Etusivulle | Yhteiskunnan ilmiöt ja asiat


 

Väkivaltainen terrorismin uhka ja vihapuhe suomalaisessa yhteiskunnassa

 

YLE TV 1 näytti 9.2.2017 ohjelman nimeltään Ulkolinja: Sharialakia Tanskassa (Behind the Veil of the Mosques). Dokumentista käy ilmi kuinka Tanskassa Islamin imaamit valehtelivat ohjelmantekijöille, että muslimien tulee noudattaa Tanskan lakia, sillä salaa kuvattu materiaali moskeijassa paljasti imaamien opettavan noudattamaan islamilaista sharia-lakia ja toimimaan vastoin Tanskan lakia.

Isisin lehdessä Rumiyah (Dhul-Hijjah 1437) on artikkeli nimeltään: The Kafir's Blood is Halal for You, So Shed it. Suomalainen nettisivusto annida.wordpress.com, joka tukee Isis-järjestön mukaista islamilaista valtiomallia on kääntänyt sivullaan Rumiyah artikkelin Kaafirin veri on halal teille, joten vuodattakaa sitä. Sivulla on kehotus vääräuskoisten tappamiseen.

Valheellinen todistus

Katsellessani YLE TV1 Sharialakia Tanskassa dokumenttia ja lukiessani artikkelin Kaafirin veri on halal teille, joten vuodattakaa sitä, niin ymmärsin katsoneeni ja lukeneeni materiaalia, joka täyttää viharikoksen, vihapuheen ja terrorismiin yllyttämisen tunnusmerkit.

Ulkolinjan sharialaki Tanskassa dokumentista käy ilmi kuinka Islamin uskonoppineet imaamit valehtelivat, että muslimit olisivat kuuliaisia Tanskan lainsäädännölle. Salaa kuvattu materiaali moskeijoissa paljasti kuinka imaamit kehottivat muslimeita noudattamaan islamilaista sharia-lakia sekä hyljeksimään Tanskan lainsäädäntöä. Dokumentissa eräs imaami sanoo kuinka nyt on koittanut aika jolloin muslimit alkavat valloittaa länsimaita.

Islamin uskossa valehteleminen ei ole sallittua muuten kuin tietyissä tilanteissa, jossa se on jopa hyväksyttävää tai suotavaa. Sallitun valehtelemisen käsitettä kutsutaan Islamissa sanalla al-tagiyya (ehkäiseminen). Muslimi saa valehdella ehkäistäkseen vahinkoa, joka tapahtuu Islamille, eli muslimi saa suojella Islamia valheen kautta.

Koska imaamit valehtelevat tanskalaisille, niin samoin he toimivat Suomessa, koska imaami on velvoitettu pitämään sharia-lakia ja islamilaisia lakeja kaikkien muiden lakien yläpuolella. Sen lisäksi Islamin uskossa uskotaan, että Allahin lait koraanissa ovat ainoat oikeat lait ja kaikkien ihmisten kaikkialla tulisi alistua Allahin ja Islamin lakien alaisuuteen.

Ääriliikkeen Islam on pyrkimässä valtaamaan Eurooppaa ja Suomea Islamin lakien ja vallan alle. Ääri-Islam ei suvaitse Suomen lakia ja lainsäädäntöä, vaan pyrkii asettamaan tulevaisuudessa sharia-lain niin Suomeen kuin koko Eurooppaan.

Suomen päättäjien sekä viranomaisten tulisi kitkeä Suomesta pois kaikki ääri-islamilainen aines, koska muuten tulevina päivinä ja vuosina Suomessa tulee virtaamaan niin suomalaisten kuin ääri-liikkeen muslimien veri. Vastuu asiassa on nyt suomalaisilla päättäjillä ja viranomaisilla, joiden tulisi taata turvalliset ja rauhaisat elämän olosuhteet kaikille Suomessa asuville ihmisille. Samoin päättäjien ja viranomaisten on pidettävä siitä huolta, että jokainen Suomessa asuva ihminen hyväksyy ja suostuu noudattamaan suomalaista lainsäädäntöä ja asetuksia, jotka takaavat kaikille turvallisen ja rauhaisan elämän, olkoon hän Suomen kansalainen tai maahanmuuttaja

Viharikos sekä kehotus vääräuskoisen tappamiseen

Islamissa halal tarkoittaa puhdasta ja sallittua, jonka Jumala on sallinut tai sallii. Islamissa kaafir tarkoittaa vääräuskoista. Isisin Rumiyah lehden julkaisun artikkeli Kaafirin veri on halal teille, joten vuodattakaa sitä kehottaa vihamielisyyteen niitä ihmisiä kohtaan, joka ei ole muslimi tai dhimmi kaafir (muslimien suojeluksessa oleva vääräuskoinen). Artikkeli sanoo vääräuskoisen ja dhimmi kaafirin ansaitsevan myös vihan ja nöyryytyksen. Isisiä tukeva suomalainen annida.wordpress.com sivusto on kääntänyt englanninkielisen artikkelin suomenkielelle.

Artikkelin mukaan Allah on käskenyt taistelemaan vääräuskoisia vastaan ja määrännyt, että vääräuskoiset on surmattava olipa hän taistelutantereella tai ei. Artikkelissa sanotaan tämän tulevan entistä ilmeisemmäksi niille, jotka ovat ymmärtäneet vääräuskoisen veren olevan halpaa, saastaista ja sallittua vuodattaa. Artikkeli sanoo Islamin olevan kunnollisten periaatteiden uskonto, jonka yksi mahtavista periaatteista on, että kaikkia ihmisiä vastaan on taisteltava, kunnes he hyväksyvät Islamin tai tulevat shar'ii sopimuksen alle. Artikkelin mukaan Islamin profeetta on sanonut, että minut on määrätty taistelemaan ihmiskuntaa vastaan, kunnes he tunnustavat, ettei ole muuta jumalaa kuin Allah ja minä olen Allahin lähettiläs.

Artikkelin mukaan vääräuskoisten naisia ja lapsia ei saa tappaa, mutta muuten on sallittua tappaa kuka tahansa olkoon hän taistelija, ei-taistelija, kauppias, työntekijä, vanhus, piispa, pappi, munkki, sokea tai rampa, sillä kenellekään ei anneta poikkeusta. Artikkelissa sanotaan, että muslimeille muistutetaan, jotka asuvat vääräuskoisten maassa, että vääräuskoisen veri on sallittua ja heidän tappamisensa on Allahin - herran kuninkaan ja ihmiskunnan jumalan - palvonnan muoto. Artikkelin mukaan tappaminen sisältää liikemiehet, murrosiän ylittäneet nuorukaiset sekä vanhat miehet.

Artikkelin mukaan kauhun kylväminen kaikkien vääräuskoisten sydämiin on muslimin velvollisuus, koska kaikki vääräuskoiset, jotka eivät ole suojeluksessa ovat vapaata riistaa. Artikkeli sanoo lopuksi, että kuinka vääräuskoiset voivat ikinä unelmoida turvallisuudesta, samalla kun muslimit kärsivät kaikkialla maailmassa ja Allahin laki on pilkaten korvattu ihmisten tekemällä demokratian luonnonoikulla.

Suomen päättäjien ja viranomaisten tulisi sulkea annida.wordpress.com sivusto, koska se ylittää sananvapauden rajat, sillä se yllyttää ja kehottaa muslimeita tappamaan vääräuskoisia (myös suomalaisia). Annida.wordpress sivusto harjoittaa vihapuhetta ja rasismia, syyllistyy viharikokseen, harjoittaa vihamielisyyttä suomalaisia kohtaan sekä suomalaisten uskonnollisia ja uskon arvoja kohtaan.

Annida.wordpressin artikkelia kannattavat ja sen hyväksyvät ääri-muslimi taustan omaavat ihmiset tulisi karkottaa Suomesta sekä sitä tukevat suomalaiset tulisi asettaa viranomais-tarkkailuun sekä mahdollisuuksien mukaan asettaa vastuuseen vihapuheesta lainmukaisten rangaistusten muodossa. Suomen päättäjien ja viranomaisten tulee tuomita tällainen vihapuhe ja tappamiseen yllyttäminen ehdottoman tuomittavana sekä se tulisi tehdä julkisesti uskaltaen asettaa vihapuheeseen syyllistyneet asianmukaiseen rangaistukseen.

Jos Suomessa yhä vielä saivarrellaan ja puututaan vihapuheen harjoittamiseen sellaisissa yhteyksissä missä ei ole kyse vihapuheesta, vaan erilaisten arvojen kohtaamisesta hyvässä ja toisia kunnioittavassa hengessä, mutta ääri-islamilainen vihapuhe ja yllyttäminen suomalaisten tappamiseen lakaistaan maton alle, niin silloin suomalaiset päättäjät ja viranomaiset tukevat ja hyväksyvät ääri-Islamin vihapuheen ja kehotuksen Suomen kansalaisten tappamiseen ja surmaamiseen.

Tällaiseen vihapuheeseen ja viharikokseen on nyt puututtava nopeasti sekä kitkettävä se juurineen pois suomalaisesta yhteiskunnasta, koska muuten ääri-Islam ja suomalaiset tulevat ottamaan verisesti yhteen tulevaisuudessa. Jos tällainen konflikti pääsee syntymään viranomaisten välinpitämättömyyden tähden niin sen hintana tulee olemaan kuolemaa ja kärsimystä Suomen yhteiskunnassa. Nyt on  aika herätä toimimaan ja puututtava jämerästi todelliseen vihapuheeseen ja viharikokseen, joka tulee johtamaan verisiin yhteenottoihin ellei tällaista vihapuhetta kitketä juurineen pois suomalaisesta yhteiskunnasta.

Suomen päättäjien ja viranomaisten on astuttava pois sinisilmäisyydestä sekä vaihdettava puusilmä näkevään silmään ja uskallettava rohkeasti tarttua tähän asiaan. Jos sitä ei tehdä, niin se tulee maksamaan tulevina päivänä kallista hintaa kuoleman hävityksen ja kärsimyksen muodossa. En luo mitään epätodellisia uhkakuvia, sillä on kyse on todellisuudesta, jossa ääri-Islamin viha on tunkeutunut suomalaiseen yhteiskuntaan, minne se ei kuulu ja josta se on kitkettävä juurineen pois. Kirjoitustani ei saa ymmärtää väärin, sillä en ole muslimeita vastaan, vaan ääri-Islamia vastaan.

Raamattu opettaa rakastamaan kaikkia lähimmäisiä, mutta vääryyttä ja vihaa ei saa tukea ja hyväksyä. Todellinen lähimmäisen rakkaus pyrkii poistamaan vihan ja vihamielisyyden ihmisten sydämistä, koska se johtaa veritekoihin, sotaan ja kärsimyksiin. Jos vihamielisyyttä ei voida muuttaa ja poistaa ääri-islamilaisen maahanmuuttajan sydämestä lähimmäisen rakkauden kautta, niin silloin hänet on karkotettava pois suomalaisesta yhteiskunnasta, joka perustuu demokratiaan eikä uskomukseen, jonka mukaan vääräuskoiset on tapettava.

Elämän ja rauhan puolesta sotaa, vihaa ja sortoa vastaan: Petri Paavola 11.2.2017

Lähteet:
annidamedia.wordpress.com/kaafirin-veri-on-halaal-teille-joten-vuodattakaa-sita/
clarionproject.org/factsheets-files/Rumiyah-ISIS-Magazine-1st-issue


 

 

Tiedustelut ja yhteydenotot: Palautesivu         eXTReMe Tracker