti. Kirjoituksessani en keskity pelkästään satanistiseen petokseen ja eksytykseen, vaan tuon myös esille Raamatun totuutta. Kaikkien asioiden juuret paljastuvat nyt tässä lopunajassa, joka tuo esille sen, että on olemassa vain kahdenlaisia juuria ja perustuksia ja nämä juuret ja perustukset pyrkivät yhdistymään ja tulemaan yhdeksi.

Jumalasta syntynyt juuri ja perustus on Messias Jeesuksen veren perustuksella Jumalan armosta pelastettujen joukko, joka tulee lopulta yhdistymään yhdeksi Jumalan seurakunnaksi niiden taholta, jotka rakastavat Herraa Jeesusta totuudessa. Sitten on se toinen juuri ja perustus, joka muodostuu perkeleen lapsista ja petoksesta, joka pyrkii myös tulemaan yhdeksi (ekumenia) monin eri tavoin muun muassa yksi ja uusi maailmanjärjestys, yksi ja uusi maailmanhallitus, yksi ja uusi maailmanuskonto, yksi ja uusi maailmanvaluutta jne. Tutki ja koettele kirjoitukseni Jumalan sanan totuuden kautta rukouksen kera.

 

Sisällys:
Lusiferistinen uusi maailmanjärjestys
Breaking Israel Newsin artikkeli
Loppusanat

 

 

Lusiferistinen uusi maailmanjärjestys

Satanistit, jotka kutsuvat itseään luciferin opetuslapsiksi esittivät kutsun Facebookissa, jossa he kutsuivat Jerusalemin asukkaita sekä kaikkia maan asukkaita tukemaan yhden maailman hallituksen muodostamista. Samassa kutsussa nämä satanistit julistivat täyttävänsä profetian uuden Salomonin temppelin rakentamisesta. Laitan tähän seuraavaksi kursivoidulla tekstillä näkymään englanninkielestä kääntämäni satanistien koko tervehdyksen:


Tervehdys Jerusalemin asukkaat,

Me olemme luciferin opetuslapsia. Me olemme täällä täyttämässä Ilmestyskirjan profetioita ja aloitamme yhden maailmanhallituksen muodostamisen. Kutsumme kaikkia maan asukkaita tukemaan yhden maailmanhallituksen muodostamista. Joten, kesäkuun 21. päivä, 2020, kutsumme kaikkia maan asukkaita aloittamaan marssit kaikkialla yhden maailmanhallituksen tukemiselle. Mistä se alkaa, se alkaa sinusta, kuinka sinä voit luoda oman osaston kaupunki-suunnitelmaan marsseista ja levittää sanaa yhden maailmanhallituksen muodostamisesta. Kerro ystävillesi, perheellesi, työkavereillesi ja ihmisille kaduilla, että nyt on aika muodostaa yksi maailmanhallitus, josta järjestetään tapahtumia kesäkuun 21. päivä, levitä flaijereita ja kerro kaikille keitä tunnet, että tukekaa yhden maailmanhallituksen muodostumista.

Me kutsumme kaikkia palestiinalaisia ja israelilaisia tulemaan Jerusalemin itkumuurille kesäkuun 21, klo 14. Me täytämme profetian ja rakennamme uuden Salomonin temppelin ja tämä uusi Salomonin temppeli tulee olemaan kaikille palestiinalaisille, israelilaisille ja kaikille muille ainoa tie, joka lopettaa palestiinalaisten ja israelilaisten konfliktin ja on myös yhden maailmanhallituksen muodostaminen. Palestiinalaiset ja israelilaiset kutsutaan lusiferistiseen marssiin yhden maailmanhallituksen puolesta, tee osuutesi yhden maailmanhallituksen puolesta.

lucifer on rakkaus, lucifer on elämä

 

 

2 Kor 11:
13 Sillä semmoiset ovat valheapostoleja, petollisia työntekijöitä, jotka tekeytyvät Kristuksen apostoleiksi.
14 Eikä ihme; sillä itse saatana tekeytyy valkeuden enkeliksi.
15 Ei ole siis paljon, jos hänen palvelijansakin tekeytyvät vanhurskauden palvelijoiksi, mutta heidän loppunsa on oleva heidän tekojensa mukainen.

Raamatun profetian sana sanoo, että saatana tekeytyy valkeuden enkeliksi ja saatanan palvelijat tekeytyvät vanhurskauden palvelijoiksi, mutta he saavat sen mukaisen lopun (iankaikkinen kadotus) millaisia heidän tekonsa ovat. Raamatun sanan profetia täyttyy kirjaimellisesti, sillä satanistit, saatananpalvojat, lusiferianistit sanovat luciferin (saatana) olevan rakkaus ja elämä. Olemme nähneet kautta historian kuinka pakanallisten uskontojen edustajat, New-Age ihmiset sekä valheeseen perustuva katolinen kirkko ovat julistaneet itsensä vanhurskauden palvelijoiksi, vaikka he ovat todellisuudessa pahan palvelijoita. Nyt kun olemme lähellä uuden maailmanjärjestyksen muodostumista, antikristuksen ilmestymistä ja Messias Herran Jeesuksen tulemusta, niin näemme kuinka saatananpalvojat asemoivat itsensä siihen joukkoon, jotka ovat pahuuden lähettiläitä, mutta he tekeytyvät valkeuden ja vanhurskauden palvelijoiksi.

Vapaamuurareilla ja lusiferianisteilla on selkeä yhteys. Aluksi tuon esille historiasta vapaamuurarien julistusta Salomonin temppelin rakentamisesta Jerusalemiin. The Illustrated London News julkaisi elokuun 28 päivä. 1909 artikkelin nimeltään The Freemason’s Plan to Rebuild Solomon’s Temple at Jerusalem.” Kolme vuotta myöhemmin
the New York Times lokakuun 22. päivä 1912 julkaisi artikkelin “Solomon’s Temple: Scheme of Freemasons and Opinions of Jews on Rebuilding.” Vapaamuurareilla on aikomus rakennuttaa uusi Salomonin temppeli Jerusalemiin, jossa heidän messiaansa kulkee läpi temppelin kultaisen vapaamuurari portin, julistaen maailmalle, että universaalinen ihmiskunnan pelastaja lihaan tullut Apollo (antikristus) on tullut.

Matt 24:
9 Silloin teidät annetaan vaivaan, ja teitä tapetaan, ja te joudutte kaikkien kansojen vihattaviksi minun nimeni tähden.
10 Ja silloin monet lankeavat pois, ja he antavat toisensa alttiiksi ja vihaavat toinen toistaan.
11 Ja monta väärää profeettaa nousee, ja he eksyttävät monta.
12 Ja sentähden, että laittomuus pääsee valtaan, kylmenee useimpien rakkaus.

Vapaamuurarit haluavat, että Jerusalemiin rakennettaisiin kolmas temppeli. Tämä siksi, koska vapaamuurarit ovat luciferin (saatana) palvojia. Vapaamuurarit uskovat luciferiin ja palvovat luciferia. Vapaamuurarit uskovat luciferin olevan hyvä ja Adonain paha. Adonai on yksi Raamatun Jumalan hepreankielen nimistä. Lopunajan vapaamuurarit/lusiferianistit (antikristillinen taho) alkavat vainomaan Herran Jeesuksen opetuslapsia ja he tulevat sanomaan, että todelliset Herran Jeesuksen opetuslapset (totuutta rakastavat) ovat universaalisen rakkauden ja hyvyyden vastustajia, koska he eivät hyväksy lusiferianistista ja antikristillistä rakkaus ja hyvyys käsitettä (joka perustuu valheeseen ja petokseen).

Tällä tavalla totuutta rakastavista Herran Jeesuksen opetuslapsista tullaan tekemään "pahoja ihmisiä", jotka ovat vaarallisia yhteiskunnalle ja lusiferianistiselle maailmanjärjestykselle, joka oikeuttaa heidän vainoamisensa. Lusiferianistit tekeytyvät valkeuden lapsiksi ja sanovat todellisten Herran Jeesuksen opetuslasten olevan pahan lapsia. Tämä vaino tulee saamaan aikaan sen, että osa Jeesuksen todellisista opetuslapsista luopuu uskosta ja menee antikristuksen puolelle ja he alkavat yhdessä antikristillisen järjestelmän kanssa vainoamaan niitä, jotka rakastavat totuudessa Messias Jeesusta.

Alice Bailey perusti miehensä kanssa 1920-luvun alussa Lucifer Publishing Company nimisen järjestön, jonka nimen he muuttivat myöhemmin  Lucis Trustiksi (Lucis Trust). Lucis Trust on lusiferistinen järjestö, joka pyrkii luomaan ja asettamaan maan päälle uuden maailmanjärjestyksen. Lucis Trustilla on YK:ssa neuvoa antava asema talous- ja sosiaalineuvostossa ja YK:n julkisen tiedon laitos on tunnustanut Lucis Trustin World Goodwill hankkeen osana yhteisöä, jolla on aktiivinen rooli YK:ssa. Lucis Trust on antanut YK:lle tukea meditaation, koulutusmateriaalien ja seminaarien kautta.

YK on myös mukana luomassa maan päälle antikristillistä uutta maailmanjärjestystä. Lusiferisti David Spangler, joka on ollut mukana YK:n toiminnassa (The Board of Directors of Planetary Citizens, Yhdistyneet Kansakunnat) on sanonut: Lusifer antaa lopullisen ... lusiferistisen vihkimyksen ... jota monet ihmiset nyt ja tulevina päivinä tulevat kohtaamaan - sillä se on vihkimys uuteen aikaan. ... Kukaan ei tule sisälle uuteen maailmanjärjestykseen ellei hän lupaa palvoa lusiferia. Kukaan ei tule sisälle uuteen aikaan ellei hän ota lusiferianistista vihkimystä.

Lusiferianistit (satanistit) eivät ole jokin yhteiskunnan ulkopuolelle ajatunut kapinallinen pikkuryhmä, vaan suuri osa sen jäseniä toimii aktiivisesti merkittävissä asemissa yhteiskunnassa ympäri maailmaa. Lusiferianistien julistus uudesta maailmanhallituksesta on sama asia kuin uusi saatanallinen ja lusiferianistinen maailmanjärjestys, jonka sisäpuolelle ei voi päästä ellei palvo luciferia (saatanaa) ja ellei ihminen ota lusiferianistista vihkimystä.

Ilm 13:
16 Ja se saa kaikki, pienet ja suuret, sekä rikkaat että köyhät, sekä vapaat että orjat, panemaan merkin oikeaan käteensä tai otsaansa,
17 ettei kukaan muu voisi ostaa eikä myydä kuin se, jossa on merkki: pedon nimi tai sen nimen luku.
18 Tässä on viisaus. Jolla ymmärrys on, se laskekoon pedon luvun; sillä se on ihmisen luku. Ja sen luku on kuusisataa kuusikymmentä kuusi.

Ilm 19:20 Ja peto otettiin kiinni, ja sen kanssa väärä profeetta, joka sen nähden oli tehnyt ihmetekonsa, joilla hän oli eksyttänyt ne, jotka olivat ottaneet pedon merkin, ja ne, jotka olivat sen kuvaa kumartaneet; ne molemmat heitettiin elävältä tuliseen järveen, joka tulikiveä palaa.

Ilm 19:20 Mutta peto otettiin kiinni ja sen kanssa väärä profeetta, joka sen edessä oli tehnyt ihmetekoja, joilla hän oli eksyttänyt ne, jotka olivat ottaneet pedon merkin, ja ne, jotka olivat sen kuvaa palvoneet (proskyneo). Ne molemmat heitettiin elävältä tulijärveen, joka tulikiveä palaa. Toivo Koilo Uusi Testamentti

Ilm 13:
4 Ja he kumarsivat
(proskyneo) lohikäärmettä, koska se oli antanut sellaisen vallan pedolle, ja kumarsivat petoa sanoen: "Kuka on pedon vertainen, ja kuka voi sotia sitä vastaan?"
5 Ja sille annettiin suu puhua suuria sanoja ja pilkkapuheita, ja sille annettiin valta tehdä sitä neljäkymmentä kaksi kuukautta.
6 Ja se avasi suunsa Jumalaa pilkkaamaan, pilkatakseen hänen nimeänsä ja hänen majaansa, niitä, jotka taivaassa asuvat.
7 Ja sille annettiin valta käydä sotaa pyhiä vastaan ja voittaa heidät, ja sen valtaan annettiin kaikki sukukunnat ja kansat ja kielet ja kansanheimot.
8 Ja kaikki maan päällä asuvaiset kumartavat
(proskyneo) sitä, jokainen, jonka nimi ei ole kirjoitettu teurastetun Karitsan elämänkirjaan, hamasta maailman perustamisesta.

Raamatun sanasta näemme, että lopunaikana maan päälle syntyy antikristuksen valtakunta (uusi maailmanjärjestys), joka saa valtaansa koko maailman ihmiset, paitsi ei niitä uskovia ihmisiä, jotka rakastavat Herraa Jeesusta totuudessa.

Ilmestyskirja kertoo meille kuinka pedon merkin ottaneet ihmiset palvovat saatanaa ja antikristusta. Kun uusi maailmanjärjestys on edennyt siihen pisteeseen saakka, että antikristus ilmestyy maan päälle, niin sen jälkeen jokainen ihminen joutuu palvomaan saatanaa ja antikristusta sekä ottamaan lusiferianistisen vihkimyksen uuden ja antikristillisen maailmanjärjestyksen kansalaisuuteen. Ainoastaan totuutta rakastava Herran Jeesuksen opetuslapsi kieltäytyy palvomasta saatanaa ja antikristusta. Paha saatana vihaa juutalaisia ja Herran Jeesuksen opetuslapsia ja aloittaa vainon niin juutalaisia kuin Jeesuksen opetuslapsia kohtaan.

Sak 13:
1 ¶ Sinä päivänä on Daavidin suvulla ja Jerusalemin asukkailla oleva avoin lähde syntiä ja saastaisuutta vastaan.
2 Ja sinä päivänä, sanoo Herra Sebaot, minä hävitän epäjumalain nimet maasta, eikä niitä enää muisteta. Myöskin profeetat ja saastaisuuden hengen minä ajan maasta pois.
...................
8 Ja näin on käyvä koko maassa, sanoo Herra: kaksi osaa siitä hävitetään ja saa surmansa, mutta kolmas osa siitä jää jäljelle.
9 Ja sen kolmannen osan minä vien tuleen; minä sulatan heidät, niinkuin hopea sulatetaan, ja koettelen heitä, niinkuin kulta koetellaan. He huutavat avuksi minun nimeäni, ja minä vastaan heille. Minä sanon: "Se on minun kansani," ja se sanoo: "Herra, minun Jumalani".

Koska Jumala pelastaa lopunajan viimeisinä päivinä jäljelle jäävän kolmasosan juutalaisista, niin se tarkoittaa sitä, että antikristillinen petovaltakunta ei merkkauta kaikkia juutalaisia pedon merkkijärjestelmällä, koska Raamatun sanan totuuden mukaan kukaan ei voi pelastua, joka ottaa pedon merkin ja palvoo saatanaa ja antikristusta. Raamatun sanan profetian mukaan Jumala pelastaa Israelin kansan jäännöksen kolmasosan päivien lopulla, joka tarkoittaa sitä, että tätä jäännöstä ja kolmasosaa juutalaisia ei merkkauteta pedon merkillä, koska Jumala pelastaa heidät päivien lopulla uskon kautta Herraan Jeesukseen.

Lopullinen ja kadotukseen johtava pedon merkkijärjestelmä asetetaan maan päälle antikristuksen hallituskauden aikana, joka kestää kolme ja puoli vuotta (neljäkymmentä kaksi kuukautta). Jumala pitää huolta jokaisesta, joka rakastaa Herraa Jeesusta totuudessa myös antikristuksen vainon aikana.

Breaking Israel Newsin artikkeli

Breaking Israel News artikkeli Jerusalem: Satanists get Cold Feet, Cancel Own ‘New World Order’ Event during Solar Eclipse toi artikkelissaan esille kuinka maailmanlaajuinen lusiferianistinen liike Jerusalemissa pidetyssä tapahtumassa nimitti kolmatta temppeliä saatanalliseksi kolmanneksi temppeliksi, joka on osa prosessia, joka tuo rauhan Israelin ja palestiinalaisten välille.

Tässä artikkelissaan Breaking Israel News (BIN) ei mitenkään tuominnut lusiferianistien saatanallista kolmannen temppelin hanketta Jerusalemiin. Päinvastoin artikkeli oli hyvinkin suotuisa lusiferianisteille.

BIN:n artikkelissa kerrottiin kuinka Länsimuurin perinnesäätiö, joka hallinnoi aluetta tiedotti ettei sillä ole tietoa ryhmästä tai tapahtumasta, mutta kaikki saavat tulla rukoilemaan Länsimuurille.

BIN:n reportteri oli paikalla raportoimassa tapahtumasta. Reportteri näki noin kymmenen hengen ryhmän, joilla oli mustat t-paidat, missä oli saatanallisia symboleja. Reportteri sanoi etteivät lusiferianistit saapuneet Länsimuurin aukiolle ja on epävarmaa pitivätkö he tapahtumansa. Paikalla oli myös ryhmä juutalaisia Jeesukseen uskovia ihmisiä, jotka rukoilivat, että lusiferianistit luopuisivat aikeistaan tulla Länsimuurin aukiolle. Nämä Jeesukseen uskovat juutalaiset ihmiset rukoilivat myös saatanan tekojen tyhjäksi tekemistä sekä että näitä lusiferianisteja voisi pelastua uskon kautta Herraan Jeesukseen. Tästä näemme, että Jumalan voima on suurempi voima kuin saatanan voima, sillä lusiferianistit eivät tulleet Länsimuurin aukiolle. Satanistit keskeyttivät tapahtuman auringonpimennyksen takia.

Lusiferianistien tapahtuma osui hyvin samaan aikaan kun taivaalle ilmestyi harvinainen tulirengasmainen auringon pimennys. Lusiferianistit uskovat, että auringonpimennys on hyvä enne välittämään pahan nousua, koska tämä kaoottinen tapahtuma horjuttaa luonnonlakeja. Satanismissa ja okkultiikassa uskotaan, että auringonpimennys on kuun ja pimeyden voitto auringosta ja valosta. Tämä yhtäkkinen ja harvinainen tulirengasmainen auringon pimennys Israelin taivaan yllä sunnuntaina 21. päivä kesäkuuta oli Jumalan teko, joka sai lusiferianistit luopumaan aikeistaan.

Sanhedrinin puhemies Hillel Weiss on sanonut ettei kolmas temppeli ole juutalaistemppeli, sillä siellä voidaan rukoilla Israelin Jumalaa, Allahia tai mitä tahansa, joka on luonut maailman (tarkoittaa mitä tahansa jumalaa). Todellisuudessa Jerusalemiin rakennettava kolmas temppeli on saatanan temppeli, sillä Jumala on lakkauttanut ihmiskäsin rakennettavan temppeli aikakauden, koska Uuden Liiton ajassa Herran Jeesuksen opetuslapsi on Jumalan temppeli, jossa Jumala asuu Pyhän Hengen kautta.

BIN:n artikkelissa sanotaan, että kristillisyys tulkitsee saatanan langenneeksi enkeliksi, mutta lusiferianistit eroavat siinä, sillä he eivät kunnioita paholaista tai saatanaa, vaan laajempaa lusifer hahmoa, joka tulkitaan aamutähdeksi, niin kuin muinaisissa kulttuureissa kuten Kreikassa ja Egyptissä on ymmärretty. BIN:n artikkelin mukaan tässä yhteydessä lusifer on valaistuksen symboli, itsenäisyyden symboli, ihmisedistyksen symboli. BIN:n artikkeli toi esille kuinka saatanallisessa raamatussa lusiferia kuvataan yhtenä neljästä helvetin kruununprinssistä, erityisesti siitä, joka on idässä, ilman herra ja hänet kuvataan valontuojana, aamuntähtenä, intellektualismina ja valaistuksena sekä edistyksellisenä. BIN:n artikkelin mukaan valaistuminen on lusiferianistien lopullinen päämäärä. BIN:n artikkeli kirjoitti kuinka lusiferianistinen perusperiaate on tuoda esille totuutta, tahdonvapautta, sisäisen minän palvontaa ja sen perimmäistä potentiaalia.

Huomaatko kuinka positiivisesti BIN suhtautuu satanismiin. Todellisuudessa lusiferianistit/satanistit palvovat saatanaa ja vihaavat Raamatun Jumalaa ja Raamatun totuutta ja he ovat tekeytyneet valkeuden ja vanhurskauden palvelijoiksi saatanallisen petoksen kautta. Lopunajan jumalaton maailma toivottaa lusiferianistit tervetulleeksi ekumeeniseen yhteyteen ja universaalin rakkauden sanoman levittämiseen, koska uuden maailmanjärjestyksen perusta on saatanallinen, jossa kaikkien jumalattomien ihmisten on palvottava saatanaa ja antikristusta.

Ilm 22:16 Minä, Jeesus, lähetin enkelini todistamaan näitä teille seurakunnissa. Minä olen Daavidin juurivesa ja hänen suvustansa, se kirkas kointähti."

Kreikankielen alkutekstissä lukee Ilm 22:16 jakeen lopussa: kirkas ja aamuinen (varhainen) tähti. Herra Jeesus on todellinen valontuoja ja Jumalan kirkkaudentuoja. Paha saatana pyrkii vääristämään Jumalan sanan totuutta ja siksi saatanan palvojat, lusiferianistit sanovat luciferin olevan valontuoja ja aamuntähti, koska tuleva antikristus julistaa olevansa "Messiaan tulemus".

Rooman katolinen kirkko ylistää luciferia latinankielisessä pääsiäisen yöjumalanpalveluksessa (messu). 2012 paavi Benedictus lauloi pääsiäismessussa latinaksi: flammas eius lucifer matutinus inveniat ille inquarn lucifer qui nescit occasum Christus Filius tuus - Löytyköön tämä liekki yhäti palavana aamutähden (lucifer) kautta: aamutähden (lucifer), joka ei koskaan laske – Kristuksen, sinun poikasi.

Paavi Franciscus lauloi pääsiäismessussa 2013 saman laulun luciferista minkä Benedictus lauloi 2012. Katolisen kirkon kristus ei ole sama asia kuin Raamatun Kristus, sillä katolisen kirkon moninkertainen valhe-evankeliumi tarkoittaa sitä, että katolisen kirkon ja paavin johdolla heidän palvomansa lucifer edustaa todellisuudessa saatanaa, ja kun antikristus (lucifer) ilmestyy, niin hän saattaa koko jumalattoman maailman palvomaan saatanaa.

Loppusanat

Kun luin Breaking Israel Newsin artikkelin Jerusalem: Satanists get Cold Feet, Cancel Own ‘New World Order’ Event during Solar Eclipse, niin koin kuinka Herran Henki sanoi minulle, että varoita Minun kansaani ja kehota heitä valvomaan omaa tilaansa. Tämän kirjoituksen tarkoituksena on myös rohkaista Herran kansaa varustautumaan ja kasvamaan uskossa, niin että tulevina päivinä Jumalan armosta pystymme seisomaan kestävinä Jumalan rakkauden ja totuuden kautta.

Jumalaton maailma tulee saatanallisen petoksen kautta yhdistymään yhdeksi, koska saatana matkii ja jäljittelee Jumalan suunnitelmaa, jossa Jumala on ennallistamassa seurakuntansa yhdeksi, alkuseurakunnan tilaan, yksi Jumalan seurakunta jokaisella paikkakunnalla. Toki saatana on alusta asti halunnut ottaa valtaansa koko maailman ja yhdistää sen yhdeksi, jossa kaikkialla palvottaisiin saatanaa. Ekumenia paljastaa sen, että saatana matkii ja jäljittelee Jumalan lopunajan seurakunnan ennallistamista, koska ekumenia (kirkkojen, uskontojen ja koko maailman ihmisten ykseys) julistaa valheellisesti petokseen perustuen, että ekumenian kautta toteutuu Jeesuksen opetus Joh 17 luvusta, että me olisimme yksi.

Jumala on ennallistamassa seurakuntaansa yhdeksi takaisin alkuseurakunnan tilaan ja siksi ekumenia julistaa, että ekumenia on yhtä kuin Joh 17 luvun, että me yksi olemme. On todella häpeällistä, että Jumalan kansa on hajaannuksen tilassa ja jumalaton maailma on yhdistymässä yhdeksi valheen voimalla, vieläpä jopa niin, että lusiferianistit ovat osa tätä petosta. Vielä häpeällisempää on se, että jotkut uskovat ihmiset, jotka sanovat rakastavansa Jeesusta totuudessa taistelevat Jumalan seurakunnan ennallistamistyötä vastaan. On sanomatta selvää miten sellaiselle uskovalle tulee käymään, joka asettaa pahaan huutoon Jumalan työn ja vastustaa sitä mitä Jumala on tekemässä. Kiitos, Messias Jeesukselle ja Isä Jumalalle, että Herra ennallistaa seurakuntansa takaisin alkuseurakunnan tilaan, siitäkin huolimatta, että jotkut uskovat vastustavat sitä.

Aikain merkit näyttävät meille, että Herran Jeesuksen tulemus lähestyy, jota tulee edeltämään Jerusalemin kolmannen temppelin rakentaminen, jossa antikristus julistautuu jumalaksi sekä antikristus aloittaa maailmanlaajuisen vainon Herran Jeesuksen opetuslapsia kohtaan.

Ilm 14:12 Tässä on pyhien kärsivällisyys, niiden, jotka pitävät Jumalan käskyt ja Jeesuksen uskon.

Vain sellainen uskova kykenee seisomaan lopunajan vainoissa, joka on kärsivällinen, ja pitää Jumalan käskyt Uuden Liiton järjestyksen mukaan ja Jeesuksen uskon (uskoo Jumalan armosta Jeesukseen, niin kuin Raamattu opettaa).

2 Kor 12:
9 Ja hän sanoi minulle: "Minun armossani on sinulle kyllin; sillä minun voimani tulee täydelliseksi heikkoudessa". Sentähden minä mieluimmin kerskaan heikkoudestani, että Kristuksen voima asettuisi minuun asumaan.
10 Sentähden minä olen mielistynyt heikkouteen, pahoinpitelyihin, hätään, vainoihin, ahdistuksiin, Kristuksen tähden; sillä kun olen heikko, silloin minä olen väkevä.

Vain sellainen uskova, joka on itsessään heikko ja luottaa ja turvaan vain Jumalan apuun tulee selviytymään lopunajan vainoissa. Pieni ja heikko ihminen, joka turvautuu Jumalan apuun tulee saamaan Jumalalta avun Herran Jeesuksen veren ja sovitustyön ansion tähden.


 

 

Petri Paavola 24.6.2020

Lähteet:
Raamattu 33/38
Biblia 1776
King James Version 1769
Horn, Thomas R. The Rabbis, Donald Trump, and the Top-Secret Plan to Build the Third Temple - Unveiling the Incendiary Scheme by Religious Authorities, Government Agents, and Jewish Rabbis to Invoke Messiah . Kindle Edition.
breakingisraelnews.com/ jerusalem-satanists-get-cold-feet-cancel-own-new-world-order-event-during-solar-eclipse
facebook.com/ events luciferian-march-for-a-one-wor
Babylonin portto ja Jerusalemin kolmas temppeli
kotipetripaavola.com/ bill gates ja uusi maailmanjarjestys

 


 

 

 

eXTReMe Tracker