Nature

Etusivulle | Yhteiskunnan ilmiöitä | Anna palautetta
SaulusMedia |
Petri - Youtube    


Suomalainen kansanedustaja ja antisemitismi

Kansanedustaja Anna Kontula oli itävaltalaisen, englantilaisen ja tanskalaisen pro-arabi aktivistin kanssa aikeissa rikkoa Gazan raja-aitaa Israelin puolelta. Tämä ryhmä kutsuu itseään nimellä Gaza 2020 Breaking the Siege (Gaza 2020 saarron murtaminen). Gaza 2020 Breaking the Siege aktivistit sanoivat joutuneensa pidätetyiksi kun he ensimmäistä kertaa pyrkivät rikkomaan laittoman Apartheid aidan. Totuus on kuitenkin se, että tämä ryhmä toimi rikollisesti ja laittomasti pyrkiessään rikkomaan Gazan raja-aitaa. Anna Kontula oli mukana laittomassa toiminnassa ja oli osallisena antisemitismin levittämisessä juutalaisia ja Israelin valtiota vastaan. Kirjoituksessani tuon esille totuuden Gazan tilanteesta, jota ihmiset eivät halua kuulla tai uskoa, koska valheellinen propaganda ja manipulaatio on sokaissut heidän silmänsä ja sydämensä.

Kontula ja ryhmän jäsenet toimivat laittomasti ja rikollisesti Israelin maaperällä pyrkien rikkomaan Gazan raja-aidan, ja jos rikottu aita olisi jäänyt huomaamatta, niin se olisi aiheuttanut turvallisuusriskin Israelin maaperällä. Huomaamatta jääneen ja rikotun aidan kautta Hamasin terroristit olisivat päässeet tekemään tuhoa juutalaisille naisille, lapsille ja miehille, joita Hamas pyrkii säälimättömästi ja armottamasti tuhoamaan ja tappamaan.

Anna Kontula ja pro-arabi ryhmän jäsenet perustelevat toimiaan sillä, että he pyrkivät lopettamaan laittoman Gazan saarron, joka aiheuttaa kärsimystä palestiinalaisille. Se on totta, että palestiinalaiset kärsivät Gazassa, mutta meidän tulisi tietää oikea totuus siitä miksi palestiinalaiset kärsivät Gazassa, eikä se johdu juutalaisista. 2005 Israel veti joukkonsa pois Gazasta sekä poisti juutalais-asutuksen Gazan alueelta jättäen Gazan kokonaan palestiinalaisten (arabien) haltuun. 2007 Hamas otti haltuunsa Gazan väkivaltaisen selkkauksen syrjäyttämällä Fatahin.

Terroristijärjestö Hamas miehittää ja hallitsee Gazan aluetta. Hamas on Iranin liittolainen. Hamas on vannonut tuhoavansa Israelin ja poistavansa sen maailmankartalta. Hamas on tehnyt tuhansia ohjusiskuja Israelia vastaan, on tehnyt ison määrän itsemurhaiskuja ja puukotusiskuja israelilaisia vastaan. Hamas pyrkii tappamaan ja tappaa juutalaisia lapsia, naisia ja miehiä. Kontula on valheellisen propagandan uhri ja pyrkiessään auttamaan palestiinalaisia hän samaan aikaan ymmärtämättömyyttään (toivon hänen olevan) tukee Hamasin pyrkimyksiä ja terrorismia, joka on  juutalaisvihaa ja antisemitismiä. 

Gazan raja-aita ja Israelin aseellinen vartiointi alueella on ainoastaan sitä varten, että Israel pyrkii suojelemaan kansalaisiaan Hamasin terroristitekoja vastaan. Israel ei saarra Gazaa pyrkien näännyttämään palestiinalaisia tai pitämään heitä vankeina. Israel lähettää säännöllistä humanitääristä apua Gazaan, silloinkin kun Gazan alueelta hyökätään Israelia vastaan. Israel lähettää joka päivä satoja rekkoja Gazaan sisältäen ruokaa, lääketarvikkeita, polttoainetta, rakennusmateriaaleja jne. Israel ei yritä vahingoittaa Palestiinan siviilejä, vaan pyrkii auttamaan heitä sekä samalla suojelee omia kansalaisiaan. Gazan raja-aita ja Israelin aseellinen valvonta alueella on Hamasin syytä. Gazan raja-aita ei ole Apartheid aita, vaan suoja-aita julmaa ja säälimätöntä terrorismia vastaan.

Jos Hamasia ei olisi eikä se miehittäisi ja hallitsisi Gazaa, niin Gazan alueen palestiinalaisilla ja Israelilla olisi rauha keskenään. Hamasin tavoite on ottaa Israel haltuunsa ja muuttaa se arabivaltioksi, joka on sama asia kuin pyrkimys tuhota Israel täydellisesti.

Hamas ei auta palestiinalaisia eikä järjestä alueella hyvään elämään tähtäävää yhteiskuntajärjestystä, koska Hamas käyttää kaiken tarmonsa, aikansa ja rahansa aseiden ja asetarvikkeiden hankkimiseen Israelin tuhoamista varten, jonka seurauksena palestiinalaiset kärsivät Hamasin hirmuhallinnon alaisuudessa.

Palestiinalaiset eivät uskalla vastustaa Hamasia, koska Hamas ei suvaitse itsensä arvostelemista, ja jos palestiinalainen arvostelee Hamasia, niin Hamas kiduttaa tai surmaa heidät. Hamas palkitsee rahallisesti (ei suuria summia) ja kunnialla palestiinalaisia, jos he vastustavat Israelia. Palestiinalaiset ovat Hamasin uhreja, ei Israelin uhreja. Hamasin ideologia on palestiinalaisten ongelma, ei Israel.

Kun tilanne on näin pahasti kärjistynyt, niin on selvää, että vihaa ja vihanpitoa toisiaan kohtaan voi esiintyä niin palestiinalaisten kuin juutalaisten kesken. Tässä on kuitenkin ymmärrettävä se, että Hamas hallitsee Gazaa ja palestiinalaisia pyrkien kaikin tavoin tuhoamaan Israelin. Israel pyrkii auttamaan palestiinalaisia ja samalla suojelee omia kansalaisiaan. Israel pyrkii eliminoimaan Hamasin terroristitekoja, ei vahingoittamaan palestiinalaisia siviilejä.

Puolustaessaan kansalaisiaan Israel ei pyri aiheuttamaan vahinkoa Palestiinan siviileille, vaan pyrkii eliminoimaan Hamasin jäseniä. Tämä on vaikea tehtävä, koska Hamas käyttää Palestiinan siviilejä ihmiskilpinä Israelia vastaan. Israelin aiheuttamat tappiot Gazan alueella iskuissa Hamasia vastaan ovat minimaaliset verrattuna siihen lukemaan mitä monet tuhannet Hamasin iskut ovat saaneet aikaan Israelissa kohdistuessaan juutalaisiin lapsiin, naisiin ja miehiin. En ihannoi, enkä kannata sotaa ja jokainen kuolonuhri on liikaa, on se sitten palestiinalainen tai juutalainen. Koska Hamas pyrkii tuhoamaan koko Israelin ja toimii pirullisesti käyttäen Palestiinan siviiliväestöä ihmiskilpinään, niin on selvää ettei Israel voi välttyä joskus osumasta siviileihin, vaikka heidän ainoa kohteensa on Hamasin terroristit. Tilanne on hankala Israelin kannalta, sillä se taistelee joka päivä olemassaolonsa puolesta Hamasin terroristijärjestöä vastaan, jonka ainoa päämäärä on Israelin täydellinen tuhoaminen.

Kontula on ymmärtämättömyyttään (toivon että on) tukenut Hamasia, luullessaan auttavansa palestiinalaisia. Kansanedustaja Kontula on ajatellut auttavansa palestiinalaisia, mutta toimillaan hän on tukenut rikollisen ja laittoman terroristijärjestön pyrkimyksiä ja tavoitteita, joita on viety eteenpäin valheellisen propagandan ja manipulaation kautta.

Vasemmistoliiton puheenjohtaja Li Andersson kommentoi Kontulan tapausta seuraavasti Twitterissä: Rauhanomainen kansalaistoiminta ihmisoikeuksien puolesta on linjassa vasemmistoliiton arvojen kanssa. Ulkoministeri Pekka Haavisto kommentoi Kontulan tapausta seuraavasti: kansanedustajiin ja heidän tehtäviinsä pitäisi liittyä koskemattomuus ja heidän tehtäviensä kunnioittaminen, ja kansanedustajat ovat vapaita ilmaisemaan mielipiteitään.

Jos vasemmistoliiton rauhanomainen kansalaistoiminta ihmisoikeuksien puolesta vastustaa Israelia, mutta tukee Hamasin tavoitteita, niin silloin vasemmistoliitto on rikollinen organisaatio. Palestiinalaisten ongelmat eivät ole Israelin syy, vaan Hamasin syy. Kun vasemmistoliitto tekee Israelista syyllisen, niin se valheellisen manipulaation uskomisen kautta tukeekin Hamasin pyrkimyksiä, eikä todellisuudessa ole auttamassa palestiinalaisia, vaikka luuleekin niin tekevänsä. Ulkoministeri Haavistokin on valheellisen manipuloinnin uskomisen takia sitä mieltä, että terrorismia tukevan kansanedustajan pitäisi olla koskematon.

Anna Kontula ajatteli auttavansa palestiinalaisia "sortajien" kynsistä, mutta hän ei ymmärrä, että todellinen palestiinalaisten sortaja ja vihollinen on Hamas, joka on syypää palestiinalaisten kärsimyksiin. Anna Kontula on ajatellut tekevänsä hyvää, mutta todellisuudessa hän on menetellyt laittomasti Israelin maalla ja harjoittaa antisemitismiä Israelia vastaan. Suomen presidentin ja poliittisen johdon pitäisi uskaltaa ottaa asiassa kanta, joka on totuuden puolella ja siksi tuomita Kontulan teko vääräksi ja antisemitistiseksi teoksi. Väärät teotkin saa anteeksi, mutta hyvä olisi tunnustaa tehneensä väärin, silloin kun sellaisen on tehnyt.

Jatko-osa kirjoitukseen on sivullani:
kotipetripaavola.com/ ala koske jumalan silmateraan

 

Petri Paavola 17.1.2020

Lähteet:
is.fi/politiikka/ art-2000006372506

youtube.com/watch?v= lk8tt8uU28k
hs.fi/politiikka/ art-2000006373728

iltalehti.fi/politiikka

youtube.com/watch?v= DXRtVrdqyow

btselem.org/ topic/israeli_civilians

mfa.gov.il/MFA/ ForeignPolicy/ Terrorism/Palestinian/Pages/ Wave-of-terror-October-2015

jewishvirtuallibrary.org/ comprehensive-listing-of-terrorism-victims-in-israel

thejc.com/comment/ columnists/the-truth-from-gaza-that-no-one-wants-to-hear-1.463545

tabletmag.com/jewish-news-and-politics/262329/gaza-media-explainer

blogs.timesofisrael.com/gaza-six-lies-and-one-truth/

jcpa.org/manipulating-the-truth-about-gaza/

 

 

 

 

 

eXTReMe Tracker