Nature

Etusivulle | Raamatunopetuksia | Anna palautetta
SaulusMedia |
Petri - Youtube    


Sielullinen seurakunta

 

Näin viime yönä selkeän unen, jonka tapahtumat jäivät tarkasti ja selkeästi mieleeni. Uskon unen olleen Jumalan antama ja vaikuttama. Raamatun sanan opetuksen mukaan Jumala puhuu myös unien kautta kansalleen. Koska olen vajavainen ihminen, niin sinun tulee tutkia ja koetella kirjoitukseni Jumalan sanan totuuden kautta rukouksen kera.

Näkemäni uni oli seuraavanlainen (uni on kursiivissa):

Eräs tuntemani uskon veli oli todella innostunut Jumalan sanan totuudesta, tuoden esille kuinka totuus on tärkeää ja Herraan Jeesukseen uskomisen tulisi perustua Jumalan sanan totuuteen. Sain unessa kutsun erään paikkakunnan uskonsuuntaan. Kun menin paikalle, niin kokousta johti nainen, joka kehui erästä nuorta miestä kuinka hyvä ja armoitettu hän on puhumaan. Kun nuori mies aloitti oman osuutensa, niin hän alkoi laulaen puhumaan ihan kuin hän oli puhunut rap-musiikin tahdissa. Kokousta johtanut nainen sekä monet monet muut paikalla olleet ihmiset alkoivat heiluttelemaan ja keinuttelemaan itseään, niin kuin ihmiset tekevät maallisissa rock-musiikki ja muissa jumalattomien musiikkitapahtumissa. Kun katsoin tarkasti näitä ihmisiä, niin näin heidän nauttivan laulavasta puheesta, jossa ei ollut totuuden sisältöä ja siitä syystä he nauttivat täysin sydämin puhutun laulun synnyttämistä tunteellisista ja sielullista tuntemuksista. He olivat sielullisuuden vallassa. He eivät rakastaneet Herraa, vaan omia sielullisia kokemuksiaan.

Kun laulaen puhunut nuori mies lopetti, niin kokousta johtava nainen ilmoitti nimeni ja pyysi minut puhumaan. Menin puhujan paikalle suuren heikkouden vallassa, rukoillen ja toivoen, että Jumala auttaisi minua puhumaan sen mikä on Hänen tahtonsa. Rukoilin aluksi ja pyysin Herraa Jeesusta auttamaan puhuakseni Hänen tahtonsa mukaan ja että voisimme kaikki hiljentää sydämemme Herran edessä. Minulla ei ollut etukäteen yhtään valmiiksi otettua Raamatun kohtaa, jouduin turvautumaan Herraan, että saisin jotakin sanotuksi, joka olisi Hänen tahtonsa mitä Hän haluaisi sanoa meille.

Avasin suuni ja aloin julistamaan kuinka Herra Jeesus on tie, totuus ja elämä, joka on ainoa tie Isä Jumalan luokse. Herran Jeesuksen veren ja kuoleman kautta on mahdollisuus Jumalan armosta uskon kautta Jeesukseen vastaanottaa pelastus. Julistaessani Jumalan sanaa minulle näytettiin kuinka suurin osa paikalla olevista ei ollut ollenkaan kiinnostunut siitä mitä toin esille Jumalan sanan totuudesta. Minulle näytettiin kuinka monet pyörittelivät sydämessään omia arkisia asioitaan, eivätkä he kuunnelleet ollenkaan sitä mitä puhuin heille Herrasta Jeesuksesta ja Raamatun sanan totuudesta. Jotkut paikalla olleet ihmiset juttelivat iloisesti keskenään, eikä heitä kiinnostanut ollenkaan se mitä sanoin Raamatusta ja Herrasta Jeesuksesta. Paikalla olleista ihmisistä vain muutama halusi kuunnella sitä mitä puhuin Jeesuksesta ja Jumalan sanan totuudesta.

Koin unessa kuinka sydämelleni laskettiin puhua myös Jumalan armosta ja voimasta. Silloin kun Jumalan todellinen armo ja voima (voima Pyhässä Hengessä) puuttuvat ihmisen sydämestä, niin ihminen ei kykene, eikä halua uskoa Jumalan sanan totuuden mukaisesti, vaan hän jää sielulliseksi, tehden itselleen omatekoisen "Jumalan", joka on ihmisen sielullisuuden näköinen, jonka mukaan ihminen itse sielullisuutensa kautta päättää siitä millainen Jumala on. Tämän tähden sielullinen ja uskonnollinen ihminen vääristää Jumalan sanan totuutta, muuttaen sen oman korvasyyhynsä näköiseksi. Näin ja koin kuinka Jumala kutsuu uskonnollisia uskovia ihmisiä totiseen parannukseen, mutta heistä vain harvoja kiinnostaa parannuksen tekeminen, koska he ovat ylpeyden synneissä kiinni.

Unessa tuotiin esille se kuinka vanhemmat Jumalan sanan totuuden julistajat olivat vetäytyessään jättäneet seurakunnan nuorempien vastuulle, jonka seurauksena totuutta ei enää julistettu, vaan sen sijaan totuutta halveksittiin ja ihmisen uskonnollista sielullisuutta korotettiin kaikin tavoin.

Kun aamulla heräsin, niin uni oli vieläkin selkeästi mielessäni. Unestani johtuen tuon esille lyhyesti muutamia havaintoja, jotka nousivat tänään rukouksessa sydämelleni. Uskovien ihmisten keskuudessa pieni vähemmistö haluaa uskoa Herraan Jeesukseen Jumalan sanan totuuden mukaisesti sekä suuri enemmistö hyljeksii Jumalan sanan totuutta sielullisuutensa tähden. Herran Jeesuksen asetus seurakunnan johtamisesta on syrjäytetty. Monessa uskonsuunnassa naiset johtavat seurakuntaa joko naisten voimin tai yhdessä miesten kanssa. Raamatun opetuksen mukaan Herra Jeesus on seurakunnan Ylipaimen ja Hän on asettanut ryhmän miehiä (vanhimmat ja paimenet) palvellen johtamaan paikkakunnan seurakuntaa. Lopunaikana, jota elämme enemmistö uskovista muodostaa sielullisen seurakunnan, joka halveksii niitä uskovia, jotka Jumalan armosta rakastavat totuudessa Herraa Jeesusta.

Raamattu sanoo (Jes 3:12), kuinka lapset ovat Jumalan kansan käskijöinä, naiset hallitsevat kansaa, mutta kansan johtajat ovat eksyttäjiä, jotka ovat hämmentäneet Jumalan polkujen ja teiden suunnan. Raamatun sanan opetuksen mukaan naiset ja nuoret miehet johtaessaan Jumalan kansaa ovat eksyttäjiä, jotka alkutekstin mukaan (Jes 3:12) tuhoavat Herran tien ja opetukset. Nainen on upea Jumalan luomus, sillä nainen on Jumalan silmissä yhtä rakas ja arvostettu kuin mieskin, mutta naiset eivät saa olla johtamassa Jumalan seurakuntaa. Sielullinen seurakunta valitsee itselleen korvasyyhyynsä johtajat ja sielullinen seurakunta ei piittaa Jumalan sanan totuudesta, koska se rakastaa uskonnollista sielullisuutta, luullen sitä Jumalan tahdoksi, koska sielullinen ja uskonnollinen uskovaa elää valheen petoksessa ja eksytyksessä ylpeän sydämen tähden. Raamatun sanan opetuksen mukaan sielullisuus on riivaajien viisautta ja siksi sielullisessa uskossa voi tapahtua ihmeitä ja merkkejä, jotka tapahtuvat kuitenkin riivaajahenkien valhevoiman kautta.

Sielulliset tunteet ja kokemukset ovat monille uskoville uskossa pääasia, ei se mikä on Jumalan sanan totuus ja Jumalan todellinen tahto. Uskonnollisella ja sielullisella uskovalla pelastuksen perustukset ja uskon alkeet eivät ole kunnossa. Uskonnollisuus ja sielullisuus vääristelee Jumalan armoa sielullisen uskovan korvasyyhyn mukaiseksi, josta puuttuu totuus ja sitä kautta todellinen Jumalan voima mielenmuutokseen ja uskossa kasvaminen Raamatun sanan totuuden mukaan. Raamatun sanan opetuksen mukaan Herran Jeesuksen kautta tuli armo sekä totuus. Uskova ihminen, joka pysyy totuudessa, haluten elää käytännössä Jumalan sanan totuuden mukaisesti saa myös voiman uskoa Herraan Jeesukseen, niin että hänen elämänsä alkaa muuttumaan koko ajan enemmän Jumalan tahdon mukaiseksi.

Koen myös tuoda sen esille ettei kukaan uskova voi röyhistellä rintaansa Jumalan ja ihmisten edessä, sillä uskonkuuliaisuuskin on Jumalan armoa, ei ihmisen lihan aikaansaannos. Jokaisen uskovan ihmisen on valvottava tilaansa, sillä synti ja petos pettää helposti jokaisen ihmisen (myös minut) myös totuutta rakastavan uskovan jos hän lipsuu ja alkaa luottamaan lihaansa Jumalaan luottamisen sijasta. Saakoon Jumalan rakkaus ja totuus Pyhässä Hengessä yhä enemmän sijaa meidän sydämissämme uskon kautta Herraan Jeesukseen.

Luuk 18:8 Minä sanon teille: hän toimittaa heille oikeuden pian. Kuitenkin, kun Ihmisen Poika tulee, löytäneekö hän uskoa maan päältä?"

Linkki:

Nykyajassa opetetaan paljon asioita joita ei ole Raamatussa


Petri Paavola 31.1.2018

Lähteet:
33/38 Raamattu
Biblia 1776
King James Version 1769
 

 

 


 

 

 

 

eXTReMe Tracker