Nature

Etusivulle | Yhteiskunnan ilmiöitä | Anna palautetta
SaulusMedia |
Petri - Youtube    


Seksuaalivähemmistön vallankumous

Olen tutkinut 1990-luvulta asti seksuaalivähemmistön vallankumouksen askelmerkkejä. Seksuaalivähemmistö aktivistien joukossa on ihmisiä, jotka ovat sanoneet, että he pyrkivät vallankumoukseen, jossa seksuaalivähemmistön arvojen tulee nousta hallitsevaan asemaan yhteiskunnissa. Monet ihmiset ovat naureskelleet ja pitäneet sellaisia ihmisiä salaliitto hörhöinä, jotka ovat sanoneet kuinka tietyt seksuaalivähemmistö aktivistit ovat jo vuosia valheeseen perustuvan manipulaation kautta pyrkineet tietoisesti muuttamaan seksuaalivähemmistön arvot hallitsevaan asemaan yhteiskunnissa.

Nykyinen kehitys esim. suomalaisessa yhteiskunnassa todistaa sen, että seksuaalivähemmistön manipulaatio on ottamassa hallitsevan aseman yhteiskunnassa. Tämä ei olekaan mikään hörhöjen salaliitto utopiaa, vaan todellisuutta, joka tapahtuu silmiemme edessä. Yhteiskuntamme sopeutuu  ja ottaa koko ajan yhä enemmän käyttöön seksuaalivähemmistön mukaisia arvoja, joista viimeisin on hallituksen ehdotus perhevapaauudistuksesta, jonka mukaan lakitekstin kielenkäyttö muuttuisi niin ettei isää, äitiä, eikä äitiys- ja isyyslomaa enää käytettäisi, sillä tilalle tulisi sukupuolineutraalinen kielenkäyttö.

Perhevapaauudistuksessa ei enää puhuttaisi äidistä, vaan synnyttäjästä tai raskaana olevasta. Isä ja äiti sanat poistuisivat ja niiden tilalla käytettäisiin vanhempi tai vanhimmat sanaa. Perhevapaauudistuksen muutos ehdotuksen takana on sukupuolineutraali avioliittolaki, joka heikentää ja pyrkii kumoamaan perinteisiä arvoja. Perhevapaauudistus ehdotus on vielä ehdotus vaiheessa, mutta se näyttää sitä suuntaa mitä kohti nykyinen yhteiskunta on menossa, jossa koko ajan yhä enemmän romutetaan perinteisiä arvoja ja niiden tilalle tulee seksuaalivähemmistöjä tukevat arvot.

Seksuaalivähemmistön agenda on saanut jo varsin paljon muuttaa perinteisiä arvoja. Sukupuolineutraali avioliittolaki on astunut voimaan. Sukupuolettomia unisex-vessoja ja pukuhuoneita otetaan käyttöön. Tyttöjä ja poikia ei saisi enää sanoa tytöiksi ja pojiksi. Sukupuolineutraaleja liikennemerkkejä suunnitellaan. Ammattinimekkeet halutaan muuttaa sukupuolineutraaleiksi. Kolmannen sukupuolen rekisteröimistä ja tunnustamista suunnitellaan. Suunnitteilla on myös sukupuoleton henkilökortti jne. Sitä emme vielä tiedä mitä kaikkea seksuaalivähemmistön agendan ajama sukupuolineutraalius tulee vielä muuttamaan yhteiskunnassamme, mutta näitä muutoksia tulee koko ajan pikkuhiljaa lisää.

Kuten aikaisemmin kirjoitin niin seksuaalivähemmistö aktivistien (joidenkin) tavoittelema vallankumous perinteisten arvojen romuttamisesta ja tuhoamisesta on toteutunut ja koko ajan yhä enemmän toteutumassa. Seksuaalivähemmistö aktivistien salaliitto on pikkuhiljaa aivopessyt ja manipuloinut ihmisiä hyväksymään seksuaalivähemmistön arvoja, jonka seurauksena seksuaalivähemmistön arvot ovat romuttamassa perinteisiä arvoja.

Tuskin kovin moni ihminen menneinä vuosikymmeninä kykeni edes ajattelemaan sitä mitä tulee tapahtumaan kun seksuaalivähemmistöt vaativat "oikeuksiaan". Tosin tietyt seksuaalivähemmistö aktivistit ovat puhuneet jo monia vuosikymmeniä sitten, että seksuaalivähemmistön päämäärä on päästä hallitsevaan asemaan eri yhteiskunnan tasoilla ja kerroksissa. Nyt heidän päämääränsä on toteutumassa ja sen ovat mahdollistaneet yhteiskunnan valtaapitävät tahot, jotka ovat olleet sokeita ja puusilmäisiä sille mikä on ollut seksuaalivähemmistön agenda ja päämäärä. Valtaapitävien joukossa on myös ollut mukana sellaisia ihmisiä, jotka ovat itse mukana seksuaalivähemmistö aktivismissa ja siten he ovat voineet mahdollistaa nykyisen kehityksen etenemistä.

Raamattu sanoo kuinka laittomuus tulee samaan täyden vallan lopunajan yhteiskunnissa. Raamatun käyttämä laittomuus tarkoittaa vastakohtaa Jumalan laille ja Raamatun sanan totuuden mukaiselle opetukselle. Lopunajan jumalattomuuden täysi laittomuus esiintyy maailmassa monella tavalla, joista yksi haara on seksuaalisuuden ja sukupuolisuuden täydellinen vääristymä, josta Raamattu käyttää nimitystä synti Jumalaa vastaan.

Jumala on luonut ihmisen mieheksi ja naiseksi, isäksi ja äidiksi, pojaksi ja tytöksi. Synnin vallassa oleva vääristynyt seksuaalisuus ja sukupuolettomuus pyrkii tuhoamaan perinteiset arvot sekä haluaa nostaa itsensä herroina muita hallitsemaan. Synti on aina halunnut kontrolloida ja hallita ihmistä, ja nyt lopunaikana laittomuuden saadessa täyden vallan synti saa hallita vähän aikaa, kunnes Herra Jeesus tulee ja tuomitsee kaiken synnin kapinan.

Raamattu kertoo meille kuinka lopunajan ihmiskunta elää niin kuin Sodomassa ja Gomorrassa, jossa ihmiset olivat hyväksyneet luonnottoman seksuaalisuuden eläen luonnottomien seksuaalisyntien vallassa himoiten omaa sukupuoltansa. Nykyinen yhteiskuntamme on nykyajan Sodoma, jota valtio tukee lainsäädännön kautta. Tämän maailmanajan loppu lähenee ja Jumala lopettaa ja pysäyttää tämän nykyisen syntisen elämänmenon synnin saavuttaessa sen mitan kun se tuomitaan, jolloin Herra Jeesus tulemuksellaan tulee tuomitsemaan ihmisten synnin kapinan.

Raamattu sanoo: "Otollisella ajalla minä olen sinua kuullut ja pelastuksen päivänä sinua auttanut". Katso, nyt on otollinen aika, katso, nyt on pelastuksen päivä (2 Kor 6:2). Herra Jeesus on pian tulossa takaisin noutamaan morsiamensa (Herran Jeesuksen opetuslapset) luoksensa. Jos et tunne vielä Herraa Jeesusta, niin Hän haluaa pelastaa sinut. Jos tunnustat syntisi ja haluat uskoa Herraan Jeesukseen, niin Hän antaa sinulle synnit anteeksi Hänen verensä ja sovitustyönsä kautta, antaa sinulle iankaikkisen elämän sekä johtaa sinut yhteyteen Jumalan kanssa.

 

Petri Paavola 12.2.2020

Lähteet:
Raamattu 33/38
Biblia 1776
King James Version 1769

is.fi/politiikka

 

 

 

 

eXTReMe Tracker