Nature

Etusivulle | Raamatunopetuksia | Anna palautetta
SaulusMedia |
Petri - Youtube    


Seurakunnan ylösotosta kysymyksiä ja vastauksia

Herran Jeesuksen tulemuksesta ja seurakunnan ylöstempauksesta on monenlaista opetusta. Tähän aiheeseen liittyy monenlaisia kysymyksiä ja vastauksia. Pyrin vastaamaan muutamiin kysymyksiin, jotka myös Raamatun sanan kautta vastaavat siihen, mikä on antikristuksen ja Herran Jeesuksen tulemusten järjestys. Herran Jeesuksen tulemuksen ja seurakunnan ylösoton päivää ja hetkeä kukaan ei voi tietää, mutta voimme Raamatun asettamien ajanmerkkien perusteella tietää milloin se on lähellä.

Erilaiset opetukset Herran Jeesuksen tulemuksesta ja seurakunnan ylöstempauksesta jakavat jyrkästi uskovien mielipiteitä, jopa niin ankarasti, että sen kautta, jotkut pitävät toisia harhaopettajina, joita tulee karttaa kaikin tavoin. Eri näkemys ylöstempauksen ajankohdasta liittyen antikristuksen ja Jeesuksen tulemukseen ei saa johtaa pois keskinäisestä rakkaudesta, johon meidät on kutsuttu pelastuksen armossa ja Pyhän Hengen osallisuudessa. Minä en halua jakaa Kristuksen ruumista, enkä aiheuttaa eripuraa ylöstempaus opetuksen takia. Jos uskova ei usko olevansa antikristuksen vihanajassa, ja hän kuitenkin joutuu olemaan siellä, niin silloin hän on tilanteessa, johon hän ei ole valmistautunut, eikä uskonut joutuvansa. On sanomatta selvää, että kun uskova joutuu tilanteeseen, johon hän ei ollut valmistautunut, niin hänen uskon elämänsä voi ajautua suureen kriisiin ja epätoivoon.

Terve ja raamatullinen usko ei johdata uskovaa ihmistä epätoivoon, vaan Jumalan rauhan lisääntymiseen. Tästä syystä olen kokenut sydämessäni kirjoittaa tämän kirjoituksen, sillä kenenkään uskovan ei tarvitse pelätä eikä joutua epätoivoon, ei edes vihanajassa, koska uskova ihminen on kaikissa tilanteissa Jumalan täydellisen rakkauden kohteena. Tutki ja koettele kirjoitukseni Jumalan sanan totuuden kautta rukouksen kera.

 

Sisällys:
Onko seurakunnan ylösotto ennen suurta ahdistusta vai sen jälkeen?
Mikä on ensimmäinen ylösnousemus ja milloin se tapahtuu?
Mikä on 2 Tess 2 kirjeen pidättäjä?
Voittaako antikristus Jumalan pyhät?
Onko Lootin Sodomasta lähteminen esikuva Jeesuksen tulemuksesta
Loppusanat

 

 

 

 

Onko seurakunnan ylösotto ennen suurta ahdistusta vai sen jälkeen?

Matteuksen evankeliumin luvussa 24 Herra Jeesus vastaa kysymykseen: Onko seurakunnan ylösotto ennen suurta ahdistusta vai sen jälkeen?

Matt 24:
3 Ja kun hän istui Öljymäellä, tulivat opetuslapset erikseen hänen tykönsä ja sanoivat: "Sano meille: milloin se tapahtuu, ja mikä on sinun tulemuksesi ja maailman lopun merkki?"
...........................
21 Sillä silloin on oleva suuri ahdistus, jonka kaltaista ei ole ollut maailman alusta hamaan tähän asti eikä milloinkaan tule.
27 Sillä niinkuin salama leimahtaa idästä ja näkyy hamaan länteen, niin on oleva Ihmisen Pojan tulemus.
28 Missä raato on, sinne kotkat kokoontuvat.
29 Mutta kohta niiden päivien ahdistuksen jälkeen aurinko pimenee, eikä kuu anna valoansa, ja tähdet putoavat taivaalta, ja taivaitten voimat järkkyvät.
30 Ja silloin Ihmisen Pojan merkki näkyy taivaalla, ja silloin kaikki maan sukukunnat parkuvat; ja he näkevät Ihmisen Pojan tulevan taivaan pilvien päällä suurella voimalla ja kirkkaudella.
31 Ja hän lähettää enkelinsä suuren pasunan pauhatessa, ja he kokoavat hänen valittunsa neljältä ilmalta, taivasten ääristä hamaan toisiin ääriin.

Herra Jeesus vastasi kysymykseen mikä on Hänen tulemuksensa ja maailmanlopun merkki (maailmanaikakauden vaihtumisen merkki)?

Herra Jeesus puhui monista asioista, jotka edeltävät Hänen tulemustaan, mutta nyt keskityn tässä siihen sanoiko Jeesus tulemuksensa tapahtuvan ennen suurta ahdistusta vai suuren ahdistuksen jälkeen. Silloin kun Herra Jeesus tulee, niin tapahtuu myös seurakunnan ylösotto. Herra Jeesus sanoi Hänen tulemuksensa olevan julkinen, jonka näkevät kaikki maan sukukunnat. Jeesuksen tulemuksen yhteydessä suuren ahdistuksen jälkeen kuuluu suuri pasuunan ääni, jolloin ylöstempaus tapahtuu. Herran Jeesuksen sanojen mukaan Hänen toinen tulemuksensa on yksiosainen, sillä Hän tulee vain yhden kerran toisessa tulemuksessaan.

Herra Jeesus sanoi tulemuksensa ja seurakunnan ylösoton tapahtuvan suuren ahdistuksen jälkeen, joka tarkoittaa sitä, että seurakunta on maan päällä koko sen ajanjakson, mitä suuri ahdistus kestää. Seurakunta on tietenkin koko ajan Jumalan suuren rakkauden kohteena myös suuressa ahdistuksen ajassa.

Herralta Jeesukselta kysyttiin, että mikä on Hänen tulemuksensa ja maailmanlopun merkki (maailmanaikakauden vaihtumisen merkki)? Opetuslapset ymmärsivät, että kun Herra Jeesus tulee ja tapahtuu seurakunnan ylösotto, niin sen seurauksena maailmanaikakausi vaihtuu (alkaa tuhatvuotinen rauhanaika maan päällä). On todella tärkeää ymmärtää, että Jeesuksen tulemuksen ja seurakunnan ylösoton seurauksena alkaa tuhatvuotinen ajanjakso maan päällä, koska Herran Jeesuksen tulemus on tämän armotalouskauden lopussa ihan sen viime metreillä. Herra Jeesus ei kumonnut opetuslasten kysymystä, kun he liittivät Jeesuksen tulemuksen ja aikakauden vaihtumisen Jeesuksen tulemuksen yhteyteen. Itse asiassa Herra Jeesus vahvisti sen myös kuolemansa jälkeen ilmestyessään opetuslapsille:

Matt 28:
19 Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni, kastamalla heitä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen
20 ja opettamalla heitä pitämään kaikki, mitä minä olen käskenyt teidän pitää. Ja katso, minä olen teidän kanssanne joka päivä maailman loppuun asti."

Herra Jeesus sanoi olevansa opetuslastensa kanssa maailman loppuun asti, koska Hänen tulemuksensa tapahtuu tämän maailmanajan loppuhetkissä. Herra Jeesus on opetuslastensa kanssa maailmanloppuun asti sillä tavalla, että Hän asuu heidän sydämissään Pyhän Hengen kautta. Matt 28:20 vahvistaa Herran Jeesuksen tulemuksen tapahtuvan suuren ahdistuksen jälkeen, koska Herra Jeesus on seurakuntansa kanssa maailman loppuun asti.

Joh 14:
16 Ja minä olen rukoileva Isää, ja hän antaa teille toisen Puolustajan olemaan teidän kanssanne iankaikkisesti,
17 totuuden Hengen, jota maailma ei voi ottaa vastaan, koska se ei näe häntä eikä tunne häntä; mutta te tunnette hänet, sillä hän pysyy teidän tykönänne ja on teissä oleva.
18 ¶ En minä jätä teitä orvoiksi; minä tulen teidän tykönne.
19 Vielä vähän aikaa, niin maailma ei enää minua näe, mutta te näette minut; koska minä elän, niin tekin saatte elää.
20 Sinä päivänä te ymmärrätte, että minä olen Isässäni, ja että te olette minussa ja minä teissä.
 

Herra Jeesus sanoi ja tarkoitti, että kun Hänen opetuslapsensa saavat toisen Puolustajan (Pyhä Henki) Hänen kuolemansa jälkeen, niin Herra Jeesus on heidän kanssaan, tulemalla Pyhässä Hengessä heidän luoksensa. Tällä tavalla uskovat ovat Pyhässä Hengessä Jeesuksessa ja Jeesus uskovissa joka päivä maailman loppuun asti, koska Herran Jeesuksen tulemus ja seurakunnan ylösotto tapahtuu tämän nykyisen maailmanajan aivan loppumetreillä. 

Eräs väärän opetuksen versio sanoo, että Matt 24:27 jakeessa tapahtuu seurakunnan ylösotto, joka tapahtuu kuin salaman leimahdus Jeesuksen tullessa hakemaan omansa pois maan päältä. Jotkut tätä väärää opetusta opettavat sanovat ettei maailman ihmiset näe Jeesuksen tulemusta, koska se tapahtuu salaisesti ja siksi maailman ihmiset eivät näe sitä. Tämä väärä opetus jatkaa sanoen, että Matt 24:27 ylöstempauksen jälkeen alkaa juutalaisten aika, jolloin ylöstempauksen jälkeen kolmasosa juutalaisista pelastuu, kun he ovat käyneet läpi suuren ahdistuksen maan päällä. Tämä väärä opetus sanoo, että Jeesuksen toisen tulemuksen toinen vaihe pelastetuille juutalaisille tapahtuu Matt 24:30,31 jakeissa.

Raamattu kumoaa edellä olevan väärän opetuksen. Raamattu sanoo, että Herran Jeesuksen tulemuksen ja tämän nykyisen maailmanaikakauden vaihtumisen merkki tapahtuvat hyvin samanaikaisesti. Juutalaisten pelastunut kolmasosa on tullut uskoon Herraan Jeesukseen ennen suuren ahdistuksen loppuhuipentumaa ja siksi hekin ovat mukana seurakunnan ylöstempauksessa, joka tapahtuu suuren ahdistuksen jälkeen.

Raamattu sanoo Jeesuksen tulemuksen tapahtuvan suuren ahdistuksen jälkeen. Matt 24:27 kertoo millainen on Jeesuksen tulemus, joka tapahtuu Matt 24:30,31 jakeissa. Matt 24:27 sanoo Jeesuksen tulemuksen olevan kuin salaman leimahdus näkyen idästä länteen (julkinen tulemus, jonka kaikki maan päällä olevat ihmiset näkevät). Matt 24:31 kertoo saman asian kuin Matt 24:27, mutta käyttää hiukan erilaisia sanoja. Matt 24:31 kuinka suuren pasuunan pauhatessa kootaan (seurakunnan ylösotto) Jumalan valitut neljältä ilmalta taivasten ääristä hamaan toisiin ääriin. Tämä sama asia kerrotaan Matt 24:27 sanoilla idästä länteen, tarkoittaen kaikkialta maailmasta.

Raamattu todistaa muuallakin, että seurakunnan ylösotto tapahtuu suuren pasuunan pauhatessa (soidessa).

1 Kor 15:
51 ¶ Katso, minä sanon teille salaisuuden: emme kaikki kuolemaan nuku, mutta kaikki me muutumme,
52 yhtäkkiä, silmänräpäyksessä, viimeisen pasunan soidessa; sillä pasuna soi, ja kuolleet nousevat katoamattomina, ja me muutumme.
53 Sillä tämän katoavaisen pitää pukeutuman katoamattomuuteen, ja tämän kuolevaisen pitää pukeutuman kuolemattomuuteen.

1 Tess 4:
15 Sillä sen me sanomme teille Herran sanana, että me, jotka olemme elossa, jotka jäämme tänne Herran tulemukseen, emme suinkaan ehdi ennen niitä, jotka ovat nukkuneet.
16 Sillä itse Herra on tuleva alas taivaasta käskyhuudon, ylienkelin äänen ja Jumalan pasunan kuuluessa, ja Kristuksessa kuolleet nousevat ylös ensin;
17 sitten meidät, jotka olemme elossa, jotka olemme jääneet tänne, temmataan yhdessä heidän kanssaan pilvissä Herraa vastaan yläilmoihin; ja niin me saamme aina olla Herran kanssa.
18 Niin lohduttakaa siis toisianne näillä sanoilla.

Raamattu sanoo 1 Kor 15:52:ssa ja 1 Tess 4:16:ssa kuinka Jumalan pasuunan soidessa tapahtuu seurakunnan ylöstempaus, Herran Jeesuksen tulemuksessa. 1 Kor 15:52 ja 1 Tess 4:16 puhuvat samasta asiasta kuin Matt 24:31, jossa seurakunnan ylösotto tapahtuu suuren pasuunan pauhatessa.

Mikä on ensimmäinen ylösnousemus ja milloin se tapahtuu?

Mikä on ensimmäinen ylösnousemus ja milloin se tapahtuu? Ensimmäisen ylösnousemuksen päivää ja hetkeä emme voi tietää, mutta voimme ymmärtää mihin ajankohtaan se sijoittuu. Raamattu kertoo meille ensimmäisen ylösnousemuksen ajankohdan sekä sen mikä on ensimmäinen ylösnousemus.

1 Kor 15:
51 ¶ Katso, minä sanon teille salaisuuden: emme kaikki kuolemaan nuku, mutta kaikki me muutumme,
52 yhtäkkiä, silmänräpäyksessä, viimeisen pasunan soidessa; sillä pasuna soi, ja kuolleet nousevat katoamattomina, ja me muutumme.
53 Sillä tämän katoavaisen pitää pukeutuman katoamattomuuteen, ja tämän kuolevaisen pitää pukeutuman kuolemattomuuteen.

1 Tess 4:
15 Sillä sen me sanomme teille Herran sanana, että me, jotka olemme elossa, jotka jäämme tänne Herran tulemukseen, emme suinkaan ehdi ennen niitä, jotka ovat nukkuneet.
16 Sillä itse Herra on tuleva alas taivaasta käskyhuudon, ylienkelin äänen ja Jumalan pasunan kuuluessa, ja Kristuksessa kuolleet nousevat ylös ensin;
17 sitten meidät, jotka olemme elossa, jotka olemme jääneet tänne, temmataan yhdessä heidän kanssaan pilvissä Herraa vastaan yläilmoihin; ja niin me saamme aina olla Herran kanssa.
18 Niin lohduttakaa siis toisianne näillä sanoilla.

1 Kor 15:52 ja 1 Tess 4:16 kertovat, että Kristuksessa kuolleiden ylösnousemus tapahtuu ennen seurakunnan ylösottoa ja kun kuolleiden ylösnousemus on tapahtunut, niin heti sen jälkeen tapahtuu maan päällä olevan seurakunnan ylösotto. Ennen seurakunnan ylösottoa tapahtuva Kristuksessa (Jumalassa) kuolleiden ylösnousemus on sama asia kuin ensimmäinen ylösnousemus:

Ilm 19:
7 Iloitkaamme ja riemuitkaamme ja antakaamme kunnia hänelle, sillä Karitsan häät ovat tulleet, ja hänen vaimonsa on itsensä valmistanut.
8 Ja hänen annettiin pukeutua liinavaatteeseen, hohtavaan ja puhtaaseen: se liina on pyhien vanhurskautus."

Raamattu kertoo Ilmestyskirjassa kuinka Karitsan häät alkavat aivan tämän maailmanajan lopussa.  Herra Jeesus sanoi tulemuksensa ja seurakunnan ylösoton tapahtuvan vasta suuren ahdistuksen jälkeen, joka on sama asia kuin tämän nykyisen maailmanajan lopussa.

Ilm 19:
19 Ja minä näin pedon ja maan kuninkaat ja heidän sotajoukkonsa kokoontuneina sotiaksensa hevosen selässä istuvaa vastaan ja hänen sotajoukkoansa vastaan.
20 Ja peto otettiin kiinni, ja sen kanssa väärä profeetta, joka sen nähden oli tehnyt ihmetekonsa, joilla hän oli eksyttänyt ne, jotka olivat ottaneet pedon merkin, ja ne, jotka olivat sen kuvaa kumartaneet; ne molemmat heitettiin elävältä tuliseen järveen, joka tulikiveä palaa.
21 Ja ne muut saivat surmansa hevosen selässä istuvan miekasta, joka lähti hänen suustaan; ja kaikki linnut tulivat ravituiksi heidän lihastansa.

Raamattu sanoo, että peto ja väärä profeetta otettiin kiinni ja ne molemmat heitettiin elävältä tuliseen järveen, joka tulikiveä palaa. Pedon ja väärän profeetan kiinni ottaminen tapahtuu tämän maailmanajan lopussa.

Ilm 13:
11 ¶ Ja minä näin toisen pedon nousevan maasta, ja sillä oli kaksi sarvea niinkuin karitsan sarvet, ja se puhui niinkuin lohikäärme.
12 Ja se käyttää kaikkea ensimmäisen pedon valtaa sen nähden ja saattaa maan ja siinä asuvaiset kumartamaan ensimmäistä petoa, sitä, jonka kuolinhaava parani.
13 Ja se tekee suuria ihmeitä, niin että saa tulenkin taivaasta lankeamaan maahan ihmisten nähden.

Raamattu sanoo toisen pedon olevan antikristus, sillä toisella pedolla oli kaksi sarvea, niin kuin karitsan sarvet, mutta se puhui niin kuin lohikäärme (eksytti valheella, synnillä ja vääryydellä).

2 Tess 2:8 niin silloin ilmestyy tuo laiton, jonka Herra Jeesus on surmaava suunsa henkäyksellä ja tuhoava tulemuksensa ilmestyksellä,

Raamattu sanoo 2 Tess 2:8:ssa kuinka Herra Jeesus tulemuksessaan surmaa suunsa henkäyksellä antikristuksen. Ilm 19:20 kertoo saman asian, jossa Herra Jeesus tuhoaa antikristuksen.

Ilm 20:
4 Ja minä näin valtaistuimia, ja he istuivat niille, ja heille annettiin tuomiovalta; ja minä näin niiden sielut, jotka olivat teloitetut Jeesuksen todistuksen ja Jumalan sanan tähden, ja niiden, jotka eivät olleet kumartaneet petoa eikä sen kuvaa eivätkä ottaneet sen merkkiä otsaansa eikä käteensä; ja he virkosivat eloon ja hallitsivat Kristuksen kanssa tuhannen vuotta.
5 Muut kuolleet eivät vironneet eloon, ennenkuin ne tuhat vuotta olivat loppuun kuluneet. Tämä on ensimmäinen ylösnousemus.
6 Autuas ja pyhä on se, jolla on osa ensimmäisessä ylösnousemuksessa; heihin ei toisella kuolemalla ole valtaa, vaan he tulevat olemaan Jumalan ja Kristuksen pappeja ja hallitsevat hänen kanssaan ne tuhannen vuotta.

Raamattu puhuu Ilm 20:4-6:ssa Kristuksessa (Jumalassa) kuolleiden ylösnousemuksesta, joka on ensimmäinen ylösnousemus ja sama asia kuin 1 Kor 15:52 ja 1 Tess 4:16 oleva Kristuksessa kuolleiden ylösnousemus ennen seurakunnan ylösottoa, joka tapahtuu suuren ahdistuksen jälkeen.

Mikä on 2 Tess 2 kirjeen pidättäjä?

Mikä on 2 Tess 2 kirjeen pidättäjä? Jotkut sanovat pidättäjän poistuvan sen jälkeen kun seurakunta ylöstemmataan ennen suurta ahdistuksen aikaa. Tämä on kuitenkin väärä opetus. Jotkut sanovat, että ennen suurta ahdistusta seurakunnan ylösotossa Pyhä Henki otetaan maan päältä pois, ja oltuaan vähän aikaa poissa Pyhä Henki palaa maan päälle Israelin jäännöksen takia, joka on suuressa ahdistuksessa, sillä Pyhä Henki palaisi takaisin Jaakobin aikaan, Israelin ahdistuksen aikaan. Tämäkin on väärä opetus. Raamattu kertoo selkeästi, niin VT:ssa kuin UT:ssa mikä on 2 Tess 2 kirjeen pidättäjä.

Ennen kuin katsomme Raamatusta, mikä on pidättäjä, niin on hyvä katsoa eräs tärkeä Raamatun kohta ja opetus:

Matt 28:
18 Ja Jeesus tuli heidän tykönsä ja puhui heille ja sanoi: "Minulle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä.
19 Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni, kastamalla heitä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen
20 ja opettamalla heitä pitämään kaikki, mitä minä olen käskenyt teidän pitää. Ja katso, minä olen teidän kanssanne joka päivä maailman loppuun asti."

Herra Jeesus sanoi olevansa opetuslastensa kanssa (kaikkien aikojen opetuslasten) maailman loppuun asti, koska Herran Jeesuksen tulemus ja seurakunnan ylösotto tapahtuvat aivan tämän maailmanajan lopussa, suuren ahdistuksen jälkeen. Herra Jeesus on meidän kanssamme Pyhässä Hengessä maailman loppuun asti. Tämä tarkoittaa sitä, että Pyhää Henkeä ei oteta pois maailmasta oltuaan poissa vähän aikaa ja palattuaan takaisin maan päälle, niin kuin väärä opetus opettaa. 

Efes 4:30 Älkääkä saattako murheelliseksi Jumalan Pyhää Henkeä, joka on teille annettu sinetiksi lunastuksen (apolutrosis) päivään saakka.

Raamattu sanoo, että Pyhä Henki on annettu uskoville sinetiksi lunastuksen (apolutrosis) päivään saakka. Mikä on lunastuksen päivä?

Luuk 21:
26 Ja ihmiset menehtyvät peljätessään ja odottaessaan sitä, mikä maanpiiriä kohtaa; sillä taivaitten voimat järkkyvät.
27 Ja silloin he näkevät Ihmisen Pojan tulevan pilvessä suurella voimalla ja kirkkaudella.
28 Mutta kun nämä alkavat tapahtua, niin rohkaiskaa itsenne ja nostakaa päänne, sillä teidän vapautuksenne (apolutrosis) on lähellä."

Luuk 21:28 Mutta kuin nämät rupeevat tapahtumaan, niin katsokaat, ja nostakaat päänne ylös; sillä teidän lunastuksenne (apolutrosis) silloin lähestyy. Biblia 1776

Raamatussa Luukkaan evankeliumin luvussa 21 Herra Jeesus sanoi lunastuksen (apolutrosis) tapahtuvan sinä päivänä, kun Hän tulee ja tapahtuu seurakunnan ylösotto, joka tapahtuu suuren ahdistuksen jälkeen. Tämä vahvistaa Jeesuksen opetuksen, kun Hän sanoi olevansa opetuslastensa kanssa maailman loppuun asti. Herra Jeesus on lunastanut verensä kautta seurakunnan itselleen, jonka Hän tulee hakemaan lunastuksen päivänä, seurakunnan ylösoton päivänä (päivää ja hetkeä emme voi tietää). Pyhä Henki kyllä poistuu maan päältä, mutta vasta lunastuksen päivänä, kun Herra Jeesus tulee ja tapahtuu seurakunnan ylösotto suuren ahdistuksen jälkeen.

2 Tess 2:
1 ¶ Mutta mitä tulee meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen tulemukseen ja meidän kokoontumiseemme hänen tykönsä, niin me pyydämme teitä, veljet,
2 ettette anna minkään hengen ettekä sanan ettekä minkään muka meidän lähettämämme kirjeen heti järkyttää itseänne, niin että menetätte mielenne maltin, ettekä anna niiden itseänne peljästyttää, ikäänkuin Herran päivä jo olisi käsissä.
3 ¶ Älkää antako kenenkään vietellä itseänne millään tavalla. Sillä se päivä ei tule, ennenkuin luopumus ensin tapahtuu ja laittomuuden ihminen ilmestyy, kadotuksen lapsi,
4 tuo vastustaja, joka korottaa itsensä yli kaiken, mitä jumalaksi tai jumaloitavaksi kutsutaan, niin että hän asettuu Jumalan temppeliin ja julistaa olevansa Jumala.
5 Ettekö muista, että minä, kun vielä olin teidän tykönänne, sanoin tämän teille?
6 Ja nyt te tiedätte, mikä pidättää, niin että hän vasta ajallansa ilmestyy.
7 Sillä laittomuuden salaisuus on jo vaikuttamassa; jahka vain tulee tieltä poistetuksi se, joka nyt vielä pidättää,
8 niin silloin ilmestyy tuo laiton, jonka Herra Jeesus on surmaava suunsa henkäyksellä ja tuhoava tulemuksensa ilmestyksellä,
9 tuo, jonka tulemus tapahtuu saatanan vaikutuksesta valheen kaikella voimalla ja tunnusteoilla ja ihmeillä

Raamattu sanoo 2 Tess 2 kirjeessä Herran Jeesuksen tulemuksen ja uskovien kokoontumisen (seurakunnan ylösotto) Jeesuksen luokse olevan sama päivä kuin Herran päivä. Herran päivällä on toki Raamatussa myös muunlaisia merkityksiä, mutta 2 Tess 2 kirjeessä se on yhdistetty Jeesuksen tulemukseen ja seurakunnan ylösottoon.

2 Tess 2 kirjeessä sanotaan, että Herran päivä (Jeesuksen tulemus ja seurakunnan ylöstempaus) ei tapahdu ennen kuin ensin tapahtuu luopumus (uskovien luopumus), jonka seurauksena ilmestyy laittomuuden ihminen (antikristus). 2 Tess 2 kirjeessä apostoli Paavali opettaa seurakunnan ylösoton tapahtuvan antikristuksen ilmestymisen jälkeen (suuren ahdistuksen jälkeen).

2 Tess 2 kirjeen opetuksen mukaan luopumuksen valtaanpääsyn jälkeen pidättäjä poistuu, jonka seurauksena antikristus ilmestyy. Herra Jeesus tulemuksessaan suuren ahdistuksen jälkeen surmaa antikristuksen suunsa henkäyksellä. Danielin kirjan 8 luku kertoo saman asian, sen mikä pidättää ja kuinka antikristus tuhoutuu ilman ihmiskäden kosketusta (Jeesus surmaa suunsa henkäyksellä):

Dan 8:
19 Sitten hän sanoi: "Katso, minä ilmoitan sinulle, mitä on tapahtuva viimeisenä vihan aikana; sillä lopun aikaa tämä tarkoittaa.
20 Kaksisarvinen oinas, jonka sinä näit, on: Meedian ja Persian kuninkaat.
21 Ja kauris on Jaavanin kuningas, ja suuri sarvi, joka sillä oli keskellä otsaa, on ensimmäinen kuningas.
22 Ja että se särkyi ja neljä nousi sen sijalle, se on: neljä valtakuntaa nousee siitä kansasta, ei kuitenkaan niin väkevää kuin hän.
23 Ja heidän valtansa lopulla, kun luopiot ovat täyttäneet syntiensä mitan, nousee kuningas, kasvoilta röyhkeä ja juonissa taitava.
24 Ja väkevä on hänen voimansa, vaikka ei tosin hänen omasta voimastaan, ja ihmeellisen paljon hän saa aikaan hävitystä; ja hän menestyy siinä, mitä hän tekee, ja hän tuottaa turmion väkeville ja pyhien kansalle.
25 Ja hänen oveluutensa tähden onnistuu petos hänen kädessään. Hän hautoo suuria sydämessään, ja keskellä rauhaa hän tuottaa turmion monille. Ruhtinasten ruhtinastakin vastaan hän nousee, mutta ilman ihmiskättä hänet muserretaan.
26 Ja näky illoista ja aamuista, josta oli puhe, on tosi. Mutta sinä lukitse näky, sillä se tarkoittaa kaukaista aikaa."

Dan 8:19 And he said, Behold, I will make you know what shall happen in the last end of the indignation. For it is for the time appointed for the end. - Green's Literal Translation (LITV)

Danielin kirjassa kerrotaan mitä viimeisenä vihan aikana, lopunajan lopussa tapahtuu. Danielin kirja sanoo, että lopunajassa luopiot (2 Tess 2 uskovien luopumus) täyttävät syntiensä mitan, jonka seurauksena nousee röyhkeä kuningas (2 Tess 2 laiton - antikristus). Antikristus matkii ja jäljittelee kuningasten Kuningas Herraa Jeesusta, jonka tähden Daniel 8 sanoo antikristusta kuninkaaksi.

Daniel 8 sanoo antikristuksella olevan väkevä voima, joka ei ole hänen omaa voimaansa (2 Tess 2 sanoo antikristuksen tulevan saatanan kaikella valheen voimalla). Danielin kirjan 8 luvussa sanotaan kuinka antikristus vainoaa pyhien kansaa (Jumalan seurakuntaa).

Daniel 8 sanoo kuinka antikristus julistaa rauhaa (valherauhaa), jonka kautta hän pettää monia ja tuo monille turmion.

Daniel 8 sanoo kuinka antikristus nousee Herraa Jeesusta  vastaan, mutta antikristus muserretaan (tuhotaan) ilman ihmiskättä (2 Tess 2 Jeesus surmaa antikristuksen suunsa henkäyksellä).

Danielin kirjan 8 luvussa sanotaan, että luopioiden syntien mitan täyttymisen (luopumus) seurauksena antikristus ilmestyy. 2 Tess 2 kirjeen pidättäjä poistuu silloin kun luopumus on täyttänyt syntien mitan, joka raivaa tien antikristuksen ilmestymiselle. 2 Tess 2 kirjeen pidättäjä on seurakunnassa vallitseva vanhurskaus, mutta kun lopunajassa suuri luopumus tapahtuu, niin silloin pidättäjä poistuu ja antikristus ilmestyy. Danielin kirjan 8 luku kertoo saman asian kuin 2 Tess 2 kirje. Daniel 8 ja 2 Tess 2 kirje opettavat seurakunnan ylösoton tapahtuvan suuren ahdistuksen jälkeen.

Katso 2 Tess 2 kirjeen luopumus (apostasia) sanasta opetusta, kuinka se on käännetty muualla UT:ssa ja Septugintassa jne. Katso lähteistä linkissä: Luopumuksen tapahtuminen ja antikristuksen ilmestyminen

Voittaako antikristus Jumalan pyhät?

Olen kuullut sellaistakin ajatusta, joka sanoo ettei seurakunnan ylösotto voi tapahtua suuren ahdistuksen jälkeen, koska antikristus ja antikristilliset voimat voittavat Jumalan pyhät. Antikristus ja antikristilliset voimat eivät tietenkään kykene voittamaan lopullisesti Jumalan pyhiä.

Ilm 13:
6 Ja se avasi suunsa Jumalaa pilkkaamaan, pilkatakseen hänen nimeänsä ja hänen majaansa, niitä, jotka taivaassa asuvat.
7 Ja sille annettiin valta käydä sotaa pyhiä vastaan ja voittaa heidät, ja sen valtaan annettiin kaikki sukukunnat ja kansat ja kielet ja kansanheimot.
8 Ja kaikki maan päällä asuvaiset kumartavat sitä, jokainen, jonka nimi ei ole kirjoitettu teurastetun Karitsan elämänkirjaan, hamasta maailman perustamisesta.
.......
10 Jos kuka vankeuteen vie, niin hän itse vankeuteen joutuu; jos kuka miekalla tappaa, hänet pitää miekalla tapettaman. Tässä on pyhien kärsivällisyys ja usko.

Ilm 14:12 Tässä on pyhien kärsivällisyys, niiden, jotka pitävät Jumalan käskyt ja Jeesuksen uskon.

Ilm 15:
1 ¶ Ja minä näin toisen tunnusmerkin taivaassa, suuren ja ihmeellisen: seitsemän enkeliä, joilla oli seitsemän viimeistä vitsausta, sillä niissä Jumalan viha täyttyy.
2 Ja minä näin ikäänkuin lasisen meren, tulella sekoitetun, ja niiden, jotka olivat saaneet voiton pedosta ja sen kuvasta ja sen nimen luvusta, seisovan sillä lasisella merellä, ja heillä oli Jumalan kanteleet.
3 Ja he veisasivat Mooseksen, Jumalan palvelijan, virttä ja Karitsan virttä, sanoen: "Suuret ja ihmeelliset ovat sinun tekosi, Herra Jumala, Kaikkivaltias; vanhurskaat ja totiset ovat sinun tiesi, sinä kansojen kuningas.

Kun Raamattu sanoo (Ilm 13:7), että antikristukselle ja antikristillisille voimille annettiin valta käydä sotaa pyhiä vastaan ja voittaa heidät, niin se tarkoittaa sitä, että antikristuksella on valta vainota Herran Jeesuksen opetuslapsia, mutta antikristus ei kuitenkaan voi voittaa lopullisesti uskovia, koska Herra Jeesus asuu heidän sydämissään.

Raamattu sanoo myös (Ilm 13:10), että "jos kuka vankeuteen vie, niin hän itse vankeuteen joutuu; jos kuka miekalla tappaa, hänet pitää miekalla tapettaman. Tässä on pyhien kärsivällisyys ja usko". Antikristuksella ja antikristillisillä voimilla on valta vainota ja viedä vankeuteen sekä jopa tappaa (ihana marttyyrikuoleman osa), mutta vainoajat (antikristus ja antikristilliset voimat) kuitenkin lopulta häviävät ja tuhotaan. Pyhien, eli Herran Jeesuksen opetuslasten kärsivällisyys ja usko Jumalan armosta ja voimasta saa sen aikaan, että pahan valta voi "voittaa" ainoastaan ulkonaisesti uskovia (vainota ja tappaa), mutta ei sisäisesti uskovan sielua, sillä rakkaus uskossa totuuteen pitää uskovan sielun puhtaana ja pelastuneena, jota pahan voimat eivät voi tuhota ja saastuttaa. Kun Jumalan armosta rakastat Herraa Jeesusta totuudessa, niin sinulla on turva Jumalassa myös ahdistuksen päivinä.

Raamattu opettaa kuinka lopunaikana pyhien (maan päällä oleva Jumalan seurakunta) kärsivällisyys, Jumalan käskyjen pitäminen (UT:n uskonjärjestys) ja uskon kautta Jeesukseen uskovat saavat Jumalan armosta Jeesuksen ansion tähden voiton lopunajan antikristillisistä voimista ja antikristuksesta. Herralle Jeesukselle uskollinen seurakunta Jumalan armosta ylöstemmataan Jeesuksen tulemuksessa suuren ahdistuksen jälkeen.

Onko Lootin Sodomasta lähteminen esikuva Jeesuksen tulemuksesta?

Luuk 17:
28 Niin myös, samoin kuin kävi Lootin päivinä: he söivät, joivat, ostivat, myivät, istuttivat ja rakensivat,
29 mutta sinä päivänä, jona Loot lähti Sodomasta, satoi tulta ja tulikiveä taivaasta, ja se hukutti heidät kaikki,
30 samoin käy sinä päivänä, jona Ihmisen Poika ilmestyy.

Herra Jeesus tuo selkeästi esille kuinka Lootin lähteminen pois Sodomasta on esikuvaa Hänen tulemuksestaan. Herra Jeesus sanoi, että sinä samana päivänä. kun Loot lähti Sodomasta, niin taivaasta satoi tulta ja tulikiveä, hukuttaen kaikki sodomalaiset ja tuhoten koko Sodoman. Herra Jeesus sanoi, että kun Hän tulee (toisen kerran, yksiosainen tulemus), niin tulee käymään samalla tavalla kuin kävi sinä päivänä, jona Loot lähti Sodomasta. Herran Jeesuksen sanojen mukaan Hänen tulemuksensa käynnistää Jumalan tuomiot maan päällä, eikä tämän jälkeen enää kukaan voi pelastua tässä maailmanajassa, kun Jeesuksen tulemus ja seurakunnan ylösotto on tapahtunut. Juutalaisten kolmasosa on jo pelastunut ennen Jeesuksen tulemusta ja lähtee ylöstempauksessa tuuliin ja pilviin.

Matt 25:10 Mutta heidän lähdettyään ostamaan ylkä tuli; ja ne, jotka olivat valmiit, menivät hänen kanssansa häihin, ja ovi suljettiin.

Matteuksen evankeliumin 25 luvussa Herra Jeesus sanoi, että kun Ylkä tuli (Jeesus puhui omasta tulemuksestaan), niin vain valmistautuneet viisaat neitsyet pääsivät häihin ja häähuoneen ovi suljettiin.  Jeesus sanoi Luuk 17:29,30, että niin kuin sinä päivänä, kun Loot lähti Sodomasta ja Sodoma tuhoutui, niin käy myös sinä päivänä, kun tapahtuu Hänen tulemuksensa. Häähuoneen ovi sulkeutui sen tähden, koska Jeesuksen tulemuksen jälkeen suuren ahdistuksen jälkeen kukaan ihminen ei voi enää pelastua sen jälkeen tässä maailmanajassa. Herran Jeesuksen koko morsian on valmistanut itsensä häihin, eli tullut pelastukseen ja siksi häähuoneen ovi suljetaan, eikä kukaan enää voi sen jälkeen pelastua tässä maailmanajassa.

2 Tess 2:8 niin silloin ilmestyy tuo laiton, jonka Herra Jeesus on surmaava suunsa henkäyksellä ja tuhoava tulemuksensa ilmestyksellä,

Apostoli Paavalin opetuksen mukaan ennen Jeesuksen tulemusta ja seurakunnan ylösottoa tapahtuu luopumus ja laittoman (antikristuksen) ilmestyminen. Herra Jeesus tuhoaa tulemuksessaan antikristuksen ja toimittaa maan päällä tuomion (vrt. Sodoman tuho samanä päivänä, kun Loot lähti Sodomasta). Tämän tähden Herran Jeesuksen tulemuksessa häähuoneen ovi suljetaan, koska Herran Jeesuksen tulemus tulee tapahtumaan aivan tämän maailmanajan loppuhetkissä. Päivää ja hetkeä, emme voi tietää, mutta aikain merkeistä seuraamalla voimme ymmärtää Herran Jeesuksen tulemuksen olevan lähellä.

Loppusanat

Kun tulin uskoon Jumalan armosta vuonna 1991 keväällä (tai usko tuli minuun), niin uskonelämäni alkuvuosina lukiessani tai kuullessani opetuksia antikristuksen vihan ja Jumalan vihan ajasta maailmanlopussa, niin voimakas pelko täytti sydämeni. Pelkäsin ja olin ahdistunut ja pyysin jopa Jumalaa säästämään itseni etten joutuisi lopunajan vihanaikaan, koska halusin elää onnellista ja rauhallista elämää vaimoni ja pienten lasteni kanssa. Väärä pelko hallitsi minun sydäntäni. Kiitos Herralle siitä, että Hän on armossaan kasvattanut minua, niin ettei väärä pelko enää hallitse sydäntäni, kun on kyseessä lopunajan vihan ajat.

Jumalan armosta uskon kasvun myötä olen pystynyt hyväksymään sen mitä Raamattu opettaa lopunajan vihanajasta, eikä väärä pelko hallitse enää sydäntäni tämän aiheen takia. Aikaisemmin kun väärä pelko hallitsi sydäntäni, niin en kuitenkaan uskaltanut ryhtyä vääristämään Jumalan sanan opetusta, siten että olisin opettanut ja sanonut ettei Jumalan seurakunta ole antikristuksen vihanajassa, koska seurakunta olisi ylöstemmattu ennen sitä.

Ikävä ja valitettava tosiasia on se, että väärä pelko koskien lopunajan vihan aikoja hallitsee joidenkin uskovien sydämiä. Tämä väärä pelko ohjaa heidän ajatteluaan siten etteivät he näe sitä mitä Raamattu opettaa tästä aiheesta. Väärän pelon tähden he vääristävät Jumalan sanan opetuksen ja muuttavat antikristuksen ja Jeesuksen tulemuksen järjestyksen, niin etteivät he joutuisi olemaan antikristuksen vihanajassa, koska heidän sydäntään ohjaa väärä pelko, ei luottamus ja usko siihen, että Jumala on Jumala kaikissa tilanteissa myös pahoina aikoina. Ymmärrän ja näen sen, että moni väärän pelon vallassa oleva on vilpitön uskossaan, mutta väärä pelko tekee sokeaksi, niin ettei ihminen hyväksy Jumalan sanan totuutta koskien lopunajan vihanaikoja, vaan vääristää sen.

En syytä enkä tuomitse sinua, joka pelkäät sydämessäsi lopunajan vihanaikoja ja väärän pelkosi tähden olet vääristänyt Jumalan sanan totuutta tässä aiheessa. Kuten aikaisemmin kerroin, niin olen itsekin pelännyt lopunajan vihanaikoja, joten tiedän miltä sinusta tuntuu ja pystyn ymmärtämään sinua. Uskovanakin olemme pieniä, vajavaisia, heikkoja ihmisiä, eikä meissä itsessämme ole sellaista rohkeutta, mistä Jumalan sana opettaa. Kun suostumme kuolemaan lihallemme, väärälle pelolle ja synneille Pyhän Hengen voiman kautta, niin voimme vapautua synninkahleista sekä vääristä peloista jne.

1 Joh 4:18 Pelkoa (fobos) ei rakkaudessa ole, vaan täydellinen rakkaus karkoittaa pelon, sillä pelossa on rangaistusta (kolasis); ja joka pelkää, se ei ole päässyt täydelliseksi rakkaudessa.

1 Joh 4:18:ssa oleva kreikankielen sana fobos tarkoittaa pelkoa, olla kauhuissaan sekä pakenemista. 1 Joh 4:18:ssa oleva kreikankielen sana kolasis tarkoittaa rangaistusta, tuskaa.

Kirjoitan eräästä sellaisesta asiasta (on monia, mutta keskityn nyt vain tähän yhteen), jonka tähden väärä pelko ohjaa uskovaa väärää suuntaan koskien opetusta lopunajan vihanajoista. Silloin kun väärä pelko ohjaa ihmistä koskien opetusta lopunajan vihanajoista, niin hän pelkää, on kauhuissaan ja pakenee tilannetta, eikä halua kohdata sitä ja siksi hän valitsee väärin ja uskoo väärää opetusta koskien lopunajan vihanaikoja. Tällainen ihminen ei ymmärrä Jumalan rakkauden luonnetta ja Jumalan rakkauden kykyä ja voimaa rakastaa ihmistä myös pahoina aikoina. Silloin kun sydäntä hallitsee väärä pelko koskien lopunajan vihanaikoja, niin ihminen näkee vihanajan ainoastaan rangaistuksen ja tuskan paikkana.

Näiden asioiden tähden ihminen ei kykene uskomaan ja luottamaan Jumalan rakkauteen pahana aikana, koska hän ei ymmärrä Jumalan rakkauden luonnetta ja voimaa tuoda lohdutusta ja rauhaa ihmisen sydämeen myös pahana aikana. Tästä syystä ihminen ei suostu näkemään Jumalan sanan totuutta koskien lopunajan vihanaikoja, koska väärän pelon tähden hänen sydämensä vääristää totuuden ohjaten häntä sellaiseen ajattelutapaan ettei hän joudu olemaan lopunajan vihanajassa. Väärä pelko on todella voimakas kahle uskovan ihmisen sydämessä, koska se sokaisee uskovan ihmisen sydämen, niin ettei hän näe totuutta asiassa, jossa väärä pelko hallitsee hänen sydäntään. Kuten aikaisemmin kirjoitin, niin tiedän miltä tuntuu olla väärän pelon vallassa, enkä siksi kirjoita korkealta, sinun yläpuoleltasi, vaan ollen kanssasi samalla tasolla, tietäen miltä sinusta tuntuu.

Fil 1:21 Sillä elämä on minulle Kristus, ja kuolema on voitto.

Väärästä pelosta voi kuitenkin päästä vapaaksi. Hyväksy Jumalan rakkaus sellaisena kuin se on. Älä anna oman järkesi päättää ja määrätä millainen Jumalan rakkaus on, koska silloin eksyt pois totuudesta. Jumalan rakkaus on Jumalan rakastavaa hyvyyttä kaikissa tilanteissa myös pahoina aikoina, lopunajan vihanajassa, jossa uskova ihminen on täydellisen Jumalan rakkauden kohteena siitäkin huolimatta, vaikka hän saisi armon kuolla uskon marttyrina vihanajassa. Kuolema on voitto uskovalle ihmiselle, sillä jokainen uskova (ellei ole mukana ylösotossa) pääsee vasta kuolemansa kautta Herransa luokse. Tästä syystä Paavali sanoi kuoleman olevan hänelle voitto.

Kun hyväksyt Jumalan rakkauden sellaisena kuin se on, niin sinä tulet pääsemään vapaaksi väärästä pelosta, koska Jumalan täydellinen rakkaus karkottaa (heittää ulos) pelon pois sinun sydämestäsi. Muista myös se, että Jumalan rakkaus kulkee yhdessä totuuden kanssa. Herra Jeesus sanoi totuuden tekevän ihmisen vapaaksi synnin orjuuksista, jota myös väärä pelko on. Väärä pelko ohjaa ihmisen vääristämään Jumalan sanan totuutta ja siksi väärä pelko on syntiä, jonka saa anteeksi kun tekee siitä parannuksen Jumalan armosta.

Luuk 21:
25 Ja on oleva merkit auringossa ja kuussa ja tähdissä, ja ahdistus kansoilla maan päällä ja epätoivo, kun meri ja aallot pauhaavat.
26 Ja ihmiset menehtyvät peljätessään ja odottaessaan sitä, mikä maanpiiriä kohtaa; sillä taivaitten voimat järkkyvät.
27 Ja silloin he näkevät Ihmisen Pojan tulevan pilvessä suurella voimalla ja kirkkaudella.
28 Mutta kun nämä alkavat tapahtua, niin rohkaiskaa itsenne ja nostakaa päänne, sillä teidän vapautuksenne on lähellä."

Herra Jeesus sanoi, että kun aikainmerkit alkavat tapahtumaan, jotka edeltävät Hänen tulemustaan (suuren ahdistuksen jälkeen), niin Hänen opetuslastensa tulee rohkaista itsensä ja nostaa päänsä, sillä vapautus on lähellä. Jumala auttaa kansaansa myös lopunajan vihanajassa sekä vaikuttaa rohkeutta olla ja elää Hänen lapsenaan vihanajan keskellä, koska Jeesuksen opetuslapset ovat kaiken aikaa Jumalan täydellisen rakkauden kohteina, Herran Jeesuksen veren ja sovitustyön ansion tähden. 

 

Petri Paavola 1.4.2019

 

Lähteet:
Raamattu 33/38
Biblia 1776
King James Version 1769
www.kotipetripaavola.com/ luopumuksen-tapahtuminen-ja-antikristuksen-ilmestyminen 


 

 

 

eXTReMe Tracker